כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אפריל 2019 - גיליון 262

262 גיליון

2019 אדר ב'-ניסן תשע"ט אפריל

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

13-12 4 נא להצביע סיפור - עברית - מבזקים - טריוויה - תשבץ - בישולאה - תזונה - סרט - טכנולוגיה - טיול - אופנה - ספר מדורים קבועים: מחייך השפה העברית 11-10 תבשיל מהנשמה 8-6 ראיון עם ראש העיר

Made with FlippingBook - Online catalogs