בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

לאה שבת יחד עם זהו זה תמיד יחכו לך / מילים ולחן: לאה שבת

בחרה: הילה אור

מילים מדברות .

הֹו יֶלֶד עָבַר זְמַן נָסַע ְּת לְח ַּפ ֵׂש רָחֹוק מ ִּכָאן וַאֲנִי מְח ַּכָה ל ְָך הֹויֶלֶד ׁש ֶּלִי ּבָעֹולָם צ ִּפֹוראָדָם ּכְמֹו ּכ ֻּלָם מְח ַּפ ֵׂש אֶת הָאֹפֶק ּכָל מָט ֹוס ׁש ֶּטָס ּב ַּׁשָמַיִם ּכָל ּכ ֹוכָב מֵאִיר ּבָעֵינַיִם מַז ְּכִיר לִי אֹות ְָך נַחְלִיאֵלִי לִפְנֵי ה ַּג ֶׁשֶם צִרְצָרִים ּב ִׁשְע ֹות הָעֶרֶב ּתָמִיד יְח ַּכּו ל ְָך הֹויֶלֶד ּכ ְׁש ֶּׁשָקַט ַאֲנִי יֹו ׁשֶבֶת ּב ַּמִר ְּפֶסֶת לְנ ַּגֵן מַנְּגִינֹות ּגַעֲגּוע הֹויֶלֶד ּת ִׁש ְּתַּדֵל לְה ַּגִיע לְכָאן מַהֵר ּכָכָה אֲנִי מְב ַּק ֶׁשֶת ּב ְׁשֶקֶט

ּכָל מָט ֹוס ׁש ֶּטָס ּב ַּׁשָמַיִם...

הֹו יֶלֶד הֹו יַל ְּדָה, ה ַּס ִּפּור ׁשֶּלָנּוה ִׁש ְּתַּנָה נִס ְּדְקּו ה ַּׁשָמַיִם

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online