מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

לילה כיום יאיר על עבודה עם משפחות בהזנחה

Shutterstock

1 מירי חזן-רוסמן ויעל בלה-אבני

רגשי להיות עם הילדים ולשמוע חוויות שלהם..."

(משתתפת במיזם)

המונח הזנחה מגדיר חוסר יכולת מתמשך של ההורים לספק את צורכי ילדיהם במגוון תחומי חיים, פיזיים ורגשיים, באופן העלול להוביל לפגיעה בעתידם ובהתפתחותם של הילדים. אחד המאפיינים המשמעותיים להבחנה בין הזנחה ובין התעללות בילדים הוא שבהזנחה אין כוונת זדון של ההורים, ולעיתים זה פשוט חוסר מודעות מוחלט לפגיעה שלהם בילדיהם. הזנחה של ילדים ובני נוער היא צורת הפגיעה הנפוצה ביותר בקרב ילדים, ולה השלכות חמורות על התפתחותם, וכן על מצבם ותפקודם כאנשים בוגרים. למרות היות ההזנחה תופעה מדאיגה בהיבטים של שכיחות והשלכות, כאמור, היא לא טופלה די הצורך, ולאורך השנים נוצר חוסר ממשי בידע מקצועי עדכני ובכלים מקצועיים בשדה הטיפולי. מתוך רצון להתמודד עם מציאות זו, ולהגביר את המודעות לתופעה ולהיקפי הטיפול בה באופן מיטבי ומקצועי, נולד . למיזם שותפים 2015 מיזם "מפגש" שהחל את פעילותו בשנת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הקרן לפיתוח

מי אנחנו?

"כשהגעתי לתוכנית כבר לא עבדתי. לא אכלתי ולא שתיתי ובקושי טיפלתי בתינוקת... פחדתי מהצל של עצמי, לא היו לי תקוות או חלומות פרט לרצון לשרוד את היום... הילדים היו מסתובבים סביב מיטתה של אימא 12 שלא מתפקדת ואפתית, אבא שעובד גם משמרת של שעות כדי לשלם חשבונות. 14 עד נכנסנו לחובות... הילדים לא תמיד הלכו בזמן למוסדות הלימוד, ואפילו לצאת מהמיטה כדי להכין להם כריך ללימודים לא הייתי מסוגלת... וודאי שלא היה לי פנאי

מירי חזן-רוסמן היא מנהלת המיזם המשותף "מפגש" – מיזם משותף למשרד הרווחה, לקרן לפיתוח שירותים לילדים ולנוער בסיכון בביטוח הלאומי ולקרן 1 רש"י. יעל בלה-אבני היא מנהלת תחום הערכה וליווי עמותות בקרן רש"י, חברה בוועדה המקצועית של המיזם.

נקודת מפגש I 42

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker