קשר עין - גליון 240 - יוני 2014

w w w . i

g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

למורים שלנו מדור פנאי ותרבות עמ' 04

מכללת מקס בראודה בכרמיאל עמ' 02 מי מאחורי השם

זרקור: תיכון עירוני י"א בתל אביב

עמ' 22

ד"ר ברכה בן שמאי מתודולוגיה ופרשנות במציאות משתנה

32 עמ'

סי ו ו ן - תמו ז תשע"ד י ו נ י 4 1 0 2

ג י ל י ו ן 240

%52 הנחה + %5 הנחה נוספת במעמד החיוב * * *

1-800-80-80-80

*ההנחה לעובדי הוראה ולבני משפחותיהם מקרבה ראשונה בלבד. **למשלמים בכרטיס אשראי "תמורה”. תוקף ההטבה: 4102.80.13 . אין כפל הנחות. ט.ל.ח.

כל האפשרויות, כל התחומים במכללת סמינר הקיבוצים!

לימודי תעודה והתפתחות מקצועית ואישית

פסיכותרפיה וייעוץ • פסיכותרפיה אנליטית-יונגיאנית • פסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי • פסיכותרפיה בילדים ונוער • קורסי מבוא בפסיכולוגיה ושיטות מחקר

חינוך מיוחד ולקויות למידה • ניתוח יישומי של התנהגות

• הכשרת מנחים להורות ב-"הוראה מתקנת" • אשכול הוראה מותאמת בגישה רב-תחומית • תומכי הוראה/משלבים • לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז • צילום ועריכת וידאו לבוגרים עם צרכים מיוחדים

טיפול וסיוע בשילוב כלי מתווך • טיפול בעזרת בעלי-חיים • גינון טיפולי • טיפול בעזרת השטח • רכיבה טיפולית • הידרותרפיה • סיוע בעזרת בעלי חיים/כלבים טיפול וסיוע באמצעות אמנות ויצירה • ליצנות רפואית • טיפול דיאדי

גיל רך וחינוך בלתי פורמלי • ניהול והדרכה במערכת הגיל הרך

הורות, הנחייה ואימון • הכשרת מנחי קבוצות הורים/הורים-עולים • התמחות למאמנים מוסמכים • הנחיית קבוצות משימה באוריינטציה דינמית • הדרכת הורים פרטנית • האימון המשולב: תכנית להכשרת מאמנים )Coaching( • הנחיה קשובה לקשב – הנחיה קבוצתית להורים לילדים בעלי הפרעות קשב • מנחי קבוצות ב-"תקשורת מקדמת" (עשייה קולנועית) • ניהול מערכות חינוכיות בחינוך הלא פורמלי • מחנכים/ות בגן הילדים ברוח החינוך הדמוקרטי • מחנכות לתינוקות • פעילות בתנועה לגיל הרך • להיות גננת ברוח הגישה הפסיכופדגוגית

• מבוא לטיפול בתנועה • מבוא לטיפול באמנות • מבוא לפסיכודרמה התנסותית • מבוא חוויתי בביבליותרפיה • מבוא לפוטותרפיה • מעגלי אמנות, הדרכה ויצירה

03-6901200 למידע והרשמה:

www.smkb.ac.il | דרך נמיר 941 תל אביב להצליח ולהישאר בן-אדם. סמינר הקיבוצים.

תכניות לתואר שני במכללת לוינסקי לחינוך

מנהיגות, ניהול וקידום מקצועי

( M.Ed התכנית לחינוך מוזיקלי ). מיועדת למורי למוזיקה, המעונייני במסגרת אקדמית מאתגרת ותומכת בהתפתחות מקצועית בהקשרי המעשה והעיו , וכ מאפשרת ללומדי לטפח את כישוריה כמבצעי , כמנצחי וכיוצרי . תכנית טיפול )תרפיה( במוזיקה *M.A.A.T מיועדת להכשרת מטפלי במוזיקה לעבודה ע אוכלוסיות בעלות צרכי טיפוליי , במסגרות טיפוליות וקהילתיות, בבתי ספר וגני לחינו מיוחד, בבתי חולי , בפנימיות ובבתי חולי פסיכיאטריי . מוסמך בהוראה M.Teach תכנית במסלול העל־יסודי מיועדת לאקדמאי המעונייני בתואר שני בהוראה ובתעודת הוראה בתחומי ההתמחות מתמטיקה, ביולוגיה, אנגלית, לשו , מקרא, יהדות, ספרות, מוזיקה.

התכנית לחינוך לשוני בחברה ( M.Ed רב־תרבותית ). מיועדת למורי לשפות: עברית, אנגלית וערבית וכ למורי לספרות, לרכזי חינו לשוני, למתכנני לימודי בתחו הלשוני בשפות שונות, למאבחני דידקטיי , לקלינאי תקשורת ולספרני העובדי במערכת החינו . ( M.Ed התכנית להוראה ולמידה ). מיועדת למורי בעלי ניסיו בהוראה במקצועות הלימוד השוני , השואפי לתפקידי הובלה, ריכוז והדרכה בבית ספר ובמערכת החינו . ( M.Ed התכנית לגיל הרך ). מיועדת למורי ולגננות בגיל הר המייעדי עצמ לתפקידי של ניהול מעונות יו , גני ילדי , אשכול גני , חטיבות צעירות, מחלקות חינו לגיל הר בשלטו המקומי, בעיריות ובמשרד החינו . * ( M.Ed התכנית לחינוך מיוחד ). מיועדת למורי ומחנכי בחינו המיוחד ובחינו הרגיל, בניסיו לתת מענה להתפתחויות התיאורטיות ולשינויי התפיסתיי והמעשיי בסביבה חינוכית משלבת.

מרכז יעוץ והרשמה: 03-6901690 info@levinsky.ac.il דוא"ל חפשו אותנו ב־ www.levinsky.ac.il וב־

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

תאריך: | מבצע: שני/דפנה/אלכס | ביצוע סוג: | שם העבודה: מודעת השתלמות | 41704_1444717 : בריף | לקוח: בית ברל מבצע סבב/סוגר: | קופי: ניר | ארט: שרית | תקציבאית: יעלה | 2 44 2 יוני 4412 _1י הקידום שלך - זה אצלנו בראש: מגוון תכניות מרתקות לפיתוח מקצועי והעשרה, לגמולים וללימודי תעודה בשביל לפרוץ צריך מסגרת

מתודות בהנחיה ובטיפול NLP • הכשרתמנחי • אימון אישי וקהילתי • התמחויותהמשך למאמנים play-back • תיאטרון

ניהול והסמכות • הוראה מתקנת • לידה עד3 - הסמכה לגננותפרטיות, סייעות ומטפלות בגני ילדים • רכזי הערכה ביתספריים • הרחבתהסמכה להוראה בתרבות ישראל ומורשתו • התאמה להוראה לפארארפואיים

• מדריכים/ות למטפלים/ותקליניים באמנויות • פיתוחמקצועי למטפלים/ות במערכות ציבוריות • ליווי במצבי משבר רפואיים • הנחייתקבוצות בחברה מרובתתרבויות פיתוח מקצועי לדרגות9-7 • מורה יוזם, חונך וחוקר - במתמטיקה, באמנות, בשפה הערבית, בעיצוב סביבות למידה, בחינוך מיוחד ובתחומים נוספים • גננות וייעוץ חינוכי

שפה כתובה ואוריינות דיגיטלית • כתיבה ועיתונאות לילדים ונוער • תרגום אנגלית-עברית • עריכתטקסט בעברית • למידה משמעותית בעולםהדיגיטלי

www.beitberl.ac.il

pdi@beitberl.ac.il | 09-7476372 | מרכז “קשת” לפיתוח מקצועי ולימודי תעודה

למשכורת ולפנסיה שלכם

מגיע הטיפול הטוב ביותר!

רק במרווחים פיננסיים מעמידים לרשותכם: צוות מומחים לשכר ולפנסיה של עובדי הוראה. ייעוץ וליווי של רופא לקראת ועדה רפואית. ליווי מתמשך לכל מורה לאחר קבלת הייעוץ. בדיקת תוכניות פנסיה, ביטוח, גמל וחיסכון.

לקבלת שרות אישי התקשרו: 1-700-508-558 או מהנייד:

בדיקת תלושי השכר מיסוי לפורשים תכנון פנסיה ופרישה הכנה וליווי לועדות רפואיות הכנת חוות דעת וייצוג בבתי משפט טיפול בהחזרי - מס )*54272(

סניף תל־אביב סניף הגליל והעמקים www.mirvahim-group.co.il

שאול מימון, מנכ"ל המומחה האישי שלך

המכללה האקדמית חמדת הדרום הבית לתואר שני בחינוך לתואר השני שלך יש בית

ב- M.Ed תכניות . חינוך מדעי ותעודת הוראה במדעים או במתמטיקה, עם ותק של 3 שנים לפחות בהוראה. (B.Sc . או B.Ed.) לבעלי תואר ראשון ניהול וארגון מערכות חינוך ותעודת הוראה, עם ותק של 3 שנים לפחות בעבודה חינוכית. (B . A או B.Ed.) לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה, עם ותק של 3 שנים לפחות בהוראה. (B . A או B.Ed.) לבעלי תואר ראשון במדעי הרוח התרבות היהודית בזיקתה אל התנ“ך והוראתה

GOLAN DESIGN קונספט: טרוסט פתרונות שיווק, עיצוב:

משך הל ימו ד ים: שנת י י ם , י ו ם ל ימו ד י ם אחד מר ו כז ) י ו ם ג ' בשב ו ע ( סגל ההו ראה: מו רכב ממרצ י ם בכ י ר י ם ו פר ו פס ו ר י ם מהמו ב י ל י ם בתח ומם

מלגות לבעלי ממוצע של 09 ומעלה

מספר המקומות מוגבל! ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ה לקראת סיומה.

