כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה פברואר 2022 - גיליון 296

˘„Á 2∞22 ‡ר  ·ר Ù ·¢Ù˘˙ ߇ ‡„ר

296 ÔÂÈÏÈ‚

·רעננה ˜È˙ ה Á ר Ê‡Ï ÔÈÊ‚Ó ה

15-14 ·ÂÒÙ È ר ÈÓ 13 ˙Ï„˙˘Ó נה ȇ˘ ה Ï„˘ 8-6 1∞∞ רעננה 5-4 „˜ ר Ï ˙Â·È ÈÁ Ô ה ר ˘Â ‡ - ה Ï È Ó - ˙ È - ע· ר Ì È ˜ Ê ·Ó - ıÁ˘˙ - ‡ה Ï Â˘È · - Ï Â È Ë - ר ÙÒ ∫ Ì È ע  ·˜ Ì È ר  „Ó

החריצים ועדיין מקבל אותה, ההשלמה עם החסרונות שכבר לא נצליח להפוך למעלות, ראיית הטוב וההסתפקות בו. כי השד הרי לא נורא כל כך. יש לנו, לרובנו, פחות או יותר מרשימת מצרכי המכולת כדי להכין את תבשיל המלכים שימלא לבנו שמחה. יש לנו סיר, ויש לנו כיריים, ויש לנו תבלינים, וההכנה אינה דורשת מאמץ מיוחד. צריך רק ליהנות מהטעם, ולהוסיף קצת מלח אם צריך. הפרופורציות חשובות כי אפשר להכין תבשיל עם שלושה מרכיבים, לא חייבים עשרים, ואם חושבים על זה, לפעמים הראשון טעים יותר משום שמרגישים בו טעם של כל מרכיב. אז אם יש לנו בריאות סבירה, ואנחנו מקפידים על מפגשים חברתיים ופעילות גופנית – הרי לכם תבשיל של שלושה מרכיבים להזדקנות סבירה. אם יש לנו, לחילופין, עצמאות בקבלת החלטות, עבודה שאנחנו עושים בהתנדבות ובן זוג תומך, יש לנו תבשיל אחר, לא בהכרח פחות טעים. ואם אנחנו צרכני חוויות כמו טיולים בטבע, או משקיעים עצמנו בתחביב מהנה, וקמים בכל בוקר עם מרץ מחודש כי יש לנו תכנית, אז הפרופורציות עובדות לטובתנו. חצי הכוס המלאה יכולה להיות חצי כוס ריקה, אבל היא גם יכולה להיות כוס קטנה יותר ומלאה. עניין של פרופורציות. כל אחד יכול לראות את זה. צריך בעיקר לרצות. ולא אמרנו אפילו מילה אחת על אושר. את זה יעשה עבורנו דני הורוביץ במדור החדש: אושר. malcamehulal@gmail.com

איך מזדקנים נכון ÏÏÂ ה Ó ה ÎÏÓ מאת: 

יותר ויותר מחקרים נערכים בשנים האחרונות לגבי קשישים, במיוחד בחברות המערביות. הג'וינט הגדיל לעשות והוציא לאחרונה 'מדדים לאומיים לזיקנה' הכוללים סעיפים כמו בריאות, משמעות, ניהול בריאות, חוסן כלכלי ואורח חיים פעיל. אחד הנתונים המפתיעיםשעלה הואשתוחלת החייםשל הנשים ארוכה יותר, אבל איכותהשניםהאלהטובה פחותמשל הגברים. מה צריך בשביל לחיות את השליש האחרון של חיינו נכון, דהיינו במידה סבירה של שביעות רצון? מילים רבות נזרקות לאוויר: אופטימיות, משמעות, הנאה, תחושת בריאות טובה, מצב כלכלי מספק, זוגיות טובה, משפחה חמה, עבודה או התנדבות, חברים טובים, חוויות מרגשות, קבלה עצמית ועוד כהנה וכהנה. כל התשובות מן הסתם נכונות, אבל יש עוד מרכיב אחד שנותן את הנגיעה האחרונה לתבשיל הנקרא "זיקנה טובה". המרכיב הוא פרופורציות. היחסיות בין היש לאין, ההנאה מהדברים הקטנים שיש לנו אל מול הגדולים שחלמנו ולא הגשמנו, המבט במראה שרואה בדמות הנשקפת את כל

נחמה פורתא לאזרחים הוותיקים Șҷ˜ËÂÁ ר È‡Ó מאת:  ( נכנס לתוקף תיקון חקיקה המאפשר לאזרחים ותיקים להשתכר עד גובה שכר של 2022 בחודש שעבר )ינואר קודם לכן, מבלי שקצבת הזקנה מהביטוח הלאומי תקוצץ. 6,000₪ לעומת 7,500₪ מנכ"ל הביטוח הלאומי: "ההסכם אליו הגענו הוא הסכם חברתי ממדרגה ראשונה. זוהי בשורה משמעותית מאיר שפיגלר המביעה סולידריות ואחווה חברתי." שהוא סכום ₪ 3710- לכ 14%- במקביל גם תוקן החוק למקבלי קצבת זקנה הזכאים להשלמת הכנסה וקצבתם תועלה ב מעל קו העוני. meirch@gmail.com

ÌȇÏÓ‚ ה ˙¢„Á

˘„Á 2∞1¥ ÏÈ ר Ù‡ „¢ ע ˘˙ ÔÒÈ נ

פלוס מינוס ≠ Ø ´

·˘Â ·ר  ע ·˘Â ·ר  ע

2∞2

מינוס חבל על הפארק פארק רעננה הוא באמת אחד הפארקים העירוניים היפים בארץ. המבט אל האגם בכניסה היה פעם

ÔÂÈÏÈ‚

·רעננה ˜È˙ ה Á ר Ê‡Ï ÔÈÊ‚Ó ה

מלכה מהולל עורכת ראשית: לאה הראל עורכת לשונית: נילי אפלבוים, בלומה בינשטוק, שלמה בינשטוק, יהודית הלפר, נאוה וינגרטן, חברי המערכת: מאיר חוטקובסקי, עוזי מנור, לאה קליין, אורה צרויה, אביבה קניג, רן תלמודי. מוטי בן-ארויה צלם המערכת: 09-7729320 : , פקס 09-7747041 טלפון: 4331125 רעננה, מיקוד 114 רח' ההגנה כתובת המערכת:

העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה המו"ל: 054-6471244 : אסתר טאירי מודעות לפרסום:

עוצר נשימה. הוא מטופח ומתוחזק תדיר, אבל יש בו בעייה אחת גדולה, רעשנית וצועקת. ממש בכניסה הראשית, לצד הגלריה העירונית, הקימו מעין ממלכת ילדים כעורה שמסתירה את יפי הפארק. אפשר היה למצוא לדבר הזה מקום בפינה אחרת של הפארק הגדול. המיקום הנוכחי בהחלט מקלקל ומסתיר את מה שהיה פעם פאר היצירה.

דפוס החלוץ, רעננה הדפסה: מנדל עיצוב והפקות דפוס )אנה קירי( גרפיקה: www.amutaraanana.co.il אתר העמותה למען האזרח הוותיק: קישור למדף הספרים של גיליונות "כיוון חדש": http://user-1723486.cld.bz/ranana-digital-magazine

תגובות לכתבות בעיתון ניתן לשלוח לכל אחד מחברי המערכת. ראה כתובת מייל בתחתית הכתבות. תמונת שער: מלכות החרמון 15-14 בעמודים כתבה לזכרה של פסוב

2

02/2022 - 296 רעננה

שושנה פרידריך ≠ הלוחשת לחוטים

ÏÏÂ ה Ó ה ÎÏÓ כתבה וצילמה: 

שושנה כששומעים את המילה רקמה אי אפשר לדמיין שהעבודות המדהימות של הן רקמה. מלאכת מחשבת של טכניקות משולבות, צביעת בדים, קולאז'ים פרידריך ממגזינים, עבודה עם שאריות חוטים ונושאים שמקבלים השראה מאומנים כמו הונדרטוואסר, קוסאמה, פרידה קאלו, קדישמן ומאות ספרים ומגזינים מרחבי העולם. ( בביתה החמים המעוטר כולו בעבודותיה. שושנה אלמנה מזה חמש 75) פגשתי את שושנה שנים )אהוד( והיא אם לשני בנים, מיכאל ודניאל.

נה ÂÓ˙ ר ÂÙÈÒ

"נולדתי אחרי המלחמה בבקאו איפה הכול התחיל? שברומניה. אבי נלקח לעבודות כפייה במחצבת מלח בתקופת המלחמה אבל חזר משם בשלום. יחד עם סבי, היישר 1949 סבתי, דודתי, אחי והוריי עלינו ארצה בשנת לדירת חדר אחד ברמת גן. בהדרגה התקדמנו. לאבא הייתה חנות נעליים ואימא הייתה עקרת בית". "למדתי בעמישב ובבליך ברמת גן, עם נטייה ריאלית מובהקת, ושירתתי בבקרה השכלה? אווירית בחיל אוויר. אפילו עשיתי שם מילואים". "אחר כך למדתי מחשבים". ואחר כך?

