בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

חווה אלברשטיין הדרך לאי שם / מילים ולחן: מנוס חאג'ידאקיס תרגום: דפנה אילת

בחרה: ריבה אלטמן

בחרתי את השיר חודשיים וחצי מפרוץ המלחמה. הוא גורם לי לבכות. המילים שלו מחזיקות הרבה רגשות אצלי בלב- את הגעגוע, הדאגה, האימה, האם יחזור ואם כן באיזה מצב? אני מרגישה שגם אני השתניתי בעקבות המלחמה, עדיין לא יודעת איך אבל השתניתי. האם גם אני אחזור אלי? בסוף השיר יש תקווה האהוב חוזר חי. שונה אבל חי. אמן!

אֲהּובִי יָצָא ל ַּדֶר ְֶך ה ַּפֹונָה לַּיָם אֲהּובִי יָצָא ל ַּדֶר ְֶך ה ַּדֶר ְֶך לְאֵי ׁשָם הַאִם י ָׁשּוב לְבָבִי הָאִם י ָׁשּוב אֵלַי וְאִם י ָׁשּוב לְבָבִי וְאִם י ָׁשּוב מָתַי אֲהּובִי נִמְצָא ּב ַּדֶר ְֶך ה ַּפֹונָה לַּיָם וְק ָׁשָה ק ָׁשָה ה ַּדֶר ְֶך, ה ַּדֶר ְֶך לְאֵי ׁשָם הַאִם י ָׁשּוב לְבָבִי הָאִם י ָׁשּוב אֵלַי וְאִם י ָׁשּוב לְבָבִי וְאִם י ָׁשּוב מָתַי מִכ ְּתָבָיו טְב ּולִים ּבְדֶמַע חֲת ּומִים ּבְדָם וְל ִּבִי חֹו ׁש ֵׁש לֹו ׁש ֶּמָא ֹלא י ָׁשּוב מ ִּׁשָם הַאִם י ָׁשּוב לְבָבִי הָאִם י ָׁשּוב אֵלַי וְאִם י ָׁשּוב לְבָבִי וְאִם י ָׁשּוב מָתַי

אֲהּובִי חָזַר ּבְדֶר ְֶך ה ַּפֹונָה לַּיָם אֲהּובִי חָזַר ּבְדֶר ְֶך ה ַּדֶר ְֶך מֵאֵי ׁשָם

הּוא ֹלא חִּי ְֵך ּוב ַּׁשְתִיקָה י ִּב ֵׁש אֶת ּדִמְעֹותַי וְרַק אָמַר לִי ּבִלְחִי ׁשָה ה ִּנֵה חָזַר ְּתִי חַי

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online