סרקו את הקוד להשארת פרטים

www.hemdat.ac.il פרטים על התכניות ניתן למצוא באתר 0 5 4 - 9 0 0 7 2 2 8 | 0 8 - 9 9 3 7 6 6 8 : מ ז כ י ר ו ת

אנו לקראת סיום שנת הלימודים תשע"ד וזו העת לסכם:

קשר משולחן ההנהלה 7

לסיוע לעובדי הוראה חברי ארגון המורים. סה"כ .₪ ניתנו למורים כ- 051 אלף ז. כ- 007 מורים קיבלו הלוואות מהבנק הבינלאומי ומבנק דיסקונט בריבית מסובסדת ע"י ארגון המורים, בנוסף לעוד מאות הלוואות מסובסדות שניתנו ע"י בנק מסד. ההלוואות ניתנו גם למורים עובדי משרד החינוך וגם למורים עובדי בעלויות. ח. השנה נערכו בחירות בארגון המורים. לוועידת ארגון המורים נבחרו כ- 007 צירים מבתיה"ס השונים, ואלה בחרו את הנציגים למוסדות הארגון: המועצה ובה 35 חברים, בית דין חברים ובו 71 חברים, ועדת ביקורת ובה 71 חברים ואת יתר הוועדות של הוועידה עצמה. מועצת הארגון בחרה את ההנהלה, ובה 8 חברים ואת הח"מ כיו"ר ההנהלה. הבחירות לוו ע"י ועדת בחירות שבראשה עמדה השופטת בדימוס, גב' עדינה פורת, וע"י שני בתי דין אשר הוקמו לצורך הבחירות בלבד ובראשם עמדו עורכי דין חיצוניים שאינם קשורים בארגון המורים. הבחירות התנהלו כסדרן, חרף קשיים שנגרמו ביוזמת גורמים מסוימים. מספר הערעורים היה קטן ביותר. ט. חודש מאי הוא החודש שבו מודיעים למורים על צמצומי משרות ופיטורין. השנה מספר המפוטרים ומצומצמי המשרות היה גדול מבעבר - בעיקר עקב ביטול תשלומי הורים והקטנתם בהוראת משרד החינוך. בתי ספר נהגו לגבות סכומים ניכרים מההורים ועד כדי 81 אלף ש"ח בשנה לתלמיד. חלק ניכר מהמורים אינם יודעים מאיזה תקציב שכרם משולם, ולכן הם עובדי אותה בעלות לכל דבר ועניין ואין כל סיבה לפטרם. אנו מטפלים בכל המורים, וכבר כעת נפתרה בעייתם של מאות מורים אשר הוזמנו לשימועים ולוו ע"י נציגי הארגון לשימועים השונים. אנו ממשיכים לטפל בעשרות נוספות של מורים והדיונים בעניינם נמשכים. ככל שיישארו בעיות שלא ייפתרו

א. שנת הלימודים נפתחה בדרך מסודרת וללא כל סכסוכי עבודה, היות שכל הבעיות שעלולות היו להעיב על פתיחתה נפתרו מבעוד מועד ע"י מזכירי הסניפים וחברי ההנהלה שטיפלו בהן. קיצוצי המשרות והפיטורין של עשרות רבות של מורים בוטלו בחלקם, ובמקרים אחרים הגענו להסכמות עם המעסיקים על מתן תנאי פרישה מועדפים הכוללים פנסיה מוקדמת, פיצויים מוגדלים, חודשי הסתגלות, הכול לגופו של עניין ולשביעות רצון המורים. ב. במהלך שנת הלימודים, כבר בחודשים הראשונים, נוהל מו"מ עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה במטרה להפחית את דמי הניהול שמשלמים המורים. ואכן, הושג הסכם, ולפיו המורים חברי ארגון המורים המבוטחים במבטחים החדשה משלמים רק %2 דמי ניהול מהתשלומים השוטפים ו- %0 מהצבירה. זה ההסדר הטוב ביותר שהושג ע"י איגוד מקצועי עבור חבריו, כך שייתוֹספו לכל מורה עם צאתו לפנסיה סכומים של עשרות אלפי שקלים ועד כ- 002 אלף ש"ח, בהתאם לתקופת החיסכון של המורה וגובה שכרו. ("ריסק") למורים על חשבון הארגון risk ג. ביטוח בסכום של 000,001 ש"ח, 563 ימים בשנה, 42 שעות ביממה. הביטוח תקף לנכות מלאה או חלקית, ללא עלות למורה וללא צורך לתת הצהרת בריאות זו או אחרת. ד. ביטוח נסיעות לחו"ל – חברי ארגון המורים זוכים לביטוח נסיעות עד 8 ימים חינם על חשבון ארגון המורים, למעט חריגות לסובלים ממחלות קודמות המתבקשים לשלם תוספת בהתאם למצבם הבריאותי. ה. מתנהל מו"מ מתקדם לקראת הסכם שעניינו הפחתת דמי הניהול בקופות רש"ף והיל"ה. המו"מ אמור להסתיים בקרוב. ו. עשרות מורים שנקלעו למצב כלכלי קשה קיבלו מענקים והלוואות מארגון המורים. משרד החינוך העביר למורים אלה את הכסף מהקרן

רן ארז

יו"ר הנהלת ארגון המורים

2. המו"מ בנושא מורי השל"ח ובתי הספר בפיקוח משרד הכלכלה וכן מדריכים – טרם מוצה. בכוונתנו לסיימו עוד לפני פתיחת שנת הלימודים. 3. מיסוד קורסים לבעלי תפקידים. 4. תשלום חד פעמי בשיעור 056 ש"ח למורים, על חשבון הערכה אישית שלא נעשתה בתשע"ד. 5. דיונים עם משרד החינוך בנושא הרפורמה בבחינות הבגרות, במטרה לשמר את תנאי העבודה והשכר של המורים ולמנוע היעלמות מקצועות לימוד מבתיה"ס. על כך ארחיב במועד מאוחר יותר. אני מאחל לכולם חופשת קיץ נעימה ומהנה.

במהלך הקיץ, ניאלץ להפעיל סכסוך עבודה באותן בעיות בראשית שנת הלימודים הבאה. י. קיצור משך השהייה בביה"ס בחצי שעה בכל יום (03:51 במקום 00:61) בהתאמה לתחילת יום העבודה והיקף המשרה. יא. על הפרק עומדים הנושאים הבאים: 1. סיום הליך הגישור עם הסתדרות המורים, האמור להביא לרפורמה מתואמת בין עוז לתמורה ואופק חדש בחינוך העל יסודי. אם נגיע לכך בשבועות הקרובים, יקבל הסיכום תוקף של החלטת בית הדין בעתירה שהוגשה על ידינו בספטמבר 2102.

לגיליון הזה מצורפת חוברת "תמורה" של המחלקה לתרבות, פנאי ונופש

חפשו ושתפו אותנו בדף הפייסבוק, ואולי תיכנסו לגיליון הבא

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים דרך מנחם בגין 32 תל-אביב 6538166 טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב: 7776017-30 www.igm.org.il טל' המערכת: 6876017-30, פקס המערכת: 3177665-30 shlomom@igm.org.il עורך: שלמה מויאל, חברי המערכת: שלמה מויאל (עורך), רן ארז, משה אוחיון, נורית ולנסי, זהבה שפר, אפרת בר וקרן שקד עיצוב גרפי: סטודיו פיני חמו

w w w . i

g m . o r g . i

l

תלאביביפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

michala@igm.org.il , רכזת המערכת ועורכת לשון: מיכל אחישר www.nirprint.co.il הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ - info@nirprint.co.il רח' ראול ולנברג 6 ת"א 5091796, טל': 9606946-30 מנהל הפקה: ניר שפיר Karin@nirprint.co.il ניהול פרויקט ומודעות: קארין רומנו, טל' 0335925-050 הדפסה ועיטוף: גרפוליט אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

במקרהשלאי מסירה ישלהחזירלארגון המורים בבתי הספרהעליסודיים, דרך מנחםבגין 32ת"א48166

ירחון ארגון המורים

למוריםשלנו מדורפנאי ותרבות עמ' 04

מכללתמקסבראודה בכרמיאל עמ' 02 מי מאחורי השם

זרקור: תיכון עירוני י"א בתל אביב

עמ' 22

ד"רברכהבן שמאי מתודולוגיהופרשנות במציאותמשתנה

32 עמ'

סיוון - תמוז תשע"ד יוני 4102

גיליון 240

צילום השער: פיני חמו

אין ארגון המורים אחראי לתוכן המודעות המתפרסמות בירחון ובדפי פרסום המצורפים אליו ולאיכות המבצעים המוצעים בהן. כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים.

8

דבר העורך

תוכן עניינים

32

20

במהלך חודש מאי התקיימו כנסים למורים היוצאים לשנת השתלמות בתשע"ה, בשלושה מוקדים בארץ: תל- אביב, ירושלים וחיפה, והשתתפו בהם אנשים רבים. המורים קיבלו בהם מידע על זכויותיהם וחובותיהם בשנת שבתון ונמסרו להם גם מגוון תוכניות לימודים והשתלמויות.

22

ברצוני להבהיר דבר בנוגע למדור "מי מאחורי השם" בעקבות תגובות המתקבלות במערכת, שהן לגיטימיות ומוצדקות. חשוב להבין כי המדור בא לספר בעיקר על האדם שבית הספר נקרא על שמו ועל אופיו של בית הספר כיום, ולא תמיד יוזכרו כל הגורמים שהשתתפו בהקמתו ותרמו לה. אשמח תמיד לקבל את תגובות קוראינו, שהן תגובות בונות ואנו רק מחכימים מהן, לחברינו המורים בחינוך הטכנולוגי: ברצוני לעדכן אתכם בדבר מפגש שהתקיים במשרדי הארגון בתל-אביב בין נציגי המורים במכללות הטכנולוגיות לבין יו"ר הנהלת ארגון המורים מר רן ארז, בהשתתפותי. הועלו בו בעיות מספר, ומקצתן באו על פתרונן, למשל: יצא מכתב הבהרה לכל המורים בנוגע לעבודה בהיקף של עד %041 משרה ולא %001 כפי שהוזכר בחוזרים השונים. באשר לבחינת המעבדה במכללות, בכיתות י"ג – י"ד, עדיין לא ניתנו ז ההשכלה העל תיכונית במינהל למדע וטכנולוגיה ֵ כּ ַ תשובות למר במשרד החינוך, מר אסף מנוחין. לכשיוחלט כי הבחינה תהיה חיצונית, יישלחו חוזרים מתאימים, וכמובן, הגמולים. נכון להיום – אין שינוי. בנוגע לנושא מרצי מה"ט, שהם מורים המועסקים בפיקוח ותקצוב של משרד הכלכלה, ועובדים לא לפי שעות תקן וללא זכויות, ראשית יש לדאוג להכניסם תחת כנפי הארגון, וכמובן, יהיה צורך בהסכם קיבוצי בעניינם בעתיד מול משרד הכלכלה. בימים האחרונים ביקש יו"ר הנהלת ארגון המורים, מר רן ארז, במכתב את התערבותו של שר הכלכלה, מר נפתלי בנט, בפתרון הבעיה. לכל ציבור המורים, אני חוזר ומבקש מכם מאמרים ברמה אקדמית העוסקים בנושאים מעולם החינוך וההוראה שהם חשובים בעיניכם, כדי לשקול את דבר פרסומם בחוברת "זמנים בחינוך" המתעתדת לצאת לאור לקראת שנת תשע"ה. שלמה מויאל יו"ר המחלקה ל"קשר עין" וחינוך טכנולוגי טל' 9476017-30 shlomom@igm.org.il

