קשר עין גיליון 309 מאי-יוני 2022

w w w . i g m . o r g . i l

אישה לאישה - מותג! 52 ליאור עובדיה

משבר כהזדמנות לשינוי? 36 יניב מזור

חברי הנהלת ארגון המורים מסכמים קדנציה 7

על שיטות הוראה ועל היומרה ללמד תלמידים לחשוב חשיבה יישומית

48

ד"ר משה גרנות

2 0 2 2 ת ש פ " ב

|

נ י ס ן - א י י ר , מ א י - י ו נ י

|

3 0 9 ג י ל י ו ן

בואו לפתח קריירה באחד מאפיקי הלימודים של מכללת לוינסקי לחינוך מורים

תואר שני בחינוך M.Ed .

חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית

הוראה, למידה ומנהיגות חינוכית

חינוך מתמטי בעידן דיגיטלי

חינוך מיוחד

חינוך מוזיקלי

חינוך לגיל הרך

נרשמים ונהנים מכל היתרונות: למידת תיאוריות עדכניות | יום לימודים אחד בשבוע | הכרה לשנת שבתון נלמד גם בקמפוס אילת | קידום בשכר כעובדי הוראה | ליווי אקדמי ע"י טובי המרצים

לימודי תעודה

לימודי תעודה

ייעוץ והדרכה חינוכית )3–0( טיפולית לגיל הרך

ייעוץ משפחתי אבחון דידקטי בגישת מיכל דליות

תרגום אנגלית-עברית

ניתוח ABA התנהגות

טיפול קוגניטיבי CBT התנהגותי

הכשרת גננות בגן פרטי

הוראה מותאמת (מתקנת)

03-6901690 לייעוץ והרשמה חייגו: www.levinsky.ac.il

office@mirvahim-group.co.il : או למייל 052-4890505 למספר WhatsApp- שליחת הודעה ב סניף הגליל והעמקים ⋅ סניף ת"א ⋅ www.mirvahim-group.co.il

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

פי ננסי ים למשכורת ולפנסיה שלכם מגיע הטיפול הטוב ביותר! המומחים שלנו | כלכלנים בעלי רשיון פנסיוני | צוות בעל ידע רב־תחומי וניסיון בטיפול בעובדי הוראה מומחים לזכויות רפואיות | מנהלת לשעבר במחלקה לתנאי שרות במשרד החינוך

מרו וחים פי ננסי ים ה מ ו מ ח י ם ל מ ו ר י ם תכנ ו ן פי נ נסי ופרישה

השירותים שלנו

זכויות כלכליות במקרה נכות / מחלה: | כדאיות כלכלית של המסלול הרפואי הכנה וליווי לרופא תעסוקתי וועדה רפואית תכנון פיננסי מקיף לעובדי הוראה: בדיקת תכניות | תכנון יעדים פיננסיים, מעקב ובקרה | חסכון והשקעות, פנסיה, קופות גמל והשתלמות בדיקה ותכנון של תכניות ביטוח־חיים, בריאות החזרי מס | וסיעוד

| בדיקת טעויות בשכר שכר, דרגות וקידום: שבתון, חל״ת | אופק חדש, עוז לתמורה מסלול הפרישה | כדאיות פרישה לקראת פרישה: קופות גמל | הערכת פנסיה ומענקי פרישה | האופטימלי ליווי משלב התכנון עד לפרישה | והשתלמות מיסוי פורשים וקיבוע זכויות ליווי לאחר פרישה: שימוש במקורות | בדיקת תקינות הגמלה והמענקים | החזרי מס | מימוש ופדיון קופות וקרנות | פנסיונים לפורשים

הניסיון שלנו

אלפי עובדי הוראה כבר קיבלו ליווי מקצועי מהמומחים שלנו למימוש זכויותיהם!

1-700-508-558 לשרות אישי התקשרו: office@mirvahim-group.co.il : או למייל 052-4890505 למספר WhatsApp- שליחת הודעה ב סניף הגליל והעמקים ⋅ סניף ת"א ⋅ www.mirvahim-group.co.il

תואר שני במקרא באוניברסיטת חיפה מהי תרומתו של התנ"ך לתרבות האנושית? מה הפך את ספר הספרים לרב מכר?

ספרות התנ"ך מהווה יסוד מרכזי בתשתית התרבותית, הזהותית, והפוליטית של החברה בישראל, ובחברה המערבית בכלל. החוג למקרא באוניברסיטת חיפה שם לעצמו למטרה לאפשר את המפגש עם המורשת הזו באופן אקדמי וביקורתי, ותוך היכרות אינטימית ומעמיקה. מורים ומורות המעוניינים באתגר אינטלקטואלי במדעי הרוח מוזמנים קיימת גם אפשרות להרחבת ללימודי תואר שני במקרא . הסמכה סגל המרצים כולל מומחים בהיסטוריה, דתות, בלשנות ושפות עתיקות, ומעניקים יחס אישי ותומך. בשיעורים מתנהלים דיונים מעמיקים על הסוגיות הנלמדות ומתאפשר ליבון משותף של הנושאים הנדונים. סטודנטים מתאימים יכולים להמשיך לתכנית מחקר במסלול לתואר שני ולדוקטורט.

לתואר ראשון לשנת הלימודים הראשונה ₪ 5,000  לשנה לתואר שני ₪ 2,000 מלגה בסך ליווי אקדמי אישי  לימוד בקבוצות קטנות  מלגות נוספות למצטיינים

office@mirvahim-group.co.il : או למייל 052-4890505 למספר WhatsApp- שליחת הודעה ב סניף הגליל והעמקים ⋅ סניף ת"א ⋅ www.mirvahim-group.co.il

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

מורה יקר! בוא לבדוק א קיבלת את כל הזכויות של יק. מהמע בדיקת תלוש שכר וזכויות המורה לפני הרפורמות ואחריה לפי עוז לתמורה ואופק חדש.

M raze מיראז ייעוץ ארגוני ופיננסי

• בדיקה ואבחון תלוש שכר – דו"ח תקינות או טעויות בתלוש. • עדכון וקידום שכר המורה בהתאם להסכמים הקיבוציים. • בדיקת הפרשות לקופ"ג וקרן השתלמות. • בדיקת כדאיות פרישה, בחירת מסלול פרישה אופטימלי, חישוב גמלה ומענקי פרישה, חישוב פדיונות, ימי מחלה, התהליך משלב תכנון הפרישה ועד לפרישה בפועל. • שירות אישי מהיר ומקצועי וליווי מתמשך גם מול המעסיק גם אחרי הייעוץ.

בודק וחשב שכר בכיר ראלדי נג'יב נ

najeeebnaa@gmail.com

052-7773445 • אמין: 054-5768000 נג'יב: 04-6569488

   ,  ,   

0546666262

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

רן ארז | משולחן ההנהלה

יו״ר הנהלת ארגון המורים

קשר סיכום קדנציה

סיכום קדנציה

ש נות הקדנציה החולפות מאופיינות באירועים ובמאבקים רבים ברמה הארצית וברמה המקומית,

מאשר שתיים על העץ. ואכן צדקנו. היינו האיגוד המקצועי היחיד שחתם על הסכם קיבוצי וקיבל תוספת שכר, כאשר כל האחרים, כולל הסתדרות המורים, חיכו לבחירות לכנסת בציפייה שערב הבחירות יקבלו יותר. עד היום הם לא קיבלו כלום - כי ארבע מערכות בחירות מנעו חתימה על הסכמים כדי שלא ייחשבו שוחד בחירות. בימים אלו התחלנו מו"מ חדש, עם תום תקופת ההסכם הקודם. על הפרק לא מעט נושאים הקשורים לשכר ולתנאי עבודה של כלל ציבור המורים בבתיה"ס העל יסודיים, הנדונים מתוך ראיית הצרכים השונים של כל דיסציפלינה במערכת. מאבקים משפטיים . סוף סוף הסתיים ההליך המשפטי שהחל 1 בתביעתנו בעניין יציגות ארגון המורים 2012 ב גם בחטיבות הביניים. כל הפעולות הקשורות בתביעות, הגנות, חקירות, גישורים וסיכומים - הסתיימו, ואנו ממתינים כעת לפסיקה של ביה"ד הארצי לעבודה, ומקווים ב"ה שהפסיקה תהיה לטובתנו וחטיבות הביניים יהיו חלק אינטגרלי מהחינוך העל יסודי, קשורות לחטיבות העליונות ולא לחינוך היסודי, וכך נוכל לתקן גם את שכר מורי חטיבות הביניים שעד כה קופחו בשכרם. . תביעות ארגון המורים נגד משרד החינוך 2 והסתדרות המורים בעניין קיפוח הגמלאים ממשיכות להתנהל. . ארגון המורים הגיש תביעה נגד הממשלה 3 על שמשרד החינוך קיפח את קרן ההשתלמות של ארגון המורים לעומת קרן ההשתלמות של הסתדרות המורים. . התקיימו מאבקים משפטיים למען מורים, 4 כפרט וכקבוצה, במימון הארגון במאות אלפי שקלים, וניתן שירות משפטי לכל מורה שהיה זקוק לכך בתחום עבודתו. . הוגשה תביעה נגד משרד החינוך על תקצוב 5 פעולות תרבות ורווחה לגמלאים.

