תפילה ומגן - כנס הצטרפות - לפרוייקט נושא נשק בכל בית כנסת

9

מסלולי הצטרפות אתה בוחר את הקצב

- מסלול בסיסי עדיף ’בית כנסת’ 1 מסלול .

מסלול בו אתה חותם על טופס ההצטרפות הבסיסי של קרן ’תפילה ומגן’ ובנוסף אתה חותם על טופס משטרה. לאחר אישור הגורם המוסמך תהפוך להיות מוגדר שוטר מתנדב תחת פרוייקט ’מגן’. ההצטרפות שלך למשטרה היא הצטרפות פרוצדוראלית ופורמאלית בלבד וזאת על-מנת שתהיה מבוטח והפעילות שלך תהיה חוקית. . אינך צריך להתנדב במשטרה במהלך השבוע! ההסדר המיוחד שלנו מאפשר לך להגיע עם הנשק האישי שלך במהלך שבתות בחודש לבית הכנסת הרגיל שבו אתה מתפלל ובכך למלא את חובת 2 ההתנדבות החודשית, אינך מחוייב מעבר לזה מאומה. אינך נדרש להתנדב בימות השבוע ובודאי שאינך צריך ללבוש מדי משטרה או להתנדב בסיורים. . אתה משתבץ בשבת שנוח לך, דרך ווטסאפ ייעודי באופן פשוט וקל ומעדכן על בית הכנסת שבו תתפלל באותה השבת. פעמיים בחודש וזהו. אם אין לך סמארטפון, ננסה להתאים עבורך פתרונות מתאימים לצורך שיבוץ. . במסלול הזה תקבל את מסלול המטווחים וההכשרה הגדול ביותר שאנחנו מטווחים מקצועיים, תרגול הגנה ייעודי לבתי 2 נותנים, הכולל לפחות כנסת )באייר סופט(, הכשרה אישית ולימוד איך להגן על המשפחה, בטיחות, התמודדות עם מקרה טרור בקהילה, איך נמנעים מירי דו”צ ועוד... “ “ אנחנו חושבים שהמסלול הזה הוא המסלול הטוב ביותר כיון שבו גם תהיה מבוטח וגם תקבל את ההכשרה הטובה והגדולה ביותר שאנחנו נותנים. בנוסף, הפעילות שלך והשיבוץ יהיו מוסדרים וחוקיים ולמעשה לא תידרש לעשות כלום מלבד הדברים שבלאו הכי אתה עושה - לשאת את הנשק וללכת לבית הכנסת בשבת... על הדרך גם תהנה מעוד כמה הטבות והנחות כמו כרטיס ההטבות של ’קרנות השוטרים’ כי תהיה לך תעודת שוטר מתנדב..

Made with FlippingBook - Online catalogs