כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה אפריל 2020 - גיליון 274

274 גיליון

2020 ניסן תש"פ אפריל

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

15-14 יציאת מצרים 11-10 אנו באנו ארצה 9-8 נוסטלגיה 7-6 פרס ישראל מדורים קבועים: ספר - אופנה - טיול - טכנולוגיה - סרט - תזונה - בישולאה - תשבץ - טריוויה - מבזקים - עברית

Made with FlippingBook Ebook Creator