מעונות מתנ"ס שפיר - שדות קטיף - עין צורים - תשפ"ד 2023-2024

בס”ד

רשת "התחלה חכמה"

פרושה כל רחבי הארץ ונותנת מענה לילדים ומשפחותיהם תוך שיתוף פעולה רשת מעונות היום של החברה למתנ"סים הדוק עם המתנ"ס המקומי. להקים ולקיים מעונות יום קהילתיים לילדים בגילאי שלושה חודשים עד שלוש שנים, במחויבות ייעודנו הוא ילדים תחילה - לאתגר, לעודד ולאפשר לילדים, למשפחה ולצוות להביא עצמם לידי ביטוי, באופן שישפיע על עיצוב חייהם וחיי קהילתם, בהיותם משמעותיים, מחויבים ושייכים. הערכים המובילים אותנו בעבודתנו הם: הבאה לידי ביטוי במקצועיות, בסטנדרטים גבוהים, באסתטיקה, בשקיפות ובאחידות השירות לצד ייחודיות איכותיות - אישית תרבותית מקומית. המחויבות להתייחס לכולם, ילדים, משפחות, צוות, סביבה, ושותפים, בכבוד והוגנות תוך אהבה, אנושיות כבוד האדם - אמונה בכוחות ויכולות. הבאה לידי ביטוי בפעילות עם ועבור כולם תוך טיפוח מסורות ושיח זהויות על מנת להביא למחויבות, משמעות, קהילתיות - שייכות וערבות הדדית. התפתחות מיטבית באווירה של אופטימיות והומור, שמחה ומאור פנים. שמחת חיים - הייעוד והערכים המובילים אותנו הינם הבסיס לתפיסת עולם חינוכית קהילתית. התפיסה מושתתת על התאמה התפתחותית, סטנדרטיזציה, הכשרת כוח אדם מקצועי, פיתוח קהילה ושיתופי פעולה רב מערכתיים. גישת הפעולה במעון אופטימית ומבוססת כוחות ויכולות תוך זיהוי ומיפוי הנכסים והכוחות בקהילה ובאה לידי ביטי בשלושה מעגלים: קהילתיות כשיטה בהתייחס לאון בו המעון פועל, קהילתיות כזירה בהתייחס לאופן בו הקהילה משתקפת ולוקחת מקום במעון, וקהילתיות כמטרה בהתייחס לאופן בו המעון מזין את הקהילה סביבו. המנחה את עבודתם של מעונות היום הקהילתיים מתבססת על האמונה בחינוך ובהיותו של המעון מקום התפיסה החינוכית בו נפגשים מחנכים, ילדים והורים ליצירת שותפות חינוכית. שותפות חינוכית זו מבוססת על האמונה בילד וביכולותיו, על ההכרה בחשיבות הסביבה החברתית-תרבותית להמשך התפתחותו של הילד ובעיקר על הידיעה כי רק מודעות לאיכות היחסים בין כל השותפים: צוות, הורים וילדים, תביא לפריחה ולצמיחה אישית ומערכתית. הגישה החינוכית- הלכה למעשה עקרון האמונה ביכולותיו של הילד ובמסוגלות שלו. מחייב את הצוות לאפשר לו לנסות ולהתנסות מוקדי הפעילות בכיתה: עד כמה שניתן, תוך שמירה על בטחונו האישי. מכאן נובעת ההתנהלות, המאפשרת לילד לבחור במה יעסו, להחליט האם הוא רוצה לאכול, ובאיזה מוקד ברצונו לשחק. האפשרות שניתנת לילד לבחור היכן ישחק, בחצר או בכיתה, מבוסס אף היא כל האמונה ביכולתו גישת הדלת הפתוחה: של הילד לבחור, תוך שימת דגש על הפרט, אשר יש לו צרכים ויכולות אינדיבידואליים. ילדים שונים זה מזה בטמפרמנט ובתכונות אישיות ולכן הם בעלי צרכים והעדפות שונות. תפיסת העולם של הרשת מבקשת להקנות לילד תחושת יכולת, לראות בו שותף וליצור אצלו תחושת מסוגלות של ילדים: אחריות משותפת לחיים בכיתה. ההתייחסות אל הילד היא כאל מי שיש לו ידע ויכולת לבטא מסרים שברצונו להעביר על עצמו. אנו מאמינים ביכולתו של הילד ללמוד ולשכלל את מיומנויותיו תוך כדי התנסות, שנובעת מהעניין ומהסקרנות שהוא מגלה כלפי חפצים, התרחשויות והתנסויות. כך למשל, במהלך הארוחות מאפשרים לילדים במעון לאכול במזלג ולהשתמש בסכין )שאינו מסוכן(, מהרגע בו הם מסוגלים לכך. כך מתאמנים הילדים בהנחת האוכל שהם רוצים על צלחתם ובהורדת האוכל מהשולחן.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online