משולחן ההנהלה ׀ רן ארז

7

שליחות חינוכית לצרפת בתשע"ה

10

ההסתדרות הציונית העולמית מכללת קיי | כנס כל המחזורים לבוגרים ולמורים

10 11 11 12 12 12 18 19 19 20 15

המחלקה לפנסיה ׀ נורית הס המחלקה למינהל ׀ אבי פסקל

המחלקה לתרבות, פנאי ונופש ׀ משה אוחיון חאלד דראושה | המחלקה לקרנות השתלמות

ענת אלון | העמותה הפדגוגית

יעקב אופק | המחלקה להשתלמויות

בוריס מנור | המחלקה למו"פ/קרן ידע

ארגון גננות מחנכות

אורית ברנר | עננים סגולים

מי מאחורי השם: מכללת מקס בראודה בכרמיאל

אליעזר שמואלי זרקור: תיכון עירוני י"א בתל אביב

22

ראיינה: שרון כץ קוראים מגיבים: על בית הספר ע"ש מיטרני המקורי

24 26 32

שרון כץ | תופעה במחשכים

מתודולוגיה ופרשנות במציאות משתנה

ד"ר ברכה בן שמאי התשמע קולי: נעמה לוינטל

38

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת, michala@igm.org.il לפי הכתובת:

מדור פנאי ותרבות | למורים שלנו

40

9

שליחות חינוכית של מורים לצרפת בשנת תשע"ה

היחידה תבחן גם מועמדותם של: • מורים שפרשו או עומדים לפרוש מההוראה בשנת תשע"ה • מורים היוצאים לשנת שבתון בשנת תשע"ה לקבלת פרטים וטפסים להגשת מועמדות יש לפנות ליחידת שליחות ההוראה בתפוצות

ההסתדרות הציונית העולמית, בשיתוף קהילות צרפת, יוזמת מבצע מיוחד להעמקת הזהות היהודית וידיעת השפה העברית בבתי ספר יהודיים בגולת צרפת. לצורך כך אנו מבקשים לאתר זוגות מורים המוכנים לצאת לגולת צרפת לתקופה של שנתיים (או שנה אחת במקרים מיוחדים) ולכהן בבתי הספר בחלקיות משרה כמורים לעברית ובחלקיות משרה כמורים-מנחים להוראת היהדות והעברית.

קשר הודעות הארגון 10

שבהסתדרות הציונית העולמית. כתובת: המלך ג'ורג' 84, ירושלים

טלפון: 9032026-20 פקס: 2552026-20 ish@wzo.org.il מייל:

תינתן עדיפות למורים האלה: • משפחות שבני הזוג בהן מורים

יצחק שטיגליץ מנהל יחידת שליחות ההוראה בתפוצות ההסתדרות הציונית העולמית‏

• מורים בעלי ניסיון וידע גם בהנחיית מורים • מורים בעלי ניסיון שליחותי בהוראה בעבר

בית המדרש למורים ומסלול החינוך הגופני במכללת קיי חוגגים יובל 05

כנס כל המחזורים, לבוגרים ולמורים

יתקיים ביום חמישי ה בתמוז תשע"ד 3 ביולי 4102 בשעה 03:81 ברחבת האמפיתאטרון במכללת קיי בבאר-שבע, רח' עזריאל ניצני 6 פרטים בטלפון 2982046-80 – לבקש את יפה יוסף ההרשמה באתר המכללה (יש לצרף לינק) ההשתתפות כרוכה בתשלום של 05 ש"ח לאדם

לוח זמנים: קבלת קהל וכיבוד 03:81 - 51:91 התכנסות לפי מחזורי לימוד 51:91 - 51:02 ברכות לבוגרים 51:02 - 54:02 קטע אומנותי 54:02 - 51:22 דברי סיכום ופרידה

הסעות ייצאו מתחנת רכבת אל מכללת קיי החל מהשעה 00:81

כנסים למורים המועמדים לפרישה

מורה המתעתד לפרוש בסוף שנה זו ורוצה להגיע לכנס, עליו להירשם בהקדם אצל פקידת הסניף שאליו הוא שייך בארגון המורים. תאריך אחרון לרישום: 4102.6.51. במהלך הכנס יינתנו הסברים, הבהרות ותשובות במגוון נושאים הקשורים לפנסיה; תחשיבי הפנסיה בקרנות השונות, פדיון ימי מחלה, ביטוח לאומי, היבטי מיסוי, תכנון הפנסיה בהיבט הכלכלי ועוד. ** קיום הכנסים מותנה במספר המשתתפים. אם וכאשר יתבטל כנס כלשהו, תינתן אפשרות להצטרף לכנס אחר. *** במהלך הכנסים ייערך רישום לסדנאות; "פנסיה זה לא הסוף זו רק ההתחלה". בעלויות מורים שהגישו בקשה לפנסיה מוקדמת מהבעלויות באמצעות ארגון המורים, קיבלו מהמחלקה לפנסיה בארגון מכתב המאשר את העברת החומר לוועדה הפריטטית העליונה במשרד החינוך לדיון בנושא. תשובות על אישורי פרישה תתקבלנה במהלך חודש יולי. חבר בארגון שהיקף משרתו בבית ספר 61 ש"ש או פחות מתבקש להודיע על כך לסניף שאליו הוא שייך ולהמציא אישור המעיד על כך כדי שמס החבר יעודכן בהתאם. מורה שהיקף משרתו בבית ספר מעל 61 ש"ש ישלם מס מלא. גמלאי העובד בהוראה ישלם מס מלא. חבר בארגון שאינו עובד בבית ספר ישלם מס מלא. מורה שהיקף משרתו בבית ספר למטה מ- 61 ש"ש ישלם מס חלקי. גמלאי שאינו עובד בהוראה ישלם מס מופחת. מועדוני גמלאים מועדוני הגמלאים עבדו השנה בפעילות מלאה. כל גמלאי רשאי להשתתף בכל פעילויות המועדונים, גם במועדון שאינו באזור מגוריו. כל הפעילויות מתפרסמות באתר ארגון המורים: גמלאים > www.igm.org.il www.irgun-hamorim.org.il/?CategoryID

כמדי שנה, המחלקה לפנסיה עורכת כנסים למורים המועמדים בסוף שנה זו לפרישה מוקדמת או לפרישת גיל הן מפנסיה תקציבית (משרד החינוך) והן מפנסיה צוברת ותיקה/חדשה (מבטחים, קג"מ, מקפת, גלעד, מבטחים החדשה, מיטבית, הראל ועוד). הכנסים ייערכו במקומות שונים ברחבי הארץ, בין השעות 03:80 - 00:51 - (כולל ארוחת צהריים).

קשר הודעות הארגון 11

נורית הס

יו"ר המחלקה לפנסיה טל' המחלקה: 03-7106755 כתובת דוא"ל: genieh@igm.org.il

להלן התאריכים והמקומות: יום ב' 4102.6.32 תל-אביב יום ד' 4102.6.52 חיפה יום ב' 4102.7.70 ירושלים

פרישה מוקדמת

משרד החינוך בימים אלו משרד החינוך מעביר הודעות אישיות למורים שפרישתם אושרה. מורה שפרישתו אושרה, והוא קיבל טפסים, עליו למלא אותם ולשלוח אותם בחזרה למשרד.

ביטוחים לחברי הארגון להזכירכם, כל חברי ארגון המורים מבוטחים בביטוח תרופות שלא בסל הבריאות, ובביטוח אחריות מקצועית למורים הפעילים. עדכון פרטים אנו חוזרים ומבקשים מהמורים שחל שינוי במקום עבודתם ובהיקף משרתם לעדכן אותנו. העדכון יכול להיעשות במכתב, בפקס או במייל. כל המורים שפורשים השנה לגמלאות מתבקשים לעדכן את המחלקה למינהל בארגון המורים על יציאתם לגמלאות. תעריף מס החבר להזכירכם, גמלאי העובד בבית ספר משלם מס מלא. בתחילת כל שנה מעדכן ארגון המורים את תעריף מס החבר לתעריף מלא לכל חברי ארגון המורים (למעט גמלאים שאינם עובדים בהוראה).

אבי פסקל

יו"ר המחלקה למינהל, לכוח אדם ולרכש

אנו חוזרים ומבקשים מהמורים שחל שינוי במקום עבודתם ובהיקף משרתם לעדכן אותנו. העדכון יכול להיעשות במכתב, בפקס או בדוא"ל.

