מעונות מתנ"ס שפיר - שדות קטיף - עין צורים - תשפ"ד 2023-2024

בס”ד

כשהילדים חולים אנו מאחלים לכל הילדים בריאות ואיתנות, עם זאת, כאשר הילדים אינם חשים בטוב, חשוב לפעול על פי הנחיות משרד החינוך ומשרד התמ"ת. ילדים חולים המגיעים למעון מתקשים לקחת חלק פעיל ונמרץ בפעיליות הקבוצה והם מסכנים את בריאותם של הילדים האחרים.

חשוב להבהיר כי חלק מאוד משמעותי בנושא זה הינו נושא האמון ההדדי, עליכם ההורים להפעיל שיקול דעת ולא לשלוח ילד חולה למעון ומצד שני חשוב שתדעו כי אנו מפעילות שיקול דעת בטרם אנו מזמינות אתכם למעון לאסוף את ילדיכם החולים.

מתי ילד נחשב חולה? .שיקול דעת ההורים או הצוות כי הוא אינו יכול להשתלב בפעילות המתקיימת בגן והוא זקוק לטיפול צמוד או להשגחה 1 מיוחדת. שעות מסיום התחלואה. 24 .ילד משלשל או מקיא פעמיים במהלך יום הפעילות. ילד ששלשל יחזור למעון רק לאחר 2 .דלקת עיניים - הילד רשאי לחזור למעון לאחר יומיים ובאישור רפואי בלבד. 3 .פצעים בפה - הילד רשאי לחזור למעון באישור רפואי בלבד. 4 .מחלות עור באזורים חשופים - הילד רשאי לחזור לאחר שהפצע התייבש. אבעבועות רוח - יש להביא אישור רפואי. 5 .דלקת אוזניים אינה מדבקת. בקבלת טיפול מתאים רשאי הילד לשהות במעון. 6 .ילד שקיבל חיסון יכול לשהות במעון, בתנאי שאין לו חום. 7 מעלות - במידה והחום מתחיל במעון ההורה יתבקש לקחת את ילדו הביתה עד שתתברר הסיבה. במידה והחום 38.0 .חום 8 שעות ללא חום. 24 כתוצאה מווירוס אשר אינו מצריך טיפול אנטיביוטי, ההורה רשאי להביא את הילד למעון רק לאחר שעות מרגע סיום המעון 24 במידה וילד נשלח הביתה כתוצאה מחום, הוא לא יוכל לבקר במעון ביום שלמחרת, רק לאחר .(38.5 )גם אם היה לו .כינים - הדאגה לטיפול בכינים מוטלת על ההורים בלבד. 9 .תולעים טפילים נחשבים למדבקים ולכן נדרשת התערבות רפואית. 10

מתן תרופות באחריות ההורים לתת לילד תרופות במידה והוא זקוק להן. חל איסור מוחלט על הצוות החינוכי לתת לילד תרופות, כולל תרופות להורדת חום.

אחריות הנהלת המעון אינה לוקחת אחריות על טיפול בילדים חולים. ילד חולה יישאר בבית ויקבל את הטיפול והתמיכה להם הוא זקוק. במידה והילד חלה במהלך היום, הצוות החינוכי ייתן לילד את הטיפול הנדרש עד להגעת ההורה. על ההורה להגיע במהרה · כאשר הוא נקרא לכך, הילד יישאר בביתו לשם קבלת טיפול רפואי נאות עד להחלמתו המלאה. מחלה ממושכת )חמישה ימים ומעלה( מצריכה אישור רפואי, כי אכן הילד בריא ויכול לשהות בחברת ילדים. · עזרה ראשונה במקרה של פציעה תינתן במקרה חירום על-ידי הצוות עד להגעת אחד ההורים או עד להגעת צוות רפואי או · צוות עזרה ראשונה.

מאחלים לכולנו בריאות בע"ה!

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online