ארגון המורים - השתלמויות תשע"ט 2018-2019

ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנות ויצירה • לימודי תעודה • קורסי רשות • ה מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת בארץ ובחו”ל • אנגלית בכל הרמות • השתל כזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעלי תפקידים • צפייה מודרכת בתיאטרו העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנות ויצירה • לימודי תעודה • קורסי ר תלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת בארץ ובחו”ל • אנגלית בכל הרמו מויות מרוכזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעלי תפקידים • צפייה מודרכת וקולנוע • העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנות ויצירה • לימודי תעו רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת בארץ ובחו”ל • אנגלית • השתלמויות מרוכזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעלי תפקידים • צפי בתיאטרון וקולנוע • העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנות ויצירה • לי • קורסי רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת בארץ ובחו”ל • הרמות • השתלמויות מרוכזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעלי תפקידים • רכת בתיאטרון וקולנוע • העצמה ואימון אישי • הנחייתקבוצות • מחשבים • אומנות ויצירה • ל דה • קורסי רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת בארץ ובחו” בכל הרמות • השתלמויות מרוכזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעלי תפקיד מודרכת בתיאטרון וקולנוע • העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנות ויצי תעודה • קורסי רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת בארץ ו גלית בכל הרמות • השתלמויות מרוכזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעלי צפייה מודרכת בתיאטרון וקולנוע • העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנ לימודי תעודה • קורסי רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת ב • אנגלית בכל הרמות • השתלמויות מרוכזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעל • צפייה מודרכת בתיאטרון וקולנוע • העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנ לימודי תעודה • קורסי רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת ב • אנגלית בכל הרמות • השתלמויות מרוכזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעל • צפייה מודרכת בתיאטרון וקולנוע • העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • א רה • לימודי תעודה • קורסי רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מו ובחו”ל • אנגלית בכל הרמות • השתלמויות מרוכזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכ תפקידים • צפייה מודרכת בתיאטרון וקולנוע • העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחש נות ויצירה • לימודי תעודה • קורסי רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהד בארץ ובחו”ל • אנגלית בכל הרמות • השתלמויות מרוכזות • לימודי תעודה • קורסי רשות • ה מקוונות - למידהמרחוק • סמינר יהדותמורשתבארץ ובחו”ל • אנגליתבכל הרמות • השתלמויו השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעלי תפקידים • צפייה מודרכת בתיאטרון וקולנו ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנות ויצירה • לימודי תעודה • קורסי רשות • ה מקוונות - למידהמרחוק • סמינר יהדותמורשתבארץ ובחו”ל • אנגליתבכל הרמות • השתלמויו העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנות ויצירה • לימודי תעודה • קור השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת בארץ ובחו”ל • אנגלית בכ השתלמויות מרוכזות • לימודי תעודה • קורסי רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מר נר יהדות מורשת בארץ ובחו”ל • אנגלית בכל הרמות • השתלמויות מרוכזות השתלמויו בארץ ישראל • הכשרת בעלי תפקידים • צפייה מודרכת בתיאטרון וקולנוע • העצמה ואי הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנות ויצירה • לימודי תעודה • קורסי רשות • השתלמויו - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת בארץ ובחו”ל • אנגלית בכל הרמות • השתלמויו ה תלמויות תשע"ט 2018-2019 הלימודים לכלל עובדי ההוראה: גננות, מורים ביסודי ובעל יסודי לכלל המורים בשבתון ושאינם בשבתון תשע”ט קורסי החובה מוכרים לגמול השתלמות, לעוז לתמורה ורובם גם לאופק חדש ע”י משרד החינוך

תוכן העניינים

ברכות, נהלים וטפסים

3-16

קורסים אזור ירושלים, מודיעין, מכבים רעות

21-45

קורסים אזור באר-שבע ואשדוד

46-62

קורסים אזור חיפה והקריות

63-102

קורסים אזור הצפון (כרמיאל, נצרת עלית)

103-112

קורסים אזור תל-אביב והמרכז

113-147

קורסים - כלל ארצי

148-183

קורסים מקוונים - למידה מרחוק

150

קורסים משותפים ולימודי תעודה סמינר קהילות ישראל בחו"ל ליטא ופולין, רומניה, ספרד ופורטוגל ויוון שבועות מרוכזים בארץ

168

174

177

המסלול להכשרת בעלי תפקידים

180

2

ה | נ | מ | ז | ה

ברכות, נהלים וטפסים

מורים יקרים, אנו מברכים את היוצאים לשנת שבתון ומקדמים בברכה את המורים המעוניינים בהמשך פיתוח מקצועי וקידום. אנו מזמינים אתכם לקבל ייעוץ אישי בהכנת תוכנית לימודים המותאמת לצרכים של כל משתלם בהתאם לנדרש עבורו. על מנת לסייע במילוי נכון של הטפסים ניתן יעוץ פרטני ללא עלות ליוצאים לשבתון הנדרשים לקרן ההשתלמות, למשרד החינוך ולצורך הרשמה לקורסים במח’ לפיתוח מקצועי והשתלמויות של ארגון המורים וכן מתן מידע לגבי זכויות וחובות בשנת השבתון. לתאום מפגש, עם מנהלי היחידות לפיתוח מקצועי והשתלמויות במחוזות השונים ראו בהמשך. אנו ממליצים  להסתייע בניסיוננו המצטבר כדי לעבור את שנת השבתון בקלות, בהנאה ובסיפוק. ההזמנה לייעוץ מתאימה לכלל עובדי ההוראה בעולם הישן, ברפורמת “עוז לתמורה” וברפורמת “אופק חדש” (גננות, יסודי, חט”ב וחט”ע) היוצאים לשבתון ולמורים בפועל וגימלאים. בנוסף למגוון הרחב של ההשתלמויות אנו שמחים לבשר למורים בשבתון שרובן מוכרות בנוסף לגמול השתלמות, עוז לתמורה גם לכל דרגות אופק חדש. מורים ב”אופק חדש” שימו לב: באפשרותכם לצבור בשנת השבתון את מירב השעות הנדרשות לקידום בדרגת “אופק חדש”. המחלקה לפיתוח מקצועי והשתלמויות של ארגון המורים דואגת לך להרחבת אופקים, להעשרה תרבותית, להתעדכנות בחידושים, לקידום בדרגה, בגמולים ובשכר. במטרה להעניק לכם שירות יעיל ונוח הרחבנו השנה את מעגל מרכזי ההשתלמויות ופתחנו מרכזים נוספים המצטרפים למרכזי ההשתלמויות הקיימים ב: חיפה, כרמיאל, קריות, ב”ש ואשדוד, יבנה, ראשל”צ, ת”א, נס-ציונה, מודיעין, י-ם וכ”ס. יחידות הלימוד במרכזי ההשתלמות של 16 לידיעתכם: מורה בשבתון הלומד את כל ארגון המורים, זכאי לשני קורסי בונוס בתאום עם מנהל היחידה לפיתוח מקצועי. בברכה, - ת”א-מרכז ד”ר שוש וינטר - מנהלת היחידה לפיתוח מקצועי והשתלמויות - נגב-דרום         מגי שלו - מנהלת היחידה לפיתוח מקצועי והשתלמויות - ירושלים-מודיעין אלי משה - מנהל היחידה לפיתוח מקצועי והשתלמויות - חיפה והקריות גבי הורנונג - מנהל היחידה לפיתוח מקצועי והשתלמויות - כרמיאל והצפון מוחלס חמזה - מנהל היחידה לפיתוח מקצועי והשתלמויות חיים רוטרו - רכז השתלמויות להכשרת בעלי תפקידים

3

דבר יו”ר הנהלת ארגון המורים העל יסודיים מורים יקרים,

השתלמויות הן כלי מרכזי לקידום המקצועי של כל בעל מקצוע, בכלל זה המורים ומכאן החשיבות שאנו מייחסים להתפתחות המקצועית, להרחבת הידע ולהעשרה של המורים. לאור זאת דאגנו במהלך השנים לפתח ולהרחיב את ההיצע והמגוון של ההשתלמויות והתחומים בהם תוכלו לבחור ולהשתלם. גם השנה הוכנסו קורסים חדשים וחידושים שונים, בכללם השתלמויות מקוונות, כל זאת מבלי להתפשר על איכות ורמה. כעת, כשהרפורמה “עוז לתמורה” הולכת ומתרחבת, נושא ההשתלמויות מקבל משנה תוקף, גם לאור העובדה שההשתלמויות הן חלק מהדרישות לקידום בדרגה ולקבלת תפקיד. ארגון המורים שוקד, בשנים האחרונות, יחד עם משרד החינוך, על פיתוח והרחבה של מערך השתלמויות בנושאים שונים אשר להם נגיעה לרפורמה ואשר יעזרו למורים העובדים במסגרתה ליעל ולשפר את עבודתם, ואף להקל עליה. אגב כך, בשנה האחרונה התקיימו בהצלחה קורסים לבעלי תפקידים בביה”ס ואנו ממשיכים גם השנה בהכשרת בעלי תפקידים במסגרת “עוז לתמורה”. אנו שמחים על כך שמורים רבים מאד בוחרים להשתלם דרך ארגון המורים, מתוך שהם מוצאים במגוון המוצע את שמעניין אותם. כאמור, המגוון רחב ואני מקווה שכל אחד מכם ימצא את שמעניין ומהנה אותו ובכך ישפר את יכולתו המקצועית ואת שכרו.

בברכה, רן ארז יו”ר הנהלת ארגון המורים

דבר יו”ר המחלקה

מורים יקרים, אנו מקדמים בברכה חמה את המורים היוצאים לשנת שבתון, שנה של השתלמות, התפתחות מקצועית והעשרה אישית. אנו מאחלים לכל ציבור המורים הפעילים והגמלאים, שנת השתלמויות מועילה, פורייה, מעניינת ומאתגרת. הצוות המקצועי, מנהלי היחידות לפיתוח מקצועי  והשתלמויות ואנכי, מזמינים אתכם לקחת חלק במגוון הרחב של קורסים והשתלמויות המוצעים על ידנו ואשר מפורסמים בחוברת זאת וכן באתר האינטרנט של ארגון המורים בקטגוריה: “השתלמויות ופיתוח מקצועי”. לקראת שנה”ל תשע”ט הוספנו והרחבנו את מערך ההשתלמויות המקוונות וכן קורסים מיוחדים ומעניינים בשבועות מרוכזים וסמינרים להכרת קהילות ישראל בחו”ל. אני מאחל לכולנו שנת השתלמות פוריה, מהנה ומועילה.

בברכה, יעקב אופק יו”ר המח’ לפיתוח מקצועי והשתלמויות

4

מידע כללי למשתלמים בשנת הלימודים תשע”ט מרכזי הפיתוח המקצועי וההשתלמויות של ארגון המורים מציעים למורים בשנה”ל תשע”ט מגוון רחב של השתלמויות בתחומים שונים. ההשתלמויות מיועדות למורים בשבתון, החוסכים בקרנות ההשתלמות של הבנק הבינלאומי הראשון ולמורים שאינם בשבתון. מרבית הקורסים מוכרים כלימודי חובה ומקנים גמול השתלמות גם לעוז לתמורה ורובם מוכרים גם ל”אופק חדש”. לוח המפגשים בקורסים השונים צמוד ללוח שנת הלימודים, ובימי חופשות ביה”ס, לא מתקיימים מפגשים למעט קורסים מרוכזים. הערות בתוך פירוט הקורסים נא תשומת לבכם להערות המופיעות בפרסום המפורט בתוך החוברת - יש לשים לב לעדכונים מעת לעת באתר ההשתלמויות בארגון בהתאם לצורך. ט.ל.ח. הרשמה לקורסים 365 של מרכזי הפיתוח המקצועי וההשתלמויות של ארגון המורים קוד מוסד רישום דרך אתר ארגון המורים הן למורים v כדי להתיעל ולהקל על תהליך הרישום, יעשה בשנת שבתון והן למורים פעילים וגמלאים. להכנס לפתוח מקצועי והשתלמויות • www.igm.org.il כתובת האתר הרשמה - למורים בשנת שבתון בלבד   רגע לפני שאתם ניגשים לרישום בפועל . מומלץ לקרא את המדריך למשתלם באתר הקרן כדי לדעת מהן זכויותכם וחובותיכם 1 בשנת השבתון . מומלץ לעיין בחוברת ההשתלמויות שקבלת, לבחור את הקורסים המעניינים, אתכם 2 המועדים המתאימים וכו’ ורק אחר כך לבצע את הרישום עצמו. בכל שלב ניתן להתייעץ עם מנהלי היחידות לפיתוח מקצועי שבאזורך. שימו לב: ליד כל קורס שבחוברת מצויין לאיזה גמול הוא מוכר.

ברכות, נהלים וטפסים

. מומלץ לבדוק לפני הרישום מה היא הקרן שבה חסכתם. ניתן לעשות זאת בקלות על 3 ידי בדיקת הצבע של הטפסים שקיבלתם מהקרן.

צבע ורוד- קרן הסתדרות המורים צבע תכלת- קרן ארגון המורים (עגור)

אין קשר בין השייכות הארגונית שלכם והקרן שבה חסכתם.

5

את ההרשמה לקורסים ואת ההגשה של תכנית הלימודים לאישור הקרן מומלץ לעשות במקביל ולא להמתין לאישור הקרן כדי לא להפסיד מקום בקורס. לכן גם חשוב לשלוח אלינו את התכנית המאושרת, כדי לבדוק שלא תשתתפו בקורס שלא אושר ותיאלצו לשלם עבורו. תמיד אפשר לשנות תכנית הלימודים במידה ונמצא אי התאמה.

מורה המשנה את תוכנית הלימודים שלו בקרן ההשתלמות, מחויב להעביר למשרדי הארגון גם את טופס שינוי תוכנית הלימודים שנשלחה לקרן גם אם עדיין לא אושרה. 

מומלץ להתייעץ עם מנהלי היחידות לפיתוח מקצועי והשתלמויות לפני הגשת תוכנית הלימודים לקרן ההשתלמות, ולבדוק אם יש מקום בקורס המבוקש על ידכם. שימו לב, לא ניתן לצרף משתלמים לקורס שכבר ניפתח. לכן הקפידו על רישום ב ז מ ן. כדי להקל עליכם, קיים ההסדר בין קרנות ההשתלמות וארגון המורים לתשלום עבור הקורסים. אתם פטורים מתשלום וריצה אחרי קבלת החזרים מהקרנות. כל שעליכם לעשות הוא לחתום על טופס הרשאה לקרן אליה אתם משתייכים ולשלוח אלינו. 365 זכרו- קוד המוסד שלנו הוא בונוסים למורה בשבתון יחידות הלימוד במרכזי 16 ללא קשר להשתייכות הארגונית, מורה בשבתון הלומד את כל יח”ל כל אחד באותה שנה 2 קורסים של 2 ההשתלמויות של ארגון המורים, זכאי להשתלם עד (על בסיס מקום פנוי ובאישורו של מנהל הפיתוח המקצועי). ללא תשלום נוסף יחי’ נוספות 2 יח”ל בלבד לפי תנאי “קרן ההשתלמות”, זכאי ללמוד 12 מורה שזכותו ללמוד במחלקה להשתלמויות באותה שנה ללא תשלום נוסף על בסיס מקום פנוי ובאישור של מנהל הפיתוח המקצועי. יח”ל בתשע”ט במרכז ההשתלמויות של ארגון המורים, זכאי ללמוד 8 מורה בחצי שבתון הלומד יח”ל נוספות באותה שנה ללא תשלום נוסף על בסיס מקום פנוי ובאישור של מנהל הפיתוח 2 המקצועי.

קורסי בונוס ניתנים אך ורק על בסיס מקום פנוי ובתאום עם מנהל הפיתוח המקצועי. הערה: בטופס אישור או שינוי תכנית הלימודים לקרן 3 אין לציין את קורסי הבונוס

נוהל ביטול הרשמה למנהל הפיתוח בכתב בלבד משתלם בשבתון המבקש לבטל השתתפותו בקורס, יודיע על כך לקרן ההשתלמות אליה הוא משתייך. ורק לאחר מכן המקצועי וההשתלמויות במשרדי הארגון משתלם בשבתון, המשנה את תוכנית הלימודים שלו בקרן (טופס שינוי תוכנית) ולא מבטל הרשמתו במרכז ההשתלמויות של הארגון - יחויב בתשלום מלא עבור הקורס המבוטל.

6

דמי ביטול

שבועיים לפני עד המפגש הראשון

ביטול עד שבועיים לפני הפתיחה

ביטול לאחר מפגש אחד אחרי פתיחת הקורס המשתלם ידרש לשלם מחצית עלות הקורס

יום 14 ביטול לאחר מפתיחת הקורס

ברכות, נהלים וטפסים

השתלמויות מקוונות והשתלמויות פרונטליות (לא כולל סיורים) סיורים כולל שבועות מרוכזים של סיורים שבועות מרוכזים הכוללים: תוספת למורה בשבתון

ש"ח 100

אין דמי ביטול

לא ניתן לבטל

המשתלם ידרש לשלם מחצית עלות הקורס

ש"ח 100

אין דמי ביטול

לא ניתן לבטל

אין דמי ביטול -המשתלם יקבל החזר מלא של התוספת ששילם

לא ניתן לבטל

אין החזר

ש"ח 100

למרות כל האמור לעיל, משתלם שעובר מקורס לקורס בתוך מרכזי ההשתלמויות של ארגון המורים בתאום עם מנהל הפיתוח המקצועי, לא יחויב בתשלום למרות השינוי.

נוהל שינוי תכנית לימודים שינוי תכנית לימודים - משמעותה ביטול השתתפות בקורס מסוים והחלפתו בקורס אחר או הוספת קורס חדש. לכן לפני כל שינוי עליך לפנות למנהל הפיתוח המקצועי לבדוק אם יש מקום בקורס אליו אתה מעוניין להרשם ואם ניתן בשלב זה לבטל את בחירתך הקודמת. בכלשינוי בתכנית לימודים ישלעדכן אתארגון המוריםתחילה ורקאחר כך אתקרן ההשתלמות. מורה שישנה תכנית רק בקרן ההשתלמות, מבלי ליידע את מרכז ההשתלמויות בארגון המורים, יחוייב בעלות ההשתלמות הרשמה -מורים שאינם בשנת שבתון ההשתלמויות המפורסמות השנה מיועדות לכלל המורים ללא קשר להשתייכותם הארגונית. בחלק מהקורסים ניתן לצרף בני זוג. . דרך האתר כדי להתיעל ולהקל על התהליך, הרישום, יעשה .מרבית ההשתלמויות תיפתחנה לאחר חופשת סוכות תשע”ט, מותנה במספר הנרשמים. הודעות, תזכורת ועדכונים שונים על ההשתלמות תשלחנה למורים במייל בלבד לפני פתיחת הקורס ובמהלכו. על המשתלם לוודא קיומו של מייל מדויק ועדכני ופרטים אישיים.

