קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 245 ינואר 2015

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Yafo־Aviv־Tel P.P. - שולם 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

מערכת המשפט: "הלנו את..?" עמ' 33 תמר מאיר

ראיון עם ראש מועצת שוהם גיל ליבנה עמ' 03 קרן שקד

פרס החינוך 4102

18 עמ'

זרקור: תיכון טכנולוגי עתיד כרמיאל

20 עמ'

ט ב ת ־ ש ב ט ת ש ע " ה י נ ו א ר 5 1 0 2

ג י ל י ו ן 2 4 5

Made with