תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

Animated publication

אחרי שנה מורכבת, בה פקד אותנו משבר עולמי, שטרם הסתיים, החלטנו שזה הזמן לשים זרקור על התוצרת החקלאית הנפלאה של עמק יזרעאל. בחרנו לעשות זאת . רוב שטחי 2021 בחוברת תכניות העבודה שלנו לשנת המועצה האזורית עמק יזרעאל הינם שטחים מעובדים – אלף דונם. 330 אלף דונם מתוך 250 כמו על כולנו, גם על חקלאי העמק עברה שנה מאתגרת - שנה שהצריכה חשיבה מחוץ לקופסה ומעבר לשיווק בעיקר באמצעים דיגיטליים. הייתה זו שנה בה התברר, מעבר לכל ספק, שמדינת ישראל חייבת לשמור על הביט־ חון התזונתי של אזרחיה, בעתות משבר, אך גם בשגרה. עמק יזרעאל הוא 'אסם התבואה' של המדינה. חשיבותם של חקלאי העמק במשוואה הזו, הנו קריטי. זו גם אחת הסיבות המרכזיות לכך שאנו מתנגדים בכל תוקף להקמת שדה תעופה בעמק. ענפי החקלאות בעמק שונים ומגוונים: פרדסים, שדות, חממות, רפתות, דירים, לולים, מטעים ובתי בד, חקלאות אורגנית ועוד. זו הזדמנות להודות לחקלאים שלנו, על עבודה מתמשכת בימים ובלילות, בשגרה ובחירום, לאורך כל ימות השנה - עבודה מאהבת הארץ, חיבור שורשי לאדמת העמק ומתוך שליחות ערכית, כשהם נתונים לחסדי מזג האוויר ולמשתנים בלתי צפויים, רבים.

אנו מחזקים את ידיכם ומאחלים לכם שהשנה הקרובה תהיה טובה, מניבה ובריאה!

תוכן עניינים גרפים מנכ"ל מכרזים

3-11 13-16 17-18 19-20 21-42 43-58 59-61 62-66 67-71 72-79 80-82 83-89 90-96 97-103 104-106 107-126 127-131 132-149 150-154 155-158 159-167 168-173 174-180 181-184 185-203 204-208 209-212 213-217 218-223

מוקד חינוך

קהילה ורווחה צעירים ומלגות תרבות חינוך חברתי נוער בית האמנויות בטחון קהילתי ספורט קידום בריאות

ישובים הנדסה יובלי העמק איכות הסביבה ופיקוח החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל תיירות תחבורה ובטיחות בתעבורה ביטחון ואבטחת מוסדות חינוך דוברות הטמעת תהליכים כספים רישוי עסקים רכש ולוגיסטיקה

משאבי אנוש רווחת העובד

דבר מנכ"ל המועצה

דבר ראש המועצה

תושבים יקרים, לאחר עבודה מקיפה, מעמיקה ויסודית של אגפי ומחלקות המועצה, נקבעו . 2021 תוכניות עבודה לשנת העבודה השנה, עמדה בפנינו משימה מורכבת יותר בשל ההתמודדות המיוחדת שהביאה עמה תקופת הקורונה. למרות חוסר הוודאות הכלכלי ששרר במדינה, הצלחנו להיצמד לתוכניות העבודה של השנה החולפת ולהרכיב תקציב מאוזן ואפקטיבי לשנה הקרובה. התוכניות, המוצגות בפירוט בחוברת זו, מביאות בפניכם את המטרות והיעדים שהצבנו לעצמנו לשנה הקרובה ואת מדדי ההצלחה להגשמתם, על פי המועדים שנקבעו. שיטה זו מאפשרת לנו לחלק את המשאבים בצורה מיטבית ולהמשיך להרחיב ולשפר את מגוון השירותים הניתנים לתושבים. במסגרת התהליך, בכל רבעון נבצע בקרה על התוכניות ובכל חציון נבחן את העמידה ביעדים שהוצבו. אני רוצה להודות למנהלי האגפים, המחלקות ולעובדים על ההתגייסות וההשקעה הרבה בהכנת תוכניות העבודה לשנה זו.

תושבים יקרים, מוצגת בפניכם תוכנית עבודה שנתית שמקיפה את פעילות האגפים והמחלקות במועצה. התוכנית הוכנה על-ידי מנהלי האגפים והמחלקות בתהליך של חשיבה מעמיקה ותכנון, בהתחשב במצב הנתון, בתקציב המועצה וביעדיה. בשנה החולפת פקדה אותנו מגיפה עולמית ששינתה את העולם, ואנחנו התאמנו את פעילותנו למצב, להתייעל ולהשתפר כדי לתת לתושבים שירות מיטבי. , כוללת סקירת הפעילות 2021 תוכנית העבודה של המועצה לשנת של כל אגף ומחלקה, בחירת היעדים העיקריים, ציון משימות מרכזיות, והצבת לוחות זמנים למימושן. בהתאם להן תתנהל פעילות המועצה האזורית, בשימוש נכון ואפקטיבי בתקציב הציבורי, בתיאום בין המחלקות השונות לקידום יעדי המועצה. הלקחים והתובנות שנפיק בתום השנה, ישמשו אותנו בהכנת תוכנית . 2022 העבודה לשנת החוברת מופיעה באתר האינטרנט של המועצה בהתאם לדבקותנו בשקיפות לציבור למענו אנו פועלים. תודה לכל עובדי המועצה המספקים את השירותים הטובים ביותר לתושבי העמק. בברכה, אייל בצר ראש המועצה

בברכה, רינת זונשיין מנכ"ל המועצה

2 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה

הוצאות תחזית עיקריות 2021 תקציב מלש"ח 364.6

העברות חד פעמיות הוצאות מפעל מים

פעולות רווחה

פירעון מילוות אחרים

הוצאות שכר כללי

פרעון מים וביוב )מילוות(

שכר עובדי רווחה

פעולות כלליות

פעולות חינוך

הנחות בארנונה

שכר חינוך

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה | 3 עמוד

תחזית הכנסות עיקריות 2021 תקציב מלש"ח 364.6

הנחות בארנונה

תקבולים אחרים

תקבולים ממשלתיים אחרים

תקבולים ממשרד הרווחה

עצמיות חינוך

יתר עצמיות

אגרת מים

4 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה

חלוקת הכנסות המועצה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה | 5 עמוד

סה“כ חינוך )מלש“ח(

365

סה“כ תרבות נוער וספורט )מלש“ח(

357 358

351

סה“כ יתר פעילויות המועצה )מלש“ח(

331

305

300

סה“כ הוצאות )מלש“ח(

285

2021 תקציב

*תחזית

267

261

243

175

168

156

179

157

166

147

166

141

149

142

17

22

16

22

15

14

15

13

13

12

12

167

167

135

169

130

149

125

163

112

100

89

*

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה

גובה התקציב ושינוי באחוזים בין שנה לשנה

364,647

357,993

356,976

352,522

2018

2019

2020

2021

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה | 7 עמוד

תחזית מספרית לגידול האוכלוסייה בעמק יזרעאל 2020-2030

54,051

53,099

52,359

51,550

49,832

48,296

46,662

45,323

44,155

43,015

42,356

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

שנות התחזית

8 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה

התפלגות גילאי תושבי המועצה

25.60%

15.55%

14.39%

11.30%

11.16%

10.67%

8.90%

2.42%

4,726

10,845 6,097 1,023

3,771 4,788 4,520 6,586

5 לידה -

11 עד 6 17 עד 12 29 עד 18 39 עד 30 59 עד 40 79 עד 60 80 מעל

התפלגות גברים ונשים

10 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה

מספר תושבים לפי ישוב

2655

2636

2225

2202

2018

1510

1433

1333

1362

1344

1016

1207

1259

1240

1036

1166

1126

1112

1048

864

884

989

980

958

856

810

782

741

739

749

651

648

602

576

616

325

285

241

139

) (

) (

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה | 11 עמוד

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה אגפים ומחלקות

12 עמוד |

מנכ"ל המועצה

ניהול ואחריות על כלל הפעילות השוטפת של יחידות המועצה ייעוד

2021 יעדים מרכזיים . שירות מיטבי לתושבי המועצה )איכותי, נגיש ומקצועי( בדגש על 1 מענה טלפוני מהיר, אחיד ושירותי . חיזוק ופיתוח מערך ההון האנושי 2 . מימוש מיקודים אסטרטגיים ועריכת מעקב ובקרה על מימושם 3 2021 בשנת העבודה . יצירת ארגון מתפתח ומתחדשהמתאים עצמו לצרכים בהווה ובעתיד 4 תחומי ליבה . ניהול ותכלול אגפי ומחלקות המועצה לרבות ניהול פורומים 1 . תכלול ופיתוח ההון האנושי בארגון 2 . שיפור השירות לתושב 3 . שקיפות מידע לציבור 4 . קידום מדיניות ראש המועצה והמיקודים האסטרטגים 5 . קידום תפיסה, כלים ושיטות חדשניות במועצה 6 . תכלול רכש, מכרזים והתקשרויות 7 . חיזוק תשתיות ארגוניות 8 . תכלול ותפעול ישיבות המועצה וועדות הרשות 9