נוהל ביטול הרשמה - למורה שאינו בשבתון כל בקשת הביטול תשלח בכתב אל מח’ השתלמויות בה נרשמתם. .7-6 שימו לב למדיניות הביטול בעמוד

7

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

שם מנהל היחידה אזור השתלמויות מועדי הייעוץ מס' טלפון ופקס הערות ד"ר שוש וינטר ת"א, ראשל"צ, כפר- סבא 03-7106740/39

רשימת מנהלי היחידות לפיתוח מקצועי במכללת ארגון המורים

08-6272573 : פקס

03-5667708 : פקס

02-6222399 : פקס

04-9119728 : פקס

04-8554114 : פקס

03-5667698 : פקס

08-6252772/3

04-6493428/7

04-8141006/7

15326222464

03-7106749

02-6222464

יו”ר המחלקה – מר יעקב אופק

8:00-14:00 10:00-17:00 ’ ימי ב

מודיעין: 10:00-13:00 ’ יום ד מגי שלו באר- שבע, אשדוד ימי א'-ד' חיים רוטרו רכז השתלמויות להכשרת ת”א ימים ב’-ד’ 8:30-16:00

ימי א’, ג’, ד' ה’

8:00-14:00

8:00-16:00

8:30-16:00

ימי ב', ג' 8:00-15:00

ימים א'-ה'

ימים א'-ד'

נס ציונה ויבנה גבי הורנונג חיפה, קריות, חוף הכרמל

בעלי תפקידים - כל הארץ

(פרדס חנה) והעמקים

נצרת אלי משה ירושלים מודיעין

רעות ומכבים

מוחלס חמזה כרמיאל

8

טופס הרשמה

למורים החוסכים בקרן ההשתלמות למורים בבתיה”ס העל יסודיים לקורסים של המרכז לפיתוח מקצועי במכללת ארגון המורים בשנה”ל תשע”ט לכבוד ארגון המוריםהעל יסודיים, המרכז להשתלמויות (נא לסמן ולשלוח בהתאם לסניף בו ברצונך להירשם) 03-5667698 ’ פקס 6618356 . תל-אביב 23 מחוז תל-אביב והמרכז דרך מנחם בגין / 08-6272573 ’ פקס 8489328 , מגדל הרכבת, באר שבע 10 מחוז נגב ודרום רח’ בן צבי / 02-6222399 ’ פקס 9458104 , ירושלים 2007 . , ת.ד 4 מחוז ירושלים רח’ הלל / 04-8554114 ’ פקס 3525126 , חיפה 157 מחוז חיפה והקריות רח’ יפו / 04-9119728 ’ פקס 2165112 , כרמיאל 9 מחוז צפון רח' החרושת / ההרשמה לקורסים תקפה לאחר אישור תכנית הלימודים בידי הקרן )2 נא לצרף צילום תכנית הלימודים שהוגשה לקרן (טופס ) שם המוסד 2 מורה הבוחר קורסים מחוברת זו, ירשום בתכנית הלימודים של הקרן (טופס 365 "ארגון המורים" קוד המוסד )X (נא לסמן / חצי שבתון שני / חצי שבתון ראשון / שבתון מלא . אני ב 1 . אני מאשר/ת כי קראתי בעיון את ההנחיות לנרשמים בחוברת. 2 . אני, הח”מ, מבקש/ת להירשם לקורסים, כפי שאפרט להלן: 3 מס’ הקורס שם הקורס מס’ יחידות לימוד (ש”ש)

ברכות, נהלים וטפסים

נא להוסיף טופס הרשאה לחיוב חשבון של הבנק הבינלאומי (ראה עמוד הבא) אותו יש להחזיר במצורף לטופס ההרשמה לקורסים (נא לא לשלוח לבנק). מרכז לפיתוח מקצועי של ארגון המורים

נא למלא את כל הפרטים בדייקנות, אי רישום אחד הפרטים יעכב את הרשמתך. מורים החוסכים בקרן ההשתלמות של ארגון המורים מלאו טופס זה (כחול)

שם משפחה __________________ שם פרטי _______________ ת.ז. ___________________ (עם ספרת ביקורת) כתובת _____________________________ עיר ___________ מיקוד _________ טלפון _______________ טל’ נייד של המורה ____________________ בי”ס ___________________ טל’ בי”ס ___________________ דוא”ל ____________________________ תאריך לידה ____________ מין _____ מצב משפחתי __________ תאריך __________________ חתימה _________________ שים לב לתנאי ביטול הרשמה ST -02- 01 /01 ’ ט 9

טופס זה ניתן למלא באתר ארגון המורים

10

חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ עגור קרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים

ברכות, נהלים וטפסים

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד

לכבוד קרן השתלמות למורים בביה”ס העל - יסודיים במכללות וסמינרים 66550 תל אביב 34 רח’ קיבוץ גלויות

יש לשלוח טופס זה יחד עם טופס לארגון 2 ההרשמה וצילום טופס המורים במחוז בו נרשמת

א.ג.נ., הואיל ואושר לי לצאת בשנת הלימודים תשע"ט לשנת השתלמות. והואיל והודעתי לכם כי אני משתלם/ת ב - __________________________________ (שם מוסד הלימודים ) קוד מוסד הלימודים __________________ (להלן: “מוסד הלימודים”). (כמצויין במדריך למשתלם) והואיל ואני מבקש/ת כי תעבירו את שכר הלימוד ישירות למוסד הלימודים הנ”ל: אי לכך אני מתחייב/ת מסכים/ה כדלקמן: . אני הח”מ ____________________ הגר/ה ב- __________________________ 1 (שם משפחה ושם פרטי) (רחוב/מספר בית /ישוב) 365 ארגון המורים עבור שכ”ל במוסד הנ”ל, בסכום שלא יעלה על ערך שעת לימוד אוניברסיטאית לכל שעת לימודים שבועית אשר אושרה לי, במועדים שיהיו נקובים ברשימות החיובים שיומצאו לכם מידי פעם ע”י מוסד הלימודים ופרטי יהיו נקובים בהם. . הנני מוותר/ת על קבלת הודעת חיוב מכם בגין חיובים אלה. 2 . אתם תפעלו בהתאם להוראות הנ”ל כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען. 3 הוראה זו ניתנת לביטול ע”י הודעה ממני בכתב על גבי טופס ביטול הרשאה לחיוב חשבון .4 34 בהוצאות שכר לימוד הנמצא במוסד הלימודים ובקרן ההשתלמות ברח’ קיבוץ גלויות .66550 תל אביב . הנני משחרר/ת אתכם מכל אחריות בעד נזק, הפסד, הוצאות וכו’ העלולים להגרם עקב אי 5 מלוי הוראות אלה מכל סיבה שהיא. . הריני מתחייב/ת לבקש אישור מזכירות קרן ההשתלמות בה אני עמית/ה, לפני כל שינוי 6 בתוכנית הלימודים שאושרה לי, או שינוי במוסד הלימודים. מס’ תעודת זהות _________________ נותן/ת לכם בזה הרשאה לחייב חשבוני אצלכם (כמצויין בתלוש השכר)

___________________

___________________

חתימת המשתלם/ת ת א ר י ך =================================================================================================

11

ST -02- 02 /01 ’ ט

טופס זה ניתן למלא באתר ארגון המורים

12

טופס הרשמה

למורים בקרן ההשתלמות של הסתדרות המורים לקורסים של המרכז לפיתוח מקצועי במכללת ארגון המורים בשנה”ל תשע”ט לכבוד ארגון המוריםהעל יסודיים, המרכז להשתלמויות (נא לסמן ולשלוחבהתאם לסניף בו ברצונך להירשם) 03-5667698 ’ פקס 6618356 . תל-אביב 23 מחוז תל-אביב והמרכז דרך מנחם בגין / 08-6272573 ’ פקס 8489328 , מגדל הרכבת, באר שבע 10 מחוז נגב ודרום רח’ בן צבי / 02-6222399 ’ פקס 9458104 , ירושלים 2007 . , ת.ד 4 מחוז ירושלים רח’ הלל / 04-8554114 ’ פקס 3525126 , חיפה 157 מחוז חיפה והקריות רח’ יפו / 04-9119728 ’ פקס 2165112 , כרמיאל 9 מחוז צפון רח' החרושת / ההרשמה לקורסים תקפה לאחר אישור תכנית הלימודים בידי הקרן )2 נא לצרף צילום תכנית הלימודים שהוגשה לקרן (טופס ) שם המוסד 2 מורה הבוחר קורסים מחוברת זו, ירשום בתכנית הלימודים של הקרן (טופס 365 "ארגון המורים" קוד המוסד )X (נא לסמן / חצי שבתון שני / חצי שבתון ראשון / שבתון מלא . אני ב 1 . אני מאשר/ת כי קראתי בעיון את ההנחיות לנרשמים בחוברת. 2 . אני, הח”מ, מבקש/ת להירשם לקורסים, כפי שאפרט להלן: 3 מס’ הקורס שם הקורס מס’ יחידות לימוד (ש”ש)

ברכות, נהלים וטפסים

נא להוסיף טופס הרשאה לחיוב חשבון של הבנק הבינלאומי (ראה עמוד הבא) אותו יש להחזיר במצורף לטופס ההרשמה לקורסים (נא לא לשלוח לבנק). מרכז לפיתוח מקצועי של ארגון המורים נא למלא את כל הפרטים בדייקנות, אי רישום אחד הפרטים יעכב את הרשמתך. מורים החוסכים בקרן ההשתלמות של הסתדרות המורים נא למלא טופס זה (ורוד) שם משפחה __________________ שם פרטי _______________ ת.ז. ___________________ (עם ספרת ביקורת) כתובת _____________________________ עיר ___________ מיקוד _________ טלפון _______________ טל’ נייד של המורה ____________________ בי”ס ___________________ טל’ בי”ס ___________________ דוא”ל ____________________________ תאריך לידה ____________ מין _____ מצב משפחתי __________ תאריך __________________ חתימה _________________ שים לב לתנאי ביטול הרשמה ST -02- 03 /01 ’ ט 13

