אוגדן כניסה לתפקיד - רכז/ת נוער ישובי - מועצה אזורית עמק יזרעאל

Animated publication

אוגדן כניסה לתפקיד רכז/ת נוער ישובי

2020 ינואר

1

המועצה האזורית עמק יזרעאל בתי אב. זוהי אחת המועצות האזוריות הגדולות 9,500 - תושבים וכ 40,000 - אוכלוסיית המועצה מונה כ ישובים, על פי הפירוט הבא: 40 בישראל, המכילה : אלונים, גבת, גזית, גניגר, דברת, הסוללים, הרדוף, חנתון, יפעת, כפר החורש, מזרע, מרחביה, קיבוצים 15 עין דור, רמת דוד, שריד : אלוני אבא, בית זייד, בית לחם הגלילית, בית שערים, בלפוריה, היוגב, כפר ברוך, כפר גדעון, כפר מושבים 14 יהושע, מרחביה, נהלל, ציפורי, שדה יעקב, תל עדשים : אחוזת ברק, אלון הגליל, גבעת אלה, הושעיה, עדי, שמשית, תמרת ישובים קהילתיים 7 : מנשיית זבדה, סואעד חמירה כפרים ערביים 2 : מחנה יהודית ברמת דוד שיכון משפחות - כפר לאנשים בעלי צרכים מיוחדים כפר תקוה גבולות המועצה בצפון - בקעת בית נטופה, במערב - שפרעם וגבעות אלונים, בדרום - נחל קישון ומושב היוגב ובמזרח - גזית ועין דור. מאפייניה הייחודים של המועצה מגוון ישובים ותושבים: מושבים, קיבוצים, ישובים קהילתיים, יישובי מיעוטים, שיכון משפחות ומוסדות אוכלוסייה וקהילה בעלות ערכים חינוכיים וחברתיים, המתבטאים בין היתר בחוסן, בלכידות קהילתית ובשיתופי פעולה – ערכיות שמתבטאת בשאיפה למצוינות, מוטיבציה בקרב הנוער, אחוזי גיוס גבוהים, רוח ציונית, כיבוד ערכים מורשת, גאוות המקום, אהבת הקרקע, נתינה לזולת, כבוד הדדי, שיתופי פעולה ועוד רשויות מקומיות 26 פיזור מרחבי על פני שטח עצום, הגובל עם מגוון רחב של שירותים קהילתיים: חינוך, תרבות, רווחה ופעילות קהילתית, מלידה ועד שיבה ערכי טבע ונוף, מהיפים בארץ! חקלאות מתקדמת ומגוונת במרחב פורה תעשייה ותעסוקה מגוונת בשטח המועצה, תוך התבססות על הערים הסובבות ומטרופולין חיפה. שני אזורי בצומת כפר ברוך ואלון תבור, בעפולה 2000 תעשייה גדולים, בשיתוף רשויות סמוכות: שגיא פוטנציאל תיירותי – מרכזי מבקרים, יקבים, אתרי מורשת והיסטוריה, מסלולי הליכה בטבע, בתי בד, מסעדות, לינה כפרית, קרקס חקלאי, משקים מארחים ועוד ) למטרופולין חיפה והגליל ורכבת העמק 6 נגישות תחבורתית למרכז הארץ (כביש חמישה בתי ספר תיכוניים בעמק – העמק המערבי, עמקים תבור, ויצ"ו נהלל, וולדורף הרדוף ודמוקרטי בעמק

3

חזון מחלקת נוער עמק יזרעאל

מחלקת הנוער תוביל את תחום החינוך החברתי, תאתגר ותעצים את מערך החינוך החברתי ביישובי המועצה, תוך התחשבות במאפייניו הייחודיים של כל ישוב. בד בבד, המחלקה תכונן פעילות אזורית משמעותית ותפעל במקצועיות, חדשנות, גמישות וחיבור לשטח, לשם חינוך כלל בני הנוער במועצה האזורית עמק יזרעאל.

ערכי מחלקת הנוער

דמוקרטיה ד ו רטיה

מקצוענות

קהילתיות

סובלנות

אהבת הארץ וציונות

דוגמא אישית

מנהיגות

אחריות

, שייכות שורשיות ויזרעאליות

מעורבות

סולידריות

חדשנות

חברתית

שוויון ערך

הטלת ספק

האדם

4

מטרות מרכזיות לשנת תש"פ

"1 . חיזוק המותג "נוער עמק יזרעאל – נוער 1 . הגעה לבני נוער נוספים דרך פעילות מחלקת הנוער 2 . הגברת הסנכרון בין כל מחלקות המועצה הנותנות שירות כחינוך חברתי 3 . שימור וחיזוק הקשר בין מחלקת הנוער לרכזי הנוער 4 . חיזוק הקשר עם המערכות היישוביות וחיזוק תחום החינוך החברתי 5 . עבודה לפי תכניות עבודה חודשיות, ברמת רכזי המחלקה ורכזי הנוער 6 . המשך קיום מסורות, תוך עשייה בטוחה ורלוונטית לבני הנוער 7 . הגברת שיתוף הפעולה עם בתי הספר 8 . הגדרת תהליכי העבודה של התנועה - ישוב - מועצה 9 . חיזוק שייכות בני הנוער בעמק למקום, על-ידי הכרות עם שבילי העמק 10