ובימים ההם כשהחברה IBM- ועדיין לא לימדו אז מחשבים באוניברסיטאות, אז למדתי ב 1969 "כן, השנה הייתה מחשבים? מכרה מחשב היא גם התחייבה לספק ידע. כחיילת משוחררת עליתי על הגל שאז רק התחיל. למדתי אמנם גם בסמינר למורות, אבל אחרי שנה הפסקתי כי יש לי קול צרוד ועבודת ההוראה לא התאימה לי". K4 "בשלושה מקומות. התחלתי במשרד הביטחון ברפא"ל בחיפה כמתכנתת. עבדתי על מחשב צבאי שגודלו היה איפה עבדת? שזה כמובן כלום היום, אבל מבחינה פיסית הוא היה בגודל חדר. אח"כ עברתי לעבוד במרכז המחשבים בקופת חולים כללית, שנה. עבדתי במה שנקרא טרום משכורות שזה היה התחום הכי קשה לחישוב בארץ 40 ובסופו של דבר הגעתי לאגד, שם עבדתי בימים ההם, משום שבאגד היו שכירים, חברים, גמלאים, וביניהם היו נהגים, טכנאים, רופאים תעסוקתיים, מוסכניקים, עובדים סוציאליים ועוד ועוד ועם כל אחד מהם היו הסכמי עבודה נפרדים. הכול היה מאוד מורכב. אם לוקחים למשל את הנהגים, אז השכר נקבע לפי סוג האוטובוס, האם היה מזגן או לא, האם נהגו אחרי שבע בערב, האם נהגו בשטחים ועוד המון משתנים. בקיצור, עבודה מאתגרת". "בוודאי. התחום כמובן התקדם כל הזמן. כך למשל התחילו עם סרטי נייר, זה המשיך לכרטיסים, התקדמת תוך כדי עבודה? שנות עבודה הלכתי 15 דיסקטים, ניקובים, וככל שיכולות המחשב גדלו, כך קטן גודלו הפיסי. עשינו קורסים כל הזמן, ואחרי ללמוד פילוסופיה ופילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב וסיימתי את התואר בהצטיינות". "הפילוסופיה עצמה פחות קשורה, אבל לוגיקה היא חלק בלתי נפרד מהפילוסופיה, והיא מאוד קשורה לעבודה, מה קשור? ובאמת זה עזר לי מאוד". פרשתי אבל אחרי חודש התקשו וביקשו שאחזור. הם לא הסתדרו. עבדתי חמש שנים נוספות, אבל אז בעלי 62 "בגיל מתי פרשת? חלה בסרטן וביום שישי אחד צלצלתי לעבודה והודעתי שביום ראשון אני הולכת לכימותרפיה עם בעלי ויותר לא הגעתי לעבודה". "הרקמה לא קשורה בכלל. זה התחיל מגובלנים עם אימא שלי וזה התפתח למשהו ענק אצלי. נתקלתי ואיך קשורה הרקמה? לפני שנים במודעה של מורה לרקמה והשאר היסטוריה. למדתי אצל טובי המורים: בתיה אייכנהולץ מהרצליה, איתמר שגיא, שהוא בוגר שנקר, וגם אצל אמיר גת קלר, בוגר בצלאל. אני חברה בעמותה של אומנים יוצרים בישראל הנקראת היום 'קראפט ישראל' ואנחנו עושים המון סדנאות. טיילנו בעולם בנושאי רקמה, ואנחנו מבקרים בבתים של רוקמות בארץ. יש לי אולי מאה ספרים מרחבי העולם על רקמה. אני מנויה על כל מגזין רקמה בעולם וכשמתפרסם ספר חדש על הנושא, אני מיד מזמינה אותו ב'אמזון'". "לא הרבה. כל עבודה לוקחת שבועות ארוכים שלא לומר חודשים. אי אפשר לתמחר עבודות כאלה". את מוכרת את העבודות? "השתתפתי בכמה, וגם הייתה לי תערוכת יחיד בקאנטרי רעננה, ועכשיו יש תערוכה נוספת על הפרק. בגדול זה לא ותערוכות? משתלם מבחינה כלכלית". לפני פרידה אני עושה סיור בחדרי דירתה של שושנה, והיא מספרת לי באהבה גדולה את הסיפור של כל עבודה, איך היא החלה, מאין קיבלה את ההשראה, כמה זמן עבדה עליה. אי אפשר להפסיק להתפעל מהיצירתיות משובבת הנפש של העבודות. "אני כל יום רוקמת, אני פשוט לא יכולה בלי זה", היא אומרת, וכשמסתכלים על העבודות, מבינים שהן לא יכלו להישאר כחוטים. שושנה הייתה צריכה לרקום אותם. malcamehulal@gmail.com

02/2022 - 296 רעננה

מוכרחות לרקוד ה "כחולות" הוא מופע מחול יוצא דופן, והוא משאיר את הצופים והצופות המומים לבושות 80-65 נשים בנות 12 . מעוצמת החוויה ÈÒÙ Èχ צילומים:  ÌÈ·ÏÙ‡ ÈÏÈ נ מאת:  מניפסט לגוף המבוגר של היוזמת והכוריאוגרפית גלית ליס

יש בנו חיים. התפיסה שאני מגיעה לגיל שאני כבר לא אזוז ולא אוכל להשתכלל תנועתית, כי אני מבוגרת, היא שטות. ברגע שאת פוגשת את הגוף שלך, הוא ידבר אתך. הצרה היא שבחיים אנחנו מהר מאוד מפסיקות לדבר עם הגוף שלנו, ואז אנחנו מפסיקות גם לנוע. ברגע שאנחנו נותנות למקומות אלו תשומת לב, הם פתאום מתעוררים. בעולם המערבי בגיל מבוגר הפסקנו לרדת אל הרצפה. למה? אני מאמינה בשיח תנועתי שלנו עם הגוף. עובדים עם מה שיש, ומשכללים את התנועתיות של הגוף. לכל גוף יש מגבלות, ולא משנה הגיל. אנחנו לא מתנגדים למגבלות אלא להיפך. אם אני זזה על הרצפה ויש לי כאב ,אני אשאל את הגוף שלי: 'איך אני יכולה לנוע אחרת כדי שיכאב לי פחות'. מה צריך בשביל לרקוד? "העבודה היא עבודה משולבת של מוח וגוף. כל אחת חוקרת את הגוף, והדרך מאפשרת לכל אחת לעבוד עם הגוף של עצמה. הנשים משתמשות בדימויים ושולחות את הדימויים לחלקים שונים בגוף, וכך מייצרות מסלולי נסיעה חדשים שלא הכרנו קודם. אני רואה מדי יום נשים מבוגרות שהתנועתיות שלהן רק משתכללת והולכת". עם השנים פיתחה גלית ליס שפה משותפת לנשים שמשתתפות בסדנאות. מילות המפתח הן כיוון וכוונה. כיוון waze הוא היחס שלי לחלל, ואיך הגוף שלי זז במרחב. מעין פנימי. הכוונה היא מה הסיפור שאני רוצה לספר, למשל אם אני יכולה לדמיין את הגוף שלי כמיכל ענק המלא בחומר המשתנה בהתאם להלך הרוח שלי, עצב או שמחה". הבמה של "כחולות" מלאת כדורי הליום ענקים וכסופים בהם משתקפות הרקדניות כמו גם הקהל. הרקדניות חמושות בפטישים בהן הן עושות שימוש קולני. הן עטויות כפפות לבנות ומסיכות קורונה תכלכלות ומדי פעם פורמות כפתור, אולי כדי לומר, הנה, אנחנו מקומטות וזה בסדר. מאין הבחירה בשם 'כחולות'? וזהו הכינוי לחמישה אזורים Blue Zone "השם הלועזי הוא בעולם שמאופיינים בתוחלת חיים ארוכה. הסוד לאריכות הימים באזורים אלה, כך סבורים החוקרים, הוא חיי קהילה ענפים בהם לכל אחד ואחת יש המקום שלו. בעברית כמובן , אחת הרקדניות אורית גרוס יש לזה השלכה לאתוס הציוני. ושותפתה של ליס ליצירה מספרת שכאשר נולדה בשנת קיבלו הוריה כרטיס ברכה מעיריית רמת גן בו היה 1955 כתוב האיחול של הימים ההם: 'שתהיה בת נאמנה לעמה ולארצה'. הגישה הזאת גם היא בבסיס היצירה של 'כחולות', היעדר מילוי הצורך של היחיד וההקדשה המלאה לכלל".

שמלות כחולות המזכירות במרקמן ובצבען, ולא בכדי, את ה"חולצה הכחולה והיא עולה" של השומר הצעיר, עטויות במסכות הגנה מפני הקורונה, חסרות ניסיון ריקוד בעברן, ובכל זאת מחוללות במלוא האנרגיה ותשוקת החיים. "בין האתוס הציוני לבין הארוס האישי", אומרת גלית ליס.

גלית ליס

בפסטיבל האישה כשהעלינו את 2008 "זה התחיל בשנת היצירה "גילה"', מספרת לי ליס. "אז עלו על הבמה חמש רקדניות בעשור השמיני לחייהן כשהנושא היה: החיים דרך משקפי הזיקנה. סיקרן אותי כיוצרת לגעת בחומרים: מה זה להיות זקנה? האם איך שאני רואה את עצמי זה איך שהחברה מסתכלת עלי, איזו זהות יש לנו: פיזית, רגשית, אסתטית? איך אני לוקחת אחריות על החיים שלי? אני יוצאת לפנסיה, האם נגמרו לי החיים? בצומת הזו איזה משקפיים אני מרכיבה? של סוף או של התחלה, ומה זה מאפשר לי?" מה היו התגובות למופע הזה? "הוא עלה כחמישים פעם, והתגובות היו מדהימות. נשים ניגשו אלינו אחרי המופע ואמרו: 'גם אנחנו רוצות לרקוד אבל אין לנו איפה'. זו הייתה נקודת המוצא לפתיחת סדנת 'גילה' בתנועה ואמנות הבמה לנשים בגיל הבוגר, ועם השנים פיתחה ליס מתודולוגיה של שפת "גילה". למה גילה? גיל, גילוי מכיל בתוכו את כל ההיבטים של: גילה "השם . המסר הוא שכל עוד אנחנו חיים בעולם הזה ויש ושמחה לנו את ההיבטים האלו בחיינו, אז החיים שלנו יכולים להיות חיוניים. כל עוד יש בנו את הסקרנות, שהיא המנוע,

¥

02/2022 - 296 רעננה

ביתהספרשלסדנאות 'גילה' פועלבאופן קבועבמתנ"סבמרכז נשים המגיעות מכל 150- הקהילתי בצהלה ומשתתפות בו כ הארץ, וישנה גם שלוחה בחיפה . הסדנאות בנויות מקורסים שנתייםשנפתחיםפעםבשנהאחרי החגיםלמצטרפותחדשות. העזיבה כמעט ולא קורית. יש נשים שרוקדות שבע ושמונה שנים. ליס העלתה כבר ארבעה מופעי מחול שונים, אחד מהם, , הועלה לציון עשור לפעילותה של ליס. GO ( נולדה בקיבוץ החותרים וגדלה בקיבוץ בית 55) גלית ליס העמק. בכיתה ט' נסעה עם משפחתה לשליחות בפרו למשך שלוש שנים. היא למדה ריקוד אצל יהודית ארנון )יוזמת הלהקה הבין-קיבוצית( והמשיכה ללימודים באקדמיה היא לימדה 40 למוסיקה ומחול לתואר ראשון ושני. עד גיל שנה עובדת עם 15 ויצרה במסגרות סטודנטיאליות. מזה הגיל המבוגר. לדבריה "אמנות יכולה לעשות תנועה בעולם. תמיד היו לעשייה האמנותית שלי היבטים שקשורים לחברה, לאדם. כשישות אמנותית וחברתית מתחברות, שם אני מרגישה הכי טוב". היא מאמינה שכל אחד ואחת יכולים לרקוד והיא מאמינה שאין מגבלה לא של גוף ולא של גיל. "בכל פעם כשאני יוצאת משיעור, בא לי לצעוק לכל מי שחושב שבזיקנה לא מתפתחים ולא משתנים: 'בואו תראו מה קורה פה, איזו חדווה'. זהו מפעל חיים שלא מפסיק לרתק, לסקרן ולשמח אותי. אני כל הזמן אומרת 'תודה'".

"אני אוהבת לרקוד. כילדה רקדתי עד גיל עשר. בסדנאות "גילה" למדתי שהגוף שלי עדיין יכול ללמוד, ויכול להוציא תנועות שלא דמיינתי לעצמי. אני קמה כל בוקר עם כאבים ראומטיים בכל הגוף וזה מאוד מפתה לא לקום. אבל אני קמה ונכנסת לסטודיו, ואחרי השיעור אני יוצאת משוחררת, מאושרת ומלאת אנרגיה, מוכנה לצאת לטיול סביב העולם. היום, אחרי עשר שנים ב'גילה' גיליתי שיש דרך אחרת להזדקן. אני לא יודעת מה הייתי עושה בלי זה.

