בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

שמוליק קראוס זה קורה / מילים: שמוליק קראוס (נעמי שמר) לחן: שמוליק קראוס

בחרה: ליבנת בוירסקי

צלילים הם חלק בלתי נפרד מהוויה שלי. גוף ונפש. בחרתי בשיר "זה קורה" אותו כתבה נעמי שמר על קופסת נעליים עבור שמוליק קראוס.

על מורכבות המסע האישי הלאומי והאמונה, מתחבר לי לימים הקשים מנשוא אותם אנחנו עוברים, כפרטים, וכעם, מסע שאין בו הכוונה או הבטחה מפורשת ובכל זאת אנחנו תמיד נעים קדימה והדברים קורים על אף המורכבות, מכח החיים עצמם והאמונה. "יש לנוע, לנוע.. זה יקרה"

י ֵׁש לָנּוע לָנּוע וְלַח ֲׁשֹב ׁשֶהָיִיתִי יָכ ֹול לַחֲזֹר עַל ה ַּכֹל אֲבָל ּבֶן אָדָם זֶה קָרָה. זֶה יִקְרֶה וְאּולַי ּבְסֹוףה ַּדֶר ְֶך ׁש ֶּנִרְאֶה, ַּכִי ה ַּדֶר ְֶך מִתְמ ַּׁשֶכֶת. ַׁש ּום ּדָבָר ֹלא יָד ּוע ַֹלא ׁשָנָה, ֹלא ׁשָבּוע י ֵׁש לָנּועַ, לָנּוע וְלַח ֲׁשֹב ׁשֶהָיִיתִי יָכ ֹול לַחֲזֹר עַל ה ַּכֹל אֲבָל ּבֶן אָדָם זֶה יִקְרֶה.

זֶה קֹורֶה ׁשֶה ַּדֶר ְֶך מִתְמ ַּׁשֶכֶת זֶה קֹורֶה ַי ֵׁש לָלֶכֶת, לָלֶכֶת. ַׁש ּום ּדָבָר ֹלא יָד ּוע ַֹלא ׁשָנָה, ֹלא ׁשָבּוע י ֵׁש לָנּועַ, לָנּוע וְלַח ֲׁשֹב ׁשֶהָיִיתִי יָכ ֹול לַחֲזֹר עַל ה ַּכֹל אֲבָל ּבֶן אָדָם זֶה קֹורֶה. זֶה קָרָה ׁשֶה ַּדֶר ְֶך הִתְמ ַּׁשְכָה לִי זֶה קָרָה ַֹלא יָדַע ְּתִי אֵי ְך זֶה ּבָא לִי.

ַׁש ּום ּדָבָר ֹלא יָד ּוע ַֹלא ׁשָנָה, ֹלא ׁשָבּוע

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online