מבנה ארגוני מחלקת נוער

toma@eyz.org.il |04-6520078 מנהל מחלקת הנוער תום אלבו noar1@eyz.org.il | 04-6520078 מנהלת המשרד טל כהן rshtp@eyz.org.il | 04-6520730 רכזת שת"פ, בתי ספר ולהב"ה שני מזרחי rtnout@emekyizrael.org.il | 04-6520747 רכז תחום תנועות הנוער וההדרכה אלעד יוסיפון rmoshavim@eyz.org.il | 04-6520510 רכזת בני המושבים רייצ'ל חמו hmoshavim@eyz.org.il | 04-6520510 רכז הדרכה בני המושבים עומר רויטר

r-shmutz@eyz.org.il | 04-6520510 רכז השומר הצעיר טמיר שלמן r-tnuaa@eyz.org.il 04-6520510 רכזת התנועה החדשה שרי בורמן orih@eyz.org.il | 04-6520710 רכז מפעלים, טיולים ושביל יזרעאל אורי חן r.livui@eyz.org.il |04-6520748 רכז הכשרה וליווי ישובים אוריה יערי מנהל מחלקת נוער

מנהלת אדמניסטרטיבית ) מנהלת המשרד ( מש ד

רכזת שת , פ" בתי ספר ולהב ה"

רכז תחום תנועות הנוער , הדרכה

רכז תחום הכשרה וליווי ישובים

רכז טיולים , מפעלים ושביל יזרעאל

ת /רכז בני המושבים

/רכז ת השומר הצעיר

/רכז תהתנועההחדשה

5

מנהל/ת חינוך ישובי - הגדרת תפקיד

- אנשי הצוות (רכזי נוער, ש"ש), נוער והורים ניהול מערך הנוער ביישוב היישובי – בשוטף ובגיוס משאבים ניהול תקציב הנוער

על בסיס תכנית חודשית ושנתית יישום ובקרת ביצוע העבודה לשאלות רכז/ת הנוער בנושא מערך הנוער ביישוב 24/7 מענה , בהתאם למאפייני היישוב ולפחות פעם בשבוע ליווי רכז הנוער ברמה היישובית עם יו"ר ועדת הנוער ביישוב קשר רציף ומתאם בין רכז/ת הנוער לוועדות היישוביות ולגורמי היישוב גורם מקשר , כחלק מרשת הביטחון האזורית/ישובית קישור בנושא הנוער, בין גורמים מקצועיים שונים

ועדות הנוער והחינוך - הגדרת תפקיד

גוף ציבורי שתפקידו לדון בעניינים ארגונים - עקרוניים של מערכות הנוער והחינוך ביישוב. עליו לדון בנהלי המערכת, בבניית חזון חינוכי. הם שותפים לתהליכים חינוכיים ולמתן פתרונות בעת דילמות המתקיימות ביישוב, קובעי מדיניות התנהגויות סיכון, באישור התקציב ובבקרה עליו. בוועדה יהיו שותפים נציגי ציבור. יו"ר הוועדה יהיה בקשר קבוע עם רכז/ת החינוך/הקהילה לעדכון שוטף על המתרחש במערכתו להעלאת נושאים לדיון בוועדה. ישיבות ועדות נוער/חינוך יתקיימו פעם בחודש ולא בכל ישיבה רכז/ת הנוער יהיה נוכח. חשוב שיופיע בפניהם ויציג את מקומו של הנוער בשיח, אל מול היישוב.

6

רכז/ת הנוער היישובי

רכז/ת הנוער מהווה דמות "הבוגר המשמעותי" עבור כלל בני הנוער ביישוב. הרכז יצור קשר, יכיר את כלל בני הנוער ויוביל תהליכים אישיים וקבוצתיים ביישוב. רכז/ת הנוער אחראי לייצר ולבצע פעילויות משמעותיות חינוכיות וערכיות עבור בני הנוער ביישוב, והוא אמון על כלל פעילות התנועה והפעילות החברתית - קהילתית של הנוער ביישוב. רכז/ת נוער ישובי הוא חלק ממעגל רכזים אזורי ובעל תפקיד חשוב בהובלת החזון האזורי. רכז/ת הנוער יפעל ברוח החזון, המטרות והיעדים המונחים על ידי ועדת הנוער/חינוך ביישוב ומחלקת הנוער. רכז/ת הנוער יהווה גורם מקשר ומתאם בין היישוב לבין מחלקת הנוער ולהיפך, בין גורמים מקצועיים שונים בנוגע לנוער ביישוב. כולל בתוכו בניית תכנית שנתית של החינוך הבלתי פורמאלי ביישוב לכל שכבה, תפקיד רכז/ת הנוער החברתי לפי מאפייניה וצרכיה. פתיחת המועדון לכל הגילאים (ז'-י"ב), פעילויות נוער ישוביות שכבתיות ובין שכבתיות, אירועי נוער ביישוב ועוד. בתוכנית, דגש על מעורבות הנוער באירועי הקהילה. עוד במסגרת התפקיד, יצירת קשר וליווי נערים שאינם מגיעים לפעילות שוטפת, השתתפות בפעילויות הנוער המועצתיות, קשר צמוד עם ההורים של חניכי שכבות ז'-י"ב, קשר צמוד עם רכז/ת הקהילה, קשר צמוד ושותפות מלאה עם ועדת הנוער ביישוב, מחויבות לתהליך החינוכי של הנוער ביישוב כולל התאמת התוכנית השנתית של תנועת הנוער לתוכנית היישובית, ניהול ימי תפקיד רכז/ת נוער תנועתי פעילות של התנועה, עבודה צמודה עם הש"ש, ליווי צוות ההדרכה, ליווי קבוצות הילדים המודרכות, מכיתה ד' עד כיתה ט', הדרכת קבוצות חניכים בגיל תיכון במהלך השנה, ישיבות צוות למדריכים. קבוצת פעילים - גיוסה ותהליך הליווי שלה. פיתוח תפקידים תנועתיים בגיל התיכון (בעיקר י"א - י"ב), אירועי תנועה ביישוב, גיוס החניכים והמדריכים למפעלי התנועה במהלך השנה, השתתפות במפעלי התנועה במהלך השנה, קשר צמוד עם הורי החניכים של שכבות ד'-י"ב רכזי הנוער החברתי והתנועתי, יעבדו בשיתוף פעולה עם מנהל/ת החינוך היישובי, בליווי ועדת הנוער/חינוך ביישוב. בניית תכנית שנתית משותפת, יצירת צוות מאוחד האחראי על הנוער ביישוב ופועל לפי קו אחיד, הגעה לכלל הילדים, עד "האחרון" שבהם ויצירה של קהילת נוער מגובשת ומאוחדת, המהווה חלק בלתי נפרד מקהילת היישוב והמועצה במקרה של רכז/ת נוער אחד ביישוב - יהיה אחראי על כלל תחומי האחריות שצויינו - תנועתי וחברתי פירוט מורחב, בתיק החפיפה היישובי הגדרת תפקיד רכז/ת נוער תנועתי וחברתי

