כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה מאי 2022 - גיליון 299

299 גיליון

2022 אי יר תשפ"ב מאי

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

חג עצמאות שמח!

9-8 מה קורה לפנסיה שלנו 7-6 עץ הדומים פנו י 5-4 יציאת אוקראינה מד ו ר י ם קב ו ע י ם : ספר - ט י ו ל - ב ישו לאה - מב ז ק י ם - עב ר י ת - מ י לה - א ושר

, שהייתה אף היא תחת מרוקו חוקי האפליה פגעו ביהודי שלטון וישי, יותר מאשר ביהודי אלג'יריה ותוניסיה על אף שהאוכלוסייה המוסלמית במרוקו, בשונה מהמדינות האחרות, לא ניצלה את המצב לפגיעה ביהודים. יהודי מרוקו ביצעו עבודת כפייה בפיקוח צרפתי. כשנחתם הסכם שיתוף פעולה בין איטליה הפשיסטית לבין גרמניה הנאצית, חוקקה איטליה חוקי גזע שהטילו מגבלות על היהודים באיטליה ובארצות הנשלטות על ידה, . למזלם של היהודים בלוב המושל עיכב את לוב ובכללן ההגבלותהרבותמשוםשהכיר בתרומתםשל היהודים לכלכלת לוב. ואולם, במהלך מלחמת העולם השנייה, נפגעו יהודי לוב מהאיטלקים ומהאוכלוסייה המוסלמית המקומית. הפגיעה ביהודים גברה עם הידרדרות מצבן של מדינות הציר במלחמה וגידול המעורבות של גרמניה הנאצית בנעשה בלוב. למרות שהממשל האיטלקי לא גילה יחס עוין, יוצא דופן, הרי שחוקי הגזע שפורסמו באיטליה כוונו אתיופיה כלפי יהודי נהרגו 1937 כנגד כל המיעוטים באתיופיה ובכללם היהודים. בשנת אתיופים שאינם 130- יהודים, יחד עם כ 33- בעיר בשם "מרווה" כ יהודים, בתור עונשעל הסכמותשבין המקומייםלבין מורדאתיופי. , הטרגדיה החלה כשיוון נכבשה בידי יוון ואילו לגבי גורל יהדות 60,000 , יהודים שחיו אז ביוון 80,000 . מתוך 1941- הגרמנים ב מהם נרצחו. ולמה חשוב עכשיו להזכיר את כל זה? גם כמובן, כי יום השואה, שחל בחודש שעבר, הוא יום בו אנו מכבדים של זכרם של כל קרבנות מלחמת העולם השנייה ובכללם יהודי המערב כמו גם יהודי המזרח, אבל בעיקר משום שצריך להחזיר מלחמה שערה. צריך להילחם ללא פשרות במחרחרי המלחמה, בזורעי השנאה, ובמחוללי השסע הבלתי נסלח בחברה הישראלית. ב״יד ושם״ בירושלים ישנם דפי עד לכולם ובטקסים בשנים האחרונות מזכירים את כל השמות ואין שום הבדל אם קראו להם פרידמן או שרקי, זילברפלד או טולדנו, ברקוביץ או אבוטבול, חלימי או בנדט. כולם היו יהודים, כולם נרצחו רק משום שהיו יהודים, והמשפחות ששרדו ועלו לארץ הקימו משפחות שנלחמות על קיומנו יום יום ושעה שעה. כי זה טיבו של העם הזה, כי אין בלתו. malcamehulal@gmail.com

חוכמת ההמונים מלכה מהולל מאת:  וְנָתַתִּי לָהֶם בְּבֵיתִי וּבְחוֹמֹתַי, יָד וָשֵׁם--טוֹב, מִבָּנִים וּמִבָּנוֹת: (ישעיהו נ"ו,ד') שֵׁם עוֹלָם אֶתֶּן-לוֹ, אֲשֶׁר לֹא יִכָּרֵת. ביטל את אזרחות 1940 משנת באלג'יריה שלטון וישי, ששלט היהודים, הטיל עליהם הגבלות, החרים את רכושם, שלח אותם למחנות עבודה וכפה על היודנראטים לסייע בהכנת המשלוחים להשמדה. סבלו היהודים מהיד הקשה של שלטון וישי, בתוניסיה גם , הוחמר 1942- אבל כשתוניסיה נכבשה על ידי הגרמנים ב המצב מאוד: הנאצים הקימו יודנראט מקומי, לקחו בני ערובה, החרימו את רכוש היהודים והטילו על הקהילה יהודים נשלחו למחנות 5,000- עונשים כספיים כבדים. כ ריכוז בתוניסיה ומעטים גם נשלחו למחנות ההשמדה.

הישג אדיר: נסיעה בחינם בתחבורה הציבורית לגמלאים 75 מגיל מאיר חוטקובסקי מאת: 

חדשות הגמלאים

) יצאו שרתהתחבורה 2022 בתחילתהחודששעבר (אפריל מרב מיכאלי ושר האוצר אביגדור ליברמן בהכרזה כי כבר השנה תיכנס לתוקפה רפורמה ממשלתית שתגרום למהפך לטובת המשתמשים בתחבורה הציבורית. כותרת ומעלה יוכלו 75 המהפך היא כי אזרחים ותיקים מגיל להשתמש בכל סוגי התחבורה הציבורית כולל הרכבת והרכבת הקלה בחינם. שנים מאז 25" : שמוליק מזרחי יו"ר הסתדרות הגמלאים בתחבורה 50% השיגה הסתדרות הגמלאים הנחה של הציבורית, הושגה הטבה לה ציפינו מזה זמן רב. אני מודה לשרה מיכאלי ומקווה כי בקרוב תתאפשר נסיעה בחינם לכל הגמלאים כנהוג במדינות רבות בעולם". meirch@gmail.com

˘„Á 2014 ניסן תשע"ד אפריל

202 גיליון

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

מלכה מהולל עורכת ראשית: לאה הראל עורכת לשונית: נילי אפלבוים, בלומה בינשטוק, שלמה בינשטוק, יהודית הלפר, נאוה וינגרטן, חברי המערכת: מאיר חוטקובסקי, עוזי מנור, לאה קליין, אורה צרויה, אביבה קניג, רן תלמודי. מוטי בן-ארויה צלם המערכת: 09-7729320 : , פקס 09-7747041 טלפון: 4331125 רעננה, מיקוד 114 רח' ההגנה כתובת המערכת:

/ - פלוס מינוס + פלוס

עובר ושב

העמותה למען האזרח הוותיק ברעננה המו"ל: 054-6471244 : אסתר טאירי מודעות לפרסום:

יוזמה חדשה של מחלקת המתנדבים ברעננה. תחת הכותרת שנות התנדבות עירונית" 100" ייבנה מאגר ממוחשב של תושבים מתנדבים בעיר שיתמקד בריענון מתנדבים קיימים וגיוס חדשים. יוקמו קבוצות ווטסאפ לפי סוג ההתנדבות.

דפוס החלוץ, רעננה הדפסה: מנדל עיצוב והפקות דפוס (אנה קירי) גרפיקה: www.amutaraanana.co.il אתר העמותה למען האזרח הוותיק: קישור למדף הספרים של גיליונות "כיוון חדש": http://user-1723486.cld.bz/ranana-digital-magazine תגובות לכתבות בעיתון ניתן לשלוח לכל אחד מחברי המערכת. ראה כתובת מייל בתחתית הכתבות. תמונת שער: מקצועות מימי קום המדינה העוברים מדור לדור מאז קום המדינה (במסגרת סיור מקצועות שנכחדים מהעולם בהדרכת מיטל כץ) צילום: מלכה מהולל

2

05/2022 - 299 רעננה

לאה קליין מאת: 

אורי גולני

אם אין חלה חמה אפויה בחוג "שישיר", יודעים שאורי גולני, דייר מוותיקי הים התיכון, לא הגיע. ״שישיר״ הוא חוג שמתקיים בימי שישי בבוקר, בו שותים משקה, מספרים סיפורים, חוויות, בדיחות, ונהנים ביחד. אורי תמיד שולף ראשון כתבה אקטואלית מן הטלפון שלו. "מתאים לי שאת מראיינת אותי בתאריך זה, כמה ימים לפני פסח, כי נולדתי בערב פסח", אומר לי אורי בהרצליה. נישאתי והתגרשתי. נישאתי שנית והתאלמנתי. 1938 בפגישתנו. אז נתחיל: נולדתי בשנת כיום אני חי עם בת זוגי, מיקה, שהכרתי ב״מגדלים״. לי שישה ילדים, חמישה עשר נכדים".

סיפור תמונה

צילום: אורה דולב

היכן העברת את ימי ילדותך? "עד גיל ארבע גרנו בהרצליה ואז עברנו לבני ברק בגלל עבודתו של אבי".

במה עסקו הוריך? "אבא היה שרברב ואמא עבדה בבתי זרים. גרנו בלופט קטן, בחצר של מישהו. כעבור זמן קצר עברנו לקריית עמל, שם למדתי. הייתי הספרן של בית הספר העממי, כי אהבתי מאוד לקרוא. אהבתי את הלימודים, ותתפלאי, גם את המורֶה. אני זוכר שפעם אפילו קראתי לו, בטעות, 'אבא'. הייתי הילד הגבוה ביותר בכיתה. בסיום כיתה ח' שרו כל שנה שני תלמידים מכיתה ז' שירים שכתבו לילדי כיתה ח', לפי מנגינות ידועות. למשל, על בת שקדנית שרו לפי המלים של ביאליק: "גם ביום וגם בלילה", ועלי, הגבוה, שרו: "מעל פסגת הר הצופים". מי ששרה עליי הייתה חברתי הראשונה". תיכון? "בשנתיים האחרונות של התיכון למדתי בפנימיה הצבאית שליד ביה"ס הריאלי בחיפה. בבוקר – לימודים, ואחה"צ – אימונים. חוץ מזה היינו גם שובבים. אני זוכר שמישהו זרק באחד הימים פצצת עשן לכיתה, וחיכינו שהמורה ייכנס ראשון. הוא כל כך כעס, שסרב להצטלם איתנו בתמונת המחזור". צבא? "בצבא הייתי "גולני בגולני". מכיוון שאני בוגר פנימיה צבאית, לא עשיתי טירונות, והייתי ישר מ"כ של בוגרים ממני במלחמת . גרנו בנצרת עילית, שם היינו מראשוני היישוב. כשהשתחררתי עבדתי בעבודות שונות עד 22 קדש. הייתי בקבע ונישאתי בגיל שהגעתי לעבוד באוניברסיטת חיפה. הייתי סגן מנהל הספריה, ואחר כך מנהל כוח אדם". איך הגעת למשרה זו? "ניגשתי למכרז. עם הזמן זה נשכח ממני. באחד הימים, כשהייתי בספריה, הגיע נשיא האוניברסיטה וקרא לי. אמרתי לו שאיני יכול לצאת; אני באמצע העבודה. הוא הצליח לשכנע אותי. יצאתי והלכתי אתו לכל אורך האוניברסיטה, שזו דרך ארוכה מאוד, עד שהגענו למשרד כח אדם. שם הושיב אותי ואמר לי: "מהיום זה מקום עבודתך החדש". עם השנים רציתי שינוי – לעבור לעבוד בתעשיה. עבדתי בעבודות שונות עד שהגעתי לבסוף לעבוד בבית חולים ׳מאיר׳, כמנהל כוח אדם, ומשם יצאתי לגמלאות". החלפת המון מקומות עבודה וגם מגורים! איך זה השפיע על המשפחה? "קשה. כי עוברים עם ילדים שצריכים להתרגל כל פעם לחברה חדשה. בסוף עברנו לגור בבת-חפר ששם בנינו את ביתנו: בית גדול וגינה סביבו. שם אשתי נפטרה. הייתי בודד, והחלטתי לעבור לבית מוגן". ואתה מרוצה? "מאוד! כאן הכרתי את מיקה, בת זוגי, וטוב לנו. אני משתתף בחוגים רבים: חוג קרמיקה, בו עשיתי יצירות רבות, המקשטות את ביתי, חוג רקמה אמנותית, רבות מעבודות הרקמה שלי מקשטות את הקיר. בין העבודות גם שעון רקום (שמראה את השעה!), חוג תכשיטנות – בו אני עושה תכשיטים למיקה ולמשפחתי. במרפסת אני מגדל צמחים, ויש לי גינה הידרופונית של ירקות שונים. בסך הכל אני מאושר". גם אנחנו מאושרים ומחכים לחלה החמה שלך כל ״שישיר״, וברור – גם למתכון. כפות סוכר לבן, כף מלח, רבע כוס שמן, בערך שתיים 5 , "זו החלה הכי פשוטה וקלה: קילו קמח לבן, שתי כפות שמרים יבשים וחצי כוסות מים, וצימוקים. מערבבים ומתפיחים. קולעים צמה ומתפיחים שנית. למעלה אני מורח ביצה מעורבת בקצת מים או מעלות". 180- חומץ ומפזר סומסום וישר לתנור, כשלושים וחמש דקות ב Cleah1@walla.com

3

05/2022 - 299 רעננה

יציאת אוקראינה מספר הפליטים האוקראינים הנאלצים לנטוש את בתיהם בין לילה הולך וגדל וקשה לעקוב אחר המספרים המשתנים מדי יום. רן תלמודי מאת: 

שהיא סיעודית לחלוטין ומסוגלת רק לשכב, וחמי וחמותי שלא רצו לנטוש אותה. כשעזבנו היו לנו במכונית מזוודות, אוכל ושתייה ולא ידענו עדיין לאן אנחנו נוסעים, העיקר לצאת מקייב לגבול. האזור היה בעוצר. נסענו במהירות קמ"ש בדרכים עוקפות משום שבדרכים הראשיות 170 של הסתובב הצבא הרוסי. רבי מרקוביץ' צירף לשיירה שלנו חייל מקייב בעל קשרים, שכן הוא ידע שהוא משרת ביחידת עילית אוקראינית. החייל כיוון אותנו לדרכים יותר בטוחות וגם דאג להעביר אותנו בקלות יחסית במחסומי ביקורת שונים. ייתכן ועשה זאת משום שלשיירה שלנו הצטרפו אשתו ובנו שנמלטו מקייב גם הם ויתכן שהייתה איזו תמורה כספית. בדרך התברר לנו שאנו נוסעים למעבר בגבול אוקראינה - רומניה לעיירה הרומנית סירֶט. עם כל 20- העזרה של החייל עדיין נאלצנו לחכות במעבר הגבול כ שעות, זמן שנחשב לקצר יחסית לזמן שפליטים אחרים חיכו. למחרת כבר היינו ברומניה. גברים אוקראינים בני מנועים מלעזוב את אוקראינה לטובת השתתפות 18-60 במאמץ המלחמתי. למזלנו יש לי אזרחות ישראלית כך שלא עיכבו אותו בגבול. מסירט נסענו לעיר סוצ'אבה ושם נכנסנו למלון כדי להירגע ולהתאושש. נשארנו שם יומיים.״ מסוצ'אבה המשכנו וחצינו את הגבול להונגריה לעיר אנה: דֶבְּרֶצֶן בה יש קהילה של חב"ד, ולרבי מרקוביץ', החב"דניק בעצמו, יש שם קשרים. בעזרת הקהילה קיבלנו חדר במלון ללילה אחד ואוכל כשר. בודפשט הייתה היעד הבא וממנה היינו אמורים לטוס לישראל. רבי מרקוביץ' כיוון אותנו למלון איכותי במרכז העיר. לאחר משא ומתן עם הנהלת יורו לחדר 50 המלון הוא קיבל עבורנו תעריף זול במיוחד של ללילה. נשארנו במלון שלושה לילות. כדי לטוס לישראל היינו אמורים לקבל מסמכים מטעם הקונסול הישראלי בבודפשט עבורי ועבור חמותי שאיננו אזרחיות ישראלית וגם כרטיסי טיסה אבל הדבר לא הסתייע. בסופו של דבר רבי מרקוביץ' יצר קשר עם תורמים שמימנו לנו את כרטיסי הטיסה ויצאנו לישראל כתיירות. שוב ושוב קשריו של רבי מרקוביץ' ריפדו לנו את דרך החתחתים ואת מצבנו הקשה כלכלית ונפשית כפליטים שנמלטו בחיפזון מהמלחמה והשאירו את כל רכושם מאחור. רבי מרקוביץ' חזר לקייב לאחר שנפרד מבני משפחתו והספיק לקרוא עם קהילתו את המגילה בפורים. שעות לפני הטיסה לישראל, בעוד אנו יושבים במסעדה 24 כשרה בשם "תל אביב" ברובע היהודי בבודפשט ותוהים איפה נשתכן בימינו הראשונים בישראל, נוצר הקשר עם ג'ולי ליבוף". "אני ממוצא בריטי, גרה ברעננה ועוסקת בהוראת ג'ולי: השפה האנגלית בחוגים לילדים. אחד התלמידים שלי הוא

משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים מעריך שעד מיליון איש ואישה, ילד 8- סוף חודש אפריל יגיע המספר ל וילדה. רובם הגדול נמלט למדינות השכנות, פולין, רומניה, איש לערך הגיעו 15,000 . מולדובה, הונגריה וסלובקיה ארצה. פגשנו לשיחה זוג אחד שהגיע לרעננה. והוריהם הצליחו לעלות ארצה בדרך לא אנה ואורי פינקלברג דרך בעזרתו של הרב הראשי של קייב ושליח חב"ד, רבי יונתן בנימין מרקוביץ' ולהיקלט ברעננה בעזרתה של ג'ולי ליבוף.

השניים הם צעירים שומרי מצוות מקייב שנִישאו זו לזה לפני , עוסקת באסטרטגיות שיווק ופרסום 32 , פחות משנה. אנה , צלם ובונה אתרי אינטרנט. את חופתם ערך 42 , ואורי הרב הראשי של קייב הוא גם סייע רבות לחילוצם. השיחה בינינו מתנהלת באנגלית בה שולטים בני הזוג. אנה רהוטה ומדברת בשטף. לפברואר, היום השלישי למלחמה, 26- "בשבת ה אורי: ישבנו מכונסים בדירתנו בקייב. ברקע נשמעו קולות ירי מתקרבות שהתנהלו ברחובות הסמוכים. אמא שלי, עברה אלינו לדירה עוד בתחילת המלחמה משום שאזור המגורים שלנו נחשב פחות מסוכן. הייתה לנו תחושה שצריך לברוח מאוקראינה לישראל עוד באותו היום. הלכנו לבית הכנסת שנמצא בקרבתנו ושם הנחה אותנו הרב מרקוביץ', יחד עם עוד שלוש משפחות, כולל הוא ומשפחתו, לצאת מיד מקייב לכיוון הגבול הרומני. כך, מהרגע להרגע ארזנו מזוודות, ולמרות השבת יצאנו לדרך בשיירה של ארבע מכוניות. 85- מאחורינו השארנו בקייב את הסבתא של אנה בת ה

4

05/2022 - 299 רעננה

את המערכה השנייה עבורם. בשביל סבתי זו תהיה הבריחה השנייה מקייב. הראשונה אירעה כאשר הייתה בת ארבע ומשפחתה נמלטה מהנאצים שכבשו את אוקראינה. החילוץ עכשיו היה מבצע משולב של הארגונים ׳זק"א׳ ו׳איחוד ההצלה׳. שבועיים לאחר שעזבנו את קייב, ׳זק"א׳ ארגנו אמבולנס שהוביל את הוריי וסבתי לקישינב במולדובה שם שהו מספר ימים במחנה לפליטים יהודיים. בקישינב ׳איחוד ההצלה׳ אירגן מטוס מיוחד לאנשים נכים כדי לטוס לארץ. קיבלנו את פניהם בשדה התעופה. הוריי נמצאים איתנו פה בבית, ואילו סבתי נלקחה באמבולנס של ׳איחוד ההצלה׳ משדה התעופה ישירות לבית חולים ׳מאיר׳ שם היא מטופלת. בימים שלאחר הנחיתה חמותי ואני הזדרזנו לעבור את תהליך האזרוח מול משרדי הקליטה והפנים, להתחבר לאחת מקופות החולים ולפתוח חשבונות בנק. כמובן שבהמשך עלינו ללמוד עברית באולפן ולמצוא מגורים ועבודה. הבירוקרטיה לא קלה בלשון המעטה, ביחוד עם סבתי. אנו רוצים להכניס אותה למחלקה סיעודית באחד המוסדות המתאימים, אבל לפני זה צריך להסדיר גם לה אזרחות, חברוּת בקופת החולים וחשבון בבנק. בכל אחד מהמקומות הללו דורשים את נוכחותה, ובגלל מצבה הדבר לא אפשרי. נראה שאת מכשול קבלת תעודת הזהות של סבתי עברנו בעזרת אנשים טובים שהתגייסו למשימה ועכשיו אנו מתמודדים עם השאר. נעבור גם את זה". "אורי נולד באוקראינה, חי בישראל בעבר חמש שנים וחזר לאוקראינה. אני ביקרתי עם הוריי ולבדי בישראל פעמים רבות כתיירת, פעם אחת מהן במסגרת פרויקט "תגלית". זה כמובן אחרת מאשר לבוא כפליטה". הייתם עולים לישראל אם לא הייתה פורצת מלחמה באוקראינה? "בוודאי. תכננו לעלות לישראל, אבל לא בחיפזון כזה. אנה: אנו נשואים פחות משנה ותכננו קודם להתבסס כלכלית ומקצועית, למכור את הדירות שלנו ושל ההורים ואז לעלות. במאמר מוסגר, הדירות שלנו עומדות כרגע ללא השגחה. אין לנו מושג מה יקרה איתן. הן עלולות להיהרס בהפצצות. את המכונית שלנו השארנו בבודפשט ולא ידוע לנו מה קורה איתה". לאחר ההתאקלמות כאן תישארו בישראל או תהגרו למקום אחר בעולם? "באנו כדי להישאר". אנה: איך ייגמר לדעתכם הסיפור באוקראינה? "האוקראינים מאוד אמיצים, חדורי מוטיבציה אנה: ונלחמים כאריות. יש לאוקראינים מה להפסיד – את כל עולמם. לעומתם לרוסים אין שום מוטיבציה להילחם על אדמת אוקראינה, ולכן אני מאמינה שאוקראינה תנצח" rtalmudi@gmail.com ביקרתם בישראל בעבר? אנה:

נכדו של הרב הראשי של קייב, רבי מרקוביץ'. התעניינו אצלי מטעםהרבאםאוכל לארח זוג צעירשברחמאוקראינה ומגיע בטיסה מבודפשט לישראל. מובן שהסכמתי. התוודעתי לזוג שעות לפני שנחתו בישראל בשיחת ווטסאפ. 24 פינקלברג ליתר ביטחון שאלתי את הזוג אם הם מעדיפים להתארח אצל משפחה או להיות בדירה כלשהי לבדם, ולשמחתי הם העדיפו אירוח אצל משפחה. בישרתי להם שהם הולכים להתארח אצלי ברעננה. דאגתי לנהג שימתין להם עם מונית בשדה התעופה ביום שישי אחה"צ בסמוך לנחיתה". "אורי אזרח ישראלי, אך חמותי ואני נכנסנו לארץ אנה: כתיירות ולכן דילגנו על האזרוח בשדה התעופה כדי לזרז את ביקורת הגבולות ולהגיע לפני כניסת השבת". "עמדנו כל המשפחה מחוץ לבית, כוססים ציפורנים ג'ולי: ומייחלים להגעת האורחים מאוקראינה. עשרים דקות לפני כניסת השבת הגיעה סוף סוף המונית. הנוסעים ירדו ממנה חיוורים ועייפים. למרות שלא היכרנו כלל, התחבקנו והיינו נרגשים עד דמעות. על דלת הבית היה תלוי פוסטר: "לינה, אנה, אורי ברוכים הבאים" שציירו ילדים מהקהילה. הדמעות בעיני האורחים היו רגע בלתי נשכח. תם המסע והתחיל מסע חדש: הבאת ההורים והסבתא של אנה שנשארו מאחור בקייב, והקליטה בארץ. באותו רגע חשבתי לעצמי, בעוד זמן קצר נשב לארוחת שבת דשנה. אנחנו בני משפחת ליבוף רגועים ונינוחים, ואילו האנשים האלה הגיעו טראומטיים מאזור מלחמה, לא ישנו ולא אכלו בצורה סדירה כבר שבוע. איך יוכלו לשבת ולאכול אתנו בנחת מיד אחרי הגעתם כאילו כלום לא קרה? הגברים הלכו להתפלל ערבית ולאחר מכן עברנו את הארוחה בשלום". "כשהבחנתי בגרנט ליבוף, בעלה של ג'ולי, היה נדמה אנה: לי שכבר ראיתי אותו בעבר, אבל איפה? פתאום נזכרתי. זה היה בקייב לפני מספר שנים בכנס שיווק דיגיטלי בו השתתפתי. גרנט הוא מומחה בתחום. באותו כנס לא התוודענו אישית, אבל זכרתי אותו עומד שם על הפודיום עם כיפה על ראשו ונותן הרצאה מרכזית מרשימה. והנה עכשיו אנחנו מתארחים בביתו בנסיבות כל כך מיוחדות". "לינה, אנה ואורי התארחו אצלנו והבשורות הטובות ג'ולי: לא פסקו. במהלך שהותם אצלי פרסמתי בקבוצות שלנו על נוכחותם, ואנשים טובים תרמו אוכל, ביגוד וכסף עבורם. הפצתי ברשתות שאני מחפשת דירה להשכרה בה יגורו. זוג אנשים נדיבים מרעננה הרימו את כפפת הדיור. זמן מה קודם הם קנו בית ישן בן שלושה חדרי שינה ברחוב ההסתדרות במטרה לבנות במקומו בית חדש לעצמם. הבית פנוי בחודשים הקרובים, ובינתיים הם ישמחו, כך אמרו, לשכן בו את המשפחה. לאחר עשרה ימים אצלנו, לינה אנה ואורי עברו לבית ברחוב הסתדרות שממש מספק את צרכיהם הזמניים ויש בו מקום גם להורים של אנה". "יציאת אוקראינה מערכה ראשונה עברה בהצלחה אנה: אבל הוריי וסבתי הסיעודית נשארו בקייב. התחלנו לארגן

5

05/2022 - 299 רעננה

עץ הדומים פנוי כשצלצלתי בפעמון ביתו של ראובן נחושתן, , פתחה לי את הדלת אשתו תרזה 79 המכונה ניני. אמרתי לה שקבעתי להיפגש עוזי מנור מאת: 

לאחרשסיימואתשירותם, והחלטתי להקדישמזמני כדי לסייע להם בייעוץ מול גופיםשונים כגון הביטוח הלאומי, מס הכנסה, קופ"ח, ביטוחי חיים ועוד. אני מתעדכן באופן שוטף בידיעות ובמאמרים המתפרסמים בנושאי גמלאים בכלל וגמלאי צה"ל בפרט. הפונים מגיעים אלי באמצעות הפרסום בפייסבוק, דרך אירגון גמלאי צה"ל וגם דרך 'חבר מביא חבר'". מתי ואיך החלה פעילותך בהקמת שמורת הדומים - מה שאתה קורא הקריירה השלישית? "בראשית, כמו שאומרים, היה בשכונה מגרש ריק ובו עץ הדומים. ילדים שיחקו בצריף קטן שהיה על ענפי העץ. לפני שנה ביקשתי ממנכ"ל העירייה דאז, לנקות ולגדר את 15- כ המגרש, זאת משום שקבלני בנין התחילו לשפוך שם פסולת. חדשים מספר לאחר מכן התברר לי שיש כוונה לשנות את ייעוד הקרקע מציבורי לשטח הראוי לבנייה. עכשיו התחילה הסאגה האמיתית: המאבק שלנו, תושבי השכונה, נגד הכוונה לבנות מספר קוטג'ים במקום. היה ברור לנו שזה יהיה גם סופו של עץ הדומים העתיק. אספתי כסף מהתושבים, שכרנו עו"ד ואגרונום ויצאנו למאבק כדי לבטל את רוע הגזירה". למה אגרונום? "כדי שייתן חוות דעת לגבי נזקים שעלולים להיגרם לעץ כתוצאה מהבנייה העתידית. הדו"ח שהכין כלל למעשה שלושה מרכיבים: שנה. מדובר אפוא בעץ עתיק הראוי 200- א. גילו של העץ כ לשימור. ב. בניה של קוטג'ים תפגע בשורשי העץ מצד אחד ותחסום את קרני השמש מלהגיע אליו מצד שני, וכך תגרום למותו. ג. העתקה של העץ למקום אחר איננה באה בחשבון כי הוא לא ישרוד את המעבר. על סמך קביעת האגרונום הכין עורך הדין שלנו כתב ערעור על החלטת הבנייה אותה הגשנו לוועדה לתכנון ובנייה ברמלה. עוד לפני הפנייה לוועדה פניתי לגורמים שונים בקק"ל, לחברי כנסת ועוד, כדי לגייסם לתמוך במאבקנו. אפילו נעזרנו בחוות דעתו של שמאן". שמאן?! שמאניזם, על פי הוויקיפדיה, הוא מכלול של שיטות הקשורות באקסטזה המבקשות להשיג קשר עם היקום המקביל והבלתי נראה של הרוחות, על מנת להשיג את תמיכתן בניהול עניינם של בני אדם(ע.נ.) "כן. שמעת נכון", מחייך ראובן, "שמאן. בעיצומו של מאבקנו הגיע, ללא כל קשר, שמאן מניו-יורק לביקור אצל משפחה בשכונתנו. מבלי להכיר את ההיסטוריה של העץ הוא קבע גם כן שמדובר בעץ בן מאתים שנה, ממין נקבה שעבר שריפה, ושבנייה במגרש תגרום למותו". ומה הייתה החלטת הוועדה ברמלה? "ההחלטה על הבנייה הוחזרה לדיון נוסף בעירייה, והסיכום

איתו כאן בבית. היא הצביעה על שמורת עץ הדומים הנמצאת ממש מול ביתם בשטח שבין רחוב הצנחנים לרחוב השריון ואמרה: "הוא בשמורה. שם הבית שלו. לכאן הוא מגיע לאכול ולישון". ואכן, העיסוק בשמורה ובכל הקשור בה, עיסוק בו החל לפני כחמש-עשרה שנה, הוא למעשה קריירה שלישית עבור נחושתן הפעלתן הבלתי נלאה. הם גרים ברעננה כארבעים וארבע שנים. יש להם שלושה ילדים ועשרה נכדים.

