קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 249 מאי 2015

w w w . i

g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

משה רבנו כאב טיפוס המורה הטוב 32 >> ד"ר רונן פנקס

ריאיון עם מורים גמלאים 26 >> שרון כץ

זרקור: אורט רונסון עספיא שרון כץ

22 עמ'

א י י ר - ס י ו ן ת ש ע " ה 2 0 1 5 מ א י

ג י ל י ו ן 249

Made with