כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מאי 2017 - גיליון 239

הזמנה È‡Ó ˘„ÂÁ ˙‡ˆ¯‰ העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה , פינת רחוב חנה סנש, רעננה 114 רח' ההגנה מרכז יום לאזרח הוותיק

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה , פינת רחוב חנה סנש, רעננה 114 רח' ההגנה 09 7729320 : / פקס 09 7747041 : טלפון

מרכז יום לקשיש ברעננה ≤∞±∑ תוכניות מיוחדות לחודש מאי טקס ליום הזיכרון לחללי מערכות 10:30 בשעה 01.05.17 יום שני y ישראל ונפגעי פעולות האיבה עם לאה ורמי ליטני. הופעה של הזמר איתמר הולין. 10:30 בשעה 04.05.17 יום חמישי y הרצאה מפיו של רמי ליטני 10:30 בשעה 11.05.17 יום חמישי y "טרור בחברה הפלסטינית". הרצאה מפיו של רמי ליטני על 10:30 בשעה 18.05.17 יום חמישי y מרכז מורשת המודיעין. הרצאה מפי עמי רוניס בנושא 10:30 בשעה 25.05.17 יום חמישי y "על הגורן בבית לחם". ≤∞±∑ מכירות במרכז בחודש מאי :10:00 12:00 המכירות תתקיימנה ברחבת הכניסה בין השעות מכירה של פטנטים למטבח. 07.05.17 יום ראשון y מכירה של בגדי נשים. 15.05.17 יום שני y מכירה של הלבשה תחתונה.. 21.05.17 יום ראשון y מכירה של אביזרי אופנה. 29.05.17 יום שני y * ייתכנו שינויים בתכנית. נא להתקשר יום לפני. ∞π≠∑∑±±μπ∏ נא להתקשר למרכז יום לקשיש ולהרשם

תתקיים ההרצאה 16:00 מאי בשעה 4 ביום חמישי ¢ כיצד לשמור על בריאות העין ¢ דני נווה מעמותת "לראות". המרצה: 09 7711598 : ש"ח רישום מראש בטל 15 : כניסה תתקיים הרצאה 19:00 מאי בשעה 15 ביום שני ¢ סוכרת ¢ בנושא אחות מוסמכת מפי הגב' גיטה פרנקו / מומחית למחלה הסוכרת בבית החולים לוינשטיין.

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה פרויקט ח.י.ל.

לכל גמלאי רעננה העמותה למען האזרח הוותיק בשיתוף אגף הספורט בעיריית רעננה ÌÈÁ מעניקה לתושבי רעננה הדרכה בהליכה נורדית 07:30 בשעה 1/5/17 בפארק רעננה החל מיום שני במשך החודשים: מאי, יוני, יולי, אוגוסט וספטמבר. להתראות כל יום שני באותה השעה.

ניקיון חדרי מדרגות פוליש

¢ אלופי הניקיון ¢ ניקוי ספות ומזרונים, B ניקוי שטיחים, B ניקוי וילונות, B

מכונה חדישה, בבית הלקוח.

אליאור ∞μ¥≠≤¥∞±∏∑∑ zoog ≤ clean Æ bigger Æ co Æ il

ניקיון Ø אחרי שיפוץ לפני אכלוס

˙È„¯Â ‰ÎÈω ‰Î¯„‰ Æ˙È· ˙ÊÂÁ‡ ÏÂÓ ‰¢‡¯‰ ‰ÒÈη

¸¿Ã´± ¹´¸¶ פעילות גופנית 3 מותאמת לגיל ה אצלך בבית !! בוגרת וינגייט בעלת ניסיון רב. דורה ∞μ≤≠≥≥≥∞±≤∑

Ɖ˙ÂÓÚ· ÌÈ¯Ó Ïˆ‡ ÂÓ˘¯ÈÈ ÌÈÈÈÂÚÓ‰ ¨¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘· ∞π≠∑∑¥∑∞¥± ∫ÌÈÂÙÏË ÆÌȯ‰ˆ‰ ¯Á‡ ˙ÂÚ˘· ∞μ≤≤≠μ¥∂∞¥≥

±∂

05/2017 ≠ ≤≥π ‰Ú¯

Made with