הוא פרי מעץ הזית. מאחר שקיימים מגוון מינים של עצי זית, ישנו מגוון רחב של זני זיתים. זַיִת

2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

תחום / מיקוד רשותי ליבה

סכום תקציב ₪ - שוטף ב

אחראי

ז לביצוע " לו

תפוקות

משימות

יעדים

30,000

מצוינות בחינוך

חיזוק החוסן האישי של התושבים איכות סביבה וקיימות

לממש מיקודים אסטרטגיים ולערוך בקרה על מימושם בפועל 2021 בשנת העבודה

ל והיחידה " מנכ להטמעת תהליכים

פגישות בקרה עם כלל המחלקות אחת כולל בחינת המדדים והתפוקות , לרבעון

רבעוני

(" רמזור ") דוח מדדים ותפוקות רבעוני

צמיחה דמוגרפית ופיתוח היישובים והמרחב

מנכ"ל המועצה

מבנה ארגוני מאושר על ידי ראש המועצה שיפור במדדי הביצוע של ייקבע לפי - ות במיקוד / המחלקה אופי פעילות המחלקה שנבחרה

ל וראש המועצה " מנכ

יוני

הסדרת המבנה הארגוני

: או מחלקות / ליווי וייעוץ ארגוני לאגפים ו החלטה על מחלקה במיקוד וחיזוק התשתית הארגונית שלה

יחידה להטמעת , ל " מנכ א " תהליכים ומש יחידה להטמעת , ל " מנכ תהליכים ומחלקה רלוונטית

דצמבר

20,000

תשתיות ארגוניות מבוססות במועצה המאפשרות התנהלות מיטבית

חיזוק תשתיות ארגוניות

שוטף

נהלי עבודה 10 חידוש וכתיבת

הסדרת תהליכי עבודה וכתיבת נהלים

הטמעת מודל ועבודת האגפים בהתאמה הסדרת העמותות הנתמכות והפיכתן לעמותות עירוניות אגפים ישיבה שבועית ומחלקות ישיבה חודשית

פיתוח מודל תהליך ניהול ישיבות ובקרה עליו

ל " מנכ

מרץ

, יועץ משפטי , ל " מנכ גזבר , מנהלי העמותות

הסדרת ממשקי העבודה עם גופי הסמך

דצמבר

שוטף

מחלקות ואגפים : כינון פורומים ניהוליים

ל " מנהלת לשכת מנכ

ניהול ותכלול אגפי ומחלקות המועצה לרבות ניהול פורומים

שוטף

אחת לשבוע או שבועיים

פגישות עבודה שוטפות

עמידה במטרות ויעדי המועצה באופן מיטבי

ל ומנהל היחידה " מנכ להטמעת תהליכים

תכנית עבודה כלל מועצתית מאושרת מפורסמת ומבוצעת

ניהול תהליך גיבוש תכניות עבודה וביצוען בפועל , מקושרות תקציב אישורן סינכרון בין אגפי ומחלקות המועצה

דצמבר

30,000

שוטף שוטף

על פי צורך על פי צורך

ל " מנכ

טיפול במורכבויות ומשברים

ל ומנהלת משא " מנכ

יוני

40,000

פיתוח מקצועי של שני סקטורים

הכשרות והשתלמויות סקטוריאליים

הכשרה ופיתוח עובדים

תכלול ופיתוח ההון האנושי ברשות

יום גיבוש אגפי ויום גיבוש מועצתי וסדרת הרצאות בתחומי ידע רחבים

מנהלת מחלקת רווחת הפרט

פעילויות הפגה והעשרה

הכשרה ופיתוח עובדים

שוטף

14 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה

2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

סכום תקציב ₪ - נוסף ב

סכום תקציב ₪ - שוטף ב

תחום / מיקוד רשותי ליבה

תפוקות

משימות

יעדים

אחראי

ז לביצוע " לו

, יצירת מנהלים חזקים עצמאים ובעלי מיומנויות ניהול גבוהות

קיום סדנאות ופורומים למנהלים בדגש ליווי למנהלים , על מיומנויות ניהול הסדרה של המבנה ארגוני כולל רווחת הגדרות תפקיד , א " הסדרת כ , הפרט ויעדים תכנון בניה והטמעת תהליך הערכת עובדים

ל " מנכ

50,000

מפגשים 10

א ומיצובה כיחידת " חיזוק מחלקת מש הון אנושי תשתית מבוססת לקראת יישום הערכת עובדים אישור נוהל עבודה ברור וסדור לקליטת ופרישת עובדים ויישומו א ומיצובה כיחידת " חיזוק מחלקת מש הון אנושי

ל ומנהלת משא " מנכ

יוני

תכלול ופיתוח ההון האנושי ברשות

חיזוק ופיתוח מערך ההון אנושי ומחלקת א " מש

משא והטמעת , ל " מנכ תהליכים

ספטמבר

50,000

א " מנהלת מש

יוני

הסדרת נושא קליטת ופרישת עובדים

ת אגף משאבי אנוש / גיוס מנהל

ל " מנכ

מרץ

350,000

עוגנים קבועים ביומן לפגישות עם עובדים במחלקותיהם

אחת לחודש

חיזוק הקשר בין העובדים להנהלת המועצה

שקיפות וזמינות הנהלת המועצה ונבחרי הציבור

ביצוע שיחות יזומות עם עובדי המועצה אחת לחודש

ל " מנהלת לשכת מנכ

שוטף

שיחות יזומות עם עובדים

ז של חלון לקבלת עובדים " הטמעת בלו אחת לחודש

/ קביעת חלון קבוע לראש המועצה ל המועצה לקבלת עובדים לשיחה " מנכ תכנון גיבוש ויישום של סקר שביעות רצון

הטמעת + דוברות תהליכים

שוטף

ח מצב שביעות רצון תושבים " דו

מנכ"ל המועצה מרץ הטמעת מו + דוברות + תהליכים

הטמעת הנוהל ברשות

בניית נוהל מענה לתושב

מנהלת מוקד

יוני

מערכת פעילה ועובדת

הטמעת מערכת להקלטת שיחות במוקד

שירות מיטבי לתושבי המועצה ( איכותי נגיש ומקצועי )

הטמעת דוברות + תהליכים מוקד +

90%- שעות ב 24 חזרה ראשונית עד הוצאת דוח על ידי מנהלת , מהפניות המוקד אחת לשבוע מדדי שביעות רצון גבוהים בסקרים , ביצוע בקרות רנדומליות אחת לחודש לאחר בניית הנוהל , בקרות לקוח סמוי מענה

שיפור השירות לתושב

מעקב אחר פתיחת וסגירת פניות וקביעת זמני תקן

שוטף

מנהלת המוקד

ינואר

סקר שביעות רצון אחר כל פנייה

מנהל היחידה להטמעת תהליכים

מרץ

אחידות במענה הטלפוני במועצה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה | 15 עמוד

2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

תחום / מיקוד רשותי ליבה

סכום תקציב ₪ - שוטף ב

אחראי

ז לביצוע " לו

תפוקות

משימות

יעדים

אוגוסט

20,000

הכשרות שנתיות 10

השלמת הכשרות בתוכנות היסוד

מיזמי 2 ארבעה מפגשים בשנה והצגת חדשנות

ל " מנכ

דצמבר

הקמת פורום חדשנות

כלים , קידום תפיסה ושיטות חדשניות במועצה

ארגון מתפתח ומתחדש המתאים עצמו לצרכים בהווה ובעתיד

מנהלת + דוברות א " מש

הכולל - באתר ' אזור לעובדים ' הקמת מידע לעובדים וטפסים דיגיטליים

יוני

פורטל עובדים פעיל

מנכ"ל המועצה

מחלקת משאבי אנוש מטמיעה שירות מקוון לעובד העברת הטיפול בכל הספקים למחלקת ליצור גורם מטפל אחד משלב , הרכש ההזמנה ועד לסגירת החשבונית