צילום : אורנה קלגרד "GO" מתוך המופע

81 בני משפחתה מאוד גאים ושמחים שיש להם סבתא בת שרוקדת ואפילו מופיעה בארץ ובפסטיבלים בחו"ל. יש לה חלום להלינה: "הייתי רוצה להגיע ליום שלראות גוף מבוגר על הבמה ייראה טבעי ותהיה התייחסות לא לגיל אלא לאמנות שהוא מביא אתו. כמו שזה קיים בעולם הציור. ציירים מציירים אנשים מבוגרים וזה נראה טבעי". פתחה את עבודתה למחקר והיא חברה לחוקרת גלית ליס , פסיכולוגית קלינית מומחית ד"ר דניאלה איזנברג-שפרן המתמחה במבוגרים, היא ראש התכנית לפסיכולוגיה של הבגרות והזקנה במרכז האקדמי רופין. הסתבר שהייתה להן היכרות מוקדמת. דר' איזנברג למדה בילדותה מחול בביה"ס, ומורתה הייתה גלית ליס. ד"ר איזנברג מדברת על הזדקנות בריאה. היא מציגה רשימה - פעילות גופנית אירובית של פרמטרים החיוניים לכך: פעילות מעלה את הדופק וגם משמרת יכולות קוגנטיביות, - כל דברשאני מתחייבאליו במסגרתלימודיתמפתח מוחית - כל פעילות פעילות חברתית את המוח ומעכב הזדקנות, מוחית או גופנית שנעשית בשילוב פעילות חברתית יש לה - שייכות לקהילה, מגבירה את תחושת מורשת ערך מוסף. המשמעות. ככל שחווית המורשת גבוהה יותר, יורדת חרדת - האופן שאני תופס את משמעות הזיקנה קבלה המוות. ישפיע על האופן בו אזדקן. אם ראיתי בעבר את הזיקנה כמשהו שלילי כשאזדקן אראה את עצמי באופן שלילי. המחקר שד"ר איזנברג עורכת טרם הסתיים, אך כבר ניתן לקבוע שאלה שרקדו מעל שנה היה שיפור במצבן וכי בתקופת הקורונה, כשתסמינים דיכאוניים הופיעו אצל מרבית האוכלוסייה הבוגרת אצלן זה לא קרה. ההשתתפות בקבוצות הריקוד מהווה, מן הסתם, גורם חוסן גם במצב של מגפה עולמית. יעלה באולם "סוזן דלל" בתל אביב המופע 10-11.03.22- ב appel@eng.tau.ac.il "כחולות".

מתוך המופע 'כחולות'

( מגני תקוה מופיעה ב"כחולות" והיא 68) סמדר אלעד מספרת לי מה הריקוד עושה לה: "בצעירותי מעולם לא צורפתי לחבורות הרוקדות, מן הסתם משום שלא הייתי טובה מספיק". לפני חמש שנים ראיתי פרסום של סדנאות "גילה". נרשמתי ונדלקתי. הרגשתי שמצאתי בית. עולם חדש נפתח בפני. העבודה על הגוף הביאה לתחושתמסוגלות הרבה יותר גבוהה, חדוות יצירה, שמחת חיים ואפילו הפחתה ברמות הסוכר בדם. הריקוד מאפשר לי התמודדות אחרת עם הגיל שנחשב כרונולוגית מבוגר, אבל תנועה לא שייכת רק לצעירים, היא הולכת אתנו עד המוות". סמדר היא פסיכותרפיסטית אינטגרטיבית ממוקדת גוף. "בשנתיים הראשונות שהייתי אצל גלית לא סיפרתי שאני הולכת לסדנא. זה נראה לי לא ראוי. היום כששואלים אותי מה אני עושה התשובה היא אני רוקדת ואחרי זה אני אומרת שאני פסיכותרפיסטית". "GO" ( מרמת השרון הופיעה ב 81) הלינה שמשינס ומופיעה ב"כחולות" והיא אולי הרקדנית הוותיקה ב'גילה':

µ

02/2022 - 296 רעננה

מאה שנים של רעננה È„ÂÓÏ˙ Ô ר מאת: 

הפארק זכתה בפרס "מגשים ישראל" מטעם המועצה לארץ- , והפארק הפך מודל לחיקוי לפארקים 1991 ישראל יפה, בשנת עירוניים בישראל. ההצלחה הביאה את שריג לתכנון פארקים דומים מבחינת גודלם גם באשדוד, בעפולה ובמודיעין. גולת הכותרת בפארקים אלו היא האמפי-פארק המושך קהל רבבות.

פרק שמיני ובו יסופר על העשור השמיני של המאה 90 - של רעננה כלומר שנות ה הקודמת.

המהפך שעברה רעננה בעשור השמיני לקיומה נזקף בעיקר לאיש אחד – זאב בילסקי. בספרה של נורית חליף "במעגלי קידר" מספרת שוש לוין )שהייתה בשעתו פעילה בליכוד ברעננה( שה"דייט" הראשון בין רעננה ובילסקי נוצר כאשר היא קראה בעיתון על נשיא ה"פורום הישראלי" זאב ביֶלסקי מרעננה. בפגישה בביתו הציעה לוין לבילסקי לרוץ לראשות העיר. ההצעה הפתיעה אותו אך הוא נאות. בתיווכה של שוש לוין קיבל בילסקי את תמיכת הליכוד ברעננה, אך הייתה דרושה לו תמיכה נוספת כדי להבטיח רוב קואליציוני במועצה. , ז"ל, בשעתו ראש המפד"ל צבי קניג שוש לוין הפגישה בינו ובין ברעננה, והממונה על תיקי החינוך והתרבות בעירייה. מספרת אביבה, אלמנתו של קניג: "בילסקי הגיע לביתנו ושוחח ארוכות עם צבי. השניים הסכימו לשתף פעולה בבחירות ולאחריהן קניג שימש כסגנו של בילסקי ואחראי על תיקי החינוך והרווחה בעירייה". נבחר זאב בילסקי לראשות העיר רעננה ופתח 1989 בשנת עשור של עשייה אינטנסיבית בו הפכה רעננה לעיר ייחודית, מטופחת, אטרקטיבית, משופעת במתקנים, מוסדות ושירותים לרווחת תושביה ודוגמה לערים אחרות. במהלך השנים האלה קיבלה רעננה אינספור פרסים ובהם פרס החינוך הארצי, אות יקיר תנועות הנוער, אביר איכות השלטון ועוד ועוד. הפרויקטים הגדולים עליהם ניצח בילסקי בעשור הזה הם: בניית פארק רעננה, קליטת העלייה הרוסית המסיבית ואיתה הקמת תזמורת הסימפונט של רעננה, הקמת קריית החינוך ע"ש רבין שכוללת את תיכון מור-מטרווסט, אולפנת הבנות אמי"ת רננים, היכל הספורט והמרכז לאמנויות הבמה והפיכת אזור התעשייה למרכז היי-טק שוקק.

פארק רעננה בתהליך בנייתו

. ועדת ההיגוי החליטה על 1991- התחלנו לבנות את הפארק ב ביצוע בארבעה שלבים: שלב ראשון, אזור הגלגיליות העגול עם פינת החי ומתקני המשחקים, המצפור, וכן נטיעת עצים בוגרים שקק"ל הביאה מהגליל. השלב השני היה האזור מסביב לאגם. בניית האגם והאמפי-פארק היו השלבים השלישי והרביעי והם היו שלובים זה בזה משיקולים של ניוד עפר. לשם המחשה קוב אדמה. עלות 15,000 בניית האגם הצריכה חפירת והוצאת הפינוי והשינוע של כמות כזו של עפר הייתה עולה הון משום קוב, כלומר היה צורך 20- שמשאית אחת יכולה לשאת כ )!( נסיעות משאית. הפתרון שהבאתי היה שימוש בעפר 750- ב שנחפר באגם לבניית הטריבונות של האמפיתאטרון הנושק לאגם. כך הסתפקנו במשאית אחת ודחפור שנסעו הלוך חזור מטר. 200- בין מתחם האגם לאמפיתאטרון, מרחק כ סוגיית מי האגם הייתה מאתגרת גם היא. בעת ההיא ישראל הייתה בבהלת מחסור במים, מפלס הכנרת הלך וירד מתחת לכל הקווים האדומים וערוצי הרדיו והטלוויזיה נשטפו בקמפיין "ישראל מתייבשת". הייתה בעיה של נראות. בעוד ישראל מתייבשת, רעננה ממלאת אגם במים? ל"עזרתנו" באה בארות שהיו מספקות בשעתו מים לרעננה. 13- באר, אחת מ הבאר המדוברת הייתה ממוקמת בצמוד לפארק, ומומחה המים הודיע לנו שרמת המליחות בבאר הזו עלתה כך שהיא פסולה לשימוש ביתי. ואולם למילוי האגם היו המים הללו טובים ובגלל הקרבה של הבאר הזו לפארק, כל שנדרש מאיתנו מ' מהבאר לאגם. בעניין הנראות 200 היה להניח צינור של כלפי התושבים, באו לעזרתנו השמים תרתי משמע. בליל מילוי

היה ראש מטה הבחירות של אורי קידר ובהמשך כיהן כמנכ"ל 1989- בילסקי ב העירייה וכיד ימינו של בילסקי. הוא עמד בראש ועדות היגוי שתכננו ופיקחו על ביצוע הפרויקטים הגדולים והוא מספר: "פרויקט הפארק תוכנן בשילוב עם שכונת לב הפארק במערב רעננה. היטלי ההשבחה של השכונה מימנו חלק מעלות הפרויקט

אורי קידר

הגדול הזה. בניית הפארק נמשכה כחמש שנים והקמתו עלתה מיליון שקל. לאחר הקצאת הקרקעות לשכונת לב הפארק 60- כ דונם. 200 מצפון ומדרום לרח' ויצמן, ייחדנו לפארק שטח של לתכנון הפארק גייסנו את אדריכל הנוף גדעון שריג. תכנית

6

02/2022 - 296 רעננה

האגם ירד מבול ברעננה. בבוקר התעוררו התושבים לאגם מלא ושייכו זאת למבול, למרות שרוב מי האגם באו כמובן מהבאר ולא מהגשם. צופים, 10,000- לאחר האגם בא תור האמפי. הוא יכול להכיל כ כיסאות 2500- על הדשא מסביב לבמה ועוד כ 7,500 מתוכם מול הבמה. התלבטנו איזה כיסאות לבחור. עשינו דוקטורט ומצאנו כסאות מאוד איכותיים שגם כיום נראים מצוין. גולת הכותרת של האמפי היא הקונכייה האקוסטית המשמשת רקע לבמה. הקונכייה הובאה בחלקים ונבנתה במקום כמו לגו. עם גמר הבנייה הגיעו ארבעה מנופי ענק והניפו אותה למקומה בירכתי הבמה. מאז הקמתו, האמפי אירח מאות הופעות ואירועים.

