חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

1

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

2

, חלקתי 2018 כשרצתי לראשות העיר ב עמכם את המצע שלי בדמות דרכון, שהציג את כל התכניות שלי לעיר. אתם מוזמנים לראות מה עשיתי בחמש השנים האחרונות כדי להתחיל להוציא אותו לפועל. מסמך זה אינו כולל את העבודה הרבה שביצענו כדי לשנות את המציאות העירונית המושפעת מהתשתיות הלאומיות הגדולות של חיפה – שדה התעופה, חזית הים העירונית, מינהור הרכבת, בתי הזיקוק ותשתיות הפטרוכימיה במפרץ. על תרומתנו הגדולה לשינוי פני המציאות של התשתיות הגדולות בעיר – אכתוב בנפרד.

3

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

תשתיות ותחזוקה, מבני ציבור, חינוך, שירותים וביטחון

"העיר האנושית"

252.2 מיליון ש"ח

שיפוץ ושיקום תשתיות

מליון ש"ח כללי (כגון הכנת העיר לחורף) 16.1 מליון ש"ח בשכונות ועוד 236.1

מיליון ש"ח 52.2 פרויקטי תשתית* בעלות של 21 רחובות וכבישים 26 קריית חיים, שמואל והמפרץ מיליון ש"ח 57.3 פרויקטי תשתית* בעלות של 17 רחובות וכבישים 14 מערב חיפה מיליון ש"ח 39.2 פרויקטי תשתית* בעלות של 16 רחובות וכבישים 16 נווה שאנן מיליון ש"ח 38.7 פרויקטי תשתית* בעלות של 12 רחובות וכבישים 15 כרמל מיליון ש"ח 48.4 פרויקטי תשתית* בעלות של 20 רחובות וכבישים 19 הדר, עיר וואדי ניסנאס

בטחון

הנגשות לבעלי מוגבלויות ושירות מקוון

טיפול בבעלי חיים

הרחבת מערך המצילים בחופי הים ושעות הפעילות הארכת שעות פעילות תחנות הצלה  19:00 בחופים עד תחנות הפועלות בימי 3 ופתיחת החורף, והקמת תחנה חדשה בחוף הדרומי מצלמות 350 התקנת כ-  ניידות ונייחות ברחבי העיר מיליון ש"ח 3 בעלות של מעל ל- הקמנו יחידת ביטחון 2022 בשנת  מיוחדת "יחידת האופנועים" שעובדת בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל מיליון ש"ח 12 בעלות של כ-

עיקורים וסירוסים 12,762  2019-2022 לחתולים בשנים מיליון ש״ח, לעומת 2.07 בעלות של 619,000 חתולים בתקציב כולל של 4,800 2015-2018 ש״ח בין השנים גינות כלבים 5  חוף רחצה לכלבים גינות כלבים נוספות נמצאות 5 בתהליך הקמה טיפול בחזירי הבר  חיפה גיבשה עם רשות הטבע והגנים מדיניות מתקדמת לטיפול בחזירי הבר, מניעת כניסתם לעיר, שמירה על נקיון העיר, גידור והחלפת צמחיה, ללא הרג המוני ורנדומלי (שהוכח כי הוא רק גורם לגידול בכמות) ללא ירי ברחבי העיר. הפעולות שביצענו הוכיחו שהמדיניות שלנו מוצלחת עם נתונים אמפיריים. אפשר להביא לירידת החזירים בעיר בלי להרוג אותם! וכך נעשה בקדנציה הבאה.

נוספים 13 + בתי ספר 13 הנגשת  מיליון ש"ח. 15.5 בהשקעה של בתהליך מבני ציבור הונגשו, 100 מעל  אתרים עירוניים 130 ומעל מיליון ש"ח 43.5 בהשקעה של מוקד שירות ופניות ציבור מקוונות  מקוון 106 מאז שפתחנו שירות מהפניות עברו אל 18.5% ובוואטסאפ נשארו באמצעות 81.5% - המדיה ו הטלפון הקמנו אתר אינטרנט חדש - הכפיל את כמות התושבים הנכנסים יוניקים בחודש). 85K ל- 40K (מ- מבני ציבור חדשים ומתחדשים: חינוך, תרבות, קהילה וספורט מבני ציבור בתהליכי בניה 41  ושיפוץ או בתהליכי תכנון מתקדם (בתי ספר, מרכזים קהילתיים, טיפות חלב ועוד) פרויקטי שידרוג של חצרות 17  ומרחבי למידה בבתי ספר וגני ילדים

 כניסה לתהליך שינוי עיוותי הארנונה: עצירת העליה האוטומטית פעמיים, והורדת הארנונה לעסקים  16 עד 9 להרחבה בנושאים נוספים: עמוד שיפוץ וחיזוק  מבני ציבור חדשים ומתחדשים: חינוך, תרבות, קהילה וספורט  שיפוץ ושיקום תשתיות - רחובות וכבישים, גנים ציבוריים, תאורה, צנרת המים והביוב מבני ציבור ישנים - קהילה, חינוך ובריאות: טיפות חלב ברחבי העיר; שיפוץ בי"ס דוד ילין החדש (לשעבר מבנה בי"ס חוגים הישן); שיפוץ מרכזים קהילתיים; שיפוץ טיפול בבעלי  חינוך - הישגים אקדמיים, פדגוגיה, תכנית אב לחינוך, והקמת בית הספר הדו לשוני  חצרות ומרחבי למידה בבתי ספר וגני ילדים בכל רחבי העיר מעבר למתן שירות מקוון, והנגשות לבעלי מוגבלויות: מוקד שירות ופניות ציבור מקוונות; הקמת אתר  חיים - עיקור וסירוס חתולים, גינות כלבים הטיפול בחזירי הבר הקמת יחידת ביטחון מיוחדת של עיריית חיפה  מצלמות, ותגבור תשתיות הביטחון והאכיפה  אינטרנט חדש ההרחבת מערך המצילים בחופי הים ושעות הפעילות * גנים, תאורה, ניקוז ובטחון

4

תעסוקה, עסקים קטנים וכלכלה חזקה "העיר המשגשגת"

סטארטאפים בעיר התחתית

ש״ח מיליון 400 מקומות עבודה שגייסו עד כה מעל 400 חברות סטארטאפ, עם 70 שנים 3 ״היי סנטר״ הקים תוך

- שבזכותם התפתח מרכז קולנריה מיליון ש״ח 25 העיר התחתית הפכה למרכז עסקים בהשקעה של

היי-טק בחיפה

אינטל בחיפה

מקומות עבודה 1500 תוספת של  מקומות עבודה 6,000 הקמת קמפוס ל-  (*הפרויקט הוקפא לתקופה זמנית עקב המיתון בעולם)

פארק המדע וההיי-טק, מת״מ

רפורמה ברישוי עסקים בקשות לבנייה חדשה בעיר התחתית. 20 הוגשו  תכנית "רובע הנמל" מכפילה את שטח הבנייה בעיר התחתית פי .) מ"ר בניה לעסקים 140,000 תוספת שניים ( קידום פרויקטי בניה לעסקים בעיר התחתית מקומות עבודה 3000 תוספת של כ-  בשני בניינים חדשים בפארק המדע ושלושה בניינים חדשים במת"מ

2019

יום 324 זמן טיפול לקבלת רישיון

2022

יום 58 זמן טיפול לקבלת רישיון

2023

כיום בעלי עסקים רבים מקבלים תשובה תוך יום אחד. הוקם אתר אינטרנט חדש לאגף לרישוי וקידום עסקים, ההתקשרות עם בעלי העסקים עוברת להיות מקוונת.

הקמת המרכז הלאומי של חדשנות  הקמת רובע החדשנות בחיפה  שדה התעופה הבין־לאומי  20 עד 17 להרחבה בנושאים נוספים: עמוד הקמת שני מבני  הגדלת קמפוס מרכז הפיתוח החיפאי של אינטל בישראל  סצנת סטארטאפ מתפתחת בעיר התחתית – מיזם אינבנטק  וכלכלה כחולה (ימית) בחיפה חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים  רפורמה מקיפה ברישוי וקידום עסקים  קידום פרויקטי בניה לעסקים בעיר התחתית  משרדים חדשים בפארק המדע וההייטק

5

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

התחדשות הלב העירוני ההיסטורי, והתעוררות רחובות העיר "העיר השווה"

רכבת ישראל מתכננת להוריד את מסילות הרכבת למנהרות המועדף ע״י עיריית חיפה 102 מתחת לאדמה בתוואי

מינהור מסילות הרכבת

מיליארד ש"ח 5 יחידות דיור) אותה יזמנו, תכניס 2000 ( פרויקט שכונת המגורים החדשה בחזית הים העירונית  פתיחת חזית הים העירונית וחיבור שכונות החוף אל הים 2035 צפי: ותממן את שיקוע הרכבת, בהסכמה עם כל גורמי הממשלה. ) Parklets בניית פארקלטים (

הקמת חנות ומוזיאון מכבי חיפה באצטדיון העירוני

רכישת והקמת בריכת שחייה עירונית ציבורית "גלי חיפה"

מדיניות חדשה שהחייתה איזורים שוממים בעיר  ביוזמת העירייה - הקמת משטחי שולחנות וכיסאות : 1 שלב  לבתי קפה ומסעדות במתחם סירקין ובאח"י אילת. מסעדות תוך שנה וחצי 35 לכ- 6 (מתחם סירקין גדל מ ביוזמת העסקים - בקרוב הקמת פארקלטים ברחבי : 2 ש לב  העיר

כניסה במחירים עממיים ש"ח 35 מחיר כניסה לחיפאי: שחייה לילית לתושבי חיפה ש"ח 20 בקיץ:

בניית שוק תלפיות ההיסטורי

פריחת הקולינריה בעיר התחתית ובמתחם סירקין "בואו להתכרמל: עיר הנמל הנאה שעל הכרמל מציעה טיים אאווט:  לא מעט מסעדות ששווה לעלות בשבילן על כביש החוף" המסעדות המומלצות 31 "אנחנו מציידים אתכם ברשימת מאקו:  שלנו, ועכשיו תעשו לנו טובה, תנו בראש" תשתיות התקנו מדרכות, שיפצנו מה עשינו למען סירקין?  לאחר הזנחה של עשרות מבנים לא חוקיים הורדנו בטחון, מגרש שיפצנו את השירותים הציבוריים, שנים, שיפצנו את השומם, בנינו פארקלטים ועוד הכדורסל

מיליון ש"ח מושקעים בהצלת אחד המבני 80  הבאוהאוס האייקונים של העיר חיפה

חיזקנו את המבנה הנדסית והצלנו אותו (בוצע) - 1 שלב  מסכנת קריסה. (קומת הכניסה) 0 הסוחרים עולים לקומה (בביצוע) - 2 שלב  ולמרתף. הכניסה -1 בזמן שיהיה שיפוץ לשוק המקורי בקומה המערבית תיבנה מחדש. עד הגג, וחזית 1 ישוקמו קומות (בקדנציה הבאה) - 3 שלב  המבנה. "פלייסמייקינג" – נגיעות קטנות להחייאת מרחבים עירוניים מוזנחים פינת ישיבה ברחוב יפה נוף 1  כניסה לרובע המדרגות ברחוב יפה נוף 1 

שיפוץ קיוסק גן בנימין

שדרוג רחובות ח'טיב והנמל

מתחם אמנים ברחבת שפירא 1  קירוי פיאצת שוק ואדי ניסנאס 1 

הפוד-טראקס ) Food Trucks (

רובע המדרגות

החזרת חוף "כאן" לתושבי קרית חיים ישמש מרכז פעילויות שייט וגלישה בחלקו הצפוני,  וחוף רחצה בחלקו הדרומי.

פריחת  ) Food Trucks פרויקט הפוד־טראקס (  רובע המדרגות  שיקוע הרכבת וחזית הים העירונית 24 עד 21 להרחבה בנושאים נוספים: עמוד "פלייסמייקינג" – נגיעות קטנות להחייאת מרחבים עירוניים  בניין שוק תלפיות ההיסטורי  ) Parklets בניית פארקלטים (  הקולינריה בעיר התחתית ובמתחם סירקין רכישת והקמת בריכת שחייה עירונית "גלי חיפה"  הקמת חנות ומוזיאון מכבי חיפה באצטדיון העירוני  מוזנחים: שדרוג רחובות ח'טיב והנמל; שיפוץ קיוסק גן בנימין שיפוץ מערת אליהו  סטודיואים לאמנים ("הסטודיואות")  החזרת חוף "כאן" לתושבי קרית חיים  במחירים עממיים

6

מדיניות תכנון השכונות, התחדשות עירונית, תכניות לטווח ארוך, תחבורה וחניה "העיר הנוחה"

חיפה העיר הראשונה בארץ בכמות ובאיכות התוכניות להתחדשות עירונית על פי דוח הרשות להתחדשות עירונית במשרד השיכון

חיבור השכונות הכלואות מיליון ש"ח בשלב הראשון. 90 השקענו ) כבביר. 3 ) גבעת זמר; ( 2 ) ורדיה; ( 1 ( בביצוע: ) סביוני דניה (חיבור לרמת אלון); 4 ( בתכנון מתקדם: ) מורדות 8 ) שמבור (לינקולן), ( 7( , ) דניה 6 ) כרמליה, ( 5 ( ) רמת גבעת שמיר (כולל שינוי תכנית רמת 9 גולדה, ( ) רמת ויז'ניץ. 10 בגין), (

שיא של כל הזמנים בהיתרי הבניה בעיר מהתקופה 18% , עלייה של 2022 היתרי בנייה הוענקו בשנת 1,770 שלפני הקורונה. נדרשת עוד עבודה רבה בשדרוג מינהל ההנדסה - הפרויקט המרכזי אותו אוביל בקדנציה הבאה.

תכניות התחדשות עירונית: אלף יחידות דיור שיבנו 81 תכניות ההתחדשות עירונית (פינוי בינוי, תכניות אב ומסמכי מדיניות) עם תוספת של כ־ 40 הוכנו כ שכונות ותיקות (אושרו) בעשורים הבאים. החשובות מביניהן: קריית שפרינצק ורמת שאול  קרית חיים מערבית  שכונות החוף – נווה דוד, שער העליה ועין הים  קריית אליעזר וקריית אליהו  נווה פז, נווה יוסף, תל עמל, חליסה ורמת ויז'ניץ. בהכנה: נווה שאנן  תכניות התחדשות של מרכזי המסחר, העסקים והתרבות (אושרו) מפת דרכים להתחדשות הדר הכרמל  ואדי ניסנאס  מתחם סירקין ושוק תלפיות  רובע הנמל  הגדלת אחוזי בניה  סקרי שימור ברחבי העיר  מדיניות חזיתות עסקים קטנים  38 מדיניות חדשה לתמ"א  מדיניות בנייה (אושרו) למבני ציבור (תיגבור אב"צים)

תחבורה

תחנות אוטובוס  סככות אוטובוס חדשות 100 מעל הותקנו ברחבי העיר שינויים תחבורתיים לנוחות ובטיחות  צומת גאולה והפועל שדרוג צמתים: : סביוני דניה; רחוב שדרוג צמתים מסוכנים אבא חושי; רחוב טשרניחובסקי, דרך הים ועוד. רחובות בעיר; 54 הותקנו ב- פסי האטה: רחובות; בשלבי 15 בהליכי ביצוע ב- רחובות. העתקת מסוף 16 תכנון ב אוטובוסים פיראטי: מעונות גאולה. בקרוב מסופי אוטובוסים נוספים בהדר, ובכביש נחל הגיבורים.

דקות זוז" 20 מיזם "  לחיזוק העסקים הקטנים. העסקים שבסמוך למקומות החנייה מדווחים על עלייה הגדלה בפדיון ובהכנסות. המיזם ימשיך לגדול. 33 עד כה: חבל הדר ועיר תחתית – רחובות; נווה 4 רחובות; מערב חיפה – 5 רחובות; קריות ומפרץ חיפה – 8 שאנן – רחובות. 11 כרמל – רחובות; תכניות אב בתחבורה  תכנית אב לחניה – אושרה ובתהליכי מימוש הסדרת החניה ברחובות העיר (לפי תכנית עבודה) להקמת חניונים (עד הקמת חברת חניה  חניונים – חניון ספיר, חניון 3 כה הוקמו 5 מרכזית המפרץ, קפטן סטיב, ויש עוד כ חניונים מתוכננים);

בשכונות וברחובות חלוקת תווי חניה -  צפופים. בתהליך (תו "חיפאי ותיק" לחניה חינם לשלוש שעות לתושבי העיר בגילאי ) מימוש מלא של התכנית יסתיים 70+ בקדנציה הבאה. תכנית אב לדרגנועים – אושרה.  דרגנועים בין הדר והעיר התחתית - 4 תכניות מוכנות לבנייה. . 2024 ביצוע הדרגנועים הראשונים יתחיל ב־ תכנית אב לאופניים – אושרה ונמצאת  בתהליכי מימוש שבילי אופניים ראשונים נסללו לאורך חופי הים. תכניות לשבילים בשכונות מוכנות לביצוע בקדנציה הבאה. תכנית אב לתחבורה ציבורית – בתחילת  עבודה

תכניות התחדשות  שיא של כל הזמנים בהיתרי הבניה בעיר התכניות התחדשות של שכונות ותיקות 30 עד 25 להרחבה בנושאים נוספים: עמוד תכנית חיבור השכונות הכלואות וירידות  סקרי שימור ברחבי העיר  עדכוני מדיניות בניה  המרכזים העירוניים של חיפה וחיזוקם כמרכזי המסחר, העסקים והתרבות תכניות אב בתחבורה: חניה – אושרה ובתהליכי מימוש: תכנית אב  דקות זוז" 20 מיזם "  תחבורה:  תכנית הגדלת אחוזי בניה למבני ציבור (תיגבור אב"צים)  מהרכס תחנות 100  דרגנועים מוכנים לבנייה.: תכנית אב לאופניים – אושרה ונמצאת בתהליכי מימוש: תכנית אב לתחבורה ציבורית – בתחילת עבודה 4 לדרגנועים – אושרה. שינוי מדיניות חניה ואכיפת מדרכות פנויות להולכי רגל - בתחילתו של תהליך ארוך  שינויים תחבורתיים לנוחות ובטיחות  אוטובוס חדשות וקירוי לתחנות ללא מבנה חניה חינם לגמלאים  טווח. נוסחה מדיניות חניה ואכיפה חדשה שאושר במועצת העיר, והסברה לציבור.

7

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

מפרץ חיפה, תשתיות לאומיות, אקלים, סביבה וטבע עירוני "העיר הבריאה"

התחיל תהליך הוצאת ממגורות הגרעינים מחיפה לשם פינוי בית דגון (שיהפוך למתחם תרבות מודרנית) C40 חתמתי על הצטרפות חיפה לאמנת פריז ולארגון  למאבק העולמי להתמודדות עם משבר האקלים עירונית עם משרד האנרגיה והמשרד להגנת הכנו תכנית אקלים  רשויות נבחרות. 12 הסביבה כחלק מתכנית המאיץ של גיבשנו תכנית לעידוד גגות ירוקים במבני גגות ירוקים וסולאריים  גגות סולאריים על בתי ספר, ויש עוד בדרך 18 ציבור. הקמנו אישרנו עקרונות לשמירה והנגשת אישור תכנית אב לואדיות  הואדיות בחיפה. בשלב הבא יוכנו תכניות סטטוטוריות לאחר שזכינו בקולות הכנו תכנית עירונית לייעור והצללה  קוראים מטעם המשרד להגנת הסביבה. בקרוב פיילוט נטיעות ברחוב אח"י אילת , לראשונה בתולדות העיר הקמנו יחידה סביבתית בעיריית חיפה  בה יושבים אנשי מקצוע שונים, ביניהם אקולוגית.

מפרץ חיפה

עצרנו את הקמת נמל הדלקים החדש, שגודלו  מהקיים, ואת הקמת רציף הכימיקלים 6 פי .) 118 מהקיים (תת"ל 3 שגודלו פי מנענו הקמת תחנת כוח חדשה בבתי הזיקוק.  חשפנו את השקר של תכנית ניקוי מפרץ חיפה ): מבטיחה להוציא את בתי הזיקוק, 75 (תמ"א אבל מתכננת להכניס חומרים מסוכנים במקומם. אסון חדש במקום האסון הישן. אנחנו היחידים שמבינים מה קורה, לא פוחדים  להגיד את האמת, ולא מוכנים לוותר על בריאות תושבי חיפה.

קידמנו תכנית להקמת מסוף לפריקת ביטומן - עוד צעד להורדת זיהום האויר.

תהליך הוצאת ממגורות הגרעינים מחיפה  תכניות לאיזור מפרץ חיפה: איזה אסונות הצלחנו למנוע? 32 עד 31 להרחבה בנושאים נוספים: עמוד הצטרפות לאמנת פריז ולארגון  צעד קטן להורדת זיהום האויר: קידום ואישור תכנית להקמת מסוף לפריקת ביטומן  ופינוי בית דגון (שיהפוך למתחם תרבות מודרנית) הכנת תכנית עירונית לייעור  אישור תכנית אב לואדיות  גגות ירוקים וסולאריים  הכנת תכנית אקלים עירונית עם משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה  C 40 הקמת יחידה סביבתית בעיריית חיפה, לראשונה בתולדות העיר  והצללה

ניהול תקין: סדר בעירייה ושמירה על כספי ציבור חדש! "העירייה האחראית"

בעיריית חיפה קיימת תרבות ארגונית שאותה אנו פועלים לשנות מדי יום ביומו. עבודה רבה עדיין  מוטלת לפנינו עד שהעירייה תספק שירות מלא ואיכותי לתושב.

34-33 מהפך בנתונים הפיננסיים של קופת העירייה - ראו עמוד

ניהול תקין של תקציבים (והפסקת הדליפה מתקציב  הפיתוח) 34 עצירת מכירת החיסול של נכסי העיר - ראו עמוד  מיליון ש"ח לקופה הציבורית מחברת גב 320 החזרנו  ים ומת"מ לאחר סכסוך ארוך שנים שבגללו לא הועברו כספי דיבידנד והיטלי השבחה לעירייה בלמנו דליפות כסף רבות בעזרת הידוק תהליכי מינהל תקין  חיזוק המינהל התקין: מכרזים, בניה ציבורית, התנהלות תאגידים ועוד. לא רק שהזזנו את הגבינה - סגרנו כמה מפעלי גבינות.

מיליון ש"ח בשנה) 100-150 הפסקת הדליפה (  שנמשכה כמה עשורים: אין יותר העברת כסף מתקציב פיתוח (מיועד להשקעות בעיר) לתקציב הרגיל (מיועד להוצאות שוטפות). עצרתי את מכירת החיסול של נכסי העיר (תוכננה מכירה  מיליון ש"ח כדי למלא את הקופה 200 בהיקף של לאחר שבעשור האחרון נמכרו קרקעות ומבנים בהיקף הריקה) מיליון ש"ח - ובכך הצלתי את עתודות הקרקע 320 של כ- המיועדות לילדים ולנכדים שלנו.

ניהול תקין של תקציבים (והפסקת הדליפה מתקציב  מהפך בנתונים הפיננסיים של קופת העירייה 34 עד 33 להרחבה בנושאים נוספים: עמוד הידוק תהליכי מינהל תקין  מיליון ש"ח לקופה הציבורית מחברת גב ים ומת"מ 320 החזרת  עצירת מכירת החיסול של נכסי העיר  הפיתוח)

8

תשתיות ותחזוקה, מבני ציבור, חינוך, שירותים וביטחון "העיר האנושית"

כל מה שקשור לחיי היום יום שלנו בעיר ולשירותים שאנחנו אמורים לקבל מהעירייה עבור הארנונה. לכולנו ברור שעבודה רבה עוד לפנינו, שזו רק ההתחלה עד שהעירייה תתחיל לתת שירות רציני ומיטבי. בשביל זה צריך לעשות שינוי עמוק מאד בתרבות הארגונית של העירייה, תהליך שנמצא בתחילת דרכו.

כניסה לתהליך שינוי עיוותי הארנונה: עצירת העליה האוטומטית פעמיים, והורדת הארנונה לעסקים בניגוד לסברה השכיחה, הארנונה נקבעת רק על ידי משרד הפנים ולא על ידי העירייה. כל דרישה לשינוי בארנונה מתאשר רק על ידי שר הפנים. לראשונה בחיפה, הובלתי שינוי רתמתי את 2020 מערכתי בארנונה. בשנת משרד הפנים להבין כי נדרש שינוי עמוק בחישוב הארנונה בחיפה, והוחלט על יציאה למהלך תיקון עיוותי הארנונה שיתפרס על פני כמה שנים.

ההטבות לעסקים בעיר ובהדר, אולם לא . 2 , 1 התקבל אישור ממשרד הפנים. כל השינויים הללו שמתבצעים משנה לשנה הם קטנים ואיטיים. משרד הפנים מסכים לשינויים רק כאשר מוצגת לו תכנית עבודה רב-שנתית מסודרת, המבטיחה את חוסנה של העיר לאורך שנים, כפי שאני הכנתי . במציאות כזו, ההשפעה 2020 כבר בשנת על הכיס תורגש רק בטווח הארוך, במידה והמאמץ שנעשה מול משרד הפנים לתקן את עיוותי הארנונה ימשיך לאורך שנים. את 2021 רשויות ביקשו לבטל ב- 13 . ווינט: 1 ) 20.08.20( התייקרות הארנונה, ביניהן חיפה . ניוז חיפה קריות: בחיפה החליטו שלא להעלות את 2 ) 30.06.21( 2022 הארנונה לשנת

עצרתי את ההעלאה 2021 ו- 2019 בשנים האוטומטית הגורפת של הארנונה למגורים ביקשתי להוריד את 2020 ולעסקים. בשנת הארנונה לעסקים בעיר התחתית ובהדר, 2021 אך משרד הפנים לא אישר. בשנת שוב ביקשתי להוריד, והפעם משרד הפנים כן אישר לעצור את העליה האוטומטית של הארנונה בכל העיר (מגורים ועסקים). בנוסף, אושרו הקלות בארנונה לעסקים קטנים בקומת הרחוב (חנויות) בכל מרחב העיר התחתית והדר. כמו כן אישרתי את הורדת הארנונה לתעשיות עתירות ידע (היי-טק), למגורים ולאמנים בעיר התחתית. ביקשתי לעצור את העלייה 2022 בשנת האוטומטית של הארנונה ולהרחיב את

9

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

שיפוץ ושיקום תשתיות

תאורה מעבר לתחזוקה השוטפת של פנסי הרחוב, במפרץ הוקמו פרויקטי תשתיות תאורה: במעבר המשוקע ביציאה ממנהרות חיפה: הכרמל ובדרך יגאל ידין; הצבת מתקני במערב תאורה חדשים באזור הצ’ק פוסט. בטיילת חוף דדו וחוף זמיר, במגרשי חיפה: אגריטק, וברחוב דרייפוס. החלפת גופי בנווה תאורה ללד בדרך הים ובחוף הכרמל. הארת כל בכרמל: סמוך לגרנד קניון. שאנן: רחוב סטלה מאריס (עד הביצוע היה רחוב בעלטה); גופי תאורה הוחלפו ללד לאורך ציר רכס הכרמל. בצומת חורב, הוחלפו הוספת בהדר ובעיר תחתית: גופי תאורה. תאורת לדים ברחוב הרצל ובסמטת נוזהה. שיקום תשתיות צנרת המים והביוב תכנית חומש להחלפת כל תשתיות וצנרות המים בעיר, שהוזנחו עשרות שנים ונמצאו במצב של התפוררות ורקבון. הפרויקט העצום מבוצע על ידי תאגיד "מי כרמל", בתיאום עם עיריית חיפה ורשות המים, על פי תכנית רב שנתית מאושרת בהיקף של מליון 100 מיליון ש"ח – בחלוקה של 500 מיליון ש"ח 300 לשנה. עד כה הושקעו 7 , 6 , 5 בתשתיות המים בעיר.

גנים ציבוריים פיתוח בקריית חיים וקריית שמואל: ושיקום מלא של מתחם הגן הציבורי בפארק הצירי; שיקום מגרש הספורט ורבורג; חידוש משטחי גני משחקים ברחובות במערב חיפה: השיירה, דגניה, אור החיים. פיתוח מתחם מתקני נינג'ה בגן אלי כהן, שיקום מתקני כושר ומגרשי ספורט בפארק בנווה שאנן: הכט, ברחובות המגינים וצה"ל. פיתוח גן ציבורי בורוכוב, טיילת יעקב חזן בנווה שאנן, פיתוח מתחם מתקני כושר בחטיבת כרמלי, שיקום גן ציבורי ברלב ומגרשי הספורט ברחוב רטנר, גוט לוין, וצ'ארניאבסקי. בכרמל: שיקום מלא של גן שיקום מגרשי ברמות כרמל: ציבורי כספרי. הספורט ומתקני הכושר ברחובות אלברט שוויצר ותל מאנה, ושיקום גן אקרמן ברמת בגין. בסביוני דניה, החלפת מתקני הכושר הדר ועיר תחתית: ושיקום של גן גלוברמן. שיקום מלא של מתחמי מתקני המשחקים בגן קסל ובגן ציפורה זייד, מדרגות ברוריה בהדר וברחוב אלגזאלי / הירוק.

רחובות וכבישים רחובות קריית חיים וקריית שמואל: איציק מנגר, בוסל, בית אלפא, הארזים, השיירה, חב"ד, חומה ומגדל, מוהליבר והנציב, מולדת, משה חיים שפירא, קק"ל, שבטי ישראל, ומתחם התקומה כולל השבילים הניצבים לרחוב. דרכים ראשיות: האיצטדיון, ההסתדרות (במקטעים), יגאל ידין ("כביש הטכני”; בוצע על ידי חנ"י). רחובות בודנהיימר, דוד בר מערב חיפה: רב האי, דרייפוס, צה"ל, צומת דרך צרפת/ אמיל זולא, ורחובות אלנבי, הפרסים ומאיר רוטנברג. בנאות פרס: רחובות הוד, חמדה, נעם, יפעה, וזהר. דרכים ראשיות: מקטעים

משדרות המגינים, העצמאות וההגנה רחובות אז"ר, נווה שאנן: (מסלול מערבי). ברל כצנלסון, הירדן (שיקום חניון ציבורי וניקוז), הרב משאש, זלמן שז"ר, חביבה רייך (פיתוח שצ"פ חדש), חטיבת כרמלי, חרל"פ, יד לבנים, מספר כבישים בגבעת זמר, ופינסקר. דרכים ראשיות: שמחה גולן (רטנר עד לירידה לעיר/מנהרות הכרמל); רופין (ראש מיה עד ככר אליזבט); דורי (מסלול בוצע פרויקט שיקום מיוחד כרמל: בעלייה). של כל הכרמל הותיק, הכולל שמירה על הצמחייה הייחודית בשדרות הצבי, יצחק, והברושים, ורחובות ספרון, הורדים, הצופים ומחניים. הפרויקט תוכנן ובוצע בתהליך מיוחד לשמירה על שורשי העצים ובליווי רחובות אידר רמות כרמל: אגרונומים. (חורב עד שימקין), אסתר רבין, יהושוע גלוברמן, גרשון שופמן, ד’ישראלי, הרופא, פינלנד, ורובינשטיין. דרכים ראשיות: פרויד הדר ועיר תחתית: (קטע חורב עד ולנברג). רחובות ארלוזורוב (שני פרויקטים), בית"ר, בלפור, צומת בן יהודה וקסל, בצלאל, ברכת משה, החשמונאים, המגינים (מקטע), הנרייטה סולד, השילוח, חטיבת גולני, לאון בלום (ביה"ס חוגים), מונטיפיורי והס, רמב"ן, רש"י, שדרות הציונות, ושיקום קטע מרחוב 4 , 3 גאולה. ) 9.2.21( . למבחר צילומים של עבודות שיקום 3 ) 28.6.23( . לתוצאות שיקום הכרמל הותיק 4

. לסרטון פייסבוק: ככה נראים צינורות המים בעיר 5 ) 9.5.21( שלנו ) 14.5.23( " . לסיקור ב"ניוז חיפה והקריות 6 . לדו"חות השנתיים של תאגיד מי כרמל (קבצי 7 2021 ; שנת 2020 ): שנת PDF

10

שיפוץ וחיזוק מבני ציבור ישנים - קהילה, חינוך ובריאות טיפות חלב ברחבי העיר אחרי עשרות שנים של הזנחה, פעלנו להביא מימון חיצוני ממפעל הפיס כדי לשקם ולחדש את מרכזי טיפות החלב ברחבי העיר. מרכזים: השילוח (הדר), 4 עד כה שוקמו מימון (נווה שאנן), חליסה, המעפילים (קריית אליעזר). בימים אלה מתחיל שיפוץ מרכזים נוספים: אדמונד פלג (כרמל 4 של צרפתי), רוממה, מרגלית (אחוזה), קריית 12 שמואל. שיפוץ בי"ס דוד ילין החדש (לשעבר מבנה 14 , 13 בי"ס חוגים הישן) המעבר של בית הספר התאפשר לאחר שהבאתי לסיום סכסוך ארוך שנים שבו 16 , 15 הייתה מעורבת עיריית חיפה. שיפוץ מרכזים קהילתיים שיפוץ והנגשה מרכז קהילתי קלור עין הים והחזרתו לניהול של העירייה; פתיחת מרכז קהילתי חדש בכבביר; שיפוץ מרכז קהילתי יודפת; שיפוץ אולם מופעים בית נגלר; סיום שיפוץ מרכז קהילתי בת גלים; סיום שיפוץ מרכז קהילתי אבא חושי נווה שאנן; שיפוץ מרכז קהילתי קריית אליעזר ופתיחתו בשנת 17 ; מרכז רות בתהליך שיפוץ והנגשה. 2023

מבני ציבור חדשים ומתחדשים: חינוך, תרבות, קהילה וספורט מרכז אלנבי: מרכז גלישה בתהליכי בנייה: וצלילה בבת גלים (הפרויקט בשלבי סיום), מעונות יום ומרכז צעירים ע"ש קלור בהדר (פרויקט בתחילת שלב הבנייה), בית ספר אלמסאר: ביה"ס הראשון לילדי החינוך המיוחד בחברה הערבית (בית הספר נפתח ), בית ספר דו לשוני (בשלב 2020 בשנת הראשון פתיחת מסלול לבי"ס דו-לשוני בחופית, בשלב השני הקמת בית ספר דו- ,) 2023 לשוני עצמאי בקריית אליעזר ב ארבעה גני ילדים בשכונת נאות פרס (שניים ), הקמת 2023 , שניים ב- 2021 נפתחו ב מועדון שחמט מעל ספריית אבנר בקרית אליעזר (הפרויקט הסתיים). שיפוץ ובניה מחודשת בי"ס מגינים קריית חיים, שיפוץ 9 , 8 ובניה בי"ס מזור והעתקת בי"ס עופר.

מבני ציבור בתהליכי תכנון מתקדם – חינוך תיכון חדש לנאות פרס (בתהליכי וספורט: אישור סופיים), אולם ספורט חדש בית ספר יסודי נאות פרס, אולם ספורט חדש לבית ספר תיכון חוגים, תוספת אגף בי"ס תיכון אליאנס, תוספת אגף בי"ס יסודי פיכמן, תוספת אגף לחטיבת ביניים ליאו בק, שיפוץ והרחבה של בי"ס יסודי אל-חיוואר, הקמת בי"ס יסודי נתיבות משה, הסרת אסבסט בבי"ס תיכון ליאו בק, גני ויז'ניץ, מעונות יום גני ילדים גבעת זמר, הקמת 4 אחווה, הקמת מעונות יום גבעת זמר, החלפת קירוי בי"ס 5 נופים, שיפוץ זמני לפני הרחבה בי"ס נירים. מבני קהילה: מרכז קהילתי נווה פז, הוספת קומה בבית הקשיש בקריית חיים, בית היוצר והאמנות במתחם תיאטרון חיפה. תחילת תכנון שיקום בית הכנסת "הדרת קודש" (סמטת הנביאים) יחד עם המועצה לשימור אתרים ומשרד הדתות. שיפוץ ספריית רמת בגין. שיפוץ מבואת תיאטרון חיפה: מבואת 11 , 10 וספריית פבזנר 3 הכניסה לבמה

) 8.6.22( " . לסיקור באתר "רדיו חיפה 12 ) 8.8.21( " . לסיקור באתר "חי פה 13 ) 30.8.21( " . לסיקור באתר "כלבו 14 . להודעה על סיום המחלוקת בעמוד הפייסבוק שלי 15 ) 9.8.20( . לצילומים מתוך אירוע פתיחת בית הספר בעמוד 16 ) 1.9.21( הפייסבוק של עיריית חיפה . לסיקור שיפוץ מרכז קלור בעין הים באתר "ניוז 17 ) 5.5.21( " חיפה והקריות

. לסיקור שיפוץ הספרייה בשכונת קרית אליעזר 8 ) 26.9.21( " ב"מיינט חיפה . מהודו באהבה: שולחן יוקרתי הוענק למועדון 9 השחמט שמקימה עיריית חיפה בקריית אליעזר" ) 22.3.23( הודעת דוברות באתר עיריית חיפה

. לסרטון מהספרייה בעמוד הפייסבוק שלי 10 ) 10.3.22( ) 29.1.23( " . לסיקור באתר "כלבו 11

11

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

שיפוץ חצרות ומרחבי למידה בבתי ספר וגני ילדים בכל רחבי העיר בגני אדווה ואונייה קרית אליעזר (לצילומים בעמוד הפייסבוק של עיריית חיפה); בבתי הספר אל כארמה, דגן, בית יעקב והאנטרופוסופי (לצילומים בעמוד הפייסבוק של עיריית חיפה); בבית הספר דוד ילין (לצילומים בעמוד הפייסבוק של עיריית חיפה); בבית ספר טשרניחובסקי בשכונת כרמל צרפתי (לצילומים בעמוד הפייסבוק של עיריית חיפה); בבית ספר ליאו באק בהדר (לצילומים בעמוד הפייסבוק של עיריית חיפה); בביה״ס בן גוריון ברוממה (לצילומים בעמוד הפייסבוק של עיריית חיפה); בביה״ס אהרון הרואה בקריית

בעמוד הפייסבוק של עיריית חיפה); בבית הספר הרצל בשכונת כרמליה חידשנו את מגרש הספורט (לצילומים בעמוד הפייסבוק של עיריית חיפה); בביה"ס אליאנס, חידשנו את מתחמי הלמידה בחצרות (לצילומים בעמוד הפייסבוק של עיריית חיפה); בגן ״מור״ ובית ספר ״אלמסאר לחינוך מיוחד״ חודשו ושודרגו החצרות (לצילומים בעמוד הפייסבוק של עיריית חיפה).

שמואל הוקמו סביבות למידה חדשניות ומתקדמות (לצילומים בעמוד הפייסבוק של עיריית חיפה); בבית הספר "דרור" חידשנו את חצרות בית הספר והוספנו פינות לימוד חדשות (לצילומים בעמוד הפייסבוק של עיריית חיפה); בביה״ס עבד אל רחמאן אל חאג׳ בחליסה חידשנו את מגרש הספורט (לצילומים בעמוד הפייסבוק של עיריית חיפה); בבית הספר פיכמן חידשנו את רחבת בית הספר ומגרשי הספורט (לצילומים בעמוד הפייסבוק של עיריית חיפה); בביה״ס ארלוזורוב קריית חיים חידשנו את רחבת בית הספר ומגרשי הספורט (לצילומים

12

חינוך הישגים אקדמיים, וזכאות לבגרות

פרויקט מיוחד! הקמת בית ספר דו-לשוני בשנים האחרונות בנינו והצמחנו את בית הספר הדו-לשוני, שכה מאפיין את החיים המשותפים בעיר חיפה: בהתחלה כמסלול נפרד בבית ספר חופית, והחל משנת הלימודים תשפ"ג הוא עובר למבנה נפרד בקריית אליעזר עם סמל מוסד מסודר ושתי 23 כיתות א.

הכנת תכנית אב לחינוך בתחילת הקדנציה לא היה מיפוי מסודר של מצב התשתיות של מבני החינוך בעיר וגם לא היתה תכנית עבודה סדורה לשיפוץ מוסדות חינוך קיימים ובנייה של חדשים. כל התיקונים שבוצעו בבתי הספר בשנים האחרונות נעשו אד הוק ובשיטת ה"פלסטר". לאור זאת החלטתי להוביל הכנת תכנית אסטרטגית למערכת החינוך בעיר, בשנתיים של עבודה מאומצת עם צוות תכנון אסטרטגי ועשרות מפגשי שיתוף ציבור עם צוותי חינוך, וועדי הורים, תושבים וגופים קהילתיים חשובים. המסמך משלב: א. מיפוי של מצב מבני החינוך. ב. ניתוח השינויים הדמוגרפיים בעיר מהעשורים האחרונים. ג. בחינת השינויים הדמוגרפיים הצפויים לאור תכניות ההתחדשות העירונית וצפי לגדילת האוכלוסייה. שלוש המרכיבים הללו יחד הובילו להכנת תכנית עבודה לשנים הבאות, בחלוקה לטווח קצר שנים) עם 10-15 שנים) ולטווח ארוך ( 5 ( תיעדוף ברור לשיפוצים והקמת מבני חינוך 22 , 21 חדשים, קדימויות ודחיפות.

גם ההישגים האקדמיים של תלמידי חיפה הולך ומשתפר משנה לשנה: אחוז הזכאות (ארצי 84.1% על 2019 לבגרות עמד בשנת (ארצי 87.4%- עלה ל 2020 ), בשנת 69.7% (ארצי 88.1% - עלה ל 2021 ) ובשנת 73.4% 18 .)76% יחידות 5 ציוני הבגרות באנגלית 2023 בשנת ,89.2 לימוד עומדים על ציון ממוצע של עליה משנה קודמת, ממקמים את חיפה היישובים המובילים בארץ. גם 10 ברשימת בנתוני המתמטיקה חיפה ממשיכה להציג מגמת עלייה משנה קודמת עם ציון ממוצע .)84.5 (הממוצע הארצי עומד על 86.5 של פדגוגיה וחינוך יצירתי "קירות בית-הספר אינם גבולותיו" - תכנית ייחודית עם שיטות למידה והעשרה שפותחה בימי הקורונה והתבצעה במרחבים מחוץ לכיתות בתי הספר. מטרת התכנית להרחיב אופקים, לאפשר התנסות חוויתית וגם להתמודד עם הסגרים, פיזור התלמידים וצמצום שעות הלימוד. הפרויקט החדשני המיועד לתלמידי חטיבות הביניים מנצל את משאבי העיר המגוונים כגון תיאטרון חיפה, גן החיות הביולוגי, אולפני טלוויזיה, מוזיאוני חיפה, גינות הידרופוניות (בי"ס אליאנס) 20 , 19 ועוד. בשנים האחרונות קודמו בחיפה: תכניות מצוינות להעלאת רמת ההשגים במתמטיקה ומדעים; מובילות לטכניון - עידוד בנות למקצועות מדעיים; שת"פ עם מוסדות , IBM אקדמיה והייטק בחיפה - רפאל, אוניברסיטת חיפה, מכללת גורדון; מסלולי ייחודיות בתי ספר יסודיים. לאחרונה הקמנו במינהל החינוך של עיריית חיפה יחידה להכשרת מטפלות לפעוטות . 3 בגלאי לידה עד

) 13.09.22( . לסיקור במיינט 18 . לסיקור באתר ניוז חיפה קריות 19 . לסיקור באתר רדיו חיפה 20

) 11.03.21( . לסיקור באתר כלבו 21 ) 15.03.21( . לסיקור באתר פוזיציה 22

) 13.1.23( . לסיקור באתר כלבו 23

13

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

טיפול בחזירי הבר נחתם הסכם ראשון מסוגו 2021 בשנת בין עיריית חיפה ורשות הטבע והגנים על מדיניות הוליסטית מתקדמת לטיפול בחזירי הבר. בעקבות כל הפעולות החדשות שננקטו (ניקוי אשפה בערב, בשכונות מסוימות פעמיים ביום, ניקוי מתחמי מסחר באופן ממוקד, קשירת פחים, החלפת צמחיה, גידור, איתור חזירים "מוחתמים" להמתה אחראית), ישנה ירידה בכמות החזירים וזאת על פי מדדים אמפיריים. בחודשי השנה הראשונה למימוש המדיניות החדשה היו בחיפה פחות קונפליקטים עם חזירים מאשר בשנה שקדמה לה. המודל הננקט בחיפה הוכח כאפקטיבי (ע"פ נתונים חודשיים המדווחים לציבור), ונלמד בחו"ל. בחצי השנה האחרונה נעצרו כמעט כל תקציבי הטיפול בחזירים על ידי המועצת הלעומתית, ועל כן הטיפול בחזירים אינו כל הפרטים על מה שעשינו בחמש מלא. השנים האלה עם רט"ג, מה למדנו, ולמה רק אנחנו נדע להרחיק את חזירי הבר מהעיר בלי להרוג אותם באופן המוני ורנדומלי – בפוסט נפרד [בקרוב]

טיפול בבעלי חיים

גינות כלבים גינות כלבים חדשות: גן קאודרס 5 הקמת (כרמל צרפתי), אבא הילל סילבר ליד גן אזולאי (נווה שאנן), רחוב בלפור (הדר), רחוב העצמאות סמוך לרכבת השמונה (עיר 25 תחתית), חוף רחצה לכלבים בבת גלים. גינות כלבים נמצאות בהקמה: בגן 5 עוד האם שבמרכז הכרמל, ברמת בגין, בגן אלי כהן בקריית שפרינצק, רחוב מח"ל בקריית חיים מערבית, וברחוב אידלסון בבה בקריית חיים מזרחית (מתחם הקיבוצים).

עיקור וסירוס חתולים בארבע השנים האחרונות כמעט ושילשנו את כמות עיקורי החתולים המתבצעים במרפאה מקצועית עם מעקב של השירות הווטרינרי אחר כל לכידה וטיפול. בין השנים חתולים בתקציב 12,762 עיקרנו 2022 – 2019 ש״ח. לשם השוואה, בין 2,068,000 כולל של חתולים 4,800 עוקרו 2018 – 2015 השנים 24 ש״ח. 619,000 בתקציב כולל של

) 31.8.20( " . לסיקור באתר "רדיו חיפה 25

) 16.6.23( . לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי 24

14

מעבר למתן שירות מקוון, והנגשות לבעלי מוגבלויות הנגשנו מבני ציבור ומרחבים עירוניים שונים עבור אנשים בעלי מוגבלויות בהשקעה שגדלה באופן חסר תקדים משנים קודמות. בתי ספר נוספים 13 בתי ספר הונגשו, 13 נמצאים בהליכי תכנון להנגשה, בהשקעה מבנים הונגשו 100 מיליון ש"ח. מעל 15.5 של אתרים 130 על ידי חברת יפה נוף, ומעל מיליון 43.5 עירוניים הונגשו בהשקעה של ש"ח. בין יתר המקומות שהונגשו הם: חוף נאות, מרכז ימי אלנבי, גן מנוחה, גן נעמה, בית ספר אליאנס, בית ספר אחמדיה, בית ספר זכרון יוסף, חוף הדתיים, חוף בת גלים, ועוד. בנוסף הונגשו שירותים שונים לבעלי מוגבלות ביניהם המערכות המקוונות של העירייה ואתר האינטרנט החדש של עיריית אירועי תרבות שונים כשבראשם 26 חיפה, במת שמחה מונגשת ביום העצמאות ועוד.

הקמת אתר אינטרנט חדש האתר מרכז עשרות אתרים עירוניים ישנים שהתבטלו, תוך הורדת עלויות כספיות. האתר שמציג חווית משתמש עדכנית, הכפיל את כמות התושבים הנכנסים יוניקים בחודש), מרכז את 85K ל- 40K (מ- כל הפעילויות והתאגידים העירוניים במקום אחד, ומאפשר גישה למסמכים והתקשרויות עם העירייה באגפים רבים.

מוקד שירות ופניות ציבור מקוונות מקוון 106 עיריית חיפה השיקה שירות  ובוואטסאפ. לפתיחת פנייה אצל המוקד העירוני  27 באתר עיריית חיפה. לפוסט ההשקה בעמוד הפייסבוק של  28 .)7.7.19( עיריית חיפה

/https://www4.haifa.muni.il/106 .27 /https://www4.haifa.muni.il/106 . 28

. אתר העירייה 26

15

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

מצלמות, ותגבור תשתיות הביטחון והאכיפה מצלמות ניידות ונייחות 350 התקנת כ- מיליון 3 ברחבי העיר בעלות של מעל ל ש"ח – שוק תלפיות, חליסה, ואדי ניסנאס, הפארק הצירי, מרכז הכרמל, חופי הים, רחוב שפירא, גן אזולאי, גן בנימין, טיילת לואי, גן האם, חטיבת כרמלי, בן גוריון, בת גלים, קריית אליעזר, ח'טיב, ברל כצנלסון ועוד, כולל תכנון להתקנת עשרות נוספות עד סוף השנה.

הקמת יחידת ביטחון מיוחדת של עיריית חיפה הוקמה יחידת האופנועים של 2022 בשנת אופנועים כבדים. 8 עיריית חיפה, הכוללת היחידה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל ומגיעה למוקדי פשע לעיתים רבות לפני המשטרה, מעכבת חשודים ומזמנת את כוחות הביטחון. באותן שנים אוחדו יחידות הפיקוח והאכיפה, גויסו עשרות עובדי כוח שיטור מיוחד לפעילות ברחבי העיר ולשיתוף פעולה עם משטרת 33 , 32 מיליון ש"ח. 12 ישראל בעלות של כ והנה על קצה המזלג מתרומתם העצומה לתחושת הבטחון האישי בעיר: "חיפה: פקחי אגף האכיפה העירוני סיכלו 34 עסקת סמים. 35 , 90 הגענו למקום ממש בדקה ה- "חיפה: שודד אלים נתפס על חם בשכונת 36 הדר" "פקחי עיריית חיפה סייעו ללכוד גנב 37 סדרתי" 38 סיכול עסקת סמים

הרחבת מערך המצילים בחופי הים ושעות הפעילות לאחר משא ומתן ארוך עם ועד העובדים, נציגי המצילים, משרד האוצר ומשרד הפנים, הארכנו את שעות העבודה של תחנות ההצלה בחודשי הקיץ עד השעה 29 .19:00 תחנות הצלה בחודשי 3 דאגנו להפעלת כמו כן דאגנו להוסיף תחנת הצלה 30 החורף. 31 חדשה בחוף הדרומי.

) 7.10.21( . לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי 32 ) 6.9.22( " . לסיקור באתר "דה מרקר לייבלס 33 ) 6.6.22 ," . (פורטל "רשויות 34 ) 6.3.23 ," . (אתר "כלבו 35 ) 21.3.23 , תאריך NWS . (אתר 36 ) 9.2.23 , . (עיריית חיפה 37 ) 15.7.21 ," . (אתר "מיינט חיפה 38

) 6.8.19( " . לסיקור באתר "זמן ישראל 29 ) 11.21- ו 11.20( " . לסיקור באתרים "ניוזים" ו"כלבו 30 ) 27.3.23( " . לסיקור באתר "חי פה 31

16

תעסוקה, עסקים קטנים וכלכלה חזקה "העיר המשגשגת"

שדה התעופה הבין-לאומי המאבק ארוך השנים שאנו מובילים למען שדה תעופה בחיפה, מתחיל לשאת פירות. בחודשים האחרונים נפתח שדה התעופה לטיסות בינלאומיות אחרי שנסגר בגלל הקורונה. במקביל, חברת תעופה חדשה מתוכננת לקום בחיפה. כל ״ Air-Haifa ״ הפרטים על העבודה שעשינו בשנים האחרונות למען שדה התעופה בחיפה, תוצג בנפרד.

מקומות תעסוקה חדשים 5,000 עד 4,000- בקדנציה הזו הוספנו כ לעיר, בבניינים שנבנים בימים אלה במת"מ, ובעיר התחתית שמתחילה לפרוח בזכות ביקושי התעסוקה הגדלים. נלחמנו על הפעלת שדה התעופה, החמצן הכלכלי של כל צפון מדינת ישראל, והסיכוי היחידי לצמיחת ענף התיירות בחיפה ובצפון. עשינו מהפיכה ברישוי עסקים קטנים, ולראייה, רחובות רבים בעיר מתחילים לפרוח.

17

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

הגדלת קמפוס מרכז פיתוח החיפאי של אינטל בישראל בעקבות שיתוף פעולה הדוק ודחיפה מצד העירייה ומצד אינטל, יוקם קמפוס למרכז הפיתוח של אינטל ישראל בחיפה. הונחה מקומות 6,000 אבן הפינה לבניין חדש שיכיל לקיימים. 1,500- עבודה, תוספת של כ בעקבות משבר הקורונה החליטה אינטל העולמית להקפיא את הפרויקט לתקופה 44 , 43 זמנית. הקמת חמישה מבני משרדים חדשים בפארק המדע וההייטק, ובמת"מ. הונחה אבן הפינה לשני בניינים חדשים בפרויקט פארק המדע וההייטק הסמוך לאצטדיון. בנוסף, מוקמים שלושה בנייני משרדים במת"מ. שניים מאוכלסים עם חברות בינלאומיות גדולות, והשלישי בשלבי מקומות עבודה 3000 בניה. תוספת של כ- 47 , 46 , 45 חדשים לעיר..

סצנת סטארטאפ מתפתחת בעיר התחתית – מיזם אינבנטק התאגיד העירוני "היי סנטר" השקיע מיליון ש"ח 25 בשלוש השנים האחרונות בסטארטאפים חיפאים בעיר התחתית באמצעות מיזם אינבנטק, תוך דרישה למילוי של שני תנאים: עבודה מהעיר התחתית ושימוש בעסקים ושירותי הסעדה מקומיים. מקומות 400 המיזם הניב תוך שלוש שנים חברות, שגייסו עד כה מעל 70- עבודה, בכ מיליון ש"ח. ההשפעה של חברות אלה 400 על תחיית העיר התחתית עצומה. בזכות כוחות כלכליים אלה קמו מסעדות ועסקי 42 מזון רבים.

הקמת המרכז הלאומי של חדשנות וכלכלה כחולה (ימית) בחיפה חיפה הוכרה והוכרזה כמרכז הלאומי של ישראל לטכנולוגיות ימיות. החלטה זו קודמה על ידי ממלא מקום ראש העיר, נחשון צוק, ואושרה בועדות המועצה הארצית לתכנון ולבניה. המרכז יפעל לקידום ולפיתוח יזמות וחדשנות טכנולוגית במגוון תחומים הקשורים למרחב הימי, כמו למשל: חקלאות ימית, אנרגיה, ספנות, תיירות ימית, שמירת טבע ימי, ועוד. הוא יופעל על ידי חברת "היי סנטר", זרוע הפיתוח הטכנולוגי-יזמי של 41 , 40 , 39 עיריית חיפה.

) 3.8.21( " . לסיקור באתר "אנשים ומחשבים 43 ) 3.8.21( " . לסיקור באתר "רדיו חיפה 44 ) 11.6.21( " . לסיקור באתר "ניוזים 45

) 4.7.22( " . לסיקור באתר "ניוז חיפה והקריות 39 ) 4.9.22( " . לסיקור באתר "דה מרקר לייבלס 40 ) 22.1.23( " . לסיקור באתר "מיינט חיפה 41

) 14.6.21( " . לסיקור באתר "כלבו 46 ) 11.6.21( " . לסיקור באתר "חי פה 47

) 24.8.22( " . לסיקור באתר "דה מרקר לייבלס 42

18

הקמת רובע החדשנות בחיפה רובע החדשנות הינו מודל עירוני חדשני, המבוסס על שילוב של מוסדות עוגן, חברות, סטארטאפים ויזמים המתרכזים באזור פיתוח עירוני ומקדמים שיתופי פעולה הושלמה תוכנית לרובע 2022 ביניהם. בשנת החדשנות בחיפה, שיכלול את שטחי העיר התחתית, המושבה הגרמנית ובת גלים, לאחר עבודת מטה שארכה כשנתיים.

קידום פרויקטי בניה לעסקים בעיר התחתית גיבשנו את תכנית "רובע הנמל" שמכפילה את שטח המבנים בעיר התחתית פי שניים ומאפשרת לאזור להפוך לדאון-טאון של , עם עירוב שימושים אמיתי 24/7 חיפה, עיר הכולל מסחר, מגורים ומלונאות, בבניינים קומות. הרחובות 10 עד 9 בגובה אחיד של תוכננו כך שיהיו דומים לרחובות פריז. התוכנית אושרה בוועדה המחוזית לתכנון . 2020 ובנייה בשנת לעיקרי תוכנית רובע הנמל באתר "חי פה" 48 ) 6.1.20( 49 .)6.3.20( לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי מאז שאושרה תכנית "רובע הנמל" ביקושי הבנייה בעיר התחתית עלו באופן ניכר. 20 ברובע הנמל נרשמו עד כה בקשות לכ פרויקטי בניה חדשים, שיוסיפו מאות אלפי מ"ר של עסקים ומסחר. הפרויקטים נמצאים בשלבי אישור בוועדות המקומית והמחוזית לתכנון ובנייה. במאמר מוסגר יש לציין שכל הפעילות הזו מתקיימת לצד קידום תכנית חזית הים העירונית, שמאפשרת הקמת אלפי מ"ר בניה באזור רציפי הנמל המערבי, ובלי קשר לתוכנית זו. תוכנית חזית הים העירונית המבוססת על החזון שלי להחייאת העיר התחתית אומצה בחום על ידי קבוצת אדאני–גדות, בעלת השליטה החדשה בנמל חיפה, שבסופו של דבר גם זכתה במכרז. על חזית הים העירונית ראו פירסומים בנפרד. בימים אלה כבר קשה למצוא שטחי נדל"ן למשרדים פנויים בעיר התחתית, וזאת לאחר שנים שבהם מבנים גדולים נותרו ריקים ונטושים. במהלך הקדנציה החולפת פעלתי בנחישות להחזיר לידי העירייה את כל המבנים שהוחכרו לבעלים פרטיים למשך עשרות שנים ועמדו כאבן שאין לה הופכין, והיו למקור מבוזבז להכנסות לקופת העירייה. המהלך הזה הגיע עד לבית המשפט העליון, שם ניצחתי. החזרת הנכסים לידי העירייה מאפשרת הכנסת גורמים עסקיים למרחב העירוני ובכך היא מקדמת את התחדשות הרובע. 50 .)23.11.22( לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי

התוכנית גובשה בהובלה משותפת של עיריית חיפה עם המועצה הארצית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, הטכניון, אוניברסיטת חיפה, שלושת בתי החולים של חיפה (רמב"ם, בני ציון וכרמל), וגופים נוספים. במסגרת רובע החדשנות, יקודמו פרויקטים ושיתופי פעולה רבים במחקר Blue- ופיתוח בתחומי הביו-טק, מדעי הים ( ), מתוך הבנה שלקשרים העיסקיים Tech הנוצרים במקום כזה ישנו ערך רב ודינמיקה 53 , 52 , 51 המעודדת חדשנות ויצירה.

. לפירוט באתר המועצה הלאומית לכלכלה 51 ) 23.11.22( ) 23.11.22( " . לסיקור באתר "כלכליסט 52 ) 23.11.22( " . לסיקור באתר "מיינט חיפה 53

. לעיקרי תוכנית רובע הנמל באתר "חי פה" 48 ) 6.1.20( ) 6.3.20( . לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי 49 ) 23.11.22( . לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי 50

19

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים קיבלנו ממשרד הפנים הקלות בארנונה לעסקים קטנים (ברובע המדרגות, ברובע החדשנות, בעיר התחתית, בהדר ועוד) - ראו פירוט בסעיף הארנונה. התאמנו מכרזים עירוניים לעסקים קטנים (ביטול דמי השתתפות במכרזים, הנגשת מידע והכשרה מקצועית לגורמים הממסדיים), עידוד לעידוד וסבסוד CashBack רכישות (מיזם

רפורמה מקיפה ברישוי וקידום עסקים זמן הטיפול מרגע הגשת הבקשה ועד למתן רישיון, היתר או דחיה ירד באופן חד. בשנת ימים בממוצע; 324 – הטיפול ארך 2019 ימים. כיום בעלי עסקים 58 – 2022 בשנת רבים מקבלים תשובה תוך יום אחד. הוקם אתר אינטרנט חדש לאגף לרישוי וקידום עסקים, שופע מידע וידידותי למשתמש. כל ההתכתבויות עם בעלי העסקים עברו לדואר האלקטרוני. תיקי הרישוי נמצאים בתהליך סריקה במטרה להפוך את כל תהליך הרישוי למקוון. לאתר האגף לרישוי וקידום עסקים בעיריית 54 חיפה לסרטון הסברה בערוץ היו-טיוב הרשמי 55 עיריית חיפה הורדנו את זמן הטירטורים (ה"תלך תבוא"): מדי חודש מתקיים בעירייה יום מרוכז עבור בעלי עסקים שיש להם קשיים בקידום תהליך הרישוי. במהלך היום מתקיימים מפגשים עם נציגים של גורמי הרישוי (משרד הבריאות, רשות הכיבוי וההצלה, המשטרה ועוד) כמו גם גורמים מהעירייה לפי העניין. המפגשים מתקיימים באופן פרטני, ונועדו לסייע לעסקים לעמוד בתנאי הרישוי במינימום זמן ומאמץ.

רכישה של חיפאים מעסקים מקומיים), פתחנו קרן מיוחדת לעסקים קטנים (למימון יוזמות ועזרה למתחמי מסחר). באתר "ניוז CashBack ה- לסיקור תוכנית 56 ) 16.1.22( " חיפה והקריות 57 ) 15.3.21( " לסיקור באתר "חי פה "היקף תרומת תוכנית 'קש בק חיפה' לעיר: מיליון שקלים" – סיקור באתר "מיינט 35 58 ) 16.1.22( " חיפה

באתר "ניוז חיפה CashBack . לסיקור תוכנית ה- 56 ) 16.1.22( " והקריות ) 15.3.21( " . לסיקור באתר "חי פה 57 ) 16.1.22( " . סיקור באתר "מיינט חיפה 58

. לאתר האגף לרישוי וקידום עסקים בעיריית 54 חיפה . לסרטון הסברה בערוץ היו-טיוב הרשמי עיריית 55 חיפה

20

התחדשות הלב העירוני ההיסטורי, והתעוררות רחובות העיר "העיר השווה"

שיקוע הרכבת וחזית הים העירונית המאבק ארוך השנים אותו אנחנו מובילים לשיקוע מסילת הרכבת ופתיחת העיר לים, הסיבה בגללה נכנסתי לפעילות ציבורית ואחר כך גם לפוליטיקה ולראשות העיר – מניבה פירות. רכבת ישראל מתכננת את פרבריות 2 מסילות הרכבת של חיפה ( מהירות) במנהרה מתחת לאדמה, 2 ו בתוואי שאותו הצגתי כנכון ביותר לעיר. כל הפרטים על מה שעשינו בחמש השנים האלה – בפוסט נפרד [בקרוב]. מככבים בעיתונות הארצית, והכל בזכות נגיעות עירוניות ותהליכי חידוש לשיפור המרחב הציבורי והחזרת חיי הרחוב לחיפה. חיפה הולכת והופכת עיר חיה ושוקקת, עם מרכזי קולינריה מהמובילים בארץ. המרכזים המתחדשים של חיפה

רובע המדרגות יזמנו אירועי תרבות ברובע המדרגות שמציעים חוויית שיטוט אורבנית–אמנותית לתושבים ולמבקרים. הקמנו מקום מפגש בתחילת הרובע (פינת ישיבה ברחוב יפה נוף) ויזמנו תערוכות אמנות במרחב הציבורי. שיפצנו את המדרגות ודאגנו לתחזוקתן.

