מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 4

שמים את הפגיעות המיניות במרכז ד"ר שירלי בן שלמה

מי היו השותפים? : "הראשונים שהובילו את סלוצקי הנושא היו 'אשלים', שהקימו עוד ועדה בין-משרדית שדנה 2003 בשנת במסגרת 'שולחנות עגולים' בכל הסוגיות הקשורות לילדים נפגעי פגיעה מינית. אז החלו לטפל בילדים הללו באופן מקצועי – באגפי רווחה, בשפ"י ובמרפאות פסיכיאטריות. באותה עת החלה גם הכשרה של עובדים לתחום זה. חשוב לציין כי לא היה כסף ייעודי לנושא, אך הצלחנו להעלות את הנושא לסדר היום. מי שנתנה דחיפה ממשית לנושא הייתה המועצה הלאומית לשלום הילד; המועצה הקימה צעקה ציבורית בקשר לכך שאין תקציב מיוחד לטיפול בילדים נפגעי פגיעה מינית. המועצה לשלום הילד הייתה שותפה גם לתהליך של הערכת עלות הטיפול בפגיעות אלו, יחד עם משרד האוצר. נקבע שמשרד הרווחה 2008 בשנת והשירותים החברתיים הוא שיוביל את הטיפול בפגיעות מיניות. באותה שנה הוקמה הוועדה הבין-משרדית הראשונה בראשות מנחם וגשל – המשנה למנכ"ל המשרד, והיו שותפים לה הביטוח הלאומי, קרן רש"י, משרד החינוך, משרד הבריאות ונציגי העמותות המטפלות בילדים נפגעים מינית". מי מוביל את הנושא היום? : "היום מובילים את הנושא סלוצקי שלושה גופים: הביטוח הלאומי, במסגרת מערך הטיפול שלו בילדים בסיכון, קרן רש"י ומשרד הרווחה

ד"ר נירית וייסבורד מנהלת מרכזי רימונים ומרצה במכללת צפת ואוניברסיטת חיפה

חנה סלוצקי עובדת סוציאלית ראשית לחוק הנוער משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עם הביטוח הלאומי וקרן רש"י. לצד הקמת המרכזים "הניסיוניים", הטיפול בילדים נפגעי פגיעה מינית בקהילה היה באותה עת בידי מטפלים פרטיים שקיבלו הכשרה מיוחדת לטיפול בנפגעי הפגיעות המיניות. , עובדת סוציאלית ראשית חנה סלוצקי לחוק הנוער, מספרת על ההיסטוריה של הקמת המרכזים לטיפול בפגיעות הצהירה המדינה 2007 מיניות: "בשנת כי הטיפול בילדים נפגעי פגיעה מינית יינתן באופן נגיש וחינם לכל ילד ולכל משפחה. הנושא של ילדים נפגעים מינית הדיר שינה מעיניהם של אנשי משרד הרווחה והשירותים החברתיים עוד שנים רבות קודם לכן. ידענו כי הנזקים שנגרמים לילדים עקב פגיעה מינית, בתוך המשפחה או מחוצה לה, הם בלתי הפיכים. חיפשנו פתרון לטיפול בילדים בתוך הקהילה ולא במסגרות חוץ-ביתיות, וכך התחלנו להגות, יחד עם שותפינו בשטח, את רעיון המרכזים".

מרכז רימונים, המרכז האזורי לטיפול בפגיעות מיניות בילדים ובבני נוער, נראה מבחוץ כמו הבית של כל אחד מאִתנו. מהבחינה הזאת הוא דומה לאוכלוסייה שבאה בשעריו – משפחות, הורים, ילדים ובני נוער שבדרך כלל נראים ממש כמונו, אנשים רגילים. את הדלת פותחת, בחיוך רחב ומזמין, מנהלת המרכז ד"ר נירית וייסבורד, עובדת סוציאלית. היא מזמינה אותי לסיור בחדרי הבית, החל במטבח ובאמבטיה וכלה בחדרי הטיפול – חדר לילדים ובו צעצועים וארגז חול, חדר למתבגרים ובו גירויים מצומצמים יותר, חדר אקוסטי שאפשר לצעוק בו, וגם סלון שבו מתקיימות לעִתים פגישות משפחתיות ולעִתים ישיבות הצוות של המרכז. מרכז רימונים הוקם לפני כארבע שנים, כאשר במשרד הרווחה והשירותים החברתיים הבינו את היקף התופעה של ילדים ובני נוער נפגעי פגיעה מינית והחליטו לפרוס את חסותו של המשרד על הטיפול בנושא, בשיתוף

נקודת מפגש 13

Made with FlippingBook HTML5