סיפור חיים - סיפורה של מרים רוזן

מאז פרישתי, במשך 17 שנים עבדתי כמתנדבת עם קשישים בודדים מטעם עמותה בשם "הייעוץ לקשיש" הביטוח הלאומי . נהגתי לה קשישים העם פגש י אחת לשבוע שיחה ל

בחסות

ולקרוא אתם את העיתונים.

אני חושבת כי בעקבות כל מה שעברתי בחיי והחיים הצנועים שחיינו כמשפחה אני מרגישה שאני חזקה יותר, צנועה יותר ו ה רבה פחות מפונקת לעומת אנשים אחרים שלא חוו את הקשיים הללו. פעם שאלו אותי אם אני לא פוחדת לשוב לבדי בלילות. עניתי : " אחרי כל מה , שעברתי ממה יש לי עוד לפחד? "

Made with FlippingBook Online newsletter