ההצלחה פנים רבות לה - עובדים ומנהלים מצטיינים לשנת 2015

Animated publication

הפנים של ההצלחה – דברי ברכה למצטיינים

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הינו מהמשרדים המרכזיים מבין משרדי הממשלה , הן מבחינת היקף התקציב העומד לרשותו והן , ביכולת ההשפעה על איכות החיים של תושבי מדינת ישראל . פעילות המשרד נוגעת בכל יום בחיי כלל אזרחי המדינה המשתמשים בתשתיות הכבישים , מערכות התחבורה הציבורית , ושירותי הנמלים והתעופה . פעילות המשרד מהווה מרכיב מרכזי במנועי הצמיחה של הכלכלה הישראלית ובצמצום הפערים החברתיים , בחיבור הפריפריה למרכז ובהורדת יוקר המחייה . המשאב האנושי הינו החשוב ביותר מבין משאבי המשרד המאפשר את הוצאתם לפועל של תכניות העבודה והפרויקטים במטרה לשפר את השירות ולהעלות את רמת החיים של אזרחי המדינה . בחוברת זו באים לידי ביטוי פרטי העשייה והמצוינות של כל אחת ואחד כפרט וכצוות . העובדים המצטיינים לשנת 2015 כמו גם היחידות המצטיינות , מפגינים בעבודתם אחריות ומסירות למשרד ולשירות הציבורי והישגיהם הבולטים ראויים לציון ולשבח . עובדים אלו מהווים השראה לעמיתיהם ולכולנו . אני מלאת הערכה כלפי כל אחד ואחת מהם ומודה להם על עשייתם . החשובה

"מנכ לית משרד התחבורה

הפנים של ההצלחה – דברי ברכה למצטיינים

מקצועות ותפקידים שונים נעלמו מהעולם בעשורים האחרונים . עד אמצע המאה הקודמת אפשר היה למצוא בפינות רחוב רבות מוכרי סודה , מוכרי , נפט מוכרי קרח למיניהם , ומידי פעם היה עובר לידם גם מוכר עיתונים . מקצועות ותפקידים שונים פינו מקומם לטובת טכנולוגיות חדשות ותעשיית . טק - ההיי המיומנות והידע הנדרשים מהעובדים ומהמנהלים היום הפכו מורכבים הרבה יותר . לכן תרומתם של העובדים המצטיינים לארגון ולמקום העבודה הולכת ומתעצמת . ההון האנושי הוא המשאב החשוב ביותר שיש לכל ארגון . הוא הוא העושה את ההבדל בין דריכה במקום לפריצת דרך . המשאב האנושי הוא התשתית להצלחה ולצמיחה , לכלכלה יציבה , לחברה חזקה , ולחוסן הלאומי שלנו . הצבת מטרות , אמונה וביטחון בדרך הם התנאים ההכרחיים להצלחה ומצוינות . עובדים מצטיינים המחויבים למקום עבודתם הם הכוח המניע של החברה והכלכלה , והתנאי להתמודדות עם האתגרים המורכבים שמציבה לנו המאה - 21 .

ל " סמנכ

למינהל ולמשאבי

בכיר

אנוש

ההצטיינות - פנים רבות לה , אתם . נבחרת מצטייני משרד התחבורה מכל היחידות ובכל התחומים . אתם הדוגמא לנחישות , לאומץ ולאמונה בדרך .

משרד התחבורה המוביל את התפתחות הכלכלה , איכות החיים והביטחון של כל אזרח בדרך גאה בכם , ואומר לכם תודה על מה שעשיתם לשיפור פני התחבורה . בהזדמנות זו אומר לכם תודה גדולה על כל מה שאני בטוח שעוד . תעשו

הפנים של ההצלחה – דברי ברכה למצטיינים

הצטיינות כערך וכדרך

, עובדים

ההצטיינות על עולה בעת כמו , הפרק

עת בכל

בדיוני עתודה

מילוי טופסי הערכת

שנושא

בבחירת

, במשרד

המצטיינים

לקיצורי ,מ"פז

העובדים

בהליכי בחירת

הוועדה

ויותר

המתייחסות למושגים " הצטיינות " "

ועולות

ניהולית , ועוד

" מצויינות

שאלות

חוזרות

או מאפיין

והעובדות המצטיינים מה ,"

" הם מי מכל

מייחד אותם מיתר

העובדים

. העובדים

" מצויינות ולפיכך

המושגים " הצטיינות "ו "

ולטשט בין

נטיה

לעשות

כדאי

לבלבל

יש

מנהלת אגף משאבי אנוש

. השניים

בין אבחנה

הצטיינות –

. מומחה ההצטיינות

, מיוחדים יוצא ביצוע

קשורה קשר

דופן ברמת

הישגים

, לרמתו

יחסית לאחרים

לתחרותיות . של מעמדו להיחשב אם רק " ראשון " יכול הפרט

שלא הגיעו

נקבע

" מצטיין "כ הפרט

ישיר

.שני יגיע האחר

שכן

מצויינות –

ומתפתח

, עצמו

הפוטנציאל

של יחסי

תהליך פנימי

הקיים באדם אנשים בעלי

מיצוי

תהליך

נטיה למצוינות מאופיינים

. האישי

ובפיתוחו

ורק אך התלוי

באדם עצמו

, סקרנים יצירתיים , המחפשים גירויים ,

באנשים

. חזקה

במוטיבציה

בעלי

מדובר

פנימית

וחותר

ועצמאות .

להתמקצעות , , ערך תחושת

המצוין מציב לעצמו מטרות

אחריות

רצון

להגשמתן .

כך או כך , , אתם העובדים המצטיינים של המשרד , בין אם אתם עונים להגדרות ההצטיינות , המצויינות , או גם וגם , ראויים לכל הערכה , לפרגון , להוקרה – על כך יישר !כח

המצטיינים של המשרד , בחתירתכם להישגים , אתם המושכים את המשרד קדימה , מסמנים את הכיוון ומהווים דוגמא לכך שהשמיים הם הגבול .

בהערכה , הוקרה ואיחולי פריחה למצטיינים .

הפנים של ההצלחה – אגף כספים וחשבונות

' הגב פאני הלל עובדת במשרד מזה ארבעה עשורים . פאני מגלה חריצות ונאמנות ללא דופי . במסגרת תפקידה מנהלת פאני את מחלקת ההתחייבויות בחשבות ואחראית על תקציב של עשרות מיליארדי שקלים . פאני מבצעת את עבודתה במסירות ובמקצועיות תוך למידה והקפדה על הנהלים . פאני מעניקה שירות אדיב לכל יחידות המשרד בפריסה ארצית . על אף העומס המוטל עליה העבודה מתבצעת על הצד הטוב ביותר .

מנהלת תחום

בכירה

התקשרויות

רכש

ופיקוח תקציבים

2015 .

זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

כל על

הפנים של ההצלחה – אגף כספים וחשבונות

".

1978 ,

'הגב

הכספים משנת

סוזי חלבי עובדת באגף

כמנהלת

כשלושים שנה

מזה משמשת

חשבונות

, השכר

על אחראית

, ראשית

טיפול

רישומי פקודות סגירת תקופות

וסיוע בסגירת

, הבנקים

בהתאמות

מרכזה בכירה חשבונאות ודיווח

ידע מפגינה

במטלות אלה

. הכספים

שנת

. לשבח

ומקצועיות

הראויים

מוטיבציה

אחראית ומסורה ,

בעלת

עובדת

סוזי

. טובים

גבוהה ויחסי

אנוש

תוך , ביותר

הצד על תפקידה

הטוב

ממלאת

סוזי

. הנהלים

על הקפדה

גבוהה ומוכנה

תמיד

סוזי בעלת תודעת שירות

אחריותה .

בתחומים

גם לסייע

שאינם בתחום

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – אגף כספים וחשבונות

התחבורה

עבודתה

מגן כרמלה

'הגב

לפני יותר

במשרד

החלה

נאותה

התקדמותה בין

עשורים עם .

משרות המשרד

משלושה

על המעיד

לתפקידה דבר , ועוצמתי תוך

גם עליה

מטלות שמעבר

לקבל

מנהלת תחום

, דעת שיקול

המתפקדת " גדול ראש"ב

עובדת חוכמה

הוצאות ותשלומים

בתפקידה

וטוב .לב

הוצאות

כראש תחום

היום

ובשנים האחרונות אף

בוועדות

ותשלומים ,

מכרזים

חברה

ויועצת לית" המנכ

לשוויון

את קיבלה

מגדרי

תפקיד הממונה

ומחוצה לו

בין מאוד

. נשים

לקידום ושומרת רמה על

הגורמים במשרד

מוערכת

ומוסריות .