לקרוא למתחם קריית החינוך על שם יצחק רבין והכרזנו על כך בטקס שנערך במקום בהשתתפות לאה אשתו. החזון של בילסקי היה להפוך את אזור התעשייה והמשולש בצומת רעננה לעמק הסיליקון של ישראל. חזון מתבטא במלל המסביר מה החזון. אני גורס שחזון הוא משהו שקיים מעבר לאופק. כלומר מגשימים אותו אבל מעבר לאופק יש תמיד דבר להגשים. במקרה הזה מתקיים הכלל שתמונה אחת שווה אלף מילים. לקחנו גרפיקאי ועיצבנו תמונה שרואים בה גגות אדומים ושדות ירוקים בהם עומדים לתפארת בנייני היי- טק אולטרה מודרניים מכסיפים המוקפים ברכבות מונורֵייל ומסוקים נוחתים. קראנו לתמונה "הקריה לתעשייה ומדע – רעננה". חזון ההיי-טק של רעננה גילם בתוכו עניין תדמיתי וגם מוטיבציה כלכלית. בעיר רגילה הכנסות העירייה ממסים מתעשייה. אנחנו רצינו 40%- ממגורים ו 60% מתחלקות בין ממגורים. 40% - מתעשייה 60% להפוך את הסדר, דהיינו ההיי-טק היה אמור לגרום לזה. הוצאות העיריה באזור תעשייה קטנות בהרבה מאלו של אזור מגורים, ולכן יש יתרון בהגדלה יחסית של ההכנסות מתעשייה. שברנו את הראש איך למשוך היי-טק מהרצליה פיתוח. הצלחנו לשכנע את חברת דיגיטל )בשעתו הייתה חברה אמריקאית מובילה בתחום מיני מחשבים( לעבור לרעננה, ובהמשך נכנסה למשרדיה ברעננה . בילסקי גם נסע לרמת גן והצליח לשכנע HP ענקית המחשבים את אבי נאור, נשיא אמדוקס דאז, להעתיק את משרדי החברה מרמת גן לרעננה. בעקבותיו באו גם מיקרוסופט, נייס, טקסס אינסטרומנט ועוד. אלה סללו את הדרך לחברות היי-טק רבות אחרות שמילאו מאות אלפי מטרים מרובעים של משרדים באזור התעשייה של רעננה". התחיל הגל הגדול של העלייה מרוסיה, 80- בשלהי שנות ה במהלכו הגיעו לישראל כמיליון עולים. למדינה היה קשה לטפל בקליטהאישיתשל גל עולים עצום כזה. על רקע זה הקים בילסקי פרויקט ייחודי בשם "נטשה ורחל", נטשה שזה עתה הגיעה מבריה"מ לשעבר, ורחל ע"ש רחל צוברי מהשכונות. פרויקט זה היטיב עם העולים שבאו בקליטה ישירה לרעננה ויחד עם זאת לא שכחה העירייה לדאוג לחיזוק התושבים הוותיקים בשכונות. בנוסף לכל זה הגיעה יום אחד לבילסקי עם רעיון להקים תזמורת המושתתת על אורית פוגל שפרן נגנים רוסים שתיקרא "סימפונט רעננה", והעירייה אימצה את הרעיון. "שהיתי מספר שנים בצרפת וראיתי את הבעייתיות של יחסי ישראל ויהודי התפוצות כאשר יחסים אלה מבוססים אך ורק על 'שנור'. חזרתי לארץ והצטרפתי לפורום הישראלי שבילסקי היה נשיאו. הפורום שם לו למטרה להקים פרויקטים שמטפלים ביחסים בין ישראל ליהודי התפוצות, בעיקר בארה"ב, שלאעל בסיסשל גיוסתרומות, למשל אורית פוגל שפרן , יוזמת ומנהלת אורית פוגל שפרן מספרת "סימפונט רעננה" מיום היווסדה:

מימין לשמאל: זאב בילסקי, בנימין וולפוביץ, יוסי רביד, עוזי כהן בטקס בחירתו של בילסקי לראש העיר

קריית החינוך על שם יצחק רבין החלה כמרכיב במערכת הבחירות הראשונהשל בילסקי עוד לפני שנבחר לראשות העיר. המצע של בילסקי כלל בניית תיכון שני ברעננה בנוסף לתיכון אוסטרובסקי שהיה התיכון היחיד בעיר. במהלך הקמפיין קיימנו טקס הנחת אבן פינה וירטואלית לתיכון החדש. עשינו חגיגה גדולה, חפרנו בור בשטח המיועד, הבאנו דלי בטון, הקפנו את המקום בכרזות והנחנו אבן פינה. וולפוביץ', ראש העיר המכהן בשעתו, עבר במקרה במקום ושאל למעשינו. ענינו שאנחנו מניחים את אבן הפינה לתיכון נוסף ברעננה. 'אם פה יצמח תיכון', אמר וולפוביץ', 'פה יצמחו לי שערות' והצביע על כף ידו'. הוא לא האמין שבילסקי יזכה ולא האמין שיהיה תקציב לפרויקט כזה. לבניית התיכון אכן לא היה מספיק כסף ואז בילסקי נסע לקהילת מטרו ווסט בניו ג'רזי וגייס סכום נכבד לפרויקט. כהוקרה נקרא התיכון על שם הקהילה שתרמה. 1991 הדרך לגיוס התקציב הדרוש הייתה מאתגרת, אך בשנת נפתח התיכון. בהמשך בנינו במתחם את אולם הספורט של בית הספר שהפך להיכל ספורט, בית הספר הדתי לבנות אמי"ת "רננים", שני מרכזים לתנועות נוער, ובעזרת תרומה של מפעל הפיס הקמנו במתחם את המשכן לאמנויות שבמרכזו אולם בן מושבים ומתקיימים בו מופעים וחוגים רבים. להשלמת 350 התמונה קיבלנו תרומה ממשפחת נוטֶס הרעננית כדי להקים פארק במתחם לזכר בנם, גדי, ז"ל. לאחר רצח רבין החלטנו

02/2022 - 296 רעננה

פרויקט תגלית. עם פרוץ העלייה הרוסית התחלנו לטפל בקליטה ישירה של עולים מרוסיה ובראש פרויקט הקליטה הישירה עמד בילסקי עוד לפני שנבחר לראשות העיר. עזרנו לעולים למצוא דיור, דאגנו להם לאוכל אבל הבנו שהדבר החשוב ביותר הוא למצוא להם עבודה וזה היה אגוז קשה לפיצוח. באותה תקופה פנו אלי כמה מוזיקאים עוליםמרוסיה ברמה מאוד גבוהה והבנתי שישפההזדמנות לאסוףאתהאוצר הזהשלשנותהתמחותרבות וכישרון במוזיקה וליישם בעזרתו פעילות. המדינה חשבה שכדאי לעשות למוזיקאים הללו הסבה מקצועית. אני חשתי שהסבה מקצועית תביא אותם לשיברון לב. חשבתי שהדבר הנכון הוא להקים גוף תזמורתי שייכנס באוטובוס אחד, ייסע ברחבי הארץ, יופיע, יחנך למוזיקה, ינגיש מוזיקה קלסית אך לא רק, במחירים שווים לכל נפש, שלא כמו התזמורת הפילהרמונית שאת מופעיה יכול להרשות לעצמו פלח מאוד קטן של האוכלוסייה. כך תהיה עדנה לתודעה המוזיקלית בארץ שפרצה בזמן העלייה היֶקית 500- ודעכה עם השנים. עם המחשבה הזו הלכנו ועשינו אודישן ל נגנים ומתוכם בחרנו שלושים. נגני הסימפונט לא יכלו להרשות לעצמם לגור ברעננה, אבל רעננה נתנה להם בית אמנותי חם שממנו הם יצאו לרחבי המדינה וגם לעולם הגדול והפיצו את למאי, יום הכרזת המדינה, 14- כשרונם. סימפונט רעננה נוסדה ב . התזמורת החלה בחזרות באודיטוריום בבית יד 1991 בשנת לבנים כאשר עדיין לא הייתה שם במה ולא היו מושבים, ובהמשך עברה למעונה הקבוע במשכן לאמנויות הבמה. כיום הסימפונט משפחות, 50- קונצרטים בשנה, מפרנסת למעלה מ 250 מעלה ועד פרוץ הקורונה הופיעה גם בחו"ל".

מתושבי החוץ שמילאו בהמוניהם את הפארק, אך לא היו בין משלמי הארנונה לקופת העירייה . כהן היה לפעמים פזיז בלשונו ומספרים שמישהו שמע אותו פולט משהו על ערבים בפארק. פליטת הפה הזו התגלגלה בסופו של דבר לתביעה נגד עיריית רעננה מצד אגודת "אדם טבע ודין" על אפלייה של תושבי חוץ. ההליך המשפטי הגיע עד בג"ץ והוא הכיר בזכותה של רעננה תוקנה 2007 לגבות דמי כניסה לפארק מתושבי חוץ, אך בשנת בכנסת פקודת העיריות ושם נאסר על כל הפארקים העירוניים במדינה לגבות דמי כניסה.

בילסקי עם נכדתו

מספר זאב בילסקי בעניין גימלאי העיר: "יחד עם סגניתי מתחילתהדרך, רינה ברטל, וסגניתי בשניםהאחרונות לכהונתי, רונית וינטראוב, הצלחנו להקים את מרכז היום לקשיש בעזרת תרומה נכבדה שגויסה למען הפרויקט. עם פתיחתו ביקשתי מבנימין וולפוביץ', מי שהיה קודמי בתפקיד והפך לחברי הטוב, לקחת על עצמו את תפקיד יו"ר המרכז, תפקיד אותו מילא בהצלחה רבה עד יומו האחרון. לאחר מותו הנצחנו את שמו ומורשתו בקריאת האולם הגדול ב"יד לבנים" על שמו." ולסיכום אומר בילסקי: "רעננה היא מפעל חיים עבורי. זו הייתה שליחות ציבורית של צוות מופלא, מנהלים ועובדי העירייה. בשיתוף עם חברי מועצת העיר הצלחנו להגשים חזון והפכנו מודל לחיקוי בכל רחבי המדינה. ראיתי עצמי כראש עיר של כלל התושבים ובמיוחד של הילדים בעיר. החינוך היה בראש מעייניי והשקענו בו משאבים רבים. עם כניסתי קבעתי את עיקרון אי שנות לימוד. 12 ההנשרה, על מנת שכל ילד וילדה יוכלו לסיים לכל ילד בעיר היה מספר הטלפון האישי שלי והשיחות עימם הסבו לי נחת מרובה. בתום עשרים שנות כהונה הכרזתי על פרישה. עד היוםאני שומר מאות רבותשל מכתבי פרידה והוקרה ונוצר בלבי את כל הטלפונים והשיחות בע"פ סביב הפרידה". rtalmudi@gmail.com המידע והתמונות באדיבות ארכיון רעננה והמנהלת, רחל ריינשטיין.

סימפונט רעננה

מקום מיוחד שמור לעוזי כהן ז"ל שהיה סגנו של בילסקי וקיבל את תיק חזות העיר. כהן היה דמות ססגונית ובולטת ברעננה ותיק חזות העיר התאים לו ככפפה ליד. זהו תחום שעוסק ברובו בדברים שאנשים מעדיפים להתרחק מהפניות 50%- מהם, למשל פינוי זבל. כ למוקד העירוני קשורות לחזות העיר. מדובר בעשרות אלפי פניות בחודש. עוזי היה אדם טוב לב, פּוּשֶר, ומאוד מעורב בעיר. הוא הרבה להסתובב בין

עוזי כהן ז"ל

התושבים ולפני הבחירות היה פעיל מאוד בשכונות. כהן אהב את חזות העיר ומאוד הצליח בתחום. רעננה התפרסמה כעיר יפה ו'מתוקתקת' בתקופתו. הפארק העירוני משך אליו רבים, ביניהם הרבה תושבי חוץ מהרצליה, כפר-סבא וישובים אחרים. בשלב מסוים העירייה גידרה את הפארק כדי לגבות דמי כניסה

02/2022 - 296 רעננה

9

02/2022 - 296 רעננה

מבזקים ÆÆÆ מבזקים ÆÆÆ מבזקים ר ÙÏ ה ˙È„Â ה È מאת: 

יוצאת לדרך תכנית חדשה של העירייה שמטרתה • . את התכנית, לתת מענה רציף והולם לקשישי העיר שהצורך בה התעורר כאחד מלקחי הקורונה, תרכז חיה טופף-קדושים, עו"ס קהילתית. בשלב הראשון יגויסו ועדי בתים מרחבי העיר כדי לאתר אוכלוסייה ערירית הסובלת מבדידות. לאחר המיפוי יעברו ועדי הבתים הכשרה בסימן "שים לב לשכן" שתעניק להם סל כלים כיצד לסייע לקשישים. בין הכלים: שיחות טלפוניות ממוקדות, מתן שירותים ייחודיים מהעירייה, פורום שולחנות עגולים ועוד.

ÌȘʷÓ

העמותה לאזרח הוותיק - מרכז היום: ✿ לכבוד ט"ו בשבט התקיימו במרכז סדנת שזירת פרחים, סדר ט"ו בשבט באומר ובצליל והפרשת חלה. במקביל, מקפידה הנהלת המרכז , אחת לשבוע, למבקרי PCR לבצע במקום בדיקות המרכז, לצוות העובדים וגם לנהגים המביאים את המבקרים למקום.

מנהלת חדשה ליחידת • המתנדבים בעיריית רעננה - דיאנה גורביץ, מחליפה את דורון בכר, כמנהלת היחידה להתנדבות. גורביץ ניהלה מרכז תעסוקה שיקומי ויחידה טיפולית בעמותת אלווין ועבדה כמנהלת ברעננה פרויקטים בחברות פרטיות. היא בעלת תואר שני בייעוץ,

תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה. תפקידה כולל, בין השאר, תכנון והפעלת פרויקטים בגיוס מתנדבים מתושבי העיר, גיוס מתנדבים ומשאבים לסיוע לטובת הקהילה, קיום קשר עם הארגונים וקבוצות המתנדבים הפועלות בעיר ועוד. - המתנדבים בגינה הגינה הקהילתית "בית הלל" • הקהילתית, השוכנת בין הרחובות עקיבא ומכבי, חוששים מסגירתה, עקב התוכנית לבנות בית כנסת באזור. בכל יום שישי מתכנסים בגינה ילדים, בני נוער, צעירים ומבוגרים, במפגש בין-דורי לא פורמלי, עובדים בגינה ולאחר מכן מקבלים את פני השבת באווירה מיוחדת. העירייה מכחישה שהגינה תיסגר. אם יגרע שטח ממנה, מבטיחים בעירייה, יושלם השטח בתוספת שטח צמוד חילופי.

למרות גל האומיקרון מרכז התרבות הכושר והפנאי: • המרכז פתוח וממשיך לפעול לרווחת החברים. במרכז מקפידים הקפדה יתרה על כללי משרד הבריאות: תו ירוק, שמירת מרחק, עטיית מסכות והפעילות נעשית בקבוצות קטנות. מרבית הפעילויות מתקיימות כרגיל. במקום נפתח מחדש בית הקפה בניהולו של נדיר שחר, עם אפשרות לישיבה בחוץ. בשלב זה מתוכננים לצאת הנופשונים שנקבעו לחודש פברואר, לאילת ולכפר בלום. כן מתוכננים בחודש פברואר טיולים יומיים של פריחות באוויר הפתוח.

- עבודות השדרוג עבודות לשדרוג כבישים ברעננה • יעשו בחודשים ינואר ובפברואר בעיקר בשעות הלילה והעירייה נערכת לביצוע מעקפים ושילוט מתאים למזעור הפרעות התנועה. העבודות תבוצענה ברחובות אחוזה וביל"ו ובחניון אלי כהן.

1∞

02/2022 - 296 רעננה

ÌÈ·„ נ ˙Ó ÌÈ˘Â „ר

- האזור כולו העיריה משפצת את רחבת יד לבנים • מגודר. הכניסה לבניין היא מאחור. דרך הדלת האחורית או הקדמית, אחרי שמקיפים את כל הבניין. על הגדרות מוצבים שלטים: "הכניסה מסביב".

מרכז יום לאזרח הוותיק בשיתוף ח.י.ל

האם קרה לך שנפלת בשנה האחרונה? – פעם או פעמיים .... אם התשובה חיובית את/ה נמצא/ת בסיכון לנפילה נוספת שיכולה להסתיים, חס וחלילה, בשבר או בפציעה אחרת.

אל תקח/י סיכון לנפילה נוספת!

בוא/י להתאמן בהליכה מבוקרת על מכשיר הליכה שנבדק ואושר במחקר קליני ובאישור משרד הבריאות, לשיפור הליכה ושיפור קוגניטיבי למניעת נפילות. )המכשיר כבר בפעילות ולמשתמשים בו יש שיפור ניכר במספר פרמטרים מומלץ מאוד גם לחולי פרקינסון. שיפורטו בשיחה אישית(. לקבלת פרטים והרשמה נא לפנות למרים זכות – קידום בריאות בגיל השלישי, בעמותה למען האזרח הוותיק רעננה. 052-2546043 : , אחה"צ 09-7747041 : טלפון בשעות הבוקר

• בצוק העתים מציעות מסגרות שונות הרצאות, מופעים וסרטים בזום. חלקן בחינם וחלקן, בעלות סמלית. כל הפרטים באתרים. להלן מספר המלצות: הרצאות וסרטים של יד ושם … .programs@yadvashem.org.il - במכון מגוון הרצאות בזום. מכון יד יצחק בן צבי … הרצאות 16 מציע ללא עלות סדרה של אתר גימלאזום … באמצעות עמותת מורשת אודות תנועת הבריחה ( שפעלה באירופה בתום www.habrich.org.il) מלחה"ע השנייה. כן מוצע באתר מבחר גדול של הרצאות בתחומים אחרים בכל אחד מימי השבוע. - מציעה מבחר הרצאות בזום. עמותת דורות ההמשך … - מבחר הרצאות ושיעורי ספורט באתר מוטק'ה … מותאמים לגיל השלישי, ללא עלות, יש להירשם באתר. למנויי הספרייה. - פרטים במייל סרטי דוקו חדשים … info@docaviv.co.il מקוון של הספריות הציבוריות. יש אתר סרטי דוקו … להירשםלספרייההעירונית. ללאעלותלמנויי הספרייה. מציע סרטים בזום. סינמטק תל-אביב … - סרטים מקוונים. ניתן למשל לצפות קולנוע לב … בבית בסרט היפני החדש "אימהות אמיתיות" - עד info@lev.co.il . פרטים באתר או במייל 10.2

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה )קידום בריאות בגיל השלישי( פרויקט ח.י.ל

Yehudit_helfer@walla.co.il

˙È„ ר  ה נ ÎÈÏ ה ה Ó˘ ה ההר ÏÁ ה 16:00 בימי רביעי בשעה ההגנה ליד מרכז תרבות כושר ופנאי ₪ 350 מפגשים 5- עלות הקורס ל כולל ביטוח ודמי הרשמה. ÆÌÈ˘‚ÙÓ ¥-Ï ¨˙ÂÏ˜Ó ה ˙‡ ‡È· נ  ‡נ ₪ 450 מפגשים בעלות 5 , נפתח קורס מיוחד לחולי פרקינסון כולל ביטוח ודמי הרשמה. 09-7747041 הרשמה בשעות הבוקר אצל מרים/אסתר .052-2546043 אחה"צ

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה

¢Ô -רענ Ë·Ó¢ ˙È˙ÏÈ ה ˜ ה ה ÈÊÈÂÂÏË ה 2∞22 ‡ר  ·ר Ù ˘„ÂÁÏ Â נ Ï˘ ÔÈÊ‚Ó ר ה Â„È˘· ˙ÂÙˆÏ ÌÈ נ ÓÊÂÓ Ì˙‡ ÔÙχ ˙È נ ÎÂ˙ øÔÈÊ‚Ó· ה Ó מגזין בשידור חוזר: המסע בעקבות כבש השור. 3 . . צ'יקונג 2 . שוק המציאות 1 . רעננה פנינת השרון. 5 . . גשר לתקווה 4

øÌÈ „ר ˘Ó È˙Ó שעות שידורינו: שימו לב !!! .17.00- ובימי חמישי ב 14.30 בימי רביעי ø ה Ùȇ . HOT וב- YES ב- 98 בכבלים בערוץ

צפייה מהנה !

ניתן לצפות בכל המגזינים והכתבות באתר העמותה קהילתית T . V בלשונית www . amutaraanana . co . i l ÆÌÈÈ נ È˘Â ˙ÂÙÒÂ˙  נ Î˙ÈÈ

11

02/2022 - 296 רעננה

סבא וסבתא לכבוד יום המשפחה מועדון הזהב מזמין אתכם לפגישה מתוקה במיוחד דייט עם הנכדים & הטבה מיוחדת נפגשים בבתי הקפה בקניון רננים במהלך חודש פברואר, נהנים מזמן איכות משותף עם הנכדים ומרוויחים פעמיים - גם קינוח במתנה וגם זמן איכות משפחתי וזה עוד לא הכל... נכדייט

קינוח במתנה

קינוח במתנה (לא כולל וופל בלגי)

מאפינס לבחירה במתנה

פנקייק במתנה

? רוצים להשתתף בהגרלה מצטלמים יחד, שולחים לנו את התמונה בווטסאפ 052-3562950 למספר ויכולים לזכות בשובר לבוקר תרבות של המכללה!

