אנציקלופדיה יפעת

לתולדות התעופה והחלל בישראל אנציקלופדיה יפעת

10-5 - אשר נעים במהירות שגא-קולית פעמים מהירות הקול. חוץ מהמהירות הגבוהה, יתרונם מתבטא גם בצריכת דלק נמוכה, כרבע עד שליש מהצריכה - של מנוע רקטי, דבר המאפשר לכלי .” הטיס טווח גדול בהרבה במהלך הניסוי פעלו כל המערכות כמעט כמתוכנן. המאיץ הרקטי הוצת והרקטה 8 נסקה מהמשגר שהקיף אותה. לאחר שניות בהן פעל השלב הראשון הוא האיץ את הרקטה למאך 4.2 והגיע לשמונה ק”מ. הוא נפרד מהשלב השני ונפל במרחק 21 ק”מ מנקודת השיגור. בשלב זה הוצת מנוע המגח-סילון. הוא פעל כשלוש שניות והאיץ את הרקטה לגובה ארבעה ק”מ, לפני שפעולתו נפסקה מסיב בות לא ברורות. עם כך הרקטה המשיכה בנסיקה עד לגובה שמונה ק”מ ועברה . מרחק של 81 ק”מ מנקודת השיגור בחינה של ביצועי הרקטה הביאה את מפתחי המערכת למסקנה כי המאיץ לא הגיע למהירות מאך 5.2 כמתוכנן ובשל כך בעירת מנוע המגח סילון לא היתה תקינה והיא לא הגיעה לטווח המתוכנן . של 05 ק”מ יש לציין כי אין זו הפעם הראשונה בה . מפותח מנוע מגח סילון בעל הודף מוצק כשלושים שנה פני כן נערכו בטכניון ניסויים של מנוע מסוג זה, עבור טיל ימי מסוג “דוכס” שפותח במפעל מבת של

. התעשיה האוירית לישראל כמו כן נערכו ניסויים במנוע מגח סילון בעל דלק מוצק עבור מל”ט שכונה “מלשין” ופותח בתעשיה האוירית אחרי . מלחמת יום כיפור

למעלה: הרקטה משוגרת ממסבך בסיס ; השיגור מימין: צוות המתכננים, היועצים והת תלמידים אשר השתתפו בתכנון ובניית הרקטה על רקע מתקן השיגור

Made with FlippingBook HTML5