בשביל הבקעה - מגזין מועצה אזורית בקעת הירדן - גיליון 80 - שבט תשפ"ד ינואר 2024

גרף צמיחה כלכלי 2005-2022

120,000

106,771

103,820 103,047

100,000

86,957 87,362

80,182

80,000

69,252

65,231 64,782 65,080

61,553

57,769

60,000

56,681

52,949

48,062 49,264 46,641

37,106

40,000

20,000

-

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

יחלו בבניה של מרכז חנויות במפגש הכולל גם בית מלון. ועוד היד נטויה. אורית ארציאלי מזכיר / גזבר

מגורים ביישובים, אישור תב”ע תכנון להגדלת היישובים. פרוייקטים ציבוריים גדולים כמו: בנית בית מרקחת, בנית ישיבה תיכונית בגבעת סלעית, בנית מרכז מבקרים במו”פ, בנית מרכז מבקרים במפגש הבקעה, בניה של בית לגיל השלישי, ובקרוב

בשביל הבקעה

3

Made with FlippingBook Ebook Creator