מימוש ההטבה מותנה בהצגת השובר בבית העסק. קבלת השובר במועדון הזהב. * שובר אחד למשפחה * מותנה בישיבה במקום * מספר השוברים מוגבל רעננה. 2 מועדון הזהב, רח' אוספטרלנד 09-7610604 טל'

(2021 ברוב הדר נחנכה לא מכבר )נובמבר שבראשה 24- שדולת הגמלאים בכנסת ה ממפלגת הרב גלעד קריב עומד חבר הכנסת העבודה. מגזין "כיוון חדש-רעננה", העוקב מזה שנים אחרי פעולות שדולות הגמלאים לדורותיהן, 20 מצא כי זה גוף חסר שינים שבא ליחצ"ן את חבר הכנסת העומד בראש השדולה. על פי תקנון הכנסת רשאים חברי כנסת המבקשים לקדם אג'נדה מסוימת, להקיםשדולהולגייסתמיכהמחברי כנסתמהקואליציה והאופוזיציה וכמובן משרי הממשלה. חברות בשדולה מותרת לחברי כנסת בלבד. אסורה לסגני שרים, ושרים. השדולה קיימת אך ורק כל עוד הכנסת במהלכה הוקמה – קיימת. אין בחוק צורך להסביר או להגדיר את מטרות הקמת השדולה. מאוניברסיטת עו"ד ברקת שמאי במחקר שנעשה על ידי נמצא, כי הסיבות 20-19- רייכמן בנושא שדולות בכנסות ה להקמת שדולות נובעות מהצורך של חברי הכנסת להתבלט פרסונאלית, וכדי לאפשר לחברי הכנסת לעסוק בעניינים הנמצאים על סדר היום מבלי להיות מחויבים לנושא, מאחר שחברות בשדולה אינה מקנה להם סמכות כל שהיא. )הליכוד(, הצהיר באחת ההזדמנויות כי "הקמת חיים כץ ח"כ שדולות היא דבר מיותר. זה כמו ועדת בדיקה שבסופו של דבר המסקנות מתמוססות. הח"כים מצטרפים לשדולות על מנת לקבל תואר נוסף להיותם חברי כנסת". סופרלטיבים רבים ומראית עין בחנוכת שדולת הגמלאים, בראשותו של ח"כ הרב גלעד קריב, השתתפו חברי כנסת שרים ואנשי ציבור שיש להם זיקה לגיל השלישי. מגזין "כיוון חדש" שלח לח"כ הרב קריב בקשה לראיון על מנת להבין באילו כלים הוא אמור לסייע ברווחתם של הקשישים. ח"כ קריב עומד בראש ועדת חוקה ומשפט הגוזלת זמן רב, הכיצד, שאלנו, יוכל למצוא זמן לעסוק בסוגיות הקשישים? ח"כ קריב בחר שלא להתראיין. רק לאחר הפצרות התקבלה במערכת תגובתו של דוברו, תומר שלפניק: "כאשר בראש השדולה עומד ח"כ בכיר מהקואליציה - יש לכך משקל רב יותר, וכשבראש השדולה עומד יו"ר ועדת החוקה - ההשפעה על תהליכי קבלת ההחלטות מתעצמת עוד יותר, כמו למשל סביב המאבק בנגיף הקורונה - כשח"כ הרב קריב טוען רבות בדיונים שדולה שאינה משתדלת על שדולת הגימלאים בכנסת Șҷ˜ËÂÁ ר È‡Ó מאת: 

שהוא מנהל בוועדת החוקה כי צעדים מסוימים לא יטיבו עם המגזר השלישי. בנוסף, השדולה מגבשת תכנית עבודה בשיתוף .2023 פעולהעםהסתדרותהגמלאים, וכבר נערכתלדיוני תקציב ח"כ הרב קריב, כמו מפלגת העבודה, תדרוש הישגים תקציביים עבור הגמלאיות והגמלאים".

קולנו חייב להישמע שמוליק בחנוכת השדולה השתתף יו"ר הסתדרות הגמלאים , שעליו בונה ח"כ קריב שיתוף פעולה. בדברים שנשא מזרחי מזרחי הוא פרש את מצבם העגום של הקשישים. בשיחה עם כותב שורות אלו הודה מזרחי כי "עד היום שדולות הגמלאים לא הצליחו לקדם דברים משמעותיים, אבל זה הפורום היחיד בתוך הכנסתבו עולההמחויבותכלפי חוץ למחויבותלגמלאים" מזרחי ריאלי ומודה כי אין לו ציפיות רבות בהישגי השדולה. , מנכ"ל הלב "איגוד העמותות לזקן בישראל" סמי קידר גם הפועל במרץ למען המשך פעילותשל עמותותהקשישיםהשתתף באירוע השקת שדולת הגמלאים אך הוא פסימי. "מזה שבועות שאני מנסה ליצור קשר עם ח"כ קריב ולהתריע על מצבם הקשה של מרכזי היום, אך הוא אינו משיב ואינו חוזר אלי...פניתי לחברי כנסת אחרים כי חייבים שמישהו יקשיב לנו". קהות חושים בטיפול בקשישים , פאר לי שחר אשת התקשורת והשדרנית הוותיקה לשעבר, משמשת ראש מטה הגמלאים של העיר תל-אביב מטעם מפלגת "יש עתיד". היא דווקא חושבת שהשדולה היא דבר חיובי. "להנהגות הקודמות הייתה קהות חושים בעניין טיפולן בקשישים. נכון להיום, כשאין מפלגת גמלאים המסוגלת לבצע מהפך תודעתי בהתייחסות לקשישים, אינך יודע עד כמה זה טוב שבראש השדולה עומד יו"ר ועדת החוקה. הוא יכול לסייע לקדם חוקים. אני מאמינה כי הוא ידע לרכז את כל הכוחות בוועדות ובשדולה למאבק משותף לשיפור רווחתם של הזקנים". נחמן בקשות לתגובה מיו"ר שדולת הגמלאים בכנסת לשעבר, , שניהם ממפלגת העבודה, לא איציק שמולי ומהשר לשעבר שי נענו. meirch@gmail.com

1≥

02/2022 - 296 רעננה

¢ÌÈ ·ע ˆ È נ ÈÓ Ïη ÌÈ ·ר Á¢ על האמנית רבת הגוונים מירי פסוב ז"ל

È„ÂÓÏ˙ Ô ר מאת: 

"כדי לשלוט בטבע, יש לציית לו״, אמר פעם פרנסיס בייקון, ואני שזכיתי לחינוך נוכרי - אירופאי בשנים הקובעות של חיי – מקבלת את מרותו הבסיסית ומשם יוצאת הלאה". כך בחרה האמנית הרב-תחומית הרעננית, מירי פסוב להציג את ה"אני מאמין" האמנותי שלה באתר שלה המציג את כל יצירות האמנות שלה. כמה אירוני שחייה של פסוב נלקחו באחת כשהייתה בדרכה לראות את עבודת השיפוץ בכיכר ברחוב בן-גוריון, בה ניצב פסל עץ התפוזים פרי יצירתה. למרבה הצער הסתיימו בחודששעבר עבודות שיפוץ ושידרוג הכיכר, אבל פסוב החתומה על הכיכר היפה לא זכתה לראותה.

באותה נסיעה טרגית נלוותה אליה חברתה הקרובה מרי פארי, צלמת, ציירת וחברה בצוות הטלוויזיה הקהילתית. "מאז", מספרת מרי, "אני פוקדת את הכיכר מדי כמה ימים ולא מאמינה שאני מדברת על מירי בלשון עבר". איך הכרתן? "הכרתי אותה בחוג לפיסול עיסת נייר ולכן אני מופיעה כ"מרי פיסול עיסת נייר" באנשי הקשר שלה. בארבע השנים האחרונות התקרבנו מאוד והפכנו לחברות נפש. נוצר בינינו קליק. החברות שלנו הכילה צדדים אמנותיים וגם צדדים מאוד אישיים. הייתי מתייעצת איתה הרבה לגבי טכניקות אמנותיות ביצירה שלי והיא זו שדחפה אותי להצטרף ל"מוזה" – ארגון אמני רעננה. מירי השתתפה בחוג לקרמיקה ולמרות בקשתה לא הצטרפתי מחוסר זמן. לאחר מותה הזמינה אותי מנחת החוג לשיעור ניסיון. הגעתי ושאלתי: איפה אני יושבת? שתי חברות הושיבו אותי באחד הכיסאות. התברר שזה היה הכיסא הקבוע של מירי. הרגשתי כאילו מירי היא מלאך ששומר עלינו". איזה אדם היא הייתה? "היה לה מבט מיוחד וחיוך שלא מש מפניה. בגלל אישיותה המיוחדת אהבתי מאוד לצלם אותה. יום אחד היא צלצלה אלי וביקשה שאצלם יצירות שלה לצורך העלאתן לאתר שתכננה לבנות. לקחנו גיליון נייר וצבע, יצאנו לחצר ושם צילמתי אותה מציירת. אני מסתכלת על התמונות האלה בימים אלו, והן מחממות לי את הלב. אצל מירי הנתינה לא נגמרה. היא אהבה אנשים ואהבה לחבר בין אנשים. היה לה מאוד חשוב להכניס אמנים ל"מוזה", גם אם היו אלה אמנים ללא רקע לימודי קודם. היא אהבה לחבר בין אוכל לאמנות. זה התבטא במנות שהכינה בצבע מסוים. תותים וצבע אדום או וורוד היו הפייבוריטים שלה. קניית מתנות לנכדים הייתה חגיגה. פעם מירי זימנה אותי לחנות צעצועים. היא רצתה לקנות בובה לנכדה במלאת לה שנה. היא התעקשה לקנות בובה עם עיניים שנעצמות ונפתחות. אמרתי לה, מירי, בעצם את קונה את הבובה לעצמך. ידעתי למה. היא סיפרה לי שעלתה לארץ כילדה מרומניה

הקומוניסטית. באותה תקופה העולים מרומניה לא הורשו לקחת איתם רכוש יקר ערך והיו עוברים חיפוש אינטנסיבי לפני העלייה למטוס. השוטרים לקחו את הבובה של מירי ופירקו אותה כדי לראות אם יש בה אבנים יקרות וכסף. זו הייתה בשבילה טראומה גדולה. 'לכן', אמרה מירי, 'לנכדה אני קונה בובה כמו שצריך. הכי יפה'". ועלתה ארצה עם משפחתה רק בשנת 1951- פסוב נולדה ב , שכן משפחתה הציונית הייתה מסורבת עלייה. אף 1964 שההגעה ארצה לוותה בלא מעט קשיים, פסוב בחרה להרגיש צברית לכל דבר ועניין.

