סיפור חיי - סיפורה של בטי (דוידזון) שפירא

סיפור חיי

סיפורה של בטי )דוידזון( שפירא בגלל שאת יהודייה

2016 ,ĘĎĝ ĐĪĘēđĤ :ĐėĤĞđ ĐčĦė ,ĐčĕĥģĐ

מועצה אזורית זבולון

Made with FlippingBook - Online catalogs