מעונות מתנ"ס שפיר - שדות קטיף - עין צורים - תשפ"ד 2023-2024

בס”ד

סדר היום

סדר יום קבוע מסייע בפיתוח תחושת הביטחון אצל הילדים. כך הם למדים מה צפוי לקרות בכל שלב של היום ומפיגים חששות. .15:45 , שעת ארוחת הבוקר ותשובו לאסוף אותם בשעה 8:00 על כן, חשוב להביא את הילדים עד לשעה בזמן הזה, ניתן לנהל שיח קצר עם הצוות וללמוד את שגרת יומו.

קבלת הילדים, משחקים והפעלות דידקטיות. ארוחת בוקר ופעילות במוקדים השונים. תפילה ומפגש בוקר. פעילות בפינות משחקים בתוך המעון ובחצר תוך מתן אפשרות לבחירה חופשית. פעילות בפינות השונות במעון ופעילות בתנועה.

7:00-8:30 8:30-9:30

9:30-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30 14:30-15:45 15:45-16:00

ארוחת צהרים ומוקדי פעילות בתוך הכיתה. מנוחת צהרים - הילדים מתעוררים בקצב אישי. ארוחת מנחה, משחק והפעלה לקראת סיום היום. מפגש עם ההורים ופיזור.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online