בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

עברי לידר אישה לויתן / מילים ולחן: עברי לידר

בחרה: מכבית מאייר

טלי אחותי, אהובה שלי, השראה שלי, מקדישה לך את השיר - "אשה לויתן" של הזמר והיוצר שאת הכי אוהבת עברי לידר. "תמיד כשנשברת עולה לקחת אויר. מי אמר שאשה לויתן היא לא דבר שביר" אני כאן בשבילך ולא עוזבת לרגע, עוד יבואו ימים טובים.

עֲדַיִן חֹולֶמֶת וַעֲדַיִן רֹוצָה ּכְבָר ּכ ַּמָה ׁשָנִים ׁשֶהִיא ֹלא מְר ֻּצָה וְי ֵׁש ל ָּה הֶס ְּכֵם עִם עַצְמ ָּה ּתָמִיד ּכ ְׁש ֶּנ ִׁש ְּבֶרֶת עֹולָה לָקַחַת אֲוִיר מִי אָמַר ׁשֶא ִּׁשָה לְוִיתָן זֶה ּדָבָר ֹלא ׁשָבִיר

וְאּולַי הַחֹם יַע ֲׂשֶה אֶת ׁש ֶּלֹו וְאּולַי ה ַּקֹר יִגְמֹר אֹותִי

וְי ֵׁש ּבָעֹולָם מְקֹומֹות נִפְלָאִים הָיִיתִי רֹוצָה לִהְיֹות ׁשָם לִמְצֹא אֶת עַצְמִי ׂשֹוחָה חָפ ְׁשִּיָה ּבָעֳמָקִים מַתְאִימִים לִי לִפְעָמִים מַר ְּגִי ׁשָה חֲזָקָה לִפְעָמִים מִת ְּפָרֶקֶת ּבְלִי ּכֹוח לִדְחֹף אֶת עַצְמִי מֵה ַּדַחַף ׁש ֶּלִי ל ִׂשְחֹות אֶל הַחֹוף

וְאּולַי הַחֹם יַע ֲׂשֶה אֶת ׁש ֶּלֹו וְאּולַי ה ַּקֹר יִגְמֹר אֹותִי

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online