קידום טפסים דיגיטליים

א " מנהלת מש

מרץ

ל ומנהל הרכש " מנכ

מאי

חיזוק ושיפור תהליכי הרכש במועצה

הסדרת העבודה בכל הקשור לרכש והתקשרויות הגשת מכרזים דרך מערכת תיבת המכרזים הדיגיטלית הסדרת כמות הספקים שעובדים על פי הליך מכרזי תקין ניהול בקרה על קיום ישיבות על פי תכנית העברת חומרים במועד לקראת הישיבות מיפוי וחידוש מאגר ספקים

תהליכי רכש והתקשרויות יעילים ואפקטיביים במועצה

מנהל הרכש

מרץ

הטמעה בשטח של הנוהל שנבנה

תכלול רכש מכרזים והתקשרויות

יולי

מערכת פעילה ומוטמעת

רכזת מכרזים

יוני

לעומת שנה קודמת 20%- הגדלה ב

ספטמבר

מאגר מוכן

ח מעקב רבעוני על זימון קיום " דו הוועדות ונוכחות משתתפים ח מעקב על העברת חומרים במועד " דו

שוטף

תכלול ותפעול ישיבות המועצה וועדות הרשות

הנהלה וועדות , מליאה הרשות

שוטף שוטף

מורן ניר

הפצת החלטות וסיכומי דיון

הפצת החלטות וסיכומי דיון

תכלול המענה המקצועי לחברי המליאה קידום מדיניות ראש המועצה והמיקודים האסטרטגיים

שוטף

שוטף

מענה אישי וישיר לפניות חברי המליאה

מעקב ובקרה של קידום , כתיבה המיקודים האסטרטגיים בתוכניות העבודה

היחידה + ל " מנכ להטמעת תהליכים מנהלת + ל " מנכ לשכת מנכל

רבעוני

בקרה רבעונית שוטפת

מדיניות ראש המועצה

שוטף

שוטף

ביצוע מטלות שוטפות

16 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה

יחידת מכרזים

ניהול יעיל ומקצועי של תהליכי מכרזים בהתאם לתקנות משרד ייעוד הפנים

2021 יעדים מרכזיים . שיתוף פעולה עם רשויות דומות )מועצות אזוריות( - העברת 1 אינפורמציה, למידה הדדית והכרת מודלים חדשים . הגשת מכרזים דרך מערכת תיבת המכרזים הדיגיטלית 2 ספקים 100 . הקמת מאגר ספקים - הגדלת היצע הספקים - לפחות 3 בכל התחומים מההתקשרויות מתבצעות 100% . סידור וייעול חוברת נהלים- 4 בהתאים לנהלים . חיזוק ממשק העבודה עם מחלקות רלוונטיות במועצה 5 . גיבוש נוהל עבודה סדור לנושא המכרזים 6 תחומי ליבה . ניהול מכרזי הרשות לפי חוק וביעילות המרבית 1 . גיבוש וקידום הליכי חדשנות לצד פיתוח כלים ומערכות דיגיטליות 2 תומכות . רתימת מחלקות המועצה ויצירת שיתופי פעולה בתהליכי מכרזים 3

אשר הקיפו את היישוב היהודי הקדום, חשיבות בתרבות ישראל. בנות ישראל היו יוצאות לחולל בכרמים בט"ו באב. לַכְּרָמִים,

2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תכנון וביצוע

תחום / מיקוד רשותי ליבה צמיחה דמוגרפית ופיתוח היישובים והמרחב

אחראי

ז לביצוע " לו

תפוקות

משימות

יעדים

הכנת פגישות עם האשכול ומספר רשויות על מנת ליצור שיתופי פעולה ולמידה לנושא המכרזים

מועצות ) פ עם רשויות דומות " שת , העברת אינפורמציה - ( אזוריות למידה והכרת מודלים חדשים

מאי

רשויות בשנה 3 פגישות עם

- ביצוע הערכה לעבודת המערכת חסרונות והפקת לקחים , יתרונות הפצת מדריך באמצעות פרסום באתר האינטרנט של המועצה

בחינת יעילות המערכת

ספטמבר

יחידת מכרזים

הגשת מכרזים דרך מערכת תיבת המכרזים הדיגיטלית

הכנת מדריך לתפעול המערכת הממחושבת

ינואר

גיבוש וקידום הליכי חדשנות לצד פיתוח כלים ומערכות דיגיטליות תומכות

יולי

מערכת מוטמעת

תחילת עבודה

רכזת מכרזים

הכנת תנאי סף בהתאם לדרישות לפי הנושאים הכנת טפסים דיגיטליים להצטרפות למאגר פרסום הזמנה להגיש מועמדות להיכלל בספר הספקים והקבלנים שדרוג וסידור נוהל רכש והתקשרויות לפי דיני המכרזים

ינואר

אישור תנאי הסף ופרסומם

הגדלת היצע - הקמת מאגר ספקים ספקים מכל 100 לפחות - הספקים התחומים

מהפניות יהיו באמצעות טפסים 100% הדיגיטליים פרסום באתר אינטרנט המועצה ופרסום בעיתונים מקומיים

ינואר

מרץ

מרץ

נוהל רכש ונוהל התקשרויות מעודכנים

100% - סידור וייעול חוברת נהלים מההתקשרויות מתבצעות בהתאים לנהלים

נהלים

אפריל

פרסום חוברת נהלים לכלל העובדים

רענון הנהלים בפני העובדים

רכזת + ל " מנכ מכרזים

פרסום ומעקב שוטף על הנהלים הקיימים

שוטף

הטמעת נהלים קיימים

פגישות עם מחלקות רלוונטיות לנושא זה ' ח וכו " הנה , רכש , גביה : במועצה התקשרויות של ספקים / יציאה למכרז שעובדים היום ללא הסכם שמתחייב מעבודתם עם המועצה

חיזוק ממשק העבודה עם מחלקות רלוונטיות

רכזת מכרזים

מרץ

פעמיים בשנה

פ בתוך המועצה " שת

רכזת + ל " מנכ מכרזים

הסדרת כמות הספקים שעובדים על פי הליך מכרזי תקין

הסדרה של תחום נותני השירותים

יוני

לעומת שנה קודמת 20%- הגדלה ב

18 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה

מוקד המועצה

מוקד המועצה מופקד על הטיפול בפניות תושבים, שעניינן ייעוד קבלת מידע אודות פעולות ושירותים הניתנים על ידי המועצה וכן, דיווח על מפגעים ומטרדים בשטח המועצה וביישוביה ובכללם מעקב ובקרה אחר הטיפול בפניות עד סגירתן

תחומי ליבה . הפעלה וניהול מוקד המועצה 1 . מיטוב איכות השירות במוקד 2 . ריכוז מידע בשעת חירום והפצתו לתושבים 3 . מרכז מידע לתושבי המועצה 4

2021 יעדים מרכזיים . מעקב ובקרה מובנים על טיפול בקריאות מוקד מול מחלקות 1 המועצה . הטמעת תוכנת המוקד בכל האגפים 2 . טיוב המענה לתושב – הטמעת תוכנה להקלטת שיחות והטמעת 3 במחלקות המועצה SLA קוד שירות וזמני

היחידה במספרים קריאות )מוקד, אחזקה, יובלי העמק( 9,500 - כ שיחות ביום בממוצע 200-300 נציגות 6 ועובדות בו 24/7 המוקד מאויש

מנגנון הנקרא "שלטון קודקודי", שליטה של החלק הגדל מהר )החלק שבקצה הנצר( על התפתחותם של שאר חלקי הצמח. לַחַמָּנִית

2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

סכום תקציב ₪ - שוטף ב

תחום / מיקוד רשותי ליבה חיזוק החוסן האישי של התושבים

אחראי

ז לביצוע " לו

תפוקות

משימות

יעדים

100% צוות המוקדנים ידע לתת מידע על שרותי המועצה השונים

ריכוז המידע מהמחלקות השונות בדיקת פניות פתוחות של המחלקות ריכוז נתונים והעברתם לגורמים הרלוונטים מענה מהיר ויעיל לכל שיחות הטלפון הטמעת תוכנה במחלקת אחזקה

