מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 4

הזכות שלהם – החובה שלנו: לדאוג לילדים נפגעי התעללות

לדעתי, התחום של דאגה לילדים נפגעי התעללות רובו עדיין בשלב הניסוי והטעייה. הזירה רוחשת רעיונות, שירותים, פרויקטים ואנשים. רובם טובי לב וכוונות, מקצתם מקצועיים יותר ומקצתם – פחות. מהם שמקדישים זמן ומשאבים ללימוד ואחרים יודעים מראש מה צריך לעשות. ובכל זאת, משהו חסר. התחום איננו דומה שכעבור כמעט עשרים חדש. וחמש שנים מאז פרצה התופעה של התעללות בילדים אל התודעה הציבורית הגיע הזמן להפסיק לנסות ולטעות. דומה שהגיע הזמן לגבש במילים מדיניות כוללת ומקיפה. אחרות – הגיע הזמן לקצת פחות פרויקטים וקצת יותר מדיניות ושירותים אוניברסליים. הגיע הזמן לקצת יותר מקצועיות ושימוש בידע וקצת פחות ניחושים והשערות. הידע הנדרש קיים. השדרה המרכזית של תחום זה בישראל מורכבת מאנשי מקצוע שהם משכמם ומעלה. רובם המכריע אנשי מקצוע ונשות מקצוע מהשורה הראשונה. הם יודעם מה צריך לעשות ואיך לעשות זאת, ואם הם אינם בטוחים, צריך לספק להם את הידע ולתת להם את הכלים ליישמו. מכון חרוב קיבל עליו את המשימה

התופעה הכואבת של ילדים נפגעי התעללות והזנחה כבר איננה סוד או תעלומה. בשנים האחרונות, עם העלייה באלימות לסוגיה, התרבות מקרי החשיפה וכן התגברות המודעות לתופעה, יש בינינו לא מעטים המדברים עליה כעל המגפה החברתית של העת החדשה. אכן, בכל שנה מדווחים לרשויות הרווחה על עשרות אלפי ילדים הנתונים להתעללות ולהזנחה, והיקפה האמִתי של התופעה גדול הרבה יותר. בה בעת מגוון השירותים, שיטות הטיפול והארגונים השונים הפועלים בתחום – גם הם התרחבו במידה ניכרת, והזירה שבעבר הייתה מוזנחת שוקקת פעילות וכוונות טובות. ובכל זאת, משהו חסר. יו הקלו, מהבכירים בחוקרי מדינת הרווחה, אפיין את התפתחותה בכמה שלבים. את השלב הראשון הגדיר שלב של ניסוי וטעייה. בשלב זה גורמים רבים ושונים יזמו רעיונות ושירותים, וכל אחד מהם ניסה לקדם את הפתרון שלו. לאחר שלב הניסוי והטעייה הגיע שלב הברירה הטבעית או המיון והסינון. בשלב זה רעיונות ופתרונות שנכשלו נעלמו, ואלו שהצליחו התגבשו והבשילו לכדי מדיניות רווחה אוניברסלית ומקיפה.

פרופ' אשר בן-אריה

הזאת בדיוק. אנו עומדים לרשותם של אנשי המקצוע ונשות המקצוע בישראל – לא כמי שבא ללמדם או יודע מה טוב עבורם ועבור הילדים נפגעי ההתעללות, אין לנו פתרונות אלא כשותף לדרך. קסם או פרויקטים חדשים שיביאו מזור לכול. איננו חושבים שאפשר להתקדם רק באמצעות תכלול ותיאום וללא שותפות אמת של אנשי המקצוע בשדה. אנו פה כדי לקדם אִתכם יחד את הידע המקצועי בתחום. אנו כאן כדי להיות לכם לשותף ומסייע. אין לי ספק – בכוחות משותפים אנו יכולים לשדרג את ההתמודדות של החברה הישראלית על כל מרכיביה עם התופעה הנוראה של התעללות והזנחת ילדים. נשמח לכל רעיון ושותפות עם כל מי שמאמין שהפתרון מקורו בהתמודדות כוללנית ומקצועית.

שלכם, פרופ' אשר בן-אריה מנכ"ל מכון חרוב

נקודת מפגש

6

Made with FlippingBook HTML5