טופס זה ניתן למלא באתר ארגון המורים

14

קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות למורים וגננות - חברה מנהלת בע"מ הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד

ברכות, נהלים וטפסים

יש לשלוח טופס זה יחד עם טופס לארגון 2 ההרשמה וצילום טופס המורים במחוז בו נרשמת

לכבוד קרן השתלמות למורים וגננות קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים 66550 תל אביב 34 רח’ קיבוץ גלויות

א.ג.נ., הואיל ואושר לי לצאת בשנת הלימודים תשע"ט לשנת השתלמות. והואיל והודעתי לכם כי אני משתלם/ת ב - __________________________________ (שם מוסד הלימודים ) קוד מוסד הלימודים __________________ (להלן: “מוסד הלימודים”). (כמצויין במדריך למשתלם) והואיל ואני מבקש/ת כי תעבירו את שכר הלימוד ישירות למוסד הלימודים הנ”ל: אי לכך אני מתחייב/ת מסכים/ה כדלקמן: . אני הח”מ ____________________ הגר/ה ב- __________________________ 1 (שם משפחה ושם פרטי) (רחוב/מספר בית /ישוב) 365 ארגון המורים עבור שכ”ל במוסד הנ”ל, בסכום שלא יעלה על ערך שעת לימוד אוניברסיטאית לכל שעת לימודים שבועית אשר אושרה לי, במועדים שיהיו נקובים ברשימות החיובים שיומצאו לכם מידי פעם ע”י מוסד הלימודים ופרטי יהיו נקובים בהם. . הנני מוותר/ת על קבלת הודעת חיוב מכם בגין חיובים אלה. 2 . אתם תפעלו בהתאם להוראות הנ”ל כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען. 3 הוראה זו ניתנת לביטול ע”י הודעה ממני בכתב על גבי טופס ביטול הרשאה לחיוב חשבון .4 34 בהוצאות שכר לימוד הנמצא במוסד הלימודים ובקרן ההשתלמות ברח’ קיבוץ גלויות .66550 תל אביב . הנני משחרר/ת אתכם מכל אחריות בעד נזק, הפסד, הוצאות וכו’ העלולים להגרם עקב אי 5 מלוי הוראות אלה מכל סיבה שהיא. . הריני מתחייב/ת לבקש אישור מזכירות קרן ההשתלמות בה אני עמית/ה, לפני כל שינוי 6 בתוכנית הלימודים שאושרה לי, או שינוי במוסד הלימודים. מס’ תעודת זהות _________________ נותן/ת לכם בזה הרשאה לחייב חשבוני אצלכם (כמצויין בתלוש השכר)

___________________

___________________

חתימת המשתלם/ת ת א ר י ך ====================================================================================================

15

ST -02- 04 /01 ’ ט

טופס זה ניתן למלא באתר ארגון המורים

16

לשנה”ל תשע”ט ריכוז השתלמויות ירושלים

קורסי חובה

עמ’

מס’ מוכר לגמול/אופק חדש יח”ל

שעות

שם הקורס

מס’ קורס

26 56+ ש’ מוכר לגמול ואופק 60 גמול ללא ציון 27 56 + ש’ מוכר לגמול ואופק 60 גמול ללא ציון

4

116

צפייה מודרכת בתיאטרון וקולנוע 200

ירושלים, מודיעין מכבים ורעות

4

116

אדם טבע ונוף סיורים בא”י 201

ש’ גמול ללא ציון 56 2

56

“מה יפים הלילות” - סיורים ליליים 202

28

28 56 + ש’ מוכר לגמול ואופק 60 גמול עם ציון

4

116

אמנות עכשיו - מוזיאון ישראל 203

גמול ללא ציון

4 6

112 175

נגיעות באמנות - מוזיאון ישראל 204

29

170 + ש’ מוכר לגמול ואופק 60 ש’ גמול עם ציון 115 171 56 + ש’ מוכר לגמול ואופק 60 גמול עם ציון

- אימון בסיסי Coaching 205

4

116

הנחיית קבוצות 206

מוכר לגמול ואופק חדש

2

60

הזהו אדם? על קורבנות מבצעים ואחרים בתקופת השואה

207

30

מוכר לגמול ואופק חדש

2

60

פיתוח חוסן נפשי - תעול כעסים 208

30

מוכר לגמול ואופק חדש

2

60

יצרתיות בחינוך - שיפור הזיכרון והחשיבה היצירתית

209

31

מוכר לגמול ואופק חדש

2

60

אתגר גיל ההתבגרות - מסיכון לסיכוי 210

31

מוכר לגמול ללא ציון

2

56

“הכל בקול” שימוש נכון בקול למורים 212

32

גמול ללא ציון

2

56

עיצוב פנים חללי לימוד עבודה ומגורים 213

32

מוכר לגמול ואופק חדש

2

60

סדנת משחק - המורה כשחקן 214

33

גמול ללא ציון

2

56

קלפי אימון - לשפור התקשורת והסובלנות להצבת מטרות והגשמתן

215

33

קורסים מרוכזים

מוכר לגמול עם ציון

2

56

סיפורים ירושלמיים מרוכז - סיורים והרצאות 216

34

מוכר לגמול עם ציון מוכר לגמול עם ציון

2 2 2

56 56 56

לראות לעשות ולאהוב אמנות - מוזיאון ישראל 217 כשקולנוע ואמנות נפגשים - מוזיאון ישראל 218

34 35 35

גמול ללא ציון

ליצור אמנות במקום של אמנות - מוזיאון ישראל מניפת תרבות ואמנות - מוזיאון ישראל

219

מוכר לגמול ואופק חדש

2

60

220

36

21

קורסי רשות - ירושלים

שעות מס’ יח”ל מוכר לגמול/אופק חדש

שם הקורס

מס’ קורס

עמ’

קורס רשות ללא גמול

4 112

התעמלות כושר וחינוך הגוף 221

36

קורס רשות ללא גמול

2

56

יוגה ושיאצו 222

37

קורס רשות ללא גמול

2

56

תדמית סטיילינג וטיפוח אישי 223

37

קורס רשות ללא גמול

4 112

חושבים ציור 224

38

קורס רשות ללא גמול

4 112

מרישום לצבע - מלאכת הציור 225

38

קורס רשות ללא גמול

4 112

פיסול ועיצוב קראמי 226

39

קורס רשות ללא גמול

4 112

חומר אש/מים קורס אבניים 227

39

קורס רשות ללא גמול

4 112

פיסול גוף האדם 228

40

קורס רשות ללא גמול

2

56

מיומנויות באמנות הבישול והאפיה 229

40

הכשרת בעלי תפקידים

180

ש’ מוכר לגמול ואופק 60 שעות עם ציון 30 + חדש ש’ מוכר לגמול ואופק 60 שעות עם ציון 30 + חדש

3

90

הכשרת סגני מנהלים - ירושלים

250

180

3

90

הכשרת סגני מנהלים שייח ג’ראח 250.1

181

ש’ מוכר לגמול ואופק חדש 60 2

60

הכשרת רכזי שכבה - ירושלים

251

181

ש’ מוכר לגמול ואופק חדש 60 2

60

הכשרת רכזי שכבה - שייח ג’ראח 251.1

182

ש’ מוכר לגמול ואופק חדש 30 1

30

הכשרת רכזי מקצוע - ירושלים

252

ש’ מוכר לגמול ואופק חדש 30 1

30

הכשרת רכזי מקצוע – שייח ג’ראח 252.1

182

קורסים מרוכזים ארציים

174

ש’ מוכר לגמול ואופק חדש 60 4 116

מניפת תרבויות וליווי קבוצות

601

175

ש’ מוכר לגמול ואופק 30 ש’ גמול ללא ציון 60 + חדש

3

90

סמינר יהדות ותרבות היידיש - ליטא ופולין יהדות ותרבות בקהילות ישראל - רומניה

610

175

מוכר לגמול ואופק חדש

1

30

612

ש’ מוכר לגמול ואופק חדש 30 1

30

יהדות ותרבות בקהילות ישראל - ספרד

614

176

ש’ מוכר לגמול ואופק חדש 30 1

30

יהדות ותרבות בקהילות ישראל - יוון

616

176

178

מוכר לגמול ללא ציון

2

56

מעיר לבנה לפלגי מים

621

179

מוכר לגמול ללא ציון

2

56

“אם יש לך שמש בלבך” - בוא לאילת 622.2

22

לשנה”ל תשע”ט ריכוז השתלמויות מודיעין/רעות/מכבים

קורסים במודיעין מכבים - רעות

מוכר לגמול ואופק חדש

2

60

קולנוע חינוך ורב תרבותיות - צפייה מודרכת בקולנוע

233

41

מוכר לגמול ללא ציון

2

56

“הכל בקול” שימוש נכון בקול למורים 234

41

מוכר לגמול ואופק חדש

2

60

אמנות הדיבור והשכנוע - פרזנטציה והופעה מול קהל יצרתיות בחינוך - שיפור הזיכרון והחשיבה היצירתיות פסיכודרמה ככלי לפיתוח מיומנות בין אישית פיתוח חוסן נפשי - תיעול כעסים

235

42

ירושלים, מודיעין מכבים ורעות 42

מוכר לגמול ואופק חדש

2

60

236

מוכר לגמול ואופק חדש

2

60

237

43

43

מוכר לגמול ואופק חדש

2

60

238

44

מוכר לגמול ואופק חדש

2

60

אתגר גיל ההתבגרות - מסיכון לסיכוי

239

44

גמול ללא ציון

2

56

אמנות ואדריכלות ומה שביניהם

240

אימון בסיסי - Coaching

241

170

ש’ מוכר לגמול ואופק 60 ש’ לגמול עם ציון 115 ש’ מוכר גמול עם ציון 60 ש’ גמול עם ציון 56

6 175

171

4 116

הנחיית קבוצות

242

173

ש מוכר לגמול ולאופק 60 2

60

חינוך לבריאות ותזונה נכונה

243

קורסי רשות

45

קורס רשות ללא גמול

4 112

התעמלות כושר וחינוך הגוף

244

45

קורס רשות ללא גמול

2

56

תדמית סטיילינג וטיפוח אישי

245

קורסים מרוכזים

מוכר לגמול עם ציון

2

56

סיפורים ירושלמיים מרוכז - סיורים והרצאות 217

34

מוכר לגמול עם ציון מוכר לגמול עם ציון

2 2 2

56 56 56

לראות לעשות ולאהוב אמנות - מוזיאון ישראל 218 כשקולנוע ואמנות נפגשים - מוזיאון ישראל 219

34 35 35

גמול ללא ציון

ליצור אמנות במקום של אמנות - מוזיאון ישראל מניפת תרבות ואמנות - מוזיאון ישראל

220

מוכר לגמול ואופק חדש

2

60

221

36

174 ’ קורסים מרוכזים מופיעים בעמ 150 ’ קורסים מקוונים מופיעים בעמ

ההשתלמויות מיועדות לחברי ארגון המורים, חברי הסתדרות המורים ולכלל עובדי ההוראה בכל שלבי החינוך

23

מערכת שעות ירושלים

ה'

ד'

ג'

ב'

א'

- Coaching קורס אימון בסיסי 205 ’ קורס מס 170 ’ ראה עמ פיתוח חוסן נפשי - תיעול כעסים 208 ’ קורס ס 30 ’ ראה עמ צפייה מודרכת בתיאטרון וקולנוע 200 ’ קורס מס שנתי ערב 26 ’ ראה עמ הכשרת רכזי שכבה - טרום תפקיד ירושלים 251.1 קורס 181 ’ ראה עמ רכזי מקצוע - טרום תפריד - ירושלים 252 קורס 182 ’ ראה עמ מרישום לצבע - מלאכת הציור 225 ’ קורס מס 38 ’ ראה עמ חומר אש/מים קורס אבניים 227 ’ קורס מס (שני מחזורים) 39 ’ ראה עמ

אמנות עכשיו - מוזיאון ישראל 203 ’ קורס מס שנתי 28 ’ ראה עמ “הכל בקול” שימוש נכון בקול למורים 212 ’ קורס מס 32 ’ ראה עמ “מה יפים הלילות” - סיורים, סיפורים ושירים לתוך הלילה 202 ’ קורס מס שנתי 28 ’ ראה עמ מיומנויות באמנות הבישול והאפיה 229 ’ קורס מס 40 ’ ראה עמ התעמלות כושר וחינוך הגוף 221 ’ קורס מס 36 ’ ראה עמ יוגה ושיאצו 222 ’ קורס מס בתיאום אישי 36 ’ ראה עמ הכשרת סגני מנהלים - טרום תפקיד ירושלים 250 ’ קורס מס 180 ’ ראה עמ

תדמית סטיילינג וטיפוח אישי 223 ’ קורס מס 37 ’ ראה עמ הזהו אדם? על קרבנות מבצעים ואחרים בתקופת השואה 207 ’ קורס מס 30 ’ ראה עמ אתגר גיל ההתבגרות - מסיכון לסיכוי 210 ’ קורס מס 31 ’ ראה עמ להכשרת סגני מנהלים - טרום תפקיד שייח ג’ראח - ירושלים 250.1 ’ קורס מס (שני מחזורים) 181 ’ ראה עמ חושבים ציור 224 ’ קורס מס 38 ’ ראה עמ פיסול גוף האדם 228 ’ קורס מס 40 ’ ראה עמ

אדם טבע ונוף - הרצאות וסיורים בארץ ישראל 201 ’ קורס מס שנתי 27 ’ ראה עמ יצירתיות בחינוך - שיפור הזיכרון והחשיבה היצירתית 209 ’ קורס מס 31 ’ ראה עמ הכשרת רכזי שכבה - טרום תפקיד מזרח ירושלים 251 ’ קורס מס 181 ’ ראה עמ רכזי מקצוע - טרום תפקיד שייח ג’ראח - ירושלים 252.1 קורס 182 ’ ראה עמ

נגיעות באמנות מוזיאון ישראל 204 ’ קורס מס 29 ’ ראה עמ עיצוב פנים, חללי לימוד, עבודה ומגורים 213 ’ קורס מס 32 ’ ראה עמ קלפי אימון - לשיפור התקשורת, הסובלנות להצבת מטרות והגשמתן 215 ’ קורס מס 33 ’ ראה עמ

ס

מ

פיסול ועיצוב קראמי 226 ’ קורס מס 39 ’ ראה עמ

ס

ט

ר

א’

24

סדנת משחק - המורה כשחקן 214 ’ קורס מס 33 ’ ראה עמ

הנחיית קבוצות שנתי 206 ’ קורס מס 171 ’ ראה עמ

ס מ ס

ט

ר

ב'

ירושלים, מודיעין מכבים ורעות

מערכת שעות מודיעין

ה'

ד'

ג'

ב'

א'

- Coaching אימון בסיסי 241 ’ קורס מס שנתי 170 ’ ראה עמ

קולנוע חינוך ורב תרבותיות צפייה מודרכת בקולנוע 233 ’ קורס מס 41 ’ ראה עמ

יצירתיות בחינוך - שיפור הזיכרון והחשיבה היצירתית 236 ’ קורס מס 42 ’ ראה עמ התעמלות כושר וחינוך הגוף 244 ’ קורס מס 45 ’ ראה עמ

פסיכודרמה ככלי לפיתוח מיומנות בין אישית 237 ’ קורס מס 43 ’ ראה עמ אמנות הדיבור והשכנוע - פרזנטציה והופעה מול קהל 235 ’ קורס מס 42 ’ ראה עמ

חינוך לבריאות

ס מ ס ט

ותזונה נכונה 245 ’ קורס מס 173 ’ ראה עמ

ר

א’

הנחיית קבוצות 242 ’ קורס מס 171 ’ ראה עמ

אתגר גיל ההתבגרות - מסיכון לסיכוי 239 ’ קורס מס 42 ’ ראה עמ

פיתוח חוסן נפשי - תיעול כעסים 238 ’ קורס מס 43 ’ ראה עמ

תדמית סטיילינג י וטיפוח איש 245 ’ קורס מס 45 ’ ראה עמ אמנות אדריכלות ומה שבניהם 240 ’ קורס מס 44 ’ ראה עמ

הכל בקול - שימוש בקול למורים 234 ’ קורס מס 41 ’ ראה עמ

ס מ ס

ט

ר

ב'

25

לימודי חובה ירושלים

צפייה מודרכת בתיאטרון ובקולנוע (בשיתוף תיאטרון ירושלים, החאן הירושלמי והסינמטק)

› 200 ’ קורס מס ‹

ש’ לאופק חדש,

60 שעות 116 , קורס חובה גמול עם ציון יח”ל 4 שעות גמול ללא ציון 56 מטרות

להרחיב את מעגלי הידע והנושאים הנלווים לעולם התיאטרון והקולנוע. • הבנת ההקשרים האמנותיים, התרבותיים והפילוסופיים של המדיום. • מתן כלים לביקורת אומנותית בנושאי תיאטרון וקולנוע. • צפייה בהצגות מובחרות ממיטב הרפרטואר של ההצגות בארץ, תיאטרון: שתועלנה בתיאטרון ירושלים ותיאטרון החאן, מפגשים עם במאים מחזאים ויוצרים. הסדרה תתמקד ביצירה הקולנועית ובאופן בו היא מציגה ומתמודדת עם קולנוע: דילמות ושינויים חברתיים במציאות רב תרבותית.

נושאי לימוד

הגשת עבודה + נוכחות בהצגות, בסרטים, בהרצאות וביום העיון

מטלות

מומחים בתחומם מהשורה הראשונה, מעולם התיאטרון הקולנוע והאקדמיה. מקום ותאריכי ההשתלמות

מרצה

הרצאות “בסינמטק ירושלים” בימי ג’, צפייה בסרטים - .17:15-21:00 בין השעות

קורס 200

ירושלים

- הרצאות בנושאי תיאטרון “בתיאטרון ירושלים” ותיאטרון צפייה בהצגות “החאן”. בד”כ בימי ג’ בשעות הערב, כמו כן, יתקיים יום עיון בנושא הקורס בסינמטק ירושלים. נושאי המפגשים, סרטים, הצגות, תאריכים 2018 פתיחת הקורס אוקטובר ומועדים מדויקים יימסרו למשתלמים טרם פתיחת הקורס. (קורס שנתי).

ניתן לצרף בני זוג לכל המפגשים בקורס במחיר מוזל (נא לציין בטופס ההרשמה- בן זוג) המקדימים להירשם יזכו במקומות הטובים ויבטיחו את מקומם בקורס! מומלץ מאד! •

הערות

משתלם יקר: קורסים נוספים רבים לירושלים מודיעין מכבים רעות עומדים לבחירתך בסוף החוברת: למידה מקוונת, שבועות מרוכזים, סיורים לימודי תעודה, הכשרת בעלי תפקידים, קאוצ’ינג, בריאות ותזונה, הנחיית קבוצות, תרגילי מוח לשיפור הזיכרון 148 ראה בקורסים המשותפים הכלל ארציים החל מעמוד

26

אדם טבע ונוף - הרצאות וסיורים בארץ ישראל שעות,

116 יח”ל 4 קורס חובה

› 201 ’ קורס מס ‹

שעות לגמול ללא ציון 56 , שעות לגמול לאופק חדש 60

הכרות מעמיקה עם אזורי הארץ ושאלת הזהות הישראלית באמצעות סדרת טיולים בנופי טבע ואדם. במהלך הסיורים נעסוק במגוון נושאים בשפה, זהות ויחס לאחר במדינת ישראל. נפגוש תושבים באזורי הארץ השונים, נכיר היבטים גיאוגרפיים - היסטוריים ואת הנוף הדתי אנושי, בנוסף נלמד דרכים להכנת טיול בית ספרי באופן מעמיק מגוון ומהנה יותר. כל ימות השנה, התחדשות ופריחה - טיול בלב הכרמל "ההר הירוק" • - טיול במרחב ארץ חדשה, ישובים חדשים אתרים היסטוריים “הו לכיש לכישה” • וארכיאולוגיים. - סיור בתל אביב העיר הלבנה בין ים לשדרה. “מקצף גל ולבנה” • - טיול להר הנגב הגבוה, שבילי קדמונים וחלומות הזקן “והזקן עוד יהיה שמח” • סביב שדה בוקר. - בעקבות יזמים וחולמים בימי ראשית הציונות בדרום השרון. “בלב הפרדסים” • - סיור למושבות העליה הראשונה ביהודה. “אין כבר דרך חזרה” • נתחדש עם בוא האביב בין מים - בן יומיים (כולל לינה) “קמפוס רמת הגולן” • לפריחה מרהיבה. - על לוחמי תש”ח בשדות לטרון ועל מקומם בזיכרון “אנשים אחרים הם” • הישראלי. - כלניות תמיד תפרחנה טיול לצפון הנגב “דרום אדום” • - סיור לדרום מישור החוף, פריחה, גלים וכוס לחיים עם קפיטן “בחולות” • - בין תנ”ך לפלמ”ח - בעקבות דוד, שמשון ומחלקת ההר טיול בין שפלה להר • לשפלת יהודה וגוש עציון. - שלום ופתחת ניצנה נפגש עם אנשי חינוך וחקלאים נספר על “דרך השלום” • מתישבים ותיקים וצעירים, על גבול דרך השלום. - מול הים התיכון ביפו יפת ימים “אין כמו יפו בימים” •

מטרות

נושאי הלימוד

ירושלים, מודיעין מכבים ורעות

הגשת עבודה + נוכחות

מטלות

מרצים אורחים מומחים בתחומם. + - מדריך מומחה בכיר ברוך שמולביץ

מדריך/רכז

מקום ותאריכי ההשתלמות קורס שנתי, מפגשים אחת לשבועיים שלושה בדרך-כלל.

קורס 201

ירושלים

מבנייני האומה 07:30 יציאה בשעה 22/10/2018 ’ הסיורים יתקיימו בימי ב נקודות איסוף נוספות בתאום מראש, חזרה + ) ירושלים. (ליד הטלפונים בשעות הערב, התאריכים והפרטים המלאים יימסרו בחוזר מיוחד. מפגשים כולל יומיים ברמת הגולן (קורס שנתי). 14 ניתן לצרף בני זוג לסיורים, למעט קמפוס רמת הגולן בתשלום ובתיאום מראש, במידה ויישארו מקומות. יתכנו שינויים במסלולים ובתאריכים. • מומלץ מאד! • נא הקדימו הרשמתכם מספר המקומות מוגבל ! •

הערות

טיפול אישי בגמולי ההשתלמות ובצבירה לדרגות אופק חדש

27

“מה יפים הלילות” - סיורים, סיפורים ושירים לתוך הלילה

› 202 ’ קורס מס ‹

יח”ל 2 , שעות 56 , קורס חובה, גמול ללא ציון מטרות

הכרות עם מקומות אתרים ובתים במקומות שונים בארץ בתאורה ובתפאורה הלילית. מתן החוויה והעוצמה של הסיור הלילי. - ביקור בכפרים מוכרים ולא מוכרים סיור בפזורה הבדואית בבקעת ערד • מפגשים עם מחנכים ויזמים. - מאפיות ומעשיות בסמטאות ירושלים ליל משמר • - סיור לתוך נבכי הישראליות בין נתיבות בשבוע הילולת הבבא בין הל”ה לל”ו • סאלי, למסע מחלקת ההר לגוש עציון. - העיר לא הולכת לישון בלילה... בני ברק • - טיול בלילה חשוך בעקבות בעלי חיים ושאר יצורי לילה, בנחל לילה של כוכבים • פטיש, ביקור בחוות בודדים. , לכבוד יום הים נצא לחגוג ב”עיר הלבנה” - עיר ללא הפסקה. לילה לבן • -סיור תאטראלי בשטח הגדול ביפו. אין כמו יפו בלילות •

נושאי לימוד

נוכחות

מטלות

מדריך מומחה בכיר ומרצים אורחים ממוחים בתחומם. ברוך שמולביץ מקום ותאריכי ההשתלמות

מדריך /רכז

, מבנייני האומה 24:00 , חזרה משוערת בשעה 17:00 יום ה’ יציאה בשעה (ליד הטלפונים) נקודות איסוף נוספות בתאום מראש תאריכים וזמני יציאה יימסרו בחוזרים מיוחדים למשתלמים. סיורים. 7 כאחת לחודש, סה”כ 01/11/2018 מתאריך

קורס 202

ירושלים

ניתן לצרף בני זוג בתשלום, בתיאום מראש במידה ויישארו מקומות ייתכנו שינויים במסלולים ובתאריכים. נא הקדימו הרשמתכם מספר המקומות מוגבל! l

הערות

אמנות עכשיו - במוזיאון ישראל

› 203 ’ קורס מס ‹

שעות, 116 - יח”ל 4 קורס חובה שעות לגמול עם ציון 56 , שעות לגמול ולאופק חדש 60 מטרות

להעצים את המורים ולהרחיב את השכלתם בתחומי האמנות, התרבות והפילוסופיה תוך הדגשת הזיקה ביניהם. מוזיאון ישראל כמרחב למידה בינתחומי ורב תחומי. תערוכה כנקודת מוצא לדיונים בנושאים חברתיים ותרבותיים בבית הספר. זרמים וסגנונות באמנות מודרנית ופוסט מודרנית, מוטיבים מרכזיים באמנות ישראלית עכשווית. ניתוח יצירה כאמצעי אפקטיבי לפיתוח כישורי חשיבה שפה וכישורים חברתיים רגשיים. כלים להתמצאות במרחב החברתי תרבותי בישראל דרך פיענוח האמצעים האמנותיים ביצירה והבנת המדיה כמסר.

נושאי לימוד

הגשת עבודה + נוכחות

מטלות

- אוצרות לחינוך מוזיאלי ומרצים לאמנות אלה רגב וליהיא ספיר אורחים מומחים בתחומם. מקום ותאריכי ההשתלמות

מרצה

,25/10/2018 מתאריך 12:45 - 09:30 יום ה’ בשעות מפגשים (קורס שנתי) 28

קורס 203

ירושלים

בונוס: למשתתפים בקורס יוענק כרטיס מנוי המקנה כניסה למוזיאון חינם במשך כל שנת הלימודים

הערות

28

נגיעות באמנות (מוזיאון ישראל)

› 204 ’ קורס מס ‹

יח”ל, גמול ללא ציון 4 שעות 112 קורס חובה מטרות

להכיר ולהתנסות ביצירה, במגוון חומרים, טכניקות בסיסיות מנקודת מבט חדשה ואחרת. לתת ביטוי לצד האומנותי ולמצוא את הנתיב האישי להבעה וליצירה. לקבל כלים להשתמש ביצירה כאמצעי להוראה. פיתוח הכושר לבטא רעיון אישי באמצעות יצירה. התנסות במדיומים שונים: ציור ופיסול בחומרים שונים וטכניקות (עפרון, פחם, פסטל, אקריליק, שמן, חימר, גבס, ברזל ועוד). היכרות עם מרכיבי שפת האמנות - קו, צבע, צורה, קומפוזיציה, נפח, אור וצל, פרספקטיבה ועוד.

נושאי לימוד

נוכחות

מטלות

מצוות המורים - של אגף הנוער והחינוך לאמנות מיכל קרר מקום ותאריכי ההשתלמות

מרצה

ירושלים, מודיעין מכבים ורעות

קורס 204 התשלום לקורס כולל שימוש בחומרים. מפגשים 28 - 21/10/2018 , מתאריך 09:30 - 12:45 יום א’ בשעות קורס שנתי בונוס: למשתתפים בקורס יוענק כרטיס מנוי המקנה כניסה אישית למוזיאון חינם למשך כל שנת הלימודים. מומלץ מאד, מס’ המקומות מוגבל!

ירושלים

הערות

170 ’ פרטים מלאים ראה עמ - אימון בסיסי Coaching 205 קורס ש’ מוכר לגמול עם ציון ואופק חדש: אימון אישי במערכת החינוך 60 ˇ יח”ל 6 , , שעות 175 קורס חובה 30/10/18-14/4/19 מפגשים - 25 • 9:00-13:15 בשעות • קורס שנתי יום ג’ • ש’ מוכר לגמול עם ציון 115 ירושלים 75 מרכז חיבה רח’ הרב הרצוג •

171 ’ פרטים מלאים ראה עמ - “הנחיית קבוצות" 206 קורס ש’ מוכר לגמול עם ציון ואופק חדש: אימון אישי במערכת החינוך 60 ˇ יח”ל 4 , , שעות 116 קורס חובה 10/2/19-23/6/19 - מפגשים 16 • 8:45-14:30 בשעות • סמסטר ב’ - יום א’ • ש’ מוכר לגמול עם ציון 56 ירושלים 75 מרכז חיבה רח’ הרב הרצוג •

קורסים ארציים המשותפים לירושלים מודיעין 168 ומכבים רעות ראה עמוד שבועות מרוכזים, המסלול להכשרת בעלי תפקידים, 180 קורסים כלל ארציים ראה עמוד

29

הזהו אדם? על קורבנות מבצעים ואחרים תקופת השואה “יד ושם” ביה”ס להוראת השואה

207 ’ קורס מס ‹

שעות לגמול עם ציון ולאופק חדש 60 - יח”ל 2 קורס חובה מטרות

הקורס משלב הרצאות בנושא השואה הוראתה נקיים סיורי עומק במוזיאון, באנדרטאות באתר יד ושם, בתערוכות האמנות ובתערוכות המתחלפות. נדון במאבקים של היהודים לשמור על צלם אנוש בתנאים לא אנושיים ובבחירות שנעשו ע”י המבצעים והעומדים מהצד. , חיי היומיום 30- החברה היהודית בין שתי מלחמות העולם * יהודי גרמניה בשנות ה בגטאות, בין עמידה להתנגדות ניסיונות הצלה, חסידי אומות העולם, עולם המחנות הפתרון הסופי, לחזור ולחיות - חזרתם של הניצולים לחיים, הנצחה וזיכרון, סיורים באתרי יד ושם ובמכלול המוזיאוני.

נושאי לימוד

הגשת עבודה + נוכחות

מטלות

מיטב המרצים והחוקרים מ”יד ושם” מומחים בתחומם מקום ותאריכי ההשתלמות

מרצה

מפגשים 12 ,07/11/2018 מתאריך 09:00-13:00 יום ד’ בשעות למעוניינים תינתן האפשרות להשתתף במסע לפולין, במהלך חופשת הקיץ. המסע בשיתוף “יד ושם” ביה”ס הבינלאומי להוראת השואה.

קורס 207

ירושלים

פיתוח חוסן נפשי - תיעול כעסים

› 208 ’ קורס מס ‹

שעות לגמול עם ציון ולאופק חדש 60 יח”ל 2 קורס חובה מטרות

רכישת מיומנויות לשיפור היחסים הבינאישיים לימוד טכניקות לפתרון קונפליקטים, תיעול עם יישוב סכסוכים. רכישת כלים להתמודדות עם מקורות הלחץ והשחיקה מתן כלים להתמודדות עם בעיות בצורה רגועה ומעצימה, שמירה על השקט הנפשי ושמחת החיים שלנו. שילוב של חומר תיאורטי כולל מחקרים מדעיים חדשניים עם הפעלות מעשיות, סימולציות, דיונים, למידה חווייתית מעשירה. מצבי לחץ ושחיקה בארגון בעבודה ובמשפחה לחצים פנימיים וחיצוניים דרכים להתמודדות עם מצבי לחץ טווח ארוך/קצר כלים לתיעול בכעסים פתרון קונפליקטים טכניקות ללימוד הרפיה ,שיטות להרגעה עצמית. שילוב של חומר תיאורטי כולל מחקרים מדעיים חדשניים עם הפעלות מעשיות, סימולציות, דיונים, למידה חווייתית מעשירה.

נושאי לימוד

הגשת עבודה + נוכחות

מטלות

, יועצת ומנחת קבוצות בכירה, מומחית לאימון התודעה ד”ר דליה רזניצקי מקום ותאריכי ההשתלמות

מרצה

ירושלים. 9 מכון “הנרייטה סאלד” למחקר במדעי ההתנהגות רח’ קולומביה מפגשים 12 ,06/11/2018 מתאריך 08:45-13:00 מועדים: יום ג’ בשעות

קורס 208

ירושלים

COACHING קורס אימון בסיסי 241 ,206 קורסים 170 ראה עמוד

קורס הנחיית קבוצות 242 - ו 206 קורסים 171 ראה עמוד

30

יצירתיות בחינוך שיפור הזיכרון והחשיבה היצירתית

› 209 ’ קורס מס ‹ שעות לגמול עם ציון ולאופק חדש

60 יח”ל 2 קורס חובה מטרות

הקניית ידע פרקטי ורקע תיאורטי בשימוש בתרגילי מוח, שיפור יכולות ומיומנויות חשיבה יצירתית גישה חינוכית חדשנית עם כלים יישומים לעבודה לשיפור תפקוד מוחי יומיומי ברמה הפיסית, הרגשית והקוגניטיבית. הקניית עקרונות איזון לפעולה שיטתית, תוך ניצול הפוטנציאל האישי טבעי לזיכרון, למידה וחשיבה יצירתית, כלים לשיפור הזיכרון, כוח הריכוז ופיתוח הדמיון. מבנה המוח ותפקיד חלקיו השונים. כלים להפעלת המוח דינאמי לתפקוד מוחי משולב. לימוד תרגילים מעשיים לשיפור החשיבה והקשב, להגברת יכולת הריכוז והמיקוד בחיי היומיום. תרגול פרקטי של החומר הנלמד ויישום בסביבת למידה בבית, בבית הספר ובעבודה יומיומית, הקורס פרקטי, עיוני וחוויתי בהשתתפות פעילה של המשתתפים. החומר מועבר באופן קבוצתי כאשר העבודה היא אישית לכל אחד.

נושאי לימוד

ירושלים, מודיעין מכבים ורעות

הגשת עבודה + נוכחות

מטלות

Brain Gym ® - מדריכת תרגילי מוח יונית שינטל מקום ותאריכי ההשתלמות

מרצה

ירושלים 75 מרכז “חיבה” רח’ הרצוג 05/11/2018 מתאריך 08:45-13:00 יום ב’ בשעות

קורס 209

ירושלים

המחיר אינו כולל ספר / חוברת הקורס. ייתכנו שינויים בסדר הופעת הנושאים בקורס.

הערות

אתגר גיל ההתבגרות - מסיכון לסיכוי

› 210 ’ קורס מס ‹

יח”ל 2 , שעות 60 קורס חובה, גמול עם ציון ולאופק חדש מטרות

הקורס נועד להעניק צוהר לעובדי הוראה לעולמם של המתבגרים בעידן המודרני להעניק כלים לזיהוי מצבי סיכון והפיכתם למצבי סיכוי. העצמת המחנך כדוגמא אישית כמוביל ומכוון את המתבגרים. גיל ההתבגרות - תובנה עמוקה לתהליך. העצמת ההורות בתהליך החינוכי בגיל ההתבגרות פיתוח תשתית ערכית ומוסרית למתבגר והבנת השינויים החלים בגיל ההתבגרות. קורס ייחודי המשלב תיאוריות עם עבודה סדנאית, הקורס כולל עדויות של מבוגרים אשר היו נערים/נערות בסיכון, סיור במעון לנערות בסיכון.

נושאי לימוד

הגשת עבודה + נוכחות

מטלות

קרימינולוגית מנחת קבוצות בכירה בעלת ניסיון רב בטיפול M.A נעמה אהרונוביץ במתבגרים ונוער בסיכון. מקום ותאריכי ההשתלמות

מרצה

מכון “הנרייטה סאלד” למחקר במדעי ההתנהגות 9 רח’ קולומביה ירושלים

קורס 210

08:45-13:00 בשעות 13/02/2019 ’ יום ד מפגשים. 12 ,’ סמסטר ב

ירושלים

31

“הכל בקול” שימוש נכון בקול למורים

› 212 ’ קורס מס ‹ שעות גמול ללא ציון

56 יח”ל 2 קורס חובה מטרות

פיתוח התנהגויות דיבור נכונות בתנאי עבודה שונים ובמצבי לחץ ומועקה ממושכים. שכלול אישי של מיומנויות פרזנטציה ויכולת התקשרות הקולית, ככלי שימושי המשפר הן את האדם עצמו (מניעת צרידות ועייפות, שיפור נוהגי חיים ועבודה) והן את יכולת התמודדות עם הקשיים. הפנמת תרבות הדיבור וטיפוחה כחלק מהאידאולוגיה המקצועית המלווה את איש המקצוע ואיש הציבור לתמיד ומהווה חלק מכלי עבודתו. הקניית הרגלי הפקה קולית בריאה ומניעת שחיקה קולית וצרידות.שיפור ושכלול השליטה בתהליכיה דיבור. יישומים: שחרור והרפיה אישיים, יציבה גופנית, היגיינה של הקול, דיבור רגיל, דיבור “בעבודה”. פיתוח מודעות למכלול המסרים העובדים בזמן הדיבור בנוסף לתוכן. התייחסות להשפעת מרכיבי הקול על האווירה ועל ההקשבה.

נושאי לימוד

נוכחות

מטלות

- “מיתרים” - המרכז הישראלי לתרבות הקול עירית ברבר מקום ותאריכי ההשתלמות

מרצה

13:00 - 08:45 יום ה’ בשעות מפגשים 12 .01/11/2018 מתאריך מס’ המקומות מוגבל

מרכז “חיבה 75 רח’ הרצוג ירושלים

קורס 212

ירושלים

עיצוב פנים, חללי לימוד, עבודה ומגורים “בצלאל” האקדמיה לאמנות ועיצוב - היחידה ללימודי חוץ

› 213 ’ קורס מס ‹

יח”ל 2 , שעות 56 , קורס חובה, גמול ללא ציון מטרות

להקנות למורים יסודות בסיסיים, תיאורטיים ומעשיים בעיצוב פנים והלבשת הבית כמבוא לתכנון החלל הלימודי. מחקרים מראים כי לחלל הלימוד השפעה מכרעת על איכות הלימוד, מחקרים מראים כי לחלל הלימוד השפעה מכרעת על איכות הלימוד. החלל אמנם נתון, אך ניתן לשפר את האווירה הלימודית ויכולת הריכוז של התלמידים ע”י עיצוב נכון ואפקטיבי של הפרטים ברי השינוי. העלאת הנושאים אותם לומדים לבדיקה תיאורטית המלווה בניתוח דוגמאות מחללים קיימים מקשת רחבה של סגנונות פונקציות ותקופות. למעוניינים, ישנה אפשרות להעלות לדיון בכיתה אתגר אישי מחלל המגורים או חלל הכיתה לקבל מענה אסתטי. ניתוח דוגמאות מחללים קיימים, שני סיורים שמטרתם היכרות בלתי אמצעית עם החומרים הקיימים בשוק.

נושאי לימוד

שיטת לימוד

פרויקט סיום + נוכחות

מטלות

אדריכלית ומעצבת פנים - “בצלאל”

מרצה

מקום ותאריכי ההשתלמות

“בצלאל” האקדמיה לאמנות העיצוב היחידה ללימודי חוץ, מתחם ירושלים. 14 הנסן רח’ גדליהו אלון

קורס 213

08:45-13:00 יום א’ בין השעות סמסטר ב’ 10/02/2019 מתאריך מפגשים. 12 סה”כ

ירושלים

טיפול אישי בגמולי השתלמות ובצבירה לדרגות אופק חדש

מכללת ארגון המורים - שלך, בשבילך ולקידומך האישי והמקצועי

32

סדנת משחק - המורה כשחקן בשיתוף הסטודיו למשחק - “ניסן נתיב” ירושלים

› 214 ’ קורס מס ‹

יח"ל 2 שעות 60 קורס חובה גמול עם ציון ולאופק חדש מטרות

“כל העולם במה וכל הגברים והנשים רק שחקנים” אמר שקספיר וכמובן צדק. כיתת הלימוד גם היא במה ויש בה קהל ויש בה שחקנים. מטרת הקורס היא ללמוד את החוקיות שהעמידה על במה, ויכולת ההצגה סדנת משחק - המורה כשחקן בפני אנשים. להעביר מסרים ולא רק במילים, אלא לרכוש כלים משחקיים אמתיים כדי לשלוט בבמה כשחקן וכבמאי. לאפשר למורה לבחור ולבנות את האופן שבו עומד מול הכיתה. טכניקות קוליות שיאפשרו למורה לפתח את קולו ולהשתמש באופנים קוליים שונים למטרות שונות. כיצד לספר סיפור כדי לחבר את התלמידים לחומר נלמד וכדי ליצור מעורבות ועניין תוך העברת ידע. שימוש בבחירת מילים מקצב וצלילים כדי להעצים את התוכן המועבר. אימפרוביזציה - שימוש בכלי האלתור כדי להתמודד עם נושאים ומתחים בכיתה ובתוכן הלימודים.

נושאי לימוד

ירושלים, מודיעין מכבים ורעות

תרגיל מעשי בכיתה - עבודה מסכמת

מטלות

מרצים נוספים מומחים + במאי שחקן - סטודיו למשחק ניסן נתיב דור צויגנבום, מתחומם - סטודיו למשחק “ניסן נתיב”. מקום ותאריכי ההשתלמות

מרצה

13:00 - 08:45 יום ד’ בשעות 29/05/2019 - 13/02/2019 מתאריך

סטודיו למשחק “ניסן נתיב” ירושלים 17 רח’ אלעזר המודעי

קורס 214

ירושלים

קלפי אימון לשיפור התקשורת והסובלנות, להצבת מטרות והגשמתן › 215 ’ קורס מס ‹ הכרות עם תהליכי אימון פרקטים בנושאים חברתיים, ערכיים ואישיים. שילוב ערכות הקלפים בהתמודדות עם קונפליקטים, הצלחות וכישלונות, מצבים רצויים ובלתי רצויים. ערכות הקלפים מורכבות מתמונות ומילים, כל משתתף מפרש אותם בעצמו ומעניק להם משמעות ייחודית הנובעת מהמצב בו הוא נמצא ברגע נתון וביחס לנושא הנבחר. התבוננות זו מאפשרת פיתוח חשיבה, התרחקות מ״זירת האירוע״, ניתוח המצב מזוית שונה, ראיה רחבה, התבוננות בפרטים, גיבוש גישה חדשה ויכולת הקשבה לעצמי ולאחרים. השימוש בקלפי אימון מקדם תקשורת אישית יצירתית, כנה וסובלנית, אשר בונה ומחזקת מערכות יחסים חיוביות ומסייעת בהתמודדות עם פחדים. הכרות עם סוגי הקלפים והשימוש בהם. שילוב מוח ימין ושמאל, שתוף התת מודע בפיתוח אישי, בהתבוננות, בהגשמת חלומות והצבת יעדים לטווח קצר וארוך. מודל גש״ר מאח״ד להתמודדות עם מצבי לחץ, ניצול משאבים אישיים, חברתיים ואחרים לצורך תפקוד אופטימלי במצבים שונים. חדש

מפגשים 11 יח”ל גמול ללא ציון 2 - שעות 56 , קורס חובה מטרות

נושאי הלימוד

נוכחות והגשת עבודה

מטלות

) יעוץ ארגוני ואישי Ph.D( - חמד מידן

מרצה

מקום ותאריכי ההשתלמות

יום א'

ירושלים

09:00-13:15

מפגשים 11 28.10.18 - מ 24.02.2019 עד

מרכז “חיבה” ,75 רח’ הרצוג ירושלים

קורס 215

33

קיץ קורסים מרוכזים - סיפורים ירושלמיים

(שבוע הרצאות וסיורים מרוכז חופשת הקיץ)

› 216 ’ קורס מס ‹

גמול עם ציון 56 - יח"ל 2 קורס חובה תאור הקורס הרצאות וסיורים ייחודיים בירושלים בעקבות סופרים, מספרים ומשוררים.

- סיור בעקבות יהודה עמיחי, מלווה בשירי ירושלים. למה ירושלים תמיד שתיים • - סיור בסמטאות העיר העתיקה בעקבות לוחמי הרובע הרובע היהודי בתש”ח • סיור בנופי ירושלים של ימי הבית הראשון והשני • בסמטאות שוק מחנה יהודה. - סיור מוזיקלי קולינרי • - סיפור חייהם של גדולי האומה, סיפורי אהבה מופלאים סיפורי אהבה ברחביה • שנרקמו בשכונה הירושלמית הוותיקה. סיור בהר הזיכרון בין חלקת גדולי האומה לבית הקברות הצבאי, על רחובות האבן, • המאבק לעצמאות וסיפורים שנשכחו בדרך. אתרים מוארים בירושלים (ערב) “אור בירושלים” •

הגשת עבודה + נוכחות

מטלות

- מדריך בכיר מומחה לירושלים ברוך שמולביץ מקום ותאריכי ההשתלמות

מדריך/רכז

שבוע מרוכז - ימים א’-ה’, .13:00-09:00 . יום ו’, בשעות 18:00-09:00 בשעות 23/06/2019 - 28/06/2019 בתאריכים

קורס 216

ירושלים

התשלום מהקרן אינו כולל ארוחות, נסיעות ולינה. יתכנו שינויים במסלולים. נא הקדימו להירשם מספר המקומות מוגבל!

הערות

לראות לעשות ולאהוב אמנות יצירה בהשראת תערוכה

› 217 ’ קורס מס ‹

יח”ל 2 , שעות 56 , קורס חובה, גמול עם ציון מטרות

במוקד הקורס יצירה בהשראת תערוכה. אופיו האינצקלופדי של המוזיאון מאפשר בחינה רב תרבותית של נושאים העוסקים בתרבות ואמנות, השילוב של התבוננות במוצגים מוזיאליים (לראות) עם התייחסות אליהם דרך יצירה במגוון חומרים (לעשות) תיתן כלים בידי המורה לקרב את תלמידיהם (לאהוב) לאמנות. נסייר באולמות התצוגה בעקבות נושאי חתך באופן שיאפשר בחינה של הקשרים חברתיים, תרבותיים היסטוריים ואומנותיים. נעבד את התכנים והערכים המשתמעים מביקור בתערוכה באמצעות סדנאות יצירה עם מורה אמן מצוות אגף הנוער נדגים למידה חוויתית מהנה ומעשירה במרחב המוזיאלי ובמרחב הכיתתי במגוון חומרים וטכניקות. בנוסף המשתלמים יקבלו מגוון רעיונות לפעילות מילולית ויצירתית “לפני ואחרי” ביקור במוזיאון.

נושאי לימוד

הגשת עבודה + נוכחות

מטלות

מצוות אגף הנוער והחינוך לאמנות אלה רגב, ליהיא ספיר מקום ותאריכי ההשתלמות

מרצה

“מוזיאון ישראל” - מרכז ההשתלמויות אגף הנוער והחינוך לאמנות

קורס 217

מיום א’ עד יום ד’ 08:30-14:00 בין השעות 21/07/2019-31/07/2019 מפגשים, 9 סה”כ לא יתקיימו מפגשים ביום שישי

ירושלים

בונוס: למשתתפים יוענק כרטיס חבר המקנה כניסה חופשית למוזיאון כל השנה

הערות

34

Made with FlippingBook Online newsletter