צילום: מוטי בן ארויה

נחושתן בשמורת עץ הדומים

נתחיל בקריירה הראשונה. שנים בצבא כולל שירות בקבע וכאזרח 22- "זהו שירות של כ עובד צה"ל. השירות כלל בין השאר הדרכה בבית הספר לשריון, ראש מדור בתי מלאכה בצריפין, מפקד בסיס ציוד בתל-השומר וקורס קצינים. השתחררתי בדרגת סא"ל". והקריירה השנייה? "לאחר השחרור מצה"ל התקבלתי לעבודה כסמנכ"ל בחברת שנה, עד שיצאתי לפנסיה 12- ׳ ושם הייתי כ 99 השמירה ׳מוקד ."56 בגיל צלצול טלפון קוטע את שיחתנו. ראובן משיב ומתנצל: "כגמלאי של צה"ל אני מסייע רבות לגמלאים בפתרון בעיות שהם נתקלים בהן. הם פונים אלי כל הזמן. עכשיו למשל פנה גמלאי בנושא כיסוי רפואי לטיפול שיניים שהוא זקוק לו". איך נכנסת לזה? גמלאיםאוהלמחאה 30 הקימו 2011- "זההתחיללפניכעשור.ב מול משרד הביטחון בתל-אביב בקשר לזכויותשל עובדי צה"ל. אז התוודעתי מקרוב למכלול הקשיים בהם נתקלים הגמלאים

6

05/2022 - 299 רעננה

ויש גם ספר. נכון? "אכן, הסופרת הרעננית נורית חליף כתבה ספר עם צילומים ואיורים של המאיירת אווה גרובלס בשם: "הדום הזקן" - ביוגרפיה של עץ". וחוץ מזה, לאחרונה גם עורכים כאן טקס גמילה ממוצץ. הורים באים עם ילדם שנגמל ותולים את המוצץ על וו בעץ המיוחד לגמולי מוצץ״. מהו הפרויקט הבא שאתה מתכנן בשמורה? "לפני כחודש וחצי פניתי לראש העירייה כדי שיכינו דגם מוקטן של הצריף, שהיה לפני שנים רבות על ענפי עץ הדומים ובו שיחקו הילדים. זו תהיה מזכרת יפה שתנציח את הימים ההם. בהחלט סגירת מעגל לתולדותיה של השמורה ושל העץ". "זהו סיפור אהבה. אהבה לעץ. סיפור מאבקה של שכונה ברעננה להצלת עץ דומים זקן. מבט על מושבה שהייתה לעיר, על ההווהשלה המצמיח עתיד עםמודעות ויחס לעצים, לירוק ולנוף. דמוקרטיה במיטבה. ארץ ישראל היפה". בדרכי חזרה לביתי, פגשתי אתאחד מוותיקי רעננה. כששמע מאין אני מגיע אמר: "את רעננה מכנים ׳פנינת השרון׳ ואילו שמורת עץ הדומים היא פנינת רעננה". Manor_un@hotmail.com איך היית רוצה לסיים את הראיון? "בציטוט הדברים שעל כריכת הספר":

צילום: מלכה מהולל תורמוסים בשמורה

הבלתי פורמלי היה שלא נוגעים בשטח-המגרש. עכשיו נסללה הדרך להקמת השמורה ולפיתוחה, דבר הנמשך עד היום. עץ הדומים ניצל". ואתה לקחת על עצמך להמשיך ולהיות אחראי לה? "נכון. היא בהחלט הבייבי שלי, ואני מקדיש לה כמעט את כל פניתי למנכ"ל העירייה, אבי לאופר ז"ל, 2010- זמני. כבר ב עצים, עצי ארץ ישראל כדי שעץ הדומים לא 30 בבקשה לטעת יישאר בודד. העצים נקנו בכספי התרומות של תושבי השכונה. זו הייתה גם הזדמנות לתחום את השטח בסלעים. יותר מאוחר החלטתי להרחיב את מגוון הצמחייה גם לפרחי בר שמאפיינים את אזור השרון ורעננה. יש לי שיתוף פעולה הדוק עם מחלקת הגנים והנוף בעירייה שמסייעת בניקוי השטח". כל המבקר בשמורה בחודשי החורף אינו יכול שלא להתפעל מהמספר הרב והיופי האצילי של התורמוסים הסגולים הפורחים בו. ניכר במקום שיד אוהבת מטפחת אותו. מהו הערך המוסף של השמורה מבחינתך? "מעבר לפינת נוי בלב העיר אני רוצה שהיא תשמש דוגמא להצלחה של האזרח מול רשות מקומית שלא יכחידו נכס היסטורי, במקרה זה - עץ עתיק. לכן, מעבר לטיפוח היומיומי של העצים והצמחים אני מעונין להעביר את המסר ליותר ויותר אנשים ובעיקר לצעירים. לשמחתי יש לנו מאות מבקרים בשמורה. קיבלנו גם תרומה חשובה ממשפחת טל להנצחת אבי המשפחה והבן: מסבירן קולי שבו ניתן לשמוע סקירה קצרה על המאבק להצלת עץ הדומים ועל המשפחה״. באלו דרכים מובא "דבר השמורה" לקהל? "בדרכים רבות ומגוונות", ניכר בו בנחושתן שהוא שמח לפרט, "ראשית בביקורים של כיתות מבתי הספר בעיר. אני מספר על תולדות השמורה והמאבק להצלת עץ הדומים. אני מנצל את ההזדמנות ומוסיף גם הסברים לגבי העצים והפרחים ונותן גם רקע היסטורי-גיאוגרפי למקום ולארץ ישראל. בקיצור, גם קצת ציונות. מעבר לזה, השמורה נכללת בביקורים ברעננה לאנשים מחוץ לעיר, שמארגן הארכיון העירוני, כולל גם ׳האוטובוס המזמר׳. אני גם מרצה בפני קהלים שונים בבתים עם הסרט שהופק על תולדות השמורה".

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה (קידום בריאות בגיל השלישי) פרויקט ח.י.ל

הליכה נורדית החלה ההרשמה 16:00 בימי רביעי בשעה ההגנה ליד מרכז תרבות כושר ופנאי ₪ 380 מפגשים 5- עלות הקורס ל כולל ביטוח ודמי הרשמה. מפגשים. 4- אנו נביא את המקלות, ל ₪ 450 מפגשים בעלות 5 , נפתח קורס מיוחד לחולי פרקינסון כולל ביטוח ודמי הרשמה. 09-7747041 הרשמה בשעות הבוקר אצל מרים/אסתר .052-2546043 אחה"צ

7

05/2022 - 299 רעננה

גמלאי ישראל במצב הגרוע בעולם המערבי מאיר חוטקובסקי מאת: 

פגיעה ניכרת בעובדים הפורשים לגמלאותבארץאשר נאלציםלהתקיים מקצבת זקנה ומפנסיה סמלית. הירידה

ישראל הייתה מהבודדות בעולם המערבי בה לא הייתה פנסיית החלו דיונים בנושא ולבסוף 2000- חובה. בתחילת שנות ה , הוחל חוק פנסיה חובה לשכירים בלבד. 2008 בתחילת שנת נכון להיום הפרשות המעסיק לקרן הפנסיה של העובד הן בסך ממשכורתו. 6% משכרו ואילו העובד מפריש משכרו 12.5% למרות החלת חוק הפנסיה, עובדים מבוגרים שפרשו בשנים האחרונות לגמלאות, עדיין לא זוכים למלוא הקצבה משכר הברוטו - לאחר עבודה 70% הפנסיונית החוקית, קרי שנה (כפי שנהוג היה בקרן הפנסיות הוותיקות). חלפו 35 של שנים מיום החלת חוק הפנסיה כך שעובד שפורש 14 רק היום לגמלאות זוכה לפנסיה שמשתווה לדמי כיס חודשים .₪ 1000- שסכומם לעיתים פחות מ ביטול חוק הפרישה לאחרונה נשמעים קולות מאנשי ציבור לבטל את חוק הפרישה.

המשמעותיתברמתהחיים גורמתלפגיעהבאיכות החיים ולהידרדרות בריאותית. מדוע המדינה מזניחה כך את ותיקיה? יצאנו לבדוק. קושי אמיתי לקיום "יציאתי לגמלאות גרמה לי לטראומה מנטלית וקושי קיומי" ) המבקש להישאר בעילום שם. 76( . דברים שאומר לי א.ל הוא לא היחיד. רבים מהפורשים לגמלאות רוצים להמשיך לעבוד כדי לשמור על רמת הכנסתם, אך מרבית המעסיקים מעדיפים לפטר את העובדים המבוגרים, היקרים, ולהעסיק במקומם עובדים צעירים זולים בהרבה. יחס תחלופה שלילי , מהמרכז לפנסיה, פרופ' אביה ספיבק במחקרים שערך ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית באוניברסיטת בן-גוריון, עם חוקרים נוספים במשך השנים, עולה כי העובד הישראלי נפגע באופן דרסטי עם יציאתו לגמלאות, והדבר עלול להגיע משכרו טרם הפסקת עבודתו. 40%- עד כדי איבוד של כ ממחקרו אנו למדים כי ישראל נמצאת בקבוצת תחתית הסולם המערבי ביחס התחלופה - הפער בין ההכנסה בזמן העבודה לבין ההכנסה לאחר הפרישה מהעבודה. אוסטריה היא המדינה בה העובד נפגע הכי פחות. עם פרישתו של עובד לעומת 10%- באוסטריה, פגיעתו בהכנסה תהיה בסביבות ה עובד באסטוניה הנמצאת בתחתית הסולם בה העובד מאבד מהכנסתו. עם זאת האמת חייבת להיאמר: לא כל 40% מעל משקי הבית בישראל נפגעים עם יציאת המפרנס לגמלאות. קיימים בישראל עובדים, בעיקר בארגונים 'ענקיים' של המדינה כמו: המוסד, השב"כ צה"ל ועוד, שאינם נפגעים כלל בעת פרישתם ורמת חייהם אף עולה. פרישתם לגמלאות נעשית בגיל צעיר למדי כאשר הם עדיין בגיל תעסוקה חוקי, ורובם ממשיכים בקריירה שניה תוך כדי קבלת פנסיה גבוהה. חוק הפנסיה , טרם חקיקת חוק הפנסיה. 2008 א.ל. פרש מעבודתו לפני "עם פרישתי מעבודה בגלל גילי, קיבלתי פיצויי פיטורין על פי חוק ושחררתי קופת גמל שנזקפה לזכותי, אותה חסכתי במשך שנות עבודתי. ניסיונות להתקבל למקומות עבודה שיהלמו את מעמדי וניסיוני רב השנים לא הסתייעו. אני בטוח שיכולתי לתרום עוד שנים רבות בארגון בו הועסקתי". רמת חייו של א.ל. נפגעה קשות. קצבת הזקנה הזעומה אותה הוא מקבל מביטוח לאומי מאלצת אותו "לחשב כל אגורה" שהוא מוציא.

"מרכז טאוב" לחקר המדיניות החברתית בישראל ערך מחקר בנושא, ומצא כי הסיבה העיקרית לרצון המשך העבודה בגיל המאוחר היא ההנאה מהעבודה, הצורך בהגדלת ההכנסה והגורם החברתי. במסגרת תכנית אב לאומית בתחום הזקנה נערך בכנסת דיון מקיף עם מומחים 2018 בשנת מהשורה הראשונה ובסיומו אמרה טלי פלוסקוב חברת הכנסת לשעבר

טלי פלוסקוב

שעמדה בראש הוועדה, כי "רשמנו היום והמלצנו כי לא תהיה פרישה על פי גיל. מבחינתי הפרישה צריכה להיות לפי היכולת של הבן אדם לקחת חלק בחברה הישראלית. אם יש אנשים , שיעבד לבריאות. תנו לו לעבוד 70 שמסוגלים לעבוד גם בגיל כי אלה החיים שלו. לשם כך הוא קם בבוקר... אבי זכרונו לברכה , ושבועיים אחרי פרישתו הוא נפטר". 72 עבד עד גיל לפני כחודשיים החלה השרה לשוויון , להאיץ תהליך של מירב כהן חברתי, ביטול החוק לפיטורי עובדים בגיל בגלל גילם וללא קשר לתפקודם. 67 היא מכנה את המהלך כאתגר לאומי. יוקם צוות בין-משרדי שיכלול את המשרד לשוויון חברתי, משרד הכלכלה, משרד האוצר, נציגים ממשרד הממונה על השכר ועוד. כהן: "זהו חוק בעייתי ומפלה כבר אינם מועילים". 67 שמאותת למעסיקים שעובדים בגיל סיפורה של פורשת עד אשר יאושר חוק ביטול הפרישה, נאלצים פורשי העבודה מירב כהן

8

05/2022 - 299 רעננה

מיכל להסתפק בקצבה זעומה שאינה מאפשרת חיים בכבוד. ) תושבת רעננה לשעבר, אקדמאית בהכשרתה 72( זקס בתחום התקשורת עם שני תארים אותם סיימה בהצטיינות יתרה, מוצאת את עצמה תלויה בחסדי המדינה ומתקיימת .₪ 3500 על קצבה של בדברים שהיא מספרת למגזין "כיוון חדש רעננה" עולה שגם לאוכלוסייה נאורה, היודעת לכלכל את צעדיה, קורים מצבים 20- בלתי צפויים העלולים להביא אנשים לקו העוני. "לפני כ שנה התגרשתי ונאלצתי למצוא את עצמי מדשדשת בשוק בנות 3 העבודה. מעולם לא חשבתי לפתח קריירה. גידלתי וניהלתי משק בית תוך כדי עבודות מזדמנות. כשניסיתי לאחר גירושיי למצוא עבודה המתאימה לכישוריי, נעניתי לחיי. בלית 50- בשלילה בשל 'גילי המופלג', הייתי בשנות ה ברירה לקחתי כל עבודה ולו רק שתהיה לי הכנסה. נאלצתי למכור את דירתי ברעננה ולעבור לישוב אחר". בשנים האחרונות, טרם הגיעה לגיל פרישה, מצאה זקס משרה באוניברסיטה הפתוחה בה עבדה במשך שנה כמנחה בחוג לחינוך בפסיכולוגיה, ולאחר מכן באוניברסיטת תל-אביב בעיסוקים הקשורים לתכנים אקדמאים הופרשתי 67 וניהול אדמיניסטרטיבי. "כשהגעתי לגיל מאוניברסיטת ת"א. אמרו לי שזה החוק, למרות שהיו מאד מרוצים ממני. לאחר פיטוריי האמנתי שאוכל למצוא עבודה בקלות כמי שעבדה באוניברסיטה, אך התבדיתי. אפילו לא ענו לקורות חיי. כשענו סוף סוף, שאלו לגילי, למרות שהדבר אינו חוקי. באחת הפעמים אמרו לי ממשרד עורכי דין: ׳אם נקבל אותך את תהיי הסבתא של העובדים שלנו׳". במשך יותר מארבע שנים מכתתת זקס רגליה ממקום עבודה אחד למשנהו ומוכנה לקבל על עצמה גם עבודות שאינן הולמות אותה, אך הדבר לא מסתייע. "בלית ברירה פניתי לביטוח לאומי בבקשה להשלמת הכנסה כי הפנסיה אותה בלבד. ₪ 160 צברתי בשש שנות עבודתי האחרונות היא בסך אני מתחננת לקובעי המדיניות שיבינו כי השלמת הכנסה זה לעג לרש". ₪ 3700- אינה קצבה. זה שהעלו את ההכנסה ל זקס זועקת מדם ליבה בשם עשרות אלפי גולשים הנמצאים יחד איתה בקבוצת הפייסבוק "מאבק הגמלאים לקצבה עלינו לחפש הכנסה 70 הוגנת", ונבצר מבינתה "מדוע בגיל להיות 70 כדי להמשיך ולהתקיים? מה? אין לנו זכות בגיל בפנסיה וליהנות מהנכדים?." זקס מסיימת את דבריה באכזבה קשה מהמדינה. "צריכה להיות קצבה ראויה ומכבדת את האדם ולא צריך השלמת הכנסה. הפכנו למדינה קפיטליסטית, והדאגה של הממשלה היא לשכבה דקה של טייקונים ועשירים". קצבת זקנה נשמעים קולות 2022-2021 מאז אישור התקציב לשנים המבקרים את מדיניות הממשלה בהזנחת הזקנים ואי השוואת קצבת האזרח הוותיק (קצבת זיקנה) לשכר המינימום הנהוג במשק.

, מנכ"ל המשרד לענייני ד"ר אבי ביצור , משמש 2009-2006 גמלאים בשנים היום כראש החוג לגרונטולוגיה במכללה האקדמאית בית ברל. ד"ר ביצור הוא לוחם נחרץ למען האזרחים הוותיקים בישראל ואינו מבין את קהות החושים של קובעי המדיניות בכנסת ובממשלה. במרומז הוא טוען כי לגמלאים חייבת להיות מפלגה שתדאג לצרכיהם. "החברה הישראלית היא צינית ונהנתנית. ללא

ד״ר אבי ביצור

כוח פוליטי, כפי שמוכיחות המפלגות החרדיות והערביות שאין לי דבר נגדן, ללא כוח פוליטי לא תשיג כלום. לראייה, בתוכנית הכלכלית החדשה לא מוזכרת אפילו המילה "זקנים". לא מדברים על קצבת זיקנה בגובה שכר מינימום, ובטח שלא על קצבת זיקנה דיפרנציאלית. למה אין הבנה שהביטוח לאומי הוא כספו של הציבור ולא של הממשלה?"

, יו"ר האגודה פרופ' יצחק בריק לגרונטולוגיה ומומחה בעל שם עולמי בנושא הזיקנה שימש בעברו כמנכ"ל ״אשל״ – האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל. בשנים שימש כנשיא הפדרציה 2006-2000 הבינלאומית לזיקנה, היה מרצה באקדמיה וחיבר וערך ספרים רבים בנושא הזיקנה. פרופ' בריק משבח

פרופ׳ יצחק בריק

את הממשלה בכך שמצאה לנכון להעביר חוק של השלמת הכנסה לזקנים הנזקקים, שקצבת הזיקנה אינה מספיקה להם לצרכים היום יומיים. "ההעלאה של השלמת ההכנסה היא העלאה משמעותית ומהלך חשוב ומגיע יישר כוח לממשלה ולשרים הנוגעים בדבר". יחד עם זאת יש לפרופ' בריק בקורת על כי לזקנים לא ניתנת האפשרות לחיות בכבוד. "יש לקבוע מהו המדד לקיום בכבוד על מנת שאנשים בשנות חייהם האחרונות יחיו בכבוד. יש לבטל את השיטה של קו העוני מההכנסה הפנויה החציונית למשפחה), ולקבוע סל 50%- (כ צרכים המתעדכן מדי שנה. זה לדעתי המדד הנכון והמדויק יותר מאשר קביעת קו עוני. ממשלת ישראל צריכה לפעול שלא יהיו זקנים עניים במדינה." מאיר שפיגלר מנכ"ל הביטוח הלאומי מציין כי השיטה של סל הצרכים מוכרת לו, אך יש לזה תג מחיר. "אני מסכים שהקצבאות לא מספיקות לאלו שאין להם מקור הכנסה אחר. חייבים לתת לאנשים אפשרויות לחיות בצורה סבירה ומכובדת. אני רואה את הדברים עין בעין עם פרופ' בריק. אך הדבר אינו תלוי רק בביטוח לאומי. בהחלט יש לפעול להעלאת קצבת האזרח הוותיק. זה מעל ומעבר לכל פן כלכלי". meirch@gmail.com מאיר שפיגלר

9

05/2022 - 299 רעננה

מבזקים... מבזקים... מבזקים

יהודית הלפר מאת: 

מבזקים

חודש אפריל היה רויי פעילויות במרכז היום: העמותה לאזרח הוותיק - מרכז היום: ✿ בין השאר היו פעילות בין-דורית חווייתית עם בנות "קרן רעננה" בהובלת יהודית פסוב; אפיית מצות עם הרב שדמי מבית חב"ד, וכן הרמת כוסית לחג עם ראש העיר, חיים ברוידא, שבירך את המבקרים. את הסדר ערך חנן רפפורט מבית ספר "מיתרים" שריגש את כולם בסיפוריו לקול צלילי גיטרה. חברת ההנהלה החדשה, עידית וייס, ניגנה באקורדיון והחברים הצטרפו אליה בשמחה בשירה ובריקודים. התקיימו שני טיולים בהדרכת אסף יקיר: טיול לצפון, מרכז התרבות כושר ופנאי: ✿ בעקבות תחנות חייו של יגאל אלון, וטיול לאזור השרון: לפארק הוד השרון ותל אפק. כמו כן התקיימו ערב זמר בהנחיית דני בן עמי עם שיריה של נורית הירש; ערב מספרי סיפורים, תוניס-פולין, עם דניאלה ישי-רוזנבוים- מופע של סיפורים אישיים החושפים בהומור ובחן רב נישואים בין-עדתיים, והרצאה לקראת יום השואה "שרלוטה- חיים או תיאטרון", על אמנית ואמנות בתקופת השואה עם חנה גלדצהלר, מדריכה ומרצה ב״יד ושם״ ובמוזיאון ״אנו״. לקראת יום הזיכרון התקיים ערב שירי לוחמים. גם פה התקיימה הרמת כוסית חגיגית לקראת החג. - אלפים מתושבי העיר אירוע חגיגי לציון מאה שנים לעיר התקיים בפארק רעננה ✿ שנים להיווסדה, באמפי-פארק. 100 השתתפו ב"אירוע הדגל" שציינה העירייה לציון בתוכנית האומנותית הופיעו: תזמורת סימפונט רעננה, להקת תיסלם, להקות מחול ושירה מקומיות ומופעי פירוטכניק., איילתשקד, שכיבדה את הנוכחים בנוכחותה, אמרה בין השאר:" רעננה הפכה לאחת הערים היפות, החזקות והמבוקשות ביותר בישראל. היא נמצאת פעם אחרי פעם במקומות הראשונים בשירות לתושב, בשקיפות ובניהול כלכלי אחראי. רעננה היא מותג ודגם לחיים משותפים לכלל המגזרים". - עיריית רעננה קיימה בחודש אפריל שורת אירועים ימי אהבה לטבע ולסביבה ברעננה ✿ לתושבי העיר בסימן קיימות, ערכי טבע ושמירה על הסביבה לצד עידוד צריכה מקומית. בין השאר התקיימו: דוכני אופנה מחנות יד שנייה, כולל יריד החלפת בגדים, סדנאות תנועה בפארק, סיורים בשטחים הפתוחים, והפנינג סדנאות בגינות הקהילתיות.

