מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - סיכום מפגש שיתוף ציבור 23.9.19 - שלב מצב קיים

דורית שפינט

צוות ליבה : גורדון אדר ' ומתכנני ערים | ניהול פרויקטים - סיטי לינק | אדריכלות נוף טוך - סרגוסי

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

1

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online