מועצה אזורית עמק יזרעאל - ניתוח סקר תושבים - דצמבר 2019

ניידות בין ישובי המועצה

25%

מתניידים

לשאלה כיצד מתניידים בין ישובי המועצה ענו מרבית המשיבים הם כי

20%

המרכז 20%

רמת ישי 17%

97% מתניידים ברכב פרטי לעומת 3% אשר הם כי ציינו

כ. הפרטי

ברכבם

יעדים אחרים 18%

חיפה 18%

15%

. ליישוב

מתניידים באופניים או בתחבורה ציבורית . מחוץ

עפולה 12%

10%

שיעור השימוש ברכב בתנועה מחוץ ליישוב

רכבת 3%

טבעון 7%

5%

אחר 3%

נצרת 5%

0%

היכן עורכים את קניות המזון

רכב פרטי 97%

16% עורכים את

רק . סמוכים

הקניות נערכות בישובים

מרבית המשיבים כי ענו

יותר עורכים

גבוה אחוז

, הקיבוצים

בקרב תושבי

קניות המזון . גרים הם בו בישוב

. אחרים

את הקניות בתוך הישוב מאשר בישובים

יעדים מומלצים לשיפור הנגישות . בשאלת שיפור הנגישות למוקדים , ניתנה לעונים אפשרות לציין 2 יעדים . התפלגות תשובות הסקר מצביעה על הצורך בשיפור הנגישות למוקדים מרכזיים ברמה היומיומית . 4 המקומות שעלו ראשונים שאליהם לדעת העונים יש לסקר לשפר

בישוב שלי 16%

מקומות שונים 4%

ישוב או עיר סמוכים 80%

עפולה .

, חיפה , ישי רמת

, הארץ

: הינם מרכז

את אפשרויות ההגעה אליהם

7

Made with FlippingBook flipbook maker