גבוהה ,

כרמלה עומדת

מסירות

, בתחום

לעצמה

ובחזון

דוגלת בצדקת דרכה

שהציבה

ביעדים

נשים בתפקידים

עילאית לשילובן של

ורואה

רבים

חשיבות

ונערצת כל על

, אישית

ומגוונים ,

דמות אהודה

מהווה דוגמא

. סופית

ונתינתה אין היא

כרמלה בעלת כושר ניהול

סובביה

נרתמת לכל עת בכל

, אכפתית יוזמת

ומנהיגות ,

אשר

עובדת

. אתגר

ורואה בכל

מטלה

משימה המונחת לפתחה

2015 .

נבחרה לעובדת

זה כל על

מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – ביקורת פנימית

, קשה

הוא ההצלחה

מסירות מלאה

עבודה

מחיר

"

, אחד והאמונה המוחלטת אם שבין

לעבודה מצד

למשימה מצד

נפסיד , כל את נתנו

או ננצח ( "שני

כולנו

מרכז בכיר ביקורת פנימית

לומברדי –

וינסנט

פוטבול

מאמן

תומאס

1970 נקרא על

-ב פטירתו

. אמריקני

שמו

לאחר

לומברדי ).

הסופרבול וינס גביע

גביע

רמת בזכות

פור חיים

נבחר לעובד מצטיין

מר אילן

נושאים לדרישות

, הגבוהה יכולתו להתמודד עם

מקצועיותו

בהתאם

ומורכבים

משקל

כבדי

לשלמות

המקצועיות , ללא שאיפתו

בביצוע

פשרה

והעניינית ,

המשימות ,

המנהלית הרהוטה

כתיבתו

והרגועה ,

אישיותו הנעימה

לאיכות אגף עבודת

ובעיקר

בזכות תרומתו הרבה

בתחומי

הביקורת ותלונות

הפעילות

הציבור

השונים .

2015 .

זה כל על

נבחר לעובד מצטיין לשנת

הפנים של ההצלחה –

מרכזי

מ"בנא

"–

) קניינות רכש באגף

( בכירה

זרמון

'הגב

מרכזת

כוכבה

ולוגיסטיקה , אחראית על

המכרזים

תפעול מערך

. במשרד

יחידות

וההתקשרויות של

המטה

בצוותים מקצועיים לכתיבת

העובדת שותפה פעילה

התחבורה .

של מובילים

משמשת

בנוסף

משרד

מכרזים

. במשרד

ומנחה למכרזי וועדות המכרזים

מסייע

גורם

מרכזת בכירה קניינות

ההיבטים

עוסקת זרמון

, תפקידה

במסגרת

בכלל

והתפעוליים

הכלכליים

המשפטיים , בהתקשרויות של

הכרוכים

, חיצוניים

התחבורה מול

ספקים

משרד

ידע , בקיאות

זרמון

. מומחים

ויועצים

מגלה

כוכבה

חברות

גבוהה בכל ביותר

ושליטה

המכרזים חריצות שהובילו

הנוגע לנהלי

ברמה

, מסירות

. המכרזים

ותקנות עדכניות בתחום

, זרמון

'גב של הבולטות

ומחויבות מן הן

התכונות

נוספים .

בתחומי

על לקחת

אחריות

משימות

עצמה

אותה

, המשרד ובכלל זה

יחידות

כוכבה מסייעת מקצועית לכלל

. הישירה

אחריותה

יחידות

העובדת בעלת

שאינן בתחום

והאישי .

והעמקת

ללמידה

המקצועי

הידע

מתמדת

שאיפה

יוזמותיה הן ליכולתו של

המנחות אותה בדרכה המהווה דוגמא בולטת

להישגים גבוהים .

מהשורה להגיע

עובד

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה –

מרכזי

מ"בנא

הקניינות

את מרכזת

'הגב

ביחידת

מערך

סיגלית קלדרון

, חיצוניים

התחייבויות לספקים

הכוללת הוצאות

הרכש

של הקמה

התשלומים לספקים ועל

על אחראית

מערך

מרכזת בכירה , רכש נכסים ולוגיסטיקה

ערבויות וביטוחים במערכת .ה" המרכב

מערך

, ביותר

גבוהה

ויכולת

ידע בעלת

מקצועית ברמה

העובדת

וההוראות

והבנה של

התקנות

מכלול

שליטה

מגלה

לתפעול

בכל , היתר

עיסוקה בין ,

הרלוונטיות

הנוגע

לתחום

. הניידים

הטלפוניה המשרדי ומערך הטלפונים

מערך

ונכונות

, מסירות

משימות

לביצוע

חריצות

העובדת מגלה

. האישית

לתחומי אחריותה

שמעבר

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – החוקר הראשי

עובדת , מסורה אחראית ובעלת יכולות ניהוליות ומקצועיות ברמה גבוהה ביותר . העובדת מרכזת את מרב הנושאים המהותיים והקריטיים להצלחת ביצוע . החקירות ' הגב קרן גיא מטפלת בכל נושאי המחשוב ביחידה , אפיוני מערכות ניהול חקירות , ניהול עבודת חוקרים חיצוניים ועוד שורה ארוכה של משימות . , בנוסף בעלת יחסי אנוש מצויינים , תודעת שירות עמוקה ואישיות בפני עצמה .

מרכזת בכירה בטיחות וחקירות

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת 2015 .

הפנים של ההצלחה – לשכת היועצת המשפטית

מר דוד טמיר , המכהן כסגן בכיר ליועצת המשפטית , נמנה על צוות הלשכה מאז שנת 2010 , ומשמש כרפרנט לתחומי העשייה המגוונים והמורכבים של אגף הרכב התנועה ובכלל זה בתחומי – יבוא רכב , רישוי מכוני רישוי , תקינת כלי רכב , הסדרת מקצועות ושירותים הניתנים לכלי הרכב , ציוד מכני הנדסי , שמאות רכב , ורכב אוטונומי . עשייתו של דוד ועיסוקו כוללים תיקוני חקיקה ראשית וחקיקת , משנה המשלבים גיבוש רצונותיו של אגף הרכב , ניסוחם וקידומם בכל שלבי החקיקה , עריכת שימועים והובלתם , תגובות לעתירות והגנה על עמדות המשרד והאגף , כמו גם ייעוץ משפטי שוטף בכל הרמות והנושאים . , דוד בעל ידע מקצועי ברמה גבוהה מאד , יסודי וקפדן בעבודתו , בעל כושר ביטוי הן בעל פה והן בכתב ברמה מרשימה , תוך יכולת העמקה וניתוח של סוגיות משפטיות , ובעיקר – ( חבר במלוא מובן ) המילה לעבודה בצוות , המשרה אוירה חברית ונינוחה , תוך יצירת סביבת עבודה ראויה , ותרומה ממשית לעבודת הלשכה כצוות מגובש . מעת קבלת המינוי ( בשנה החולפת ) לסגן בכיר ליועצת המשפטית , דוד שותף גם בניהול ענייני הלשכה , בהתייעצויות שוטפות ובסיוע בכל עת . בשל ההערכה הרבה ליכולתיו של דוד נבחר למצטיין הלשכה לשנת 2015 .

במינהל

מנהל מח '

בכיר

ייעוץ משפטי

הפנים של ההצלחה – לשכת היועצת המשפטית

מר עופר לוי , המכהן כמנהל מחלקה בכיר בלשכת היועצת המשפטית , נמנה על צוות הלשכה מחודש דצמבר 2014 , ומשמש כרפרנט לתחומי עשייתה הנרחבים של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית . אמנם עופר נמנה על צעירי הלשכה , אך זמן קצר ביותר לאחר הגעתו והצטרפותו ללשכתנו " השתלט ", בצורה מעוררת הערכה על מגוון הסוגיות המורכבות בנבכי התחבורה הציבורית , על כל רובדי העשייה . עשייה זו , כוללת בין היתר , התמחות בתחום מכרזי הפעלת קווי ( אשכולות ) תחבורה ציבורית , עריכת התקשרויות עם המפעילים , תחומי ההסדרה והפעילות של המפקחים על התעבורה ( במגוון ) המחוזות ופעילות זרועות הביצוע המגוונות של המשרד לצד תחומי התכנון והבנייה . ", עופר המשכים קום " , עושה דרכו כל בוקר לירושלים , ומדליק את האור בלשכה , תרתי משמע , עם שחר . עופר הוא המומחה בלשכה בסוגיות התחבורה הציבורית , ומגוון ה " עולים לרגל " לשמוע בעצתו ולקבל את פסיקתו , יעידו על המומחיות שגלומה בו , יחד עם אופיו הנינוח והאדיב , אישיותו הכובשת , צניעותו , סגנון הדיבור הרהוט והשנון . עופר הינו בעל ידע משפטי ברמה גבוהה מאד , מאופיין בחריצות ברמה יוצאת דופן ומעל לכל אלה , בחברות עם אמיתית הסובבים . אותו על הישגיו ופועלו דלעיל , נבחר עופר למצטיין הלשכה לשנת 2015 .

מנהל מח '

בכיר

ייעוץ משפטי

הפנים של ההצלחה – לשכת היועצת המשפטית

' הגב שירה סופר סתיו , נציגת הים והספנות בחבורת המצטיינים של הלשכה המשפטית , נמנית על צוות הלשכה מאז קיץ 2010 , ומוצבת בשלוחת הלשכה ברשות הספנות והנמלים בחיפה . שירה מופקדת , בין היתר , על התאמתה של החקיקה הישראלית בתחומי הספנות והנמלים לאמנות הבינלאומיות ( ונספחיהם ) בתחומי מניעת התנגשויות בים , חומרים נוזלים מזיקים בצובר , ניהול תעבורה ימית ומניעת זיהום אוויר . בנוסף מטפלת שירה בתחומי חופש המידע , בעתירות המוגשות כנגד הרשות ( גיבוש עמדה וסיוע לפרקליטות ) , עריכה וקידום הסכמים עם חברות סיווג , וייעוץ משפטי שוטף ומלווה למחלקה הטכנית ולמחלקה הכלכלית . ברשות הטיפול כאמור באימוץ אמנות בינלאומיות , קידום וייזום חקיקה ישראלית לאישוררן משמעו אימוץ נורמות של ארגון הספנות הבינלאומי , הן בהתייחס לכלי שייט והן בהתייחס לימאים . הליך מורכב זה של התאמת הדינים , כולל שלבים רבים של עשייה , תיאום והתנסחות מול כלל משרדי הממשלה , חוץ , אוצר ( משפטים , בריאות , הגנת הסביבה , אנרגיה וכו ' ) וכמובן ייצוג המשרד בכנסת לאישור החקיקה . , שירה בעלת היקף ידיעות מרשים ברמה גבוהה מאד , מקיימת את כלל המטלות המונחות לפתחה בהקפדה , בנחישות וברוגע יוצא דופן התורמים לסביבת עבודה איכותית , תוך הצלחה לרתום את כלל הגורמים הרלבנטיים במגמה להשגת היעדים . שנקבעו על הישגיה שירה של ופועלה המרשים , נבחרה למצטיינת הלשכה לשנת 2015 .

מנהלת מח ' ייעוץ משפטי

בכירה

הפנים של ההצלחה – לשכת היועצת המשפטית

"–

' הגב תמר פרידמן או לייתר דיוק תמוש , הגברת הראשונה של תחום רישוי נהגים ורכב , ולא בכדי . תמוש נמנית על צוות הלשכה המשפטית מאז חודש אוקטובר 2013 , יחסית , מבין צעירי הלשכה . מיד עם הגעתה ללשכתנו , ובתוך זמן קצר ביותר , ללא ימי חסד , הפכה להיות השליטה הבלעדית והבלתי מעורערת של תחום . הרישוי תחום עם ממשקים בהיקפים עצומים למול כלל אזרחי ותושבי ישראל . ימי עבודתה של תמי מתחילים עוד טרם מאיר השחר , עת היא עושה דרכה מהשפלה ללשכה בירושלים . עבודתה עמוסה בעשרות עתירות וערעורים מידי שבוע בענייני נהיגה ונהגים , שיטת הניקוד , פסילות , ( השעייה מנהגים ובאי כוחם כאחד ) , סיוע שוטף בזמן אמת לקבלת הקהל המתבצעת בכלל סניפי הרישוי . בארץ מעבר לשגרה טרופה זו עוסקת תמי כמובן בתיקוני חקיקה והסכמים ביליטרליים להכרה ברשיונות נהיגה מול מגוון מדינות . עומס העבודה הכבד המוטל על , של תמי לחלוטין לא מקבל ביטוי בטיפולה האישי בכל פנייה , תוך רגישות לנסיבות הפנייה ובתחושת אחריות היא מסייעת משפטית לכל פונה , תוך גילוי בקיאות בתהליכים ובדינים הרלבנטיים . תמי עושה מלאכתה ברמה מקצועית גבוהה מאד , באיכפתיות יוצאת דופן ובנחישות , לצד , נועם נימוס ואדיבות , למרות ההיקפים והעומס . ברמה האישית תמי היא חברה ובעלת יחסי אנוש מעולים . על השגת יעדיה ופועלה , נבחרה תמי למצטיינת הלשכה לשנת 2015 .

מנהלת מח '

בכירה

ייעוץ משפטי

כתיפיה

מירבית

אמיתית

הפנים של ההצלחה – לשכת המדען הראשי

' גב רויטל חסיד עובדת בלשכת המדען הראשי מזה כשנתיים . תפקודה השוטף ביחידה כולל : מתן שירותי מזכירות , ריכוז העבודה האדמינסטרטיבית ביחידה , תיאום / פגישות ישיבות / כנסים / ועדות עם בעלי תפקידים שונים , עריכה וריכוז חומר מקצועי לקראת דיונים , הקלדת מסמכים ומכתבים , מענה טלפוני , לנמענים , ניהול מעקב אחר ביצוע החלטות ומשימות , ניתוב דואר וחומר מקצועי המגיע ליחידה ותיוק ( מסמכים לרבות חומר מודפס , קבצים אלקטרוניים , טיפול ושמירה על חומר רגיש ומסווג ) , הפצה ועריכת דואר אלקטרוני לגורמים השונים וניהול קופה קטנה . רויטל מבצעת תפקיד נוסף של מרכזת מחקרי יחידת המדען : הכולל ריכוז הקולות הקוראים של יחידת המדען , הראשי ריכוז תוצאות המחקר שהתקבלו ביחידת המדען הראשי , איסוף וקבלת נתוני ביצוע מחקר מרשויות המחקר , ריכוז התקציב השוטף של המחקרים , מעקב ביצוע התשלומים לרשויות המחקר , ריכוז דו " חות המחקר של היחידה "דו( חות ביניים ודו חות " , ) סופיים ריכוז ועדות השיפוט המחקריות וועדות ההיגוי המחקריות , מעקב אחר אבני הדרך המחקריות של כל מחקר ומחקר , איסוף נתונים מחקריים לשם הרצאות ומצגות בכנסים לאומיים ובינלאומיים . לאור האמור ולאור תפקודה המעולה של גב ' חסיד ביחידת המדען הראשי בשנתיים האחרונות הומלץ בחום להעניק לגב ' חסיד עובדת כ הוקרה מצטיינת לשנת 2015 .

הפצות

רכזת לשכה בכירה

- הראשי

הפנים של ההצלחה – לשכת מנכ ל"

' הגב רחל מזרחי לוי עובדת כרכזת לשכה בכירה בלשכת " המנכ ל ומבצעת את עבודתה על הצד הטוב ביותר במסירות , באדיבות , במקצועיות ובאחריות . בין תפקידיה העיקריים ביצוע מעקב ובקרה אחר יישום החלטות והנחיות המנכ " ל מול כל גורמי המשרד והחברות הממשלתיות - תפקיד שהינו מהותי וחשוב בהצלחת עבודת . הלשכה , כן כמו רחלי ממלאת מקומה של מנהלת הלשכה . רחלי הינה בעלת תודעת שירות גבוהה , כאשר מלבד כישוריה המוכחים ניחנה ביחסי אנוש טובים ותורמת , רבות בנועם הליכותיה ובמזגה הטוב לאווירה הטובה בלשכה . בכל מצב , מגלה רחלי נכונות לבצע משימות נוספות , לעזור ולסייע עם חיוך ובמסירות מלאה .

רכזת לשכה בכירה

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – לשכת סמנכ ל " בכיר תכנון כלכלי

. כלכלי

כהן מכהן כמנהל אגף תקציבים באגף תכנון

) גילי ( מר גלעד

במסגרת תפקידו מכהן בין , ר הוועדה לבחינת צעדים לשיפור וייעול מימוש התקציב במשרד . גלעד כהן מגלה יכולת מקצועית וניהולית גבוהה מאד . במסגרת תפקידו קידם גלעד את נושא התקצוב המשרדי ומקיים דו שיח עם כלל יחידות המשרד על צרכים והקצאת תקציב מתאים להם . למרות הקיצוצים הרבים וההנחתות על תקציב משרדי הממשלה בכלל ומשרד התחבורה בפרט , מנוהל התקציב באופן המאפשר גמישות רבה הן ליחידות והן להנהלת המשרד בביצוע מטלות . המשרד בעקבות יוזמות אלו ואחרות בניהול תקציב המשרד , הצלחנו בשנים אלו להגדיל את התקציב המוקצה לרווחת והדרכת העובדים , החלפנו את המחשב המרכזי , בנינו מערכות מחשוב חכמות ביחידות שונות , הוספנו עמדות שירות והבאנו את ביצוע העבודה של יחידות המשרד לרמה גבוהה הן בשל תקצוב נאות והן בשל מעקב אחר ביצוע והסטות תקציב בזמן אמת לפעילויות נדרשות . , כמו כן גלעד מטפל בהכנסות המשרד ומאז כניסתו לתפקיד עלו הכנסות המשרד בשל הקפדה על גביה וביצוע פעילות בקרה בנושא . "כיו , השאר

מנהל אגף 'א תקציבים

תוכניות

2015 .

על כל זה נבחר לעובד מצטיין לשנת

הפנים של ההצלחה – לשכת סמנכ ל " בכיר תכנון כלכלי

' הגב דפנה עין דור מכהנת כמנהלת אגף כלכלה באגף תכנון . כלכלי דפנה היא עובדת מסורה ה מגלה יכולת מקצועית וניהולית גבוהה מאד . דפנה מעניקה שירות מקצועי לכלל יחידות , היתר בין , המשרד באמצעות ניהול מאגר יועצים כלכליים . דפנה ממלאת מספר תפקידים מקצועיים נוספים בין , , היתר היא מכהנת כמפקחת על המחירים במשרד התחבורה , כנציגה בכירה ומ "מ יו " ר ועדת המכרזים המשרדית ודירקטורית בחברת נתיבי איילון . , כמו כן בשנה האחרונה , דפנה סיימה תפקידה כדירקטורית ברשות שדות התעופה , לאחר 12 . שנים מנהל הרשות מרוצה גם הוא מתפקודה של דפנה , לדבריו : " התרשמתי מהחריצות והיסודיות שאפינו עין ' את הגב דור ומשוכנע שאיכויות אלו יעמדו לזכותה בכל תפקיד אותו תבקש ". לבצע

מנהלת אגף א ' מיקרו כלכלה

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – לשכת סמנכ " ל בכיר תנועה

מרכזת מעקב ובקרה

תנועה

מינהל

רינת הררי הינה עובדת חרוצה ובעלת מעוף

' הגב

עם מוסר עבודה גבוה . רינת בעלת מודעות לרמת שירות גבוהה , בעלת פוטנציאל רב ושאיפות להתקדם . רינת מנהלת את לשכת סמנכ " ל תנועה באופן מקצועי בכל ההיבטים : , מעקבים , תקציב סיוע לאגפי הרכב והרישוי בעבודתם השוטפת וניהול הקשר הנדרש עם לשכת השר והמנכ .ל" רינת עומדת במטלות והיעדים ובלוחות הזמנים .

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – לשכת ל " סמנכ

ולמשאבי אנוש

למינהל

' הגב טלי רחמים משמשת כמרכזת ( ) תחבורה בלשכת סמנכ ל " בכיר למינהל ומשאבי אנוש . במסגרת תפקידה אחראית טלי על כל נושא הקניינות של הלשכה . בשנתיים האחרונות , בנוסף לתפקידה , הוטל עליה לרכז גם את כל הפעילויות הקשורות לארגון ולניהול צי הרכב של המשרד . בכלל זה תחזוקה של רכבי האיגום והרכבים הצמודים , ריכוז בקשות לרישיונות , רכב תיאום וביצוע פעולות מול הרכב וניהול מערך הרכב המשרדי במערכת מרכבה . טלי היא דוגמא למצוינות , למסירות ולתודעת שירות גבוהה . בזמן קצר , תפקדה באופן , עצמאי קידמה מהלכי שיפור וחדשנות והכניסה סדר וארגון בכל נושא משק הרכב המשרדי , תוך יישום צעדי התייעלות . טלי מתמודדת עם משימות בלתי מתוכננות , מגלה גמישות ומפגינה יכולת בקבלת החלטות ניהוליות . טלי מבצעת את המוטל עליה ביעילות ובקפדנות יתרה , היא בעלת יחסי אנוש , מעולים ותורמת לאווירה נעימה וחברית . טלי זוכה לשבחים מצד כל הגורמים : הן מצד קולגות חיצוניים והן מצד עובדי המשרד המקבלים שירות זמין , איכותי ויעיל . טלי נכונה לסייע ולתרום בכל נושא ובכל עת . על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת 2015 .

מרכזת תחבורה

מינהל

הפנים של ההצלחה – לשכת ל " סמנכ

ולמשאבי אנוש

למינהל

"–

מר יצחק סרי לוי משובץ במשרה של מנהל תחום פרט באגף משאבי אנוש . , איציק בנוסף לעיסוקו בתחום , הפרט גם על ניהול כל תחום הנוכחות ברמה הארצית .

מופקד

מנהל תחום פרט

בהצלחה רבה מאוד פרוייקט משמעותי ביותר

בשנה האחרונה איציק

הוביל

אגף משאבי אנוש - הסבה והטמעה של מערכת הנוכחות החדשה לדיווח עצמי , מערכת ESS במרכבה . ההיערכות כמו גם העלייה בוצעו בצורה ראויה לשבח , תוך תיאום מיטבי מול גורמי משרד – עובדים , אמרכלים , יחידת משכורת , אגף בכיר מערכות מידע – ואל מול אנשי מרכבה במשרד האוצר . הטמעת המערכת החדשה שיפרה מאוד את ניהול תחום הנוכחות ( שכעת עם התיק האישי של העובד במרכבה ) וייעלה מאוד את דיווחי הנוכחות באורח מקוון וללא ניירת .

של

לאויר

מסונכרן

עבודתו ותרומתו של איציק להצלחת הפרוייקט החשוב הזה , קצר ז"בלו , ללא תקלות וללא זעזועים ( למרות רגישותו , ) הרבה ראויים להערכה מיוחדת . על כל זה נבחר לעובד מצטיין לשנת 2015 .

הפנים של ההצלחה – לשכת סמנכ ל " בכיר פיתוח תשתיות ותיאום תחבורתי

.

' הגב אהובה אשל מכהנת כרכזת לשכה בכירה ביחידת סמנכ ל " תשתיות ותיאום . אהובה היא עובדת חרוצה , בעלת מוטיבציה ונכונה לכל משימה . אהובה נדרשת לעבודה יסודית , לדיוק והקפדה על הפרטים , הקטנים ולמציאת פתרונות למציאות סבוכה תוך תיאום עם גופים נוספים העובדים עם המשרד . את כל אלו אהובה מבצעת בצורה טובה ביותר . בזמן שהותה במשרד , אהובה משרה אווירה נעימה , נוחה וידידותית התורמת רבות לגיבוש בין בעובדים , ולשירות טוב לגורמי המקצוע העובדים עם . המינהל אהובה מגלה אורך רוח ואדיבות כלפי כל באי המשרד , ונכונה תמיד לעזור לכל אדם , בכל עניין וכל זאת באהבה רבה ובחיוך . רחב אהובה נדרשת להיות זמינה גם מחוץ לשעות העבודה במשרד . " הגדלת הראש " והמסירות , הרבה מאפשרים למינהל תשתיות להתמודד עם שינויים רבים בהתראה קצרה באופן מיטבי . אין ספק כי בשל עבודתה ואישיותה של אהובה , היא מהווה דוגמא ומופת לכלל המשרד .

מינהל

רכזת לשכה בכירה

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – קצין ביטחון

' הגב מיכל קלה בן חמו הקימה את אגף החירום במשרד . , כידוע מדובר באגף חדש במשרד אשר אחראי על תכלול וקביעת סדרי עדיפויות של שבע רשויות ייעודיות ( מספר הרשויות לחירום הגדול ביותר מבין משרדי הממשלה .) מיכל מנהלת את המשימות ביד . רמה בהובלתה קידמה רבות את מוכנותו והיערכותו של המשרד , דבר שלא נעשה קודם לכן .

העובדת מקיימת את מטלותיה ביד רמה ועומדת ביישום תכניות העבודה ומעבר להן , מייצגת את המשרד ברמה הלאומית בתחום .

מנהלת אגף א ' הערכות לשעת חירום

מיכל מובילה עבודת מטה לצמצום פערים ונושאים לאומיים אשר לא , טופלו במשרד בפרט ובמדינה בכלל : כגון , הקמת רשות ציוד מכני הנדסי

, קיצון ובמסגרת

עודף למשק האזרחי , תרחיש ייחוס למזג אויר

) ה"צמ(

, זאת תקן בינלאומי לפיזור מלח בכבישי הארץ .

מיכל שותפה לקידום פערים וחסמים לאומיים במטרה לשפר את הערכות ומוכנות המשרד על כלל רשויותיו , שבע רשויות ייעודיות , בתיאום עם כלל גופי החירום ומשרדי הממשלה השונים . למיכל יחסי עבודה מקצועיים וטובים עם כלל גופי הביטחון והחירום המסייעים לקידום המוכנות וההערכות . למיכל יתרונות ייחודיים . אישיותה והכרותה עם התחום מסייעים רבות למשרד בכלל ולתחום החירום בפרט . מיכל מוערכת על ידי השותפים למקצוע . כל זאת נעשה בנועם , הליכות בצניעות וביחסי אנוש מעולים עם אנשי המקצוע בסביבת העבודה ובכלל .

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

%

במהלך השנתיים האחרונות , הוציא מר אריה זדה לפועל פרויקטים לשיפור השירות לאזרח ועידוד . צ" התח כחלק מכך הקים אריה את פרויקט הקמת מרכזי הביא לשיפור השירות במרכזים אלו ושדרג את חזותם הכללית . כיום פרושות למעלה -מ 100 על הקו " עמדות " ברחבי הארץ המספקות שירותים לציבור הנוסעים , ללא תלות בזהות . המפעיל במהלך הרפורמה בתעריפי התחבורה הציבורית , אריה פעל לילות כימים לקידום הפרויקט והסדרת צו הפיקוח , הסכמים עם מפעילי . ועוד פעולות אלו נעשות בנוסף ליתר תחומי תפקידו , אותם מבצע אריה באופן מקצועי ובכלל זאת תשלומי סובסידיה למפעילי והסדרת

, " על הקו "

מנהל ' אגף א תקציבי סובסידיות ופיתוח

צ"תח

צ" התח

תקציב הרשות מול משרד האוצר .

2015 .

על כל זה נבחר לעובד מצטיין לשנת

הפנים של ההצלחה – הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

הקמת רגולציה בתחום המסילתי מהווה אתגר גדול לכל הנוגעים בדבר , בעיקר בשל חשיבות מערך היסעים זה ומורכבותו , ולאור העובדה כי עד למועד הקמת אגף , הרכבות פעלה חברת רכבת ישראל , המפעילה את הרכבת הכבדה בישראל , ללא מערך רגולטורי של ממש מצד משרד התחבורה . לאורך הזמן בתפקידו ופועלו , הצליח מר איתמר גואטה למסד ולבנות תהליכים רגולטוריים בתחומי אחריותו . איתמר הגיע להישגים משמעותיים בתחומים מגוונים ובכלל : זה לימוד המצב הקיים ברכבת הארצית והמטרופוליטנית , כתיבת הוראות מנהל בתחומי הציוד הנייד והמטענים הרכבתיים סדרת ה, תהליכי היבוא של הציוד הרכבתי ובניית אמצעי ותהליכי התקשרות מול רגולטורים ומשרדי ממשלה חיצוניים ואגפי משרד התחבורה המקצועיים . יש , בנוסף לציין כי מדובר ב עובד מקצועי וותיק , הנרתם באופן עקבי ל תהליכי קליטת העובדים החדשים , הדרכתם וליוויים . המקצועי לאור מסירותו לתפקיד ולמקום העבודה , לאור הישגיו המקצועיים ונועם הליכותיו , נבחר איתמר גואטה לעובד מצטיין לשנת 2015 .

מנהל תחום ציוד נייח

הפנים של ההצלחה – הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

הקמת רגולציה בתחום המסילתי מהווה אתגר גדול לכל הנוגעים , בדבר בעיקר בשל חשיבות מערך היסעים זה ומורכבותו , ולאור העובדה כי עד למועד הקמת אגף הרכבות , פעלה חברת רכבת ישראל , המפעילה את הרכבת הכבדה בישראל , ללא מערך רגולטורי של ממש מצד משרד התחבורה . במסגרת תפקידה ובזמן קצר , הצליחה ' הגב נועה צור למסד רגולציה בתחומי אחריותה , תוך התגברות על מכשולים ואתגרים רבים , והגיעה להישגים משמעותיים בתחומים המצויים תחת אחריותה ובכלל זה : השתתפות בכתיבת הסכם ההפעלה עם רכבת ישראל , קביעת סטנדרטים לרמת שירות , הפעלת חברת בקרה על רמת השירות ברכבת ישראל , ביצוע סקרי שביעות רצון , הקמת מערך טכנולוגי לתמיכה ביישום הרגולציה ועוד . הישגים אלו מלמדים על היותה עובדת מקצועית ויסודית , בעלת יוזמה ומחוייבות גבוהה לתפקידה . גם כאשר נדרשת לבצע מטלות נוספות שאינן במסגרת תפקידה , נרתמת נועה למשימה ונכונה תמיד לבצע אותה . מעבר להישגיה המקצועיים , מדובר בעובדת בעלת מגוון יכולות , נעימת הליכות ובעלת תודעת שירות גבוהה , התורמת לאווירה במשרד ולגיבוש האגף . לאור מסירותה הרבה לתפקידה ולמקום עבודתה , לאור השירות החשוב והמשמעותי אותו היא קידמה עבור הציבור , הישגיה המקצועיים , היוזמה והחדשנות אשר ניכרים בפועלה , נבחרה נועה צור לעובדת מצטיינת לשנת 2015 .

מנהלת אגף א '

הפעלה ורישוי

הפנים של ההצלחה – הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

' גב אורלי יצחק הינה עובדת מסורה ובעלת מוסר עבודה גבוה מאד . אורלי מקיימת מעקב שוטף אחר ביצוע תכניות ומבצעת את עבודתה נאמנה תוך שמירה על רמת שירות גבוהה לגורמי פנים וחוץ ובכללם : מתכנני תנועה , אדריכלים , יזמים וכיוצא בזה . לא די בכך , אורלי מנהלת את מערך האישורים והפטורים במחוז , תוך דאגה לציבור הנזקק לאישורים . לאור זאת , מהווה אורלי דוגמא ומופת למתן שירות איכותי במשרדי הממשלה עבור הציבור הרחב .

רכזת לשכה ב '

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

א והמרכז הוא לב המדינה . במחוז זה

"ת מחוז

מתוכננים ומבוצעים , בשנים האחרונות , פרויקטי הן בדיור והן בתעסוקה – בהיקף חסר תקדים . כתוצאה מכך נדרשים פתרונות תחבורתיים כבדים " " ובלוח זמנים קצר יחסית ' הגב , טופז פלד שטיינברג בתפקידה כמפקחת על התעבורה , עומדת בראש המחוז המתמודד מול משימות גדלות והולכות , וזאת כח עם אדם . מועט טופז הינה עובדת אחראית ומסורה , מייצגת את מדיניות המשרד מול גופים רבי עוצמה , מתמודדת עם לחצים ושומרת על מקצועיות ללא פשרות תוך עבודה " מסביב לשעון וללא " . חשבון על כל אלה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת 2015 .

- פיתוח

מנהלת אגף ' א המפקחת על התעבורה

הפנים של ההצלחה – הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

מר יאיר בונן יוזם ולוקח על עצמו משימות חדשות מעבר למחויבותו לעבודתו ביחידת הפיקוח כך . , למשל יאיר לקח על עצמו את נושא הקמת חדרי המצב שנפתחים לעיתים במסגרות שונות . יאיר מלווה עובדים מפתיחת חדר המצב ועד סגירתו והתמקצע בתחום . יאיר מנהל ומכשיר שוטרים המסייעים לעבודת הרשות בעניינים שונים . במסגרת תפקידו עובד יאיר מול גורמים ממשלתיים כמו משטרת ישראל ומשרד התיירות . יאיר מדריך ומלמד אותם בכל הנוגע לעבודת הפיקוח על התחבורה הציבורית . , כן כמו יאיר מסייע בהכשרה ובדיקת נהגי אוטובוס בתחילת עבודתם באשכולות חדשים .

רכז בכיר חקירות ופיקוח

צ"תח

2015 .

על כל זה נבחר לעובד מצטיין לשנת

הפנים של ההצלחה – הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

מר דוד יוסף הינו מנהל מסור המבצע את עבודתו במקצועיות רבה , תוך אכפתיות ומוטיבציה גבוהה . בתוקף תפקידו הנוכחי קידם משמעותית את מערך הבקרה והפיקוח על התחבורה הציבורית . דוד משמש דוגמה למנהל מסור ואיכותי . במסגרת תפקידו מנהל דוד את מכלול פעילויות האגף ובתוך כך בקרה תפעולית על באוטובוסים , על אכיפה , מנהלית על יחידת הפיקוח והחקירות על , ניהול צוות פניות הציבור ועל מערך הבקרה של תאגידי מוניות השירות . , כמו כן אמון דוד על מערך האבטחה של הרכבת הקלה ועל יחידות המשטרה . על כל זה נבחר לעובד מצטיין לשנת 2015 .

מנהל אגף 'א פיקוח בקרה ורמת שירות

צ"תח מפעילי

הפנים של ההצלחה – הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

' הגב מיכל כרמלי הינה בעלת יכולת גבוהה של הבנת תהליכים ובעלת ראייה . מרחבית מיכל מבצעת את משימותיה באופן מדויק ומגלה אמינות בדיווח וניהול תהליכים . מיכל נמצאת במרכז העשייה , בעלת מוטיבציה רבה , אהודה על חבריה ותמיד נכונה . לעזור בנוסף לתפקידה כרכזת לשכה האמונה על הפעילות השוטפת במשרד , מבצעת מיכל מטלות נוספות על פי . הנדרש

עובדת

רכזת לשכה ב '

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת 2015 .

הפנים של ההצלחה – הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

במסגרת תפקידו אחראי מר עמיחי לוי על קידום תכנון והוצאה לפועל של תכנית התחבורה למעבר "צה ל לנגב תוך פתרון חסמים בין משרדיים ואחרים . , קידום תכנון והפעלה של מכרזים חדשים במחוז בהם אשכול אשדוד בינעירוני , אשכול הנגב , אשכול צפון הנגב , אשכול באר שבע עירוני ואשכול אשדוד . עירוני עמיחי מתמודד מול אתגרים לא פשוטים כך למשל אזור צפון הנגב המהווה . מורכב על אף הקושי עמיחי עומד במשימה בגבורה , פותר בעיות ומעניק שירות ללא . רבב , בנוסף עמיחי מלווה פרויקטים רוחביים רבים מטעם האגף , דוגמת פרויקטים , " קו רציף " סגירת , רכבת נהלי הרישוי , תכנית לפיתוח המגזר הבדואי , מענה לסגירת שדה דב ועוד . גיאוגרפי

- דרום

מנהל תחום הפעלת דרום צ"תח

איזור

2015 .

על כל זה נבחר לעובד מצטיין לשנת

הפנים של ההצלחה – הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

' הגב לימור מספי הינה עובדת אחראית ומסודרת מאד המבצעת את משימותיה בקפדנות ויעילות . לימור מגלה מסירות והתמדה בעבודה היום יומית . כמו כן היא מקבלת על עצמה מטלות חדשות ומורכבות ומגלה נכונות , רבה ללא סייג , לתרום מזמנה . הפרטי עבודתה מתבצעת באיכות גבוהה וללא , פשרות כאשר מקצועיותה מהווה דוגמא לעמיתיה בתחום זה . עבודתה של לימור מוערכת מאד הן בקרב הציבור הרחב שזוכה ליחס אישי והן , בקרב מנהליה וחבריה לעבודה . מעבר תמיד מוכנה לסייע ולתרום מזמנה לסובבים אותה . על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת 2015 .

רכזת בכירה תחבורה יבשתית

לכל

הפנים של ההצלחה – הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

' הגב עליזה צור מבצעת את תפקידה באופן אחראי והינה בעלת מוטיבציה גבוהה בכל הקשור למתן שירות ללקוחות . השירות שמעניקה הגב ' הוא אדיב , אחראי ומתחשב . בנוסף מבצעת עליזה מטלות נוספות מעבר למסגרת תפקידה ותמיד נכונה לעזור ולסייע לחבריה . באגף עליזה מוערכת מאוד ע " י חבריה לעבודה .

ראש ענף מוניות צ"תח ואמרכלות

צור

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת 2015 .

הפנים של ההצלחה – הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

' הגב דלית רגב היא מנהלת , מצוינת המבצעת את תפקידה תוך אכפתיות רבה , מוטיבציה ודבקות דלית . במטרה מנהלת בעלת ידע רב אשר תרמה באופן פעיל ומשמעותי להקמת הרשות הארצית לתחבורה ציבורית . דליתמובילה את אגף הארגון והמינהל ברשות באופן יעיל ואיכותי , תוך מעקב ובקרה על תכניות . העבודה

מנהלת אגף 'א תכנון ארגון ומינהל

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

' הגב שירלי שמואל מבצעת תפקיד מורכב ורגיש המחייב תשומת לב רבה לכלל , הפרטים לעמידה בלחצים ולמתן שירות יעיל ואיכותי . מדובר בעובדת מסורה ואכפתית , בעלת יכולת ניהול וארגון גבוהות , עבודה בצוות ודבקות במטרה . שירלי מהווה " אינטרגרטור " בין כל מנהלי הרשות ומנהלת מערך בקרה על כלל ההחלטות , תוך הבנת צרכי המערכת וראיה מערכתית . רחבה שירלי עוזרת נאמנה בעלת מוטיבציה גבוהה , והינה שותפה להישגים מקצועיים רבים בתקופה זו , ראויה להערכה רבה ועל כן נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת 2015 .

מנהלת תחום

, תאום מעקב ובקרה

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי אגף בכיר

' הגב יהודית גלבהואר עובדת במחלקת עדכון ובקרה - אגף הרישוי , בתפקיד מרכזת בכירה פניות הציבור . בנהיגה במסגרת תפקידה מסייעת רבות למשטרת ישראל , לכלל עורכי הדין בארץ והלשכה המשפטית של משרד התחבורה , וזוכה להערכה רבה . יהודית מסורה מאוד לתפקידה ולארגון ומעניקה שירות חשוב ויעיל לציבור לקוחותיה בסבלנות וסובלנות רבה . יהודית היא בעלת ידע מקצועי וניסיון רב , ומגלה נכונות לעזור לכל הפונים אליה גם מעבר לעיסוקה . ליהודית יוזמה ומחויבות גבוהה לתפקידה . היא מפגינה אחריות מקצועית ובעלת מוטיבציה גבוהה . מאוד יהודית מייצגת את משרד התחבורה בבתי משפט בכבוד רב , בנאמנות ובמסירות רבה .

מרכזת נושאים רפואיים

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז באר שבע והדרום

' הגב רינת איפרגן הינה עובדת ותיקה ונאמנה במשרד הרישוי בבאר שבע . רינת היא עובדת חרוצה בעלת הספק עבודה , גבוה מעניקה יחס , חם אדיב וסבלני כלפי ציבור הלקוחות . רינת היא עובדת מקצועית , נאמנה המשרה אווירה נינוחה . רינת מבצעת ביעילות את עבודתה ויוזמת שיפורים בתחום עבודתה .

מרכזת רכב ונהיגה

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז באר שבע והדרום

בוקובזה

'הגב

חרוצה

עובדת

הינה

מירי

ראש ענף רכב ונהיגה

יסודית ומקצועית המעניקה

שירות מעולה שמירה קפדנית

בסבלנות תוך רבה

לאזרח

. השרות

של כבודם

האזרחים מבקשי

על

ולהתנדב

נכונה

משימה

לכול

לתרום

תמיד

במיוחד כשחסרות ידיים

ולכל

מטרה

. עובדות

בקיאה בתקנות ובנהלים ופועלת . לפיהם

מירי

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז באר שבע והדרום

אני פ' הגב מאירי אמונה על תחומים רבים . פאני מגלה ידע מקצועי בכל תחומי המשרד , מעניקה שרות אדיב לציבור הלקוחות , מבצעת את העבודה ביעילות ובמקצועיות ובשיקול דעת . פאני הינה עובדת ותיקה , , חרוצה נאמנה ובעלת הספק גבוה .

מרכזת

רכב

ונהיגה

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת 2015 .

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז באר שבע והדרום

מר דוד שלו הוא בוחן נהיגה ותיק , בעל יכולת הבחנה בין עיקר לטפל . דוד בעל יחסי אנוש מעולים , משרה אווירה נעימה בקרב עובדי , המשרד מבצע את המוטל עליו לשביעות רצון הממונים ותמיד נענה בחיוב לבקשות נוספות . דוד מגלה פתיחות ונכונות לקבלת ביקורת והערות ומשמש דוגמא לשאר הבוחנים במחוז .

ראש ענף בוחן נהיגה

2015 .

על כל זה נבחר לעובד מצטיין לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז חיפה והצפון

אסעד היא עובדת נאמנה , חרוצה

' הגב

לידיא

ומסורה . עובדת על פי הנהלים , מרחיבה את ידיעותיה , חייכנית ומבצעת ביעילות את עבודתה . בנוסף לאלה מגלה שיקול דעת , , אחריות הקפדה על כללי האתיקה ויחסי אנוש . יוצרת אווירה חיובית במשרד , מקפידה על קשרי עבודה עם הממונים והעמיתים . העובדת מבצעת את תפקידה על הצד הטוב ביותר מעבר לנדרש ומהווה דוגמה ומופת לכלל הפקידים .

לידיא

ראש ענף רכב ונהיגה

לידיא

לידיא

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז חיפה והצפון

' הגב רוני בריל עובדת מקצועית בעלת ידע , רב מעניקה שירות יעיל ומגלה אחריות ומעורבות . רוני מתעדכנת באופן קבוע בנהלי , רישוי הוראות נוהל ועובדת לפי הכללים והנהלים . רוני מפגינה נאמנות למערכת ומפעילה שיקול דעת כשנדרש . רוני מקפידה לשמור על כללי האתיקה בעבודה , בעלת יחסי אנוש מעולים ויוצרת אווירה נעימה . רוני מהווה דוגמא ומודל לחיקוי לשאר העובדים , מסייעת רבות לעמיתיה , מבצעת את עבודתה במסירות ופועלת תמיד לשיפור . השירות

ראש ענף רכב ונהיגה

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז חיפה והצפון

במסגרת תפקידה מעניקה הגב ' ירדנה גל שירות ברחבי המחוז . ירדנה משמשת כראש צוות ואחראית על ההתקשרות בין מורי הנהיגה לבוחנים . ירדנה נותנת מענה ופתרון לכל . בעיה מעבר להיותה ראש צוות , ירדנה מסייעת רבות בתחום סידור העבודה , דואגת לגיבוש בין , הבוחנים נכונה לכל משימה ועושה זאת בחיוך . רחב בתחום עבודתה כבוחנת נהיגה , משרה ירדנה אוירה טובה ומקצועית בסביבת עבודתה ובקרב תלמידי הנהיגה בפרט .

ראש ענף בוחן נהיגה

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז חיפה והצפון

לאורך הדרך מגלה מר דני לוי מוטיבציה ומסירות בביצוע , תפקידו מפגין תודעת שירות גבוהה וקשב רב לציבור , וזוכה גם להרבה הערכה הן מהממונים הן , עליו מעמיתיו לעבודה בכלל זה גם מציבור מורי דני . הנהיגה מגלה הרבה נכונות לתת מעצמו מעבר לנדרש . דני הוא עובד מקצועי ואדיב ועל כן נבחר להיות מצטיין לשנת 2015 ביחידתנו .

ראש ענף רכב ונהיגה

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז חיפה והצפון

מרעי משמש כבוחן נהיגה לכל דרגות הרישיון ובכלל זה גורר תומך , אוטובוס וציוד מכני . הנדסי עם היכנסו לעבודה התבלט ברצון להתקדם , ללמוד ולמקסם את יכולותיו וכאלה יש לו לרוב . בוחן לכל סוגי הרכב ביעילות ובמקצועיות , נכון לכל משימה ותמיד מבצע אותה על הצד הטוב ביותר . מתחשב מאוד בסובבים אותו ודואג להשרות אווירה טובה סביבו על כל אלה נבחר לעובד מצטיין לשנת 2015 .

אנואר מר

ראש ענף בוחן נהיגה

אנואר

אנואר

אנואר

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז חיפה והצפון

' הגב דנה נאפסו מגלה ידע מקצועי בביצוע , העבודה מעניקה שירות אדיב ויעיל לציבור מקבלי הקהל . במסגרת עבודתה דנה מבצעת פעולות רבות בכללן : , המרות ( התליות דחיית , ) קורסים הזנת טפסים למכון הרפואי של כלל , הנפה ושליחת טפסים לרופא האגף . דנה " מגדילה ראש " ומטפלת באופן יזום בבעיות קבלת רישונות ותווי נכה . דנה עובדת נאמנה , חרוצה ומסורה . דנה מקפידה על , הנהלים מרחיבה את ידיעותיה , , חייכנית בעלת שיקול דעת ואחריות , מקפידה על כללי אתיקה ויחסי , אנוש יוצרת אווירה חיובית , מקפידה על קשרי עבודה עם הממונים והעמיתים , מבצעת את תפקידה על הצד הטוב ביותר ומהווה דוגמה ומופת לכלל העובדים .

ראש ענף רכב ונהיגה

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז חיפה והצפון

' הגב קלרה סלמן קשובה לכל עובד ועובד ושוקדת על מתן פתרונות לכל בעיה גם מעבר לשעות עבודתה . קלרה מקפידה לשמור על קשר צמוד עם גמלאי המשרד . קלרה מהווה דוגמה לחריצות , אכפתיות ונאמנות למערכת . קלרה מקצועית בתחומה , רגישה כלפי כל עובד ועובדת , , מסורה אחראית ובעלת מוטיבציה גבוהה . קלרה ערנית לסביבה , חיה את המתרחש , במחוז מהווה משענת כחברה ה תומכת בעובדים וזאת מעבר לתחומי אחריותה .

מרכזת אמרכלות

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז חיפה והצפון

עמר הינה עובדת מסורה ומקצועית .

ואל 'ג' הגב

מפגינה עצמאות בעבודתה , שולטת

ואל 'ג

ראש ענף רכב ונהיגה

. דוגמא

בהוראות הנוהל , ומהווה

ואל 'ג . שנה במסגרת תפקידה מבצעת המרות רישיון נהיגה , הנפקת רישיונות נהיגה , העברת בעלות לנכים ותווי נכה . ואל 'ג היא בעלת מחויבות גבוהה לעבודה ומגלה נכונות לביצוע כל . מטלה עובדת במשרדינו כ -30

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז חיפה והצפון

מר אריה . מחוזי מתוקף תפקידו זה אריה מסייע רבות בסידור העבודה ברמה המחוזית , דבר הדורש השקעה רבה מה שאינו גורע מביצוע שאר המטלות הנובעות מתוקף תפקידו . אריה מקדם רבות לשיפור וייעול סביבת העבודה ובכלל זה בתחום המחשוב . משמש כאחראי בוחנים

פייביש

ראש ענף בוחן נהיגה

תוכניות

2015 .

על כל זה נבחר לעובד מצטיין לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז ירושלים

במסגרת תפקידה אחראית גב ' סופיה בן על גיגי כל נושא הנפקת תווי נכה , הנפקת רישיונות לדיפלומטים והנפקת תווי סחר . סופיה הינה עובדת ותיקה מאוד אשר מטפלת בקהל ייחודי ה דורש מיומנות רבה , רגישות ומסירות לתפקיד . סופיה זוכה לשבחים מהקהל הבא במגע דבר המעיד על היעילות והמסירות לתפקידה .

מרכזת

רכב ונהיגה

עימה

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז ירושלים

' הגב רוחמה חיים הינה עובדת המשרד מזה כ -38 . שנים רוחמה הינה עובדת ותיקה מאוד ובמסגרת תפקידה מטפלת בכל נושא המוניות לרבות רישומן ועדכונן . כחלק מכך , מטפלת בכל נהגי , המוניות מפגינה בקיאות בכל פעולות הרישוי ובעת של מחסור בכ " א היא מתייצבת למשימה ומגבה את עמיתיה למשרד . זאת היא עושה ביעילות . רבה , כן כמו רוחמה מטפלת בנושאי צווי ירושה למינהם . רוחמה הינה עובדת , מסורה אדיבה ונעימה .

ראש ענף רכב ונהיגה

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז ירושלים

מר עמנואל לוי משמש כרב בוחן נהיגה וראש צוות . הבוחנים עמנואל אחראי על ניהול מבחני הנהיגה במחוז ירושלים והדרום , מדובר בתפקיד תובעני הדורש מיומנות רבה ותמרון בין תלמידי הנהיגה , מורי הנהיגה והבוחנים . , בנוסף עמנואל מבצע את מבחני הנהיגה כדי לסייע לעמיתיו להתמודד עם העומס . עמנואל ידוע במזגו הנוח ומשמש כאוזן קשבת ל בוחנים , ומורי הנהיגה . לעמנואל יחסי אנוש יוצאי דופן והוא אהוד על קהל הפונים אליו .

ראש ענף בוחן נהיגה

2015 .

על כל זה נבחר לעובד מצטיין לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז ירושלים

מר מיכאל לזר משמש כרב בוחן ראשי . מיכאל הינו עובד ותיק מאוד בעל ידע . רב מקצועי מיכאל משמש כסמכות מקצועית בנושאי בוחני נהיגה ובוחני . רכב מיכאל הוא עובד מיומן ומקצועי בתחומו ומבצע את עבודתו ביעילות ובמסירות .

מנהל תחום רב בוחן ראשי

2015 .

על כל זה נבחר לעובד מצטיין לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז ירושלים

' הגב ברכה אחראית על דיווחי העובדים והבוחנים , משמשת כאוזן קשבת ונרתמת לכל . משימה ברכה הינה עובדת אדיבה ומסורה . בתפקידה כאמרכלית מקפידה ברכה לגלות יחס , אדיב נעים ואנושי . ברכה דואגת לכלל העובדים בכל בעיה ולו הקטנה ביותר .

מרכזת אמרכלות

ברכה ידועה באישיותה הנעימה ומבצעת את תפקידה ביעילות .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת 2015 .

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז ירושלים

הגב עופרה שם טוב משמשת כסמכות בתחום הרישוי . במסגרת תפקידה עופרה אחראית על מספר סניפי רישוי דבר הדורש ממנה חלוקת קשב גבוהה ויכולת תכנון וביצוע . עופרה הינה עובדת מסורה , יעילה ונעימה , דבר אשר מהווה בסיס איתן למתן שירות אדיב ואיכותי לכלל . הפונים במסגרת תפקידה מתמודדת עופרה יום , יום עם קהל . רב על אף זאת , עופרה מגלה סבלנות יוצאת דופן המסייעת לה בעבדותה הן כלפי הציבור והן בעת בניהול . הסניף

מרכזת בכירה נפה

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז ירושלים

מבצעת את תפקידה

' הגב תמם ) מתי ( מזל

בצורה יעילה . מאוד במסגרת עבודתה מתי מעניקה שירות אדיב ונעים הן לציבור והן לעובדי היחידה והרי שמדובר בסביבת עבודה . לחוצה למרות מעמדה ותפקידה במשרד מתי הינה אישה צנועה ומקדמת בדבקות את הנושאים עליהם היא אמונה . מתי מקובלת מאוד על חבריה לעבודה ועל הפקידות אשר תחת ניהולה . , כן כמו על כלל הגורמים אשר עמם יש לה ממשקים שוטפים בכללם משטרת ישראל ומערכת בתי המשפט . על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת 2015 .

מנהלת תחום רכב ונהיגה

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז תל אביב והמרכז

' הגב אילנית אברהם דיאז החלה לעבוד במשרד הרישוי נפת דן בבני ברק - לפני כחמש עשרה שנה . אילנה עוסקת בנושאי רכב ונהיגה , טיפול במוגבלי ניידות , , רישיון הנפקת רישיונות רכב ונהיגה , טיפול בעיקולים , . פ ועוד " הוצל אילנה הינה עובדת מסורה וחרוצה המגלה תודעת שירות גבוהה . אילנית מבצעת את המשימות המוטלות עליה ביעילות תוך כדי הקפדה על שיתוף פעולה עם עמיתיה לעבודה . על כל אלה ועוד אילנית ראויה להערכה ועל כן נבחרה לעובדת מצטיינת

מעוכבי

ראש ענף רכב ונהיגה

לשהת

2015 .

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז תל אביב והמרכז

' הגב אורית אברמוביץ ' עוסקת במגוון נושאים בתחום רכב ונהיגה כלל זה ב, : טיפול , בנכים הנפקת רישיונות נהיגה חדשים , טיפול בחידוש . רישיון , כמו כן אורית אמונה על מתן מענה לסוגיות הנוגעות לרכב : כגון , העברת בעלות על פי , צו עיקולים ושעבודים . בנוסף על אלו , מטפלת אורית בהחזרי כספים ובכל ההיבטים הנוגעים ל " נהג חדש ." אורית היא עובדת שקטה ונעימה כלפי הציבור וגם כלפי עמיתיה ומבצעת את כל התפקידים הניתנים לה ואף מעבר . לכך אורית עובדת מקצועית ויסודית הראויה להערכה .

ראש ענף רכב ונהיגה

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

.

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז תל אביב והמרכז

מר יצחק . מנוסה יצחק משמש כממונה בסניף הרצליה . כחלק מתפקידו כבוחן ממונה יצחק אמון על כל דרישות קהל מורי הנהיגה והתלמידים , לעתים גם מעבר לשעות העבודה הנדרשות . יצחק הוא עובד מקצועי ומסור המבצע את תפקידו לשביעות רצון ההנהלה . בוחן הוא נהיגה

בוסידן

ראש ענף בוחן נהיגה

2015 .

על כל זה נבחר לעובד מצטיין לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז תל אביב והמרכז

' הגב ניצה בורשטיין עוסקת בתחום המכון . הרפואי כחלק מתפקידה ניצה אחראית על תיקוף תעודות יושר וטיפול בבקשות הקשורות לרכב . ציבורי , בנוסף ניצה אחראית על טיפול במגוון נושאים בתחומי הרכב והנהיגה . כאשר יש צורך בעזרה ניצה נרתמת .מיד ניצה הינה בעלת ידע מקצועי רב , , אדיבה נעימה , , סבלנית מקפידה על אתיקה מקצועית , ומגלה נאמנות רבה למשרד .

ראש ענף רכב ונהיגה

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת 2015 .

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז תל אביב והמרכז

הגב שביט זוארץ מלאכי הינה עובדת מהשורה הראשונה , מקצועית , סבלנית והכי חשוב מדובר בעובדת הרואה את חשיבות איכות מתן השירות לנגד . עיניה שביט משתדלת לבצע עבודתה המאתגרת אל מול הציבור באדיבות ותוך הקשבה ורצון לעזור ולפתור בעיות . הגב מלאכי נרתמת לכל משימה ותורמת מזמנה ומידיעותיה המקצועיות גם על מנת לסייע בחניכת עובדים . חדשים על כל אלה ועוד נבחרה שביט לעובדת מצטיינת לשנת 2015 .

ראש ענף רכב ונהיגה

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז תל אביב והמרכז

' הגב שירין חממי עוסקת במגוון רב של נושאי רכב ונהיגה . מדובר בעובדת מקצועית . מאוד אחד מעיסוקיה העיקריים של שירלי הוא טיפול בנושא המרת רישיון נהיגה , זר תחום מורכב הדורש סבלנות ורגישות רבה . ' הגב שירלי עובדת במיומנות ובדייקנות . לשירלי ידע רב בנושאים עליהם היא אמונה והיא משרה אווירה נעימה .

ראש ענף רכב ונהיגה

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת 2015 .

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז תל אביב והמרכז

במסגרת עבודתה במשרד הרישוי בחולון אמונה הגב ' רחל לוי על נושאים רבים בכלל : זה טיפול בתווי נכה , תיאוריה באמצעות , שמע עיקולי בית משפט וטיפול במידע המתקבל מהמכון הרפואי על כל היבטיו . רחל מסייעת גם בנושא בתי הספר .ה לנהיג רחל נבחרה לעובדת מצטיינת בגיןצניעותה , הרבה מסירותה ונכונותה לביצוע כל עבודה בתחומי המשרד אשר הינה נדרשת . ממנה רחל מבצעת את תפקידה במקצועיות רבה , וביסודיות . רחל מסייעת ללקוחות בכל דרך אפשרית ומפגינה יצירתיות רבה . על כל אלה נבחרה רחל למצטיינת לשנת 2015 .

ראש ענף רכב ונהיגה

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז תל אביב והמרכז

הינו בוחן ותיק ומנוסה . לאור ניסיונו הרב משמש אבנר גם כחונך לבוחנים . חדשים בנוסף אבנר נותן מענה איכותי וקשוב לציבור הכולל מורי נהיגה ותלמידים . אבנר משמש כראש צוות והוא מוביל

אבנר מר

מישאל

ראש ענף בוחן נהיגה

, ביושרו מקצועיותו ונכונותו לתרום ולסייע

לעמיתיו .

2015 .

על כל זה נבחר לעובד מצטיין לשנת

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז תל אביב והמרכז

' הגב שרה נגר הינה עובדת ותיקה במשרד . הרישוי שרה היא עובדת מקצועית ה עוסקת במגוון נושאי רכב ונהיגה . בכלל אלה נושאים הקשורים לשיטת ניקוד ולמכון הרפואי . שרה מטפלת בסוגיות חריגות ומורכבות ומסייעת למנהלת הנפה . שרה מגלה נכונות לבצע משימות נוספות . כנדרש היא בעלת תודעת שירות גבוהה . מגלה מחויבות ומסירות לתפקידה . שרה מפגינה עצמאות בעת מילוי תפקידה ודואגת לקיים שיתוף פעולה עם עמיתיה לעבודה .

ראש ענף רכב ונהיגה

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת 2015 .

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז תל אביב והמרכז

' הגב ננסי עובדת במשרד הרישוי רחובות . במסגרת תפקידה ננסי מעניקה שירות לקהל ומטפלת במגוון נושאי רכב ונהיגה , בכלל זה : טיפול בחריגים , במוגבלי ניידות , משוללי ומעוכבי נהיגה . ננסי מסייעת למנהלת הנפה בכל נושא אליו היא נדרשת . ננסי היא עובדת חרוצה מאוד , נכונה ללמוד נושאים נוספים מעבר לתפקידה ומבצעת בשלמות את המוטל . עליה ננסי מפגינה נאמנות רבה כלפי מקום עבודתה .

פאנוס

ראש ענף רכב ונהיגה

רשיון

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת 2015 .

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז תל אביב והמרכז

במסגרת עבודתה משמשת ' הגב אתי כמזכירת המפקח על בתי ספר לנהיגה . מתוקף כך אמונה אתי על נושאים . רבים מקיימת ממשקי עבודה נרחבים למול מורים ובתי ספר לנהיגה , קציני בטיחות ומנהלים מקצועיים . אתי רגישה וקשובה לצרכי מורי הנהיגה אשר להם היא מעניקה שירות . אתי תמיד נכונה לעזור כך גם לאזרחים . אתי היא עובדת מקצועית בעלת תודעת שירות גבוהה ועל כן נבחרה לעבודת מצטיינת לשנת 2015 .

פרנקו

ראש ענף רכב ונהיגה

היא

הפנים של ההצלחה – אגף בכיר רכב ושירותי תחזוקה

הינו מהנדס בתפקידו .

חלא אבו

מיל 'גמר

בעל ערכים אישיים גבוהים , ידע וניסיון מקצועי רחב בתחום הנדסת רכב . עובד בצורה יעילה , יוזם ומקדם פרויקטים ותהליכים בתחום אחריותו .

מיל 'ג

מיל 'ג

מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה

מעניק שירות הולם לציבור הרחב

מיל 'ג

בתחום תקינה לרכב כבד .

בעל אחריות ומסירות למקצוע

מיל 'ג

ולמקום הוא בעל יכולת להביע דעה מקצועית ולקבל החלטות ומהווה דוגמא אישית . . העבודה מיל 'ג בנוסף

2015 .

על כל זה נבחר לעובד מצטיין לשנת

Made with FlippingBook flipbook maker