מרי פארי ומירי פסוב

"המון אנשים אהבו אותה", ממשיכה פארי, "היא ידעה להקשיב והייתה קשובה לצרכים של אנשים איתם הייתה בקשר. היה לה אופי מוחצן. אם היינו הולכות לשבת בבית קפה היא הייתה "מתחילה" עם היושבים סביבה, מתָקשרת בגובה העיניים בלי להתנשא ואומרת תמיד דברים טובים. המוחצנות שלה הייתה מדהימה אבל היה בה גם חלק ביישני. היא מעולם לא התפארה בהישגים שלה. היינו עושות משמרות נוכחות בתערוכות שלנו, והיא הסבירה פנים לכל מבקר, עונה בסבלנות לשאלות ונותנת הסברים מאירי עיניים על היצירות

02/2022 - 296 רעננה

המוצגות. שכנים מספרים שהייתה הולכת יחפה בבית, עונדת סרטים על הראש כמו ילדת פרחים וגם ברגעים קשים בחייה, והיו לא מעט כאלה, על פניה היה נסוך חיוך". מה הייתה דרכה האמנותית? "היא הייתה רב תחומית ועסקה בפיסול סביבתי, ציור, קרמיקה ועוד. מה שמאפיין אותה במיוחד זו הצבעוניות המרהיבה של העבודות וזריזות הידיים. היא עבדה מהר. בשנים האחרונות היא אהבה במיוחד צבעי אדום, כחול, צהוב, כתום ושילובים ביניהם. לאחרונה, בתקופת הקורונה, היא התחילה ליצור עם פרצי התזה של צבע על לוחות קנבס ללא מסגרת. זה משהו ססגוני ומיוחד שמאודמאפיין אותה כדמות. היצירתיותשלה לא נתנה להמנוח. הייתה לה תשוקה לשתף את התושבים במעשה האמנותי והיא רצתה להכניס לשורת אמני 'מוזה' חברים צעירים כדי להזרים שנה לרעננה היא רצתה לעשות פרויקט 100 דם חדש. לכבוד שבו סביב הגדר של בית 'מוזה' יונחו לוחות עץ ותלמידים יבואו ויציירו על הלוחות הללו. היא יצרה קשר עם מנהלת חטיבת הביניים אלון אך לצערנו מותה של מירי קדם לפגישה, אך המנהלת הבטיחה שהרעיון הזה של מירי אכן יתממש. פעילותה האמנותית הייתה מאוד אינטנסיבית בשנים האחרונות. היא יצרה ברעננה אבל היו לה הצעות ליצור גם בערים אחרות. לדעתי היא הייתה כפסע מגילויה כאמנית בינלאומית. היא ממש פרחה. יש אמנים שבמהלך חייהם מעיין היצירה מתייבש והם נתקעים. אצלה לא היה דבר כזה. הראש היצירתי עבד כל הזמן בטורבו". איך היא חילקה את זמנה? חייה התנהלו בין יצירתה האמנותית, תערוכות שארגנה, ילדיה, נכדיה וכלבה החמוד. הקורונה אילצה אותה ליצור הרבה בבית, אבל רגע לפני הקורונה, היא הפיקה תערוכה בה אמנים. במסגרת התערוכה היא נתנה לכל 20- השתתפנו, כ אחד מאתנו לוח עץ לבוד עליו נתבקשנו ליצור יצירה על הנושא "אם תרצו אין זו אגדה". תערוכת העבודות הללו הוצגה באחד מבנייני ההיי-טק ברעננה ומשם עברה למלון 'מילניום' באזור התעשייה. היו תכניות להעביר את התערוכה לעוד מקומות אך הקורונה עצרה את העניין".

לערים שונות פסלים סביבתיים כדוגמת עץ התפוז ברעננה. היא הייתה מאוד פטריוטית, והתלהבה מהארץ כמו עולה חדשה. היא הייתה אוטו-דידקטית בכל התחומים בהם עסקה והגיעה להישגים למרות שלא הייתה לה השכלה אמנותית מסודרת. רוח היזמות שלה הביאה אותה לארגן תערוכות רבות בהן הייתה סוג של אוצרת. היא אהבה לארגן סדנאות אמנותיות לילדים ומבוגרים בפארק רעננה והייתה מדריכה אותם במהלכן. היו לה תקופות אמנותיות, למשל תקופת הצבע האדום, או תקופת הפיסול עם עלים של עצי דקל. שנה ומירי הייתה אחת 17 הקמתי את ארגון 'מוזה' - לפני חברים. מטרת הארגון היא 86 החברות הראשונות. כיום יש לנו להפגיש אמנים מרעננה לפעילויות משותפות כמו סיורי גלריות ומוזיאונים, הרצאות, דיונים וארגון תערוכות. יש לי חלום להקים ברעננהביתאמן עםמוזיאון וגלריות. פעמיםהמציאותמתרקמת מחלומות ומירי הייתה בין החולמים, אמנית בנפשה. היא הייתה דמות מרכזית ב"מוזה" ואנחנו מרגישים שאיבדנו אחות." ולפני כשש שנים 1980 מירי פסוב הגיעה לרעננה בשנת התאלמנה מבעלה משה. היא הותירה אחריה שלושה ילדים: (35) ( החי בסינגפור, ודורון 42) ( החיה ברעננה, יובל 46) יהודית החי בתל-אביב, שישה נכדים, בן זוג ומאות יצירות אומנות. שתי חברותיה הקרובות של מירי פסוב, נילי ויצטום ושלי רשקס, יזמו והקימו לזיכרה תערוכה בשם "קופידון" (, בה 28.2.22 בהיכל אמנויות הבמה בהרצליה )פתוחה עד משתתפים בין השאר אמנים מרעננה. כן מוצגות שם שתי עבודות של פסוב.

rtalmudi@gmail.com

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה , פינת רחוב חנה סנש, רעננה 114 רח' ההגנה

- הופעה של הזמר 10:30 בשעה 03.2.22 יום חמישי ♦ רונן סופר. - הופעה של הזמר 10:30 בשעה 10.2.22 יום חמישי ♦ יעקב מלכא. "פרנק סינטרה" – הבוס הכל יכול, 17.2.22 יום חמישי ♦ . עמי רוניס עם - הופעה של הזמר 10:30 בשעה 24.2.22 יום חמישי ♦ יוסי קנר. מרכז יום לאזרח הוותיק ≤∞≤≤ תוכניות מיוחדות לחודש פברואר

∫ÌÂÈ ÊÎ ר Ó· ˙ ר ÈÎÓ מכירה של בגדי נשים. 10.2.22 יום חמישי ♦

צבי נדב רוסלר ומירי פסוב

, צייר, מעצב ויו"ר "מוזה" – ארגון 82 מספר צבי נדב רוסלר, בן אמני רעננה: "מירי הייתה אמנית מאוד יצירתית. היא ידעה להפוך כל חומר, מוזר ככל שיהיה, ליצירה. שקיות ניילון, פקקים, דבק שקוף ועוד היו הופכים תחת ידיה למיצג מרתק. הבית שלה הוא סוג של גלריה. פסלים בגינה ויצירות שונות בתוכו. היא נהגה לארגן באופן ספונטני סדנאות יצירה אצלה בחצר. היא אהבה להשתתף בתערוכות קבוצתיות ויצרה

* ייתכנו שינויים בתכנית.

˜È˙ ה Á ר Ê‡Ï ÌÂÈ ÊÎ ר Ó - ה Ó˘ הר Ï ∞9-∑∑11µ9∏ ☎

02/2022 - 296 רעננה

16

02/2022 - 296 רעננה

אדום ¨ אדום ¨ דרום אדום

˜Âˢ נ È· ה ÓÂÏ· מאת: 

איך אפשר להבדיל בין כלניות, פרגים ונוריות? אולי לאגדה הבאה פיתרונים: במשפחת כנף )כלנית, נורית, פרג( שגרה בכפר קטן בלב יער, גרו שלוש אחיות בוגרות. יום אחד הגיעה הזמנה לבנות הכפר להגיע למסיבה עם נסיך מארץ רחוקה שמחפש נערה שתהיה הנסיכה שלו. ההתרגשות הייתה גדולה. האם החליטה לתפור להן שמלות יפות. לצערה היה לה רק בד אדום והשמלות היו זהות. כדי לתת ייחוד לכל אחת, החליטה האם להוסיף לכל אחת תוספת אחרת לקישוט. לבכורה, כלנית, הוסיפה לשמלתה צווארון לבן. את שמלת השנייה, פרג, הכתימה בכתמים שחורים מבריקים. ואילו לצוואר הצעירה, נורית, ענדה שרשרת של חרוזים חומים. הנסיך התלהב משלושתן, אך לא הצליח להחליט במי לבחור. האחיות החליטו שאף גבר, אפילו הנסיך, לא יוכל להפריד ביניהן. הן אחזו יד ביד ורצו למעבה היער. שם הן הפכו לפרחים כדי שלא יצטרכו להיפרד עוד לעולמים. וכך עד היום ניתן להבחין בעונת הפריחה בשלושת הפרחים בעלי עלי הכותרת האדומים. לכלנית, שפורחת ראשונה, יש בבסיס חמשת עלי הכותרת עיגול לבן. שושנה דמארי שרה על כלניות אדמדמות אדמוניות שפרחו בגיא, נבחרה הכלנית לפרח הלאומי של 2013 וגם הזכירה לאנשים את החיילים הבריטים שכונו "כלניות" בשל הכומתה האדומה שחבשו. בשנת ישראל ואף הופיעה על בול של מדינת ישראל. בתום פריחת הכלניות פורחות הנוריות. לנורית אבקנים חומים במרכז ועלי גביע ירוקים צמודים לעלי הכותרת. ישנם זנים תרבותיים של נוריות שיש להם מספר רב של עלי כותרת. בעונה המתאימה ישנן במושבים ובקיבוצים חלקות לקטיף עצמי של כלניות ונוריות תרבותיות. צמחי הבר כמובן מוגנים. מאמצע החורף פורח הפרג. על כל אחד מארבעת עלי הכותרת שלו יש כתם שחור. במדינות חבר העמים הבריטי קיימת מסורת לענוד בימי הזיכרון לחללי המלחמות פרחי פרג מנייר או מפלסטיק על דש הבגד. פרחי הפרג מסמלים את דמם של החיילים הבריטים שנפלו. בארצנו נבחר פרח דם המכבים לענידה על הדש. בחודש פברואר נערך בדרום פסטיבל "דרום אדום", מחווה לפרחי הכלנית שמגיעות בחורף לשיא פריחתן. לאור הקורונה כדאי להתעדכן באתר הפסטיבל אילו פעילויות מתקיימות. באזורנו אפשר לראות פריחה בשמורת בני ציון, ביער החורשים, בגבעת המערות בכפר שמריהו, בכוכב יאיר, ובשמורת פולג. כדאי גם להרחיק ולהגיע גם ליער עין השופט, ולמנחת מגידו, על כביש הסרגל לפני עפולה, שם יש מאות כלניות בין עצי האקליפטוס, ביניהן גם כלניות לבנות, ורודות וסגולות. Shinbet37@gmail.com

