גושפרתה - גיליון 945

12/07/2019 | ט' תמוז | ערש"ק פר' בלק פרתה גוש

'אלאדין' הלהיט החדששל הקיץ 8 ' עמ

מבית

945

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

לחיות בין כל העולמות עם "סדנתשילוב" 10<<

שמואל מושניק בשיחה כנה על אומנות ופוליטיקה 16 <<

'מגדל עדר' צומת הגוש הרבה לפני שנולדתם 24<

Made with FlippingBook flipbook maker