לקראת הקיץ הקרב

והמסלולים החדשים שבה. גב' ורדית זמורסקי, רכזת תוכניות לימודים בקרן, הסבירה על תוכניות הלימודים בשנת השבתון. מר יעקב אופק, יו"ר המחלקה להשתלמויות בארגון המורים, ורכזי ההשתלמויות של ארגון המורים הסבירו על ההשתלמויות שהמורים יכולים להשתתף בהן בשנת השבתון. המוריםקיבלו הסברים גםמנציגי הבנקהבינלאומי. למשתתפים ניתנה הזדמנות לשאול שאלות ולקבל מענה מהגורמים המוסמכים לכך. אנו מאחלים לעמיתים היוצאים לשנת שבתון תשע"ה שנה מהנה ופורייה. למעוניינים - עדיין קיימת האפשרות ליציאה לשנת השתלמות תשע"ה אם מציגים לקרן ההשתלמות אישור חל"ת מהמעסיק. מופעים ומסיבות סוף השנה למורים ובני זוגם: נותרו מקומות ספורים, והמורים מוזמנים להצטרף > ולרכוש כרטיסים (פרטים באתר ארגון המורים תרבות, פנאי ונופש). בהזדמנות זו אני מבקש לברך את מר שמואל בן- איון, אשר עמד בראש המחלקה בשנים האחרונות, ועם פרישתו לאחל לו בריאות טובה והצלחה בדרכו החדשה. בברכת חן הארץ וחופשת קיץ מהנה ונעימה לכולם

חברים יקרים, בחוברת "תמורה" המצורפת לגיליון הזה, שלפני תחילת הקיץ הקרב ובא ו"החופש הגדול", תוכלו למצוא מגוון רחב ופעילות ענפה בתחומי התרבות, הפנאי והנופש: קייטנות קיץ לילדים במחירים מסובסדים, נופשים ונופשונים וטיולים בארץ ובחו"ל. כמיטב המסורת, גם השנה נקיים "חגיגת קיץ במימדיון" לכל המשפחה, וכולם מוזמנים ליהנות (מהרו לרכוש כרטיסים).

קשר הודעות הארגון 12

משה אוחיון

יו"ר המחלקה לתרבות, פנאי ונופש

הכנה לקראת היציאה לשנת השתלמות תשע"ה

חאלד דראושה יו"ר המחלקה לקרנות השתלמות

במסגרת ההכנות לקראת היציאה לשנת השתלמות תשע"ה ערכה קרן ההשתלמות שלושה כנסים במהלך חודש מאי: בתל-אביב, בירושלים ובחיפה. ההשתתפות בכנסים הייתה מרשימה. כ- 053 מורים ומורות נכחו בהם, וקיבלו הסברים על שנת ההשתלמות היוצאת לדרך. בתור מזכיר הקרן הסברתי לעמיתים על שנת השבתון ועל הקרן עונת המינויים 4102 - 5102 תרבות > ההרשמה בעיצומה באתר ארגון המורים פנאי ונופש סמינר - משפחה וקריירה סוד החיים המאוזנים 42 – 52 ביוני 4102 | פלאזה נצרת סיורים לחו"ל • שורשים ושבילים בספרד היהודית - סיור באווירת ימי הביניים, תקופת "תור הזהב" בספרד 22 – 62 ביולי 4102

חודש יוני רב פעילויות!

ענת אלון

• בעקבות אנוסי פורטוגל - סיור ובו מפגשים עם שימור מורשת ב צאצאי אנוסים ואישים העוסקים האנוסים בפורטוגל 82 ביולי - 4 באוגוסט 4102

רכזת ארצית של העמותה הפדגוגית

סיורים אלו ייחודיים בתוכנם ובמסלולם. הם מודרכים על ידי ד"ר פנחס ביבלניק. "ארץ אהבתי" שבתות עם תכנים וטיולים

חודש יולי

קול המוסיקה - חוויה מוסיקלית 22 - 62 ביולי 4102 האירוח במלון הגושרים סבסוד ע"י העמותה ע"ח הזכאות השנתית

"לא בשמים" בגליל העליון 8 - 01 ביולי 4102

חגיגת הרצאות יהודית-ישראלית

יד ושם בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה

תכנית חינוכית להוראת השואה

השתלמויות למורים מטעם יד ושם ברחבי הארץ לשנת תשע”ה 4102-5102

בין הנושאים: בשבילי הזיכרון הגישה הפדגוגית להוראת השואה בין שבר להמשכיות השואה במבט חינוכי והיסטורי בין האתמול למחר חינוך ערכים וזהות - משפחה בעין הסערה ההשתלמויות מתקיימות בכל רחבי הארץ. לפרטים וקבלת פרטים על ההשתלמויות המתקיימות באזור מגוריך, ניתן לפנות למגמה להכשרת מורים, בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה, יד ושם teachers@yadvashem.org.il | 02-6443647 טל: www.yadvashem.org השנה השיקו משרד החינוך ויד ושם תכנית חינוכית מתפתחת להוראת השואה, מתוך דגש על דיונים ערכיים, חומרים בין-תחומיים, והתאמה גילית. המגמה להכשרת מורים בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם מציעה למורים והמחנכים מגוון השתלמויות.

ההשתלמויות מתקיימות בסיוע:

קרן משפחת אדלסון

ועידת התביעות

M.Ed. תואר שני ראש בית הספר לתארים מתקדמים: ד"ר יעל פישר

יוםפתוח 9.7.14

חינוך מיוחד ראש התכנית: פרופ' אלכס קוזולין יום הלימודים: יום ד' תרבות עם ישראל והוראתה ראש התכנית: פרופ' נעמה צבר בן יהושע יום הלימודים: יום ג'

מינהל מערכות חינוך ראש התכנית: פרופ' יצחק פרידמן יום הלימודים: יום ה' חינוך מתמטי לבית הספר היסודי ראש התכנית: פרופ' שלמה וינר יום הלימודים: יום ד'

משך הלימודים שנתיים, יום בשבוע לבעלי נתוני קבלה גבוהים ₪ 3000 מלגות בגובה

המכללה האקדמית אחוה

www.achva.ac.il לקבלת מידע ופרטים נוספים * 3622 התקשרו

מבצעים בלעדיים לחברי סגל הוראה קוצץ ירקות מהפכני במטבח גודל 3*3 מ’ גזיבו מתקפל

משלוח חינם! המחיר הכי זול בארץ! ומקבלים סלט תוך דקה!

קוצץ כל סוגי הפירות והירקות.

1200 במקום

₪ 249 . במקום

90

מחיר מבצע

מחיר מבצע

משלוח חינם!

משלוח ₪ 24.90

149. 90

59. 90

4 להבים מפלדת אל חלד. להכנת סלטים מתבלים ועוד.

x 3

סה”כ מחיר כולל משלוח ₪ 474.60 ₪

קיים בצבעים כחול ואדום שטח של 9 מ”ר. דרגות גובה. מנגנון פתיחה מהיר. אחריות 21 חודשים.

449. 70 סה”כ

קל לניקוי ותפעול. קל לאחסון בגוף המכשיר. ניתן להדחה במדיח כלים. מיכל איסוף גדול 0521 מ”ל.

מתקשרים עכשיו:

התמונות להמחשה בלבד!

₪ או 4 מוצרים ב-95 ₪

בכפוף לתנאים המפורטים בעמוד מבצע 3 מוצרים ב-94

פותחים דלת לכל העולמות

השתלמויות בלמידה מרחוק, קורסים המקנים גמולים וקידום בדרגות וגם אלה המעשירים את הנפש ונוגעים בנשמה. כדאי להציץ באתר ארגון המורים ולהתרשם מן המבחר המופיע תחת השתלמויות ופיתוח מקצועי. ליוצאים לשבתון, בשעה טובה ומוצלחת: תזכו לליווי צמוד, סיוע בטופסיאדה המייגעת, טיפול בכל נושאי האישורים מול משרד החינוך והקרנות, וכמובן, כל זה ללא דמי רישום וללא דמי טיפול. ממתינים לכם! בברכה יעקב אופק וכל צוות המחלקה להשתלמויות בארגון המורים

הקיץ הקרב ובא מאפשר לנו סוף סוף אתנחתא מן המרדף היומיומי המתיש והמייגע בביה"ס ומאפשר לנו את הזמן להקדיש גם מעט לפיתוח האישי ולקידומנו המקצועי. המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי נותנת מענה רחב ומגוון לכלל ציבור עובדי ההוראה, גננות, מורי יסודי, מורי חט"ב, מורי חט"ע ומכללות, חברי כל ארגוני המורים השייכים לרפורמות "עוז לתמורה" ו"אופק חדש" ולאלה שטרם נכנסו לאחת הרפורמות ועדיין שייכים ל"עולם הישן". מורים בפועל, גמלאים או המאושרים היוצאים לשבתון. באתר ארגון המורים תוכלו למצוא שלל אפשרויות של שבועות מרוכזים,

קשר הודעות הארגון 15

יעקב אופק יו"ר המחלקה להשתלמויות

מרכז ההשתלמויות אזור תל-אביב והמרכז perachh@igm.org.il | פקס: 6340665 - 30 | 03-7106740/39 :' טל | רכזת: פרח חכם | 360 : קוד

קורסים בלמידה מרחוק

לצמיחה אישית - מוכר לאופק חדש coaching * משחיקה לצמיחה - אימון

06 ש' 06 ש' 06 ש' 06 ש' 06 ש'

* אימון לתקשורת אפקטיבית – מוכר לאופק חדש

* אימון להוראה מודעת בתרבות מפריעת קשב - מוכר לאופק חדש * משמעות החיים - אימון להגשמה מתוך משמעות - מוכר לגמול

* חינוך לערכים - מנהיגות במורשת ישראל - מוכר לגמול

– שליטה בסיסית במחשב – מוכר לאופק חדש WORD-WINDOWS-POWER POINT * 06 ש' * בניית אתרים ומולטימדיה- כל אחד יכול - מוכר לאופק חדש 06 ש' * אקסל, פבלישר, אינטרנט ועוד.. - מוכר לאופק חדש * אומנות העיצוב והגרפיקה הדיגיטאלית באמצעות פיקסלר - מוכר לאופק חדש 06 ש' 06 ש' * פיתוח משחקי למידה באינטרנט - מוכר לאופק חדש 3102 - מוכר לאופק חדש POWER POINT * העברת מסרים ויצירת משחקים בתוכנת 06 ש' * אנגלית – למידה מרחוק (מתחילים, רמה בינונית, מתקדמים) - מוכר לגמול קורסים מרוכזים

06 ש'

06 ש'

(קיץ) (קיץ) (קיץ) (קיץ) (קיץ)

65 ש' 65 ש' 65 ש' 65 ש' 65 ש'

תל אביב-בכל זאת יש בה משהו - מחזור ב עין הוד-חוויית האמנות-היבטים ביצירה האמנותית

תנו לנו יד ונלך

לימודי אנגלית לכל המורים

על בתים ואנשים

מרכז ההשתלמויות אזור חיפה והצפון nuritg@igm.org.il | 04-8554114 : פקס | 04-8141006/7 :' טל | רכזת: נורית גושן | 380 : קוד