59 ) 4.4.22( " לסיקור באתר "כלבו 60 ) 20.4.22( לסיקור באתר ויינט

) 4.4.22( " . לסיקור באתר "כלבו 59 ) 20.4.22( . לסיקור באתר ויינט 60

21

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

) Parklets בניית פארקלטים ( נוספו משטחי שולחנות וכיסאות של בתי קפה ומסעדות לאורך הרחובות אח"י אילת בקריית חיים ומתחם סירקין בסמוך לשוק תלפיות. הקמנו פרקלטים להגדלת שטחי הישיבה של המסעדות, סגרנו את רחוב סירקין לאירועי לילה, והיום אנו רואים ביקושים הולכים וגדלים למגורים בסביבה שעד לפני 73 , 72 לא הרבה שנים, היתה מחוץ לתחום. מסעדות תוך 35 לכ- 6 מתחם סירקין גדל מ שנה וחצי (בטיים אאוט נכתב: "שוק תלפיות הוא המקום הכי לוהט מחוץ לתל אביב. בואו 76 , 75 , 74 רעבים").

פריחת הקולינריה בעיר התחתית ובמתחם סירקין מסעדות העיר התחתית מתחזקות כלכלית הודות להשקעות התאגיד העירוני "היי סנטר" בסטארטאפים המקומיים והסכם קבלת מענק שכולל תנאי לשימוש בעסקים עובדי 400 באיזור. מדובר ביותר מ סטראטאפ שפוקדים את מרחב העיר התחתית, ומעלים את הביקושים להקמת 66 , 65 , 64 עסקי מזון. מתחם סירקין המיתולוגי של חיפה שצמח סביב מבנה שוק תלפיות ההיסטורי גם הוא עובר שיקום ועדנה, והופך למתחם קולינריה מהמובילים בארץ. במסגרת תהליכי החידוש שיפצנו מדרכות, התקנו מיפינו מבנים לא חוקיים 67 תשתיות בטחון, והתחלנו לאכוף את חוקי התכנון והבנייה 69 , 68 באזור לאחר הזנחה של עשרות שנים שיפצנו את השירותים הציבוריים שעמדו , שיפצנו את מגרש 70 מוזנחים עשורים 71 הכדורסל שעמד שומם בנינו פארקלטים. ... ו

פרויקט הפוד-טראקס ) Food Trucks (

יזמנו מדיניות פוד-טראקס חדשה במסגרתה אפשרה העירייה ליזמים לפתוח עסקים 'על גלגלים' במרחב הציבורי להנאת התושבים והמבקרים באופן קבוע, בטיילת לואי, בטיילת גוראל בבת גלים, בטיילת שקמונה ופארק הכט. פרויקט דגל זה משפר את חוויית התושבים והמבקרים בעיר, מניע את הכלכלה העירונית, ומייצר הכנסות לעירייה, והוא נלמד ומועתק היום על ידי ערים רבות בארץ. המדריך לפוד-טראקס בבלוג "חיפאית", 61 ) 19.2.23( 2023 מעודכן לשנת המדריך לפוד-טראקס של אתר "וואלה!" 62 ) 23.12.20( המדריך לפוד-טראקס של סלואו-טרוולרס 63 ) 10.4.23(

) 22.9.21( " . למדריך האוכל של "הארץ 64 ) 6.10.22( " . למדריך האוכל של "טיים אאוט 65 ) 28.7.22( " . למדריך האוכל של "מאקו 66 https://haipo.co.il/item/216646 .67 . (לסיקור באתר "ניוז חיפה והקריות"; 68 . להודעת דוברות בנושא). 69 . (לסיקור ב"ניוז חיפה והקריות") 70 בליווי הסברים). xnet . (לסיקור באתר 71

) 14.4.21( " . לסיקור באתר "דה מרקר 72 ) 6.9.22( " . לסיקור באתר "דה מרקר לייבלס 73 ) 19.7.22( " . לסיקור באתר "רדיו חיפה 74 ) 3.4.21( " . לסיקור באתר "חי פה 75 . לפירוט בעמוד הפייסבוק של עיריית חיפה 76 ) 27.2.20(

. המדריך לפוד-טראקס בבלוג "חיפאית", מעודכן 61 ) 19.2.23( 2023 לשנת . המדריך לפוד-טראקס של אתר "וואלה!" 62 ) 23.12.20( . המדריך לפוד-טראקס של סלואו-טרוולרס 63 ) 10.4.23(

22

"פלייסמייקינג" – נגיעות קטנות להחייאת מרחבים עירוניים מוזנחים שיפוץ ועידון של מרחבים עירוניים קטנים: פינת ישיבה ברחוב יפה נוף, רחבת הכניסה לרובע המדרגות ברחוב יפה נוף, מתחם שפירא המיתולוגי שהפך מרחב לאומנים, 88 , 87 , 86 קירוי פיאצת שוק ואדי ניסנאס.

בניין שוק תלפיות ההיסטורי זהו אחד המבנים האייקונים של העיר חיפה ואחד ממבני הבאוהאוס היפים והחשובים מסוגו בעולם. לראשונה מאז הקמתו של של המאה 30 הבניין, בשלהי שנות ה הקודמת, עיריית חיפה בראשותי החליטה להחזיר עטרה ליושנה, לשקם את המבנה ולהשיב אותו לציבור. ️מדובר בפרויקט בסדר גודל עצום, בעל חשיבות ראשונה במעלה לעיר בכלל ולהדר בפרט. שיפוץ קומות מסחר, קומת 3 המבנה והכשרתו עם שוק, וקומה לשימוש עירוני ייצרו הכנסות לקופה הציבורית ויאפשרו את שימור המבנה והפעלתו באופן סדור למשך דורות 79 , 78 , 77 קדימה.

בשלב הראשון ובדקה התשעים הצלנו את המבנה מסכנת קריסה. בתחילתו של התהליך גילינו עד כמה המבנה רעוע, הרבה מעבר לצפי של אנשי המקצוע. הסיבה לכך היא שמאז בנייתו, המבנה לא תוחזק כהלכה, ההזנחה פשטה בו והוא הפך למסוכן. לכן קודם כל, דאגנו לחזק את העמודים והרצפות מבחינה הנדסית 81 , 80 בשיטות מתקדמות עם יריעות פחמן. בשיפוץ, שבו 2 כעת התחלנו את שלב (קומת הכניסה) אליה 0 נכין את קומה יעלו הסוחרים לתקופת השיפוץ היושבים עשרות שנים בקומת השוק הנוכחית (קומה .) 2 ), וכמובן קומת המרתף (מינוס 1 מינוס בנוסף, בשלב זה נחדש את החזית המערבית עם הסדרת הכניסה החדשה והמונגשת ממערב. השינויים הדרמטיים במעבר הסוחרים צפויים להתרחש בחודשי הסתיו. 85 , 84 , 83 , 82 השיפוץ עצמו צפוי להימשך כשנה.

) 17.4.20( " . לסיקור באתר "חי פה 80 ) 19.4.20( " . לסיקור באתר "חי פה 81 ) 12.12.22( " . לסיקור באתר "כלבו 82 ) 12.12.22( "! . לסיקור באתר "וואלה 83 . לפירוט על קרן הסיוע בשיפוץ חזיתות מבנים 84 ) 6.1.21( . לתשובה שלי לשאילתא שעלתה במועצת העיר 85 ) 2.11.21( על התחדשות השוק

. לסיקור עם הסברים על "פלייסמייקינג" באתר 86 ) 2.9.22( " "רדיו חיפה . לפוסט על רובע המדרגות בעמוד הפייסבוק שלי 87 ) 7.4.22( . לפוסט על מתחם שפירא בעמוד הפייסבוק שלי 88 ) 24.9.22(

) 29.2.20 " (תאריך ynet . לסיקור באתר " 77 ) 27.2.20( . לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי 78 ) 17.4.20( . לפוסט על תחילת העבודות 79

23

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

סטודיואים לאמנים ("הסטודיואות")

רכישת והקמת בריכת שחייה עירונית "גלי חיפה" במחירים עממיים אחרי שנים רבות שחיפה נשארה ללא בריכה ציבורית עירונית, ולמרות אינספור התנגדויות, "החברה הכלכלית חיפה" רכשה את מרכז הספורטן והתחילה להפעיל אותו על כל מתקניו, וכך החלה להציע בריכה ציבורית במחירים עממיים לתושבי העיר. בניגוד לסברות שהשמיעו גורמים שונים, הביקושים לשימוש בבריכה על ידי תושבי חיפה שוברים את כל השיאים, והבריכה 97 , 96 , 95 מוכיחה היתכנות כלכלית.

שדרוג רחובות ח'טיב והנמל סימטת ח'טיב נוקתה ממכוניות חונות, ועליה הוקמו דקים מעץ לישיבה, עם גינון וצמחיה ותאורת רחוב צבעונית. נוספו מקומות ישיבה רבים שעיצבו את הרחוב באופן מתקדם לתמיכה בפעילות העסקים. ריהוט הרחוב המיוחד הביא לפתיחת מספר עסקי מזון, חנויות אמנים, סטודיו של אמנים, בית 90 , 89 ספר לפלמנקו ועוד.

הבאנו להחייאת נכסים נטושים של העירייה מתחמי אמנות ויצירה, 20 והפיכתם לכ ואלה הביאו להחייאה של מרחבים נטושים רבים ברחבי העיר – ברחוב העצמאות וברחוב הנמל בעיר תחתית, מתחם שפירא 102 , 101 בהדר, ורחוב חורי בוואדי ניסנאס.

הקמת חנות ומוזיאון מכבי חיפה באצטדיון העירוני מכבי חיפה פתחה חנות באצטדיון, והיום עובדת על הקמת מוזיאון כדורגל, הראשון

שיפוץ מערת אליהו באתר ההיסטורי הנחשב לקדוש לשלוש דתות, חוזקו המבנים הקיימים, שוקמו החזיתות המקוריות, הוקם מערך הנגשה לטובת אנשים עם מוגבלויות והוקמו מרכז מבקרים, חנות מזכרות, חלל אירועים וקפיטריה. הפרויקט נעשה במימון משרד הדתות ומשרד התיירות, בעבודה משותפת 104 , 103 עם עיריית חיפה. שיפוץ קיוסק גן בנימין שופץ המבנה ההיסטוריה של קיוסק "קפה בנימין" המיתולוגי אותו תכנון האדריכל ברוולד. המבנה ממוקם על ציר מדרחוב נורדאו בצמוד ל"גן בנימין". השיקום של הסנונית הראשונה כבר מראה אותותיה על עסקים קטנים במדרחוב נורדאו, שיהפוך לפרויקט דגל בקדנציה הבאה. בנוסף, וספריית 3 נעשה שיפוץ במבואת במה פבזנר ברחבת התיאטרון, כחלק מתכנית להתחדשות כל המרחב העירוני באזור גן בנימין. בימים אלה יוצא מכרז למפעיל 105 לקיוסק/בית הקפה.