המוקד כמרכז מידע לתושבים

מנהלת המוקד

שוטף

בקרה מול המחלקות על טיפול בקריאות הצפת מגמות על פי קריאות במוקד הקפדה על מענה מהיר ויעיל לתושב

מנהלת המוקד

שבועי

בקרה שבועית מול מנהלי מחלקות

מוקד המועצה

ניהול המוקד

מנהלת המוקד

שבועי

בהתאם לצורך / אחת לשבוע

מנהלת המוקד

שוטף

מענה לשיחות 100%

ינואר

הטמעת תוכנה אחידה לכלל המחלקות ויחידות המועצה

מהפניות למחלקה יועברו 100% באמצעות התוכנה

לאחר מעבר מחלקת אחזקה

תוכנת מוקד

מנהלת מוקד

הטמעת תוכנה ביובלי העמק

סיור ביישובים והכרת מנהלי ישובים הטמעת תוכנה הקלטת שיחות מוקד

טיוב המענה לתושב במענה הטלפוני

מנהלת המוקד מנהלת המוקד

חודשי פברואר

בקרה וחניכת מוקדנים

איכות השירות

נוהל עבודה מוכן

ניהול ופיתוח צוות מוקדנים הטמעת קוד שירות וזמני תקן למחלקות השונות

מנהלת המוקד

דצמבר

2,500

סיור אחד לשנה

הכרת מרחב המועצה

, מנהלת המוקד הטמעת תהליכים

מרץ

ס '' פיילוט חלקי מול האכיפה ואיכוה

כל השנה

SLA קביעת זמני

והמחלקות הרלוונטיות

מנהלת המוקד א " ומחלקת מש

מוקדניות 6 - טופס ראיון ל + ח '' קו א '' נמצא בכ

העברת המוקדנים להיות עובדי מועצה

א במוקד '' כ

יוני

סיום מכרז

אגף חינוך

מתן שירותים מיטביים בתחומים חינוכיים, מנהליים ופיזיים ייעוד למערכות החינוך במועצה האזורית עמק יזרעאל, לגילאי לידה עד בחינוך המיוחד 21 בחינוך הרגיל ועד גיל 18 מטרות האגף חיבור רישתי של כלל המערכים המחנכים בעמק לכפר שלם מצמיח ובונה עתיד פיתוח וטיפוח מחנכי העמק כקבוצת איכות משמעותית, צומחת ומצמיחה מתן מענה גמיש להתנהלות רב מימדית בהתאם למגבלות הקורונה המשתנות מיסוד אגף החינוך האחוד וחיזוק הקשר בינו ובין מוסדות החינוך והקהילות

מחלקות האגף . גיל הרך וגני ילדים 1 . בתי ספר יסודיים 2 . חינוך מיוחד 3 . שירות פסיכולוגי חינוכי 4

מהחומר הגולמי אובד במהלך עיבודה. 10% היא גידול נציל מאוד - רק כ- כֻּתְנָה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה | 21 עמוד

אגף חינוך

ייעוד . התווית מדיניות החינוך בעמק בשיתוף הנהלת המועצה, נציגי 1 מערכות החינוך במוסדות החינוך וביישובים . ניהול מחלקות האגף, כוח אדם ותקציבי החינוך 2 . בינוי ואחזקה מוסדות חינוך 3 . הובלת תהליכים מול משרד החינוך 4 . פיתוח והתמקצעות צוותי חינוך 5 . קשרשוטף עם צוותי מוסדות החינוך, נציגי חינוך בישובים ותושבים 6 . מתן מענה לתלמידי מועצה הלומדים במוסדות חוץ מועצתיים 7 . ניהול על מחלקת בתי ספר תיכוניים 8 היחידה במספרים בתי ספר 15 | תלמידי על יסודי 4,606 | תלמידי יסודי 4,630 תלמידי חינוך מיוחד תושבי 500- כ | בתי ספר על יסודיים 8 | יסודיים תלמידי 30 - כ | תלמידים בטיפול ביקור סדיר 100- כ | המועצה פעוטות 1,500 - מעונות יום, כ 90 - כ | הגיל הרך והגנים | חינוך ביתי מפקחת 1 מפקחות משרד החינוך, 3 | גנים 83 ילדים ב 2,200 - כ גננות 120 - כ | מנהלות ומערכות גיל רך 32 | משרד העבודה והרווחה מטפלות וגננות במעונות יום 180 - כ | סייעות בגני הילדים 160 - כ | גנים ממלכתי 6 | גנים בחברה הבדואית 4 | גנים חינוך מיוחד 2 | גנים מוכש"ר 2 | גן חב"ד 1 | דתי

מלאכה ידנית קשה, כיום הקטיף והעיבוד ממוכן מראשיתו ועד סופו. כֻּתְנָה בעבר היה קטיף ה

22 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה

אגף חינוך

2021 אגף חינוך - יעדים מרכזיים 2021 יעדים מרכזיים . תחילת הקמת מרכז החינוך ההתיישבותי 1 . הקמת מנהלת פיתוח מחנכים 2 . ביסוס ופיתוח תכנית הילה 3 . קידום מהלך ההכנה לשירות משמעותי בכלל התיכוניים 4 . המשך הפעלת ופיתוח המיחמ"ים )מרכזים חינוכיים משלימים( 5 . הטיול השנתי העמק יזרעאלי 6 . קידום ויזום בינוי במוסדות חינוך 7 2021 מחלקת הגיל הרך וגני ילדים - יעדים מרכזיים 3 . מימוש תקציב מועצתי בגיל הרך, לפעוטות בגילאי לידה - 1 . העצמת מנהלות הגיל הרך ביישובים ברמה מקצועית וגאווה בתפקיד 2 . אחריות על בטיחות ורישוי מבני המעונות ביישובים 3 . זיקה בין ועדים מקומיים לאגודות החינוך במושבים וביישובים, נציגי 4 ועד מקומי יהיו גם חברים בוועד המנהל של אגודות החינוך . היערכות אסטרטגית לבינוי מבני גנים ומעונות 5 ( והדרכה התפתחותית 3 . איתור מוקדם בגיל הרך )בגילאי לידה - 6 לצוותים ולהורים כחלק מתכנית מעג"ן

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה | 23 עמוד .1953 בישראל החל בשנת כֻּתְנָה גידול מסחרי של

אגף חינוך

2021 המחלקה לחינוך מיוחד - יעדים מרכזיים . השמות בחינוך מיוחד – מתן מענה מתאים לתלמידים העולים 1 לועדת זכאות . איתור תלמידים בנשירה ומציאת מסגרת מתאימה לכל תלמיד 2

. מעקב שוטף אחרי תלמידים בתוכניות מיוחדות 3 . פיתוח מקצועי לסייעות לתלמידים עם זכאות 4

2021 שירות פסיכולוגי - יעדים מרכזיים . הרחבת מגוון השירותים הפסיכולוגיים לתושבי המועצה 1 . מתן מענה מותאם לכל תלמיד 2 . הכשרת דור העתיד של פסיכולוגיים חינוכיים 3 . הגדרת תחושת שייכות של תלמידים וטיפוח חוזקות ותחושת 4 מסוגלות . מתן מענה לצורכי הקהילה מותאם לאתגרי הקורונה באמצעות 5 שירותים מקוונים ייחודיים מעבר למתווה השירות הפסיכולוגי . התפתחות מקצועית של הפסיכולוגים 6

לא הייתה בין הגידולים של תקופת המקרא, והגידול הוכנס לארץ בתקופה מאוחרת יותר כֻּתְנָה