7

ממשקים של רכז/ת הנוער עם צוות מחלקת הנוער

מנהלת המשרד מרכזת את כל הגורמים ומתווכת בין כולם . הממשק העיקרי מולה הוא בכל הנוגע להרשמות חניכים ומדריכים , משכורת , , שאלות עזרה ותמיכה הנושאים הקשורים למועצה וליישוב . "שת פ בתי ספר ה" ולהב אחראית על כל הפעילויות לנוער , ; במועצה קשר עם הרווחה , פרויקט ה" להב לנוער בסיכון , מועצת נוער רכזת

רכז תחום אחראי על כל מה שקשור בתנועות הנוער . הממשק העיקרי עימו הינו בליווי תהליכים בנושאי הדרכה , מדריכים צעירים ותהליכים תנועתיים . ביישוב /רכז ת התנועה הפועלת ביישוב / אחראי ת באופן שוטף על כל התנועה והממשק העיקרי / איתו ה הוא בכל נושאי התנועה מהמפעלים ועד תנועות הנוער והדרכה

* אחד הרכזים ישמש כמלווה ישובי ואיתו מתקיים קשר שוטף בכל הנוגע להתייעצות , עזרה ותמיכה בכל הנושאים והוא ידע להפנות לגורם הרלוונטי . רוב הדברים עוברים דרכו .

התפקיד ממשק תדירות

רכז מפעלים אחראי על הוצאת המפעלים והאירועים של המועצה . וכן על הוצאת הטיולים היישוביים - מתן אישור על תיאום הטיולים במוקד טבע . הרכז אחראי גם על ניהול המחסן המועצתי . הממשק העיקרי מולו הינו במהלך הטיולים וכן עזרה ותמיכה בהוצאת טיולים ישוביים . דרכו מתבצעת השאלת ציוד מועצתי לצורכי . היישוב אזורית ועוד . המשק העיקרי מולה מתבטא בתחום ; הנוער פעילויות מועדוני , הנוער עזרה בהטמעת פרויקטים , סדנאות רווחה , מדריך מקצועי , סיירת מחצלות . ועוד

מנהל המחלקה אחראי על כל רכזי הנוער במועצה , מוביל את פעילות המחלקה בתחומי החינוך החברתי , מוביל את הקשר עם היישובים .

רכז תחום הכשרה וליווי אחראי על ליווי ישובים , הכשרת ות/ רכזי נוער ועל הקשר עם ועדות נוער . הממשק העיקרי עימו מתבטא

בליווי והכשרה אזורית לאורך כל . השנה

להתייעצות לגבי מדריכים וחניכים ספציפיים .

בנוסף שני רכזים ישמשו כמלווים קבוצתיים גם איתם מתקיים קשר שוטף . לרוב המלווה היישובי יהיה גם המלווה הקבוצתי אך לא תמיד .

