ציוד ריתוך, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

פסיבציה כימית מהי? פסיבציה לנירוסטה נשמע כמו דבר והיפוכו. נירוסטה מוגדרת כפלדת אל- - מדוע היא זקוקה )Stainless Steel( חלד לפסיבציה? למרות הדעה המקובלת בציבור, הנירוסטה יכולה אף היא להיפגע מבלייה. צריך לזכור כי נירוסטה מכילה ברזל. אמנם תהליך הקורוזיה הטבעית שנוצרת על פני שטח הפנים של הנירוסטה יוצר שכבת הגנה מפני החלדה, אך קורה לא אחת ששכבת הגנה זו איננה אחידה. לעיתים יש תהליכי עיבוד של הנירוסטה החושפים את פני השטח, ואז יכולה להיות התפשטות מואצת של בלייה בתהליך. הפסיבציה נועדה להסיר את הברזל מפני CrO השטח ולבנות שכבה של תחמוצת כרום שהיא השכבה הפסיבית. בנירוסטה קיימים סוגים שונים של קורוזיה, אשר נגרמים כתוצאה מתהליכים ומתנאים שונים: היווצרות נקבוביות - Pitting Corrosion .1 על פני השטח, הנגרמת כתוצאה ממגע של חומר קורוזיבי על פני השטח של המתכת. מתאפיינת בבקיעים - Crevity Corrosion .2 צרים על פני השטח, ההולכים ומתפשטים ויוצרים סדקים עמוקים במתכת. נגרמת כתוצאה - General Corrosion .3 מחשיפת פני השטח לחומצות שונות.

נגרמת - Stress Cracking Corrosion .4 כתוצאה משורה של תהליכים: מאמץ, כימיקלים אגרסיביים וטמפרטורה על החלק. בעבר, פסיבציה על נירוסטה בוצעה בהתאם והייתה מבוססת על חומצה QQ-P-35 לתקן חנקתית בריכוזים משתנים. משך התהליך והטמפרטורה היו משתנים בהתאם לסוג הנירוסטה שטופלה. לשימוש בחומצה חנקתית יש חסרונות: מגע של חומצה חנקתית עם הגוף הוא מסוכן, ואי לכך יש לאחסן את החומצה החנקתית בהתאם לנהלים לטיפול בחומרים מסוכנים. אדי חומצה חנקתית הנפלטים לאוויר בתהליך פוגעים בעובדים ובסביבה. החומצה החנקתית קורוזיבית מאוד ובטיפול פסיבציה היא דורשת חלון עבודה קצר יותר ותנאי עבודה מדויקים יותר, על מנת למנוע פגיעה בחלק שעובר פסיבציה. בשני העשורים האחרונים התרחב השימוש חומצה ציטרית בפסיבציה המבוססת על במקום חומצה חנקתית. לחומצה הציטרית יש זיקה גבוהה לברזל, קרי היא ממיסה את הברזל במהירות, כך שלאחר היישום נוצרים פני שטח הנקיים מברזל ועשירים בכרום וחמצן. השימוש בחומצה מגדיל את תכולת הכרום בשכבת הפסיבציה .90%- ל 20%- מ

הפסיבציה נעשית באמצעות טבילת החומר המטופל באמבט המכיל את החומצה. בעת ביצוע פסיבציה בחומצה ציטרית טמפרטורת מעלות צלזיוס 20- האמבט נמוכה בכ מהטמפרטורה הנדרשת לפסיבציה בחומצה חנקתית. ריכוזי החומר הנדרשים בעבודה עם חומצה ציטרית נמוכים יותר בהשוואה לריכוזי החומר הנדרשים בעבודה עם חומצה חנקתית, ובסך הכל העבודה עם חומצה ציטרית כרוכה בעלויות תפעול נמוכות יותר. כמו כן, הטיפול בשפכים פשוט בהרבה. השימוש בחומצה ציטרית לפסיבציה על נירוסטה הוכר על ידי גורמים רשמיים ומופיע . ASTM A967 בתקן תעשיות רבות עוברות כיום להשתמש בפסיבציה על בסיס חומצה ציטרית, ביניהן: תעשיית הרפואה, תעשיית התעופה, תעשיית הרכב, מוליכים למחצה, מזון ועוד. יחד עם זאת, יש לשים לב שכאשר מוהלים את החומצה הציטרית היא עלולה להוות מצע נוח להתפתחות פטריות אשר יפגעו בתהליך הפסיבציה, ולכן מוסיפים לתמיסה גם חומרים מונעי חיידקים ועובשים.

מקור: לימת כימיה

בתמונה מיכל שמן לאחר תהליך של פסיבציה כימית הטיפולים שעבר המיכל: ניקיון של פני השטח בעזרת מסיר שומנים. . E-25 פסיבציה כימית בטבילה ב- שטיפה וייבוש. לפני

אחרי

19

Made with FlippingBook flipbook maker