24 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה

2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תכנון וביצוע

סכום תקציב ₪ - נוסף ב

סכום תקציב ₪ - שוטף ב

ז " לו לביצוע

/ מיקוד רשותי תחום ליבה

אחראי

תפוקות

משימות

יעדים

שוטף

גמר איסוף החומר והכנסתו למערכת מידע 100,000

פיתוח ציר הידע והחומר

מאי מאי

50,000 100,000

גמר הכנת סקיצה

פיתוח ציר התצוגה

גמר הכנת מערך השתלמויות וחונכים

פיתוח ציר מרכז המחנכים

מנהל אגף חינוך

, פרלמנטים , סרטים , אירועים ) הפעלה שוטפת ( קבלות שבת

שוטף

20,000

אירועים במהלך השנה 10

תחילת הקמת מרכז החינוך ההתיישבותי

דצמבר

35,000

נציגי חינוך

משלחת לימוד תפישת מוזיאון חינוך

ו בכל בתי הספר - ביקור כלל ילדי א במוזיאון העמק

סגנית מנהל אגף

שוטף

74,000

ביקור ילדי היסודי במוזיאון במהלך השנה

מנהל אגף חינוך הנדסה +

מאי

100,000

שיפוץ קומה תחתונה במוזיאון יפעת

דצמבר

50,000

הקמת המערך

בניית מערך איתור ומיון מורים חדשים

מצוינות בחינוך

דצמבר

50,000

כנסים 2 - אירוע מרכזי ו

( כנסים , שבוע המחנך ) קיום אירועים בוני תודעה

מנהל אגף חינוך

הקמת מנהלת פיתוח מחנכים

שיתופי פעולה - מכללת אורנים

50,000

מתנות והטבות למחנכים

מערך תמרוץ והטבות

חינוך בשיתוף הנדסה

יוני

200,000

איתור ושיפוץ מבנה קבע

איתור ושיפוץ מבנה קבע

ביסוס ופיתוח תכנית הילה

א בעמק בבית אייל " סיורים לכל כיתות י ובבית יגאל אלון ים בכלל ישובי העמק " הקמת מיחמ

קידום מהלך ההכנה לשירות משמעותי בכלל התיכוניים

מנהל אגף חינוך

יוני

100,000

תכניות הכנה לשירות משמעותי

אגף חינוך רכזת מיחמים

המשך הפעלת ופיתוח ים " המיחמ

שוטף שוטף

912,000 168,000

העסקת רכזים ביישובים ים " העסקת רכזת מיחמ

מנהל מחלקת אגף החינוך + נוער

יוני

300,000

ב " י -' טיולים שנתיים בזמן קורונה לז

טיולים שנתיים

ביסוס ומיסוד החינוך החברתי והחינוך הפורמלי תחת תקרת ניהול אחת התווית מדיניות וחזון חינוכי למערכת החינוך בעמק קידום למידה והתפתחות אישיים

מטרות האגף , חזון , ביצוע סדנא לגיבוש יעוד האחוד , המשך תהליך בניית האגף האחוד וגיבוש החזון המטרות והיעדים , היעוד

אפריל

מסמך מסכם של יעוד וחזון מוסכם

מנהל אגף חינוך

פיתוח מקצועי אגף חינוך -

תהליך עבודה שוטף ומלווה באגף ובמחלקות המרכיבות אותו

שוטף

100,000

מנהלי מחלקות

דצמבר

20,000

היקף משתנה בהתאם לצורך ולעניין

הוצאת הצוות להשתלמויות להתפתחות אישית

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה | 25 עמוד

2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תכנון וביצוע

סכום תקציב ₪ - נוסף ב

סכום תקציב ₪ - שוטף ב

ז " לו לביצוע

/ מיקוד רשותי תחום ליבה

אחראי

תפוקות

משימות

יעדים

בתקציב אגף הנדסה

סקר ומיפוי צרכי הבינוי בגני הילדים ובבתי הספר גנים ( מועצתית ) שליחת בקשות לבינוי ובתי הספר למשרד החינוך

קידום תכנית רב שנתית לבינוי מוסדות חינוך

מנהל אגף חינוך

מרץ

קידום ויזום בינוי במוסדות חינוך

פיתוח תשתית ובינוי

הגשת בקשות בינוי מסודרות למינהל הפיתוח במשרד החינוך

סגנית מנהל אגף

מאי

מנהלת מחלקת גיל הרך סגנית מנהל אגף

ינואר

הגשת בקשות למעונות יום למשרד הרווחה

הגשת בקשות בינוי מסודרות למשרד הרווחה

שוטף

הגשת קולות קוראים רלבנטיים

מעקב ואיתור קולות קוראים המזמנים תקציבי קיום הכשרות פנימיות לצוות המכלול בנושא תרחישי החירום קיום הכשרות ותדריכים לצוות בתי הספר

אגף חינוך

סגנית מנהל רכז + אגף סגנית מנהל ט " קב + אגף ח " מוס

קידום מציאת פתרון לניהול נתונים שיפור ידע ושליטה של צוות האגף במיומנויות טכנולוגיות רלוונטיות שליטה של צוות המכלול וצוותי בתי הספר בתרחישי החירום

דצמבר

תרגילים פנימיים למכלול חינוך 2

מוכנות לחירום

יוני

ס " ח בביה " תדריכים לצוותי צל 2

דצמבר

יציאה לפיתוח כלי / מציאת כלי מתאים

בחינת מספר כלים ופתרונות לניהול נתונים

פיתוח כלים טכנולוגים לניהול נתונים

דצמבר

20,000

שעות 6 * משתתפים 12

השתלמות לצוות האגף במיומנויות מחשב .1 השתלמות לצוות האגף בשימוש באפליקציות .2 מייעלות עבודה

סגנית מנהל אגף

דצמבר

20,000

שעות 20 * משתתפים 12

שוטף שוטף שוטף

115,000 53,000 50,000

קליטת רכזת תעסוקה ואדמיניסטרציה

א " תגבור כ באגף

חצי תקן מינהל תלמידים

א באגף " ייצוב תקני כ

מנהל האגף

תפעול ואדמיניסטרציה ' תוספת שכר למנהלת מח

ניצול מאכסימלי בכספי קולות קוראים המתאימים פיתוח / נדה החינוכית ' לאג תכניות חדשות

פיתוח / מענה לקולות קוראים רלוונטים תכניות חדשות

פיתוח תכניות / הגשת קולות קוראים רלוונטים מיוחדות

שוטף

300,000

יוני

50,000

מחנה טמראק

קולות קוראים ופרוייקטים מיוחדים

אוגוסט

3,000

יום היערכות לפתיחת שנת לימודים

סגנית מנהל אגף

יוני

35,000 10,000 35,000

( שי למורים ) יום המורה

שוטף

( גיוס עובדים , מידע ) פרסומים

תמיכות

יוני

' שי לבוגרי יב

ספטמבר ספטמבר

2,000

( פתיחת שנה ) ספר - שי לבתי

15,000

כנס חינוך

מאי

15,000 15,000

טיול וגיבוש אגף החינוך ספר - טיול מנהלי בתי

אוגוסט

26 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה

- הגיל הרך והגנים 2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

סכום תקציב ₪ - נוסף ב

סכום תקציב ₪ - שוטף ב

ז " לו לביצוע

/ מיקוד רשותי תחום ליבה

אחראי

תפוקות

משימות

יעדים

מטרות אגף החינוך

הדרכה פדגוגית ומקצועית לצוותי המעונות בישובים בסבסוד דיפרנציאלי מהמועצה רפואי ומתן - איוש תקן פרא השירות למעונות היום בישובים

מנהלות גיל 25 לפחות יממשו (32 מתוך ) רך את התקציב המוצע מ " בקשות לועדות חינו קיום , מותאמות ובזמן תהליכים הדרכות , התפתחותיים הורים

מימוש תקציב מועצתי לפעוטות , בגיל הרך 3 - בגילאי לידה איתור מוקדם בגיל הרך והדרכה (3 - בגילאי לידה ) התפתחותית לצוותים ולהורים אחריות על בטיחות ורישוי מבני המעונות ביישובים זיקה בין ועדים מקומיים לאגודות החינוך , במושבים ובישובים נציגי ועד מקומי יהיו גם חברים בועד המנהל של אגודות החינוך העלאת מודעות והסברה בנושא מוגנות מינית ומגע בתיאום בקרב הורים וצוותים , ילדים העצמת מנהלות הגיל הרך בישובים ברמה מקצועית וגאווה בתפקיד

חיבור כלל המערכים המחנכים בעמק לכפר שלם מצמיח ובונה עתיד בדגש על שינוי - הגיל הרך תפיסתי ואחריות מועצתית על פעוטות ,3 - בגילאי לידה במעונות היום ביישובים

מנהלת הגיל הרך והגנים

מאי

600,000

מצוינות בחינוך

מנהלת הגיל הרך והגנים

שוטף

80,000

איגום משאבים והפצת ( בשיתוף הנדסה ) תמחיר

ישובים 15 לפחות יצטרפו ליוזמה

בשיתוף הנדסה

מאי

לייצר שיח בנושא והעלאת המודעות למשמעויות ברמת , הישובים , הנהלת המועצה אגודות החינוך ומנהלות הגיל הרך בכפוף ) הצגות לילדי הגנים ( להנחיות התו הסגול

