ציוד ריתוך, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

) MIG עקרונות ריתוך בקשת עם חוט מלא מוגן גז (

מבוא

מ"מ. 0.6- ניתן לרתך בחומר בעובי דק כ • יש מגבלות MIG כמו בכל תהליך, לריתוך והן: מאחר וההגנה על אזור הריתוך באה מגז • חיצוני, חייבים לשמור מפני רוחות בזמן העבודה. בגלל הקטרים הקטנים של החוטים (החל • מ"מ), והשקעת חום נמוך, יש 0.6- מ אפשרויות של "ריתוך קר" שגורם לחוסר התכה בדפנות. התהליך יוצר כמויות גדולות של אור וחום, • וקשת מרוכזת, ויש רתכים שקשה להם להסתגל לתנאים אלה. הציוד יקר יותר ומורכב יותר מאשר • לאלקטרודות מצופות, בלוני גז מקשים על ניידות הריתוך מעמדת עבודה לעמדת עבודה אחרת. - ריתוך ) Spray Transfer התזה (רסס) ( "התזה" משתמש ברמת אנרגיה גבוהה יותר , CO ² מאשר "טיפות" ותערובת גז כגון: ארגון חמצן. הקשת מאוד יציבה CO ² או ארגון- וריכוז גבוה של גזים אצילים נותן ריתוך ללא נתזים. בריתוך התזה, העלאת הזרם מעל הרמה הקריטית (הידוע כזרם התזה) משנה באופן חד את הקשת ויוצרת התזה של הרבה טיפות קטנות שנבנות ומשתחררות בקצב של מאות פעמים בשנייה. הריתוך מתבצע כאשר הטיפות עוברות את הקשת אל המתכת. היתרונות הם תפוקות גבוהות, מילוי מהיר וחדירה טובה, דברים נחוצים ברוב הריתוכים של המסגריות. ניתן לרתך את רוב המתכות המקובלות: פלדות, סגסוגות, אלומיניום ונחושת. Surface Tension כוחות על פני השטח ( " היא שיטה השייכת STT - ריתוך " ) Transfer לחברת לינקולן אלקטריק בה נשלט הזרם תוך כדי הריתוך (מין קצר עם שליטה). מכונת ריתוך אלקטרונית מיוחדת מכוונת

קבוע, מזין חוט עם כבלים ופיקוד למהירות הזנת החוט, ידית ריתוך, אספקת גז מגן, ווסת גז. קיימים מספר יתרונות לתהליך: ניתן לרתך מגוון גדול של מתכות • וסגסוגות. ניתן לרתך בכל התנוחות ע"י בחירה נכונה • של גז וכיווני חשמל נכונים. חוט רציף מביא תפוקה גבוהה ומפחית • את כמות ההפסקות והתחלות של תהליך הריתוך (מקום רוב הפגמים). אין שכבה עבה של שלקה (סיגים) אשר • צריך זמן יקר לנקותם. בחירות שונות של גז וכיווני פרמטרים • מאפשרים שימוש רב תכליתי כגון: ריתוך חומרים דקי עובי, סגירת מרווחים, ריתוכי שורש ועוד. מייצר כמויות נמוכות יחסית של עשן. • הוא מיועד בעיקר למתכות דקות. אמבטית הריתוך מתמצקת מהר, דבר שמאפשר ריתוך בכל התנוחות. הוא עובד במתח נמוך ועם קוטר חוט קטן. ה"קצר" גורם לכמות קטנה של נתזים, אינו נותן תפוקה גבוהה ויש חשש ממשי של חוסר התכה בדפנות. ב"קצר" הטיפות המתכתיות של החוט מקצרות פעמים בשנייה. 200 עד 20- את הקשת מ - ריתוך "טיפות" ) Globular Transfer ( טיפות משתמש ברמות אנרגיה ומהירויות חוט גבוהות יותר מאשר ב"קצר". הריתוך מהיר עם תפוקה גבוהה וחדירה טובה, אך הקשת אינה יציבה, ויש נתזים רבים, חוסר התכה ומראה חיצוני לא יפה. בזמן הריתוך, קצה החוט מתנפח לקוטר גדול בהרבה מהחוט עצמו. אין מספיק זרם בכדי להוריד את הטיפה לכן היא נופלת ע"י כוח גרביטציה. עובדה זו מגבילה את הריתוך לתנוחה השטוחה. הגז הנפוץ ביותר לריתוך גז זול שבכל זאת מאפשר לרתך CO ² זה ה בזרמים גבוהים יותר מאלה לריתוך קצר.

משתמשים בחוט רציף כחומר MIG בריתוך מילוי. הקשת מוגנת מזיהום אטמוספרי ) או CO ² ע"י גז אציל (ארגון) או גז פעיל ( תערובת של השניים יחד שמוכנסת לריתוך דרך הידית. השימושים הראשונים של התהליך היו לריתוך אלומיניום והוא עדיין בשימוש רב עם מתכת זו. כעת התהליך בשימוש לכל המתכות המסחריות כגון פלדות פחמן, פלדות מסוגסגות, נירוסטה (פלב"מ) ומתכות אל- ברזליות כגון נחושת ואינקונל. בכדי להפחית את הנתזים הרבים ולשפר את המראה החיצוני של הריתוך, משתמשים . CO ² בתערובת של הגזים ארגון ו- 2% / ארגון 98% האחוזים משתנים בין ליישומים CO ² 25% / ארגון 75% עד CO ² מסוימים מוסיפים חמצן בכמויות קטנות. הוא ספק כוח מתח MIG הציוד הדרוש לריתוך יכול להיות אוטומטי מלא, כמו MIG ריתוך בריתוך ע"י רובוט, או אוטומטי למחצה כאשר רתך מחזיק ידית והזנת החוט נעשית ע"י המכונה. יש סוגים שונים של העברת הקשת ואלה תלויים בסוגי גז וכיווני חשמל יחד. הסוגים הם טיפות, קצר והתזה, ולאחר מכן יש סוגים של שליטת קשת מלאה ע"י פולסים. ריתוך בקשת עם חוט מלא רציף מוגן גז עובד .) DCEP בזרם ישר ובעיקר קוטביות הפוכה ( ), יש קשת לא DCEN בקוטביות ישרה ( יציבה ונתזים רבים, לכן קוטביות זו לא אינה שימושית לרוב היישומים. 0.8   הקטרים של החוטים הם באופן טיפוסי מ"מ 0.5- מ"מ, אך יש חוטים מ 1.2 מ"מ עד מ"מ. 2.5 עד סוגי העברת הקשת: - ריתוך ) Short Circuiting Transfer קצר ( "קצר" מייצר כמות קטנה של חום, לכן עקרונות התהליך

20

Made with FlippingBook flipbook maker