ואם לא די בכך, הן לוו גם במשבר במערכת החינוך עקב מגפת הקורונה. מערכת החינוך עברה שינוי מבני בשנתיים האחרונות, בתקופת המגפה, והמורים בבתי הספר העל יסודיים הוכיחו קבל עם ועדה שהם ציבור איכותי, שיודע להתאים את עצמו במהירות רבה ביותר לתנאי המשבר שנוצרו, ולשנות 'תוך כדי תנועה' דפוסי חשיבה והרגלי עבודה ולהתאים אותם לעידן של הוראה ולמידה מקוונות. הם נדרשו להתאים, בין השאר, את מערכי השיעור למציאות החדשה, שהלמידה בה התקיימה בבתיהם הפרטיים של התלמידים. זו הייתה תקופה קשה ומאתגרת, ועמדנו בה בהצלחה ובכבוד. תוצאות בחינות הבגרות לא היו גרועות יותר בתקופה זו, ואף השתפרו, והלימוד המרוכז הביא להעמקה בקרב תלמידים רבים. הנהלת ארגון המורים לא רק התמודדה עם עבודה בעידן של פנדמיה, היא גם לא הזניחה את העבודה היומיומית של איגוד מקצועי. יישום הסכם קיבוצי חדש בראשית הקדנציה נחתם ההסכם הקיבוצי האחרון, ששיפר את שכר המורים בבתיה"ס ביחס לשכר 30% העל יסודיים וקידם אותו בכ המורים שכפופים להסכם הקיבוצי של הסתדרות המורים. כך השכר ההתחלתי של מורה בעל בשנה ראשונה בעוז לתמורה גבוה בכ- BA תואר יותר מהשכר ההתחלתי של מורה בעל ₪ 2000 העובד לפי אופק חדש, הרפורמה של BA תואר הסתדרות המורים. יתר על כן, הצלחנו לפשט את תלוש השכר של המורים על ידי צמצום מספר סעיפי השכר, ואין זה עניין של מה בכך. התלבטנו אם לחתום על הסכם קיבוצי 2018 ב- עוד 6% נוסף, שייתן תוספת שכר נוספת בשיעור לפני איגודים אחרים, ולבסוף ההכרעה הייתה לחתום, מתוך הערכה שעדיף ציפור אחת ביד

7

. התמודדות עם המגמה הנאו-ליברלית אותה 3 מוביל ח"כ קינלי ממפלגת יש עתיד, לתגמל את המורים בשכר לפי מקצוע ההוראה וכך לשלם יותר למי שמלמדים מקצועות מדעיים וליתר לשלם פחות. הוא מבקש לבטל את מוסד הקביעות, ושהעסקת מורים חדשים תהיה לפי הסכמים אישיים, ובכך עלולה להיות פגיעה בעבודה המאורגנת. . חתימה על הסכם עבודה קיבוצי חדש, תוך 4 שיפור שכרם של כלל המורים, ובייחוד של המורים המלמדים בחטיבות הביניים. סוף דבר וראשיתו מן המפורסמות הוא שאיני איש של מילים יפות. איני בא להתייפייף בעומדי מולכם ואיני עושה כן מול הממסד הפוליטי. ודאי שלוּ הייתי איש של מילים יפות היו חיי קלים יותר, ולעומת זאת, היו חיי המורים קשים לאין שיעור. לאורך השנים, מעבר להישגים כפי שפורטו לעיל ועוד רבים אחרים שלא ציינתי מקוצר היריעה, מנענו גזרות ותוכניות שאילו כשלנו במניעתן הן היו פוגעות פגיעה אנושה במעמדם של המורים בבתי הספר העל יסודיים ובתנאי עבודתם. וכך, אם כי איני יקיר השלטון ומעולם לא הייתי ואני רחוק מלהיות "פרח מוגן" של עיתונאים, אני יכול לומר, מתוך אמונה שלמה, שעשיתי, ואף אמשיך לעשות, ככל יכולתי להגן עליכם ועל זכויותיכם. במדינה שבה זכויות עובדים נרמסות חדשות לבקרים ובמקרה הטוב הן ברירת המחדל של הפשרה עם מעסיקים, קיימת משמעות יתרה לארגון מסוג הארגון שלנו – ארגון חזק ויציב, היודע לעמוד איתן מול כל המניף את חרב הגזרות על חבריו. חבריי ואנוכי נמשיך להגן על המורים בבתי הספר העל יסודיים ולפעול לחיזוק מעמדם ולשיפור שכרם ותנאי עבודתם. חרף הקשיים נמשיך בטיפול העקשן וחסר הפשרות שלנו בכלל ציבור המורים, זאת בלי להזניח את צורכי הפרט והמורה היחיד. כך עשינו, כך נעשה, ולכך אני מתחייב. בקשה אחת לי: שנשכיל לשמור על אחדות שורותינו, מתוך שיתוף פעולה בין כולנו. די לנו מן המלעיזים מבחוץ, כל אלה שמטרתם לפלג את הארגון. שנה שמרנו על הארגון מפני פלגנות, 60 יותר מ מפלגתיות וסיעתיות. האחדות והשוויוניות הן המייחד, המאחד ומקור הכוח של ארגוננו. אני

ביטוחים כל חברי ארגון המורים מבוטחים בביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות, ובביטוח נסיעות לחו"ל, וכן הרחבנו את הביטוח הרפואי "קו למורה". פדגוגיה וחינוך המשכנו בקיום ועידת ישראל לחינוך, באמצעות העמותה הפדגוגית מיסודו של ארגון המורים ע"ש נורית ולנסי ז"ל. המשכנו את המסורת החשובה של הענקת פרס החינוך ע"ש אחמד טהא אגבארייה ז"ל. פעלנו למאבק באלימות נגד מורים. קיימנו סקרים בנושאי חינוך ועוד. נקודות חשובות נוספות מאבקים שניהלנו במהלך הקדנציה ובהצלחה: . שכנוע משרד החינוך, בראשו עמד שמואל 1 אבואב (לאחר ששר החינוך התפטר), שלא להוציא את המורים לחל"ת עם פרוץ הקורונה וכך לשלם להם שכר חלקי, אלא להמשיך את העבודה באופן מקוון ובשכר מלא. 2020 . מניעת קיצור החופשה בחודש יוני 2 ימי לימוד, במאבק חשוב נגד גישה זו 9 והוספת שנקט משרד החינוך בתמיכת הסתדרות המורים ושר החינוך דאז. . מאבק נגד משרד האוצר אשר דרש לשלם 3 שכר בלבד ולא 50% למורים בגין עבודה בזום שכר מלא. הצלחנו למנוע זאת. . מניעת הדרישה של משרד האוצר לדחות את 4 פתיחת שנת הלימודים לאחרי חגי תשרי תוך הוספת ימי לימוד במהלך שנת הלימודים. חרף כל הבעיות עימן התמודדנו, המשכנו להשקיע בשיפור השירות שלנו, ואלפי מורים הצטרפו לארגון המורים. בקדנציה זו הצטרפו חברים, וכעת בארגון המורים יש יותר 12,000 כ- חברים. המורים מבינים שהארגון הוא 90,000 מ שלהם ועבורם. משימות לעתיד העבודה לא תמה, ולפנינו מספר משימות חשובות ביותר: . ביטול תוכנית משרד החינוך לבטל בחינות 1 בגרות במקצועות ההומניסטיים תוך הפיכתם לסוג ב' ועד כדי היעלמותם. . מניעת תוכנית יו"ר ועדת החינוך בכנסת, ח"כ 2 שרן השכל, לשינוי לוח החופשות של המורים וקיצורן.

קשר סיכום קדנציה

8

ואחרונים אחרונים חביבים, ועדי המורים, נציגינו בבתי הספר, שבלעדיהם לא היינו מצליחים להגיע אל כל מה שהגענו אליו. ולכם, חבריי, ציבור המורים בבתי הספר העל יסודיים, תודה גדולה על תמיכתכם ומסירותכם. אני מאחל לכם ועידה מוצלחת.

מאמין בכל ליבי שנדע, יחד עם חברינו המורים, לשמר ייחוד זה. ולבסוף, אני מבקש להודות לכל העובדים עימי – חבריי להנהלה, מנכ"לית הארגון, מזכירי הסניפים, הרכזים ועובדי הארגון, שבלי עבודתם הקשה והמסורה לא היה מתקיים כל האמור לעיל,

קשר סיכום קדנציה

הנהלת ארגון המורים החדשה

בבחירות שנערכו למוסדות ארגון המורים נבחרו החברים הבאים להנהלת ארגון המורים.

, יו״ר הנהלת ארגון המורים רן ארז

, יו״ר מחלקת השתלמויות פנינה הרוש

, יו״ר מחלקת פנסיה נורית הס

, יו״ר מחלקת קרנות השתלמות חאלד דראושה

, יו״ר מחלקת פנאי ונופש גבי עטיה

, יו״ר מחלקת כספים לבנה ניר

, יו״ר המחלקה הפרופסיונלית שלמה חדד

, יו״ר מחלקת תרבות ופדגוגיה נילי ציוני

, יו״ר מחלקת מנהל ומשאבי אנוש אבי פסקל

9

חברי מועצת ארגון המורים החדשה

סניף

שם משפחה

שם פרטי

קשר הודעות הארגון

איילון

אגוז

טובה

איילון

גבאי

רוברט

באר שבע

אטיאס

יעקב

באר שבע

ועקנין קינן

אלירן

גולן

שלום

יצחק

גליל מערבי

צור

חן

גליל מערבי

שושן רפאלי

עינת

גמלאים

אביטל

אלי

גמלאים

בראל

ניצה

גמלאים

וינטר ד"ר

שושנה

גמלאים

פסקל

אברהם

גמלאים

רוטרו

חיים

דרום

ארז

רן

דרום

גולדברג

דני

דרום

הרוש

פנינה

חיפה

עדואן

סינא

חיפה

פרדיס

עופר

חיפה

שורץ

ענת

ירושלים דרום

יומטוביאן

יוחנן

ירושלים דרום

כהן

מירי

ירושלים צפון

עטיה

גבי

ירושלים צפון

קורולפניק

איגור

ירושלים צפון

שלום

רונן

ירקון

דאום רייטר

ברכה

ירקון

הס

נורית

ירקון

ציוני

נילי

כרמיאל

חמזה

מוחלס

כרמיאל

צדוק- הקר

אתי

כרמל

הורנונג

גבי

10

סניף

שם משפחה

שם פרטי

קשר הודעות הארגון

כרמל

סינמנדל

מלכה

כרמל

שדה

ירדנה

מודיעין

אוחיון

אורטל

מודיעין

בודק

עופר

מודיעין

יפרח

רחל

מירון

מריח

איאד

מירון

ספי

סומוד

מנהלים

דורון

איריס

מפקחים

כהן

אבי

מרכז

זיכר

יעקב

מרכז

סגל

גיל

מרכז

עובדיה

יגאל

אבו ע'זאלה מחאגנה משולש

גמאל

משולש

אגבאריה

עבדל קאדר

נגב

אלון

אריה

נגב

דדון

דוד

נגב

חדד

שלמה

צפון

גומעה

נימר

צפון

דראושה

חאלד

צפון

חואשנה

מחמוד שאכר

צפון

לפר ביטון

יעל

שפלה

בן יגאל

ברוך

שפלה

ניר

לבנה

שפלה

שטיין

קטרינה

שרון

גודס

יואל

שרון

כהן

שושנה

שרון

נבון

אלי

תל אביב

גול

שרון

תל אביב

סייג

שרון

11

תוכן העניינים

קשר תוכן עניינים

56

38

36

על חינוך, פיננסים ומה שביניהם

קריאה חברתית לאנשי הייטק

משבר כהזדמנות לשינוי?