ש " בשיתוף יועמ

שוטף

11 ישובים מתוך 4- ב

מתן מענה חינוכי ומוגנות לכל ילד וילדה

אגף חינוך

חיזוק החוסן האישי של התושבים

, בטחון קהילתי , קהילה ורווחה מפקחת משרד החינוך

שוטף

גנים 40 מתוך 40 ב

משתתפים 100 מעל בהדרכה

הדרכות להורים ולצוותי הגנים

שוטף

פיתוח וטיפוח מחנכי העמק כקבוצת איכות , מחוללת שינוי צומחת ומצמיחה

צמיחה דמוגרפית ופיתוח היישובים והמרחב

לפחות , מפגשים 10 מנהלות בכל מפגש 25

מערך השתלמויות שנתי בנושאים פדגוגיים וניהוליים

מנהלת הגיל הרך והגנים

שוטף

10,000

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה | 27 עמוד

- הגיל הרך והגנים 2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

סכום תקציב ₪ - נוסף ב

סכום תקציב ₪ - שוטף ב

ז " לו לביצוע

/ מיקוד רשותי תחום ליבה

אחראי

תפוקות

משימות

יעדים

מטרות אגף החינוך

הקמת מרכז הכשרה והעשרה לצוותים במוזיאון העמק ביפעת

העצמת מנהלות הגיל הרך בישובים ברמה מקצועית וגאווה בתפקיד היערכות אסטרטגית לבינוי מבני גנים ומעונות

פיתוח וטיפוח מחנכי העמק כקבוצת איכות , מחוללת שינוי צומחת ומצמיחה

מנהלת הגיל הרך והגנים הטמעת הנדסה + תהליכים מנהלת הגיל הרך והגנים מנהלת הגיל הרך והגנים מנהלת הגיל הרך והגנים

שימוש תדיר במקום והפיכתו למקום מפגש יכולת לקבוע סדר קדימויות בין ישובים

צמיחה דמוגרפית ופיתוח היישובים והמרחב

מרץ

40,000

פברואר

איסוף וניתוח נתונים

פעוטות / כל ילדי המסגרת שבבידוד יקבלו שי אישי

לפי צורך לפי צורך

שי למבודדים

אגף חינוך

מתן מענה גמיש להתנהלות רב מימדית בהתאם למגבלות הקורונה המשתנות

שמירת קשר עם השטח בעת בידוד או סגר

- הפצה ברחבי העמק ל ילדים 2,200 לפחות פעם אחת בכל אשכול ישובים יפעילו מענים לקהילה באופן בריא ומותאם היווצרות קשר בין גננות למחנכות פחות תלונות והשגות מצד הורים למחלקה

חוברות מותאמות לילדים

מענה מותאם לתקופת קורונה

שוטף

הדרכות הורים וצוותים

תכלול המענים והאפשרויות בהלימה להנחיות המתפרסמות

הכנת מתווה לישובים כמענה חינוכי בעת סגר ובכפוף להנחיות ' נושם '

שוטף איגום משאבים

מנהלת הגיל הרך והגנים מנהלת הגיל הרך והגנים

' תכנית מעברים לכיתה א

מאי

10,000

טיפוח רצף חינוכי בין יחידות הגיל

יצירת תכנית למעבר מהמעון לגן משרד החינוך חלוקת שי לחג והתייחסות לאירועים אישים

מאי

טיפוח הון אנושי בגיל הרך

מועצה דתית

שוטף

3,000

תשתית ניהולית שוטפת

מנהלת הגיל הרך והגנים מנהלת הגיל הרך והגנים מנהלת הגיל הרך והגנים

שוטף

20,000

משתתפות 150 - כ

השתלמויות לגננות

העשרה מקצועית וגאוות תפקיד

כל צוותי - כנס הגיל הרך 6 - החינוך מלידה

יולי

15,000

משתתפים 300 - כ

אוגוסט

5,000

משתתפות 120- כ

כנס פתיחת שנת לימודים

28 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה

- הגיל הרך והגנים 2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

סכום תקציב ₪ - נוסף ב

סכום תקציב ₪ - שוטף ב

ז " לו לביצוע

/ מיקוד רשותי תחום ליבה

אחראי

תפוקות

משימות

יעדים

מנהלת הגיל הרך והגנים

90% , פעם בחודש השתתפות

השתלמויות ופורומים מקצועיים לסייעות מועצה השתלמויות ופורומים מקצועיים לצוותי הגיל הרך השתלמויות ופורומים מקצועיים מנהלת מחלקה השתלמויות ופורומים מקצועיים למזכירת המחלקה איתור מוקדם והדרכה רלוונטית גנים צעירים בעמק 12 - ב תכנון , ליווי פדגוגי למחלקה והטמעת תהליכים לפי תכנית העבודה הדרכת גננות לעבודה עם מחשב בגן הילדים והטמעתו בשגרת הלימודים בגן

שוטף

10,000

מימון ישובים

שוטף

50,000

פעמים בשנה 4 לפחות

העשרה מקצועית וגאוות תפקיד

+ ' מנהלת המח מנהל האגף

, קורס שנתי מקצועי למידה מקולגות

שוטף

שוטף

השתלמות שנתית

ן " קיום תכנית מעג

שוטף

גנים צעירים בעמק 12 - ב 106,000

מנהלת הגיל הרך והגנים

יועצת פדגוגית מומחית בגיל הרך

שוטף

20,000

תשתית ניהולית שוטפת

מיחשוב גני ילדים בוגרים בעמק

ספטמבר

40,000

40 גנים מתוך 15

אגף חינוך

+ חשב האגף מנהלת המחלקה מנהלת הגיל הרך מזכירת + והגנים המחלקה

רבעוני

תמונת מצב רבעונית

קבלת תשובות מהחשב באגף

היכרות עם תקציב המחלקה

אחוז ירשמו 80 לפחות דרך האינטרנט ובמועד הנדרש באמצעי מדיה שונים

פיתוח וליווי ממשק יעיל ונוח ליווי ומענה , לתושבים לרישום לתקלות

מרץ

דוברות

ינואר

פרסום מועדי הרישום

רישום ושיבוץ ילדים לגנים

מנהלת הגיל הרך והגנים

סיכום כלל הנתונים שיתוף ובקרה מול גורמים בקהילה

מרץ

גנים מרווחים ומאוזנים בכל ישוב

סגירה ופתיחה - תקני גן

יועצת פדגוגית

שוטף

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה | 29 עמוד

- הגיל הרך והגנים 2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

סכום תקציב ₪ - שוטף ב

ז " לו לביצוע

סכום תקציב ₪ - נוסף ב

תחום / מיקוד רשותי ליבה

אחראי

תפוקות

משימות

יעדים

ריכוז כלל הבקשות מהשטח וצרכים לשיפוצי קיץ בגנים בניהול מועצה ריכוז כלל הבקשות מהשטח וצרכים להצטיידות בגנים בניהול מועצה ריכוז כלל הליקויים בגנים ובחצרות לטובת רישוי הגנים ריכוז פניות ובקשות לאחזקת גנים שוטפת ביקורים סדירים במערכות הגיל הרך יישום עקרונות משרד החינוך בגנים תוך התחשבות בצרכי ובמאפייני הקהילה דיווח על הנעשה במחלקה ועדכון מה צפוי , הדרכות צוותים בנושא בטיחות קיימות ופדגוגיית חצר גרוטאות בסיסים לחצר / גיוס מתקנים גרוטאות והובלה ופינוי פסולת מחצרות

+ מנהלת המחלקה אגף הנדסה

שיפוץ סביבת הגן והחצר גנים 2- לפחות ב

מאי

300,000

מנהלת המחלקה

מאי

200,000

גנים 40 לפחות ב

תפעול ואחזקת גנים

בכל הגנים המוגדרים (82) בתחום הרשות מענה לכל הפניות הנפתחות מהשטח

אגף חינוך

מאי

+ מנהלת המחלקה אגף הנדסה

מאי

150,000

שוטף

לפחות פעם בשבוע ביישוב

תשתית ניהולית שוטפת

מנהלת הגיל הרך והגנים

קשר עם ישובים

יוני

יוזמות משותפות 3 לפחות

עדכונים על הנעשה 4 במחלקה

רבעוני

10,000

יוני

3,000

82 גנים מתוך 10 - ב

פדגוגיה מותאמת למרחב הכפרי ולעקרונות החינוכיים של אגף החינוך במועצה הטמעת הגישה של חצר גרוטאות כסביבה חינוכית בגנים בעמק

