קשר עין גליון 285 - ירחון ארגון המורים - ינואר 2019

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

בתי הספר היהודיים באודסה- מחזירים עטרה ליושנה 28 ד״ר אפרת קדם-טהר

ייחודיות ויישומיה בחינוך מי מרוויח? מי מפסיד?

22 >> ד“ר סמדר גלעד חי

2 0 1 9 ת ש ע " ט

י נ ו א ר ט ב ת - ש ב ט

2 8 5 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook Learn more on our blog