במידת הצורך

במידת הצורך

במידת הצורך

במידת הצורך

במידת הצורך

במידת הצורך

במידת הצורך

ובישיבות מליאה

8

ממשקים בין רכז/ת הנוער לגורמים במועצה

במידת הצורך

התפקיד ממשק תדירות הרשות לביטחון אחראית על כל תכנית המניעה בקרב בני נוער במועצה . הממשק העיקרי איתה מתבטא בתמיכה ועזרה בפעילויות הקשורות במניעה , עזרה בסבסוד הרצאות , עזרה ברעיונות שונים ובמתן פתרונות לאירועים שונים בנושא מניעה . לילך : כהני 04-6520083 רכזי נוער ביישוב בכל ישוב במועצה יש רכז נוער ת / או צוות רכזים . יש מקום גדול לשיתופי פעולה בן היישובים ועזרה ותמיכה מהם . לרוב הקשר מתקיים בין הישובים הדומים לצורת הישוב או לקרבה הגיאוגרפית של היישוב . ישנם כמה סוגי קשרים : קבוצת רכזי נוער " כאן חופרים " בה ניתן לשאול שאלות ולהתייעץ , קבוצת " עדכונים בלבד " קבוצה עם הצוות המרכז , בה מקבלים עדכונים ( לא שואלים בה שאלות ) וישיבות רכזי הנוער בימי ראשון . במידת הצורך / עובד ת סוציאלי נערים ונערות מהמועצה במועצה עובד / ת סוציאלי / ת המטפל בנוער . ניתן ליצור קשר עם עובדים סוציאלים , אלו להיעזר בהם ולקבל מהם כלים ורעיונות . בנוסף , ישנן סדנאות לנוער הנקבעות דרכם . במידת הצורך קבוצות " וואטצאפ " " עמק בטוח "- קבוצת וואטסאפ של רכזי נוער , אנשי מקצוע במועצה וביישובים . מטרתה להעלות למודעות אירועים הקשורים לבני הנוער בעמק . יש ביכולתנו להתערב , או רק להיות מודעים ; מסיבות , מפגשים , אירועי נוער ועוד . קבוצת " עדכונים בלבד "– עדכונים מצוות המשרד . קבוצת " כאן חופרים "– קבוצה המנוהלת על - ידי רכזי הנוער , בה ניתן להתייעץ ולשתף עם כל הרכזים . במידת הצורך קהילתי במידת הצורך מחלקת ישובים אחראית על הקשר עם היישובים ובעלי התפקידים בהם . הממשק העיקרי איתה הוא דרך המלווה היישובי , במידת . הצורך

9

מושגים חשובים

מערכת הרשמה ותשלום לפעילויות מחלקת הנוער ולחלק מהתנועות. הכניסה | Mini pay מיני פיי למערכת דרך אתר המועצה - מחלקת הנוער - תשלום לפעילות. באתר, ההורה מזין את פרטי החניך, בוחר את הפעילות, ממלא אישור הורים ומשלם. מערכת בשורת החיפוש בגוגל, ובעמוד הכניסה יש ללחוץ על מיני פיי כניסה למערכת הניהול - יש לכתוב . ניהול לרכז/ת הנוער יש גישה לרשימות כל החניכים שנרשמו לכל הפעילויות (קבלת המספר והסיסמא במעמד חתימת החוזה). ומקבלים חפש בכניסה מזינים טווח תאריכים, בוחרים סינון לפי פעילות, בוחרים את הפעילות הרצויה, לוחצים את רשימת החניכים הרצויה. לפני טיולים, מפעלים ופעילויות חוץ, יש לייצא את הרשימה לאקסל (בראש העמוד בצד ימין) ולעבור על כל העמודות לבדיקת בעיות בריאותיות, שומרי שבת וכדומה - יש לידע את מדריכי התנועה לגבי חניכים שנרשמו . מדובר במידע רגיש ולגרוס כל רשימה שעליה פרטי חניכים לפעילות. יש לשים לב כי : ייתכנו מצבים בודדים, בהם לא תראה הרשמה של ילד, למרות שיטען כי נרשם. במצב זה, יש לפנות בעיות * למנהלת המשרד, לבדיקה. ביטולי הרשמה הם באחריות ההורה בלבד. הורה המעוניין לבטל הרשמה, יש להפנות לאתר המועצה, למילוי טופס ביטול (קבלת ההחזר תהיה על פי הנוהל). במקביל, על רכז/ת הנוער לעדכן את מנהלת המשרד לגבי הביטול. טופס העברת כספים בין היישוב למועצה, נשלח למייל במעמד חתימת החוזה. | הוראת חיוב מתי משתמשים בטופס זה? מעלות הפעילות 50% . כאשר רושמים מדריכים לסמינרים והכנות לטיולים, על היישוב לסבסד לפחות 1 מהעלות). 50% (ההרשמה במיני פיי תהיה פתוחה מראש עבור מעלות הפעילות ואין צורך להפנות למיני פיי (את אחוזי הסבסוד של ישובך, 100% ישנם ישובים שמממנים יש לבדוק מול האחראי ביישוב) . הרשמה מאוחרת – ככל שחניך פספס את ההרשמה במיני פיי, על רכז/ת הנוער לבדוק מול מנהלת המשרד 2 אם יש אפשרות לצרפו. אם התשובה חיובית, יש לשלוח הוראת חיוב עם כל פרטי החניך ובמקביל, להבין איך החיוב מתבצע ביישובך. בסיום ההרשמה, יש לשלוח הוראת חיוב למנהלת המשרד. ניתן למצוא קישור לכלל האירועים, פעילויות, טפסים www.eyz.org.il באתר המועצה | אתר המועצה ועוד.

10

מושגים חשובים המשך:

מערכת קליטה ומעקב אחר יציאת חניכים למפעלים. | שועל . עמק יזרעאל" קישור למערכת השועל נשלח ערב לפני טיול, סיסמת הכניסה היא: " בכל תחילת פעילות, יש לסמן בשועל מי החניכים שהגיעו/מאחרים/חולים. יש לשים לב שמדובר במידע רגיש ולכן אין למסור את הסיסמה לאנשים אחרים.

כל טיול/יציאה מהיישוב עם הנוער, מחייבים תיאום טיולים בלשכה לתיאום טיולים של | תיאום טיולים משרד החינוך, דרך מוקד טבע. הכשרה לשימוש במערכת יעביר רכז הטיולים לרכז/ת הנוער על-פי סילבוס שנתי. לאחר ההדרכה, יש לרכז/ת הנוער אישור להוציא טיולים, במסגרת המגבלות המפורטות בהכשרה. מחייבים אישור תיאום טיולים: חג מעלות, לילות לבנים ביישוב, כיף צוות, טיולים יישוביים של הנוער, נסיעות של הנוער לאטרקציות מחוץ ליישוב. במקרה של ספק, יש להתייעץ. מחובתו של כל רכז/ת נוער למלא ולהגיש דו"ח נוכחות מסודר | דו"ח נוכחות ומערכת חילנט (חילן) בכל חודש. בחודש הראשון לעבודתו, יקבל הרכז מספר עובד, קוד ומספר טלפון לדיווח וסיסמא לאתר 6- עד ה חילנט. יש לדווח באמצעות האפליקציה, במהלך החודש. יש לעדכן את הנוכחות ולתאר את הפעילות שנעשתה, במספר מילים. לאחר עדכון הדו"ח בסוף החודש, יש לייצאו לאקסל ולשלוח לרכז הקהילה/חינוך/נאמן נוער. על הרכז להעביר בכל חודש. 6- למנהלת המשרד את הדו"ח עד ה ככל שמאחרים בהגשת הדו"ח, תשלומים מסויימים יושלמו לאחר חודש (עם הגשת הדו"ח). באחריות רכז/ת הנוער לתקף, למלא ולעדכן את תיק היישוב. תיק ישוב הוא רשימה של כל | תיק ישוב בני הנוער ביישוב משכבת ד' עד י"ב, ובכל שנה יש צורך לעדכנו. בקובץ זה יש את כל הפרטים על הנערים, הנערות והוריהם. , ויש צורך והנוער אשר אינו מגיע למועדונים ולפעילויות חשיבות תיק זה הינה במעקב אחר הנוער הפעיל להגיע אליו. תיק זה מסונכרן בין רכז/ת הנוער ובין מלווה מטעם מחלקת הנוער. ישנם מספר מוקדים, בהם מתבצעת הזמנה של חולצות כחולות, במהלך | הזמנת חולצות כחולות השנה. ההזמנה מבוצעת על-פי נרשמים במיני פיי. לא ניתן להזמין חולצה לאחר סיום ההרשמה. כאשר החולצות מגיעות למחלקת הנוער, על הרכז לבוא לקחת אותן ולחלק ביישוב על-פי ההזמנה.

11

משימות לניהול השוטף ביישוב

פגישה עם ס"העו

נוער

עובדי הנוער ביישוב

המשימה הסבר באחריות מי קהל היעד מתי קורה כמה זמן תכנון מראש בניית תכנית שנתית של נוער היישוב בניית תכנית שנתית גבי -על לוח שנה המשלבת והמועצתיות /רכז ת הנוער ביישוב ב"י-' תנועה ד נוער ז ב"י- בחודשי הקיץ

בניית תכנית קיץ משותפת בניית תכנית קיץ גבי -על לוח שנה המשלבת את פעילויות התנועה , המועצה והיישוב בקיץ /רכז ת הנוער ביישוב

המרחבית

שיחות הורים לפי שכבות גיל

ישיבות צוות

בניית תכנית

לנוער ולהורים

חודשית לפרסום

ישיבות עם ועדת

השנתית ) המשלבת את כל אירועי הנוער את .

לשאלות ועזרתם בגיוס הילדים לכלל הפעילויות ישיבות צוות בראשות מנהל החינוך היישובי – מתקיימות אחת לשבוע , בהן מעדכנים על השבוע שהיה והשבוע שיהיה , פותרים בעיות , נעזרים ומחלקים משימות /רכז ת הנוער ביישוב

בניית תכנית חודשית ( המבוססת על התכנית

נוספת

מומלץ לקיים יחד עם רכז החינוך / קהילה לצורך

הצגת התכנית השנתית להורי השכבות על מנת ליצור שיתופי פעולה עם ההורים , מתן מענה

ישיבות עם ועדת הנוער בהן מתעדכנים , מציפים בעיות ומחלקים משימות "יו ר ועדת נוער ורכז ת / הנוער

התכנית ניתן לפרסם באמצעי התקשורת

את פעילויות התנועה והנוער היישוביות

התייעצות בנוגע לחניכים הזקוקים לתשומת לב

/רכז ת הנוער ביישוב

/רכז ת הנוער ביישוב הורי שכבות ד ב"י-'

רכז הנוער רכז חינוך ורכז נוער פעם בשלושה חודשים

חינוך / ת קהילה /רכז /רכז ת הנוער ביישוב

מתנדבי ועדת נוער /רכז ת הנוער בישוב רכזת קהילה חינוך /

נוער ז ב"י-

נוער ז ב"י-

ב"י-' תנועה ד

ב"י-' תנועה ד

והוריהם

והוריהם

בתחילת השנה לאחר סגירת התכנית השנתית ( - ספטמבר

שעה

אוקטובר )

לקראת החודש המתקרב

בחודש מאי להתחיל במאי ולסיים ביוני

במקרה הצורך

בסוף כל חודש

פעם בחודש או

פעם בשבוע ביום

לקראת השנה הבאה

ושעה קבועים למשך

-

-

בסוף כל פגישה יש לקבוע את הפגישה הבאה

נוער המתקיימת בשבוע האחרון של החודש

שלושה שבועות מראש

קביעת השיחות לפחות

שנת הפעילות בספטמבר

בנייתה בזמן ישיבת צוות

לפחות חודש לפני תחילת

12

בעלי תפקידים במועצה

עובדת סוציאלית מרחבית אגף קהילה ורווחה

איש הקשר:

העבודה הסוציאלית ביישובים משלבת עבודה בתחום הפרט והמשפחה, יחד עם עבודה קהילתית – מערכתית, מתוך ראיית האדם כחלק אינטגראלי מסביבתו. לכל ישוב יש עובדת סוציאלית המסייעת לו.

שרית פז מזכירת האגף

04-6520066/7 כתובת ליצירת קשר: sarit@eyz.org.il

תפקידי העובדת הסוציאלית:  * עבודה בתחום הפרט והמשפחה * עבודה מערכתית בקהילה עם בעלי תפקידים ביישוב * ליווי ותיווך לתוכניות קהילתיות

מכללת קהילה פעילה אגף קהילה ורווחה

איש הקשר:

המרכז להכשרת ועדות ביישובים -"מכללת קהילה פעילה" מציעה ליישובי המועצה תכנית הכשרה לוועדות היישוביות, בהתאם לצרכים הייחודיים של כל ועדה ויישוב. מטרות ההכשרה: להכשיר ועדות נוער/חינוך ביישובים * * לאפשר לוועדות ביישוב לרכוש מיומנויות ניהוליות קהילתיות * לחזק את הקשר עם המנהל המקצועי המלווה את התחום במועצה * לאפשר עשייה רחבה למען הקהילה ולפעול באופן מקצועי, בהתאם להגדרות תפקיד הוועדה * עבודה מערכתית בקהילה עם בעלי תפקידים ביישוב * ליווי ותיווך בתוכניות קהילתיות

איילת אפשטיין

כתובת ליצירת קשר: ayelete@emekyizrael.org.il

13

המרכז לטיפול קבוצתי בילדים והדרכת הורים אגף קהילה ורווחה והשפ"י

אשת הקשר:

המרכז מציע לתושבי המועצה תמיכה, הדרכה וטיפול במסגרת קבוצתית, בהתאם לצרכים העולים מהשטח. קבוצות המרכז מופעלות בבית המועצה וביישוביה, על מנת להנגיש את השירות לכלל תושבי המועצה. במסגרת המרכז, מתקיימות גם הרצאות וסדנאות לקהל הרחב בתחומים בהם עוסקות הקבוצות (מתבגרים ואתגרי גיל ההתבגרות, מוגנות ברשת, מיניות מותאמת, ניהול קונפליקטים במשפחה ועוד). פיתוח מיומנויות חברתיות לתלמידי כיתות ז'-ח', ט'-י' הקבוצות מיועדות לילדים עם קשיים חברתיים והתנהגותיים, קשיים בדימוי עצמי ובקשר בינאישי. בקבוצה, הילדים לומדים דפוסי התנהגות נוספים ומפתחים מיומנויות של שליטה עצמית, התחשבות בזולת ויכולת תגובה מותאמת, על-פי הבנת מצבים שונים. הורי הילדים המשתתפים משתלבים, במקביל, בקבוצת הדרכת הורים. הקבוצה מיועדת לנערות בכיתות ט'-י"א. מתן כלים 'גוף-נפש' להתמודדות עם קשיי גיל ההתבגרות. הקבוצה מיועדת לנערים בכיתות 'רוח גבית' - על יאכטה ט'-י"א ואבותיהם, המעוניינים לשפר את דרכי התקשורת ביניהם, תוך חוויה אתגרית, מהנה ומעצימה. סדנה אזורית להורים של ילדים בגיל מה עובר על המתבגר? ההתבגרות.

נופר גלסמן מנהלת המרכז לטיפול קבוצתי והדרכת הורים 04-6520066/7 כתובת ליצירת קשר: nofarg@eyz.org.il

איש הקשר:

קצין ביקור סדיר אגף החינוך

רון שיזף קצין ביקור סדיר

עוסק בתמיכה בנוער שנשר מבית הספר, או שנעדר הרבה ולא מוצא את מקומו במסגרת בית הספר של הקהילה. המטרה להחזירו למסלול הרגיל או למצוא מסגרת מותאמת עבורו. נמצא בקשר עם גורמים במשרד החינוך, בבית הספר, ביישוב ובמועצה ולכן כל מידע ושיתוף פעולה עימו, יכול לעזור.

כתובת ליצירת קשר: rons@eyz.org.il

14

יחידת נוער צעירים ולהט"ב אגף קהילה ורווחה

אשת הקשר:

סדנאות מניעה ואיתור בני- | סדנאות 'על-מה' ו'מילה של גבר' נוער בסיכון, לשכבות ז'-י"ב, מועברות לבנים ולבנות בנפרד ומונחות על-ידי עו"ס לתחום הנוער ומד"ב היישוב. הסדנאות עוסקות במאפייני גיל ההתבגרות (מיניות, דימוי גוף, אלכוהול וסמים ועוד) ובאות לייצר מרחב שיחה פתוח ומאפשר לבני-הנוער. תכנית ליווי פרטנית לנוער עם קשיים חברתיים. החונכות מד"ב לכל מתבצעת על-ידי מד"ב היישוב ובהנחיית עו"ס מרחבי ועו"ס לנוער. סדנא לשכבות י"א-י"ב, לבנים ובנות, | סדנת חברות וזוגיות בשיתוף עם המרכז לשלום המשפחה. מטרת הסדנא היא היכרות עם מצבים ודפוסי התנהלות בקשר זוגי, במטרה לפתח יכולת לחיות בזוגיות מכבדת וללמוד את הגבולות האדומים, שחצייתם יכולה להפוך זוגיות בריאה וטובה, לזוגיות פוגעת ואלימה. העסקת בני-נוער בחוות קיימא | מוגנות קיץ – 'תעסוקיץ' בנהלל, במהלך החופש הגדול, בעבודה חקלאית. מלווה על-ידי עו"ס נוער ומדריכות החווה. סדנאות קצרות וממוקדות בתחום | סדנת 'במו ידיך' ו'קוד לבוש' תוכן מגוון (בניה בעץ וברזל, סטיילינג, צילום ועוד), נבנה על-פי קבוצה או שכבה מסוימת ותחומי עניין, במטרה ליצור קשר עם מערכות היישוב, גיבוש והפחתת מצבי סיכון. הליווי מיועד לבני נוער | ליווי פרטני באמצעות עו"ס נוער המוגדרים בסיכון, על רקע התנהגויות מדאיגות והינו חלק מתכנית התערבות הנבנית עם עו"ס היישוב ומותנה באישור הורים.

