כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה ינואר 2023 - גיליון 307