ÏÂÈË

ר ÙÏ ה ˙È„Â ה È מאת:  סנטה מונטיפיורי Ø מרינה של הים

ר ÙÒ

. פלוריאנה, "כמעט בת אחת עשרה", מתגוררת עם אביה השיכור בעיירה קטנה 1966 השנה בחבל טוסקנה שבאיטליה. בהיותה ילדה קטנה, עזבה אותם אימה וברחה עם סוחר הירקות בשוק תוך שהיא לוקחת עימה את בנם התינוק, אחיה של פלוריאנה, ומאז לא נודעו עקבותיהם. הילדה ואביה מתגוררים בשכירות אצל בעלת בית אלמנה, סיניורה ברונו, המשמשת מעין תחליף אם לפלוריאנה. למרות שיכרותו מועסק האב כנהג אצל משפחת אצולה שירדה מנכסיה ומתגוררת בשכנות. בין פלוריאנה לבין קונסטנצה ממשפחת האצולה נרקמת חברות קרובה, למורת רוחה של אימה, הרוזנת. במהלך שיטוטיה התכופים של פלוריאנה בעיירה, היא נתקלת בווילה יפה, "לה מגדלנה", הנדמית בעיניה כארמון. יום אחד היא פוגשת ומתיידדת עם נער בן שמונה עשרה המתגורר בווילה לפרקים, כשמשפחתו

מגיעה ממילנו, שם היא מתגוררת דרך קבע. יחסים חמים נרקמים בין משפחתו של דנטה לבין "האסופית", כך הם קוראים לפלוריאנה, אך רק מקץ שנים אחדות פוגש דנטה בפלוריאנה שנית, ורומן סוער מתלקח ביניהם, רומן חסר סיכוי בשל הבדלי המעמדות ביניהם. . במקביל פורשתבפנינו הסופרתעלילה נוספתהמתרחשתבחבל דבון שבאנגליה. מרינה ובעלה גריי, בעלי מלון משפחתי קטן, 2009 השנה מחליטים להציל את עצמם מפשיטת רגל ומזמינים למלון צייר שילמד נשים מבוססות את אומנות הציור. רפאל סנטורו הארגנטינאי רב הקסם מצליח במשימה, ובנוסף גם כובש מייד את לב כולם, כולל את ליבה של קלמנטיין, בתו של גריי מנישואיו הראשונים. לקלמנטיין הצעירה קשה לקבל את אשתו החדשה של אביה, מרינה, על אף מאמציה של זו להתחבב על ילדי בעלה. האם יש לרפאל אג'נדה נסתרת? שתי העלילות השונות לחלוטין זו מזו, מופיעות לסירוגין, ואנו תוהים לאורך רוב רובו של הספר, איזה קשר יכול להיות בין הדמויות שמרחק של ארבעים שנה מפריד ביניהן? איזה קשר יכול להיות בין איטליה, ארגנטינה ואנגליה? אולי העובדה שהסופרת חיה תקופות מה בכל אחת מהמדינות האלה. הסופרת סנטה-שרה מונטיפיורי היא אשתו של סבאג מונטיפיורי היהודי, נצר למשפחת משה מונטיפיורי הידוע. מוצאה ממשפחת אצולה אנגלית והיא התגיירה למען בעלה. מונטיפיורי כתבה עשרים רומנים. אך רק שניים מספריה תורגמו עד כה לעברית: "הפיתוי של גרייסי", עליו המלצנו במדורנו בעבר, ו"מרינה של הים". הסיפור הנטווה בידיה ביד אומן הוא מלאכת מחשבת של אהבה, מיסתורין, סודות ולבבות שבורים ואי אפשר להניחו מהיד. Yehudit_helfer@walla.com

1∑

02/2022 - 296 רעננה

מרק הגריסים והירקות של פמלה

‡ה ÏÂ˘È· ה ÏÈÓ ˙È ע·ר

ÏÏÂ ה Ó ה ÎÏÓ מאת:  לפני כמעט שלושים שנה התפרסמה כתבה קטנטנה במקומון הרענני על אחת, דרום אפריקאית בשם פמלה שיפל, שאופה בביתה לחמים מיוחדים ומוכרת אותם. בימים ההם לחם טוב לא היה מוצר נפוץ, ועל כן, כחובבת בישול ואפייה, התייצבתי בביתה וקניתי לחם עגבניות שכמותו לא טעמתי מאז. ברוב התלהבות ביקשתי ממנה לערוך לקבוצת חברותיי סדנאות בישול, והיא נענתה לבקשתי. וכך במשך שנים אחדות היינו נפגשות במטבחה ולומדות מתכונים נהדרים שהם בשימוש במטבחינו עד היום. לימים חזרה פמלה לדרום אפריקה, ואנחנו נותרנו עם געגועים עזים ומתכונים שהם בשימוש עד היום. כוס גריסי פנינה שטופים ומושרים שעות אחדות בליטר וחצי ציר ירקות רותח/מרק עוף/מים 1 ❰ גרם חמאה 75 ❰ כרישה אחת גדולה או שתיים קטנות ❰

גזרים חתוכים לקוביות 2 ❰ קולרבי חתוך לקוביות 1 ❰ כוס כרובית חתוכה לפרחים קטנים 1 ❰ מקלות סלרי חתוכים לקוביות 2 ❰ זוקיני/קישואים חתוכים לקוביות 2 ❰ בטטה חתוכה לקוביות 1 ❰ גרם פטריות חתוכות לקוביות 150 ❰ עגבניות בשלות קלופות, ללא גרעינים וחתוכות לקוביות/ אפשר גם קופסת 2 ❰ שימורים של עגבניות מרוסקות )לא רסק( עלי דפנה 3-2 ❰ מ"ל חלב או חצי שמנת מתוקה וחצי חלב 250 ❰ כף קמח 1 ❰ כוס של עשבי תיבול קצוצים – שמיר, פטרוזיליה ועלי סלרי 1 ❰ אופן ההכנה • לאדות את כל הירקות )חוץ מהעגבניות( בחמאה עד שהם נהיים מעט שקופים. • להוסיף את הגריסים והמים ולבשל במשך שעה וחצי • לקראת הסוף להוסיף את העגבניות

• לערבב את החלב עם כף הקמח ולהוסיף למרק • להוסיף עשבי התיבול ולתבל במלח ובפלפל דקות. 15-10 • להביא לרתיחה ולבשל עוד

malcamehulal@gmail.com

מילת החודש χ ‡ה הר Ï מאת: 

אדם העוסק בטיפוח עצים וטיפול בהם. אִילָנַאי -

harelea@gmail.com

תמול ואתמול ∫ עברית שתי המילים זהות הן, אלא שבאתמול נוספה אל"ף מקדימה מטעמי הגייה – תופעה הידועה מהארמית והערבית וגם משפות אירופיות. strategos) תופעה זו קשורה לרוב בחוסר תנועה בעיצור הפותח : אבטיח )בטיח בערבית(, גף )אגף בארמית(, אסטרטג ביוונית( וכו'. harelea@gmail.com

1∏

02/2022 - 296 רעננה

ȷ˜χ È˘ מאת: תשחץ 

ıÁ˘˙

מאושר וטוב לו

ıÈ·Â ר Â ה È „נ מאת: 

ר ˘Â‡

כולנו רוצים להיות מאושרים, אך רובנו איננו יכולים להגדיר מהו אושר במדויק. מן הסתם אין הגדרה אחידה ומוחלטת למונח שכן היא תלוית חברה, תרבות, גיל ומעמד סוציו אקונומי. בסדרת המאמרים הקרובה ננסה לצלול לעומק אל תוך המושג, ואף לתת טיפים איך להגיע אליו. האושר אינו רק מושג מופשט. יש לו יתרונות בריאותיים, משפחתיים, חברתיים, תעסוקתיים וכלכליים. אנשים מאושרים הם יצירתיים יותר מאחרים, מחשבותיהם זורמות בקלות, הם מקבלים החלטות טובות, ובכלל, התפקוד שלהם טוב יותר משל אחרים, שהם בדרך כלל ממורמרים, כועסים ומרגישים כל הזמן מאוימים, מה שגורם להם לחיות בחשש ובזהירות יתר. מחקרים מוכיחים שקיים מתאם מובהק בין אושר לבין הצלחה. ד״ר אד דינר, מגדולי חוקרי האושר, אמר שלא זו בלבד שהצלחה, אם בעבודה ואם בחיי המשפחה, תורמת לאושר, אלא שהאושר תורם להצלחה. אנשים מאושרים מצליחים יותר בתחומי חיים רבים ומשכורתם גבוהה לעומת זו של הלא מאושרים. בתחום הבריאותי, עולה ממחקרים שאנשים שמחים ומאושרים נהנים מבריאות גופנית טובה ונוטים פחות לסבול מכאבים ותוחלת חייהם ארוכה יותר. מצב רוחם הטוב מסייע להם להתגבר ביתר קלות על מחלות שונות. מאידך, במצב של דיכאון, שהוא ההיפך הקיצון מאושר, משל 50% יש נטייה לחלות במחלות שונות. מחקרים הוכיחו כי מחלות הלב בקרב אנשים שהגדירו עצמם מאושרים היו בשיעור מופחת של 50%- האחרים. אנשים מאושרים סובלים פחות מכאבי ראש ולחץ הדם שלהם נמוך יותר. האושר מפחית גם את הסיכון ללקות בדמנציה בכ חולי לב העלה שמי שהגדירו את עצמם מאושרים, 900 בהשוואה לבני אדם שאינם מאושרים. מחקר שנערך במשך אחת-עשרה שנים בקרב יותר מאלה שחיים במתח מתמיד. 20%- מאריכים ימים בכ החוקרים טוענים שהסגולות הבריאותיות של האושר נובעות מסיבה אחת אובייקטיבית ומשתי סיבות סובייקטיביות: הסיבה האובייקטיבית היא שהאושר מחזק את המערכת החיסונית. בזמן שאנחנו מאושרים, כימיקלים המופרשים בגופנו מסייעים לו להתמודד ביתר קלות עם מחלות. הסיבות הסובייקטיביות נעוצות בעובדות הפשוטות הבאות: האנשים המאושרים שומרים על בריאותם טוב יותר, והאנשים השמחים, כשהם חולים, מתלוננים פחות על מצבם. האושר גורם לנו להיות רגועים יותר, פתוחים, סובלניים, סלחנים, חברותיים, מתחשבים ונדיבים, נוטים לסייע, ואף ישרים ונאמנים יותר מאחרים. משלל תכונות אלה לא רק האנשים המאושרים מפיקים תועלת - גם המעגל המשפחתי והחברתי שקרוב להם נהנה מאושרם. בחודשים הקרובים נצא יחד למסע ארוך, אך מרתק, שיוביל אותנו לאושר. יש למה להמתין. Danny10@hotmail.co.il

19

02/2022 - 296 רעננה

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease