סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

מאותו יום רואים אותי לבד, ילדה בת עשר בחברת חברותיה של אימא, כשהילדה היחידה הנוספת היא בת הדודה שהייתה אז בת חמש. הסיפור הזה ממחיש עד כמה הייתי עקשנית באותם ימים. היום, אחרי כל השנים שחלפו, אני דווקא ותרנית למדי.

תמונה זו צולמה בפיקניק ביום שבו רבתי עם אמי והיא חזרה (שלישית משמאל) בחברת 10 הביתה עם אחותי. פה אני בת חברותיה המבוגרות של אמי. ניתן לראות בתמונה עד כמה הייתי רזה באותם ימים

הקהילה היהודית

הקהילה היהודית של וישגראד מנתה משפחות ממוצא ספרדי ואשכנזי. המשפחות הספרדיות היו ותיקות יותר, בעוד שהאשכנזיות הגיעו אחרי מלחמת העולם הראשונה או בחיפושיהן אחר עבודה. בסך הכול היו לנו בעיירה שלוש משפחות אלטרץ, שאחד מראשיה היה בעל משרד עוה"ד צדוק אלטרץ אשר לימים נספה בברגן בלזן; ארבע משפחות בשם פאפו, שאחת מהן ניהלה חנות למוצרי ברזל וציוד חקלאי; שלוש משפחות לוי; משפחת קמחי, שהייתה אף היא בעלת חנות; משפחת רומנו, שניהלה קצבייה; שתי משפחות קאיון, שאחת מהן סחרה בעורות; משפחת רייכמן; משפחת סינגר, שהיו בעלי מלון ששכן ברחובה הראשי של העיירה; משפחת צילר, שניהלה מלון נוסף במורד הרחוב הראשי, משפחת קלינגר;

13

Made with FlippingBook HTML5