גלית צור יוסף מנהלת יחידת נוער

צעירים ולהט"ב

כתובת ליצירת קשר: galitz@eyz.org.il

כתובת ליצירת קשר: mirim@eyz.org.il

אגף איכות הסביבה

עזרה במימון פעילויות והרצאות, להעלאת המודעות בנושאי קיימות ביישוב. תמיכה בהתארגנויות תושבים מול החלטות בעלות השפעה סביבתית - קהילתית. העבודה בעיקר מול ועדות איכות הסביבה ביישובים.

15

נוער ותופעות סיכון מחלקת הנוער

אשת הקשר:

תוכנית להב"ה למען הנוער במגזר הכפרי, מרכזת את כלל המענים לנוער בסיכון ולהתנהגויות סיכוניות, בשיתוף מחלקת הנוער, האגף לקהילה ורווחה והרשות לביטחון קהילתי. מספר תוכניות מופעלות בנושא: פרויקט לשיפוץ מועדונים ביישובי המועצה. מועדונים בתנופה השיפוץ נעשה ביחד עם הורי החניכים ובסיוע המועצה. בחופשת הקיץ יוצאים מדריכי לילה לפגוש את בני סיירת מחצלות הנוער ביישובי המועצה. ישובים אשר מצטרפים לפרויקט, מחויבים בתהליך עומק, בכל נושא ההתנהגויות הסיכוניות. מדריכים בתחומים שונים מגיעים ליישובים מדריך מקצועי ומעבירים סדנאות שונות; נגרות, גרפיטי, צילום ועוד. בני הנוער מבצעים עבודות מנהלה צוות שטח יזרעאלי ולוגיסטיקה במפעלי המחלקה. בתהליך זה הם חווים העצמה וחוזרים ליישוביהם, להמשך תרומה ועשייה. סדנאות התערבות, מניעה סדנאות "על-מה" ו"מילה של גבר" ואיתור המוצעות לשכבות ז' – י"ב בתוך היישוב. הסדנאות מועברות לנערים ולנערות בנפרד ומונחות על ידי עו"ס ומד"ב. הסדנאות עוסקות במאפייני גיל ההתבגרות, מניעה ואיתור ומותנות באישורי הורים. תכנית ליווי פרטנית לנוער עם קשיים חברתיים. החונכות מד"ב לכל מתבצעת על ידי מד"ב היישוב ומונחית על-ידי עו"ס מרחבי ועו"ס לנוער. מתבצע על-ידי עו"ס נערים/נערות. הליווי מיועד לנוער ליווי פרטני שנחשף למצבי סיכון, למשך כחצי שנה ומותנה באישורי הורים.

שני מזרחי רכזת להב"ה ושיתופי פעולה אזוריים 04-6520730 כתובת ליצירת קשר: rshtp@eyz.org.il

16

אנשי הקשר:

מחלקת ספורט וקידום בריאות

חן זרצקי 04-6520079

מוזמנים לפנות למחלקת הספורט ולקידום בריאות כאשר תרצו לקיים פעילויות בנושאי בריאות ופעילות גופנית. ילדים וילדות בכיתות 1,200- מועדון הכדורסל עמק יזרעאל – מונה כ א'-י"ב. תחת המועדון פועלות גם תוכניות כמו: * מתמסרים לקהילה – תוכנית מעורבות חברתית של ילדי העמק עם אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים * ימי ספורט אזוריים * טורנירים שונים * ליגות קיץ * קייטנות ומחנות בחופשות בתי הספר המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה אגף קהילה ורווחה מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה מציע מגוון שירותים לגישור, יישוב סכסוכים וניהול שיח בנושאים מעוררי מחלוקת: גישור בין תושבים; גישור בין תושב לבין בעל תפקיד; גישור בסוגיות בין קבוצות ביישוב. הנחיית תהליכי בניית הסכמות / דיאלוג ושיח קהילתי בסוגיות מחיי הקהילה. מפגשים עם "שפת הגישור" בפורומים מגוונים ובסדנאות לבעלי תפקידים. המחלקה להתנדבות מהווה כתובת לתושבים, ליישובים ולאירגוני ההתנדבות לפיתוח טיפוח והעצמת ההתנדבות והמתנדבים. המחלקה מהווה כתובת למגוון אפשרויות התנדבות אישיות וקבוצתיות, תמיכה במימוש יוזמות התנדבות ומעורבות חברתית של בני נוער, ופעילויות הוקרה.