קורסים מרוכזים

(קיץ)

חוויית האמנות בעין הוד ת"א – העיר שהולידה מדינה פיתוח חוסן נפשי – תיעול כעסים

(קיץ) (קיץ) (קיץ)

קולנוע מקרוב ומרחוק

מרכז ההשתלמויות אזור ירושלים - מודיעין - מכבים - רעות elim@igm.org.il מייל: | 02-6222399 : פקס | 02-6222464 :' טל | רכז: אלי משה | 370 : קוד

שבועות מרוכזים - ירושלים מודיעין מכבים רעות סיפורים ירושלמיים – סיורים בירושלים – חופשת קיץ כשקולנוע ואמנות נפגשים – מוזיאון ישראל – חופשת קיץ בקו הרוחב – נושאי חתך באמנות - מוזיאון ישראל - חופשת קיץ ליצור אמנות במקום של אמנות – מוזיאון ישראל - חופשת קיץ

65 ש' 65 ש' 65 ש' 65 ש'

קשר הודעות הארגון 16

מרכז ההשתלמויות אזור נגב - דרום maggys@igm.org.il | 08-6272573 : פקס | 08-6252772/3 :' טל | רכזת: מגי שלו | 365 : קוד

נותרו מקומות בודדים בשבועות מרוכזים ב"ש ואשדוד: "כשהארץ פרושה לרגליך" – אדם, טבע ונוף: סיורים ברחבי הארץ: קיץ (מוכר לגמול ולאופק חדש) 06 ש'

בשיתוף העמותה הפדגוגית לקידוםהחינוךהעליסודי בישראל

תוכנית מפורטת תשלח לנרשמים למסע המסע לפולין מהווה נדבך משמעותי בזיכרון השואה וגלומות בו שאלות, סוגיות מרכזיות לעם היהודי ולאנושות בכלל. על המסע: ח' בתמוז תשע"ד- ט"ו בתמוז תשע"ד, 41.7.6-41.7.31. תאריך: המסע מיועד למורים ומחנכים בחינוך הפורמאלי והלא פורמאלי (מורים בשבתון, ולא בשבתון וגמלאים). הקבוצה תהיה בת 53 משתתפים ואו יותר (מותנה בכמות נרשמים). המסע הינו יחידת השתלמות של 06 שעות מוכר לגמול ללא ציון. 03 שעות מוכר לגמול עם ציון ולאופק חדש. מבנה המסע: המורים ישתתפו בשני ימי הכנה לפני הנסיעה, ימי ההכנה בארץ: מפגש מקוון מפגש סיכום לאחר החזרה לארץ. המסע יודרך על ידי מדריכים ממגמת הכשרת מורים ביה"ס הבינלאומי "יד ושם" לפרטים נוספים והרשמה: ניתן לפנות לארגון המורים מח' השתלמויות סניף חיפה - מזכירת מח' השתלמויות יערית חנוכה | - רכזת השתלמויות נורית גושן yearith@igm.org.il | nuritg@igm.org.il 04-8141007 ,04-8141006

800

שימו לב: ייתכנו שינויים. לפרטים נוספים נא לפנות אל המחלקה להשתלמויות בחיפה, בטל': 7001418–40.

להזכירכם, טרם הגשת הבקשה למלגה המורה מתבקש לוודא דרך סניף ארגון המורים שאליו הוא שייך שכתובת הדואר האלקטרוני שלו מעודכנת, כי כל ההודעות על התקדמות בטיפול בבקשה יישלחו במייל. אנו נמצאים בתקופה שהתלמידים בבתי הספר העל יסודיים ניגשים בה לבחינות בגרות. בחינות הבגרות הן שמסמלות את סיומה של דרך ארוכה. דרך מלאה בעבודה קשה של מורים ולפעמים של תלמידים, דרך שיש בה זיעה ולפעמים גם דמעות, דרך שיש בה עליות ומורדות, הפתעות ואכזבות. דרך בת שנים של הליכה משותפת של המורה ותלמידיו, דרך שהמורה גם מלמד בה וגם מחנך את דור העתיד. לכן הרשו לי לאחל לתלמידים לקבל ציונים גבוהים בבחינה, למורים לוודא שיש התאמה בין ציוני המגן לציוני הבחינה, או לחלופין להיות , לטובה מופתעים מאי-התאמה ביניהם רק ולהורים - להיות שותפים לשמחה.

לעמיתיי המורים שלום רב, המורים שהגישו בשנה זו, תשע"ד, בקשה למלגת השתתפות בשכר לימוד מטעם ארגון המורים, ואשר לומדים במוסדות להשכלה גבוהה וקיבלו בדוא"ל אישור זכאות למלגה מקרן ידע של ארגון המורים, שבו צוין שעל המורה להמציא למשרדי קרן ידע מסמכים נדרשים בתוך 54 יום מתאריך קבלת המכתב, מתבקשים לעמוד בזמנים. להזכירכם, אנו מתקרבים לסיום שנת הלימודים בבתי הספר העל יסודיים ובאפשרותנו להעניק מלגה לכל המורים שהגישו בקשה בזמן ונמצאו עונים לקריטריונים של קרן ידע. התחייבנו להעניק מלגה טרם הזכאים למורים יציאתם לחופשת הקיץ, ונשתדל לעמוד בהתחייבות. המורים שמתכוונים להתחיל ללמוד לתארים בשנת הלימודים תשע "ה, מתבקשים לעיין בקריטריונים שיפורסמו מ- 4102.9.10 באתר ארגון המורים ובגיליון "קשר עין" היוצא בימים הראשונים של חודש ספטמבר.

קשר הודעות הארגון 18

בוריס מנור

מנהל המחלקה למחקר ופיתוח / קרן ידע אפשר לפנות אל המחלקה לקבלת שירות בין השעות 15:30 - 14:00 בטל' : 4676017-30

לקרן ידע ליזום פרויקטים שבמסגרתם היא מעניקה להם מלגות בשיתוף פעולה עם המוסדות להשכלה גבוהה. ארגון המורים מעודד את רצון המורים להתקדם ולהשיג תארים אקדמיים, במקצוע החינוך וההוראה, מתוך תקווה שהתקדמותם תשביח את תהליך ההוראה בבתי הספר.

יעד חשוב ביותר של המחלקה לקרן ידע בארגון המוריםהוא לעודד אתהמוריםחברי הארגון ללמוד לימודים אקדמיים, שיוכלו להעשיר אותם, להפרות את העשייה החינוכית שלהם ולתת בידיהם כלים אוניברסליים להתמודדות עם אתגרים הניצבים לפני בתי הספר העל יסודיים. כדי לסייע למורים הלומדים, מוסיפה המחלקה

שיתוף פעולה חדש לטובת המורים הלומדים לתארים אקדמיים: בימים הקרובים אמור להיחתם הסכם של שיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר אילן בנושא מלגות ) בשנה"ל תשע"ה. M.A.( למורים אשר יתחילו ללמוד באוניברסיטה בחוג לפילוסופיה לתואר שני

בברכת דרך צלחה לכל המורים שיבחרו לצאת למסע אקדמי מרתק זה. לקבלת פרטים: רבקה רפפורט (מזכירות המחלקה) טלפון: 6528135-30

במסגרת שיתוף הפעולה הזה מורה הזכאי למלגה בסך 000,3 ש"ח (או יותר, בהתאם לסכום המלגה לשנת ביצוע ההסכם) מטעם קרן ידע של ארגון המורים, ) בחוג לפילוסופיה M.A. ויתחיל ללמוד לתואר שני באוניברסיטתבר אילן בשנה"ל תשע"ה, יהיה זכאי לקבל מלגה נוספת בסך 000,1 ש"ח מטעם האוניברסיטה, בכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים. הפילוסופיה היא בשביל הנשמה, הרחבת אופקים, חידוד המוח וחשיבה ביקורתית, כדי להכיר תחומים ואנשים חדשים.

Rivka.rapaport@mail.biu.ac.il דוא"ל: או ד"ר תמר לבנון (מרכזת התוכנית) טלפון: 9717768-250 Levanon.tamar@gmail.com דוא"ל:

"לקחי אופק חדש"

אנחנו נמצאות זו השנה השלישית בתוך הרפורמה, עובדות בה, ושומעות אתכן - הגננות. מתוך השטח אנו מבינות את החשיבות שבהקמת ארגון פורץ - ארגון גננות מחנכות. מחאותינו בכתב ובעל פה אל כל הגורמים הנ"ל העלו את מודעות כל באי הגן לחשיבות עבודתה של הגננת וגרמו לשינוי בבסיס הסכם האופק שהוחל על הגנים. בשנתיים וחצי האחרונות חלו שינויים משמעותיים ביחסם של ראשי משרד החינוך, של ראשי הארגון היציג והרשויות המקומיות אל הגננות, ועדיין עבודה רבה לפנינו. תשתית החינוך בארץ היא הגיל הרך, ואנחנו המובילות אותו, אנחנו הבסיס. הצטרפו אלינו, ובכוחות משותפים נשפר את מעמד הגננת בישראל. www.gananot.org.il

ביום שלישי 4102.5.02 התקיימה ישיבה של ועדת החינוך של הכנסת בנושא: "לקחי אופק חדש". ראשית, ברצוננו להודות לח"כ עמרם מצנע על העלאת הנושא החשוב הזה לדיון. מנכ"לית המשרד מיכל כהן הציגה תוצאות סקר שנערך בקרב עובדי הוראה: התוצאות הראו שניכרת מגמה חיובית כלפי מרבית ההיבטים של הרפורמה וכי רוב ההורים והגננות מצדדים בהמשך יישומה. שיעורים נמוכים של גננות (%23) וסייעות (%13) הביעו סיפוק מהרפורמה. נציגות ארגון גננות מחנכות העלו נקודות המצביעות על פגיעת הרפורמה בגננות. הסתדרות המורים מודעת לעומס הרב המוטל על כתפי המורים, והיא הציגה תוכנית המשך לאופק חדש שתשפר את מעמד המורה ותפחית את עומס המטלות.

