מועצה אזורית עמק יזרעאל - ניתוח סקר תושבים - דצמבר 2019

באיזה תחום על המועצה להשקיע בפיתוח – על פי צורת ישוב

ישובים קהילתיים

, חקלאות 13%

באותו

, עתידי 4 התחומים שהובילו לא כי אם , זהים היו

בכל הנוגע לפיתוח

אזורי מסחר , 14%

. הסדר

, תיירות

קולות המצביעים ומייד לאחריה

במושבים , החקלאות קיבלה מירב את

, תיירות 15%

מוקדי השכלה , 15%

. השכלה

הייטק ומוקדי

, הייטק 20%

בישובים הקהילתיים , קיבל ההייטק את מרבית הקולות ולאחריו תיירות ומוקדי

מענה וחקלאות .

השכלה אותו עם

, שירותים 7%

, תעשייה 11%

מלאכה זעירה , 6%

, השני לאחר מכן חקלאות

, הראשון תיירות במקום

בקיבוצים , הייטק במקום

. השכלה

ולבסוף מוקדי

מושבים

קיבוצים

אזורי מסחר , 12%

אזורי מסחר , 12%

, חקלאות 17%

, חקלאות 22%

מוקדי השכלה , 12%

מוקדי השכלה , 15%

, תיירות 18%

, הייטק 20%

מלאכה זעירה , 8%

, הייטק 16%

מלאכה זעירה , 6%

, תיירות 17%

, שירותים 4%

, שירותים 5%

, תעשייה 9%

, תעשייה 7%

9

Made with FlippingBook flipbook maker