כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה מרץ 2020 - גיליון 273

273 גיליון

2020 אדר תש"פ מרץ

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

"תן כתף, עצום את העיניים, פורים לנו, נשכח את הכול. יש לך כאב, רמסהו ברגלים, (א. מאירי) פתח את פיך ושירה בקול" פורים שמח!

7-6 סופר וספרו קמים לתחיה 5-4 משהו יפה קרה 13-12 אות העוז לעזריאלי 11-10 הכול על בינה מלאכותית מדורים קבועים: אופנה - טכנולוגיה - סרט - תזונה - בישולאה - תשבץ - טריוויה - מבזקים - עברית - תיאטרון - בריאות - טיול

Made with FlippingBook Learn more on our blog