ציוד ריתוך, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

) - המשך MIG עקרונות ריתוך בקשת עם חוט מלא מוגן גז ( עקרונות התהליך - המשך

ללא פולסים. MIG פני השטח מאשר ריתוך ריתוך בפולסים מאפשר ריתוך בהתזה עם כיווני חשמל מתאימים לקצר או טיפות. מאחר והקשת יציבה ויש פחות השקעת חום מהתזה, ניתן לרתך בכל התנוחות. היתרונות של הפולסים הם תכונות קשת טובות, פחות נתזים, פחות עשן, פחות חוסר התכה מ"קצר", ופחות השקעת חום מ"התזה".

 חומרי רתך באופן אוטומטי את דרישות החום של הקשת. המכונה מורידה את הזרם לפני כניסת החוט אל תוך האמבטיה, מעלה את הזרם על מנת לנתק את הטיפה מהחוט, ואחר כך מורידה בחזרה את הזרם כדי לאפשר ריתוך ללא נתזים. הזרם חוזר לרמתו הגבוהה בשביל להצית את הקשת ויוצר את הטיפה הבאה. - ריתוך מבוקר ) Pulse Transfer פולסים ( בפולסים על הגל החשמלי בכדי לייצור חשוב שחוטי הריתוך יאפשרו עבודה ללא הפסקות, שליטה בזרם, קשת יציבה, מבלי להיתקע בתוך המזין. בשביל למצוא חוט שנותן תכונות אלה יש לרכוש חוט שמזוהה לפי התקנים: שם הספק, מס' התקן, סיווג החוט, הצהרת איכות ובטיחות ותעודת חומר. זה לא מבטיח איכות אך מעיד על יצרן וספק רציני. יש מספר יתרונות על שיטות MIG לריתוך ריתוך אחרות והם: קלות העבודה • מהירויות עבודה גבוהות • יכולת לרתך בכל התנוחות • יכולת לחבר מגוון רחב של מתכות. • סיכום

שליטה מלאה על הקשת וכל מרכיביה בתחום רחב של מהירויות. בגלל השליטה המלאה, ריתוך בפולסים מתאים למהירויות גבוהות בפחים דקים וגם מילוי תפוקתי בפחים עבים. הפולס מעביר טיפות קטנות דרך הקשת, טיפה אחת לכל פולס. ככל שהחוט מתקדם, הזרם פועם ומעביר את הטיפה הבאה. העברה זו דורשת גז ארגון או תערובות ארגון ורגישה יותר לזיהומים על כיצד לדעת על איכות החוט? לבדוק הזנת החוט. יש לקחת ידית א. .1 מטר וללפף סביב 4 עם כבל של לפחות ס"מ. להזין את החוט. חוט 50 דלי בקוטר איכותי יהיה קשיח אך עם זאת מספיק גמיש כדי לזרום ללא הפסקות, אפילו עם כבל במצב מוגזם זה. לחתוך חתיכת חוט וללפף סביב עפרון, ב.

מבלי שהחוט עצמו יישבר. . בשביל לבדוק את ציפוי הנחושת, יש 2 ללפף את החוט ברדיוס הקטן ביותר. בחוט איכותי הציפוי יתארך אך לא יתפורר. . ביצוע ריתוך במתח נמוך מהרגיל. חוט 3 איכותי ירתך טוב עם קשת יציבה גם במתח נמוך.

, AWS Welding Journal מקור: תרגם מאנגלית: חיים דאון, מפקח ריתוך.

21

Made with FlippingBook flipbook maker