דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ"א 2020-2021

פעילות דורות עד הבית

כפר חסידים

ש״ח לחודש 80 מחיר | 09:00-10:00 ׳ יום ב

גלילה אלופי | התעמלות על כסאות

052-2264251 רחל פורמן | 054-9136500 הרשמה: יוכי חרג

עדכון על מועד הסדנא אצל רחל פורמן

אוריינות דיגיטלית

052-2264251 הרשמה: רחל פורמן

ש״ח להרצאה 10 מחיר | מועדון לוותיק | 17:00 ׳ יום א

הרצאות מתחלפות אחת לשבוע

פרטים יפורסמו בהמשך

מפגשים חברתיים מונחים, מותאמים לישוב ולאופי החברים

32

Made with FlippingBook - Online catalogs