בטכס חגיגי נפתח מרכז היום אלוין המחודש (לשעבר: מע"ש) לבוגרים עם נכות שכלית ✿ , מופעל, מתוקצב ומנוהל ע"י עמותת אלוין, 8 - המרכז, השוכן ברחוב עציון התפתחותית בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים בעירייה ומשרד הרווחה. במרכז פועלת גם יחידת גמלאים, עם נכות התפתחותית-שכלית, ויחידות טיפוליות לאנשים הזקוקים לתמיכה מוגברת. כמו כן נפתחה שלוחה נוספת, ברחוב יאיר שטרן, להכשרת הבוגרים, המסוגלים לכך, להשמה בעבודה בשוק החופשי.

העמותה למען האזרח הוותיק - רעננה פינת חנה סנש 114 ההגנה

הסתיימו עבודות שדרוג רחבת יד לבנים שנחנכה בטכס ✿ - במקום נשתלה צמחיה חדשה, הוקמו פינות ישיבה חגיגי צבעוניות ובריכה אקולוגית.

מחפשים מקום לאירוע? ימי הולדת, ישיבות ˆ אולם וחדרים לאירועים: מפגשים עסקיים, סדנאות, חוגים ˆ פעילות חברתית. ˆ בשעות אחר הצהרים והערב. איש. 50-70 עד 10- החל מ חניה נוחה במקום. פרטים והרשמה לפנות למרים/אסתר בשעות הבוקר 09-7747041 . טל

Yehudit_helfer@walla.co.il

10

05/2022 - 299 רעננה

אליהם הצטרפו חניכי ״השומר הצעיר״ מבלגיה, משוויצריה, מיוגוסלביה ומפולין. הם יצאו באונייה בדרכם לארץ ישראל, חדורי התלהבות, שעולים לארץ כדי לבנות אותה. והשתכנו לתקופה קצרה 1950 "נחתנו בארץ בחודש מרץ בקיבוץ דן שבגליל עד הצטרפותנו לקיבוץ נחשונים," מספר איציק, "הייתי רועה צאן. אני זוכר את עצמי מוליך את העדר במדרונות הירוקים של הרי הגליל, מלא התרגשות ורומנטיקה, מחלל בחליל, והכבשים היו מסתכלות עליי בפה פעור". . על 1949 בספטמבר 13- קיבוץ נחשונים עלה על הקרקע ב גבעה טרשית, לא רחוק מחורבות ומחצבות מגדל צדק והכפר הערבי אום-זרע לשעבר. באזור בו התנהלו קרבות קשים במהלך מלחמת העצמאות רק שנה לפני כן, קם קיבוץ השייך לתנועת ה״שומר הצעיר״ במצרים. שם הקיבוץ, שנבחר כדי לבטא ראשוניות וחלוציות, מקורו בנחשון בן עמינדב נשיא שבט יהודה, שהיה בין הראשונים, עפ"י המסורת, שקפץ לים סוף בטרם נקרע הים לשניים. הגענו לקיבוץ נחשונים. היינו בין המתיישבים 1950 "בקיץ הראשונים", מתאר רומאנו את חבלי הקליטה, "המקום נראה כמו אתר בנייה, בניינים בהקמה, דרכים לא סלולות, צריפים שבדיים אחדים, בהם בית ילדים וחדר אוכל. בחצר המשק עמדו מגדל תחמיץ (סילו), רפת ולול. המגורים היו באוהלים. דינה ואני גרנו באוהל, תוך מספר חודשים הצטרפה אלינו דיירת חדשה - נולדה לנו בתנו אסתר. "היה חורף קר וגשום, זוג הורים בני עשרים עם תינוקת פעוטה. אני זוכר לחץ, התרגשות, חרדה בכל הקשור לחימום, לבריאות התינוקת, כביסה, חיתולים ולחיי היום יום בכלל," נזכר איציק, "עבדתי בחציבת אבנים במחצבות מגדל צדק, עבודה מפרכת במכוש ושינוע אבנים וחצץ במריצה, ולאחר תקופה קצרה עברתי לעבוד בבניין הבתים בנחשונים. הרגשתי גאווה רבה, אני שותף פעיל בבניין הארץ. החיים נכנסו אט אט למסלולם, הקיבוץ הלך והתפתח, נוספו בניינים חדשים, חברים חדשים תגברו את כוח העבודה. לאחר שנתיים נולד לנו בן, עברתי לעבוד ברפת כרפתן, שהיה מקצועי לעשר השנים הבאות. עם השגרה הזו מעדו חיי הנישואין שלי, ודינה עזבה את המקום. נשארתי עם שני ילדים צעירים ועם הרבה רצון להגשמה ותקווה לעתיד. ביקרו בנחשונים חניכי גרעין ״אלומה״ של יוצאי 1961 בשנת בלגיה ובין אחת הבנות וביני נקשר קשר של אהבה. לאה חזרה לאחר שסיימה לימודי 1962 לבלגיה ועלתה לישראל בשנת תואר שני בכימיה פיזיקלית בבריסל, והפכה לעובדת בקיבוץ נישאנו, לאה ואני, בחתונה 1963 בכל ענף שהיה בו צורך. בשנת צנועה על הדשא בנחשונים ופרק חדש החל בחיי״. שש שנים עברו עד שלאה מצאה עבודה במקצועה ככימאית באחת ממעבדות משרד החקלאות ברעננה ואיציק המיר את מקצועו מרפתן לעובד בשדות הכותנה של הקיבוץ. לזוג הצעיר נולדו בן ובת ולאחר שנים עברה המשפחה להרצליה, וזוג ה"נחשונים" הפכו לעירוניים. איציק עבד כנהג של אוטובוס , במלאת 2001 לתיירים וזכה להכיר כל מקום בארץ. בשנת שנים, הכריחה אותו לאה לפרוש לגמלאות ובשנת 71 לאיציק עבר הזוג להתגורר בבית הדיור המוגן 'אחוזת בית' 2014 ברעננה, כיום פאלאס. פה הוא מארגן חוגים לצפייה בסרטי קולנוע והאזנה למוסיקה קלאסית להנאת הדיירים במקום. maromd@inter.net.il

עודד מרום מאת:  ) נולד במצרים 92( איציק רומאנו כשהפלורליזם שאפיין את האווירה במצרים במשך כאלפיים

חלוצים בנחשונים

שנים בתחומי הדת, הכלכלה, הפוליטיקה ויחסי האנוש החל לדעוך עם עליית הנאציזם והפשיזם. הלאומיות במצרים הפכה קיצונית ודחתה מיעוטים שאינם מוסלמים, דהיינו יהודים וקופטים. על הדרך שעשה ממצרים להקמת קיבוץ נחשונים והמעבר מהקיבוץ לעיר הוא מספר בהתרגשות. במאי, 27- רומאנו נולד בפרבר העיר אלכסנדריה ב , ילד חמישי מתוך שישה שנולדו להורים 1930 אסתר ואברהם. המשפחה התגוררה בבניין במערב העיר הסמוך לשפת הים.

"דיברנו בבית ערבית וצרפתית, אבא הבין גם מעט עברית, שפת התפילות בבית הכנסת". מספר רומאנו, "אני זוכר שמטוסים הגיעו ממערב והטילו פצצות על העיר. בין הבתים שנפגעו היה גם ביתנו, אך למזלנו לא נפגע איש ממשפחתי. אלה זיכרונות מרים של ילד בן שתיים עשרה במלחמת העולם השנייה, בה נלחמה איטליה לצד גרמניה במלחמה ההיא״.

איציק ולאה רומאנו

כבש פילדמרשל רומל, שעמד בראש הכוחות 1942 בקיץ הגרמניים והאיטלקיים בצפון אפריקה, את טוברוק והסתער עבר אלכסנדריה. כוחותיו נבלמו ע"י הצבא הבריטי עשרות ק"מ מערבית לאלכסנדריה. אחיו כבר החלו לעזוב את מצרים, אך רק ,18 בסיום לימודיו בביה"ס התיכון החליט רומאנו שהיה אז בן וחבר בהכשרהמטעםתנועת 'השומרהצעיר' לעלותלארץ ישראל. "נפרדתי מהוריי וממשפחתי, הם כבר חוו קודם פרידות מאחיי ומאחיותיי הבוגרים," נזכר איציק, "וביחד עם דינה, חברת נעוריי עזבנו את מצרים באנייה שעשתה דרכה למרסיי בצרפת". בחווה חקלאית במערב צרפת, בה הוכשרו חניכי התנועה בתחומי החקלאות וברעיון הציוני, שהו דינה ואיציק תשעה חודשים, במהלכם גם נישאו, וביחד עם חניכי התנועה ממצרים

11

05/2022 - 299 רעננה

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה , פינת רחוב חנה סנש, רעננה 114 רח' ההגנה מרכז יום לאזרח הוותיק 2022 תוכניות מיוחדות לחודש מאי - טקס ליום הזיכרון חללי מערכות ישראל. 11:00 בשעה 04.05.22 יום רביעי ✿ - הופעה של הזמר איזי שלו. 10:30 בשעה 12.5.22 יום חמישי ✿ - הופעה של טושקו והחצוצרה. 10:30 בשעה 19.5.22 יום חמישי ✿ - הופעה של קובי בר והאקורדיון. 10:30 בשעה 26.05.22 יום חמישי ✿ - טקס ליום ירושלים. 10:30 בשעה 29.05.22 יום ראשון ✿ מכירות במרכז יום: מכירת הלבשה, מצעים ולבנים. 02.05.22 יום שני ✿

הטלוויזיה הקהילתית "מבט-רענן" 2022 אתם מוזמנים לצפות בשידור המגזין שלנו לחודש מאי מה במגזין? תוכנית אולפן מגזין בשידור חוזר: חנה נזר - דור שני לשואה. ש.ח. מתי משדרים? שעות שידורינו: שימו לב !!! .17.00- ובימי חמישי ב 14.30 בימי רביעי איפה? . HOT וב- Y ES ב- 98 בכבלים בערוץ ניתן לצפות בכל המגזינים והכתבות באתר העמותה קהילתית T . V בלשונית www . amut araanana . co . i l ייתכנו תוספות ושינויים. צפייה מהנה ! אולפן ♥ שיחה בצרפתית ♥ . Nia ניה ♥ ריקוד ותנועה ♥ הצטרפו לקבוצת הווטצאפ של המרכז ! להשכרה אולם לאירועים פרטיים מרכז תרבות כושר ופנאי 09-7720707 . רעננה. טל 114 ההגנה העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה העמותה למען האזרח הוותיק רעננה העמותה למען האזרח הוותיק רעננה מרכז תרבות כושר ופנאי +50 מועדון חברים חדר כושר וחוגי התעמלות צ'יקונג ♥ פלדנקרייז ♥ יוגה ♥ פילאטיס מכשירים ♥ עיסת נייר ♥ קרמיקה ♥ ציור ♥ – פעילות תרבות במוצ"ש חברותא טיולים ונופשונים מודרך ותחרויות + – מתחילים מועדון ברידג' התעמלות שיקומית על כסאות – פעילות גופנית בקהילה אחרי אירוע לבבי חדש – התעמלות נשים שישי בוקר חדש שיחה בגרמנית ♥ מועדון יידיש ♥ ללא עלות:

מכירת אביזרי אופנה. 10.05.22 יום שלישי ✿ מכירת בגדי נשים. 18.05.22 יום רביעי ✿ מכירת בגדי נשים. 23.05.22 יום שני ✿

* ייתכנו שינויים בתכנית.

להרשמה - מרכז יום לאזרח הוותיק ☎ 09-7711598

מרכז יום לאזרח הוותיק בשיתוף ח.י.ל

דרושים מתנדבים

האם קרה לך שנפלת בשנה האחרונה? – פעם או פעמיים .... אם התשובה חיובית את/ה נמצא/ת בסיכון לנפילה נוספת שיכולה להסתיים, חס וחלילה, בשבר או בפציעה אחרת.

אל תקח/י סיכון לנפילה נוספת!

בוא/י להתאמן בהליכה מבוקרת על מכשיר הליכה שנבדק ואושר במחקר קליני ובאישור משרד הבריאות, לשיפור הליכה ושיפור קוגניטיבי למניעת נפילות. (המכשיר כבר בפעילות ולמשתמשים בו יש שיפור ניכר במספר פרמטרים מומלץ מאוד גם לחולי פרקינסון. שיפורטו בשיחה אישית). לקבלת פרטים והרשמה נא לפנות למרים זכות – קידום בריאות בגיל השלישי, בעמותה למען האזרח הוותיק רעננה. 052-2546043 : , אחה"צ 09-7747041 : טלפון בשעות הבוקר

12

05/2022 - 299 רעננה

בלומה בינשטוק מאת:  דרכי נוף בדרום הארץ

) לא נועדה רק להביא את הנוסע scenic route( דרך נוף, כפי שמרמז שמה מנקודה לנקודה אלא להנעים את הדרך באמצעות חשיפה לנוף יפה. דרכי הנוף בארץ, אחד ממפעלי הדגל של קק"ל, יפות ומתוחזקות, והן רצופות

ספר טיול

פארק בריטניה

במצפורים ובשלטי הסבר והכוונה. ק"מ בסמוך לגבול ישראל ירדן. הכניסה ממערב לתחנת הדלק חצבה. רובה של הדרך עוברת בין נופים 24 נוחה ועבירה לאורך דרך השלום מדבריים וצחיחים, אך גם ליד חממות, מאגרי מים, מטעי תמרים ושדות חקלאיים של הישובים הקרובים כמו חצבה ועין יהב. לאורך המסלול מצפורי נוף רבים עם הסברים, המשקיפים על הערבה והרי אדום. מומלץ לנסוע בדרך בשעות הבוקר המוקדמות או לקראתשקיעה. גן לאומי במכתשרמון ובו דרך חדשה יחסיתבמקום בו היו בעבר מחצבות. המקום עברשיקום ונסללה בו דרך אספלט באורך ציר צבעי רמון: שבעה קילומטרים שעליה תלוליות אבן שמצריכות נהיגה איטית. הדרך עוברת בין תופעות טבע ונופים גאולוגיים, מדבריים וצבעוניים. לאורך הדרך תצפיות עם הסברים וכן אגמים צבעוניים שהיו פעם מחצבות. דרך עבירה לכל סוגי הרכב ולאורכה פזורים חניונים, מצפורים, חורבות עתיקות, בורות מים וגתות. המסלול עובר בין יער יתיר, יער מיתר: עצי אורן, בוסתנים ומטעים של בוטנה (פיסטוק) . מתחילים ביער מיתר, ממשיכים ביער חירן ומסיימים דרך נחל אשתמוע אל חירבת יתיר, שם יש תצפית יפה על חברון והכפרים סביבה. נמצא בנגב הצפוני-מערבי במרחק של כארבעה ק"מ ממזרח לקריית גת. דרך היער הראשית מקיפה את היער יער המלאכים-שחריה: במסלול מעגלי שאורכו ארבעה ק"מ. בחניון המלאכים (על שם קהילת לוס אנג'לס) יש גם פסלים מיוחדים וצבעוניים המהווים מתקן שעשועים לילדים. מחניון בית הבד יוצא שביל מעגלי שבמהלכו פוגשים שרידי בית בד עתיק. ק"מ, רצופה שלטי הסבר והיא חוצה את הפארק ועוברת באתרים 22- שוכן בלבה של שפלת יהודה. דרך הנוף, שאורכה כ פארק בריטניה המרכזיים. כדאי לרדת מהרכב ולצעוד בשביל הבארות ובורות המים, או בשביל מצפה משואה וגם לבקר בתל עזקה הנמצא בקצה הצפוני של הפארק וצופה על עמק האלה. ק"מ והיא עוברת לאורך הגדה המערבית היפה של הנחל. בצד הדרך יש מגדל תצפית, גשר חבלים תלוי, אתרים 18 אורכה דרך הבשור היסטוריים, (תל שרוחן, באר רבובה) מצפורים וחניונים. הדרך עוברת בנוף מדברי לצד מעיינות ומאגרי מים. במים משתמשים להשקיית Shinbet37@gmail.com שדות מעובדים של חיטה, תפוחי אדמה, גזר ופרדסי הדרים. הכניסה לפארק אשכול היא בתשלום. באיראן לא הייתה שנה קלה. שלהי שלטונו של השאה פהלווי ובמקביל פרוץ המהפכה 1978 שנת האיסלמית וראשית הרפובליקה האסלאמית החשוכה תחת שלטונו של איתוללה חומיני אינם מבשרים טובות. פרי ומורד לוי הם בני דודים מאוהבים בטהרן המתכננים להינשא. החיים מתהפכים באחת. משמרות המהפכה עוצרים נשים שאינן צנועות דיין לדעתן והן נזרקות לכלא. תקופה האירוסין נמשכת, אך לאחר התלבטות מחליטים בני הזוג לערוך טקס חתונה צנוע בבית הורי הכלה. שני נגנים ניגנו בכלים המסורתיים, וליוו את הזמרת שהוזמנה להופיע באירוע המשפחתי המרגש. השאה בורח מהמדינה ובכך תם הקץ לתרבות המערב החופשית ששלטה במדינה, והחל עידן חדש של שלטון האסלאם הקיצוני. השלטון החדשמתנגד ליחסים עםמדינת ישראל, שהיו מצוינים בתקופת השאה. שגרירות ישראל נסגרת ומדינת-ישראל מוכרזת כמדינת אויב. כשלזוג כבר נולדים שני ילדים, הם מחליטים ללכת בעקבות אחיותיה של פרי ולעלות לארץ. הם יוצרים קשר עם איש הסוכנות היהודית, ודרכו מגיעים למבריחים שעבור תשלום נאה אמורים להביאם ארצה. הם יוצאים למסעם רב התלאות תוך שהם שומרים בסוד על יעדם. בדרכם הם נעצרים על ידי שלטונות המהפכה, המבריחים מרמים אותם שוב ושוב, הם רוכבים על סוסים על רכסי הרי כורדיסטן ולבסוף מצליחים להגיע למדינת-ישראל. במהלך השנים נחשפו סיפורי הישרדותם של רבים מניצולי השואה, אך סיפורם של יהודי איראן, ניצולי המהפכה, לא היה מוכר עד כה בציבור, ובכך עושה שרה אהרוני שליחות חשובה. הספר כתוב בעברית משובחת, בכישרון רב ובמתח הולך וגואה. זהו הרומן הרביעי של הסופרת, שרה אהרוני, ממוצא איראני. ספרה הקודם, אהבתה של סולטאנת, מתאר את חיי היהודים בפרס, בתקופת הפריחה שלהם, תקופת השאה. "שתיקה פרסית" שזור במשפטים בלשון הפרסית, מתאר את המאכלים המסורתיים של יהודי פרס ואת מנהגיהם ומכניס אותנו לתוך הווי המיוחד של עדה זו. שאלתי את הסופרת האם הסיפור שכתבת כאן הוא אמיתי? "הסיפור הוא אמיתי, אך הוספתי עליו רובד ספרותי. פגשתי את גיבורת הסיפור בכנס של קרן מיראז', הפועלת למען יהודי איראן הממומנת ע"י מיליארדר יהודי, יוצא איראן, החי בארה"ב. הוזמנתי לשם להרצאה. מספר נשים פנו אלי בבקשה שאשמע את סיפורן. אישה אחת לא הרפתה וניסתה להשיג אותי שוב ושוב וביקשה שאשמע את סיפורה Yehudit_helfer@walla.co.il מומלץ בחום! ואכתוב עליו. זו גיבורת הספר שלי". שרה אהרוני / שרה אהרוני שתיקה פרסית יהודית הלפר מאת: 

13

05/2022 - 299 רעננה

בישולאה

לאה קליין מאת:  ספגטי ברוטב בולונז עוף חצי חבילת ספגטי ❱ כפות שמן זית 2 ❱ בצל לבן 1 ❱ שיני שום 5 ❱ גזר 1 ❱ שורש פטרוזיליה או עלי פטרוזיליה 1 ❱ כפות רסק עגבניות 4 ❱ כף אבקת מרק עוף 1 ❱ כוס אפונה "סנפרוסט״ (לא מוכרחים) ½ ❱ כפית פפריקה אדומה 1 ❱ עלי בזיליקום או קוביית בזיליקום קפוא 10 ❱ גר' עוף טחון 500 ❱ עגבניות אדומות 2 ❱

עגבניות, אבקת מרק, מלח, פפריקה ובזיליקום. מכסים במים רותחים עד ס"מ אחד מעל התבשיל ומערבבים. מבשלים על אש דקות. 30 נמוכה במשך מבשלים את הספגטי ומעבירים אותם ואת האפונה לסיר עם העוף דקות. 10- והרוטב, ומבשלים כ Cleah1@walla.com

קוצצים את הבצל, השום, הגזר והפטרוזיליה לקוביות קטנות. בסיר רחב מחממים שמן זית ומטגנים את הירקות הקצוצים עד שמתרככים. מוסיפים עוף טחון ומטגנים תוך ערבוב עד שהעוף משנה את צבעו ומתפורר לחתיכות קטנות. מגרדים את העגבניות בפומפיה גסה, או חותכים לקוביות קטנות ומוסיפים רסק

התנור: אנדרטה למשפחה

מאיר חוטקובסקי מאת: 

סרט

פנחס זקליקובסקי, טולי זיו ונועם זיו –סב אב ונכד הם שלושה דורות של קרבנות השואה אף ששלושתם חיו וחיים שנים לאחר שנסתיימה מלחמת העולם השנייה. בחודש שעבר התקיימה הקרנת הבכורה של סרטו של נועם זיו "התנור" לאחר דחיות חוזרות ונשנות בשל הקורונה. הסרט עוסק בפוסט טראומה של גיבוריו ומנסה לגעת ברגישות בפצעים שנותרו סגורים.

טולי זיו

כשהיה טולי זיו, היום אמן ידוע, בן עשר, העיר אותו אביו באמצע הלילה וחיבק אותו ולחש לו מספר מילים. האפיזודה הקצרה הזאת הותירה בזיו חותם בל יימחה ומאז הוא מתקשה לישון בלילות. רק כשהאב הלך לעולמו, גילה זיו את הסוד הגדול: אביו היה זה שבנה את התנור בו נשרפה גופתו של אייכמן. צחוק הגורל האכזרי היה שזקליקובסקי איבד את כל משפחתו בשואה, ובניית התנור שימשה מעין סגירת מעגל עבורו. כמעט כל תערוכותיו של טולי זיו סובבות סביב השואה והפוסט טראומה של כל משפחתו בעקבותיה. מספר זיו: "עד שלא מצאתי את הרישומים של בניית התנור לשריפת גופתו של אייכמן לא הרגשתי עניין להתעסק בשואה. לא דיברתי עם ההורים שלי על כך". אימו, כך התברר, שרדה את "קומנדו קנדה" באושוויץ, שבו מיינה צעצועים שנשדדו מילדים יהודים, והיא לא הסכימה מעולם לדבר. "אבא שלי כן העדיף לדבר על החוויות שעבר, אבל אני לא הקשבתי. את גילוי תרשימי התנור בבוידעם (עליית גג), אני רואה כציווי מאלוהים –'תתחיל להתעסק עם ההורים שלך ותתחיל לחפור אודותיהם'". נועם זיו, בנו של טולי היה הבמאי, וביחד עם הצלם רון כצנלסון הפיקו את הסרט במשך שנים בשל הקשיים הנפשיים שליוו את העבודה: "אך בעקבות הסרט נוצר ביני לבין נועם חיבור של אב ובן שלא היה לפני כן. יצאנו מזוככים עם תחושה והשלמה משפחתית של בני דור שני ושלישי לשורדי השואה", כך מעיד טולי זיו. מדובר בסרט שמצליח להאיר נקודה בלתי מוכרת בסיפור השואה של עם ישראל, סיפור שאינו מסתיים לעולם. meirch@gmail.com

14

05/2022 - 299 רעננה

מנהלים רגשות

דני הורוביץ מאת: 

מהמחשבות שלנו 80% , אצל כל אחד מאיתנו מתעוררות מפעם לפעם תחושות שליליות. על פי מחקר אינן בשליטתנו, ומה שחמור יותר - רובן שליליות. הדבר קורה כאשר אנו חשים שחל שינוי שלילי משמעותי במצבנו, כמו מחלה או אובדן של בן משפחה, אך לא רק בנסיבות אלה. ככלל, רגשות אלה אינם נגרמים עקב גורמים חיצוניים אלא כתוצאה מהתגובות שלנו לאירועים שאנו חווים, והרי האמירה ”הכול בראש״ מוכרת לכולנו. הנסיבות הרעות אינן פוגעות בנו בהתאם לגודל האירוע אלא בהתאם לרגישות שאנו מגלים כלפיו. המשמעות האישית שאנו מעניקים לאירוע היא אשר מעצבת את הרגש שאנו חווים. יהיו שיאמרו כי אין זה פשוט להשתלט על רגשות שפורצים באופן ספונטני. זה נכון, אך ככל שנאמן את עצמנו יותר בשליטה על הרגשות, כך ייעשה הדבר קל יותר מיום ליום. המחשבות השליליות הללו מזיקות ואף יוצרות תופעות פסיכוסומטיות כמו כאבים, לחץ דם מוגבר, הפרעות שינה ופגיעה בחשיבה הממוקדת. חשוב לדעת כי גם אם אי אפשר להימנע מתחושות שליליות כמו אכזבה, דאגה, טינה, שנאה, כעס, עצב, חרדה ודיכאון, אנו יכולים לשלוט בהן במידה כזו או אחרת. אמר מאן דהו: ״כי גם אם אין לנו שליטה על הרוח, אפשר תמיד לכוון את המפרשים". דרך מעשית להשתלט על הרגשות השלילים היא להסיח את הדעת מהם. הדבר יכול להיעשות בדרכים פשוטות כגון עיסוק בפעילויות יומיומיות ומועילות כמו טאטוא הבית, הדחת הכלים, סידור החדר, או כפי שאני נוהג לעשות, לקטום עלים יבשים בצמחייה הרבה שבבית ולהשקות אותה או לצאת מהבית לצעדה קצרה. במקרים שבהם התחושות לא חולפות בעצמן, רצוי שלא לאצור אותן בתוכנו אלא לשחרר אותן. זאת נעשה על ידי כך שנבחן את הסיבות שגרמו לפרץ הרגשות, ואם הן נעוצות בבעיות אישיות, נפעל מייד כדי לפתור אותן במידת האפשר. כך למשל, אם מישהו הרגיז אותך, יש לשקול לשתף אותו בכך. כמה דקות של אי נעימות עדיפות על מצב שבו תישא מטען שלילי זה בקרבך במשך כמה ימים או אף יותר מזה. רצוי לחשוף את תחושותיך בפני הקרובים לך, כמו בת זוג או בן זוג או חבר קרוב, ומשזה לא הועיל, יש לשקול לפנות לאנשי מקצוע. חשוב שוב ושוב להדגיש כי ההשתחררות מרגשות שליליים תלויה רבות בנו ובאופן שאנו מתייחסים למציאות המשתנה. אחד מהיתרונות הרביםשיש לאדם בגיל הזהב, הואהיכולת להבין טוב יותר אתחשיבותהשל השלווה בחייו ואתהיעדר התכליתיותשבעימותים בין-אישיים. אך אל לנו להשלות את עצמנו. גם לאחר שנעשה שימוש באמצעות טכניקות שונות לא נצליח תמיד להיפטר מכל תחושה שלילית. יתר על כן, גם אם היה באפשרותנו לנטרל לחלוטין רגשות כמו אכזבה, כעס, צער ועצב, ספק רב אם נכון היה לעשות זאת. לא זו בלבד שהניסיון להדחיק את הרגשות עלול לגזול מאיתנו כוחות נפשיים, ספק רב אם נצליח להעלים אותם. הם יידחקו אל הלא מודע וקיים חשש שבקרות אירוע בעתיד, נחווה אותם שוב ואף בעוצמה. בפינת האושר הבאה נעסוק באופן פרטני בכמה רגשות שליליים, כמו דאגה, כעס, טינה, חרטה, היעלבות, קנאה ובדרכים להשתחרר מהם. Danny10@hotmail.com

אושר

"חברותא" אירועי חודש מאי

מילת החודש לאה הראל מאת:  היברידי. = מוכלא

מילה עברית

21.00 שעה 21.5.22 .1 לכבוד יום ירושלים, ערב מספרי סיפורים המוקדש לירושלים ש"ח 25 עלות כניסה 21.00 שעה 28.5.22 .2 ערב שירים וריקודים ברזילאיים עם להקת אינג'לס - הסולנית סילביניה והמלווה ארצ'י. ש"ח 25 - עלות כניסה

harelea@gmail.com

פוזמק ופיג'מה עברית: פוזמק הוא גרב, היום בשפה מליצית, אך בלשון חז"ל: "שלופו פוזמקיכו וחותו לדינא" (שבועות לא',א), ובתרגום: "חלצו נעליכם ורדו לדין". מילה זו מקורה מפרסית – בגד, כלומר: בגד לרגל. = רגל, ג'אמה = פאיג'אמה: פאיי , וביוונית של pati mok : בפרסית הקדומה יותר נהגתה . עם הזמן בתהליך של סיגול הגו pazmazes ימי הביניים אותה בארמית ובעבריתשל חז"ל פוזמק. האנגליםשל הודו אימצו את המילה פיג'מה במשמעות של בגד נוח לשינה. harelea@gmail.com

האירועים במרכז תרבות כושר ופנאי, , רעננה 114 ההגנה

התשחץ יצא לחופשה של חודש

15

05/2022 - 299 רעננה

לרעננה 100 בסימן ובמסגרת חודש שימור אתרים ארכיון העיר מזמין ל:

ארכיון העיר

סיפורי אנשים ובתים, טבע ואתרים, צליל ושיר, ילוו אותנו באוטובוס המתפתל בין ישן לחדש מהמושבה לעיר. נסייר גם במוזיאון "חדר ראשונים" בעקבות ראשונים. האוטובוס המזמר מאפשר טיול ייחודי ולא שגרתי באתריה ההיסטוריים של רעננה בשילוב הדרכה, שירה ונגינה. רעננה בשיר ובאומר אוטובוס מזמר

במעמד ובהדרכת חיים ברוידא, ראש העיר

ותיקים מספרים ילוו את השירים בסיפורי מקום.

05/2022 - 299 רעננה 13:00-09:00 בשעות 13.5.2022 , יום שישי 09:00 נפגשים ביד לבנים בכניסה בשעה *8864 " ללא עלות בהרשמה מראש במוקד "קולטיקט 16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online