מאגדת חורבן לתרבות של מחלוקת 40 סמי אוחיון |

רן ארז | משולחן ההנהלה – סיכום קדנציה

7

הנהלת ארגון המורים החדשה

9

מדברים בקולם" - הנצחת סיפורים של 44 יוני אלבז | שורדי השואה בפודקאסט

חברי מועצת ארגון המורים החדשה 10

חיים בר נתן "סיפורי חיים" - ספר חדש מאת 46

קרן שקד | דבר העורכת 13

גל סגל "הערת מעקב" – ספר חדש מאת

חברי הנהלת ארגון המורים הקודמת 14 מסכמים קדנציה

על שיטות הוראה ועל היומרה ללמד תלמידים 48 ד"ר משה גרנות | לחשוב חשיבה יישומית

שלמה חדד | המחלקה הפרופסיונלית 32

אבי שחף "בין כבוד להשפלה" - ספר חדש מאת 51

נורית הס | המחלקה לפנסיה 33

"הארץ המובטחת – שירים ואקוורלים" – ורדה ברגר ספר חדש מאת

בוריס מנור | המחלקה לקרן ידע 34

ליאור עובדיה | ! אישה לאישה – מותג 52

יניב מזור | ? משבר כהזדמנות לשינוי 36

פרס החינוך של הספרייה הלאומית 54 שלומית גורדון | וקרן עזריאלי

קריאה חברתית לאנשי הייטק 38 רועי פטרושקה |

שי כהן | על חינוך, פיננסים ומה שביניהם 56

"לפצח את השיטה" – ספר חדש מאת 39 ד"ר אלי בן הרוש

רחל היימן | זה לא הסיפור שלי - סיפור קצר 58

ארגון המורים לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המודעות/הפרסומים ו/או לטעויות שאירעו בתוכן המוצג בהם. כל המסתמך על המודעה/פרסום עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. כמו כן פרסום המודעה אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הארגון לגבי נכונות ו/או כדאיות המודעה.

12

דבר העורכת

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il 03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב 03-7106786 טל' המערכת: 03-5667713 פקס המערכת: גבי עטיה יו"ר המחלקה: kerens@igm.org.il קרן שקד, עורכת קשר עין: קרן שקד (עורכת), רן ארז, גבי עטיה, חברי המערכת: אפרת בר, ד"ר שוש וינטר מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: michala@igm.org.il סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: גרפוליט הדפסה: אניה-שפירא עיטוף: אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

ב באפריל התקיימה ועידת ארגון המורים ובו ביום נערכו 6- הבחירות לתפקיד יו"ר הנהלת הארגון וחברי ההנהלה. במסגרת הוועידה חברי הנהלת ארגון המורים מסרו לצירים דוח סיכום קדנציה, וזה מובא לפניכם בגיליון זה. נוסף לכך מופיעה רשימת חברי ההנהלה ותפקידיהם ורשימת חברי המועצה נציגי הסניפים. סיכומי הקדנציה, הן של יו"ר הנהלת הארגון הן של כלל חברי ההנהלה, מרכזים את מגוון הנושאים בהם עסק ארגון המורים, על מחלקותיו, בקדנציה הקודמת. באשר להווה ולעתיד הנראה לעין, ארגון המורים נמצא בעיצומו של מאבק נגד תוכנית שרת החינוך לביטול בחינות הבגרות במקצועות ההומניסטיים, תוכנית שכולכם מודעים להשלכותיה, הן מבחינת המורים הן מבחינת פני החינוך לעתיד. ובהקשר זה, נשמח לקבל מכם מאמרי דעה בנושא לפרסום בגיליון הבא, גיליון יולי-אוגוסט. פגרת הקיץ מעבר לפינה ואני מאחלת לכולכם חופשה מהנה ורגועה.

קרן שקד עורכת ״קשר עין״ kerens@igm.org.il

w w w . i g m . o r g . i l

אישה לאישה - מותג! 52 ליאור עובדיה

משבר כהזדמנות לשינוי? 36 יניב מזור

חברי הנהלת ארגון המורים מסכמים קדנציה 7

על שיטות הוראה ועל היומרה ללמד תלמידים לחשוב חשיבה יישומית

48

ד"ר משה גרנות

2 0 2 2 ת ש פ " ב

|

נ י ס ן - א י י ר , מ א י - י ו נ י

|

3 0 9 ג י ל י ו ן

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

13

יעקב אופק | המחלקה לפדגוגיה

יו"ר המחלקה לפדגוגיה

קשר סיכום קדנציה

סיכום קדנציה

ב מחלקה לפדגוגיה שני עובדים: ד"ר שוש וינטר ואנוכי, יעקב אופק, יו"ר המחלקה. במסגרת הפעילות השוטפת של המחלקה טופלו נושאים רבים שלהם נגיעה לחלק הפדגוגי של מקצועות הלימוד, על כל הממשקים ביניהם וההשלכות שלהם על תנאי השכר ותנאי העבודה של עובדי ההוראה. המחלקה שותפה במאות מכרזים, שהעיקרי בהם היה בנושאי החינוך המיוחד, שם ניסינו לתת את הטון ולהעלות את הבעיות העולות מן השטח כתוצאה מהתיקון לחוק החינוך המיוחד. כרגע יש היענות מסוימת לביצוע שינויים ותיקונים ביישום החלק המעשי. מסגרת נוספת, לא פחות מעניינת וחשובה, בה פעלה המחלקה הייתה ועדה לאישור בתי ספר ייחודיים וכן ועדה לאישור מרחבי חינוך. במסגרת ועדות אלה דאגנו לשמירה על איזון נכון בין הדרישות השונות בביצוע העבודה היומיומית, הנדרשת בבתי ספר ייחודיים אלה, לבין הכללים והסכמי העבודה השומרים על זכויות המורים, תנאי העסקתם ושכרם, וכן דאגנו לשמור ולא לאפשר זליגה להפרטת המערכת. נוסף לוועדות אלה השתתפנו בוועדות נוספות: ועדת החינוך בכנסת, ועדה ל"חיים בשותפות" ועוד. במהלך השנה נקבעו פגישות עם גורמים שלהם נגיעה לנושאים הרלוונטיים. פגישות עם מפמ"רים ועם מנהלי תחום ידע, לדוגמה: אנגלית: בעקבות בעיות שעלו מן השטח (מפגש שולחן עגול) התקיימה פגישה עם המפמ"רית לליבון הממצאים, הסברים ודרכי פעולה. מתמטיקה: בעקבות דרישות חדשות למגישים לבגרות היה צורך להבהיר נקודות מסוימות, הן למורים הן למשרד החינוך.

כימיה: עלתה דרישה לתגמל מעבדה כמו שזה נעשה במקצועות אחרים. יועצות: בקשה להתערבות והסדרת

עבודתן השוטפת. כמו כן עלו נושאים בגאוגרפיה, היסטוריה ואזרחות, דיפלומטיה וניהול עסקי. פגישות עם גורמים משפיעים ואישים בכירים במערכת, שבהן העלו נושאים כמו מעורבותנו בבנייה ושינוי של תוכניות לימודים, דרכים להשבת המשמעת לבתי הספר ומיגור האלימות, בניית מערכת שעות למורים שתתאים לרפורמות (למשל, שעות שהייה והכנה בשעות קצה), מעורבות בתוכני חוזר מנכ"ל טרם יציאתו, וטיפול בנושאים כמו אנגלית, מתמטיקה, הערכה וכו'. 30:70 חלופית, קיום קשר רציף עם מורים בנושאים שיש להם זיקה לפעילות המחלקה, כמו בחינות בגרות - תכנים ומועדים, מטלות, רפורמות שנושאן משנה סדרי עבודה, חוזרי מנכ"ל, סילבוסים, עיוותים בשכר וגמולים כתוצאה משינויים בהרכב ובהיקף של חומר במקצועות השונים, בשיתוף יו"ר המחלקה הפרופסיונלית. קיום שולחנות עגולים עם נציגים מכל הארץ ומכל המגזרים, לפי מקצועות ונושאים ולפי צורך או דרישה. פגישות עם מנהלת האגף לחינוך מיוחד וגורמים נוספים בנושא התארגנות המשרד וההשלכות של התיקון לחוק החינוך המיוחד. במהלך שנת הבחירות בעיקר הייתה הימנעות ממפגשים עימנו, אולי בשל המצב הפוליטי שהיה לא ברור. שנות הקורונה דיללו מעט את הבקשות לסיוע מצד מורים ומספר המפגשים והביקורים בבתי הספר הצטמצם, ומרבית הקשר עם המורים ועם השטח עבר בעיקר לזום.

14

חאלד דראושה | המחלקה לקרנות השתלמות

יו״ר המחלקה לקרנות השתלמות ויו״ר דירקטוריון הקרן michal@agur.org.il כתובת דוא״ל: | 03-5162135 : טל׳ המחלקה

קשר סיכום קדנציה

סיכום קדנציה

ע גור - החברה לניהול קרנות השתלמות וקופות גמל בע"מ (להלן: "החברה") מנהלת בנאמנות את

2021 הנהלת החברה, הניבו בשנת תשואה חיובית מצוינת, כמפורט בטבלה להלן:

קרנות ההשתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים, במכללות ובסמינרים – קרן מסלול רגיל וקרן מישור. חלק 8.4% , קרן מסלול רגיל מיועדת לחיסכון , ומאפשרת את יציאת 4.2% מעסיק וחלק העובד העמיתים המעוניינים בכך לשנת השתלמות, על כל המשתמע מכך, או למשוך את יתרת הכספים בהתקיימות תנאים המזכים בכך. חלק מעסיק 7.5% , קרן מישור מיועדת לחיסכון , ומאפשרת למשוך את יתרת 2.5% וחלק העובד הכספים בהתקיימות תנאים המזכים בכך. דירקטוריון החברה בראשותי, המורכב מנציגי ארגון המורים, נציגי הממשלה, נציגי השלטון המקומי, רשתות חינוכיות ודח"צים בלתי תלויים, מתווה את מדיניות דרכה ופעולותיה של החברה. מינה דירקטוריון החברה את רו"ח 2020 במרץ בשאר קאסם למנכ"ל החברה. הוא בעל ניסיון עשיר בתחום קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, והביא איתו משב רוח רענן ומקצועי בכלל חטיבות החברה, בהן ההשקעות, השירות, הטכנולוגיה והתפעול, כולל בעולם ההשתלמויות. בהובלתו של המנכ"ל החדש 2020 החל מסוף נוסח חזון חדש לחברה ולקרנות שבניהולה. החזון מותאם לעולם החיסכון ארוך הטווח ולמאפיינים הייחודיים של עובדי ההוראה העמיתים בקרנות, ולסביבה העסקית המקיפה את החברה והמחייבת אותה לבחון מעת לעת את אופן התמודדותה והיערכותה לגבי היעדים והאסטרטגיה העסקית שלה. ניהול השקעות אופטימלי, והתחשבות במערך ניהול סיכונים מושכל באמצעות צוות המקיף את

המורים העמיתים בקרנות השתלמות מיוחדות למורים מהווים את עמוד השדרה של הקרנות ואבן היסוד לפעילותה, ולפיכך, החברה פועלת לשיפור מתמיד בהגברת השקיפות ושמירה על רמת שירות הוגנת לעמיתים תוך הפיקה החברה 2021 שאיפה למצוינות. בשנת את חוברת "דע את זכויותיך בשנת השתלמות" המאגדת בתוכה את כלל המידע הנחוץ לקראת היציאה לשנת השבתון לצורך השתלמות. דמה בתחום הטכנולוגיה הביאה את החברה ִ הק להתייעלות בשירות ייחודי, המשלב טכנולוגיה ואמצעים דיגיטליים לשם ייעול ופישוט תהליכי השיקה 2021 התפעול והנגשת המידע. בשנת החברה את השירות "ותק בקליק" באמצעות מערכת מקוונת קלה וידידותית יחד עם ריכוז הפעולות הנדרשות למשתלמים היוצאים לשנת שבתון. במסגרת תפקידי כיו"ר דירקטוריון החברה, אמשיך לדבוק במדיניות התייעלות בתחומי השירות, התפעול, המידע והטכנולוגיה לעמיתים. אני מודה ליו"ר הנהלת ארגון המורים מר רן ארז, ולחבריי לשולחן הנהלת ארגון המורים, על כלל הפעילות הענפה לאורך השנים בנחישות ובמנהיגות יוצאת מגדר הרגיל. למזכירי הסניפים בארגון המורים, על שיתוף הפעולה ההדוק למען מתן השירות המקצועי למורים ולמורות בבתי הספר והסמינרים בפריסה ארצית. בהזדמנות חגיגית זו ברצוני להודות לכל העוסקים במלאכה.

15

נורית הס | המחלקה לפנסיה

genieh@igm.org.il כתובת דוא״ל: | 03 - 7106755 טל׳ המחלקה: | יו״ר המחלקה לפנסיה

קשר סיכום קדנציה

סיכום קדנציה

ח לומו של כל עובד, בכלל המערכות, ובפרט במערכת החינוך וההוראה, הוא היום הנכסף – יום יציאתו לפנסיה. אך כפי שמעידים החיים היומיומיים, זה תמיד נראה רחוק ובלתי מושג. ובינתיים... קמים כולנו לשגרה, כשהיא מתאפשרת (קצת פחות שגרה הייתה לנו בשנתיים האחרונות: קורונה, מלחמה ועוד), ועושים הכול כדי לעבוד ולחסוך... לפנסיה. אנחנו במחלקת הפנסיה של ארגון המורים עושים כמיטב יכולתנו להביא לכך שתהליך היציאה לפנסיה של המורה ייעשה על הצד הטוב ביותר, תוך התאמה אישית למורה ומיצוי אופטימלי של זכויותיו הפנסיוניות. מחלקת הפנסיה עוסקת יום יום, כל השנה, במספר מישורים: . מודעוּת לחיסכון הפנסיוני וחשיבותו. 1 . מעברים תוך שמירה על הזכויות הפנסיוניות: 2 • מעברים אל מערכת החינוך; • מעברים בין בתי הספר ובין בעלויות; • הפסקת עבודה וחל"ת לצורך שבתון. . מקסום החיסכון הפנסיוני. 3 . פרישה מהמערכת. 4 בכל הנושאים הנ"ל אנו מטפלים בדרכים האלה: השירות לפרט בראש מעייניי לאורך כל הדרך ועד... ובכלל... השירות האישי לפרט. ג'ני, רכזת המחלקה, ואנוכי עשינו כל שניתן כדי לתת מענה מיידי לכל פנייה ופתרון לכל בעיה; קריאת טלפון, אימייל, מכתב ועוד. רו"ח יוסי ברקוביץ, מומחה בתחשיבי הפנסיה התקציבית ובבניית תוכנות לחישוב פנסיה, כולל "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", נותן שירות לכל מורה בפנסיה התקציבית, בתחשיבים ובסיוע לייעוץ המשפטי. במסגרת שירות זה, ובידיעה שאין ביכולתנו להגיע לכלל המורים גם יחד ובו זמנית, נעזרנו במזכירי הסניפים. העברנו באמצעותם מידע ועדכונים

למורים בשטח, והשתדלנו כמיטב יכולתנו להיות זמינים ונגישים לכל קריאה של מזכיר סניף המבקש לעזור ולסייע למורה בתחומי הידע של המחלקה. השנתיים האחרונות היו מאתגרות במיוחד בשל הסיטואציות הקשות אליהן נקלענו כולנו. דבר זה לא מנע מאיתנו לתת שירות סביב השעון לכל מבקש, דורש או מתלבט בנושא הפנסיה, והכול תוך מתן התייחסות אישית ואנושית. קבלת קהל במסגרת הטיפול בפרט קיימתי קבלות קהל בסניפים השונים של ארגון המורים: ת"א, חיפה, ירושלים, באר-שבע, אשדוד, חיפה וכרמיאל. בפגישות אישיות אלו קיבלו המורים תדרוך והבהרות באשר לחסכונות הפנסיוניים שלהם. כאמור, בשנתיים האחרונות למדנו להפעיל אמצעים אחרים כשלא התאפשרו קבלות הקהל פנים אל פנים. מפגשים בבתי הספר וכנסים אזוריים ככל שנדרשתי, נעניתי בשמחה לפניות של ועדי מורים מן הצפון ועד הדרום, בשיתוף פעולה עם מזכירי הסניפים, וקיימנו פגישות ומפגשים בחדרי מורים, וכן קיימתי כנסים עירוניים אזוריים לאחר שעות הלימוד. במהלך תקופת הקורונה והמלחמה קיימנו מפגשים בזום. דאגנו שהמורים יקבלו תדריכים מ"אפיקים", "מנורה מבטחים" ועוד. פנסיה תקציבית נחתם הסכם קיבוצי חדש בין 24.8.20 ביום הסתדרות המורים למדינה בנושא חישוב הפנסיה לעובדי הוראה המועסקים במשרד החינוך בפנסיה תקציבית. ההסכם משנה את כללי החישוב של השכר הקובע לפנסיה שהיו נהוגים עד אז. ההסכם החדש חל (רטרואקטיבית) על כל וערב פרישתם 1.9.07 המורים שפרשו החל מיום הועסקו במסגרת רפורמה ("אופק חדש" ו/או "עוז לתמורה" ו/או "מכללות"), וכמובן על כל הפורשים בעתיד. ההסכם קובע שני סוגי חישוב

16

1944 הופכים אהבה לקריירה-מאז | ) המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט, קמפוס וינגייט (חל״צ * 5009 לבניית תכנית לימודים מגוונת חייגו www.wincol.ac.il תוכנית דו-שנתית להכשרת מנחים להנחיית קבוצות בתחומי העצמה, בריאות, חינוך ורווחת הפרט, המשפחה והקהילה. בין תחומי הלימוד המסלול האינטרגרטיבי להכשרת מנחי קבוצות פסיכולוגיה הוליסטית בהנחיה תיאוריות של התפתחות הקבוצה מיומנויות בהנחיית קבוצות מבוא לתורת הנפש הבודהיסטית, מיינדפולנס אומנויות וריפוי - שילוב אומניות ההבעה בהנחיית קבוצות דרך הגוף - הנחייה באמצעות תנועה וקול שאמאניזם והגישה הטרנספרסונאלית בהנחיית קבוצות אתיקה וכלים להערכת פסיכופתולוגיה בקבוצה

מה התוכניות שלך לשבתון?

הוראה מתקנת בקריאה, כתיבה וחשבון.

אבחון דידקטי.

1944 הופכים אהבה לקריירה-מאז | ) המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט, קמפוס וינגייט (חל״צ * 5009 חייגו | www.wincol.ac.il

הכשרת מטפלים באמצעות תרפיה בתנועה ובאמנות התכנית מזמינה אנשי מקצוע בעלי חזון ותשוקה מהלב, הרואים בהתפתחותם האישית והמקצועית מנוף להגשמה עצמית, ערכית וחברתית המאמינים במימוש הייחודיות של כל אדם כדרך לתרומה לעצמי ולחברה. מה התוכניות שלך לשבתון?

התכנית לניתוח יישומי של התנהגות מה התוכניות שלך לשבתון? הכשרת מטפלים, מדריכים ומורים שישתלבו בבתי הספר הרגילים, המיוחדים ובמסגרות טיפוליות ציבוריות ופרטיות. בוגרי התכנית יתמחו בהוראה לילדים ולבוגרים בעלי התפתחות רגילה או עם בעיות התפתחותיות, בעלי קשיים בהתנהגות נאותה. 1944 הופכים אהבה לקריירה-מאז | ) המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט, קמפוס וינגייט (חל״צ * 5009 חייגו | www.wincol.ac.il מטרת התכנית

תכנית לימודים תלת-שנתית

1944 הופכים אהבה לקריירה-מאז | ) המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט, קמפוס וינגייט (חל״צ * 5009 לבניית תכנית לימודים מגוונת חייגו www.wincol.ac.il

דואגים היום, לעתיד של מחר! חיסכון טופ למורים!

התקופה האחרונה הוכיחה לנו, שלא ניתן לחזות את העתיד. יחד עם זאת אנחנו כן יכולים להתחיל להיערך לו. פותחים היום תכנית חיסכון באמצעות קופת גמל להשקעה ונערכים טוב יותר לעתיד.

תנאים אטרקטיביים למורים

נזילות ניתן למשוך את הכסף בכל שלב ובהתראה של מספר ימים בלבד.

הפקדה מותאמת אישית ניתן להפקיד חודשית, חד פעמית או לשלב, הבחירה בידך.

מגוון מסלולי השקעה בחירת מסלול ההשקעה בהתאם להעדפות שלך.

דמי ניהול אטרקטיביים למורים בלבד מהצבירה. 0.59%

050-4049271 גיל שחף דן והשרון - | 050-4049467 גילעד חיון חיפה והצפון - 050-3179470 הדר צ'ציק ירושלים - | 050-4049465 חן נידם שושן מרכז - 050-4049242 אלירן סין | 050-4049304 בת אל מינס ב״ש והדרום - לקבלת פרטים ניתן לפנות לנציג הייעודי באזור מגוריך:

האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדיםשל כל אדם. אין באמור משוםמתן התחייבות למתן הלוואהאו לסכומההכפופיםליתרהעדכנית. הקריטריוניםלמתןהלוואהקבועיםבחברהונתוניםלשיקולדעתההבלעדי.

לכל רפורמה (ולמי שפרש לפני ההסכם – שלושה סוגי חישוב) והחישוב המיטיב עם המורה הוא זה שנלקח בחשבון. רו"ח יוסי ברקוביץ ממחלקתנו, שהתמחה בחישובי הפנסיה התקציבית, בנה מערך לחישוב הפנסיה בהתאם להסכם החדש, הנותן מענה לכל סוגי ההעסקה, לרבות בהעסקה משולבת. הבדיקות והחישובים נערכים על ידיו, הן כצפי לפני הפרישה הן בבדיקה שנעשית לאחר הפרישה, והכל כשירות חינם אין כסף למורים חברי הארגון. במהלך הקדנציה האחרונה ניתן מורים 400 מורים, מתוכם לכ- 1200 שירות זה לכ רק בשנה האחרונה! מנורה מבטחים החדשה יש לנו הסכמים ייחודיים עם קרן הפנסיה מנורה מבטחים החדשה, הכוללים פטור למורה מהצבירה 0.5% מתשלום של דמי ניהול בשיעור מדי שנה בשנה. 2% דמי הניהול השוטפים הופחתו לשיעור של מההפקדות בלבד, וישנן אפשרויות נוספות להתאמה אישית של דמי הניהול למורים. נוסף על כך, במסגרת ההסכמים עם מנורה מבטחים החדשה, מקבלים המורים בשטח ייעוץ אישי מיועצי הקרן, בפגישות אישיות עם המורה ולפי נוחיותו. גם בני משפחה יכולים ליהנות מההסדרים. 0.3% דמי הניהול למקבלי הפנסיה הורדו לכדי בלבד ועוד ועוד. מנורה מבטחים מספקת הגנה למורים המעוניינים בכך, באמצעות פוליסת ביטוח "אבדן כושר עבודה מקצועי", בתשלום נמוך במיוחד. ייעוץ פנסיוני חיצוני אנו בעידן שבו חשוב לקבל החלטות מושכלות לעתיד, בעיקר כאשר קיימות מורכבויות שונות בפנסיה האישית. לדוגמה, אם למורה חיסכון של שנות עבודה ויותר בקרנות פנסיה ותיקות – 35 אזי חשוב להיוועץ בנוגע לכדאיות של המשך צבירת כל הכספים או חלק מהם בקרן צוברת ותיקה. דוגמה נוספת: כאשר למורה פנסיות שונות, תקציבית וצוברת ותיקה, צריך לבדוק אפשרויות לביצוע רצף זכויות או הקפאת זכויות, ולעיתים פנסיות מקבילות וכו'. זו הסיבה שיש חשיבות רבה לקבלת ייעוץ ניטרלי. לכן הרחבנו את השירות של הייעוץ הפנסיוני החיצוני למורה על ידי יועץ פנסיוני מורשה. ארגון המורים משתתף במימון הייעוץ האישי – המורה משלם תשלום חלקי נמוך בלבד.

ייעוץ משפטי וייצוג משפטי בכל המקרים שבהם עולה חשש לפגיעה בזכויות הפנסיוניות של המורים, אנו מפנים אותם לקבלת ייעוץ משפטי חינם אין כסף. באותם מקרים שבהם חוות הדעת המשפטית ממליצה על ייצוג משפטי, ארגון המורים מסבסד את התביעה בהשתתפות בלבד. ₪ 1,500 עצמית של המורה בסך של כנסים לפורשים במהלך חופשת הקיץ, בחודשים יוני ויולי מדי – קורונה), כמסורת 2020 שנה (למעט בשנת ארוכת שנים, קיימנו כנסים לפורשים ברחבי הארץ. בכנסים עסקנו בתדרוך לקראת הפרישה בכל הנושאים הרלוונטיים: תחשיבי פנסיה בקרנות השונות, רצף זכויות, פדיון ימי מחלה, מענקים, מיסוי, ביטוח לאומי ועוד. סדנאות לפורשים מיום כניסתי לתפקיד הנהגתי סדנאות לפורשים ברחבי הארץ בנושא "זה לא הסוף – זו רק ההתחלה" - הכנה לגוף וגם לנפש - עיבוד הפרישה לקראת הגיל השלישי. סדנאות אלו מוענקות למורים הפורשים כהוקרה מטעם ארגון המורים על שנות פועלם הרבות (גם בשנת הקורונה לא ויתרנו, וקיימנו את הסדנאות בזום). הסדנאות נערכות בקבוצות קטנות ובמסגרת של שעות כל מפגש. ההדים חיוביים 4 מפגשים, 4 ביותר, והמורים מעידים על תרומתן הגדולה של הסדנאות. בסדנאות האחרונות שינינו במעט את המתכונת: עוסקים ברוח ובנפש, אך גם בהכנה פרקטית (עפ"י רצון הקהל ודרישתו). לסיום ולסיכום הקדנציה מודה אני על הזכות הגדולה שנפלה בחלקי, גם בקדנציה זו - קדנציה ייחודית ביותר של ימי קורונה ומלחמה - לנהל את המחלקה המאתגרת, המורכבת והמרתקת גם יחד. זו ההזדמנות להודות לג'ני מזכירתי (ורכזת המחלקה), יד ימיני "האחת והיחידה", לחביבה, שהצטרפה לסייע במחלקה ויוצרת קשר בחביבות רבה עם המורים והגורמים השונים, לרו"ח יוסי ברקוביץ, שמהווה נדבך משמעותי במחלקה ומסייע מאוד במומחיותו למורים בפנסיה התקציבית ולעורכי הדין במשפטים השונים. תודתי גם לחברי ההנהלה, וכן תודות לכל מזכירי הסניפים על שיתוף הפעולה, הנתינה והעשייה למען המורים. ושרק נמשיך לעשות למען...

קשר סיכום קדנציה

19

שלמה חדד | המחלקה הפרופסיונלית

יו"ר המחלקה הפרופסיונלית

קשר סיכום קדנציה

ח ברות וחברים יקרים, שנים נבחרתי להנהלת 4 לפני 12 ארגון המורים לאחר ששימשתי שנים מזכיר סניף הנגב, ומוניתי ליו"ר המחלקה הפרופסיונלית, תפקיד שהוא חשוב ומורכב ביותר בהיות מחלקה זו לב ליבו של ארגון המורים. המחלקה מנהלת מאבקים פרופסיונליים, הן ברמה הארצית והמקומית הן ברמה האישית של כל מורה הזקוק לסיוע פרופסיונלי בכל דבר ועניין. לבעיות המאתגרות במחלקה הפרופסיונלית, שהן עניין של שגרה, התווספה בשנתיים האחרונות עוד בעיה - הקורונה, וזו הציבה לפנינו אתגר גדול, שיצר מלכתחילה מצב של אי ודאות לכולנו. יחד עם זאת המגפה הצמיחה יוזמות נפלאות של צוותי ההוראה, ששילבו אמצעים טכנולוגיים ואחרים כדי שעבודת ההוראה מרחוק תתבצע באופן מיטבי. ואכן כך היה. עם כניסתי לתפקיד הצבתי מספר יעדים, והמרכזי שבהם היה יצירת מודעות בקרב עובדי ההוראה (מורים ומנהלים) לכך שעל עבודה נוספת יש לשלם ואין עבודת חינם. הצלחתי ליצור מציאות שבה המורים מודעים לזכויותיהם, כל שכן במסגרת הרפורמות (עוז לתמורה ואופק חדש) המגדירות באופן ברור את תנאי ההעסקה של עובדי ההוראה והתגמול המגיע להם. סניפים חדשים בארגון המורים 4 פתיחת סניפים נוספים 4 בתחילת הקדנציה פתחנו בארגון המורים: באר שבע, מודיעין, איילון ומירון. קיימנו מכרזים לתפקיד מזכיר סניף לשבעה סניפים (ארבעת הסניפים החדשים ועוד שלושה סניפים ותיקים). במסגרת המכרזים ראיינו עשרות רבות של מורים, והטובים ביותר נבחרו לתפקיד, וזאת לאחר שנשלחו למכון הערכה ומיון. מזכירי סניפים כאמור, ארגון המורים הרחיב את שורותיו, וכיום סניפים, הפרוסים לאורכה ולרוחבה של 20 יש בו

מדינת ישראל. פתיחת סניפים נוספים מאפשרת נגישות טובה יותר וטיפול אישי ופרטני בעבור המורים. כממונה על מזכירי הסניפים בארגון המורים ליוויתי את מזכירי הסניפים החדשים לאורך כל תקופת הכשרתם, ובמקביל קיימתי ואני מקיים לעתים תכופות פגישות עבודה עם כל מזכירי הסניפים, חדשים וּותיקים, מייעץ להם במידת הצורך ומסייע בפתרון בעיות מורכבות של עובדי ההוראה או בתי ספר מול הגורמים הרלוונטיים. קיימתי אספות הסברה בבתי הספר, ונפגשתי עם ועדי מורים שדרשו את הסיוע של המחלקה הפרופסיונלית בנושאים פרופסיונליים ואחרים. קיימתי, יחד עם יו"ר הנהלת ארגון המרים, ישיבות עם מזכירי סניפים באופן קבוע וסדיר, בהן עודכנו ודנו המזכירים בנושאים שעל הפרק ובמקביל דיווחו על הנעשה אצלם בסניף והעלו נושאים נוספים לדיון. סיוע וייעוץ משפטי למחלקה הפרופסיונלית גויסה עו"ד רוית שחמון, המשמשת היועצת המשפטית של ארגון המורים נוסף לעו"ד שמואל קאופמן. עורכי הדין של המחלקה נותנים מענה ישיר ומהיר למזכירי הסניפים, ובמידת הצורך נפגשים עם המורים ומייעצים להם באופן פרטני ואישי. משרדי 3 נוסף על כך ארגון המורים עובד עם עורכי דין, שנותנים מענה למורים שנזקקים לייעוץ ולייצוג משפטי כנגד המעסיק או משרד החינוך. עורכי הדין מייצגים את ארגון המורים במגוון תביעות נגד משרד החינוך וגורמים אחרים, ובמגוון נושאים, כגון יציגות בחט"ב, גביית מס להסתדרות המורים ללא הסכמת המורה, תביעות תקציביות ואחרות. המערך המשפטי הקיים בארגון המורים נותן מענה מיטבי ואיכותי לחברי הארגון. סימולציית שכר כדי לבדוק באופן מהיר וישיר את תלושי השכר של מורים שפונים אל הארגון, בנינו מערכת של

סיכום קדנציה

20

האוניברסיטה הפתוחה מובילים להצלחה וזה לא נתון לוויכוח.

g

תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

תואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

בתקופה שבה מערכות מחפשות מנהיגות - אנחנו ניתן לך את הכלים להוביל רפורמות, להשפיע על האקלים הבית-ספרי ולהנהיג שינוי. תוכנית הלימודים מספקת ידע וכלים למילוי תפקידי ניהול והדרכה מרכזיים במערכת החינוך. בנוסף, תואר שני בתחום זה עונה על אחד מתנאי הסף של משרד החינוך לשם הגשת מועמדות למכרזי ניהול בתי ספר. מגוון שיטות ההוראה יאפשרו לך גמישות בקצב, זמן ומקוםהלימוד, ושילוב מיטבי של הלימודיםעםהקריירה שלך. תוכנית הלימודים מותאמת ללמידה מרחוק.

אנחנו מציעים לך לחשוב על מערכת חינוך אחרת: על למידה היברידית, מותאמת אישית, על שילוב עמוק של טכנולוגיה בחינוך ועל יצירתיות. הלימודים בתוכנית יספקו לך את הכלים, הידע והמיומנויות הנדרשות כדי להשתלב בסקטור הפרטי בעיצוב הוראה והדרכה או במערכת החינוך כמומחה.ית תקשוב ותכנון לימודים. תוכנית הלימודים מתקיימת במתכונת מקוונת, וכך מתאפשרים לימודים מהבית, גמישות בתכנון, באופן ובקצב הלימוד, כולל שילוב הלימודים בעבודה ובחיי המשפחה שלך.

בשתי התוכניות קיימת תוכנית מובנית למצטיינים המאפשרת חדש! את סיום הלימודים בשנה וחצי, בשני ימי לימוד בשבוע בשעות אחה"צ. שכר לימוד אוניברסיטאי.

הגשת המועמדות בעיצומה

* 3500

צידד בעמדתנו ופסק נגד ההסכם, וכך גם עובדי ההוראה בבתי הספר היסודיים ניצלו מההסכם המחפיר של הסתדרות המורים. המתווים שיצאו ממשרד החינוך בתקופת הקורונה התחלפו תדיר ולא היה אפשר לעקוב אחר השינויים. ארגון המורים פעל באופן רציף, עדכן את עובדי ההוראה על השינויים בכל דבר ועניין, ומנע שינויים שיפגעו בתנאי העבודה של המורים. העברות בעלות על בתי ספר חוזר משרד הפנים בנושא מכרזים בשלטון המקומי, שיצא לפני מספר שנים, חייב את העיריות/ המועצות לפרסם מכרזים לניהול בתי הספר שאינם מופעלים על ידיהן. בשנים האחרונות התקיימו מאות מכרזים להפעלת בתי ספר, שגרמו לחילופי בעלויות על בתי ספר רבים. שינוי מעסיק בבתי הספר דורש מאיתנו לדאוג לרצף ההעסקה של המורים ולשמירה על זכויותיהם ותנאי עבודתם. לצורך כך אנו דורשים להחתים את כל הגורמים על הסכם העברת הבעלות, ובו אנו מעגנים את זכויות המורים ואת רצף העסקתם. מספר מעסיקים פועלים להשתחרר מהסכם זה כדי להפחית מעצמם התחייבויות. המחלקה הפרופסיונלית, באמצעות מזכירי הסניפים, פועלת באופן נחרץ תוך חיוב הצדדים לחתום על ההסכמים, ואנו פועלים בכל האמצעים העומדים לרשותנו ועד כדי השבתת מערכת החינוך. שגרת עבודה במחלקה המחלקה הפרופסיונלית פועלת באופן שגרתי במספר מישורים כדי לדאוג לעובדי ההוראה ולביטחונם הכלכלי והתעסוקתי. מניעת פיטורין וצמצומי שעות למורים בתום – מעסיקים מזמנים מורים כל שנת לימודים לשימועים טרם פיטורין או צמצומי משרה עקב הפחתה במספר תלמידים, סגירת מגמות וכד'. מזכירי הסניפים עושים לילות כימים כדי למצוא פתרונות ובכך למנוע פגיעה בעובדי ההוראה. – אנו מקיימים עשרות ועדות ועדות פריטטיות פריטטיות במשרד החינוך ובשלטון המקומי, בנושאים מגוונים: מניעת פיטורי מורים, מניעת צמצום שעות, תשלום פיצויי פיטורין מוגדלים, פדיון ימי מחלה למורים פורשים, תשלומים

סימולציית שכר למורים ברפורמת אופק חדש, ברפורמת עוז לתמורה, למורים שטרם צורפו לרפורמה ולמנהלים. התוכנה נבנתה בשיתוף מחלקת המחשוב בארגון המורים, בראשותו של אלעד בן שימול, מנהל מערכות מידע, בשיתוף מוטי מרוז, העומד בראש נהלת אופק חדש. הסימולטור מסייע מאוד ִ מ למזכירי הסניפים בבואם לבדוק ולאתר שכר שגוי או רכיבי שכר שאינם משולמים על פי ההסכמים. מורים רבים פונים בבקשה שנבדוק להם את תלושי השכר, ומזכירי הסניפים, בבדיקתם, גילו לא פעם טעויות בשכר ופנו למעסיקים לתקן את המעוות ולשלם למורים בגין הטעות, רטרואקטיבית. נהלת אופק חדש ִ מ נהלת אופק חדש עומד מוטי מרוז, ִ בראש מ שבעברו שימש חשב משרד החינוך וסגן החשב הכללי באוצר. נהלת אופק חדש נותנת מענה למורים רבים ִ מ שמבקשים לבדוק את דרגתם באופק חדש כפי שזו נקבעה ע"י משרד החינוך. נהלת מבצעת חישובי שכר ובודקת ִ נוסף על כך המ תלושי שכר, מנחה את המורים שפונים כיצד ניתן לעלות בדרגה בזמן מינימלי ומכוונת את המורים למסלול הקצר ביותר לצורך קידום בדרגה. תקופת הקורונה תקופת הקורונה הייתה מאתגרת בכל התחומים ובייחוד במערכת החינוך. מלכתחילה ממשלת ישראל התכוונה להוציא את עובדי ההוראה לחל"ת ממושך, אך כאשר הבהרנו למשרד האוצר שארגון המורים לא יאפשר זאת, חזר בו המשרד, חלקית, מכוונתו, ודרש שהמורים שמלמדים מרחוק יתוגמלו חלקית על עבודתם זו. גם לדרישה זו התנגד ארגון המורים, והבהיר למקבלי ההחלטות בממשלת ישראל שלא יסכים לכך, וכוונה זו ירדה מהפרק. בסופו של דבר, שכר המורים לא נפגע כלל לאורך כל התקופה במהלכה עבדו מהבית. "גולת הכותרת" של האוצר הייתה הניסיון לפגוע בשכר המורים ובתנאי עבודתם וזאת באמצעות ההסכם חסר האחריות בין הסתדרות המורים ומשרד החינוך - הוספת תשעה ימי עבודה בחופשת הקיץ. גם נגד ניסיון זה פעל ארגון המורים באופן נו לבית הדין הארצי לעבודה – וזה ַ נחרץ, ואף זומ

קשר סיכום קדנציה

22

רטרואקטיביים ועוד. – במקרים שבהם אין אנו מצליחים סכסוכי עבודה להגיע להסכמה עם המעסיקים, אנו מפעילים את העוצמה של ארגון המורים כאיגוד מקצועי ומכריזים על סכסוך עבודה וזאת כדי לגרום למעסיק להיענות לדרישותינו הפרופסיונליות. בקדנציה זו הכרזנו על עשרות סכסוכי עבודה נגד משרד החינוך, בעלויות שונות, כמו בית אקשטיין, רשת אורט, עיריות ומועצות. חלק גדול מסכסוכי העבודה לא היה צורך לממש, וביתר הסכסוכים היה צורך להפעיל עיצומים ואף להשבית את בתי הספר. – במהלך הקדנציה ביקרתי קשר עם המורים בסניפי הארגון, קיימתי ישיבות עבודה עם מזכירי הסניפים, והגעתי לביקורים בבתי הספר. בביקוריי בבתי הספר הקשבתי למורים, שמעתי על הקשיים שמורים נתקלים בהם והנחיתי כיצד לפעול. במהלך הקדנציה קיימנו כנסים לוועדים על פי סניפים. בכנסים אלו חברי הנהלת ארגון המורים עדכנו את הוועדים בנעשה במחלקתם, העבירו מידע לוועדים, טיפלו בפניותיהם והקשיבו להצעות שהועלו.

סוף דבר כמי ששימש שנים רבות חבר בוועד המורים, אני יודע עד כמה אתם חברי הוועדים מסורים לחברינו המורים, פועלים מול הנהלת ביה"ס ומסתייעים במזכירי הסניפים כדי למנוע פגיעה במורים. ועדי המורים הם נציגינו בבתי הספר, הלב הפועם של ארגון המורים והזרוע הארוכה שלו. ברצוני להודות לכל אחת ואחד מכם על הפעילות למען חברינו המורים. מזכירות ומזכירי 20 ארגון המורים התברך ב סניפים שעושים לילות כימים להגנה על חברינו המורים. אני רוצה להודות לכל אחת ואחד ממזכירות ומזכירי הסניפים על העבודה המסורה, האכפתיות והדאגה לעובדי ההוראה. אני גאה להיות ממונה על צוות איכותי ומסור שכזה. ליו"ר הנהלת ארגון המורים רן ארז, ולעמיתיי בהנהלה, תודה על שיתוף הפעולה. ולסיום, אני מודה מקרב לב לרחל ברוך, מזכירתי הנאמנה והמסורה, שתקצר היריעה מלבטא את תרומתה למחלקה. רחל פועלת ללא לאות, במסירות ובאכפתיות, מול כל פנייה ובכל נושא ועניין. תודותיי והערכתי מעומק הלב.

קשר סיכום קדנציה

23

גבי עטיה | המחלקה לפנאי ונופש

יו"ר המחלקה לפנאי ונופש; ממונה על העמותה הפדגוגית ועל ״קשר עין״

קשר סיכום קדנציה

סיכום קדנציה

בארגון המורים יש כיום יותר 78,000 חברים, ומתוכם כ- 90,000 מ מורים פעילים. למעשה, מחלקת פנאי ונופש היא המחלקה הפעילה ביותר בארגון המורים. : הענקת מטרת המחלקה במישור הבית-ספרי שירותי רווחה איכותיים לצורכי המורים, אספקת ציוד לחדרי המורים, פעילויות מגוונות לגיבוש צוות המורים, מתן סיוע בהפקת טיולים וסופי שבוע לחדרי מורים, הפקת כנסים, אירועים שונים וחלוקת שי שנתי למורה. : לדאוג למורים מטרת המחלקה במישור הפרטני ולבני משפחותיהם למגוון פעולות והטבות ייחודיות: נופשים וחופשות אטרקטיביות בארץ ובחו"ל, הצגות, מופעי תרבות, מינויים, מועדוני ספורט, פארקים ואתרים, ביטוחים במחירים מסובסדים ועוד. איכות השירות והקשר עם סניפי הארגון ובתי : המחלקה פועלת להעמיק את הקשר הספר האישי הישיר עם סניפי הארגון, עם נציגי בתי הספר ועם המורה באופן אישי מתוך מחויבות למתן שירות איכותי ויעיל וקביעת רף גבוה, תוך הקפדה על מתן מענה מיידי לכל פנייה מתוך מטרה לסייע ולהשביע את רצון הפונה על ידי טיפול אשר מושקעים בו מרב המאמצים ובסיוע מיטב הכלים העומדים לרשות המחלקה. הישגי המחלקה המרכזיים: חתימה על הסכם לאיחוד ולשת"פ עם קרנות - ללא ספק הסכם זה הוא גולת השוטרים הכותרת של המחלקה בקדנציה זו. במסגרת ההסכם לשיתוף פעולה עם קרנות השוטרים הפכנו למעשה לאחד המועדונים הגדולים והמובילים מן השורה הראשונה ובו מעל בתי אב. שדרגנו את מעמדנו ואת כוח 150,000

המיקוח בכל התחומים: מבצעי דירות בהוזלה ייחודית לחברי ארגון המורים, מבצעי רכבים ומבצעי הוזלה ייחודיים מול ספקים שונים. חתימה על חידוש ההסכם עם חברת האשראי - במטרה להוביל למיתוג מועדון לאומי קארד , כדי להגדיל את מספר max לאומי "תמורה" המורים ובני משפחותיהם שיזמינו את כרטיס האשראי "תמורה" ואת כרטיס ההטבות "תמורה פלוס" וישתמשו בהם. כיום כמות כרטיסי האשראי שבחזקת המורים ושיעור הלקוחות הפעילים הוא 80,000 גדולה מ- 500 . בתקופה זו מונפקים מדי חודש יותר מ- 71% כרטיסים למורים ולבני משפחותיהם. ההסכם עם לאומי קארד הוביל להידוק והעמקה של שיתוף הפעולה עם חברת לאומי קארד, תוך שיפור השירות והגדלת הכנסות המועדון לטובת חברי הארגון. מחזור הפעילות גדל משנה לשנה, ובשנת מיליארד שקל. 2 עמד על כ- 2021 - רמי הסכמי הנחות ייחודיות ברשתות המזון לוי, ויקטורי, יינות ביתן, קינג סטור ומחסני השוק. נוסף לכך הגדלנו את כמות בתי העסק המעניקים הנחות במעמד החיוב למחזיקי כרטיס האשראי "תמורה" והרחבנו את ההתקשרויות עם עסקים המכבדים את כרטיס ההטבות "תמורה פלוס". שדרגנו את האפליקציה החדשה של ארגון - כדי להקל ולהנגיש למורה מידע שיסייע המורים לו במציאת מבוקשו ברכישת כרטיסים באתר לכל האטרקציות והמופעים המפורסמים, הן לצורך ביצוע הזמנה הן לביטול הזמנה, באופן ישיר. - בקדנציה זו חולקו שי שנתי אישי למורים למורים, מדי שנה, שי אישי, מעמד מגנטי לרכב, Bluetooth עכבר אלחוטי ופד, אוזניות אלחוטיות . Bluetooth ורמקול אלחוטי

24

M.Ed. תואר שני לבוגרי תואר ראשון ותעודת הוראה אוריינות חזותית * מדעי הרוח בגישה רב תחומית * חינוך מתמטי לביה“ס היסודי * אשכול גן חושב במגמת הגיל הרך ◀ חדש במסלול! ◀ חינוך סביבתי * מגמת חינוך יער ◀ חדש במסלול! ◀ הערכה בחינוך * טכנולוגיה בחינוך * ניהול וארגון מערכות חינוך חינוך לפעילות גופנית ולבריאות * תוכניות עם אפשרות לתזה תואר שני M.A.A.T טיפול באמצעות אמנויות בהתמחויות | תנועה | פסיכודרמה | אמנות חזותית ביבליותרפיה בישראל 1 המכללה לחינוך מספר תואר שני בסמינר הקיבוצים

כל מה שתרצו להיות לימודי תעודה בבית הספר ללימודים מתקדמים

לימודי תעודה – ההרשמה נפתחה

מגוון הכשרות מקצועיות במכללת סמינר הקיבוצים מחכות לך: • אדמה מזינה – הכשרת מנחים בגינון טיפולי • הנחיה לפרט ולקהילה בגיל השלישי • הנחיית קבוצות )Coaching( • אימון • הנחיית הורים פרטנית • הנחיית קבוצות ב"תקשורת מקדמת" • הוראה במגמות לבגרות בחינוך גופני • מעגלי אמנות ויצירה • בית הספר לניתוח התנהגות • הוראה מותאמת בשפה ובמתמטיקה

מוסמך בהוראה M.Teach תואר שני ותעודת הוראה לבית הספר העל יסודי * ספרות, היסטוריה, מקרא, אנגלית, אזרחות,

מתמטיקה, ביולוגיה, כימיה, עיצוב, אמנות, תקשורת, קולנוע, ניהול עסקי.

* מלגות לעומדים בתנאים

הסטודנטים להוראה מצביעים סמינר הקיבוצים

03-6901200 לפרטים נוספים התקשרו סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות (ע"ר)

בישראל 1 המכללה לחינוך מספר

ולילדים במחיר מסובסד. נופשים ונופשונים בארץ ובחו"ל בבתי מלון • – במהלך כל השנה וכן בחגים ובקיץ. ובצימרים - סופרלנד, מימדיון, אטרקציות ברחבי הארץ • ספארי, פארקי מים, קייאקים, חדרי אירוח בקיבוצים, מרכזי ספא וכיו"ב. • אטרקציות קיץ – במחיר מנצח – מול המתחרים. • אירועים מרכזיים ברחבי הארץ בחנוכה, בפורים ובסוף שנה"ל. סוף דבר וסיכום צוות המחלקה לפנאי ונופש פועלים ככל שניתן למען המורים, ולנגד עיניהם עומדת הידיעה ש"ארגון המורים הינו מותג לשירות איכותי למורים ומתוך עובדה זו ייתן שירותיו למורים". למעשה, המחלקה לפנאי ונופש מהווה נדבך חשוב ומרכזי בתוך כלל פעילות ארגון המורים לטובת חבריו. מגוון הפעילויות העצום הניתן לחברי הארגון ולבני משפחותיהם והמבחר הגדול מאפשרים הגדלה של ההכנסה הפנויה של החברים וזאת בזכות חיסכון רב בעלויות ברכישת המוצרים המוצעים. זכות גדולה וכבוד רב הוא לי להודות לכל השותפים בעשייה היומיומית ואשר פועלים ללא לאות לרווחת המורים, ובראשם יו"ר הנהלת ארגון המורים מר רן ארז, לכל חברי הנהלת ארגון המורים, למזכירי הסניפים, למנכ"לית הארגון גב' אפרת בר, למר קובי הרלינג, לגב' דליה עוז ולאורית אביגד.