קשר הודעות הארגון 19

דורית חזן

יו"ר ארגון גננות מחנכות

כתבו: אסנת אדם ודורית חזן

אורית ברנר מורה לשעבר; ספרנית יעץ במכללה האקדמית לחינוך ע"ש א"ד גורדון בחיפה

עננים סגולים מעטרים רחובות עירנו- עיר הכרמל. הם נישאים על גזעים תמירים לים קמעה ִ ומצ מדרכות וגינות. הנוסעים או המהלכים

היום-יום. קצר אביבם-אביבנו, ולכן בהייה-נהייה אחר הסגול-הכחול הזה כדאית אף מוזמנת לכל דכפין ליופי וחן, (גם במחיר הבכורה) כי רק היום... ומחר שוב נתהה: ההיה - או חלמנו חלום בסגול?

אם יישאו עיניהם הצידה ומעלה - תוך כדי תנועתם; ואם רוחם ונפשם פנויה להתעלות הסגולה-מכחילה, אולי ישתאו, אולי יתמהו כיצד זה השכילו-הסגילו אלה לפתע פתאום, והפכו לשמשיות ענקיות המאצילות מטובן להרחיב לב ועין במרוצת קשיי

בשדרות הציונות, או ברחוב עקיבא, או מעלה יותר - בשדרות קיש,

אייר, חיפה

מכללת מקס בראודה בכרמיאל רשת אורט, הגדולה ברשתות החינוך בישראל, העניקה במשך השנים שמות למוסדותיה והנציחה בכך את אלה שעמדו בראשה, כמנכ"לים. הרשימה שלהלן מוקדשת למכללת אורט בכרמיאל הנושאת אתשמו של מקס בראודה, יליד ארה"ב (פנסילבניה), בעל השפעה רבה במוסדות הקהילה היהודית שם ובעיקר על פעולתה של המגבית היהודית המאוחדת.

מ קס בראודה גויס לצבא ארה"ב במלחמת העולם השנייה והושפע רבות מן הפגישה עם שרידי יהדות אירופה במחנות ההשמדה. בראשית שנות החמישים הצטרף להנהלת אורט העולמית. היה לו קול רך ומיוחד. כרב צבאי בצבא ארה"ב הוא קנה ניסיון רב בדרשותיו ובהטפותיו. המפגש שלו עם זלמן ארן, שר החינוך והתרבות של אמצע שנות החמישים, השפיע השפעה רבה על התקרבותם של השניים. היה מעניין לראות את השניים משתפים פעולה בבניין החינוך הטכנולוגי ובהעצמתו. ארן הגיע למשרד החינוך עם הרעיון של "פרודוקטיביזציה של הדור הצעיר", של טיפוח תושיית כפיים וערכי עבודה, ובראודה ראה בכך חשיבות לבניין מערכת מודרנית, להקניית חינוך מקצועי-טכנולוגי שיעמוד בראש סדר העדיפויות של המערכת. מתוך אמונה עמוקה באמונתו קשר מקס בראודה קשרים בינלאומיים ופרס רשת חינוך של אורט בארה"ב, בדרום אמריקה, באיראן, באפריקה ובישראל. לימים, כשנשלחתי לטהרן להשתתף בכנס למלחמה בבערות, ביקרתי שם בביה"ס של אורט שהוקם ביוזמתו של בראודה ובו למדו, נוסף על בני הקהילה היהודית, גם מוסלמים שנהנו מן הידע בחינוך ובטכנולוגיה. ביה"ס אורט בטהרן, בתקופת כהונתו של השייח הפרסי, היה בית ספר בעל מוניטין שנתמך ע"י הממשלה ומומן ע"י אורט העולמית. בעקבות ההיכרות עם ארן הציע בראודה בשעתו לממשלת ארה"ב לארח משלחת של ראשי

המערכות בישראל (משרד החינוך, משרד העבודה והנהלת אורט). המשלחת בראשותו חרשה את ארה"ב מחוף לחוף בעזרתה של המדינה המארחת. המטרה העיקרית של המשלחת הייתה הכרת חידושים במערכת החינוך של ארה"ב, שנוכל ללמוד ולאמץ בתום ביקורנו. ראיתי את בראודה מקרוב במשך כל תקופת הביקור. האיש היה בעל נוכחות מרשימה, גילה עניין עמוק בשליחותו, ויותר מכול – רצון עז להדביק אותנו, את חבריו למשלחת, ברצון ללמוד מן האמריקאים ולקדם את החינוך בישראל בהתאם. עם ארן קבע בראודה שיתוף פעולה מלא. השניים החליטו שיש להכפיל ולשלש את אוכלוסיית התלמידים במוסדות להכשרה מקצועית, ויותר מכול, לשנות את תדמיתם של המוסדות האלה על ידי שילובם של התלמידים בבחינות הבגרות ובהתניית קבלתם לחינוך גבוה עם תעודת בגרות מקצועית טכנולוגית. ארן דאג לתקציב התואם את דרישות אורט, והנהלת אורט השקיעה בהצטיידות ובפריסת רשת חינוכית-מקצועית בכל רחבי הארץ. מנכ"ל אורט בישראל, ולימים מנכ"ל עולמי, יוסף חרמץ, פעיל ונמרץ, הוא שהשפיע רבות על ההחלטה להקים מכללה בגליל העליון המערבי בברכתו ובתרומתו של השר פנחס ספיר, שר האוצר דאז. בטקס הנחת אבן הפינה של המכללה השתתפו שלושה נשיאים: אפרים קציר, חיים הרצוג ויצחק נבון. העיר כרמיאל התברכה במוסד אקדמי מבטיח שהקרין על המערכת העירונית ועל הסביבה כולה בגליל העליון המערבי. ראוי לציין את שיתוף הפעולה של נציג הממשלה

אליעזר שמואלי

מנכ"ל משרד החינוך לשעבר

המפגש שלו עם זלמן ארן, שר

החינוך והתרבות של אמצע שנות החמישים, השפיע על התקרבותם של השניים והיה מעניין לראותם משתפים פעולה בבניין החינוך הטכנולוגי

20

קשר מי מאחורי השם 21

חברי המשלחת לארה"ב בראשות מקס בראודה, מרס 0791

פנחס ספיר, שר האוצר, ונשיא מכון ויצמן, הפרופ' אפרים קציר – השניים, יחד עם ראש העירייה של אז ברוך וגנר ומנכ"ל אורט, פתחו פרק חדש בהתפתחותה של העיר כרמיאל והזדמנות חשובה לקידום כוח אדם מקומי בטכנולוגיה מודרנית. לרשות המכללה הוקצו כמאה דונם לקריית המדע החדשה. על המכללה המכללה ע"ש בראודה היא מוסד אקדמי, הפועל באישור ובתקצוב המל"ג ומכשיר לתואר "בוגר במדעים" ולתואר "מוסמך במדעים". במכללה כ-0055 לומדים, ומתוכם כ-0003 הם סטודנטים לתארים אקדמיים בתחומי ההנדסה והמדעים. המכללה נמנית עם המכללות הראשונות בארץ, שפתחו תוכניות לימודים אקדמיים בהנדסה, ומאז הקמתה היא היחידה בישראל המקיימת תוכנית לימודים ייחודית, הכוללתהתמחות במגזר התעשייתי והעסקי ובמוסדות מחקר בארץ ובחו"ל. המכללה משתלבת בפיתוח הגליל ותורמת לקידום התעשיות באזור, תוך טיפוח מתמיד של קשרי הגומלין והרחבת שיתופי פעולה מסוגים שונים. עד כה נקלטו כ-0005 מבוגרי המכללה בתעשייה ובמחקר בארץ. תוכנית הלימודים כוללת לימודי הנדסה לסוגיה: אופטית, ביוטכנית, חשמל, אלקטרוניקה, הנדסת מכונות, מערכות מידע, תעשייה וניהול. כמו כן קיימות תוכניות חוץ אקדמיות, ובהן לימודים

לתעודת הוראה, מרכז להעשרה מדעית לנוער ומכינות קדם אקדמיות. המכללה זכתה בפרס לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי לשנת 9002, "הודות להצלחתה להנחיל תרבות של איכות ומצוינות בקרב - הגורמים בארגון" מרצים, עובדי מינהל וסטודנטים. תהליכי ההערכה השונים, המתקיימים באופן שוטף ויזום עפ"י הקריטריונים של המודל האירופי לאיכות ומצוינות, מבטיחים שיפור מתמיד באיכות. המכללה מקיימת תוכנית לימודים לסטודנטים מצטיינים, שמטרתה לטפח מצוינות בעזרת הנחיה אישית, העשרה, ביצוע עבודות אישיות וחשיפה למחקר. הסטודנטים במסלול מצוינות זוכים למגוון קורסים עשיר, לעדיפות בתוכניות לחילופי סטודנטים ולהטבות כלכליות משמעותיות. המרכז לקידום ההוראה והלמידה נחשב לאחד המרכזים האקדמיים המובילים בארץ בתחומו. מטרתו לטפח את מיומנויות הלמידה והחשיבה של הסטודנטים ולקדם את סגל המרצים במכללה מבחינה מקצועית. קידום הלמידה נעשה בשיטות חדשניות וייחודיות. אכן, מקס בראודה זכה להגשים את חלומו. על המסד של החינוך הטכנולוגי – עיוני נבנתה מכללה המעניקה, כאמור לעיל, אפשרויות לתושבי הצפון, לפיתוח אישי ולהשכלה אקדמית מצוינת. מקס בראודה נפטר בירושלים. עיריית ירושלים החליטה לקבור אותו בחלקת יקירי ירושלים, בהר המנוחות. זו הייתה מחווה של טדי קולק על תרומתו של בראודה לפיתוח החינוך הטכנולוגי בישראל, ובעיקר בירושלים.