כתובת ליצירת קשר: chenz@eyz.org.il

עודד יחיאלי 04-6520057

כתובת ליצירת קשר: odedy@eyz.org.il

אשת הקשר:

ענת ירון מנהלת המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה 04-6520066/7 כתובת ליצירת קשר: anaty@eyz.org.il

17

הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול הרשות לביטחון קהילתי

אשת הקשר:

רשות לאומית, הפועלת מטעם המשרד לביטחון פנים. הרשות פועלת באמצעות תכנית מערכתית רב-תחומית ומורכבת אשר מתמודדת עם כל סוגי האלימות, הפשיעה וההתנהגות האנטי- חברתית, המתרחשים ביישובי המועצה. התכנית מבוססת על הכרה והתמודדות מערכתית עם תופעות שונות של אלימות, שימוש בסמים ואלכוהול. זאת, באמצעות פרויקטים, תכניות ובעיקר יצירת שיתופי פעולה בין כל הגורמים וגיוס כל המערכות המתמודדות עם תופעות אלה, לעשייה משותפת. בנוסף לתכניות ולשירותים המובאים בשיתוף הרשות עם גורמים נוספים במועצה, רכזי הנוער מוזמנים לפנות גם בנושאים: * טיפול רב מערכתי בתופעות או במקרים מדאיגים המתרחשים במסגרת היישוב * בניית תכניות מניעה והסברה (עבור ילדים, בני נוער והורים) לאורך השנה, או באופן ממוקד * הכשרות ממוקדות לבעלי תפקידים, במידת הצורך * הקמה וליווי של קבוצת 'הורים ערים' ביישוב * יצירת נוהל ישובי לטיפול באירועים חריגים או בתופעות הדורשות התייחסות * יעוץ לבעלי תפקידים בהתמודדות עם אירועים הקשורים באלימות, סמים ואלכוהול

נטלי פאר

04-6520154 052-2512527 כתובת ליצירת קשר: natalip@emekyizrael.org.il

בית האמנויות עמק יזרעאל (נמצא ליד בית המועצה האזורית)

איש הקשר:

מסלול חטיבת ביניים, מגמה לבגרות, תזמורות, מרכז המוסיקה הרכבים ומקהלת בתחומים: קלאסי, פופ/רוק, ג'אז. * שלוחות מוסיקה ביישובים: הרדוף, שמשית. * לימודי נגינה בבתי הספר: 'רעים' שמשית, 'נתיב' הושעיה, 'אופקים' מרחביה, 'יחד' גבעת אלה, 'מרחבים' כפר יהושע, 'אל רואאה' מנשייה זבדה. מסלול מקצועי מכיתה ז'-י"ב כולל מגמה לבגרות. מרכז המחול * שלוחות מחול ביישובים: גבעת אלה, שמשית.

לאה זית מנהלת בית האומוניות 04-6520102 כתובת ליצירת קשר: lea@eyz.org.il

18

מחלקת ישובים

אשת הקשר:

שביל יזרעאל – קק"ל מחלקת הנוער כמיזם קהילתי – חברתי – 2012 פרויקט השביל התחיל בשנת חינוכי, במחלקת הנוער. שביל יזרעאל קק"ל הוא שביל הליכה המחבר את הקהילות והתושבים, הוותיקים והחדשים, להוויה יזרעאלית משותפת ומאוחדת, דרך ציר טיול איכותי ובר קיימא. השביל מופיע במפות הטיולים החדשות של קק"ל והחברה להגנת . צבעי לוגו השביל מהווים את סיפורו; 4 הטבע, מפת סימון שבילים חום- ראשית השנה והחריש, ירוק– הפריחה והאביב, צהוב– הקיץ והקציר. המועצה מחזקת קהילות וקבוצות בני נוער ותומכת ביציאה לטייל בשביל. זאת, על-ידי הקצאת משאבי כוח אדם, תחבורה ועוד. מחלקת ישובים מקשרת בין היישובים למחלקות המועצה השונות. פעילותה כוללת: * עבודה עם הנהלות ומזכירי היישובים, על פי צו המועצות האזוריות כולל הערכות וביצוע בקרה * מעקב וליווי של הניהול המוניציפלי השוטף ביישובים * הפעלת מערכות ביקורת ביישובים בהתאם לכללים * הכשרת המנהיגות היישובית * ליווי היישובים בתהליכי הרחבה, שינוי, צמיחה והתחדשות, על-ידי צוותים רב תחומיים מוזמנים לפנות, ככל שיש צורך במתן סיוע מול ההנהגה היישובית.

לילך כהני

04-6520083 050-2120695

כתובת ליצירת קשר: lilachk@eyz.org.il

איש הקשר:

אורי חן

04-6520710 כתובת ליצירת קשר: orih@eyz.org.il

מחלקת צעירים

אשת הקשר:

.18-40 מחלקת צעירים אחראית על הטיפול והסיוע לצעירים בגילאי זוהי תקופה משמעותית, עבור כל אדם צעיר, בה הוא בונה את עתידו ומקבל החלטות מרכזיות להמשך חייו.   מלגות, פסיכומטרי, הנחות לחיילים וסטודנטים באירועי תרבות של המועצה, קורסים בתחום התעסוקה, הרצאות ועוד. , תושבי המועצה בעבר ובהווה, 18-40 קהל היעד: צעירים בגילאי חיילים משוחררים, סטודנטים, זוגות צעירים ומשפחות צעירות.

מחלקת הנוער תרכז את הפניות 04-6520078 כתובת ליצירת קשר: Noar1@eyz.org.il

19

מפת העמק

20

21

מוגש מטעם מחלקת הנוער מועצה אזורית עמק יזרעאל

22

Made with FlippingBook - Online magazine maker