החזרת חוף "כאן" לתושבי קרית חיים לאחר מאמצים ארוכים מול רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) בהובלת ממלא מקום ראש העיר נחשון צוק, חוף "כאן" המיתולוגי חוזר לבעלות עיריית חיפה ויפעל כמרכז פעילויות שייט וגלישה בחלקו הצפוני, ובחלקו הדרומי יתפקד כחוף רחצה. לאחרונה החל תהליך שיקום המבנים הנטושים לקראת הפיכתם למרכז ימי, 100 , 99 , 98 לרבות עבודות להסרת האסבסט. ) 13.10.21( . להודעת הדוברות באתר העירייה 95 ) 11.10.21( " . לסיקור באתר "רדיו חיפה 96 ) 31.1.22( " . לסיקור באתר "מיינט חיפה 97 ) 15.5.19( " . לסיקור באתר "מיינט חיפה 98 ) 13.4.20( " . לסיקור באתר "כלבו 99 ) 13.4.20( " . לסיקור באתר "רדיו חיפה 100

מסוגו בארץ, ביוזמה ודחיפה של ממלא מקומי וסגני נחשון צוק. לאחר שנים רבות שמכבי חיפה לא התקבלה בסבר פנים יפות בעיר חיפה, בקדנציה הזו פעלנו ביתר שאת 94 , 93 , 92 , 91 להחזיר אותם הביתה. והצלחנו.

) 4.11.21( " 2030 . לפירוט באתר "חיפה 89 ) 6.9.22( " . לסיקור באתר "דה מרקר לייבלס 90 . וואן - רישמית: נחתם ההסכם על מוזיאון מכבי 91 ) 30.03.22( חיפה . ווינט - הראשון בישראל: מוזיאון מכבי חיפה 92 ) 08.02.22( בדרך להקמה . כלבו - אחרי המוזיאון, עכשיו תור המרצ'נדייז של 93 ) 05.09.22( מכבי . מתוך אתר מכבי חיפה - "מכבי חיפה - המוזיאון" 94 ) 28.02.22(

) 10.5.21( " . לסיקור באתר "כלבו 101 ) 23.3.22( . להודעת הדוברות של עיריית חיפה 102 ) 14.7.22( " . לסיקור באתר "כלבו 103 ) 15.7.22( " . לסיקור באתר "מיינט חיפה 104 ) 3.11.22( . לפירוט באתר עיריית חיפה 105

24

מדיניות תכנון השכונות, התחדשות עירונית, תכניות לטווח ארוך, תחבורה וחניה "העיר הנוחה" זו היתה קדנציה של עשיית סדר עמוק בתכניות בניין העיר. ממצב של היעדר תכניות מסודרות תכניות אב, מדיניות בניה 40 לעיר וכאוס מוחלט במדיניות התכנון והבניה, חיפה מציגה היום מעל ל ותכניות התחדשות עירונית של רובעים בעיר, עם התייחסות לתחבורה ציבורית, לחניה, לפתרונות ארוכי טווח כמו חיבור השכונות הכלואות, והכל תוך ראייה מערכתית של מבני הציבור, מוסדות החינוך והמרחב הציבורי בתכנון מתקדם ועכשווי. עכשיו, אחרי שעשינו סדר, בקדנציה הבאה נפנה לעבוד על המימוש.

על פי דוחות רשמיים של הרשות להתחדשות עירונית במשרד השיכון, חיפה הפכה בשלוש השנים האחרונות לעיר הראשונה בארץ בכמות ובאיכות התוכניות להתחדשות עירונית: לצפייה בדו"ח של הרשות 2021 התחדשות עירונית לשנת 2 , 1 הממשלתית להתחדשות עירונית חתמתי בשם עיריית חיפה 2022 בשנת על הסכם מסגרת עם הרשות להתחדשות עירונית. בזכות ההסכם תקבל העיר חיפה תקציב של עשרות מליוני ש"ח ממשרד השיכון, עבור שיקום תשתיות בשכונות 2023 שנים. בשנת 5 מתחדשות, במשך מליון ש"ח. 13 קיבלה חיפה , 2022 היתרי בנייה הוענקו בשנת 1,770 מהתקופה שלפני הקורונה. 18% עלייה של אנו פועלים לחיזוק העבודה המקצועית ברישוי במינהל ההנדסה, תוך שמירה על תכנון קפדני, שכולל בתוכו הקמת מבני ציבור, חיזוק המבנים בפני רעידות אדמה, החלפת התשתיות החיצוניות, פתרונות תחבורה וחנייה, פיתוח המרחב והגנים הציבוריים, בהתאמה לאוכלוסיות הוותיקות והחדשות שנכנסות לפרויקטים אלה. ישנה עדיין עבודה רבה לשיפור השירות במינהל 3 ההנדסה, עליה אנו עובדים בימים אלה. שיא של כל הזמנים בהיתרי הבניה בעיר

תכניות התחדשות של שכונות ותיקות תכניות ההתחדשות לשכונות ורובעים שונים ברחבי חיפה מציגים חזון תכנוני אורבאני מתקדם לשכונות הוותיקות של חיפה – עם בנייה מרקמית (בניה בנפחים וגבהים משתנים, ולא רק מגדלים), מרחב ציבורי עשיר בשטחים ציבוריים פתוחים וירוקים, עירוב שימושי קרקע וקומת רחוב שוקקת חיים, תשתיות תחבורה (שבילי אופניים ותחבורה ציבורית), מתחמי תעסוקה קרובים המאפשרים עבודה קרובה לבית, פיזור שימושים ציבוריים במרחקי הליכה נוחים ועוד. מדובר בתכניות שמטמיעות את ערכי התכנון המתקדמים בעולם. אלף יחידות דיור שיבנו בעשורים הבאים 81 התכניות מציגות תוספת פוטנציאלית של כ במסגרת תכניות אב ומתאר שכונתיות. התוכניות מקודמות באופן מדורג ולכן לכל תכנית 4 סטטוס תכנוני שונה. 2021 הוצגה בועדה המקומית בחודש מרץ תכנית התחדשות קריית אליעזר וקריית אליהו 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 לאחר תהליך שיתוף ציבור. . למידע כללי על התוכניות השכונתיות להתחדשות עירונית באתר עיריית חיפה 4 . לתוכנית התחדשות קריית אליעזר וקריית אליהו באתר "תובנות" 5 . למידע על התחדשות קריית אליעזר וקריית אליהו באתר עיריית חיפה 6 ) 14.9.22 " (תאריך NWS . סיקור אחד המיזמים שיוצא לדרך באתר "חדשות 7 ) 21.2.23( " . סטטוס התקדמות באתר "מאקו 8 . מיזם ייחודי של התחדשות עירונית חברתית בתמיכת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לפירוט באתר 9 ) 14.9.22( הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ) 12.12.19( . לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי 10

) 87 , ראו עמוד PDF . (קובץ 1 ) 9.6.21( " . לסיקור באתר "כלבו 2 ) 20.6.23( . לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי 3

25

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

תכניות התחדשות המרכזים העירוניים של חיפה וחיזוקם כמרכזי המסחר, העסקים והתרבות מדובר בתכניות התחדשות עירונית שאינן מבוססות על מנגנוני פינוי בינוי, אלא מציגות פתרונות מורכבים בשל התייחסותן למרקם עירוני היסטורי, מבנים לשימור, מבני ציבור עירוניים משמעותיים ועוד.

תכנית להתחדשות ואדי ניסנאס תכנית ייחודית שהציבה לעצמה למטרה את השימור של מרקם הבנייה ההיסטורי והייחודי של אחד מהרובעים הותיקים בעיר. מדובר בתכנית רגישה, מדויקת, שמתוכננת "בפינצטה", ומקודמת תוך קיום מספר 27 , 26 אירועי שיתוף ציבור עם תושבי השכונה. מפת דרכים להתחדשות הדר הכרמל תכנית עבודה מעמיקה ורבת רבדים להתחדשות הדר הכרמל, לב העיר ששקע בעשורים האחרונים מאז כניסתם של מרכזי הקניות לחיינו, ובעקבות שינויים תחבורתיים שהפכו את הלב העירוני ללא נגיש. התכנית החלה להיות מיושמת בשנה האחרונה, במספר פרויקטים בודדים, ותקודם ביתר 28 שאת בקדנציה הבאה.

תכנית התחדשות שכונות החוף – נווה דוד, אושרה בוועדה שער העליה ועין הים – , לאחר תהליך 2021 המקומית בחודש מרץ 13 , 12 , 11 שיתוף ציבור. תכנית התחדשות קרית חיים מערבית אושרה בוועדה המקומית בחודש נובמבר 15 , 14 לאחר תהליך שיתוף ציבור. 2020 תכנית התחדשות קריית שפרינצק ורמת הוצגה בוועדה המקומית בחודש שאול 17 , 16 לאחר תהליך שיתוף ציבור. 2020 דצמבר הוצגה תכנית להתחדשות נווה שאנן לאחר 2020 בוועדה המקומית בפברואר תהליך שיתוף ציבור וכבר רואים התחלה 19 , 18 של יישום עקרונות התוכנית בפועל. לאחר מאמצים רבים, התקבל אישור ממשרד השיכון לקדם גם תכניות התחדשות נווה פז, נווה עירונית לשכונות הוותיקות 20 . יוסף, תל עמל, חליסה ורמת ויז'ניץ

שמכפילה את שטחי תכנית רובע הנמל 22 , 21 התעסוקה באזור העיר התחתית:

לצדה מקודמת תכנית חדשה ל"סיטי" של חיפה (בשלבי הכנה סופיים לקראת הצגה לועדה המקומית);

תכנית להתחדשות מתחם סירקין ושוק 25 , 24 , 23 תלפיות

2021 מספר יחידות דיור בתוכניות אב ומתאר שכונתיות

2022 נתונים מדוח הרשות להתחדשות עירונית

) 9.3.21( " . לסיקור באתר "חי פה 11 ) 4.9.22( " . לסיקור באתר "דה מרקר לייבלס 12 . למידע על התחדשות שכונות החוף באתר עיריית 13 חיפה ) 10.11.20( " . לסיקור באתר "מגדילים 14 . למידע על התחדשות קריית חיים מערבית באתר 15 עיריית חיפה ) 7.12.20( " . לסיקור באתר "כלבו 16 .למידע על התחדשות קריית שפרינצק ורמת שאול 17 באתר עיריית חיפה . למידע על התחדשות נווה שאנן באתר עיריית 18 חיפה

) 10.9.19( " . לסיקור באתר "חי פה 21 ) 15.9.19( " . לסיקור באתר "כלבו 22 ) 26.2.20( " . לסיקור באתר "מגדילים 23 ) 25.2.20( " . לסיקור באתר "כלבו 24 . למידע על התחדשות מתחם סירקין באתר עיריית 25 חיפה

. להודעת דוברות באתר עיריית חיפה 26 ) 17.12.20( . לתוכנית התחדשות ואדי ניסנאס באתר "תובנות" 27 ) 11.7.22( " 2030 . לפירוט באתר "חיפה 28

) 24.1.23( " . לסיקור באתר "ויינט 19 ) 24.1.23( " . לסיקור באתר "כלבו 20

26

Made with FlippingBook Ebook Creator