מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

"אבנים שחקו מים" שינוי פני השטח של החברה החרדית בנושא פגיעות מיניות בילדים מנקודת מבטה של אשת מקצוע שעובדת בקהילה החרדית

Shutterstock

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker