תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

כל השנה

בשנה 10 לפחות

קיום גישורי קהילה ותהליכי שיח ודיאלוג קהילתי

חיזוק החוסן האישי של התושבים

מתן כלים ליישוב סכסוכים

פברואר ויוני

סדנאות פיתוח מיומניות גישוריות לבעלי תפקידים ביישובים ובמועצה בניית הכשרות לצוותי חינוך בהתמודדות עם התנהגויות סיכוניות ומיניות בריאה הרצאות וסדנאות להורים בבתי הספר התיכוניים בתחומי אלכוהול ומיניות בריאה

בשנה 2 לפחות

לפחות הכשרה אחת בשנה בכל בית ספר תיכון שישה מפגשים (אחד לכל תיכון בכל תחום) לכל תיכון בכל 3 פעילויות ( 9 לפחות תחום) פעילות מניעה בתיכון אחד לפחות ובחמישה בתיה"ס יסודיים פעילות מניעה בשלושה יישובים לפחות

1,275

1,275

ביטחון קהילתי

3,426

3,426

סדנאות מניעה בבתי הספר התיכוניים לבני הנוער בתחומי אלכוהול, מיניות בריאה וסמים

24,000

24,000

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

5,000

5,000

יצירה והפקת פעילויות פנאי בתחום המניעה וחלופה להתנהגות סיכונית

בניית תוכנית ממוקדת למניעה ואכיפה בתחום נהיגה פרועה

מצוינות בחינוך

5,001

5,000

ינואר ופברואר

1,500

3,000

שתי הכשרות בשנה

הכשרות לרכזי הנוער בתחומי מיניות בריאה ואלכוהול בקרב בני הנוער

קיום הכשרות בהתאם לצורך עבור בשנה 3 )עובדי נוער (לפחות

כל רבעון

שותפות בועדות מקצועיות במועצה, נוכחות בפורום מנהלי בתי ספר ומנהלי חינוך חברתי פעמיים בשנה והשתתפות בפורום העוסקים בקהילה ובחינוך- לפחות פעם בשנה

נוכחות פעילה בפורום מקצועייים רלוונטיים; מנהלי בתי ספר, מנהלי חינוך חברתי, רכזי נוער, וועדות ברשות וכו'

לפי צורך

53 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator