כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה יולי 2023 - גיליון 313