+ מנהלת המחלקה אגף הנדסה

יוני

5,000

82 גנים מתוך 40 - ב

מנהלת הגיל הרך והגנים

עידוד והגברת טיולים בגנים בעמק בסביבת הילדים

יוני

לפחות פעם בשבוע בגן

30 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה

- הגיל הרך והגנים 2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

סכום תקציב ₪ - שוטף ב

ז " לו לביצוע

סכום תקציב ₪ - נוסף ב

תחום / מיקוד רשותי ליבה

אחראי

תפוקות

משימות

יעדים

עידוד והגברת פעילויות על ידי תושבים בגנים בעמק / הורים יישום פעילויות סל תרבות קול האומנות - בגנים

שוטף

פעילויות בשנה 10

שוטף

גנים בוגרים 40 - ב

מנהלת הגיל הרך והגנים

פדגוגיה מותאמת למרחב הכפרי ולעקרונות החינוכיים של אגף החינוך במועצה

שוטף

40,000

גנים 82 מתוך 40

יוזמות פדגוגיות

מפגשים סדורים עם מפקחות גני הילדים מענה לילדים שאינם משובצים מ " בחינו איתור קולות קוראים רלוונטים והגשתם לבינוי ולחידוש סביבות המעון והגן מימון ח " משה שיבוצים בגנים המנוהלים על ידי המועצה

שוטף

שוטף

מנהלת הגיל הרך מחלקת + והגנים מ " חנ

תכנית עבודה אישית מותאמת

שוטף

תשתית ניהולית שוטפת

מנהלת + חשב האגף המחלקה

הגשת בקשות ומענה לקולות קוראים

שוטף

מיצוי תקציבי ממשלה

אגף חינוך

שוטף

לפחות פעמיים בשנה סייעות 25 עם

שוטף

שיחות משוב והכוונה

מנהלת הגיל הרך והגנים

ממלאות - גיוס סייעות לעבודה מקום ולפי צורך

שוטף

ניהול סייעות מועצה בגנים

שוטף

מילויי מקום להיעדרויות

מנהלת הגיל הרך מ " מחלקת חנ + והגנים

שוטף

4,000

עובדות 2- העלאת שכר ל

סייעות עם צרכים מיוחדים

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה | 31 עמוד

- הגיל הרך והגנים 2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

סכום תקציב ₪ - שוטף ב

ז " לו לביצוע

סכום תקציב ₪ - נוסף ב

תחום / מיקוד רשותי ליבה

אחראי

תפוקות

משימות

יעדים

יולי

ישובים 32 - ב

רישוי קייטנות חגים בגנים

, מנהלת מחלקה , רישוי עסקים משרד החינוך

יולי

ישובים 32 - ב

רישוי קייטנת קיץ

ניהול קייטנות בגני הילדים

אגף חינוך

מנהלת המחלקה מול משרד החינוך מנהלת הגיל הרך מחלקת + והגנים מ " חנ

קייטנה ציבורית לפי החוק מינוי רכז - לקיץ

יולי

30,000

תשתית ניהולית שוטפת

יולי

חינוך מיוחד - קייטנה גן רעות

יולי

52,000

רכזת מינהלתית גיל הרך

מנהלת הגיל הרך והגנים

שינויים ופרוייקטים , יוזמות שלא נלקחו בחשבון

שוטף

20,000

32 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה

- בתי ספר יסודיים 2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

סכום תקציב ₪ - שוטף ב

אחראי

ז לביצוע " לו

תפוקות

משימות

יעדים

מטרות אגף החינוך

תחום ליבה

מפגשים, כל מנהל 10 יעבור פיתוח מקצועי שעות 40 של

השתלמות מנהלים - כיבוד מפגשים והכשרת מתנדבים

מנהל / מנהל אגף שפח

פיתוח וטיפוח מחנכי העמק כקבוצת איכות מחוללת שינוי, צומחת ומצמיחה פיתוח וטיפוח מחנכי העמק כקבוצת איכות מחוללת שינוי, צומחת ומצמיחה פיתוח וטיפוח מחנכי העמק כקבוצת איכות מחוללת שינוי, צומחת ומצמיחה פיתוח וטיפוח מחנכי העמק כקבוצת איכות מחוללת שינוי, צומחת ומצמיחה פיתוח וטיפוח מחנכי העמק כקבוצת איכות מחוללת שינוי, צומחת ומצמיחה חיבור כלל המערכים המחנכים בעמק לכפר שלם מצמיח ובונה עתיד

שוטף

5,000

'

סטודיו עמק' - להכשרת מורים מנטורים

פיתוח מקצועי

שוטף

3,500

כיבוד למפגש

שלושה מפגשים ל- מזכירות 16

כרמית

רבעוני

7,500

השתלמות מזכירות

פיתוח וגיבוש צוות

הסעות

מנהלות בתי ספר

שוטף

14,500

בתי ספר 14

גיבוש צוות מורים

פיתוח וגיבוש צוות

הוספת שני בתי ספר למערך הדרכה 6 והמשך תהליך עם בתי ספר

ליווי פדגוגי על ידי יועצים מקצועיים

אוקטובר- יוני

פיתוח וגיבוש צוות

135,000

פדגוגיה

אגף חינוך

5,000

רצפים

35 מפגשים, 4 משתתפים

מפגשים והכשרת מתנדבים

אוקטובר- יוני

פיתוח מקצועי

10,000

מנהל מח' יסודי

בתי ספר 14 משתתפים בביקור

ניהול הביקור: תוכן, הדרכה

נובמבר-מאי

8,000

חיבור התלמידים לסביבה

ביקור כיתות ד'

שנתי

10,000

פרסומים בשנה 5

שיווק ופרסום

שיווק

10,000

שונות

יוזמות שונות

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה | 33 עמוד

- בתי ספר יסודיים 2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

סכום תקציב ₪ - שוטף ב

אחראי

ז לביצוע " לו

תפוקות

משימות

יעדים

מטרות אגף החינוך

תחום ליבה

חיבור כלל המערכים המחנכים בעמק לכפר שלם מצמיח ובונה עתיד חיבור כלל המערכים המחנכים בעמק לכפר שלם מצמיח ובונה עתיד

- ' מרומי שדה ' בית ספר ביקור בבית אבות

קשר רב דורי

1,500

1

27,000

בתי ספר 2 דו קיום -

מוזיאון עין דור

אגף חינוך

24,000

בית ספר מנגן

יוזמות שונות

מנהל מח' יסודי

90,000

מורים 4

א " תלמ

30,000

שדה יעקב

בתי ספר קטנים

מתן מענה חינוכי לכל ילד וילדה, לכל נער ונערה

50,000 50,000 100,000

ב " דרך התבור -תשפ

מ " בלת

מנהלים 5

ליווי מנהלים חדשים

כל תלמידי כיתות א' מקבלים שי מהמועצה

' שי לכיתות א

13,000

34 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה

- בתי ספר על יסודיים 2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

סכום תקציב שוטף

סכום תקציב נוסף

/ מיקוד רשותי תחום ליבה

אחראי

ז לביצוע " לו

תפוקות

משימות

יעדים

קבוצות 2 הקמת לפחות תלמידים בכל בית ספר , קיימות , חירום : בתחומי ליווי סל תרבות

פיתוח צוותי מנהיגות בבתי הספר

פיתוח מנהיגות תלמידים במרחב הבית ספרי

יוני

176,000

מצוינות בחינוך

מנהל האגף

פיתוח מקצועי של מנהלי בתי הובלת תכנית שנתית - הספר

מפגשים בשנה 10 בהנחיית גורם מקצועי

קיום מערך השתלמות ופיתוח מקצועי

פיתוח מקצועי

שוטף

30,000

שעות 50-100 תוספת פתיחת , תגבור לבית ספר קבוצות תגבור חשיפת תלמידים לתכניות האצה והצטיינות באקדמיה ובמפעלים עתירי ידע