מקס בראודה זכה להגשים את חלומו. על המסד של החינוך הטכנולוגי- עיוני נבנתה מכללה המעניקה אפשרויות לפיתוח אישי ולהשכלה אקדמית מצוינת

תיכון עירוני י"א בתל אביב

קשר זרקור 22

הפינה האהובה על התלמידים / המורים בביתהספר? חצר בית הספר, המלאה בפרחים ודשאים, מזמנת מפגשים מעניינים בין כל באי בית הספר, וחשיבותה בכך שהיא מרכזת את תלמידינו השונים זה מזה מבחינת הרקע שלהם, הדת והשכונות שהם באים מהן. העצמת הצוות החינוכי, כיצד? בעירוני י"א משתלם הצוות החינוכי בכל שנה, במסגרת השתלמות מוסדית, במגוון רחב של תחומים הנוגעים לעבודה עם אוכלוסיית תלמידי ביה"ס הייחודית, כמו הוראה מותאמת לתלמידים לקויי למידה, התמודדות עם תלמידים בעלי קשיי קשב וריכוז ועוד. העצמת הצוות וההשקעה בו נעשית גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית והקבוצתית. ההשתלמויות במקרה שלנו אינן תעודת ביטוח לטווח ארוך, הן כלי העבודה היום יומי. אירוע מרגש שחוויתם? בעירוני י"א צוין בטקס מרגש יום השנה הבינלאומי למאבק בגזענות, והוצג על ידי תלמידים מכל הדתות, הלאומים והעדות. ביום זה הונפקו מדבקות שעוצבו עבידי תלמידי בית הספר ועליהן התנוססה המילה 'שווים'.. את המדבקות נשאו כולם על דש בגדיהם בגאווה ובאחדות חברתית. הישג ספורטיבי חשוב של בית הספר? בשנת הלימודים תשע"ד זכו תלמידי ביה"ס במקום הראשון באליפות בתי הספר העירונית של תל אביב בקט רגל ובמקום השני באליפות המחוזית במחוז תל אביב בקט רגל. חלק גדול מתלמידי ביה"ס הם שחקני כדורגל בקבוצות תל אביביות. הישג לימודי/מקצועי חשוב של בית הספר? בשנת הלימודים תשע"ג הגיעה שכבת י"ב להישג חסר תקדים של 37 אחוזים זכאים לתעודת בגרות הישג ערכי נוסף: תלמידי ביה"ס עוברים קורסי הכנה לקראת גיוסם לצה"ל במטרה להגיע לאחוז גיוס משמעותי של בוגרי בית הספר. בעבר הייתה לתלמידי בית הספר היסטוריה של ריבוי 'צווים אדומים', אך בשנתיים האחרונות עלה אחוז המתגייסים בכלל, והמתגייסים לשירות משמעותי בפרט, לסף העליון של הממוצע הארצי מדובר בצעירים עם רקע קשה שמתחילים לקבל זימונים

המאפיין המובהק של בית הספר? תיכון עירוני י"אהואתיכון להזדמנותחדשה. לכלתלמיד ניתנת הזדמנות אמיתית להתחיל מחדש, לפתוח דף נקי, חיובי ואופטימי, להגיע לכדי השגת תעודת בגרות ולהצליח. רובם הגדול של התלמידים שלנו מגיעים אלינו לאחר שעברו בית ספר אחד או שניים בדרך, ובהם ילדים של עובדים זרים, תלמידים מהמגזר הערבי, תלמידים עם קשיים חברתיים, תלמידים לקויי למידה, תלמידים משכונות סוציואקונומיות נמוכות וכיוצ"ב. במילים אחרות: צוות ביה"ס הוא מעין קבלני השיפוצים של מערכת החינוך. חזון בית הספר? לתת יד לאלה שכבר לא מאמינים שמישהו מוכן להושיט להם יד. המטרה היא להביא את כל באי בית הספר למיצוי יכולתם האישית מתוך הבנת התהליכים הקוגניטיביים והרגשיים הייחודיים לאוכלוסיית בית הספר. אנחנו מקבלים לבית הספר בזרועות פתוחות תלמידים על סמך יכולות בסיסיות ביותר. יש תלמידים בעלי לקויות מוטוריות ולקויות לימודיות קשות, אשר מצליחים לסיים את לימודיהם עם זכאות לתעודת בגרות מלאה או חלקית, תעודת בגרות טכנולוגית ותעודת 21 שנות לימוד וכל זאת לאחר שזכו לטיפול אישי ומצמיח. החזון שלנו הואשימת דגשבהתפתחות, בלמידה ובהעצמה של כל באי בית הספר. גאוות בית הספר? הגאווה האמיתית היא לראות שלתלמידים רבים חוזר הצחוק לפנים. חשוב להזכיר שרוב התלמידים שהגיעו אלינו היו דחויים, סוחבים איתם תסמונת של כישלון, חסרי תקווה ואמונה במערכות חינוך, בעצמם וביכולותיהם – והם זכו לתיקון בכל אלה במהלך לימודיהם כאן. בתיכון עירוני י"א מקבלים התלמידים יחס אישי, מעטפת לימודית ורגשית המותאמת לכל אחד בהתאם לצרכיו. תלמידים שלא האמינו שיסיימו תיכון מצליחים כאן לסיים 21 שנות לימוד ולקבל תעודת בגרות ובעיקר לצאת לחיים עם ארגז כלים הנכון לכישוריהם. ההורים של אותם ילדים אומרים לנו לא פעם: 'אף פעם לא התייחסו לילד שלי', 'אף פעם לא ידעתי שהילד שלי יודע חשבון', 'אף פעם הילד שלי לא צחק הרבה כל כך כמו בשנה האחרונה שהוא בבית הספר'.

דרור איסרוב

מנהל ביה"ס

צילום: פיני חמו

המטרה היא להביא את כל באי בית הספר למיצוי יכולתם האישית מתוך הבנת התהליכים הקוגניטיביים והרגשיים הייחודיים לאוכלוסיית בית הספר

ליחידות קרביות ומסיימים את המסלולים בהם והופכים לחיילים לתפארת. אירוע תרבותטוב שהשתתפתם בו/שנוצר על ידיכם? בשנת הלימודים תשע"ד השתתף תלמיד שלנו בהצגה בתיאטרון "הבימה", במסגרת 'צעירי הבימה'. כל תלמידי כיתתו ומחנך הכיתה באו לצפות בהצגה, והתרגשו מאוד מדובר בתלמיד ממוצא אפריקאי עם יכולות רגשיות גבוהות במיוחד. התלמיד יצר, כתב והציג ולא נשארה עין אחת יבשה כשירד מהבמה. הורים בבית הספר - כן, לא? ההורים אצלנו הם בני בית. בתחילה זה עונש בשבילם להגיע לבית הספר, אך לאחר שהם רואים את התמורות שמתחוללות בילדים שלהם הם שמחים להתייצב מיד עם הקריאה הראשונה. אנחנו מאמינים כי המשולש המנצח הוא המשולש מורה-תלמיד-הורה. חשוב לציין כי מחנכים, מורים ואנשי הצוות הפסיכולוגי מבקרים בבתי התלמידים או במוסדות שבהם התלמידים שוהים. החינוך מבחינת הצוות אינו מסתיים רק בתחום בית הספר. מה הדבר שחסר בתוכנית הלימודים של בית הספר היום וכדאי שיהיה? אצלנו בבית הספר חסרים דברים טריוויאליים, שקיימים בבתי ספר אחרים. התלמידים שלנו מגיעים, לרוב, ממשפחות קשות יום שלא יכולות לממן אפילו את הטיול לילד שלהם. מציאות זו מכוונת אותנו להשיג ולדאוג תחילה לצרכים הבסיסיים האלה, לפני הדאגה ללימודי העשרה וגיוון של תחומי ההוראה. דוגמה לחדשנות ויצירתיות בתוך בית הספר? מרכז ההעצמה אשר פועל בצמוד לבית הספר שלנו הוא דוגמה לחדשנות חינוכית. זהו פרויקט עירוני – חינוכי המשלב אמצעי טיפול רגשי – קוגניטיבי ברמה פרטנית עם שיעורי תגבור לימודי כהכנה למבחני הבגרות. המרכז מעסיק פסיכולוגיות ומטפלים מסוגים שונים שעושים עבודה נפלאה עם התלמידים שלנו. הדבר שהכי דורש שינוי בחדר המורים? בהיבט הפיזי – עיצוב, פינות עבודה אישיות למורים (חללים קטנים פתוחים), מערכת אורקולית מולטי מדיה. המאכל הפופולרי בחדר המורים? ירקות, פחמימות, פינה טבעונית, קפה, תה, עוגות. ידוענים בבית הספר? רוני סומק, המשורר, הוא מורה לספרות אצלנו בבית הספר מאז 0891. כשאהיה גדול אני רוצה להיות... מורה/מחנך – יש דבר כזה? אנחנו שומעים זאת לא מעט. הקשר עם התלמידים שלנו נמשך לעתים גם לאחר שהם סיימו ללמוד. מקצתם באים אלינו לאחר שירותם הצבאי להשלים את הלימודים ומביעים את רצונם ללמוד הוראה.

תלמידים שלא האמינו שיסיימו תיכון מצליחים כאן לסיים 21 שנות לימוד ולקבל תעודת בגרות ובעיקר לצאת לחיים עם ארגז כלים הנכון לכישוריהם

23

על בית הספר ע"ש מיטרני המקורי קבוצת מורים מהצוות הראשון של תיכון מקיף ע"ש מיטרני בחולון מגיבה על מאמרו של אליעזר שמואלי מגיליון 832 של "קשר עין"

קשר קוראים מגיבים

העשרים. בראשיתו של בית הספר היו בו חמש כיתות, בהמשך גדל מספרן של הכיתות לשלושים ושש, ובהן נהנו התלמידים משפע של מסלולים מגוונים, עיוניים ומקצועיים. הוא היה בית הספר הראשון שהציע לתלמידיו את מגמת המחשבים, שהייתה בין הראשונות בארץ. ד"ר שפי הגשים הלכה למעשה את הכתוב במקורותינו: "דרך ארץ קדמה לתורה". הוא ידע גם כי יש להיזהר בבני עניים, שמהם תצא תורה, ומעל לכול הקדים את הפסיכולוגיה המודרנית ששמה דגש באינטליגנציה הרגשית. ד"ר שפי פתח לפני תלמידיו, שבאו מכל שכבות האוכלוסייה, שער רחב לתרבות כללית ויהודית, שספק אם היו זוכים להיחשף אליה בלעדיו. נסיים בציטטה מפיו של ד"ר שפי שהופיעה בעיתון התלמידים של מיטרני משנת 9891: "התלמיד האידאלי בעיניי הוא אדם פעלתני, בעל שיקול דעת, מוכן נפשית לקלוט גם מידע אבל בעיקר ערכים. חבר טוב, מקדיש תשומת לב לתרבות לא פחות מלבידור ולהווי, אדם ישר ונעים הליכות. לדעתי, על מנת ליצור הרגשת בית בבית ספר, עלינו לקיים כנסים רבים ככל האפשר, ולעורר בתלמידים את הרצון ליצור משהו לטובת הכלל, לא רק בדברים הנכפים עליהם לצורכי לימודים, אלא גם דברים שיגרמו הנאה וסיפוק. אני מניח, שאם נתמיד בדרך זו כך שבעוד שנתיים שלוש ירצו התלמידים לראות את בית הספר פתוח גם אחר הצהריים לצורכי הנאה ולא רק לצורכי לימודים, כי אז נהפוך את בית הספר לבית חם".

