פרסומידע - גיליון 844

מאחלֹת לֹתושבי הגוש והסביבה צומת הגוש )במשתלֹה(

חג עצמאות שמח!

מ ר שלֹ ” 200 אופניים איכותיים תיקֱון כלֹ סוגי האופנים כלֹ האביזרים הנילֹווים הנחה עלֹ כלֹ הדִגמים 20% משקֱפי רודִי פרוג’קֱט

8:30-13:30 ' , יום ו 10:00-19:00 ' צומת גוש עציון // שעות פתיחה: ימים א'-ה // שירות, הכוונה וייעוץ מקֱצועי אלֹעזר: טלֹ: 050-3389485 1599-595949 יבוא מכירה תיקֱון השכרה | | |

Made with