כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה נובמבר 2023 - גיליון 317

מוגן, ברחתי בזמן", ואילו הנפגעים לא. במצבים אלו רצוי לפנות לסיוע מקצועי על מנת שניתן יהיה להשתחרר מרגשות מעיקים אלה, שהרי אף אחד מהקורבנות לא שילם את המחיר הכבד בגלל הניצולים, אלא בגלל יצורים חסרי צלם אנוש אשר פגעו בהם". מה לדעתך כדאי לשים בארגז הכלים שלנו בימים אלה? "חשוב מאד לשמור על שיגרה ככל שניתן. חשוב למצוא ערוץ של נתינה: נותן חוויה של כוחות חשוב לשמור על חשיפה לקשר עם אחרים, בין אם חברים, שכנים, בני משפחה ועוד. חשוב להיות בעשייה הנותנת את התחושה של "אני ממש טוב בזה". מעבר למשאבים הנפשיים שיש לכל אחד מאתנו, כיצד יכולה המדינה או הרשות המקומית לסייע לנו? "במרבית הישובים מתקיימות פעילויות מגוונות לבני הגיל השלישי. פעילויות אלה ממלאות את הצורך בעניין, בסדר יום, בהסחת דעת, בקרבה ובתקשורת עם אנשים אחרים. בנוסף למחלקת הרווחה יש גם מדור אחראי על טובת האזרחים הותיקים בנושא של מצוקה קיומית או תפקודית. גם למוסד לביטוח לאומי יש מערך מתנדבים הנותן מענה לאזרחים ותיקים בודדים אשר מתקשים או לא מסוגלים לעזוב את ביתם". משפט לסיום? "לאזרחים הוותיקים יש ניסיון חיים רב. חשוב שיעשו שימוש בחלקים המחזקים. במצבי מתח וחרדה חשוב להתמקד במה שאני מסוגל לעשות ולזכור שכל עשייה מאפשרת חוויה של כוחות. אין עשייה חשובה ולא חשובה". Danny10@hotmail.co.il

אשר עולים בקרב אנשים המדווחים שוב ושוב על "חשד למחבלים המסתובבים בשכונתם". יש המשווים לשואה ויש המשווים למחדל מלחמת יום הכיפורים ויש ההולכים רחוק יותר ומשווים לאירועים של טרום קום המדינה, אך עם מספר נפגעים גדול בהרבה. אנחנו מצויים במצב חדש שמעולם לא היינו בו ולכן חשוב לנו, בכדי להגן על הנפש, לעשות שימוש בכל התנהלות אשר מחזקת אותנו".

אֵי ְך נִקְרָא אבות ישורון

אלת הנפש במיתולוגיה היוונית. (מתוך הויקיפדיה) 1903 , צייר: וויליאם ווטרהאוס

אֵי ְך נִקְרָא ׁשֶאֲנִי מְק ַּבֵל מִכ ְּתָבִים מֵה ַּבַיִת, וְה ַּבַיִת אֵינֶּנֻ? אֵי ְך נִקְרָא ׁשֶאֲנִי מְק ַּבֵל מִכ ְּתָבִים מֵה ַּבַיִת, וְאִי ׁש ֹלא חַי?

האם גם אלה שלא נפגעו ישירות מהמלחמה עלולים לחוות תחושות קשות? "בכל הקשר של אסון אנחנו מדברים על מעגלי פגיעות. המעגל הראשון הוא של הניפגעים הישירים והקרובים מקרבה ראשונה. המעגלים הבאים יכולים להיות אנשי הקהילה, בני שכבת הגיל, בני העדה, אנשים המזדהים עם הנפגעים בשל סיבות שונות יכולים ולחוות עצמם במעגלי פגיעות קרובים גם אם אדם מבחוץ יראה בהם שייכים למעגל מרוחק. נקודות הזדהות יכולה להיות למשל "הבן שלי ממש באותו גיל, באותה שכונה, לומדים ביחד", וכו'. מימד נוסף אשר חושף אנשים למעגלי פגיעות ראשוניים הוא תחושת אשמה על כך ש"אני נותרתי, נמצאתי במקום

אֵי ְך נִקְרָא ׁש ֶּמֵה ַּבַיִת ּכֹתְבִים לִי, וְה ַּמִכ ְּתָב ֹלא נִכ ְּתַב? וְה ַּמִכ ְּתָב ֹלא נ ִׁשְלַח? אֵי ְך זֶה נִקְרָא?

1987 , אוגוסט 2 , ז’ תמוז תשמ”ז

7

11/2023 - 317 רעננה

Made with FlippingBook Digital Publishing Software