הקשר עם בתי הספר: הקשר המסיבי של המחלקה מתקיים דרך סניפי הארגון, הפרוסים בכל רחבי הארץ. המחלקה מספקת ציוד לחדר המורים, כגון מקרר, פינת ישיבה, מדיח כלים, מיקרוגל, מתקן מים חמים/קרים, לוח מחיק, עמדת טעינה לטלפונים ניידים, לוח מודעות ושוברי קנייה להום סנטר. עם קבלת בקשה המחלקה עושה כל מאמץ לספק בהקדם המרבי את הציוד הנדרש במטרה לתת מענה לצורכי בית הספר. כמו כן בתי הספר זכאים לקבל סבסוד פעילות לגיבוש צוות המורים בבית מלון ו/או סבסוד אוטובוס. הקשר הישיר עם המורים: • הקשר עם המורים הוא באמצעות אתר האינטרנט של ארגון המורים, באמצעות ניוזלטר, מסרונים ו"קשר עין". – נטען השי השנתי האישי למורים ולגמלאים • ישירות לכרטיס המורה לקראת חופשת הפסח. – ניתן לטעון את כרטיס טעינת כסף בהנחה • הנחה 30% הראשונים ב- ₪ 500 ההטבות עד במהלך השנה, ובחגי תשרי ופסח ניתן להטעין ₪ 500 על 40% בהוזלה משמעותית של הראשונים. – ניתן לקבל הלוואות רווחה מסובסדות • הלוואות רווחה מסובסדות או הלוואות ייחודיות בהסדר עם הבנק הבינלאומי. – למבוגרים מופעי תרבות, בידור והצגות •

קשר סיכום קדנציה

26

אבי פסקל | המחלקה לכספים, מינהל, משאבי אנוש ורכש

יו״ר המחלקה לכספים, מינהל, משאבי אנוש ורכש

קשר סיכום קדנציה

באות לידי ביטוי בתקציבי הארגון והעמותה, אותם מכינה המחלקה לכספים, והמאושרים על ידי מועצת הארגון והאספה הכללית של העמותה - בהתאמה. התקציב תוכנן כך שלא יהיה משאבי אנוש תנאי העבודה של כל עובדי הארגון מטופלים ומפוקחים על ידי מחלקת משאבי אנוש. המערך הפקידותי עובד ומקבל שכר עפ"י דירוג הפקידים, כמקובל בכל גוף ציבורי. המעקב אחר תנאי השכר, חישוב ימי מחלה וימי חופשה ומתן אישורים לחופשה במסגרת ימי חופשה המגיעים לכל עובד, נעשה ע"י המחלקה באופן מוקפד במיוחד, הן כדי לא לפגוע בזכויות העובדים הן כדי שלא ילכו לאיבוד ימי עבודה בארגון. החלטות, במידה שיש לקבל, בשינוי תנאי עבודה – שעות או שכר, נדונות בוועדת משאבי אנוש. רכש המחלקה לרכש, כשמה כן היא, מטפלת בכל מה שנוגע לרכישות, גדולות כקטנות. בין שמדובר ברכישת משרד ובין שמדובר בפרט הקטן ביותר כמו ציוד משרדי. הנושא מועלה בוועדת הכספים. סעיף רכישה ייחודי הוא סעיף הביטוחים שבהם מבטח הארגון את המורים, במגוון תחומים. במחלקה מתקבלות ההצעות ממגוון חברות הביטוח, וחברי ועדת הרכש בודקים את ההצעות ומנהלים מו"מ בנוגע לתנאים המוצעים. לשמחתי, הצלחנו בשנים האחרונות לבטח את המורים בביטוחים ייחודיים לציבור המורים בבתיה"ס העל יסודיים, כגון ביטוח תרופות מצילות חיים שאינן בסל הבריאות, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח נסיעות לחו"ל ועוד. ביטוחים אלו הם ללא עלות למורים. בזבזני.

סיכום קדנציה

המחלקות: כספים, מינהל, משאבי אנוש ורכש הן תחנות הכוח המפעילות את ארגון המורים. כל הנושאים שבהם עוסק ומטפל

הארגון עוברים דרך ארבע המחלקות האלה, הדואגות לכך שהנושאים השונים יוצאו מהכוח אל הפועל, ללא תקלות, במועד ולפי הנהלים. למעשה, המחלקות הן השמן המשמן את הצירים של ארגון המורים ומונע חריקות ותקלות. ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, על סניפיו מורים ויש 90,000 ומחלקותיו, משרת יותר מ- עובדי מנהלה בכלל סניפי הארגון. 110 בו כ הקפדנו, כל השנים, שלא ליצור אבטלה סמויה בארגון ולא לנפח את המנגנון. זו הסיבה שעל אף המכלול האין-סופי של הנושאים שבהם מטפלות המחלקות האלה, כמו כל מחלקות הארגון, הן 4 מוחזקות על ידי עובדים מועטים בלבד! המחלקה לכספים המחלקה לכספים עוסקת בכל התחומים של ניהול חשבונות וכספים, כמקובל במחלקות מקבילות לה בכל תאגיד כלכלי. באחריות המחלקה ניהול, פיקוח ובקרה של כל מערך הכספים בארגון המורים ובעמותה הפדגוגית, החל בגביית דמי חבר, תשלומים לספקים, מתן שירותים למחלקות השונות – המחלקה לפנאי ונופש, המחלקה לפיתוח מקצועי ותרבות, קרן ידע, פנסיה, "קשר עין", מחשוב, מינהל, כוח אדם ורכש, ולעמותה הפדגוגית, וכלה בקבלת תקציבים המגיעים לנו ממשרד החינוך וממשרד הכלכלה. הכנת התקציב, הכנת המאזנים הכספיים, כל ההכנסות וההוצאות, הוראות התשלום וההסכמים הרלוונטיים מועברים אל יו"ר המחלקה לכספים, לעיון ולאישור. כל אלה נבדקים בקפדנות יתרה ומאושרים רק לאחר שהכול נהיר, ברור ותקין. מדיניות ארגון המורים והעמותה הפדגוגית

27

• בחירות – עפ"י תקנון ארגון המורים, המחלקה למינהל אחראית לניהול התקין של כל הליך הבחירות של הארגון והעמותה, החל בשלב הבחירות בבתי הספר וכלה בבחירת המועצה וההנהלה. המחלקה מנהלת את הבחירות בסדר מופתי, הגון, וללא חריגות. • באחריות המחלקה גם נושאי תרבות המייצגים את ארגון המורים, כגון הקמת חבורת הזמר של ארגון המורים, הפועלת ומזמרת בכל אירועי ארגון המורים, קבוצות ספורט: קבוצות כדורשת, קבוצות קטרגל, קבוצת כדורסל, חץ וקשת, שיט, אופניים וברידג'. כל הקבוצות מורכבות ממורים החברים בארגון המורים ופועלות במסגרות הליגה למקומות עבודה. לשמחתנו, כל הקבוצות זכו בגביעים רבים – גאווה לארגון המורים. • המחלקה מטפלת בגמלאי ארגון המורים. יש רכזים 8 מועדוני גמלאים, המנוהלים על ידי 8 בהתנדבות. אלו מוציאים את הגמלאים לטיולים, להרצאות, למופעים ולנופשים. כמו כן הקמנו שתי עמותות שאמורות להיות מתוקצבות ע"י האוצר, דבר שיוכל לממן את כל פעילויות הרווחה של הגמלאים. לא אפרט עוד שורה ארוכה של נושאים שבטיפול המחלקות 4 המחלקה, תקצר היריעה. יחד עם זאת פועלות באופן מסונכרן, ולמעשה מגוון הנושאים המטופלים על ידיהן קשורים, בחלקם, זה בזה. חשוב לציין כי כל המחלקות הללו מנוהלות על ידי מספר קטן של אנשים, אשר בזכות עבודתם היעילה אין סחבת והכול "מתוקתק" כראוי ובמועד.

מינהל המחלקה למינהל היא מורכבת ורבת פנים, זאת מבחינת מגוון הנושאים שבטיפולה, ופירוט מקצתם להלן: • רישום מורים חדשים המצטרפים לארגון ועדכון פרטים – בקרה על מערכת המחשוב, לוודא שההצטרפות מתנהלת עפ"י הנהלים וכי המערכת מתעדכנת מייד עפ"י הנתונים או השינויים הנמסרים מהמורה. • משרד ירוק – כל עובדי הארגון עברו לעבודה ממוחשבת הכוללת סריקות, דבר המביא לחיסכון וגם למציאת חומר במהירות ובקלות. הארכיון שלנו כולו ממוחשב. • הכנסנו חתימה אלקטרונית, המאפשרת העברת מסמכים בדוא"ל כמסמכים מקוריים. • טיפול בחשבוניות ספקים – כולל עבודה מסודרת ע"י תוכנת חשבשבת שמטפלת בכל ענייני הרכש של כל מחלקות הארגון. • שדרוג אתר האינטרנט – האתר ידידותי מאוד ועדכני. הנתונים מעידים על כניסות רבות מאוד של מורים לאתר, והשימוש בו הולך וגדל. • הלוואות – המחלקה למינהל מטפלת בהלוואות הניתנות למורים חברי הארגון ע"י הבנקים, בתנאים מיוחדים, החל בשלב מו"מ מול הבנק וכלה בפיקוח על כך שהבנק ממלא את התנאים שעליהם התחייב. • המחלקה אחראית לכל אירועי הארגון הגדולים, כולל כנסי ועדים, אירועי ומופעי סוף שנה, וגם ועידות ישראל לחינוך, נשפי חנוכה, פורים, יום המשפחה ועוד.

קשר סיכום קדנציה

28

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online