העלאת אחוז הזכאים 5% - לבגרות ב

- שיפור ההשגים הלימודיים העלאת אחוזי הזכאות לבגרות

שוטף

30,000

השגים לימודיים

העלאת אחוז התלמידים 2% - המצטיינים ב

העלאת אחוז התלמידים על פי הגדרות משרד ) המצטיינים ( החינוך

אגף חינוך

רכז חדשנות

שוטף

12,000

מצויינות

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה | 35 עמוד

- חינוך מיוחד 2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

סכום תקציב ₪ - שוטף ב

אחראי

ז לביצוע " לו

תפוקות

משימות

יעדים

מטרות אגף החינוך

תחום ליבה

מנהל מח' חינוך מיוחד מנהל מח' חינוך מיוחד מנהל מח' חינוך מיוחד

ספטמבר- אוקטובר ספטמבר- אפריל

כל הילדים מהרשימות שובצו לועדות כל הילדים מבתי הספר שובצו לועדות

איתור תלמידים הזקוקים לחידוש

השמות בחינוך מיוחד – ועדות זכאות ואיפיון

מתן מענה חינוכי לכל ילד וילדה לכל נער ונערה

פנייה לבתי ספר לאתר ולשלוח את התלמידים העולים לועדה

ספטמבר

מועדים לועדות 30-40- כ

קביעת מועדים לועדות

מתן מענה יעיל ושירותי למשתתפי הועדות: מוסדות החינוך, הורים, אגף חינוך בשלבי התנתקות או עם צרכים המתעוררים כתוצאה מהלמידה מרחוק מתן מענה לתלמידים שמוגדרים על ידי משרד החינוך בלמידה מקוונת

כל תלמיד מקבל תכנית מותאמת לתקופת שהייתו בבית

מתן מענה גמיש להתנהלות רב מימדית בהתאם למגבלות הקורונה המשתנות

איתור תלמידים שלא מגיעים לבית הספר איתור תלמידים מול יועצות בתי הספר

ס " קב

תקופת הקורונה

אגף חינוך

השמות בחינוך מיוחד – ועדות זכאות ואיפיון

ס " קב

תקופת הקורונה

אחת לשבועיים

כל המכתבים יצאו שבועיים לפני הועדה, החלטות יופצו תוך שבוע מקיום הועדה

מנהל מח' חינוך מיוחד

טיפול אדמניסטרטיבי לקראת הועדות ולאחריהן

שוטף

מתן מענה חינוכי לכל ילד וילדה לכל נער ונערה

מנהל מח' חינוך מיוחד מנהל מח' חינוך מיוחד

ההורים קיבלו מכתב החלטת ועדה

קיום ועדות זכאות לכל הילדים

דצמבר-מאי

מציאת מסגרת מתאימה לכל תלמיד

פברואר-אוגוסט

כל הילדים משובצים

שיבוץ במסגרות מותאמות

נובמבר, פברואר, מאי

קביעת מועדים קבועים לפגישות עבודה בבית הספר

ס " קב

מפגשים בכל בית ספר 3

ליווי והכנת תכנית חינוכית / טיפולית

מתן מענה מותאם לתלמידים ס " מאתגרים בתוך ביה

מתן מענה חינוכי לכל ילד וילדה לכל נער ונערה

מחלקת חינוך מיוחד אגף הרווחה +

השתתפות נציגת אגף קהילה ורווחה בועדות התמדה

שוטף

מהועדות 100%

בבתי הספר – ועדות התמדה

פגישות עם הצוות 3 ל " המקצועי במהלך שנה

ס " קב

ל " לאורך שנה

ל " ליווי בית הספר במהלך שנה

36 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה

- חינוך מיוחד 2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תכנון וביצוע

סכום תקציב ₪ - שוטף ב

אחראי

ז לביצוע " לו

תפוקות

משימות

יעדים

מטרות אגף החינוך

תחום ליבה

ספטמבר- דצמבר ספטמבר- דצמבר

כל הילדים שעולים לחידוש זכאות שובצו לועדות נקבע מועד לכל הילדים המחדשים או חדשים

איתור התלמידים

מנהל מח' חינוך מיוחד

מתן מענה מתאים לתלמידים העולים לועדת זכאות

הפניה לועדות זכאות

תמיכה וליווי תלמידים ס " בטיפול קב ותלמידי זכאות בבתי ספר רגילים

הגדרת שעות תמיכה על ידי ועדת הזכאות

מתן מענה חינוכי לכל ילד וילדה לכל נער ונערה

ינואר-מאי

קביעת כמות השעות לה זכאי כל ילד

ס " קב

מאי-יולי

שיבוץ סייעת לכל תלמיד

מציאת סייעת

כל ילד בטיפול ידווח בתכנה למעקב וסנכרון מאגר תלמידים ומניעת נשירה

שוטף

אחת לשבוע

דיווחים התכנת קבסנט

ס " קב

מפגש היערכות בהשתתפות מהסייעות 80% 80% מפגש היערכות בהשתתפות מהסייעות

אוגוסט

1,000

הדרכת והנחיית הסייעות

פיתוח וטיפוח מחנכי העמק כקבוצת איכות מחוללת שינוי, צומחת ומצמיחה

ניהול סייעות אישיות ורפואיות

פיתוח מקצועי סייעות

מאי-יולי

5,000

מפגש גיבוש

הדרכה וליווי פרטני ובשיתוף עם בתי הספר

ס " א וקב " מתי

שוטף

לפי צורך

אגף חינוך

ספטמבר- אוקטובר

איתור ומיפוי כל הנערים בתוכניות אלה

טבלה עם שמות התלמידים במסגרות

פעם בחודש שיחה עם מנהלות קידום נוער

ל " לאורך שנה

מעקב שוטף אחרי תלמידים בתוכניות מיוחדות – חינוך ביתי, קידום נוער, פטור, פנימיות, אשפוז

מענה לתלמידים במסגרות מיוחדות

- מתן מענה חינוכי לכל ילד וילדה לכל נער ונערה

ס " קב

פעם בחודש עם הפיקוח על חינוך ביתי

קשר שוטף עם ההורים, המסגרת והפיקוח

שוטף

דצמבר

פעמים בשנה שיחה עם ההורים 3 ביקור בית פעם בשנה אצל משפחות חינוך ביתי

שוטף

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה | 37 עמוד

- חינוך מיוחד 2021 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תכנון וביצוע

סכום תקציב ₪ - שוטף ב

אחראי

ז לביצוע " לו

תפוקות

משימות

יעדים

מטרות אגף החינוך

תחום ליבה

איתור תלמידים לשלוחת נהלל, מסלול לימודי וטיפולי לכל תלמיד, צוות מאורגן

מרץ

תלמידים עד סוף השנה 40 כ-

מיצוב וחיזוק היחידה

פגישה דו חודשית עם מנהלת היחידה נ בישיבות " נוכחות מנהלת קד מקצועיות בבתי הספר כישורי חיים, כלבנות, קרב מגע, כושר, סוסים

מעקב אחרי תלמידי קידום נוער

מתן מענה חינוכי לכל ילד וילדה לכל נער ונערה

קידום נוער נהלל

נוכחות בועדות התמדה, ייעוץ לגבי תלמידים בסיכון בבתי הספר

היחידה לקידום נוער תשתלב בצוות המקצועי לגבי תלמידים בסיכון

מנהל מח' חינוך מיוחד

אגף חינוך

44,000

קבוצות טיפוליות

שוטף

מתן פעילויות ייחודיות ומותאמות לנוער ביחידה

62,000

ארוחות בוקר, חגים, ימי צוות, טיולים

תרבות וטיולים

קידום נוער מנשיה

10,000

פעילויות

מציאת מדריך

בדיקה מול בתי הספר ומשרד החינוך איזה תלמידים לא לא מגיעים לבית ספר / רשומים

ספטמבר- אוקטובר

רשימות מבתי הספר על מעברים

לא / איתור תלמידים מנותקים משובצים

שמירת חוק לימוד חובה – טיפול בנושרים

כל תלמיד מנותק יעלה לועדה בית ספרית או מועצתית כל תלמיד ישובץ במקום המתאים ביותר

ועדת התמדה

מתן מענה חינוכי לכל ילד וילדה לכל נער ונערה

ס " קב

שיבוץ מותאם

ל " לאורך שנה

ניהול המחלקה לחינוך טיפול / מיוחד בפרט

20,000

תמיכה תקציבית במקרי קיצון

תקציב טיפול בפרט

ניהול תקציבי יעיל ומאפשר

38 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2021 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Publishing Software