כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה דצמבר 2019 - גיליון 270

270 גיליון

2019 כסלו תש"פ דצמבר

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

"באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש. כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן".

(שרה לוי תנאי)

8 האיש והקלרינט

7-6

5-4

ריקוד החי ים

שעת כושר

עברית - מבזקים - טריוויה - תשבץ - בישולאה - תזונה - סרט - טכנולוגיה - אופנה מדורים קבועים:

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker