קשר עין גליון 286 - ירחון ארגון המורים - פברואר 2019

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

עצות מעשיות לסיוע לתלמידים המתמודדים עם קשיי קשב וריכוז 26 ד״ר אורה שדה וד״ר בן יעקב

הרפורמה שהחליט עליה משרד החינוך בנוגע לתלמידי החינוך המיוחד בעת האחרונה יש בה כדי להרע את המצב מבחינת תלמידים בעלי מוגבלות ככה לא בונים רפורמה בחינוך המיוחד

24-22 ׳ עמ >> מנשה לוי

2 0 1 9 ת ש ע " ט

פ ב ר ו א ר א ד ר א '

2 8 6 ג י ל י ו ן

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

הפקולטה ללימודים מתקדמים לימודי תואר שני בחינוך והוראה - M . Ed ./ M . Teach מזמינים אתכם ללמוד, להתקדם ולהנהיג בתחומי התמחות מובילים במערכת החינוך

התוכנית לניהול וארגון מערכות חינוך (יום חמישי) בהתמחויות: ניהול בתי ספר ומוסדות חינוך; פיתוח פדגוגי; מסלול ייחודי של מנהיגות בקהילה. התוכנית להוראת המדעים בבית הספר העל (יום שני) בהתמחויות: מתמטיקה, יסודי ביולוגיה, פיזיקה, כימיה. עם אפשרות לתזה - התוכנית לייעוץ חינוכי ימי שני ושלישי אחה"צ). ( לבית הספר העל M. Teach - מוסמך בהוראה יסודי בשילוב תעודת הוראה במגוון מגמות. תואר שני לאקדמאים חסרי תעודת הוראה (יום רביעי).

(יום רביעי): התוכנית לחינוך בגיל הרך - מוקד הדרכה וניהול עם אפשרות לקבלת תעודת ייעוץ והדרכה בגיל הרך (לידה-שלוש) מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.* - מוקד ילדי גן בסיכון: הובלת תהליכי הכלה ושילוב. התוכנית להוראת המתמטיקה והמדעים לבית (יום שני). הספר היסודי התוכנית להוראת מדעי הרוח והאומנויות בגישה רב-תחומית מסלול אישי - תרבות יהודית ישראלית. התוכנית לחינוך והוראה לתלמידים בסיכון (יום שלישי). ובהדרה אנגלית, התוכנית להוראת שפות בהתמחויות: עם אפשרות לתזה. עברית וערבית - מסלול ייחודי של הוראת עברית לגיל הרך (יום רביעי). (יום רביעי). עם אפשרות לתזה - מסלול אומן-מורה; עוד בתוכנית: מסלול מורה יוצר בקולנוע ובמדיה;

יום פתוח 1.3.19 12:00 - 09:00

מאושר לצורך קידום מקצועי על-פי המתווה להתפתחות מקצועית של משרד החינוך. מוכר למלגות של ארגון המורים.

*מותנהבאישורמשרדהעבודה, הרווחהוהשירותים החברתיים.

מרכז מידע והרשמה www.oranim.ac.il • 1-800-30-10-80

בואו קרוב, ותגיעו רחוק לימודים לתארים מתקדמים בהתאמה אישית למורים

בתולדות )M.A( תואר שני ישראל ויהדות זמננו מסלול למורים מגוון קורסים עשיר על העם היהודי ® ועל קהילות ישראל מהמקרא ועד ימינו מטובי המרצים. אפשרות לתוכנית מרוכזת לתואר שני ® בשנה אחת. חוקרים בעלי שם בין-לאומי מהמובילים ® בתחומיהם במדעי היהדות. יחס אישי. ® בתולדות )Ph.D( תואר שלישי ישראל ויהדות זמננו הכשרת חוקרים עצמאיים ומקוריים בתחומם. הצטרפו אלינו! לפרטים: 03-5318353 jewishhistory.dept@biu.ac.il דוא"ל ראש המחלקה קימי קפלן:

בלימודי ארץ )M.A( תואר שני ישראל וארכיאולוגיה מסלול למורים, מורי דרך, מדריכי "תו תקן" מורי של"ח אפשרות לתוכנית מרוכזת לתואר שני ® בשנה אחת. פטור מקורסים בשל לימודים קודמים ® למורים, למורי דרך, למדריכי 'תו תקן' ולמורי של"ח. לימודים בשילוב קורסי שטח וסיורים ® ובהדרכת טובי המרצים והחוקרים. בלימודי )Ph.D( תואר שלישי ארץ ישראל וארכיאולוגיה תחומי מחקר מרתקים.

)M.A( תואר שני בלימודי המזרח התיכון לימודים בימים מרוכזים: ® שישי בבוקר. + ימי שלישי בצוהריים התואר יתפרס על-פני שנתיים, ® ללא לימודי קיץ! סגל מרצים מומחים במגוון רחב ® של תחומים. לא נדרש ידע קודם, השלמות יילמדו ® במהלך התואר. אווירת לימודים פורייה ומעשירה. ® )Ph.D( תואר שלישי בלימודי המזרח התיכון תחומי מחקר ייחודיים, ליווי אישי עד להשלמת התואר. לפרטים: 03-5317407 Mideast.dept@biu.ac.il middle-east.biu.ac.il

לפרטים:

03-5318350 Israel-studies.Dept@biu.ac.il lisa.biu.ac.il

Kimmy.caplan@biu.ac.il jewish-history.biu.ac.il

₪ 1,000 מלגה על-סך 2019 לכל מי שיירשם לתואר עד סוף פברואר * המלגה מותנית בעריכת תוכנית לימודים ותוענק במהלך הלימודים

ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ פתוחה! והצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים הרשמה בר-אילן כתבו בגוגל:

1944 , פורים בבית היתומים היהודי, בלגיה

לימודי תעודה המחלקה להכשרת מורים בישראל, בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה של יד ושם, מעניקה פרסים למפעלים חינוכיים שבמרכזם לימוד השואה והוראתה בתחומים הבאים: תכניות חינוכיות בהוראת השואה יוענקו למוסדות חינוך פורמלי או בלתי פורמלי שבמסגרתם שני פרסים התקיימה בהצלחה תכנית חינוכית בנושא השואה. יוענק לתכנית חינוכית בהוראת השואה שיזמו והובילו מורים פרס נוסף שהשתתפו בהשתלמויות של יד ושם ברחבי הארץ. ש"ח, 6,000 לכל אחת מהתכניות הזוכות יוענק פרס כספי של וכן, צוות בית הספר יוזמן ליום עיון ביד ושם. אנגליה , חונו ובלימה ניימן ז"ל הפרס מוענק מהקרן על שם ספר המיועד לילדים ולנוער הפרס יוענק לספר המקרב את הילדים והנוער לנושא השואה הפרס יינתן לספר שהתפרסם בשנים האחרונות. לזכר בנה , סנדרה ברנד ש"ח מוענק מהקרן על שם 4,000 הפרס בסך היחיד, ברונו ברנד ז"ל שנספה בשואה. עבודות גמר מצטיינות מתחומי דעת שונים המוקדשות לנושא השואה של תלמידי החטיבה העליונה הפרסים יינתנו לעבודות גמר מצטיינות, מעמיקות וחדשניות המוקדשות לנושא השואה. יתקבלו כמועמדות עבודות גמר מכל הדיסיפלינות (עבודה עיונית,קולנוע, אמנות פלסטית, מחשבים, תאטרון, מחול וכו'). ש"ח 500 לכל אחת מהעבודות הזוכות יוענק פרס כספי בשווי של הפרסים מוענקים מהקרן על שם מארק ולובה יובילר ז"ל. לתכנית חינוכית העוסקת בתולדות יהודי צרפת וצפון אפריקה בשואה למידה יינתנו לבית ספר שינחה תלמידים באופן קבוצתי מענק וחומרי ללמידה וחקר ההיבטים השונים של תולדות שואת יהודי צרפת וצפון אפריקה. פרס יינתן לעבודת גמר מצטיינת העוסקת בתולדות יהודי צרפת וצפון אפריקה. Fondation pour la ( הקרן לזיכרון השואה בצרפת הפרס מוענק מ . בשיתוף אגודת עלומים ) Mémoire de la Shoah למפעלים חינוכיים לשנת תשע"ט פרסי יד ושם מועמדות לפרסים השונים 2019 באפרי 4 , יש לשלוח עד יום חמישי כ"ח באדר ב' תשע"ט לרינת ריבק המחלקה להכשרת מורים בישראל בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה, 91034 , ירושלים 3477 יד ושם, ת"ד 02-6443875 רינת ריבק | לשאלות ולמידע נוסף תכנית הכשרה להתמחות בקידום תלמידים עם לקויות למידה ברוח הפסיכולוגיה החיובית למה כדאי לשריין מקום? מתודולוגיות לפיתוח תכניות התערבות שיטות ייחודיות לאיתור ולמיפוי מומחיות בהובלה מערכתית בתחום לקויות למידה כלים יישומים מעולם הפסיכולוגיה החיובית לפיתוח משאבים פנימיים מומחה ומוביל תהליכי למידה בבית הספר

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

מספר המקומות מוגבל חדש

prasim.education@yadvashem.org.il www.yadvashem.org.il ובאתר האינטרנט

פרקטיקות לניהול סדנאות

להוראה טכניקות פרטנית וכיתתית

של הדור החדש! החלוצים אנחנו בלימודי ארץ ישראל M.A. *

תוכנית הלימודים בחוג נועדה לאפשר ללומדים לסגל ראייה כוללת של תהליכים היסטוריים, גיאוגרפיים ותרבותיים, אשר התרחשו בארץ ישראל לתקופותיה ולאזוריה, ולהקנות הבנה מעמיקה של האופן בו הם משפיעים עד היום על ההוויה הישראלית.

התוכנית מתאימה למורים, למנהלים לרכזי הדרכה ולמנהלי תוכן בתחום המורשת וההיסטוריה הארץ-ישראלית

התנסות בכתיבת מחקרים חדשים פורצי דרך בנושא ארץ ישראל

סגל אקדמי המורכב מחוקרים מובילים בתחומי ההיסטוריה, התרבות והארכיאולוגיה

חשיפה לחידושים העדכניים ביותר במחקר של ארץ ישראל

תוכנית לימודים מעמיקה ומגוונת המקנה גם ניסיון מעשי עשיר

* קבלת התואר מותנית באישור המל“ג.

Kinneret.co.il 1.800.20.90.20

נפתחה

ההרשמה

לתואר ראשון ולתעודת הוראה

נפתחה ההרשמה ללימודי תואר שני בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן!

אפשר לרכז את הלימודים ליום בשבוע* במסלול עם תזה או ללא תזה במגווןתוכניותלימודים

ניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות | מנהיגות וניהול מערכות חינוך | ייעוץ חינוכי | התפתחות הילד לקויות למידה | חינוך מיוחד- מוגבלות שכלית | חינוך מיוחד- אוטיזם | חינוך מיוחד | מדעי הלמידה וההוראה הוראת המדעים ותוכניות לימודים (במגמות הוראת המתמטיקה או מוח וחינוך) לפרטים: toar2edu@biu.ac.il / 03-5318456 תואר שני

teachers.training@biu.ac.il / 03-5318442 תעודת הוראה anat.waichman@biu.ac.il / 03-5318463 תואר ראשון

*9392 : מוקד המידע לשרותך | biu.ac.il education.biu.ac.il : מידע נוסף באתר ביה״ס לחינוך

*במרבית המסלולים

קשר משולחן ההנהלה

האם פנינו לעתיד טוב יותר

רן ארז

יו"ר הנהלת ארגון המורים

הקדנציה של הממשלה מסתיימת בימים אלה, ולמעשה, בתקופה זו השרים כבר אינם מקבלים החלטות. עובדה זו אינה משמעותית בנוגע למערכת החינוך, כי במשרד החינוך לא התאמצו, גם בתקופה שבחירות לא עמדו על הפרק, לפתור בעיות שהועלו על ידינו או סכסוכי עבודה עליהם הכרזנו, אלא העדיפו לרוץ לבתי משפט ולהוציא צווי מניעה. ביה"ד הארצי לעבודה, שפעל לא אחת כמגשר תוך רצון לזכות בשקט תעשייתי, הוציא צווי מניעה נגד ארגון המורים, ובה בעת חייב את משרד החינוך לנהל מו"מ עם הארגון. אבל משרד החינוך, כהרגלו, לא רק שלא פתר שום בעיה, גם לא ניהל מו"מ. בעיות בנושאים מהותיים, כגון סביבת עבודה לא ראויה, רצף ימי מחלה לצורך ניצול, חינוך מיוחד, מפת"נים, עבודה בשבת, העברות בעלות על בתי ספר, עבודות נוספות שמורים נדרשים לעשותן - בעיות אלה לא נפתרו. אפילו נושאים "קטנים" יותר, כמו דרגות באופק חדש, המרה שנייה

למורי של"ח, גמולי השתלמות בעוז לתמורה וקידום בדרגה למורים ברפורמה, לא השכילו לפתור עד כה. פשוט במשרד החינוך או שלא יודעים לקבל החלטות או שלא אכפת להם. נשאלת השאלה מי יהיה השר הבא (או השרה הבאה) ואיזה "מזל" יהיה לנו. האם יהיה טוב יותר ונזכה לגישה חיובית מצד שר החינוך הבא ושר האוצר הבא - או שמא מה שהיה הוא שיהיה, כי גרוע יותר לא יכול להיות. מן התקשורת אנו למדים כי יש מועמדים מספר המעוניינים בתיק החינוך. כולי תקווה שמי שיזכה בו לא ישכח מדוע הוא רצה בתפקיד מלכתחילה ועד כמה חשובה המערכת לעם ישראל, אולי אף יותר "מהמנהרות של עזה". אני מקווה שכל אחד ואחד מאיתנו יהיה כן עם 9 - עצמו ושלם עם מצפונו בהליכתו לקלפי ב באפריל, ויביא בחשבון בהצבעתו גם את מהות מערכת החינוך בחיינו. לא רק הביטחון חשוב - והוא חשוב, חשובים גם איכות חיינו ועתיד ילדינו.

7

22

20

ככה לא בונים רפורמה בחינוך המיוחד

ממשלת חינוך לאומית

30

26

תנועה היא השער ללמידה

עצות מעשיות לסיוע לתלמידים המתמודדים עם קשיי קשב וריכוז

תוכן העניינים

עצות מעשיות לסיוע לתלמידים המתמודדים עם קשיי 26 ד״ר אורה שדה וד״ר בן יעקב | קשב וריכוז יונית שינטל | תנועה היא השער ללמידה 30 אורון אשרי | יוזמה חינוכית חוויתית TEAM UP 32

רן ארז | משולחן ההנהלה 7

שלמה חדד | המחלקה הפרופסיונלית 10

עטיה גבי | המחלקה לפנאי ונופש 11

פסקל אבי | המחלקה לכספים, מינהל, משאבי אנוש ורכש 12 חאלד דראושה | המחלקה לקרנות השתלמות

הנהלת ארגון המורים | ממשיכים להיאבק באלימות נגד מורים 34

שרון גול וגיל סגל | שאני אעשה ספורט? 36

נורית הס | המחלקה לפנסיה 15

ציוני נילי | המחלקה לפיתוח מקצועי ותרבות

משה בודק | קוראים מגיבים 37

רענן שקד | אני לא זמין 17

נאור ציון | קוראים מגיבים 38

חנניה הדרי | לרונה ביום לכתך – לזכר רונה רמון ז”ל 18

שרון גל אור | טינג - פיתוח ותרגול חשיבה יזמית 40

מיכאל בן שטרית | ממשלת חינוך לאומית 20

גיל לוי | מדור פנאי 41

מנשה לוי | ככה לא בונים רפורמה בחינוך המיוחד 22

דניאל אחדות | עלינו 42

ארגון המורים לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המודעות/הפרסומים ו/או לטעויות שאירעו בתוכן המוצג בהם. כל המסתמך על המודעה/פרסום עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. כמו כן פרסום המודעה אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הארגון לגבי נכונות ו/או כדאיות המודעה.

8

דבר העורכת

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

אחת התכונות היפות שמאפיינות את ציבור המורים בישראל (אחת מני רבות) היא המעורבות הנפשית העמוקה שלהם בעבודתם. הביטוי מעורבות נפשית, לצורך העניין, מתייחס להשקעה האין סופית בתלמידים, לא רק מכוח הגדרת התפקיד של המורה בסעיף הקניית הידע והחינוך, שגם אותם המורים לוקחים רחוק, מעל ומעבר, אלא האכפתיות, תשומת הלב והרגישות לכל בעיה של תלמידיהם והרצון לטפל, לפתור, לקדם ולהביא להצלחה. אליה וקוץ בה. בתוך כל זה המורים שכחו להציב גבולות בין עבודתם לחייהם הפרטיים. הם אינם מותחים את הקו ואומרים משעה זו או ביום זה אני לא זמין. לא להורים, לא לתלמידים, אפילו לא למנהל. ובשל כך נדמה שהתקבע בתודעת הציבור שלמורה אין חיים מעבר לחיי העבודה ומותר לפנות אליו בכל אמצעי התקשרות בכל יום ובכל שעה. בהמשך הגיליון תמצאו את מאמרו של רענן שקד, עיתונאי "ידיעות אחרונות", אשר עוסק בדיוק בנושא זה. אומנם הוא אינו מתייחס למורים ואינו מכוון אליהם, אבל הרעיון הכללי ברור וחד משמעי וזו הסיבה שפניתי אליו וביקשתי את אישורו לפרסם את המאמר ב"קשר עין". אז נכון שהמורים לא לבד בתחום הזה של זמינות תמידית, אבל העובדה שצרה מסוימת היא נחלת רבים אינה הופכת אותה לגזירת גורל. ארגון המורים מנסה בכל דרך להביא לכך שהמורים יפנימו שזמנם אינו הפקר. אולי עם הזמן המסר יופנם.

6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il

03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב 03-7106786 טל' המערכת: 03-5667713 פקס המערכת: גבי עטיה יו"ר המחלקה: kerens@igm.org.il קרן שקד, עורכת קשר עין: קרן שקד (עורכת), רן ארז, גבי עטיה, אפרת בר, חברי המערכת: ד"ר שוש וינטר michala@igm.org.il מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: קארין רומנו, ניהול פרויקט ומודעות: Karin@nirprint.co.il 050-5295330 ' טל גרפוליט הדפסה: אניה-שפירא עיטוף: אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

w w w . i

g m . o r g . i l

ירחון ארגון המורים

בשיתוף העמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל

עצותמעשיותלסיועלתלמידים המתמודדיםעםקשיי קשבוריכוז 26 ד״ראורהשדהוד״רבן יעקב

הרפורמהשהחליטעליהמשרדהחינוךבנוגע לתלמידי החינוךהמיוחדבעתהאחרונהישבהכדי להרעאתהמצבמבחינתתלמידיםבעלי מוגבלות ככה לא בונים רפורמה בחינוך המיוחד

קרן שקד

עורכת ״קשר עין״ kerens@igm.org.il

24-22 ׳ עמ >> מנשהלוי

2019 תשע"ט

פברואר אדר א'

286 גיליון

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת, michala@igm.org.il לפי הכתובת:

9

המחלקה הפרופסיונלית

מבחני מיצ"ב, מילוי שאלונים וסקרים משרד החינוך ממשיך בדרישותיו להטיל עבודות נוספות על עובדי הוראה, ועבודות אלה מגבירות את עומס העבודה על המורים. משימות אלה אינן חלק מעבודת המורה ואין אין לבדוק לבצע אותן. כפי שהודענו בעבר, ואין לשתף פעולה בנושא. מבחני מבחני מיצ"ב מיצ"ב אינם חלק מהליך הלמידה והם נעשים ע"י משרד החינוך לצרכים אחרים. נוסף על כך הדרישות האחרונות למילוי טפסים ושאלונים ולמענה על סקרים שונים הן דרישות הנוגעות לדברים שאינם מתפקידנו. אנו חוזרים ומורים לא לענות על הסקרים ולא למלא טפסים מכל סוג שהוא. הפעלת לחץ על המורים מצד הנהלת ביה"ס או הפיקוח תגרום לנקיטת צעדים מצד ארגון המורים. מורים שחשים שמופעל עליהם לחץ לבצע עבודה שאינה חלק מעבודת המורים נדרשים לפנות מייד אל מזכיר/ת הסניף לטיפול. עבודת המורה מוגדרת בהסכמים, וכל דרישה שאינה מעוגנת בהסכמי העבודה היא דרישה לעבודה נוספת, ועל עבודה נוספת יש לתגמל את המורים.   רפורמת החינוך המיוחד רפורמת החינוך המיוחד שארגון המורים מתנגד לה הועברה כחוק בכנסת, ומשרד החינוך החל ביישומה כפיילוט במחוז הצפון. כחלק מיישום הרפורמה מורים נדרשים למלא טפסים ושאלונים רבים. דרישה זו אינה חלק מעבודת המורה. עובדי הוראה אינם פקידים, ולכן אין לשתף פעולה במילוי הטפסים ואין לענות על השאלונים. פדיון ימי מחלה מורים שפורשים לפנסיה זכאים לפדיון ימי מחלה. לצערנו, יותר ויותר מעסיקים מדווחים דיווחים לא נכונים למשרד החינוך או לא מדווחים כלל. דבר זה פוגע בתשלום פדיון ימי המחלה בעת פרישה. אני חוזר ומבקש להיכנס לפורטל עובדי הוראה ולבדוק שהדיווחים על היקפי העסקה, תפקידים שאתם מבצעים וכו' אכן נעשים נכון.

ניצול ימי מחלה ימי מחלה בשנה בעבור היקף 30 מורה צובר של משרה מלאה. ניצול ימי מחלה על ידי המורה אינו פוגע בשכר המורה, ימים אלו דינם כימי עבודה. מורה שמנצל ימי מחלה לפני חופשה (סוכות, חנוכה ופסח) אינו צריך לחזור לעבודה לפני החופשה כדי לקבל את השכר המלא עבור החופשה. הזכות לעבוד מעבר לגיל פרישה חובה בהתאם לחוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) :2017 - תשע"ח עובד שהוא הורה שילדו נפטר והוא הגיע לגיל ) זכאי להמשיך לעבוד 67 פרישה חובה (כיום עוד ארבע שנים מיום הגיעו לגיל פרישה חובה. המעסיק אינו רשאי לחייב את העובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, בארבע השנים מיום הגיעו לגיל פרישה חובה. חוק זה מחייב את המעסיקים אם מתקיימים התנאים האלה: עובדים. 25 - . המעסיק מעסיק יותר מ 1 שנים 7 . העובד הועסק במקום עבודתו 2 לפחות לפני הגיעו לגיל פרישה. הזכות על פי חוק זה קיימת לנשים ולגברים. הזכות להיעדר מהעבודה בתקופה שבה בן/בת הזוג משרת/ת במילואים עובדת רשאית להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום החל ביום הראשון למילואים אם מתקיימים התנאים האלה: . תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת 1 מחמישה ימים רצופים. שנים הנמצא 13 . לעובדת ילד שטרם מלאו לו 2 עימה. . העובדת מועסקת במשרה מלאה. 3 . העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש 4 זכות זו והציגה לפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה. עובדת אינה זכאית להיעדר מעבודתה, כאמור, בימים שבהם היא נעדרת מהעבודה בשל מימוש הזכות לשעת הורות על פי החוק.

קשר הודעות הארגון 10

שלמה חדד

יו״ר המחלקה הפרופסיונלית

אלא אם כן העובדת זכאית לגמלה לשמירת היריון על פי חוק הביטוח הלאומי. . בתקופת שמירת ההיריון העובדת זכאית 3 גם להפרשות לקרנות וקופות הגמל שלה בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו המשיכה לעבוד בתקופה זו (העובדת חבה בתשלום חלקה והמעסיק בתשלום חלקו לכל קרן וקופה), בתנאי שעבדה אצל המעסיק לפחות שישה חודשים לפני תחילת ההיריון.

. זכות זו חלה גם על עובד שבת זוגו משרתת 5 במילואים, בשינויים המחויבים.

זכויות בשמירת היריון . עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי 1 ההיריון אם אישר רופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההיריון מחייב זאת. . דין היעדרות זו כדין היעדרות מפאת מחלה, 2

קשר הודעות הארגון 11

המחלקה לפנאי ונופש

מורים יקרים, עם סיום מבחני הבגרות למועד החורף אנו עמלים ונערכים במלוא המרץ לאירועי פורים וחופשת הפסח, ומציעים למורים חברי ארגון המורים ובני משפחותיהם מגוון הצעות, אטרקציות, מופעים והטבות ייחודיות. את נשפי פורים נחגוג השנה בארבעה אירועים שונים, בפריסה ארצית. ניתן לרכוש כרטיסים 17.2.19 החל מיום ראשון לנשפי פורים דרך אתר ארגון המורים. הנשפים יתקיימו במקומות ובתאריכים האלה: ,18.3.19 בבאר שבע, באולמי אודיסאה – ביום שני מופע מרכזי של הזמרת גליקריה, כולל ארוחת ערב מלאה. במרכז הקונגרסים אווניו בקריית שדה התעופה , מופע מרכזי של הזמר 20.3.19 – ביום רביעי יהודה פוליקר, כולל ארוחת ערב מלאה. בחיפה, באולמי מרכז הקונגרסים חיפה - ביום , מופע מרכזי של שירי מיימון 21.3.19 חמישי וקובי אפללו, כולל ארוחת ערב מלאה. לגמלאי ארגון המורים: במרכז הקונגרסים אווניו 14.3.19 בקריית שדה התעופה – ביום חמישי בבוקר, מופע מרכזי: דני סנדרסון 09:00 בשעה מארח את מזי כהן, כולל ארוחת צוהריים. גם השנה נחגוג את יום המשפחה סופרלנד: , עם תוכנית 12.4.19 בסופרלנד, ביום שישי אומנותית. נופש בארץ ו/או בחו"ל לקראת חופשת הפסח העלינו לאתר מגוון הצעות מגוונות לשבתות עיון ולנופשים מסובסדים בארץ ובחו"ל תוך ניסיון לתת מענה לצורכי כלל המורים. בהזדמנות זו נזכיר את ביטוח הנסיעות לחו"ל חינם - כל חברי הארגון מבוטחים בביטוח נסיעות לחו"ל, עד שמונה ימים בכל נסיעה לחו"ל, ללא

הגבלה של מספר הנסיעות בשנה. ניתן להירשם באתר ארגון המורים.

אירופה במחיר sim כרטיס מוזל לנוסעים לחו"ל

גבי עטיה

הטבה מיוחדת לארגון המורים. אנו מציעים לחברי ארגון המורים הנוסעים לחו"ל כרטיס - עד עשרה ימים - עם גלישה ללא הגבלה, sim שיחות נכנסות ויוצאות מהארץ או מחו"ל חינם. מינויים למרכזי ספורט החלה ההרשמה למינויים למרכזי ספורט במחירים מסובסדים. ניתן לרכוש מינוי אחד ליחיד/ משפחה. רשימת מרכזי הספורט מפורסמת באתר ארגון לכל המאוחר. 30.4.19 המורים, וניתן להירשם עד עם בוא החורף העלינו לאתר את ההצעות למוצרי חימום ביתיים בהנחה לחברי ארגון המורים ונוסף לכך מגוון מכשירי חשמל. כמו כן יש מבצע ייחודי לחברי ארגון המורים לרכישת מכשירים חשמליים, וגם מבצע לרכישת .LG טלוויזיות באמצעות אי.מ.סי - יבואן רשמי של אנו עושים כל מאמץ להרחיב ולהגדיל את הפעילויות וההצעות מטעם המחלקה. הינכם מוזמנים להמשיך ליהנות ממגוון המופעים, האטרקציות, הצגות התיאטרון ועוד. פרטים על כל אלה ועוד ניתן למצוא באתר ארגון המורים, במדור המחלקה. צוות המחלקה ואני מאחלים לכם חורף בריא ורכישות מוצלחות ומהנות. מוצרי חימום לחורף, מכשירים חשמליים, טלוויזיות ומזוודות

יו"ר המחלקה לפנאי ונופש; ממונה על העמותה הפדגוגית ועל "קשר עין"

מינהל, משאבי אנוש ורכש המחלקה לכספים,

בקובץ kereni@fibi.co.il : אל הקרן, למייל . מסמכים בקובץ תמונה לא יטופלו. PDF הצטרפות לקרן בימים אלה הקרן מעדכנת, באמצעות הבנק הבינלאומי, את בקשות העמיתים להצטרפות לקרן. לתשומת ליבכם, ניכוי לקרן יהיה ניכוי חד פעמי, רטרואקטיבי לחודש ספטמבר , ויצוין בתלוש השכר בסעיף “ניכוי 2018 לקרה״ש ארגון המורים״. פניות לקרן ההשתלמות לבירור פרטים בנוגע לקרן שברשותכם בימים 03-7706061 ניתן לפנות בטלפון א’ – ה’ (למעט ערבי חג) בין השעות . לבירורים בנושאים שונים ניתן 16:00–08:30 לפנות באמצעות כתובת מייל ייעודי לבירורים: kereni@fibi.co.il לפניות בנושאי שנת השתלמות ותשלום עבור Mishtalmim_irgun@fibi.co.il : קבלות רחוב שפרינצק | סינמטק תל אביב | תל אביב 20:00 בשעה | במרס 5 | ’ יום ג | , תל אביב 2 סיפורים בהקשר אל באך, מוצרט ובטהובן ובהקשר אל 18- על מעמד האישה במאה ה יצירותיהם של שלושת המלחינים, במופע בעריכתו ובנגינתו של הפסנתרן אליהו סמדזה ובשילוב מצגת אודיו-ויזואלית שתוקרן על מסך הסינמטק. *טל"ח: הזכות לשינויים שמורה. לכרטיס ₪ 69 : מחיר לחברי ארגון המורים בהזמנה מראש. irgun7 : באמצעות הקוד טלפון להזמנות: סינמטק תל אביב: 02-5671021 : / כלל ארצי 03-6060800 יועברו לטיפול בית דין חברים של הארגון. אנו חוזרים ומבקשים מכל חברינו המורים לנהוג על פי התקנון ולנצל את הכמות המותרת ולא לשתף פעולה כמפורט לעיל. המופע לקראת יום האישה: מיצירות מופת של באך ובטהובן למעמד 18 - האישה במאה ה

דוח יתרות בעת האחרונה נשלחה אליכם הודעת מייל בנוגע לקבלת דוח יתרות לכתובת מייל המעודכנת בקרן. אם ברצונכם לקבל את הדוחות באמצעות דואר ישראל, או לציין כתובת מייל אחרת, עליכם להשיב להודעת המייל ולעדכן בדבר הכתובת החדשה. עדכון פרטי מעסיק לצורך עדכון פרטי מעסיק חדש עליכם לשלוח אל הקרן תלוש שכר לחודש ספטמבר , ולציין את פרטי המעסיק 2018 ודצמבר 2018 החדש. את העדכון יש לשלוח למייל: .PDF בצירוף קובצי kereni@fibi.co.il מסמכים בקובץ תמונה לא יטופלו. חזרה לעבודה לאחר שנת השתלמות חודש לאחר חזרתכם לעבודה משנת השתלמות עליכם לשלוח תלוש שכר ראשון לאחרונה אנו נתקלים במקרים בהם מורים חברי הארגון מאפשרים לחבריהם לרכוש כרטיסים בשמם, תוך מתן מספר ת״ז שלהם וסיסמה לאתר, למופעים ואטרקציות או בטעינה לאפליקציית המסעדות, ובכך מנסים לעקוף את התקנון ולרכוש כמות גדולה יותר של כרטיסים מסובסדים. זהו ניסיון חמור להונות את מערכת ההזמנות. מורים שנתפסו נחסמה כניסתם לאתר עד לבירור הנושא מולם. מקרים חמורים ארגון המורים מאפשר כיום מגוון פעילויות לגמלאים. . כלל הפעילויות המופיעות באתר תרבות 1 פנאי ונופש; הפעילויות הללו פתוחות לכלל המורים הפעילים ולגמלאים. אין הבחנה בין מורה פעיל למורה גמלאי. גישה זו ייחודית לארגון המורים ואנו גאים בה. . פעילויות ייחודיות ייעודיות לכלל הגמלאים 2 (ימי עיון/ נופשים/ טיולים). . פעילויות חדשות במסגרת “מועדוני גמלאים״ 3 שמציעים פעילויות מגוונות.

קשר הודעות הארגון 12

אבי פסקל

יו"ר המחלקה לכספים, מינהל, משאבי אנוש ורכש

המחלקה לקרנות השתלמות

חאלד דראושה

יו״ר המחלקה לקרנות השתלמות ויו״ר דירקטוריון הקרן

טל’ המחלקה: 03-5162135 : כתובת דוא״ל pazit@agur.org.il

החלהההרשמה ללימודי תוארשני!

תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך הכשרה לתפקידי ניהול בכירים ניהול יזמות בחינוך נתיב חדש לבחירה: תואר שני בהוראה, למידה והדרכה הכשרה לתפקידי הדרכה פיתוח הדרכה בארגונים נתיב חדש לבחירה:

תואר שני בחינוך משלב שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל*

למידע נוסף

* ניתן ללמוד בנוסףקורסמקוצר בנושא "רכזי השתלבות ואוכלוסיותמיוחדות"

קורסים בסמסטר ב' • קידוםשותפות בין הורים ומחנכים • מסע וצמיחה במערכות יחסים )מקוון( ימים( 5- שעות ב 30) קורסים בפסח • העצמה אישית • אורחחיים פעיל ובריא • בנייתאתר אינטרנט מגוון קורסיםמרתקיםביחידה ללימודי המשך קורסים מוכרים ל"אופק חדש" ו"עוז לתמורה"

לפרטים וייעוץ:

למידע נוסף

לפרטים ורישום:

ספרי מחזור אלבומי סוף שנה מסעות לפולין וכל מה שיעשה לכם wow

בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה

הדילמות הערכיות מה היו היהודים בשואה שעמדו בפני ? וכיצד ניסו להתמודד עמם

כיצד נאבקו היהודים לשמור על כאוס? בעולם של צלם וזהות

הניצולים אילו כוחות גייסו

בנייה חדשה?

בדרכם ל

30 % הנחה על כל חומרי הלימוד

בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה מציע למורים מגוון ערכות חינוכיות המשלבות קטעי מקורות, יצירות אומנות, תצלומים, עדויות וזכרונות הפותחות שיח רלוונטי סביב שאלות אלו ועוד.

מורה מפסיד בממוצע עקב טעויות בתלוש! ₪2,500- כ איתור טעויות בתלושי שכר למורים בעל-יסודי

בדיקה במחיר היכרות 95 ₪ שעות 48 דו״ח מפורט אצלך במייל תוך

150 ₪

051-5540044 - חייגו ל או חפשו בגוגל ׳הינשוף שכר מורים׳

אתי, מורה מפתח תקוה "קיבלתי גמול תפקיד שגוי במשך שנים. בזכות הינשוף שולמו לי רטרואקטיבית "₪30,000- יותר מ

אסף, מורה מהדרום "הינשוף גילה שהדרגה באופק לא הייתה נכונה. בחודש ₪800 עוד שלא ידעתי שמגיעים לי"

לפרטים ולהזמנות: 02-6443654 הלן רחמים

helen.rahamim@yadvashem.org.il www.yadvashem.org ובאתר האינטרנט

www.paywatch.co.il

המחלקה לפנסיה

במייל חוזר. עליכם לעקוב אחר המשך התהליך באתר בתדירות גבוהה, עד אשר יופיע האישור בירושלים והוא בטיפול המטה״ שהחומר ״ ממתין לאישור הוועדה. אישורים/ דחיות יתקבלו במהלך המחצית השנייה של חודש (עובדי תמ״ת יולי. מורים בשבתון ומורים עובדי משרד העבודה) המעוניינים לפרוש לפנסיה מוקדמת, מתבקשים לפנות לפקידות הסניפים לקבלת טפסים למילוי. שנים ומעלה 35 צבירה של בקרנות ותיקות הנני חוזרת ומזכירה שחשוב והכרחי שמורים שנים ויותר ומפקידים לקרן צוברת 35 העובדים ותיקה, יבדקו את המשך כדאיות הצבירה בקרן הוותיקה. לכן חשוב להיוועץ עם יועץ פנסיוני חיצוני. ייעוץ פנסיוני למורים בפנסיות מקבילות הננו ממליצים למורים העובדים תחת שתי בעלויות, ומבוטחים בו זמנית הן בפנסיה תקציבית הן בפנסיה צוברת ותיקה, או לחלופין בשתי פנסיות תקציביות, לבדוק את נושא תחשיבי הפנסיה בעזרת יועץ פנסיוני. אנו ממליצים על כך בעיקר לאור העובדה שלאחרונה מנהל הגמלאות, משמע האוצר, מחשב פנסיות מקבילות באופן שונה מזה שהיה נהוג בעבר ומבצע הפחתה של הפנסיה. אליאנס, ערב מלחמת יום הכיפורים, עת הגיע לשוחח עם התלמידים. הרצאתו הותירה אותי אז פעורת פה. בעקבותיה קראתי את ספר הסיפורים “ארצות התן״ ואת הרומן “מיכאל שלי״. פגשתי אותו שוב בבית אריאלה בתל אביב, הפעם כמורה, עת הלכתי עם תלמידי המגמה הספרותית שלי בגימנסיה הרצליה לשמוע אותו, עם יציאתו לאור של ספרו “אותו הים״, אותו למדנו בכיתה, ספר אשר רק בדיעבד ידענו שהינו מעין הקדמה ליצירה האלמותית שתגיע אחריו – “סיפור על אהבה וחושך״. באותו המפגש שאלה אותו אחת מתלמידותיי: איך ייתכן שהיית כל כך צעיר, כמעט בן גילנו, כשכתבת את הרומן “מיכאל שלי״?

פנסיה מוקדמת מבעלויות מורים המעוניינים לפרוש לפנסיה מוקדמת ואילך, עליהם למלא טפסים 50 מבעלויות, מגיל באופן מקוון ישירות באתר משרד החינוך עד פורטל עובדי הוראה באמצעות 30.5.2019 יום > פנסיה והפסקת עבודה > מרחב מנהלי > פרישה מוקדמת מבעלות. קישור ישיר: http://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/ Gimlaot/Pages/PrishaMukdemetBaalut.aspx יש לקרוא היטב ובעיון את ההנחיות, ורק לאחר מכן למלא את הטפסים, כולל סריקתם ושליחתם: ;2019 • תלוש שכר לשנת • דוח רבעוני/ שנתי מכל קרן (ספטמבר- ;)2018 דצמבר • אישור על רצף זכויות/ הקפאה (אם יש) לקבלת קוד וסיסמה ניתן להתקשר למוקד: .03-9298888 מורה הנתקל בבעיה במילוי הטפסים בפורטל, .03-6906600 : יכול להיעזר טלפונית במוקד ניתן להיעזר גם במוקד ארגון המורים, בטלפון .*3670 המסמכים יועברו מפורטל עובדי הוראה אל המחלקה לפנסיה בארגון המורים לבדיקת תקינותם! אם יימצא חסר כלשהו או צורך בטופס נוסף, תעודכנו ע״י המחלקה לפנסיה עמוס עוז שלי רבים מאיתנו, המורים לספרות, למדו ולימדו את יצירתו של עמוס עוז לאורך השנים. רבים מאיתנו, המורים באשר הם מורים וישראלים, קראו את ספריו. קראנו, הן את הספרות היפה שכתב, הרומנים והסיפורים, הן את מאמריו הפובליציסטיים, אלה הדנים בגורלה של הארץ הזו ואלה המתייחסים לתפקיד הסופר והספרות בעולם. יש מאיתנו שנפגשו עימו פנים אל מול פנים בהרצאות שנתן לתלמידינו או במסגרות אחרות – באוניברסיטאות ובמוזאון ארץ ישראל. שמעתי אותו לראשונה בהיותי נערה בתיכון

קשר הודעות הארגון 15

נורית הס

יו"ר המחלקה לפנסיה טל' המחלקה: 03-7106755 כתובת דוא"ל: genieh@igm.org.il

המחלקה לפיתוח מקצועי ותרבות

נילי ציוני

יו"ר המחלקה לפיתוח מקצועי ותרבות

מוסמן ובמשפחת קלוזנר הז'בוטינסקאית. כולי תקווה שהדורות הבאים של המורות והמורים לספרות, כמו גם לאזרחות ולהיסטוריה, ימשיכו ללמד את יצירתו של עמוס עוז, ולא יוותרו עליו ועל ההומור, השנינות, העניין, העניין הציוני, התחכום, הלשון ועולם ומלואו הממתינים בספריו. נסיים במילותיו, מילים הלקוחות מתוך “סיפור על אהבה וחושך״ : “מעבר להרי חושך הייתה גם העיר תל אביב של אותם הימים, מקום מסעיר שממנו באו אלינו העיתונים, השמועות על תיאטרון ועל אופרה ובלט וקברט ועל אמנות חדישה, המפלגות, הד הוויכוחים הסוערים, וגם קטעי רכילות מעורפלים. ספורטאים גדולים היו שם בתל אביב. והיה שם ים, וכל הים שם מלא יהודים שזופים שיודעים לשחות. מי ידע לשחות בירושלים? מי בכלל שמע פעם על יהודים שוחים? אלה היו גנים אחרים לגמרי. מוטציה. “כפלא היוולד פרפר מן התולעת.״ היה איזה קסם חשאי מיוחד בעצם המילה “תלאביב״.... כמה תל אביב הייתה רחוקה! במשך כל שנות ילדותי הייתי בתל אביב לא יותר מחמש או שש פעמים: היינו נוסעים לבלות את החג עם הדודות, אחיותיה של אמי. לא רק שהאור בתל אביב היה אז עוד יותר שונה מהאור הירושלמי מאשר הוא שונה ממנו כיום, אפילו חוקי הגרביטציה היו אחרים לגמרי. בתל אביב הלכו אחרת: דילגו ־ ריחפו, כמו ניל ארמסטרונג על הירח. אצלנו בירושלים הלכו תמיד קצת כמו בהלוויה, או כמו כשנכנסים באיחור לקונצרט: קודם שמים את קצה הנעל וטועמים בזהירות את השטח. אחר-כך, כשכבר מניחים כף רגל, לא ממהרים להזיז אותה: אחרי אלפיים שנה מצאנו דריסת רגל בירושלים, אז לא נוותר עליה כל־כך מהר. אם נרים את הרגל - מיד יבוא מישהו אחר וייקח לנו את פיסת-הקרקע שלנו, כבשת הרש. מצד שני, אם כבר הגבהת את כף רגלך - אל תמהר לשוב ולהניח אותה: מי יודע איזו פקעת צפעונים רוחשת שם, צוררים, חורשי מזימות. הלוא במשך אלפי שנים אנחנו שילמנו מחיר דמים על פזיזותנו, שוב ושוב נפלנו בידי צר ואויב מפני שהנחנו כף רגל בלי לבדוק היכן. כך, בערך, הייתה ההליכה הירושלמית. אבל בתל אביב, מה זה! כל העיר הייתה חרגול. האנשים נהרו והבתים נהרו והרחובות והכיכרות ורוח־ הים והחולות והשדרות ואפילו העננים בשמים.״

ועוז ענה לה: אם הייתי קצת יותר צעיר, יכולתי ללמוד אותו איתכם, אצל מורתכם נילי. כשהחל בכתיבת הרומן. הוא 24 עוז היה בן ידע את שמי כי לפני ההרצאה שוחחתי איתו וסיפרתי לו שתלמידיי משוכנעים שאני היא ה–נילי, לה מוקדשים אחדים מספריו, ובקושי מרצה אותם ההסבר שנילי היא אשתו.

קשר הודעות הארגון 16

אולי אהבתי הגדולה ליצירתו, התמצאותי ולהט ההוראה שלהן בלבלו את תלמידיי. ללכתו, 30 בשישי האחרון, במלאת נערך אירוע פרידה בתיאטרון הקאמרי שנשא את השם – “קוראים במילותיו של עמוס עוז״ כי מה הטעם לדבר על האיש ופועלו כשאפשר לקרוא אותו. במהלך אירוע הפרידה נילי אשתו חיללה בחליל, ושורה של אנשים (בהם דויד גרוסמן, א.ב. יהושע, אילנה דיין, חיים באר, רוני חולדאי) עלו לקרוא קטעים מתוך ספריו – מתוך המאמרים הפובליציסטיים ומתוך הרומנים והסיפורים. היה מרגש, דמעות

צילום: משה מילנר, לע״מ

מי ייתן ונדע כולנו להוקיר את המורשת הספרותית שהותיר אחריו עמוס עוז. מי ייתן וידע עמוס עוז מנוחה נכונה

צחוק ובכי נקוו בזוויות העין, היה איכותי ומכבד את האיש ואת יצירתו המופלאה. לכל איש יש שם הספר של עמוס עוז ההולך איתו, ומתוך הספר - הסצנות, הדיאלוגים והטיעונים המכוננים ומלווים אותו בחייו. איתי הולכים, כקוראת וכמורה, ספרים רבים שלו: “מיכאל שלי״, “אותו הים״, “באור התכלת העזה״, “שלום לקנאים״, “מתחילים סיפור״, וכמובן, “סיפור על אהבה וחושך״ - הספר , ולעניות דעתי, הוא 60 שכתב אחרי גיל שהקפיץ את עמוס עוז לפנתאון של הכותבים הגדולים בתבל (גם אם לא קיבל את הנובל). הרומן האוטוביוגרפי הזה מהווה לדעתי את פסגת יצירתו כי ראשית הוא עומד במבחן הקריאה הסוחפת: הרומן מרתק, אותנטי ולא מתייפייף. עוז מדהים בכתיבה חשופה וישירה, החודרת לקרביים של הדמויות (חלקן מוכרות – עגנון, זלדה, פרופסור קלוזנר, הוגו ברגמן ואחרות) ואינה עושה להן הנחות. עוז נכנס לנבכי תולדות הציונות וסיפורה בגולה (רובנו, עיר הולדתה של אימו) ובישראל, לפני הקמת המדינה ואחריה – בקהילת הסופרים וההוגים האריסטוקרטית בירושלים, בתל אביב של הסוחרים והשחיינים, בקיבוץ חולדה, במשפחת

רענן שקד

אני לא זמין

מדינות בעולם מחוקקות חוקים שמאפשרים להגביל את הזמינות של עובדים בשעות הפנאי. למה בישראל זה לא יכול לעבוד? 11.1.2019 - לילות" של "ידיעות אחרונות" ב 7" פורסם במוסף

אתמול בבוקר הלכתי לעבודה. בערב העבודה קפצה אליי הביתה וכמעט שכחה ללכת. בסוף הייתי צריך להשכיב את הילדים וביקשתי ממנה למצוא את הדלת בעצמה, אבל מאוחר בלילה הרגשתי שנתתי לה ללכת באופן שאולי לא היה לה לגמרי נעים, אז התקשרתי אליה. העבודה הייתה, כפי שציפיתי, קרירה ומרוחקת, אבל אחרי שדובבתי אותה התברר שהיא באמת נעלבה ממני, וממש תשמח – בלי לחץ, כן? – אם אני אתן לה איזה זמן עכשיו. העבודה ואני יחד כבר די הרבה שנים, ועם הזמן היא רק הפכה תלותית ונזקקת יותר. אני רואה בזה מחמאה, אבל לפעמים, אתם יודעים, קשה להגיד לה לא בלי לחשוש שהיא, חס ושלום, תעשה משהו קיצוני כמו להיפטר ממני או להיעלם לי. ואני לא יוצא דופן. ישראלים תמיד עבדו קשה יותר – שבוע שעות, ואף 42.5 העבודה הממוצע בישראל משתרע על פני אחד מאיתנו, כידוע, איננו ממוצע – ואין לכם שום דבר לגיטימי יותר ממייל או טלפון מהעבודה בשעות הערב. כמו כן טרם נולדה מודעת הדרושים הישראלית שלא תחפש “כרישים״ המוכנים “להתאבד״ על התפקיד – שוק העבודה המקומי תמיד היה, בעיני עצמו, מצדה של האוקיינוסים. ן ֶ העניין הוא שלהוציא הדוש הנצחי שיכריז למחרת באופּ בלילה״ – יופי, חמוד, 11 ייס ש״טחנו פה אתמול עד ֵ ספּ הסיבה שאין לך חיים היא שממילא הם לא יתקרבו אליך – רובנו זקוקים כיום להגנה בסיסית מול פלישת שעות העבודה לכל יתר השעות. בצרפת כבר עבר חוק המעניק לעובדים זכות להתעלם ממיילים ששלח המעסיק לאחר תום שעות העבודה. בהודו הוצע חוק זהה – בנוגע לשיחות טלפון מהבוס לאחר

רובנו זקוקים כיום להגנה בסיסית מול פלישת שעות העבודה לכל יתר השעות; הזמינות הטכנולוגית המכתיבה טשטוש גבולות תמידי בין שעות עבודה לפנאי מייצרת תרבות ששוכחת לנשום שעות העבודה – למרות שנראה שהסיכויים להעברתו הם קלושים, כי הודים הם די ישראלים בקטע הזה; הם יתקשו לוותר על ארשת החשיבות העצמית המטופשת שהם עוטים עם כל שיחה נכנסת מהעבודה, בשעה שבני משפחתם נאלצים לסתום כי הבוס הוא תמיד הילד המועדף. הזמינות הטכנולוגית המכתיבה טשטוש גבולות תמידי בין שעות עבודה לפנאי מייצרת תרבות ששוכחת לנשום, החל בלקוחות שלא יחכו למחר, דרך בוסים שהופכים לנוירוזה מהלכת, ועד לפרופורציות שבהיעדרן נראה כל ג’וב פקידותי זוטר כמציל חיים, וכל מצגת לאפליקציה, שאיש אינו מחכה לה, כהרת גורל. ברמה הזאת, לפחות, הצרפתים צודקים. ולא רק הם. גם בפסגות ההיי-טק הקליפורני מתעקשים כיום על הפרדה ברורה בין שעות עבודה לפנאי. ישראל, מצידה, עדיין לוקחת את העבודה לריאות בכל שעות היממה. אולי מדובר בשרידי האתוס המפא״יניקי, אבל סביר יותר שמדובר בעוד סימפטום לטשטוש הגבולות המוחלט – בכל התחומים - שבתוכו ישראלים חיים. מצידי לפחות, כאות הזדהות עם החוק הצרפתי, אני לא עונה לשום ווטסאפ מהמערכת בקשר לטקסט הזה אחרי השעה חמש וחצי, וגם פה באתי לקראתם.

17

מורה בתיכון הטכנולוגי “עתיד״ אופקים

חנניה הדרי

שיר לרונה לזכר רונה רמון ז״ל

לרונה ביום לכתך

הרמת משא כבד של מדינה באבלה, אך קריאות הבעל האהוב ופרי בטנך, הם מאוחדים שם, זעקו - רונה רעייתי ואת אימי, בואי ונתאחד שוב. כאן אין חללית ואין מטוס, פה מצפים לך מלאכי שמיים, יעטפו אותך בלבן כביום כלולותייך. ממרומי הרקיעים אנו נשמור את שלושת הילדים היקרים מטה. קריאה זו ירדה מהחלל, ומשכה את גופך אל העפר, בדרכך אל אהובייך. זכרו השלושה שבשמיים, שהנותרים על הארץ עיניהם צופות ודומעות. בקשה לנו היא, השאירו לנו הפרחים

ליבך ונשמתך ירונו, כאשר האילן חג במרומים. הוא ממרחקים ומגבהים מביט בך ושולח תשוקתו. אסטרונאוט כציפור במעופו, ידיו מושטות ועיניו בורקות, והחיוך הנצחי נסוך על פניו. אומר דבר אחד - אני חוזר אלייך, ואת בתפילה מחכה לדודך. גורלות נקבעים בשמיים גם גורל זה, אכזר, נקבע שם. המפגש המיוחל התפורר עד דק. בנך, אסף, אסף את שיברון ליבו, והלך בעקבות אביו, גיבורו. נסק במטוסו אל מותו, געגועיו לאביו הובילוהו אליו. התרסקות חללית, גאוות האנושות, התרסקות מטוס קרב, גאוות המדינה. אלה פקדו אותך ללא רחם, ואף לא המיסו את השברים. רונה, מאין מגייסים תעצומות נפש, לדבוק בחיים ולחלוק אותם, ללא לאות וללא גבול.

איתנו לאורך שנים. הם הנרות הדולקים, ומפיצי אור וזוהר כדי להאיר לנו מעט,

את העלטה ולהפיג תוגה, שהשארתם לנו בהעדרכם.

אתם, נוחו לכם במנוחת עולמים, ואנו נאבל על אובדן העלומים.

18

בואו קרוב, ותגיעו רחוק לימודים לתארים מתקדמים בהתאמה אישית למורים )B.A( תואר ראשון באמנות יהודית קורסים באמנות מהעת העתיקה, ® דרך ימי הביניים, התקופה המודרנית ועד לאמנות עכשווית. מבחר קורסים יחודיים העוסקים ®

המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות לימודי תעודה בעריכת לשון – תוכנית מתוקשבת תוכנית חד שנתית המיועדת לבעלי תואר ראשון. נרשמים 25- *פתיחת התוכנית מותנית ב )M.A( תואר שני בחקר הלשון העברית תואר שני בשנתיים, ® ניתן לרכז את הלימודים ביומיים. תוכנית מקוצרת לבעלי תעודת עריכת ® לשון מאוניברסיטת בר-אילן. בלשון )Ph.D( תואר שלישי העברית ובלשונות שמיות בואו לחקור את השפה העברית! לפרטים: 03-5318226 Hebrew-language.dept@biu.ac.il hebrew.biu.ac.il

)M.A( תואר שני בספרות עם ישראל

תוכניות ומגמות מיוחדות לתואר השני: ® מדרש ואגדות חז"ל / ספרות עברית בימי הביניים / ספרות חסידית / ספרות עברית חדשה / מגמות ביידיש ובלאדינו. קורסי יידיש ולאדינו למתחילים ומתקדמים. ® קורסים בכתיבה יוצרת - פרוזה ושירה. ® לימודי תעודה - "כוחם המרפא של הסיפורים החסידיים" מתאים במיוחד למורים ולאנשי חינוך, למטפלים ואנשי ספרות.

בהתמודדות עם טראומה, שואה, טרור ומחלות, היחס לאחר ולחריג. מתאים במיוחד לסטודנטים הלומדים פסיכולוגיה, חינוך, תקשורת, מדעי המדינה ולמעוניינים להמשיך את לימודיהם לתרפיה באמנות. אפשרות לשילוב סדנאות יצירה ® במהלך התואר. )Ph.D( תואר שלישי באמנות יהודית התמחות בחקר התרבות החזותית היהודית והישראלית עם טובי החוקרים.

)Ph.D( תואר שלישי בספרות עם ישראל תחומי מחקר ייחודיים וליווי אישי עד להשלמת התואר. לפרטים:

לפרטים:

03-5318235 / 03-5318621 hebrew-literature.dept@biu.ac.il hebrew-literature.biu.ac.il

052-2680798 / 03-5318413 rachel.hanig@biu.ac.il jart.biu.ac.il

₪ 1,000 מלגה על-סך 2019 לכל מי שיירשם לתואר עד סוף פברואר * המלגה מותנית בעריכת תוכנית לימודים ותוענק במהלך הלימודים

ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ פתוחה! והצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים הרשמה בר-אילן כתבו בגוגל:

לשעבר מנהל תיכון ברנקו וייס במודיעין ומנהל אגף החינוך בקריית מלאכי; כיום מרצה לצוותים חינוכיים, הורים ותלמידים, ויועץ ארגוני בתחום החינוך

מיכאל בן שטרית

מדוע כה חשוב להעמיד את החינוך במרכז במערכת הבחירות הקרובה לכנסת ממשלת חינוך לאומית

חינוך כי הילדים שלנו צריכים מערכת שמכינה אותם אל העתיד ולא אל העבר. כי הילדים הללו הם העתיד הביטחוני, החברתי והכלכלי שלנו! חינוך כי החברה האלימה שלנו היא כישלון חינוכי – כאשר אנו לא נותנים מקום רב לחינוך הערכי, אין פלא שרוב הישראלים לא רוצים ילד בעל צרכים מיוחדים בקרבת ילדיהם. חינוך כי המורים הם אנשים הראויים להערכה מעצם בחירתם להיות מורים ואנשי חינוך בחברה שבה הרווח האישי הוא המניע העיקרי, ואנו צריכים לטפח אותם ואת מקצועיותם. חינוך כי כל תחומי החיים האחרים הם הוצאה, ורק חינוך, רוח ותרבות הם השקעה. הגיע הזמן להבין שאת מה שלא משקיעים בחינוך, מוציאים ברווחה, בשיטור ואכיפה, בכליאה וחוזר חלילה. לפני כשלושה חודשים התקיימו הבחירות לרשויות המקומיות במדינת ישראל. במשך חודשים רבים, בכל מקום בארץ, קיבלה מערכת החינוך מעמד של כוכבת על. בעלת התפקיד הראשי בהצגה. כל מועמד הציג תוכנית חינוכית והבטיח כי הוא יהפוך את עירו לאימפריית חינוך! כאדם שפועל שנים רבות בשדה החינוכי, אני מאמין שהעברת מרכז הכוח החינוכי אל הרשויות המקומיות מגדילה את הפערים בחברה הישראלית. רשויות חזקות יעניקו חינוך טוב יותר, ורשויות חלשות יכרעו על ברכיהן לפני עמותות וארגונים שיסייעו להן לצמצם את הפערים. גדלתי בפריפריה, נזרקתי ממערכת החינוך, אך בדם, יזע ודמעות הצלחתי לשנות את עתידי. מי שבוחר במודע לגזור את עתידם של ילדים מהכנסתם של הוריהם, אינו ראוי להיות נבחר ציבור ואינו ראוי להיות מנהיג! אזרחי ישראל, ילדינו ונכדינו חשופים, במערכת החינוך, לאלימות קשה ששום הישג לימודי לא יקטין את נזקיה. רק העמדת מערכת החינוך במרכז, טיפוח אנשי החינוך ותמיכה בהם, שינוי סדר העדיפויות והתכנים כך שיעניקו כישורי חיים, תחושת מסוגלות וערך עצמי לבוגרים - רק הם המפתח לאושר ולחוסן הלאומי שלנו.

זה שנים רבות מערכת החינוך שלנו נמצאת במשבר גדול! בזמן שהעולם מתקדם ומשתנה בקצב מסחרר, מערכת החינוך שלנו קפאה על שמריה והיא נעשית יותר ויותר לא רלוונטית לעתידם של ילדינו. מערכת החינוך כופה על כל שותפיה מצוקות וסבל רב, מפקחת את עצמה למוות. חונקת את היצירתיות של התלמידים ואת הרוח והנפש של המורים. וההורים? נלחמים מלחמות מיותרות באנשים הלא נכונים! בעוד זמן לא רב נלך כולנו אל הקלפי. המפלגות יתהדרו באנשי ביטחון בכירים. בכלכלנים מהשורה הראשונה, באידאולוגים וידוענים. כמה מראשי המפלגות יילחמו כדי לצוד את אנשי החינוך הבכירים? מי מהם ימהר לקיים מסיבת עיתונאים כדי להציג את איש החינוך שהסכים לחבור אליו? האם תקום מפלגה שתפעל אך ורק על פי מועצת חכמי החינוך שלה? ראשי המפלגות החברתיות ינאמו ויבטאו צער עמוק על יוקר המחיה ועל הפערים בחברה ויבקשו את המנדט לעשות "צדק חברתי". חלק מהם יטריחו עצמם ויגיעו לבקר בפריפריה, ויודיעו כי כאשר הם יהיו בתפקיד הבכיר ובידיהם תופקד השררה, הם יצמצמו. יעשו. יתקנו. במערכת הבחירות הקרובה יש להעמיד במרכז את החינוך: ילדים בישראל נמצאים מתחת לקו העוני, 800,000 חינוך כי וכדי שתהיה להם הזדמנות לצאת משם, הם צריכים חינוך שיטפח בקרבם את היוזמה ואת תחושת המסוגלות. אני מאמין שהעברת מרכז הכוח החינוכי אל הרשויות המקומיות מגדילה את הפערים בחברה הישראלית; רשויות חזקות יעניקו חינוך טוב יותר, ורשויות חלשות יכרעו על ברכיהן לפני עמותות וארגונים שיסייעו להן לצמצם את הפערים

20

בואו קרוב, ותגיעו רחוק לימודים לתארים מתקדמים בהתאמה אישית למורים

בתלמוד )M.A( תואר שני למורות ולמורים תואר שני בשנה אחת בלבד. ® אין צורך ברקע מוקדם. ® מגוון עשיר של קורסים ותחומי ידע. ® דגש על סיפורי האגדה וההלכה המודרנית. ® מרחב פתוח ללימוד ולשיח משותף ® לסגל ולסטודנטים. בתלמוד )Ph.D( תואר שלישי ליווי אישי עד לסיום התואר.

בתנ"ך )M.A( תואר שני תואר שני בשנה אחת בלבד ® (יום בשבוע במשך שלושה סמסטרים או יומיים במשך שנה). מורים הזכאים למלגת לימודים מטעם ® ארגון המורים, יקבלו מלגה משלימה. טובי המרצים והחוקרים. ® 2.0 בתנ"ך )M.A( תואר שני בחדשנות פדגוגית לימוד תנ"ך בשיטות חדשניות ובשילוב ® כלים דיגיטליים. לימודים במשך יום בשבוע במשך שנתיים. ® סיורים במרכזי חינוך ברחבי הארץ. ® בתנ"ך )Ph.D( תואר שלישי בואו לכתוב דוקטורט עם חוקרים בעלי שם עולמי בתחומם. לפרטים: 03-5318229 Bible.dept@biu.ac.il bible.biu.ac.il

במחשבת ישראל )M.A( תואר שני תוכנית ייחודית למורים ללימודי מוסמך במחשבת ישראל אפשרות לתוכנית מרוכזת לתואר שני ® בשנה אחת. "הרחבת הסמכה" בהוראת מחשבת ישראל ® בחינוך הממלכתי ובחמ"ד. )M.A( תואר שני ב"תרבות יהודית ישראלית" בין התוכניות היחידות בארץ המקנות "הרחבת הסמכה" להוראת המקצוע החדש "תרבות יהודית ישראלית". הדתה וחילון במערכת החינוך, התמודדות ® עם שאלות הזהות הישראלית בעת הזאת. מלגות עידוד מטעם משרד החינוך. ® )Ph.D( לימודים לתואר שלישי תחומי מחקר מרתקים. לפרטים: 03-5318421 eynat.zuckerman@biu.ac.il jphilosophy.biu.ac.il

לפרטים:

03-5318612 / 03-5318593 Talmud.dept@biu.ac.il talmud.biu.ac.il

₪ 1,000 מלגה על-סך 2019 לכל מי שיירשם לתואר עד סוף פברואר * המלגה מותנית בעריכת תוכנית לימודים ותוענק במהלך הלימודים

ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ פתוחה! והצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים הרשמה בר-אילן כתבו בגוגל:

יו״ר התאגדות מנהלי בתיה״ס ומנהל תיכון מעיין-שחר, עמק חפר

מנשה לוי

הרפורמה שהחליט עליה משרד החינוך בנוגע לתלמידי החינוך המיוחד בעת האחרונה יש בה כדי להרע את המצב מבחינת תלמידים בעלי מוגבלות ככה לא בונים רפורמה בחינוך המיוחד

הנדרשים להם, ולבתי הספר לא תהיה האפשרות לסייע לאותם תלמידים ולתת מענה לצרכים המיוחדים שלהם. מדובר בסגירת עשרות בתי ספר לחינוך מיוחד ובפגיעה קשה בעשרות אלפי תלמידים עם צרכים מיוחדים. החוק קובע כך: ילדים עם מוגבלויות שנחשבות מורכבות פחות (משכל גבולי, עיכוב התפתחותי ושפתי, לקויות למידה והתנהגות מאתגרת) ילמדו בחינוך הרגיל. ועדה בבית הספר תקבע אם הם זכאים לתמיכה מתקציב בית ספרי, שהיום , ולא 5.4% - מחולק לפי אחוז קבוע מסך תלמידי בית הספר לפי מספר הילדים שנדרשים לקבל ממנו תמיכות בפועל – .8% ששיעורם עומד על תלמידים עם מוגבלויות מורכבות יותר (ילדים עם אוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית, עיוורון, חירשות, קשיים נפשיים, מוגבלות פיזית ומחלות ותסמונות נדירות) יצטרכו לעבור ועדות השמה ששמן שונה (עד הרפורמה מי שרצה שילוב עבר ועדת שילוב בבית הספר על ידי אנשים שמכירים את הילד - וועדות אלו בוטלו), המורכבות מאנשי משרד החינוך בעיקר (נציג משרד החינוך בראש, שני מפקחים, נציג שלטון מקומי ונציג הורים שאפשר לקיים את הדיון בלעדיו – כלומר אפס אנשים שמכירים את הילד), והוועדה תקבע

לאחרונה החליט משרד החינוך על רפורמה בנוגע לילדי החינוך המיוחד, המתקנת גם את חוק החינוך המיוחד משנת , וזאת ללא שיתוף המנהלים, המורים, אנשי המקצוע 1988 וארגוני הורים. לרפורמה מתנגדים ארגוני המורים, מנהלי בתי הספר, ועד ההורים הארצי ומנהלי מחלקות החינוך בשלטון המקומי. למעשה, כל מי שאמורים ליישם את הרפורמה מתנגדים לה! על פי הרפורמה, רף הזכאות לקבלת שירותי חינוך מיוחד יעלה. לדוגמה: ילדים בעלי משכל גבולי, מוגבלות נפשית, לקויות למידה, עיכוב התפתחותי והתנהגות מאתגרת, בעלי תפקוד גבוה ובינוני, קיבלו עד כה סל שירותי חינוך. לאחר העברת החוק הם ישולבו שילוב מלא בכיתות רגילות ללא סל תמיכה. - כאשר ₪ מיליון 300 - משרד החינוך תקצב את הרפורמה ב . בתקצוב הזה למעשה ₪ מיליון 900 העלות הנדרשת היא פוגעים קשות בתלמידי החינוך המיוחד שיעברו לבתי הספר הרגילים. חוק החינוך המיוחד שנחקק לאחרונה ביוזמת משרד החינוך סולל את הדרך לכך שתלמידים רבים עם צרכים מיוחדים יגיעו למסגרות הרגילות ללא סל תמיכות ושירותים מיוחדים

22

חוק החינוך המיוחד שנחקק לאחרונה ביוזמת משרד החינוך סולל את הדרך לכך שתלמידים רבים עם צרכים מיוחדים יגיעו למסגרות הרגילות ללא סל תמיכות ושירותים מיוחדים הנדרשים להם ולבתי הספר לא תהיה האפשרות לתת מענה לצרכים המיוחדים שלהם אם הילד זכאי לקבל שירותים, ואם ייקבע שהוא זכאי לכך - מה היקף השירותים שהוא יקבל (כמה שעות). אחרי שתיקבע זכאות בוועדת ההשמה (ששמה שונה לוועדת זכאות ואפיון), הורה יוכל לבחור אם הוא רוצה שהילד שלו ילמד במסגרת נפרדת של חינוך מיוחד (כיתת חינוך מיוחד או בית ספר לחינוך מיוחד) או בכיתה “רגילה״ בבית ספר “רגיל״, בכפוף לחריג (רחב) שמתיר לאותה ועדה להחליט שהבחירה של ההורה עלולה לפגוע בילד או בסביבתו. אז מה הבעיה בעצם? א. ילדים עם מוגבלויות שנחשבות מורכבות פחות - עד היום הם למדו בכיתה רגילה או בכיתת חינוך מיוחד, וההפרש בתקציב משמעותי מאוד: בכיתה רגילה ילד היה יכול ש״ח לשנה, במקרה הטוב, ובכיתת חינוך 7,000 לקבל עד ש״ח לשנה. מעתה כל הילדים לומדים 30,000 - מיוחד כ בכיתות רגילות (צעד מבורך לכאורה) אבל בתקציב של כ- ש״ח לשנה, שהרי אם מכניסים למערכת עוד ילדים 6000 שצריכים את התקציב הבית-ספרי, כל ילד יקבל פחות. המשמעות - תלמידים רבים לא יקבלו את המענה שהם זקוקים לו (ולכן עד היום העדיפו כיתות חינוך מיוחד), מצבם עלול להידרדר והם אפילו עלולים לנשור ממערכת החינוך.

ב. ילדים עם מוגבלויות מורכבות יותר, שנקבעה זכאותם לקבל שירותי חינוך מיוחד, יקבלו תקציב נמוך מאוד בשילוב - ועשיר מאוד בחינוך המיוחד, דבר שהופך את בחירת ההורים לסוג של אשליה ואת האפשרות לשילוב לאפשרות לא רלוונטית. המשמעות - מי שיש לו כסף ישלים מכספו וישלב את ילדו, ומי שאין לו, ייאלץ להמשיך לבחור בחינוך הנפרד. כפועל יוצא מכך גורמים להפרדה של ילדים עם מוגבלויות מהחברה, להנצחת הדעות הקדומות בנוגע אליהם ולפגיעה בהזדמנות שלהם להשתלב בחברה גם בעתיד. ג. למעשה, החוק הזה הוא חוק עוקף בג״ץ - כי כבר , בית המשפט קבע שיש 2007 - ו 2004 , ובשנת 2002 בשנת פגיעה בזכותם של ילדים לשוויון, לחינוך ולשילוב, ועל כן על משרד החינוך להשוות את התקציבים של ילד הלומד בחינוך המיוחד לאלה של ילד הלומד בשילוב, משום שמדובר באותו ילד. ד. החוק הזה הוא בניגוד למסקנות ועדת דורנר, שישבה על , וקבעה חד משמעית, שכדי לתקן את 2007 המדוכה בשנת אפליית תלמידי החינוך המיוחד, חייבים לשנות את שיטת התקצוב באופן שהתקציב ילך אחרי הילד. כי ללא שינוי

23

זה גם אין כל משמעות לבחירת ההורים ולא יהיה שינוי אמיתי ברמת התמיכה בתלמידי החינוך המיוחד שישולבו הוקצבו לבינוי ₪ בחינוך הרגיל. מיליארד ומאתיים מיליון כיתות חינוך מיוחד בארבע השנים הקרובות. המשמעות - יותר השקעה בחינוך המיוחד הנפרד. אילו השקיעו חצי מהסכום בשילוב - היו מיישמים באופן מלא את מסקנות ועדת דורנר, שהמליצה שהתקציב ילך אחרי הילד, והיה נוצר תמריץ לשילוב תלמידי החינוך המיוחד בכיתות רגילות, והורים רבים יותר היו בוחרים בשילוב אמיתי הנותן מענה נכון לילדים המשולבים. בשנה הראשונה ליישום הרפורמה קרוב לוודאי שהורים רבים יבחרו לשלב את ילדיהם בחינוך הרגיל, פשוט כדי שלילדיהם לא יהיה התואר של תלמיד חינוך מיוחד. להערכתי, מהר מאוד יבינו ההורים את המלכוד, וירצו, בשנה השנייה, להעביר את ילדיהם בחזרה לחינוך המיוחד הנפרד משום שילדיהם לא קיבלו את המענים המתאימים בחינוך המשולב בכיתות הרגילות. כאמור, מדובר ברפורמה שכולם מתנגדים לה - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ארגוני המורים, התאגדות המנהלים, אנשי מקצוע, אנשי אקדמיה, ועד ההורים הארצי ועשרות ארגוני הורים, ומשרד החינוך פשוט הולך נגד הזרם ומעביר חוק שמרע את המצב הקיים מבחינת הילדים עם שילוב תלמידי החינוך המיוחד בחינוך הרגיל חשוב מאוד לחיזוק החברה הישראלית; ואולם מערכת החינוך כיום אינה ערוכה לרפורמה מרחיקת לכת, כמו זו המוצעת, מהיבטים רבים, שהחשובים בהם הם הכשרת צוותי ההוראה והכשרת תשתיות בתי הספר

מוגבלות. שילוב תלמידי החינוך המיוחד בחינוך הרגיל חשוב מאוד לחיזוק החברה הישראלית. ואולם מערכת החינוך כיום אינה ערוכה לרפורמה מרחיקת לכת, כמו זו המוצעת, מהיבטים רבים מאוד, שהבולטים והחשובים בהם הם הכשרת צוותי ההוראה שמעולם לא הוכשרו בתחום החינוך המיוחד, והכשרת תשתיות בתי הספר, בייחוד הוותיקים שנבנו לפני שנים רבות, לקליטת תלמידים עם צרכים מיוחדים והכלתם. יש להיזהר מאוד בקצב הטמעת רפורמה שכזאת כדי שלא תהיה בכייה לדורות. אני קורא למנהלי בתי הספר, ארגוני המורים, מנהלי מחלקות החינוך, ועד ההורים הארצי, לעצור את יישום הרפורמה בחינוך המיוחד. מדובר ברפורמה פוגענית, שתזיק לאלפי תלמידי החינוך המיוחד שישולבו בבתי הספר הרגילים ולא יקבלו את המענים אשר להם הם ראויים. המנהלים יגלו את ההשלכות הקשות של הרפורמה כאשר כל אחד מהם יידרש לקלוט עשרות תלמידי חינוך מיוחד בבית ספרו ללא תקצוב מתאים, ללא הכשרה מתאימה של סגל המורים וללא תשתיות מתאימות, תוך פגיעה ודאית של הרפורמה בתלמידי החינוך המיוחד, בתלמידים המשולבים, בתלמידים הרגילים ובמורים. אנא, עצרו כעת את יישום הרפורמה לפני שהרפורמה תתחיל לפגוע בילדי החינוך המיוחד!

24

החדשנות מורה על אחוה המכללה האקדמית אחוה, הסטארט אפ של האקדמיה, מציעה לימודים לתואר שני הכוללים מגוון קורסים חדשניים קורס יזמות סדרת הרצאות מפגש עם אנשים מובילים )2019 ויזמים חינוכיים וחברתיים (ייפתח במרץ קורס בשילוב רובוטיקה למידת הוראה וניהול דרך בנייה של רובוטים קורס דיגיטל ורשתות חברתיות היכרות עם הכוח של הרשתות החברתיות במערכת החינוך וכיצד ניתן לעשות בהן שימוש מסע לפינלנד למידת שיטות לימוד מארצות מצליחות התכניות שלנו: מינהל מערכות חינוך M.Ed. (מסלול עם תזה ובלי תזה) חינוך מיוחד M.Ed. ותעודת מורה מומחה בהערכה וטיפול בלקויות למידה חינוך מתמטי לבית הספר היסודי M.Ed. תרבות עם ישראל והוראתה M.Ed. תואר שני בהוראה M.Teach בהתמחויות: היסטוריה, לשון, מדעים וספרות.

27.3.19 | יום שלישי | יום פתוח

ה ל ל כ מ ה ת ב ר ק ב ת ב כ ר ת נ ח ת ה ח ת פ נ ה ל ל כ מ ל ס ו ב ו ט ו א י ו ו ק , ם כ ת ו ש ר ל חדש! קרית מלאכי יואב

למידע ופרטים נוספים * 3622 new.achva.ac.il

אחוה המכללה האקדמית

אבחונים דידקטיים ופסיכו דידקטיים, אסטרטגיות למידה, מכון אור

ד״ר אורה שדה

אבחונים דידקטיים ופסיכו דידקטיים, מכון בן יעקב

ד״ר בן יעקב

עצות מעשיות לסיוע לתלמידים המתמודדים עם קשיי קשב וריכוז הצגת גישה מעשית ואופטימית לאפשרויות הנתונות בידי הורים ומחנכים לסיוע לילדים המתקשים

כמו הקראת שאלות, מתן תשובות בעל פה, הפחתת החומר הנלמד. לרוב הילד מגיב בחיוך ומבטא הקלה ממשהו שהעיק עליו. חשוב לשתף את ההורים בכך שממצאי האבחון הפסיכו- .2 דידקטי עוזרים לברר את מקור הקשיים הרגשיים של הילד (למשל, לחצים, פחד להיכשל). בהקשר הזה ראוי לשים לב לחילופי תפקידים המתרחשים כשההורה נקלע למצב של אין ברירה, למשל: הוא הופך להיות אחראי להכנת שיעורים, עונה במקום ילדו - כדי למנוע מילדו את המבוכה הנגרמת מהיותו חשוף בקשייו לפני חבריו לכיתה ולפני המורה. ממצאי האבחון הפסיכו-דידקטי מסייעים לקבל הוראה .3 מתקנת בגין קשיים נפוצים, כמו: קושי להבחין בצליל מילים שפוגע בהבנת הנקרא ובניסוח, וכן להמליץ על אסטרטגיות למידה המתמקדות בהבנת העיקר, כמו קריאה גלובלית (קריאה של מילים שלמות, במקום קריאה לפי ניקוד שמעצבן את הילד המתאמץ להבין את העיקר, בקצב הנדרש לפי גילו). להקפיד על שגרה קבועה, של הרגלים קבועים: להשתדל .4 להקצות זמן מוגבל לצפייה בטלוויזיה ולשימוש בטלפון החכם, להקפיד על אכילת ארוחת בוקר ועל התארגנות בזמן ליציאה לבית הספר. לדאוג לשעות שינה מספיקות: שינה מספקת מבטיחה .5 תפקוד טוב למוחרת, ועוזרת להפחתת בעיות קשב וריכוז.

המושג קשב וריכוז נעשה מטבע לשון השגור בפי כול. כל התנהגות חריגה שלא יודעים את פשרה - ממהרים לומר שהיא נגרמת מבעיות של קשב וריכוז. מוסכם על דעת רבים שזו בעיה נוירולוגית, ויש לאבחן אותה על ידי או מוקסה) ולפי האבחון להחליט tova נוירולוג (אבחון אם יש צורך לקחת תרופה. חלק מהאנשים מייחסים לכך משמעות רגשית. העובדה היא שרבים מהילדים שיש להם בעיות קשב נהפכים לאנשים יצירתיים, אנשי עסקים, רופאים, אדריכלים, שפים, זמרים, דוגמנים, ונוטים לעיסוק במקצועות אומנותיים ויצירתיים. במאמר זה אנו מציעים מקבץ של עצות שימושיות שיכולות להיות לעזר להורים ולמורים המבקשים לסייע לילדים המתקשים. המטרה של העצות שלהלן היא להבטיח שילד מתקשה יוכל לבטא את מלוא יכולתו, ויהיה מאושר, במקום להתמודד עם קשיים בלימודים, קשיי קשב וריכוז ובעיות בהתנהגות. עצות מעשיות למחנכים ולהורים המבקשים לסייע 28 לילדים בעלי קשיים של קשב וריכוז חשוב לומר לילד שמטרת האבחון הפסיכו-דידקטי .1 (המורחב) היא למצוא את החלק החזק שבו כדי שהוא יקבל ציונים טובים, וזאת במקום לומר לו: כדי לברר במה קשה לך. חשוב להסביר לו שהאבחון יאפשר לו לקבל הקלות

26

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online