"חשבתם פעם איך מקימים בית-ספר כלשהו, תיכון במיוחד? חשבתם פעם איך הקימו את התיכון שאתם מבלים בו שעות רבות כל כך? אז בואו ונספר לכם. ביום בהיר אחד קם אדם, עוזב משרה מבוססת כמורה בתיכון יוקרתי בתל-אביב, ויוצא להקים תיכון באמצע החולות של חולון, בשכונת ג'סי כהן. אותו אדם הוא ד"ר אלישע שפי ז"ל, מקימו ומנהלו הראשון של בית ספרנו. ). מתוך עיתון תלמידי "מיטרני", חנוכה 9891 ( אנו, קבוצת מורים שזכינו ללמד בתיכון ע"ש מיטרני בתקופת ניהולו של ד"ר אלישע שפי, שמחים מאוד שרוח בית הספר המקורי ממשיכה בבית הספר אנו חייבים לציין את אבל אורט ע"ש מיטרני בחולון, הטעות החמורה שנפלה במאמרו של מר אליעזר שמואלי בגיליון 832 של "קשר עין", גיליון אפריל 4102. ביתהספר המקיף עלשםמיטרני בחולון נוסד בשנת 7691, שנים רבות לפני שקם בית הספר אורט חולון. מקימו היה ד"ר אלישע שפי, והוא שהכתיב את רוח המקום. רוח זו נשמרה עד שהמבנה נמכר, כעבור שלושים שנה, לרשת אורט. הצוות עבר לגימנסיה קציר, והוא ממשיך שם את משנתם החינוכית של המייסד וצוותו הראשון. אנו שמחים שנתגלגלה לפתחנו הזדמנות התיקון, ומנצלים אותה כדי לספר מעט על האישיות המיוחדתשל ד"ר שפי, שעיצבה דורותשל תלמידים, מחנכים ומנהלים בחולון. ד"ר שפי הביא את בשורת האינטגרציה לתלמידי העיר של שנות השישים והשבעים של המאה

24

מבצעים בלעדיים לחברי סגל הוראה

59

49

*

₪ *

ב- מוצרים 3 בוחרים

ב- מוצרים 4 או ₪

מגנט שומן FAT MAGNET חשוב לאוכל בריא.

גריפ גו

רולר דביק

מתקן לנייד או לטאבלט. לשימוש ברכב או במשרד.

מסיר שיערות ואבק מבגדים, בדים , ספות , ווילונות ועוד. רב פעמי ורחיץ

מגנט השומן יוציא לכם את מהאוכל. השומן

משלוח חינם! ₪ 59 מחיר רגיל

משלוח חינם! ₪ 59 מחיר רגיל

משלוח חינם! ₪ 59 מחיר רגיל

חלקים 100 ערכת לעיצוב וקישוט עוגה

ארגנוית לטליה על דלת החדר או ארון. תאים שקופים ומאווררים. ארגונית נעליים לדלת

מכונת תפירה ידנית

משלוח חינם! ₪ 59 מחיר רגיל

משלוח חינם! ₪ 59 מחיר רגיל

משלוח חינם! ₪ 59 מחיר רגיל

הפתרון היעיל לתיקונים קטנים. ללא צורך בידע קודם. פשוט וקל מתאים גם לטיולים.

המותג הבנלאומי בטי קרוקר לקונדטוריה. 001 חלקים שונים ומגוונים לעיצוב וקישוט.

מתקן סבון נוזלי

MAGIC HOLDER

MAGIC TWIST MOP מנקה הכל ביסודיות

מכשיר אוטו’ ע”י אינפרא אדום. זיהוי קירבה והזלפת הסבון. ללא צורך במגע. חשמלי ₪ 59 מחיר רגיל משלוח חינם!

מתקן בעל 5 מקומות אחסון. מגב, מטאטא, מגרפה כלי

ובמהירות. בעל כושר ספיגה של פי 01. מנגנון סחיטה יחודי.

משלוח חינם! ₪ 49 מחיר רגיל גינון ועוד. כולל ערכת

משלוח חינם! ₪ 59 מחיר רגיל

נייל פרפקט

כפתורי הפלא

ארגונית לתיק

עיצוב הצפרוניים בדיוק כמו שאת אוהבת.

הדרך הקלה והפשוטה להצר או להרחיב מכנסים.

בלי כפתור הפלא

משלוח חינם! ₪ 59 מחיר רגיל

משלוח חינם! ₪ 59 מחיר רגיל

משלוח חינם! ₪ 59 מחיר רגיל

עם כפתור הפלא

זוג ארגוניות הנכנסות בקלות לתיק. כל ארגונית מכילה מקום יעודי לפלאפון, לארנק ואפילו למסמכים.

8 סוגי כפתורים.

התמונות להמחשה בלבד!

ניתן לבצע איסוף עצמי. ,₪ משלוח לערכה בתוספת 09.31 *

מתקשרים עכשיו: קונים פלוס בע”מ ח.פ. 679518415 רחוב משה לוי 41 ראשל”צ ; שירות לקוחות 555-227-009-1 תוקף המבצע עד 4102.6.03 או עד גמר המלאי; מינימום 05 יחידות לפריט ; אספקה 12 ימי הנמוך מבניהם על פי ₪ 100 ; החזרת מוצרים תוך 41 יום שלם ובאריזתו המקורית לכפר טרומן ת.ד. 823 ; ביטול עסקה מחויב %5 או ₪ 39 עסקים לסניף הדואר הקרוב לביתך תוספת שליח חוק הגנת הצרכן. מוגבל למוצר הטבה אחד לכל בית.תמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

במחשכים תופעה

, פסיכולוג תעסוקתי וארגוני, פרסם לאחרונה איתן מאירי ", העוסק המגפה השקטה במקומות עבודה את הספר " באלימות הפסיכולוגית במקומות עבודה. מאירי עוסק כבר שנים בתופעת ההתנכלות, ההתעמרות, ההתעללות הרגשית וההצקה, המתרחשות בעולם העבודה, והוא הראשון בישראל שקיבץ את מסקנותיו לספר הדרכה מפורט ומקיף בנושא. ומדוע חשוב כל כך ומעניין לספר על זה כאן? כי, לדבריו, במערכת החינוך (ובמערכת הבריאות) רווחת התופעה במיוחד.

מהי התופעה הזאת ומה עושים בנוגע אליה?

דבר ש"לא מדברים עליו", וגם הגורמים המעורבים - הפוגע, הנפגע והחברות/המוסדות/הארגונים עצמם - לא עוסקים בו בפומבי, כל אחד מסיבותיו שלו. "במקומות עבודה" – הואיל ואין חסינות מפני התופעה והיא מצויה בכל מסגרת, ארגון, חברה, מארגונים ממשלתיים ועד פרטיים, קטנים כגדולים, ובכל מגוון התפקידים וסקלת הדרגות. מאירי מתאר את מצב הפוגענות בעבודה כמצב ש"מישהו במקום העבודה באופן שיטתי ובכוונת מכוון, פוגע באחר על ידי מגוון מעשים ומניפולציות רגשיות באופן שגורם לאחר לסבל, לנזק נפשי ופיזי ולכך שעבודתו תיפגע. בשבעים אחוזים מהמקרים הפוגע הוא הממונה הישיר, במקרים אחרים הוא קולגה, נושא תפקיד או גורם אחר בסביבת העבודה". כאשר הפוגען הוא הממונה הישיר, אומר מאירי, הרי מדובר ב "דמות המשמעותית ביותר לעובד, ממנו הוא מקבל את סמכויותיו, את הנחיותיו ואת הוראות העבודה, את המשוב, את המילה הטובה והחיזוק כמו גם את ההערה או הביקורת כשצריך. לפיכך, לא קשה להבין, מה רבה יכולתו של הממונה הישיר הפוגע להזיק ולהציק לנפגע, לאותו עובד אשר בחר לו כמטרה להתעמרותו ועד כמה הנפגע מרגיש פגיע, המום, נבגד ומוחלש".

אווירה עכורה, מניפולציות רגשיות, לקיחת קרדיטים, הצרת סמכויות, התפרצויות וכעסים, השפלות, שתלטנות, מידור, מניפולציות מכוערות, בחישות ודיבורים מחלישים - כל אלה אינם תופעות נדירות במערכות יחסי העבודה בקרב אנשים וקהילות בעולם העבודה, ובכללן בקרב עובדים במערכות החינוך. מנהלים, סגני מנהלים, רכזי מקצוע, בעלי תפקידים ובעיקר מורים מכירים זאת מצוין. מורה שמתהלך שפוף במסדרונות בית הספר, מקרין מעצבותו על עמיתיו ועל תלמידיו, לא פנוי לבצע את עבודתו החינוכית, מרגיש "קטן", מאוים, מבוהל, מפוחד ואפילו חולה – גם זו לא תופעה ייחודית. איתן מאירי, בספרו "המגפה השקטה במקומות עבודה", עושה לראשונה בישראל סדר בתופעה המורכבת והמטרידה הזאת. מאירי נתן לספרו שם שיש בו כדי להצביע על מאפייני התופעה: "המגפה השקטה במקומות עבודה". "מגפה" - הואיל ולפחות אחד מתוך ארבעה עובדים, בכל רמות התעסוקה, נפגע כי מתעמרים בו, מתנכלים לו וממררים את חייו - ולכל אחד שנפגע יש עדים לסבלו, מהמשפחה החברים והעובדים האחרים במקום עבודתו, אשר מושפעים גם הם לרעה ממצבו. "השקטה" – כי למרות שתופעה זו קיימת ורוחשת במלוא העוצמה, היא

שרון כץ

26

Made with