עיריית ראשון לציון - חוברת אירועי יום הזיכרון ועצמאות

טקסי זיכרון בית ספריים

בתי ספר על יסודיים – חטיבות ביניים ותיכונים מקיף י' אלברט איינשטיין חט"ע

בתי ספר על יסודיים – חטיבות ביניים ותיכונים

מיקום

שעה

תאריך

מיקום

שעה

תאריך

חצר בית הספר לצד האנדרטה

מקיף א' גימנסיה ריאלית חט"ב דורות + חט"ע

אשכול פיס

8:30

13.5.24

8:45

13.5.24

בחצר ביה"ס

10:30

13.5.24

מקיף י' חט"ב אבני החושן

מקיף ב' אוריה קריית + חינוך דתית חט"ע חט"ב

חצר בית הספר לצד האנדרטה

10:45

13.5.24

מקיף י"א אילן רמון חט"ע חט"ב ראשונים + מקיף י"ב המעיין חט"ע חט"ב +

בחצר האחורית

9:15

13.5.24

+ מקיף ג' העמית חט"ע חט"ב אחרון הביל"ויים

חצר ביה"ס

11:00

13.5.24

באולם ספורט

11:00

13.5.24

בחצר האחורית

9:15

13.5.24

מקיף י"ג יצחק נבון חט"ע

היכל הספורט גן נחום

11:00

13.5.24

מקיף ד' גן נחום חט"ע

בחצר האחורית

10:20

13.5.24

מקיף י"ג יצחק נבון חט"ב

היכל הספורט גן נחום

8:30

13.5.24

מקיף ד' חט"ב זלמן ארן

+ מקיף ט"ו ידלין חט"ב חט"ע ויצ"ו נחלת יהודה חט"ב חט"ע +

בחצר ביה"ס חט"ע אמירים

+ מקיף ה' אמירים חט"ע חט"ב רבין מקיף ו' יגאל אלון חט"ע חט"ב טביב + + מקיף ז' רביבים חט"ע חט"ב מיכה רייסר + מקיף ח' בר לב חט"ע חט"ב מקיף ט' דוד אלעזר חט"ב קרית גנים + חט"ע

אולם גמי

8:30

13.5.24

10:45

13.5.24

ברחבת הדשא ליד האנדרטה

11:00

13.5.24

רחבת חט"ב טביב

10:45

13.5.24

בחצר ביה"ס

9:00

13.5.24

טכנולוגי נעמ"ת

רחבת בית הספר

8:30

13.5.24

+ אולפנת עלמא חט"ב חט"ע

בחצר הקדמית

11:00

13.5.24

רחבת בית הספר

8:30

13.5.24

חצר בית הספר

10:30

13.5.24

תיכון טומשין

אולם הספורט אשלים

9:00

13.5.24

ביה"ס

10:00

13.5.24

אנקורי

נציגות בבית העלמין הצבאי

9:00

13.5.24

ישיבת בני עקיבא

17 76 מציינים למדינת ישראל

Made with FlippingBook Digital Publishing Software