קשר עין גליון 267 - ירחון ארגון המורים מרץ 2017

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם - 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחם בגין

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

מורה לספרות מחפשת נתיב 21 - חדש במאה ה 28 ד ר עליזה וסרמן-שחיבר

זרקור: חטיבת ביניים הראשונים הוד השרון 22 שרון כץ

החינוך הוא הדרך. האדם - הוא המטרה. 18 מיכאל זלוטין

2 0 1 7 ת ש ע " ז

מ ר ס א ד ר - נ י ס ן

2 6 7 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online